Tiểu luận Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam

42 97 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:28

Header Page of 145 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội ngày phát triển, đời sống người ngày nâng cao, họ có nhu cầu vật chất mà có nhu cầu thỏa mãn tinh thần vui chơi, giải trí du lịch Do đó, du lịch ngành có triển vọng Ngành du lịch Việt Nam đời muộn so với nước khác giới vai trò phủ nhận Du lịch ngành “ công nghiệp không khói ”, mang lại thu nhập lớn cho kinh tế, giải công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam toàn giới Nhận thức điều này, Đảng Nhà nước đưa mục tiêu xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Quán triệt tinh thần ngành du lịch Việt Nam nói chung ngành du lịch Quảng Nam, tỉnh đất nước, nói riêng có bước phát triển nhanh năm trở lại Sự phát triển du lịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố điều kiện tự nhiên, sở hạ tầng, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hôi, trị…Trong đó, phát triển thị trường khách yếu tố quan trọng, đặc biệt thị trường khách quốc tế Tuy nhiên, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nói chung Quảng Nam thời gần hạn chế định so với nước khu vực Trước tình hình đó, sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch, nguồn nhân lực tương lai đất nước hết người quê hương Quảng Nam, mong muốn có đóng góp bé nhỏ để góp phần vào phát triển du lịch tỉnh nhà Vì vậy, chọn đề tài “Giải pháp thu hút khách du lich quốc tế đến Quảng Nam” để tìm hiểu nghiên cứu Tôi cho rằng, đề tài cấp thiết có giá trị mặt lí luận thực tiễn Mục đích nghiên cứu Thông qua việc hệ thống hóa yếu tố ảnh hưởng phân tích thực trạng việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam, viết hướng đến việc đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Theo không gian : Xem xét thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế địa bàn tỉnh Quảng Nam Theo thời gian : + Phân tích đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2013 + Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam giai đoạn 2013 đến 2020 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, phương pháp nghiên cứu sử dụng gồm: Phương pháp tổng hợp (dựa vào liệu thu thập từ sách, báo, tổng hợp xây dựng tranh toàn cảnh du lịch quốc tế đến Quảng Nam), phương pháp phân tích (sử dụng nguồn tư liệu thu thập để phân tích thực trạng việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam), vận dụng phương pháp mô tả, so sánh, thống kê, phân tích với nguồn số liệu thu thập từ niên giám thống kê, báo, nghị ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh từ nguồn khác Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm chương : Chương 1: Cơ sở lí luận du lịch thu hút khách du lịch quốc tế Chương 2: Thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2013 Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 Footer Page of 145 Header Page of 145 B NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ 1.1 Một số khái niệm liên quan đến du lịch Từ xa xưa lịch sử nhân loại, du lịch ghi nhận sở thích, hoạt động nghỉ ngơi tích cực người Ngày phạm vi toàn giới, du lịch trở thành nhu cầu thiếu đời sống kinh tế – xã hội Du lịch phát triển mạnh mẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng kinh tế quốc dân nước nói riêng kinh tế toàn cầu nói chung Khái niệm du lịch xuất từ lâu Do hoàn cảnh khác nhau, góc độ nghiên cứu khác nhau, người có cách hiểu định nghĩa du lịch không giống Theo Gluman : “Du lịch khắc phục mặt không gian người hướng đến điểm định nơi thường xuyên họ” Dưới mắt Azar : “Du lịch hình thức di chuyển tạm thời từ vùng sang vùng khác, từ nước sang nước khác không gắn với thay đổi nơi cư trú hay nơi làm việc ” Khái niệm du lịch Liên hợp Quốc tổ chức lữ hành thức – IUOTO ( Internation Union of Official Travel Oragnizatinos ) đưa sau : “ Du lịch hiểu hành động du hành đến nơi khác với địa điểm cư trú thường xuyên nhằm mục đích để làm ăn, để làm nghề hay việc kiếm tiền sinh sống…” Theo giáo sư Khadginicolov – nhà tiền bối du lịch Bulgarie đưa định nghĩa khách du lịch : “ Khách du lịch người hành trình tự nguyện , với mục đích hòa bình Trong hành trình họ qua chặng đường khác thay đổi nhiều lần nơi cư trú mình” 1.2 Khách du lịch quốc tế 1.2.1 Khái niệm Khái niệm du lịch quốc tế Du lịch quốc tế hình thức du lịch mà điểm xuất phát điểm đến khách du lịch nằm lãnh thổ quốc gia khác Như vậy, du Footer Page of 145 Header Page of 145 lịch quốc tế, du khách phải du lịch vượt qua biên giới hai quốc gia Ví dụ: Một du khách người Trung Quốc du lịch sang Việt Nam, Thái Lan, Mỹ… Khái niệm khách du lịch quốc tế Theo định nghĩa Hội nghị Rooma (Ý) liên hợp quốc tổ chức vấn đề du lịch quốc tế lại quốc tế ( năm 1963), khách viếng thăm quốc tế ( visitor) hiểu người đến nước, khác nước cư trú thường xuyên họ, nguyên nhân trừ nguyên nhân đến lao động để kiếm sống Khách du lịch quốc tế người lưu lại tạm thời nước sống nơi cư trú thường xuyên họ thời gian 24h (hoặc sử dụng tối trọ) Mục đích chuyến họ tham quan, thăm thân, tham dự hội nghị, khảo sát thị trường, công tác, chữa bệnh, thể thao, hành hương, nghỉ ngơi… Ở nước ta, theo điều 20 chương IV Pháp lệnh du lịch, người thống kê du khách quốc tế phải có đặc trưng sau : - Là người nước người Việt Nam định cư nước vào Việt Nam du lịch - Là công dân Việt Nam, người nước cư trú Việt Nam nước du lịch Trong đề tài này, chủ yếu tìm hiểu đối tượng khách quốc tế nước vào Việt Nam mà cụ thể đến Quảng Nam Ngoài có định nghĩa khác khách du lịch định nghĩa Hội nghị du lịch quốc tế du lịch Hà Lan 1989 : “ Khách du lịch quốc tế người tham quan nước khác, với mục đích khác khoảng thời gian nhiều ba tháng, phải cấp giấy phép gia hạn Sau kết thúc thời gian tham quan, lưu trú, du khách bắt buộc phải rời khỏi đất nước để trở đến nước khác” 1.2.2 Ý nghĩa việc thu hút khách quốc tế 1.2.2.1 Ý nghĩa mặt kinh tế Tăng GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) cho đất nước Du lịch quốc tế phát triển góp phần tăng tỷ trọng GDP ngành du lịch khu vực dịch vụ, theo làm tăng GDP kinh tế quốc dân Ở đâu du lịch phát triển, đặc biệt du lich quốc tế diện mạo đô thị, nông thôn Footer Page of 145 Header Page of 145 chỉnh trang, đẹp hơn, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, mức sống nhân dân nâng cao Hơn nữa, hoạt động du lịch quốc tế tạo khả tiêu thụ chỗ cho hàng hóa dịch vụ, thúc đẩy ngành khác phát triển, khôi phục nhiều lễ hội làng nghề thủ công truyền thống, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nước địa phương, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu, mở rộng giao lưu vùng miền nước Mang lại ngoại tệ cho đất nước Khách du lịch quốc tế mang theo tiền kiếm từ quốc gia cư trú đến tiêu nước đến du lịch, chừng mực coi xuất nước đến du lịch, giúp cải thiện cán cân thương mại quốc gia Vì vậy, du lịch quốc tế trì cách thường xuyên phù hợp coi tác nhân giữ ổn định nguồn thu ngoại tệ từ xuất Thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển Hoạt động liên doanh du lịch đòi hỏi hỗ trợ liên ngành Yêu cầu hỗ trợ liên ngành sở cho ngành như: giao thông vận tải, tài chính, bưu điện, sản xuất đồ lưu niệm phát triển Lượng khách du lịch quốc tế đến với quốc gia nhiều giao thông quốc tế hệ thống sở hạ tầng quốc gia mạng lưới giao thông công cộng, mạng lưới điện nước, phương tiện truyền thông… mở rộng hoàn thiện Lượng khách du lịch quốc tế nhiều mở thị trường tiêu thụ hàng hóa cho sản xuất xã hội Khuyến khích thu hút vốn đầu tư nước Các nhà kinh doanh thường tìm đến lĩnh vực kinh doanh thu lợi nhuận cao đồng vốn bỏ Một ưu điểm lớn hoạt động kinh doanh du lịch vốn đầu tư ban đầu vào du lịch tương đối so với ngành công nghiệp nặng mà khả thu hồi vốn nhanh, thu hút nhiều lao động Hơn du lịch quốc tế lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể tổng doanh thu mà ngành du lịch mang lại, nên việc thu hút khách du lịch quốc tế giúp nhà đầu tư nước trọng đẩy mạnh đầu tư vào ngành du lịch Hơn nữa, hoạt động du lịch phát triển kéo theo mở rộng giao lưu kinh tế văn hóa vùng miền với quốc tế Có thể nói, thông qua hoạt động du lịch quốc tế mà giao dịch thương mại việc gặp gỡ trao đổi thông tin, công nghệ Footer Page of 145 Header Page of 145 quốc gia đẩy mạnh Điều góp phần xúc tiến hoạt động ngoại thương đem lại nguồn lợi lớn cho quốc gia 1.2.2.2 Ý nghĩa việc thu hút khách du lịch quốc tế xã hội Giải công ăn việc làm cho người dân Du lịch ngành tạo việc làm quan trọng Thu hút khách du lịch quốc tế thúc đẩy phát triển du lịch với ngành công nghiệp khác, từ tạo khối lượng công việc lớn, giải tình trạng thiếu việc làm cho người dân Hiện nay, ngành du lịch thu hút khoảng 220 triệu lao động trực tiếp, chiếm 10,6% lực lượng lao động giới – người lao động có người làm nghề du lịch (Trần Thị Thúy Lan 2005) Tạo thu nhập cho người dân bảo tồn làng nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền dân tộc Khi khu vực thu hút du khách quốc tế làm tăng quan tâm nước điểm hấp dẫn khu vực Khi địa phương phát triển tiện nghi sở dịch vụ nhằm thu hút khách quốc điều có lợi cho người dân địa phương Bên cạnh đó, địa phương hoạt động du lịch giúp cho người dân địa phương có nhiều hội để tăng thu nhập từ hoạt động du lịch Mặt khác, du lịch, du khách thường thích mua quà lưu niệm, sản phẩm lưu niệm mang đậm dấu ấn địa phương, quốc gia nơi đến du lịch Bên cạnh việc tham quan, tìm hiểu du khách thường mua sắm sản phẩm làng nghề Từ đó, nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền dân tộc có điều kiện phục hồi phát triển Đồng thời qua làm tăng thu nhập cho người dân địa phương, tăng cường giao lưu văn hóa xây dựng nếp sống văn minh địa phương Giảm trình đô thị hóa Thông thường, tài nguyên du lịch thiên nhiên có nhiều vùng núi, trung du, ven biển hay nơi hẻo lánh, dân cư Việc thu hút khách du lịch quốc tế tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, xây dựng sở hạ tầng…làm thay đổi mặt kinh tế - xã hội vùng đó, góp phần phân bố lại dân cư, giảm mật độ dân cư cao trung tâm kinh tế xã hội lớn Footer Page of 145 Header Page of 145 Tuyên truyền quảng cáo có hiệu cho nước làm du lịch Thu hút khách du lịch quốc tế phương tiện tuyên truyền quảng cáo hữu hiệu cho hàng hóa nội địa nước thông qua du khách Khách du lịch quốc tế làm quen chỗ với mặt hàng công nghiệp, thủ công nghiệp quốc gia Một số mặt hàng làm cho du khách hài lòng chất lượng, mẫu mã, giá Khi đến nước mình, khách du lịch giới thiệu cho bạn bè, người thân Từ đó, mặt hàng biết đến nhiều tạo điều kiện để sở phát triển 1.2.2.3 Ý nghĩa mặt văn hóa – trị Mở rộng giao lưu văn hóa Hoạt động du lịch nói chung du lịch quốc tế nói riêng phát triển kéo theo mở rộng giao lưu kinh tế văn hóa vùng, miền với quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống, đào tạo kiến thức rèn luyện, bồi dưỡng thể chất, tinh thần cho tầng lớp nhân dân Trên phạm vi giới, du lịch quốc tế coi phương thức hữu hiệu xúc tiến trình giao lưu, trao đổi văn hóa quốc gia khu vực Cụ thể, khách du lịch quốc tế đến thăm viếng đất nước tiếp xúc tìm hiểu phong tục, tập quán, truyền thống, thói quen đất nước họ du lịch qua việc giao tiếp với người dân địa tham quan di tích, điểm tham quan mua đồ lưu niệm Đồng thời, khách du lịch quốc tế có hội để giới thiệu sắc văn hóa nước du lịch sang quốc gia khác Đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội Quá trình phát triển du lịch quốc tế không hướng tới mục tiêu kinh tế, xã hội mà nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh đối ngoại Từ chủ trương đến công việc điều hành cụ thể hoạt động du lịch quốc tế liên quan đến an ninh quốc phòng có phối hợp chặt chẻ với quan có thẩm quyền Phát triển du lịch quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia có hội hiểu nhau, giúp đỡ hỗ trợ lẫn thông qua việc giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, góp phần trì ổn định trị hòa bình khu vực giới Một quốc gia muốn thu hút khách du lịch quốc tế cần quan tâm đặc biệt đến môi trường du lịch – điều khẳng định tầm quan trọng trị Footer Page of 145 Header Page of 145 - xã hội nhân văn Chính lí mà họ đầu tư hợp lí vào an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội để đảm bảo an toàn cho du khách nước Như vậy, hoạt động du lịch xúc tiến khoa học có chiến lược giữ an ninh trị trật tự an toàn xã hội Hơn nữa, việc phát triển du lịch vùng biên giới, hải đảo góp phần tích cực khẳng định chủ quyền quốc gia biển đất liền 1.3 Các yếu tố tác động đến thu hút khách quốc tế 1.3.1 Tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch tổng thể tự nhiên văn hóa – lịch sử thành phần chúng góp phần khôi phục phát triển thể lực trí lực người, khả lao động sức khỏe họ, tài nguyên sử dụng cho nhu cầu trực tiếp gián tiếp, cho việc sản xuất dịch vụ du lịch Khoản (Điều 4, chương 1) Luật Du lịch Việt Nam năm 2005 quy định: “Tài nguyên du lịch cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, công trình lao động sáng tạo người giá trị nhân văn khác sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch” Khoản (Điều 4, chương 1), Luật Du lịch Việt Nam năm 2005 quy định: “ Tài nguyên du lịch gồm tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn khai thác chưa khai thác Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên sử dụng phục vụ mục đích du lịch Tài nguyên du lịch nhân văn gồm truyền thống văn hóa, yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, công trình lao động sáng tạo người di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khác sử dụng phục vụ mục đích du lịch” Tài nguyên du lịch yếu tố để tạo thành sản phẩm du lịch Để thu hút đáp ứng nhu cầu khách du lịch, sản phẩm du lịch cần phải đa dạng, phong phú, đặc sắc mẻ Tài nguyên du lịch xem nhân tố quan trọng để thu hút khách du lịch nói chung khách du lịch quốc tế nói riêng Tài Footer Page of 145 Header Page of 145 nguyên du lịch phong phú, đặc sắc có mức tập trung cao có sức hấp dẫn với du khách có hiệu kinh doanh du lịch cao 1.3.2 Cơ sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch theo nghĩa rộng toàn phương tiên vật chất kỹ thuật huy động tham gia vào việc khai thác tài nguyên du lịch nhằm tạo thực dịch vụ hàng hóa thỏa mãn nhu cầu du khách nói chung khách du lịch quốc tế nói riêng chuyến hành trình họ Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch bao gồm toàn nhà cửa phương tiện kỹ thuật giúp cho việc phục vụ để thỏa mãn nhu cầu khách du lịch : khách sạn, nhà hàng, phương tiện giao thông vận tải, khu nhà giải trí, cửa hàng, công viên, đường sá, hệ thống thoát nước, mạng lưới điện khu vực sở du lịch Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đóng vai trò quan trọng trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm du lịch Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng phương tiện vật chất tổ chức du lịch xây dựng nên mà toàn xã hội Đó hệ thống đường sá, nhà ga, bến cảng, đường sắt, công viên toàn dân, mạng lưới thương nghiệp khu dân cư, hệ thống thông tin viễn thông, hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới điện, rạp chiếu phim, nhà hát, viện bảo tàng Trong sở hạ tầng kỹ thuật xã hội, nhân tố phục vụ đắc lực có tầm quan du lịch hệ thống giao thông vận tải (đường hàn không, đường bộ, đường thủy) Đây sở vật chất kỹ thuật bậc hai du lịch Nó xây dựng để phục vụ nhân dân địa phương sau phục vụ khách du lịch đến thăm đất nước vùng du lịch Đây sở có tầm quan trọng đặc biệt nằm sát nơi du lịch, định nhịp độ phát triển du lịch chừng mực định chất lượng phục vụ du lịch Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt, không ngừng đổi hoàn thiện tạo điều kiện thu hút khách du lịch quốc tế ngược lại Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.3.3 Đội ngũ lao động Nguồn nhân lực yếu tố cốt lõi hoạt động, người hành động có nhận thức tác động theo nhiều phương thức khác vào yếu tố vật chất tạo sản phẩm dịch vụ phục vụ sống Đây tác nhân quan trọng sử dụng công cụ sở vật chất kỹ thuật du lịch để khai thác tài nguyên du lịch, mang đến cho khách du lịch quốc tế sản phẩm du lịch dịch vụ tốt Lao động du lịch phần lớn lao động kỹ thuật, đòi hỏi có chuẩn bị nghiệp vụ cao Sự chuyên môn hóa thể rõ rệt sở phục vụ lưu trú, ăn uống, du lịch So với lao động ngành khác lao động ngành du lịch có cường độ thấp lại môi trường lao động phức tạp phải chịu áp lực tâm lý cao Đặc điểm thể rõ nét người lao động có quan hệ trực tiếp với khách như: phục vụ buồng, bàn, bar, hướng dẫn viên du lịch, họ phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách du lịch khác với đặc điểm tâm lí xã hội khác Vậy nên đội ngũ lao động có trình độ, có chuyên môn nghiệp vụ điều kiện cần, điều kiện đủ đội ngũ lao động phải có tinh thần phục vụ tốt, làm việc chuyên nghiệp để tạo cảm giác thân thân thiện thỏa mái cho du khách Đội ngũ lao động hội tụ đủ điều kiện chắn tác nhân quan trọng để giúp thu hút khách du lịch quốc tế 1.3.4 Chính sách phát triển Các sách phát triển du lịch hợp lí đảm bảo phát huy khả du lịch quốc gia địa phương Đặc biệt quy định sách đa dạng hóa tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế nhà nước quan thẩm quyền địa phương có tác động trực tiếp đáng kể đến việc thu hút Do sách quy định phải xây dựng triển khai hợp lí để đảm bảo phù hợp sách khả thực thực tế Để thu hút khách du lịch quốc tế, phủ quan nhà nước cần thực sách: Footer Page 10 of 145 Header Page 28 of 145 Những công việc đưa hình ảnh du lịch Quảng Nam giới, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc gia khác, mở rộng tầm hiểu biết 3.1.2 Giải pháp giảm giá tổ chức hoạt động thu hút khách Chính sách giá sách thu hút khách quan trọng du lịch Việt Nam nói chung du lịch Quảng Nam nói riêng Khi du khách giới có ấn tượng có nhu cầu muốn tìm hiểu vùng đất Quảng Nam phải thực biện pháp nhằm thu hút du khách cụ thể Các công ty kinh doanh du lịch nên áp dụng mức giá linh hoạt theo mùa vụ cụ thể năm để để thu hút khách, có chương trình giảm giá vào mùa thấp điểm để thu hút du khách.Chúng ta cần có mức giá ưu đãi cho đối tượng cần khuyến khích, đoàn khách lớn dài ngày Nên có mức giá phù hợp, phải để di trì thu hút thêm lượng khách quốc tế đến Quảng Nam Cụ thể, thực giảm giá tour du lịch để kích cầu, áp dụng biện pháp kết hợp với hãng vận tải : máy bay, ô tô…cùng khách sạn để giảm đảm bảo chất lượng phục vụ khách, vài hình thức giảm giá khả thi như: Các khách sạn cam kết giảm giá từ 30-50% (so với hợp đồng ký với công ty lữ hành) thời gian khuyến mãi; nhà cung cấp dịch vụ (vận chuyển, hướng dẫn, mua sắm, ăn uống, đặc biệt nhà hàng, cửa hàng đạt chuẩn du lịch), cam kết đăng ký tham gia chương trình, giảm giá dịch vụ cho khách du lịch Bên cạnh đó, tích cực tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí nhằm thu hút khách quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam Giữ gìn phát huy hoạt động Festival Di sản 2013, Hội tụ nghệ thuật ASEAN – Hàn Quốc, lễ hội Quảng Nam – Hành trình di sản, Hội chợ Khuyến – Xuân Quảng Nam…Với hoạt động hi vọng thu hút nhiều khách quốc tế thời gian tới Ngoài ra, cần trọng loại hình du lịch tổ chức triển lãm, hội thảo, hội nghị…những loại hình cần đầu tư vào việc vận chuyển, tiếp đón khách, bố trí nơi ăn chỗ nghỉ ngơi, công việc vận chuyển phải linh hoạt dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách Footer Page 28 of 145 Header Page 29 of 145 3.1.3 Đa dạng hóa phát triển sản phẩm du lịch Quảng Nam, vùng đất phong phú tài nguyên tự nhiên tài nguyên nhân văn, điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch Chúng ta cần phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy tính đặc thù nơi, tùng vùng cụ thể, nên có biện pháp kiểm soát với sản phẩm quà tặng bán điểm du lịch, tránh trường hợp nơi bán sản phẩm vùng khác…Các quan du lịch địa phương cần tuyên truyền cho người dân buôn bán vùng, kiểm tra nhắc nhở, thay đổi nhận thức người dân Mặt khác, cần phát triển làm loại hình du lịch Bên cạnh loại hình du lịch du lịch văn hóa, du lịch sinh thái…chúng ta cần nghiên cứu, tạo loại hình du lịch phù hợp với nhu cầu du khách, phát triển loại hình du lịch homestay, du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm leo núi, du lịch khám phá… 3.1.4 Giải pháp liên quan đến văn hóa du lịch Các vấn đề liên quan đến văn hóa du lịch cần quan tâm ý Đây không vấn đề du lịch Quảng Nam mà nhiều địa phương khác Các trạng thủ tục giấy tờ liên quan lằng nhằng, nhiều thời gian du khách, vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm chưa tốt, ý thức cộng đồng không cao, bán hàng chặt chém vào mùa cao điểm, số du khách bị trộm cướp, nạn ăn xin mạng lưới giao thông không an toàn…Đây nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân sâu xa quan tâm, quản lý cấp lãnh đạo Do vậy, giải pháp để giải vấn đề quan ban ngành cần quan tâm Tại địa phương hoạt động du lịch cần tổ chức buổi họp, tuyên truyền, kêu gọi nhằm nâng cao ý thức cho người dân Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần có liên kết, cạnh tranh công bằng, hợp tác phát triển để mang lại lợi nhuận chung không nên với suy nghĩ “ tiểu nông ”, mục đích lợi nhuận tức thời mà làm ảnh hưởng đến lợi nhuận lâu dài, ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch Hơn nữa, cần có phối hợp đồng cấp ngành tỉnh Để giải vấn nạn người ăn xin khách du lịch cần có kết hợp ngành du lịch với công an, quyền địa phương tổ chức xã hội Chúng ta cần áp dụng biện pháp người ăn xin cụ thể bắt gặp Footer Page 29 of 145 Header Page 30 of 145 người an xin theo bám khách người dân cần điện thoại trực tiếp cho quan chức đến để đưa người trung tâm xã hội nuôi dưỡng tạo công ăn việc làm cho họ 3.2 Các giải pháp dài hạn 3.2.1 Giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam Giải pháp vấn đề quy hoạch Thực tốt công tác quy hoạch phát triển du lịch tỉnh theo quan điểm “phát triển bền vững hiệu ” Cần quan tâm giải tốt mối quan hệ phát triển du lịch với phát triển công nghiệp, nông nghiệp; phát triển du lịch với văn hóa phát triển người; phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường Quy hoạch du lịch quan trọng để quy hoạch phát triển công nghiệp Phát triển công nghiệp không trùng kề cận với vùng phát triển du lịch; định hướng đầu tư ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, có giá trị kinh tế cao, giải nhiều lao động Xác định vùng trọng tâm để phát triển du lịch vùng ven biển; khu vực Mỹ Sơn phụ cận; khu vực sông Trường Giang, Thu Bồn, Tam Kỳ, Vu Gia; khu vực rừng nguyên sinh, vị trí có độ cao có chênh lệch nhiệt độ đáng kể so với đồng miền núi; xung qunh hồ nước, dòng sông suối nơi có phong cảnh đẹp Việc phát triển thủy điện, trồng, bảo vệ rừng gắn với chiến lược phát triển du lịch Các dự án đầu tư du lịch phải thực nghiêm quy định bảo vệ tài nguyên môi trường, cảnh quan nơi xây dựng dự án; áp dụng nghiêm ngặt hệ số xây dựng diện tích giao; có kiến trúc phù hợp với cảnh quan, hạn chế tối đa việc thay đổi địa hình tự nhiên; quản lý nghiêm ngặt việc xử lý nước thải… Thực tốt việc tạo môi trường văn hóa, sản phẩm văn hóa, sản phẩm văn hóa để phát triển du lịch Quy hoạch xây dựng công viên xây xanh, bảo tàng văn hóa dân tộc, bảo tàng nghệ thuật, tượng đài thiết chế văn hóa khác…, dự án bảo tồn thiên nhiên rừng, biển, đảo, di tích văn hóa, lịch sử để kết hợp du lịch Footer Page 30 of 145 Header Page 31 of 145 Nguồn nhân lực Chúng ta cần sức chuẩn bị nguồn nhân lực trực tiếp cho lĩnh vực du lịch, tạo chuyển dịch mạnh mẽ lao động từ nông nghiệp, nông thôn sang lĩnh vực du lịch Tổ chức tốt công tác thông tin phát triển du lịch để nhân dân lựa chọn đào tạo, ngành nghề; áp dụng biện pháp tích cực để phổ cập kiến thức du lịch, ngoại ngữ nhân dân (nhất thanh, thiếu niên), xây dựng văn hóa giao tiếp cộng đồng; thúc đẩy hình thành phát triển hệ thống trường đại học, cao đẳng, dạy nghề địa bàn tỉnh để đào tạo cán quản lý, nhân viên chuyên trách người lao động lĩnh vực du lịch.Đào tạo bước xây dựng đội ngũ nhà quản lý động, sáng tạo, đủ lực điều hành hoạt động kinh doanh du lịch đạt hiệu quả, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với sở nước quốc tế Nâng cao nhận thức du lịch cho nhân dân khách du lịch Cơ sở hạ tầng Thúc đẩy xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch sân bay Chu Lai; cảng biển; hệ thống giao thông; vận tải đường bộ; đường sắt; đường biển; đường sông, tuyến ven biển tuyến đường quan trọng khác theo trục Bắc - Nam, tuyến hành lang Đông - Tây, tuyến đường ngang nối quốc lộ với vùng ven biển; hạ tầng viễn thông thông tin du lịch; cấp, thoát nước; sở đào tạo, y tế, tín ngưỡng tôn giáo… để phục vụ du khách Quan tâm bố trí ngân sách lồng ghép với chương trình, dự án nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Áp dụng chế khuyến khích, hỗ trợ tài để làm “ bà đỡ” thúc đẩy phát triển du lịch làng quê, miền núi Bên cạnh đó, cần có sách đầu tư cải thiện phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn để phục vụ khách du lịch Chúng ta cần phải có chế quản lí chặt chẻ hệ thống khách sạn, nhà nghỉ Chúng ta nên đầu tư, nâng cấp chất lượng, số phòng khách sạn hai sao, khách sạn đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu du khách 3.2.2 Giải pháp trợ giúp khách trình du lịch Việc để lại ấn tượng đẹp ban đầu cho du khách vô quan trọng Đầu tiên, cần có kế hoạch tiếp đón, trợ giúp phục vụ khách Khi du Footer Page 31 of 145 Header Page 32 of 145 khách quốc tế đến địa điểm du lịch lần đầu tiên, khách theo tour có hướng dẫn viên có khách di du lịch theo kiểu du lịch “ Phượt ”, họ gặp nhiều khó khăn việc lại, giao tiếp ( bất đồng ngôn ngữ )… Vì cần có giải pháp để trợ giúp khách Về vấn đề lại, cần có hệ thống xe phục vụ du lịch, có tuyến xe từ bến xe lớn đến điểm du lịch Kết hợp với nó, cần biên soạn cẩm nang du lịch cho vùng địa phương, cẩm nan bao gồm nội dung dẫn đường, điểm tham quan, hệ thống khách sạn, nhà hàng khu vui chơi giải trí… để du khách dễ dàng chuyến du lịch Trong cẩm nang nên có địa chỉ, điện thoại quan chức công an, bệnh viện, ngân hàng…để có việc cần du khách liên lạc Còn vấn đề giao tiếp, cần tạo điều kiện để giúp đỡ khách, chủ động giao tiếp với khách Đối với người dân địa phương, giao tiếp với khách thứ tiếng nước giao tiếp ngôn ngữ hình thể giúp cho du khách hiểu vấn đề Dù hành động đơn giản để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách mảnh đất người Quảng Nam hiếu khách, chân thành Hơn nữa, cần lập nên trung tâm trợ giúp khách du lịch địa bàn tỉnh, sẵn sàng trợ giúp khách có nhu cầu Ngoài giải pháp trên, cần tích cực mở rộng hợp tác phát triển du lịch tỉnh, thành phố thuộc địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt) trung tâm du lịch lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Mở rộng thị trường nước châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á Tận dụng tối đa lợi cửa quốc tế tuyến du lịch hành lang Đông Tây để phát triển thị trường khách quốc tế đến từ Thái Lan, Myanma thị trường khách quốc tế từ nước khác thông qua Thái Lan nối tua (tour) sang Việt Nam 3.3 Một số kiến nghị nhà nước nghành liên quan nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Quảng Nam Chính phủ đóng vai trò quan trọng việc phối hợp với ngành để giúp cho ngành du lịch phát triển từ đẩy mạnh phát triển ngành khác Footer Page 32 of 145 Header Page 33 of 145 Chính mà phủ phải có chủ trương, sách để kết hợp du lịch với ngành khác, phải tăng đầu tư cho du lịch thông qua việc tăng ngân sách cho du lịch Tách riêng hoạt động ngành du lịch khỏi ngành văn hóa thể thao để du lịch thực phát triển ngành kinh tế mũi nhọn Tăng cường đầu tư có hiệu sở vật chất hạ tầng xã hội góp phần cải thiện môi trường du lịch địa phương nói chung Quảng Nam nói riêng Đối với quan ban ngành cần phát huy vai trò việc phát triển du lịch tỉnh nhà Có sách hỗ trợ cho doanh nghiêp kinh doanh du lịch cho vay vốn với lãi suất thấp, đầu tư phát triển làng nghề để phục vụ du lịch Bên cạnh đó, quan cần có biện pháp xử lí kịp thời tình trạng vi phạm công ty kinh doanh du lịch người dân địa phương làm ảnh hưởng đến du khách Footer Page 33 of 145 Header Page 34 of 145 C KẾT LUẬN Xu hướng phát triển du lịch Quảng Nam không nằm tranh chung Việt Nam giới Đây ngành chiếm tới 10% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu tạo hàng triệu việc làm, đòi hỏi có đủ hạ tầng, quảng bá, xúc tiến đầu tư trình độ đẳng cấp tay nghề khác Hơn nữa, xuất phát từ văn hóa tự nhiên, với dòng khách du lịch hướng khám phá văn hóa, khám phá thiên nhiên sinh thái, nên mục tiêu phát triên du lịch Quảng Nam thời gian tới hướng đến trở thành điểm đến chất lượng, bền vững Mà vấn đề đầu tiên, du lịch Quảng Nam hướng đến thu hút thị trường khách du lịch quốc tế Vì vậy, để thực mục tiêu này, du lịch Quảng Nam cần tiếp tục đầu tư phát triển sở bảo tồn, làm giàu tài nguyên văn hóa môi trường toàn tỉnh Phát triển du lịch phải đóng góp vào việc bảo tồn di sản giá trị tài nguyên tự nhiên, văn hóa, lịch sử… Mặc khác, cần nhận thức đắn tầm quan trọng việc đẩy mạnh việc thu hút khách du lịch quốc tế để từ có hướng đắn Qua số liệu thống kê tình hình du lịch Quảng Nam thời gian qua kết hợp với khảo sát thực tế, đề tài phân tích đánh giá từ đưa giải pháp nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam thời gian tới Do nhiều hạn chế thời gian kiến thức, nên đề tài hẳn nhiều thiếu sót giải pháp đưa mang tính chủ quan Vì vậy, kính mong nhận đóng góp quý thầy cô người để đề tài sâu sắc Footer Page 34 of 145 Header Page 35 of 145 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Dũng, 6/11/2013, Đầu tư phát triển hạ tầng du lịch: Cần huy động nguồn lực doanh nghiệp, webside Báo Quảng Nam, truy cập ngày 30/11/2013 < http:// baoquangnam.com.vn/ /dau-tu-phat-trien-ha-tang-du-lich-canhuy-don > GS.TS Nguyễn Thị Đính, PGS.TS Trần Thị Minh Hòa, 2009 , Giáo trình Kinh tế du lịch, NXB Đại hoạc Kinh tế Quốc dân Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Nam, 2007, Nghị Quyết đẩy mạnh phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, số 06 – NQ/TU, 25/06/2007 Vĩnh Lộc, 23/11/2013, Phát triển du lịch bền vững, webside Báo Quảng Nam, truy cập ngày 30/11/2013 Phan Thanh Quyên 2010, Tổng Cục Du lịch tổ chức Hội nghị giao ban cụm tỉnh Miền Trung Triển khai Chương trình kích cầu du lịch 2010 “Việt Nam - Điểm đến bạn”, website Tổng Cục Du lịch, truy cập ngày 23/11/2013, Th.S Huỳnh Thanh Siêng, Bài giảng Kinh tế du lịch Trần Đức Thanh, 1999, Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Tổng cục du lịch Việt Nam, 2005, Non nước Việt Nam, NXB Hà Nội Nguyễn Minh Tuệ, 2010, Địa lí du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục 10 Bùi Thị Hải Yến, 2009, Tài nguyên du lịch, NXB Giáo dục Footer Page 35 of 145 Header Page 36 of 145 E NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Footer Page 36 of 145 Header Page 37 of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tiểu luận “ Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam” công trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn Th.S Hồ Thị Thanh Ly Các số liệu kết nghiên cứu nêu tiểu luận trung thực, hợp pháp, đáng tin cậy chưa công bố công trình khác Tam Kì, ngày 30 tháng 11 năm 2013 Trần Thị Diễm Footer Page 37 of 145 Header Page 38 of 145 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Quảng Nam, hết thầy cô khoa Văn hóa – Du lịch, cung cấp cho kiến thức bổ ích để làm tảng cho tiểu luận Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo khoa Văn hóa – Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (VH, TT&DL), giúp đỡ, cung cấp tài liệu liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Đặc biệt, muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn cô giáo, Th.S Hồ Thị Thanh Ly tận tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành tiểu luận Do hạn chế thời gian kiến thức, nên dù cố gắng hết sức, tiểu luận tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tôi mong muốn nhận đóng góp ý kiến từ quý thầy cô người đọc để tiểu luận hoàn thiện Sinh viên thực Trần Thị Diễm Footer Page 38 of 145 Header Page 39 of 145 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh du lịch năm 2010 – 2013 Bảng 2.2: Cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam theo quốc tịch từ năm 2010 – 2013 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ số lượt khách quốc tế đến Quảng Nam năm 2010 – 2012 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ doanh thu du lịch quốc tế vào Quảng Nam 2010 - 2012 Footer Page 39 of 145 Header Page 40 of 145 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài B NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ 1.1 Một số khái niệm liên quan đến du lịch 1.2 Khách du lịch quốc tế 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Ý nghĩa việc thu hút khách quốc tế 1.2.2.1 Ý nghĩa mặt kinh tế 1.2.2.2 Ý nghĩa việc thu hút khách du lịch quốc tế xã hội 1.2.2.3 Ý nghĩa mặt văn hóa – trị 1.3 Các yếu tố tác động đến thu hút khách quốc tế 1.3.1 Tài nguyên du lịch 1.3.2 Cơ sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật 1.3.3 Đội ngũ lao động 10 1.3.4 Chính sách phát triển 10 1.3.4.1 Xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia đến với khách du lịch quốc tế 11 1.3.4.2 Xây dựng thực chiến lược khai thác, bảo tồn, gìn giữ tôn tạo tài nguyên du lịch 11 1.3.4.3 Đầu tư xây dựng cải thiện sở vật chất kỹ thuật du lịch 12 1.3.4.4 Cải thiện môi trường du lịch 12 1.3.4.5 Phối kết hợp hoạt động ngành du lịch với ngành liên quan phục vụ cho hoạt động du lịch 12 1.3.4.6 Phát triển nguồn nhân lực 12 Footer Page 40 of 145 Header Page 41 of 145 1.3.4.7 Tuyền truyền nâng cao ý thức cộng đồng du lịch 13 1.4 Môi trường du lịch 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TẠI QUẢNG NAM 14 2.1 Giới thiệu khái quát tỉnh Quảng Nam 14 2.2 Thực trạng khai thác khách tỉnh Quảng Nam 16 2.2.1 Tình hình khách đến tỉnh Quảng Nam 16 2.2.2 Tình hình khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam 17 2.2.3 Tình hình doanh thu từ khách du lịch quốc tế tỉnh Quảng Nam 20 2.3 Đánh giá chung thực trạng khai thác khách du lịch quốc tế tỉnh Quảng Nam 21 2.3.1 Tài nguyên du lịch 21 2.3.2 Cơ sở hạ tầng 22 2.3.3 Nguồn nhân lưc du lịch Quảng Nam 22 2.3.4 Hoạt động kinh doanh lữ hành hướng dẫn viên du lịch quốc tế 23 2.3.5 Các sách phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam 23 2.3.6 Môi trường du lịch tỉnh Quảng Nam 24 2.3.7 Đánh giá chung thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2013 25 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN TỈNH QUẢNG NAM 27 3.1 Các giải pháp ngắn hạn 27 3.1.1 Giải pháp liên quan đến Maketting, quảng bá hình ảnh Quảng Nam giới 27 3.1.2 Giải pháp giảm giá tổ chức hoạt động thu hút khách 28 3.1.3 Đa dạng hóa phát triển sản phẩm du lịch 29 3.1.4 Giải pháp liên quan đến văn hóa du lịch 29 3.2 Các giải pháp dài hạn 30 3.2.1 Giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam 30 3.2.2 Giải pháp trợ giúp khách trình du lịch 31 Footer Page 41 of 145 Header Page 42 of 145 3.3 Một số kiến nghị nhà nước nghành liên quan nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Quảng Nam 32 C KẾT LUẬN 34 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 E NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 36 Footer Page 42 of 145 ... lớ lun v du lch v thu hỳt khỏch du lch quc t Chng 2: Thc trng thu hỳt khỏch du lch quc t n Qung Nam giai on 2010 2013 Chng 3: Mt s gii phỏp y mnh thu hỳt khỏch du lch quc t n Qung Nam giai on... ng nhu cu du lch, l yu t c bn hỡnh thnh cỏc khu du lch, im du lch, tuyn du lch, ụ th du lch Khon (iu 4, chng 1), Lut Du lch Vit Nam nm 2005 quy nh: Ti nguyờn du lch gm ti nguyờn du lch t nhiờn... doanh du lch l u t ban u vo du lch tng i ớt so vi cỏc ngnh cụng nghip nng m kh nng thu hi nhanh, thu hỳt nhiu lao ng Hn na du lch quc t li l mt ngun thu ngoi t ỏng k tng doanh thu m ngnh du lch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam, Tiểu luận Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam, Tiểu luận Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay