Tiểu luận đầu tư quốc tế Xu hướng quốc tế hóa R&D của các TNC trên thế giới

20 92 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:27

Header Page of 145 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ  - TIỂU LUẬN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA R&D CỦA CÁC TNC TRÊN THẾ GIỚI Giảng viên hướng dẫn :Vũ Thị Kim Oanh Sinh viên thực Lại Việt Hà :1211110172 Nguyễn Thị Hải Yến :1211110764 Bùi Thị Đức Minh :1211330052 Lê Thúy Anh : 1001060007 Lê Hồng Nhung :1001060231 Nguyễn Diệu Linh :1211110374 Hà Nội, Tháng 3/2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG A GIỚI THIỆU VỀ TNC VÀ HOẠT ĐỘNG R&D I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA (TNC) 1.Định nghĩa khái niệm: Chiến lược hoạt động TNC 3 Vai trò TNC kinh tế toàn cầu II GIỚI THIỆU VỀ R&D Khái niệm R&D: Chức R&D: B TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG R&D TRÊN THẾ GIỚI 10 C XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG R&D CỦA CÁC TNC 12 I TỔNG QUAN XU HƯỚNG 12 II NHỮNG ĐỊA ĐIỂM THU HÚT CỦA XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA R&D .13 II NGUYÊN NHÂN XU HƯỚNG .15 KẾT LUẬN 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, tác động mạnh mẽ xu hướng vận động kinh tế giới, đặc biệt tác động ngày tăng xu hướng khu vực hoá toàn cầu hoá, hoạt động kinh doanh quốc tế hình thức kinh doanh quốc tế ngày đa dạng, kéo theo phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học - công nghệ (KH-CN) Từ xuất hoạt động công ty xuyên quốc gia (Transnational Coporations - TNCs) Các công ty lực lượng chủ đạo thúc đẩy trình toàn cầu hoá, tác động đến lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội phạm vi quốc tế Đây lực lượng chủ chốt truyền tải khoa học, kỹ thuật công nghệ, cấu lại kinh tế giới Điểm khác biệt công ty đầu tư bình thường TNC phận nghiên cứu phát triển (R&D) R&D TNC dự án không đơn phận hay phòng ban thường thấy công ty khác R&D nơi nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo thử sản phẩm trước đưa vào thị trường toàn cầu; xem não TNC Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI), nhiều nước có Việt Nam muốn lôi kéo ngày nhiều TNC nước hoạt động R&D họ đến nước Thực trạng hoạt động R&D TNC giới diễn nào? Quốc tế hóa hoạt động R&D có phải xu hướng tương lai sao? Những nguyên nhân hay hội thúc đẩy TNC đầu tư R&D nước ngoài? Nắm bắt xu hướng Việt Nam có lợi gì? Nhận thấy vấn đề có mang tính thực tiễn cao có ý nghĩa quan trọng phát triển quốc gia, nhóm định chọn đề tài “XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA R&D CỦA CÁC TNC TRÊN THẾ GIỚI” Đề tài gồm ba chương: Chương 1: Giới thiệu TNC R&D Chương 2: Tình hình hoạt động R&D TNC giới Chương 3: Xu hướng quốc tế hoá R&D TNC phân tích nguyên nhân Nhóm xin chân thành cám ơn tới giảng viên Vũ Thị Kim Oanh hướng dẫn, đóng góp ý kiến, giải đáp thắc mắc cho nhóm trình viết đề tài Do thời gian có hạn thông tin nghiên cứu vấn đề chưa phong phú, kiến thức hiểu biết nhóm R&D hạn chế nên đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết Nhóm mong nhận góp ý sửa chữa cô bạn để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Footer Page of 145 Header Page of 145 NỘI DUNG A GIỚI THIỆU VỀ TNC VÀ HOẠT ĐỘNG R&D I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA (TNC) Định nghĩa khái niệm: Trong tài liệu công ty xuyên quốc gia, có nhiều thuật ngữ sử dụng như: công ty quốc tế (International Enterprise/Firm), công ty đa quốc gia (Multinational Corporations/ Enterprises – MNCs/MNEs), công ty xuyên quốc gia (Transnational Corporations - TNCs), gần lại xuất thuật ngữ công ty toàn cầu (Global Firm) Năm 2003, Hội nghị Liên Hiệp Quốc thương mại phát triển (UNCTAD) đưa định nghĩa công ty xuyên quốc gia sau: “TNC công ty liên doanh độc lập bao gồm công ty mẹ chi nhánh nước chúng Công ty mẹ công ty thực quyền kiểm soát toàn tài sản thực thể kinh tế khác nước thuộc quyền quản lý chúng thông qua hình thức sở hữu vốn tư cổ phần Có tỷ lệ góp vốn cổ phần 10% so với cổ phần gốc cao hơn, hay mức cổ phần khống chế công ty liên doanh, tương ứng công ty độc lập, thường xem ngưỡng để giành quyền kiểm soát tài sản công ty khác” Vậy TNC MNC có khác nhau? Theo chuyên gia Hội nghị Thương mại Phát triển thuộc Liên hiệp quốc (UNCTAD), theo quan điểm nhấn mạnh vai trò chủ sở hữu TNC công ty có chủ sở hữu vốn thuộc công ty mẹ quốc gia, MNC có chủ sở hữu vốn thuộc công ty mẹ nhiều quốc gia Nhưng xét tổng thể (đặc điểm quốc tế hoá hay toàn cầu hoá hoạt động kinh doanh, cấu tổ chức chi nhánh nước ngoài…), TNC MNC khác Để thống cách tiếp cận dễ dàng việc đánh giá vai trò TNC, thuật ngữ TNC sử dụng viết hiểu công ty tiến hành FDI Theo báo cáo đầu tư giới UNCTAD, công ty tiến hành FDI bao gồm công ty mẹ mang quốc tịch định với công ty thuộc sở hữu phần hay toàn hoạt động dự án FDI nhiều quốc gia, công ty có quyền quản lí kiềm soát đáng kể Khi hiểu coi khái niệm TNC MNC tương đương Chiến lược hoạt động TNC Các công ty tham gia vào sản xuất quốc tế cần chiến lược cấu tổ chức phù hợp với hoạt động kinh tế Sự đa dạng chiến lược tăng lên với thời gian TNC phản ứng khác với thay đổi môi trường kinh tế Tuy nhiên phân loại chiến lược theo hai tiêu chí lớn sau: 2.1 Theo mức độ hội nhập chức sản xuất quốc tế Với tiêu chí này, phát triển chiến lược chức TNC thể thông qua bảng sau: Footer Page of 145 Header Page of 145 Bảng: Các chiến lược chức TNC Dạng Loại liên kết Mức độ hội công ty nhập Nội dung Ví dụ Thành lập công ty Đa thị trường chuyển giao chủ yếu hoạt động tự chủ nội địa chủ công nghệ kinh tế chủ nhà Hội nhập đơn Sở hữu, công giản Thành lập Quyền sở hữu, công ty tự Yếu Tương đối Chuyển giao số hoạt Tìm kiếm nghệ, thị trường, động giá trị gia tăng sang nguồn lực bên tài chính… địa điểm khác Chuyển dịch hoạt động sản Mạng khu xuất cung cấp tới vực Hội nhập phức Tất chức hợp Mạnh địa điểm sinh lời Trong chiến lược hội nhập phức hợp ngày trọng phát triển mạnh mẽ Với nhiều công ty với khả tài lớn mạnh, sản xuất quốc tế xảy điểm chuỗi giá trị Chiến lược TNC áp dụng nhiều lĩnh vực, kể đến sản xuất, mua sắm, tài chính, kế toán, đào tạo…trong lĩnh vực ưa chuộng R&D 2.2 Theo phạm vi địa lí chiến lược sản xuất quốc tế Bảng: Các chiến lược sản xuất quốc tế phân loại theo phạm vi địa lí Chiến lược Nội dung Cơ sở chiến lược Đa thị trường nội Công ty chủ yếu phục vụ thị trường nước Các rào cản thương mại địa chủ nhà công ty mẹ kiểm soat công ty nhiều thị trường khác Chiến lược khu Các công ty đặt nhiều nước chủ nhà Thay đổi sách vực khu vực nhiều công (Giảm bớt rào cản thương ty khác hoạt động nhà cung cấp mại, tự hóa chế FDI, nhà thầu phụ bãi bỏ quy định…) Chiến lược toàn Mở rộng toàn cầu sản phẩm nhãn Áp lực cạnh tranh cầu hiệu, mở rộng mặt địa lí Vai trò TNC kinh tế toàn cầu TNC với tiềm lực khả lớn mạnh sản xuất phân phối hàng hóa dịch vụ qua biên giới quốc gia, thống lĩnh cấu kinh tế toàn cầu: sản xuất, tài chính, công nghệ, thương mại… Đây coi nhân tố toàn cầu hóa Số lượng TNC tăng nhanh cách chóng mặt thập kỉ Theo UNCTAD, năm 1994 tổng số TNC giới vào khoảng 38.000 số đầu năm 2014 100.000 công ty Footer Page of 145 Header Page of 145 Với phát triển mạnh mẽ vậy, công ty xuyên quốc gia có tác động to lớn đến phát triển kinh tế giới nói chung kinh tế giới quốc gia nói riêng; đồng thời công ty xuyên quốc gia có tác động tích cực đến hoạt động thương mại đầu tư chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực 3.1 Thúc đẩy hoạt động thương mại giới Một vai trò bật TNC thúc đẩy thương mại quốc tế Công ty xuyên quốc gia giúp thúc đẩy thương mại giới phát triển cách tăng cường lưu thông hàng hoá dịch vụ quốc tế, đồng thời góp phần làm tăng kim ngạch xuất nước Trao đổi chi nhánh nội TNC nước ngày tăng nhanh chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị thương mại nhiều nước Trong năm gần với chiến lược đa quốc gia tạo liên kết thương mại đầu tư, công ty mẹ thường chuyển giao trực tiếp công nghệ nguyên liệu dịch vụ cho chi nhánh nước Do tỷ lệ xuất tổng giá trị sản lượng chi nhánh TNC nước tăng nhanh Đó chưa kể đến hai dòng lưu thông hàng hóa khác hàng hóa nhập từ công ty mẹ hàng hóa bán từ chi nhánh nước Nhờ hoạt động TNC, dòng FDI gia tăng đóng góp vai trò ngày quan trọng kinh tế giới.Tuy năm gần dòng FDI giảm đáng kể ảnh hưởng sau khủng hoảng kinh tế giới, nhiên số dự báo tiếp tục tăng năm Footer Page of 145 Header Page of 145 (Nguồn: UNCTAD) 3.2 Thúc đẩy đầu tư hội nhập quốc tế Hầu hết hoạt động đầu tư nước thực qua kênh TNCs Theo báo cáo đầu tư giới UNCTAD, đầu tư TNCs chiếm đến 90% lượng FDI giới Năm 2011 đầu tư TNCs 1524 tỷ USD Với lợi nhiều vốn kỹ thuật đại quản lý tiên tiến mạng lưới thị trường rộng lớn TNC tích cực đầu tư nước nhằm tối đa hoá lợi nhuận phạm vi toàn cầu Xu hướng gia tăng việc sát nhập thôn tính công ty ngoại quốc tnc chủ yếu mỹ tây nguyên nhân quan trọng gây bùng nổ đầu tư nước Với phát triển mạnh thị trường tài quốc tế, TNC thúc đẩy nhanh tiến trình tự hoá đầu tư nước thông qua tham gia sâu rộng vào trình quốc tế hoá sản xuất Các TNC chiếm khoảng 25% tổng giá trị sản xuất toàn giới Footer Page of 145 Header Page of 145 3.3 Nâng cao lực chuyển giao công nghệ TNC chủ thể góp phần quan trọng việc phát triển chuyển giao công nghệ giới Các công ty chuyển giao công nghệ nội thông qua FDI cho công ty nước cho công ty khác thông qua nhiều phương thức Nắm giữ 80% số phát minh sáng chế, với lực tài khoa học mạnh, TNCs dùng vốn, công nghệ mới…để giảm thiểu chi phí, chuyển giao công nghệ cũ, sang nước phát triển Nhưng với nước này, công nghệ cần thiết trình thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế Mặt khác công ty phối hợp với phủ nước đầu tư vào ngành có hàm lượng khoa học cao góp phần tạo nên bước phát triển nhảy vọt cho công nghệ giới 3.4 Vai trò nước nhận đầu tư Khi đầu tư vào nước bất kì, đặc biệt nước phát triển, TNC góp phần làm tăng nguồn lực tài đầu tư cho nước Mặt khác công ty giúp nâng cao lực công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ hoạt động sáng tạo công nghệ Bên cạnh đó, TNC đóng vai trò quan trọng thúc đẩy khả cạnh tranh xuất thương mại quốc gia; tạo việc làm nâng cao chất lượng việc làm TNC gây tác động lên nhiều lĩnh vực khác kinh tế môi trường, cấu thị trường cạnh tranh… II GIỚI THIỆU VỀ R&D Điểm khác biệt nhà đầu tư bình thường TNC phận nghiên cứu phát triển (R&D) R&D TNC dự án không đơn phận hay phòng ban thường thấy công ty R&D, nơi nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo thử sản phẩm trước đưa vào thị trường toàn cầu, ví não TNC Chưa vấn đề nghiên cứu - phát triển (R&D) lại đề cập nhiều công ty công ty ý thức R&D gắn bó mật thiết với việc tạo sản phẩm công nghệ mới, có tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng phát triển bền vững Khái niệm R&D: R&D từ viết tắt Research & Development – nghiên cứu phát triển R&D bao gồm việc đầu tư, tiến hành và/hoặc mua bán nghiên cứu, công nghệ phục vụ cho trình tồn phát triển doanh nghiệp Công tác nghiên cứu phát triển nhằm khám phá tri thức sản phẩm, trình, dịch vụ, sau áp dụng tri thức để tạo sản phẩm, trình dịch vụ mới, có tính cải tiến để đáp ứng nhu cầu khách hàng thị trường tốt R&D cải tiến công nghệ mục tiêu chìa khóa thành công công ty xuyên quốc gia lớn giới Chức R&D: 2.1 Nghiên cứu - phát triển sản phẩm (Product R&D) Footer Page of 145 Header Page of 145 Đây chức nghiên cứu phát triển túy mặt sản phẩm nhằm cho đời sản phẩm có thiết kế, chất liệu, đặc tính, công dụng Chẳng hạn, sản phẩm nước mắm làm từ cá hồi, bột nêm làm từ rong biển,…Ngoài ra, nghiên cứu phát triển sản phẩm bao gồm việc nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm có 2.2 Nghiên cứu - phát triển bao bì (Packaging R&D) Đối với số doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh loại hàng tiêu dùng nhanh, phận R&D có chức nghiên cứu, phát triển loại chất liệu bao bì (khác với thiết kế kiểu dáng, màu sắc, trang trí, in ấn bao bì - thường phận marketing đảm nhiệm).Chẳng hạn công ty nước giải khát tung sản phẩm trà xanh đóng chai, chiết rót nhiệt độ cao, buộc phải có loại chai nhựa làm chất liệu chịu nhiệt mà không bị biến dạng, không độc hại Bộ phận R&D công ty phải nghiên cứu loại chất liệu phù hợp với chi phí hợp lý cho sản phẩm này.Đôi khi, việc nghiên cứu, phát triển bao bì bao gồm kiểu dáng đặc biệt bao bì cách thức đóng gói bao bì tối ưu 2.3 Nghiên cứu - phát triển công nghệ (Technology R&D) Một chức quan trọng phận R&Dlà nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ sản xuất, chế biến tối ưu đời sản phẩm với chất lượng giá thành tối ưu Ví dụ, công nghệ lên men tự nhiên khác với công nghệ thủy phân a-xít sản xuất nước tương, công nghệ sản xuất bia tươi, công nghệ pha chế hương liệu ngành thức uống… Nghiên cứu phát triển công nghệ bao gồm hoạt động “tình báo công nghệ”, nghiên cứu bí công nghệ đối thủ để bắt chước phát triển công nghệ cho 2.4 Nghiên cứu - phát triển trình (Process R&D) Bản chất chức nghiên cứu, tìm kiếm trình sản xuất, chế biến, lắp ráp, vận hành, phối hợp… tối ưu, thể quy trình cụ thể mang tính ứng dụng cao, đem lại hiệu suất hiệu thiết thực cho doanh nghiệp Điển hình cho hoạt động việc nghiên cứu để cải tiến, phát triển quy trình sản xuất (đối với sản phẩm), quy trình phục vụ (đối với dịch vụ), … Hoạt động xem hoạt động nghiên cứu - phát triển “phần mềm” sản phẩm, khác với “phần cứng” chất liệu, công thức, bao bì sản phẩm, công nghệ sản xuất, chế biến… Bên cạnh đó, để hoạt động R&D trở nên hiệu cần quy trình thật khoa học, thật hợp lý, thường gọi “quy trình nghiên cứu - phát triển” Quy trình quy định trình tự bước thực hoạt động nghiên cứu - phát triển mô tả phối hợp phận R&D với phận khác doanh nghiệp Như vậy, hoạt động nghiên cứu phát triển cần hiểu rộng ra, không giới hạn khuôn khổ túy cứng nhắc sản phẩm dịch vụ Với cách hiểu này, chức phòng R&D mở rộng, tạo điều kiện cho việc mở rộng phạm vi nghiên cứu, phát triển Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 để nhờ tập đoàn, công ty tận dụng nguồn lực tiết kiệm chi phí Vai trò R&D phát triển TNC R&D có vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp nói chung TNC giới nói riêng Các TNC coi R&D phận thiếu Trong tất chức kinh doanh TNC, việc đầu tư vào R&D thường đem lại kết ngoạn mục Hoạt động R&D giúp TNC tạo bước tiến, đột phá lợi cạnh tranh Những khả đặc biệt tạo ưu cạnh tranh cho công ty thường kết hợp mật thiết chiến lược kỹ R&D Chỉ có nghiên cứu phát triển riêng có tồn với sắc riêng thời đại kinh tế tri thức Vai trò bật R&D làm tăng giá trị cho sản phẩm, giúp nâng cao chất lượng hàm lượng tri thức công nghệ sản phẩm quy trình công nghệ Từ R&D góp phần vào việc gia tăng doanh thu cách đáng kể tạo niềm tin vào sản phẩm thương hiệu người tiêu dùng Vì phận TNC trọng đầu tư nhất, đặc biệt công ty lớn Ví dụ công ty Apple chắn không dừng lại việc nghiên cứu Iphone 5s, hay Goole phát triển ứng dụng Internet thên tầng cao Tất hoạt động cần tới phận R&D Nó đặc biệt trọng nói phận quan trọng tập đoàn công nghệ Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 B TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG R&D TRÊN THẾ GIỚI Bước vào năm đầu thiên niên kỷ mới, hoạt động KH-CN giới có bước phát triển vượt bậc Đổi hợp tác KH&CN hai xu thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu hai nhân tố tác động trực tiếp tới suất, việc làm nâng cao đời sống Nhận thức tầm quan trọng xu này, nhiều quốc gia giới nỗ lực đầu tư có sách mạnh mẽ nhằm thúc đẩy hoạt động KH-CN Trong sách hàng đầu thu hút hoạt động R&D TNC vào nước Trong năm 2013, tổng đầu tư doanh nghiệp phủ toàn giới cho lĩnh vực R&D 1,5 nghìn tỷ USD Trong Mỹ đứng vị trí hàng đầu chi cho nghiên cứu phát triển với 423 tỷ USD.1 Hình: Chi tiêu R&D số quốc gia giới 2013 (Nguồn: Battele, R&D Magazine, International Moneytary Fund, World Bank, CIA Fact Book) Bảng xếp hạng mười quốc gia có chi tiêu R&D hàng đầu không thay đổi năm qua, ngoại trừ Trung Quốc vượt qua Nhật Bản cho vị trí số năm 2011 Trong năm này, chi tiêu Trung Quốc R&D lên đến 139 tỷ USD, chiếm 1,84% tổng sản phẩm nước Các The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard; European Commission, JRC/DG RTD Footer Page 11 of 145 10 Header Page 12 of 145 nước có chi tiêu tốp 10 đạt khoảng 80% tổng vốn đầu tư R&D toàn giới (1620 triệu USD) Bảng 2: Tổng chi R&D so với giới số quốc gia khu vực Năm 2012 2013 Châu Mĩ 34.5% 34.0% Mĩ 32.0% 31.4% Châu Á 37.0% 38.3% Trung Quốc 15.3% 16.5% Nhật Bản 10.5% 10.5% Ấn Độ 2.7% 2.7% Châu Âu 23.1% 22.4% Đức 6.1% 5.9% Phần lại giới 5.4% 5.3% (Nguồn: Battelle and R&D Magazine-tạp chí R&D) Hoạt động R&D tập trung vào lĩnh vực đòi hỏi sáng tạo, đổi hàm lượng tri thức công nghệ cao máy tính điện tử, chăm sóc sức khỏe, ô tô, phần mềm, Internet,…Ngoài số lĩnh vực khác ý có thay đổi tỷ trọng đáng kể viễn thông, hóa học, lượng …Điều thể qua hình (Nguồn: Bloomberg data, Capital IQ, Booz & Company) Khả tích cực đổi công nghệ đất nước sức thu hút đầu tư R&D TNC hội để đất nước thụ hưởng thành đầu tư R&D Các tập đoàn xuyên quốc gia đơn vị đóng vai trò chi phối nghiên cứu phát triển toàn cầu Trong 1,5 nghìn tỉ USD đầu tư cho R&D toàn giới năm 2013, tập đoàn chi khoảng nửa2 The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard; European Commission, JRC/DG RTD Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 C XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG R&D CỦA CÁC TNC I TỔNG QUAN XU HƯỚNG R&D chức chiến lược TNC nên công ty thường tập trung R&D nước mình, đặt R&D số quốc gia nước Đây chủ yếu quốc gia phát triển để tận dụng tính kinh tế quy mô mối liên kết với trung tâm công nghệ nghiên cứu Còn nước phát triển thu hút tỉ lệ nhỏ R&D TNC hầu hết nghiên cứu tập trung vào sản xuất đổi Theo UNCTAD, năm 1999 có 8% R&D TNC tập trung nước phát triển Nguyên nhân nước kỹ thể chế nghiên cứu thuận lợi cho việc thành lập trung tâm R&D hoạt động nghiên cứu Hoặc nguyên nhân khác sách nước không khuyến khích việc đầu tư TNC thông qua chuyển giao công nghệ Tuy nhiên điều dần thay đổi, ngày có nhiều TNC thành lập trung tâm R&D nước ngoài, đặc biệt nước phát triển Bên cạnh đó, hoạt động công nghệ công ty xuyên quốc gia ngày trở nên quốc tế hóa Trong nỗ lực tìm kiếm khả cạnh tranh công nghệ mới, để thích nghi với thị trường hạ thấp chi phí R&D, công ty có xu hướng chuyển hoạt động nghiên cứu nước Hình: Tỷ lệ xuất R&D tổng xuất số nước năm 2010 30 25 20 15 % 10 Đức Nhật Bản Mỹ Anh Pháp (Nguồn: World Investment Report United Nations, 2010) Ví dụ tập đoàn Huawei (Trung Quốc) thành lập 16 trung tâm R&D toàn cầu tiêu biểu : - Trung tâm R&D Milan, Ý: Nghiên cứu Sóng Vi-ba - Trung tâm R&D Paris, Pháp: Nghiên cứu Tiêu chuẩn truyền thông GSM-R - Trung tâm R&D Bonn, Đức: Nghiên cứu Mạng All-IP, mạng lõi công nghiệp phần mềm - Trung tâm R&D Bangalore, Ấn Độ: Nghiên cứu Phần mềm - Trung tâm R&D Stockholm Gothenburg, Thụy Điển: thiết bị không dây, thiết bị đầu cuối Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 - Trung tâm R&D Moscow, Nga: Thuật toán truyền thông không dây, công nghiệp phần mềm - Trung tâm R&D Dallas,Mỹ: Công nghệ ASIC Thuật toán truyền thông không dây - Trung tâm R&D Ottawa, Canada: Mạng cáp, mạng không dây, mạng quang học, mạng IP3… Bảng: 20 công ty có mức chi tiêu R&D toàn cầu hàng đầu giới năm 2013 Vị thứ Công ty Đầu tư R&D (tỷ USD) Nước Lĩnh vực Volkaswagen 14,4 Đức Ô tô Samsung 10,4 Hàn Quốc Máy tính điện tử Roche 10,2 Thụy sĩ Chăm sóc sức khỏe Intel 10,1 Mỹ Máy tính điện tử Microsoft 9,8 Mỹ Phần mềm Internet Toyota 9,8 Nhật Bản Ô tô Novartis 9,3 Thụy Sĩ Chăm sóc sức khỏe Merck 8,2 Mỹ Chăm sóc sức khỏe Pfizer 7,9 Mỹ Chăm sóc sức khỏe 10 Johnson & Johnson 7,7 Mỹ Chăm sóc sức khỏe 11 General Motors 7,4 Mỹ Ô tô 12 Google 6,8 Mỹ Phần mềm Internet 13 Honda 6,8 Nhật Bản Ô tô 14 Daimler 6,6 Đức Ô tô 15 Sanofi 6,3 Pháp Chăm sóc sức khỏe 16 IBM 6,3 Mỹ Máy tính điện tử 17 GlaxoSmithKline 6,3 Anh Chăm sóc sức khỏe 18 Nokia 6,1 Phần Lan Máy tính điện tử 19 Panasonic 6,1 Nhật Bản Máy tính điện tử 20 Sony 5,7 Nhật Bản Máy tính điện tử (Nguồn: 2013 Booz & Company Inc) Các công ty xuyên quốc gia xây dựng trung R&D nước nhiều hơn, hoạt động R&D công ty quốc tế hoá tiếp cận gần với hoạt động sản xuất nước Những thay đổi chuỗi giá trị toàn cầu, chi phí R&D, linh hoạt tiến hành dự án R&D xuyên biên giới (ví dụ ICT) thay đổi sách (ví dụ đẩy mạnh quyền sở hữu trí tuệ)… điều kiện thuận lợi cho xu Chi tiêu R&D thực công ty nước cao Cộng hoà Séc, Bồ Đào Nha Thuỵ Điển, chiếm 40% Năm 2013, công ty nước nhiều nước tiến hành R&D mạnh công ty nước Năng lực R&D (tính theo tỉ lệ doanh thu) công ty nước cao đáng kể so với công ty nước số TNC Điều phản ánh rõ hội nhập công nghiệp công ty nước II NHỮNG ĐỊA ĐIỂM THU HÚT CỦA XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA R&D Theo website Huawei Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 Theo báo cáo UNCTAD, điểm đến ưa thích TNC Châu Á Một số quốc gia thành công lĩnh vực thu hút đầu tư R&D tập đoàn kể đến Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, khu vực Đông Nam Á Việt Nam số ứng cử viên tiềm cho đầu tư R&D TNC Những thay đổi lớn thái độ Chính phủ hướng tiếp cận nước giúp đẩy mạnh thu hút hoạt động R&D TNC Các quy định phát triển kinh tế, đầu tư nước sở hữu sửa đổi nhiều quốc gia để tạo lợi cạnh tranh so với nước khác Theo điều tra tạp chí R&D, Ấn Độ Trung Quốc có số lượng TNC tham gia vào hoạt động R&D nhiều Theo nghiên cứu công ty tư vấn quản lí Zinnov, gần nửa số công ty chi cho R&D lớn giới tập trung Ấn Độ SAP Labs công ty đa quốc gia đặt sở nước vào năm 1988 Các công ty xuyên quốc gia khác Microsoft, IBM, Cisco, Oracle, Adobe Intel có chi nhánh Ấn Độ Công ty viễn thông Huawei (Trung Quốc) đầu tư 150 triệu USD để xây dựng trung tâm R&D Bangalore Ngoài ra, phải kể tới đội kĩ sư R&D Google Bangalore Hyderabad chịu trách nhiệm cho tính quan trọng Google Drive Trong ngành bán lẻ, nhiều công ty toàn cầu tìm tới Ấn Độ để mở văn phòng R&D Trung tâm dịch vụ Tesco Hindustan Tesco.4 Đối với Trung Quốc, theo trung tâm thông tin KH-CN, nước tăng gấp đôi chi tiêu R&D vòng thập kỷ; nhà nghiên cứu Mỹ có người Trung Quốc theo dự báo cuối kỷ này, số lượng tiến sỹ khoa học kỹ thuật vượt Mỹ Hai phần ba trung tâm R&D Trung Quốc tập đoàn xuyên quốc gia, chúng thường đặt hai thành phố quan trọng kinh tế nước Bắc Kinh Thượng Hải Ví dụ, Motorola với 18 trung tâm R&D hoạt động trung tâm giai đoạn xây dựng Hay công ty phần mềm máy điện thoại di động Microsoft hay Nokia đầu tư hàng trăm triệu đô la vào hoạt động R&D Trung Quốc để triển khai giao diện cho người dùng tiếng Trung Hình: Đầu tư cho R&D so với GDP Trung Quốc (Nguồn: UNCATD) Theo ICTnews/BBC Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 Hình cho thấy hoạt động R&D ngày trọng nước theo nguồn dự báo, số tiếp tục tăng năm Điều chứng tỏ Trung Quốc thực môi trường đầu tư R&D đáng tin cậy có khả hoạt động lâu dài Ngoài khu vực khác thu hút nhiều quan tâm gồm Châu Mỹ La tinh, nước Đông Nam Á khác Châu Âu Đây khu vực đầy hứa hẹn tiềm Trong theo R&D global, khoảng 20% công ty có đầu tư vào sở R&D Châu Mỹ La tinh (chủ yếu Mêhicô Braxin) Bên cạnh số lượng đáng kể công ty tìm cách thực R&D nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, lãnh thổ Đài Loan Inđônêxia Hình: Điểm số mức hấp dẫn đầu tư R&D nước năm 2010 Trung Quốc Ấn Độ Tây Âu Đông Âu Nam/Trung Mỹ Singapo Nhật Bản Hàn Quốc Bắc Âu Đài Loan Malaixia Oxtraylia Indonexia Phần lại giới Điểm/100 10 20 30 40 50 60 70 (Nguồn: Trung tâm thông tin KH-CN quốc gia) II NGUYÊN NHÂN XU HƯỚNG Điều tra Tạp chí R&D nêu số nhận định sau liên quan tới kỳ vọng định đầu tư vào hoạt động R&D nước TNC: - Nhằm hỗ trợ R&D sở giai đoạn marketing trước đưa vào sản xuất; - Thiết lập sở phát triển riêng cho mục tiêu thực R&D thay cho công ty mẹ; - Thực hợp đồng với nguồn hỗ trợ R&D độc lập, bao gồm trường đại học phòng thí nghiệm tư nhân có khả phục vụ phạm vi khách hàng rộng Điều tra Tạp chí cho biết định mở rộng hoạt động R&D TNC dựa yếu tố sau: - Tận dụng hội liên quan tới hỗ trợ kĩ thuật, marketing sản xuất hoạch định - Nhu cầu cần nhận biết áp dụng hoạt động tập tục sản xuất mang tính địa phương vào quy tắc, văn hoá, tập tục vị mang tính địa phương - Việc thiết lập sở R&D điều kiện quy định quy trình cấp phép địa phương Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 Hình: Tại TNC hoạt động R&D nước Do yêu cầu nội địa hóa kinh doanh Hỗ trợ liên tục cho CSHT Hỗ trợ cho ngành công nghiệp nước tài trợ Khuyến khích/ưu đãi địa phương Hỗ trợ sản xuất địa phương Tận dụng lợi trường đại học nước Cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho địa phương Điểm/5 Hỗ trợ thị trường Mở rộng tảng công nghiệp Tận dụng nhân tài nước Các sở/vật liệu chi phí thấp Tận dụng trí tuệ người tài KHKT lương thấp 0.5 1.5 2.5 3.5 (Nguồn: Tạp chí R&D,Battelle) Quan sát hình trên, thấy nguyên nhân lớn công ty xuyên quốc gia thực hoạt động R&D nước bao gồm: tận dụng nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật lương thấp; chi phí cho sở vật liệu thấp để mở rộng tảng công nghiệp Đây lợi nước phát triển so với nước khác giới, đặc biệt Ấn Độ Trung Quốc Hoạt động quan R&D Trung Quốc tốn 1/10 Mỹ Mức lương nhân viên R&D Trung Quốc có kỹ tốt cao so với mức lương nội địa Trung Quốc, 1/4 1/5 lương nhân viên R&D nước phát triển khác châu Âu hay Bắc Mĩ Đối với Ấn Độ, nước có lợi từ nguồn lao động giá rẻ song đào tạo bản, có khoảng 250.000 kĩ sư Ấn Độ làm R&D Một kĩ sư nhận mức lương 5.000 USD/năm; trưởng nhóm hay kĩ sư đứng đầu trung bình 30.000 USD/năm.Với lợi đó, Motorola phát triển điện thoại có giá chưa tới 40 USD, hay GE Healthcare thiết kế sản xuất thiết bị điện tim MAC 400 18 tháng nửa triệu đô la…Riêng Trung Quốc, Viện nghiên cứu công nghiệp Hoa Kì đưa nhân tố tác động tới định nhà đầu tư tới nước bao gồm: (1) Sự sẵn có nguồn nhân lực trình độ cao cho TNC (2) Sự động viện nghiên cứu,trường đại học hợp tác công ty để tiến hành R&D (3) Số lượng lớn khu công nghệ cao (4) Các biện pháp ưu đãi phủ (5) Triển vọng giảm chi phí tất giai đoạn chuỗi giá trị Về sách ưu đãi đầu tư R&D có tác động tới nhà đầu tư, Hàn Quốc ví dụ điển hình Hàn Quốc có thành tựu vượt bậc phát triển kinh tế khoa học Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 công nghệ phần nhờ định hướng đắn từ sớm Chính phủ thúc đẩy R&D Hàn Quốc có hệ thống sách đa dạng hỗ trợ tài cho R&D, ví dụ như: - Giảm thuế nhập khẩu: Giảm 80% thuế nhập thiết bị phục vụ nghiên cứu: hóa chất, hàng hóa sơ chế đầu vào, nguyên vật liệu, vật mẫu - Miễn thuế VAT, thuế trước bạ nhà cửa đất đai phục vụ mục tiêu R&D - Miễn thuế thu nhập cá nhân cho kỹ sư nước ngoài: năm với chuyên gia R&D lĩnh vực công nghiệp cần sử dụng nhiều công nghệ danh sách Nhà nước quy định….5 Điều có tác động không nhỏ đến định đầu tư R&D TNC nước Sự thay đổi sách ưu đãi đầu tư góp phần tạo thâm nhập TNC khuyến khích phát triển công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ quốc gia Với phát triển phân tích trên, xu hướng quốc tế hóa hoạt động R&D TNC tiếp tục diễn mạnh mẽ tương lai gần Tuy nhiên xu hướng dài hạn chưa chắn Ngày với chiến lược hội nhập phức hơp tiềm lực vững mạnh mình, TNC hoàn toàn chuyển dịch sản xuất cung cấp địa điểm có khả sinh lời nhất, có hoạt động R&D Tuy nhiên nguyên nhân xu hướng yếu tố Thay tận dụng nguồn lao động giá rẻ lương thấp, TNC trọng vào lợi kĩ lao động nước khác để dịch chuyển hoạt động R&D Cơ sở chi phí không nhân tố quan trọng tác động tới định đầu tư R&D nhà đầu tư Đó không xu hướng vài lĩnh vực mà có ảnh hưởng tới hầu hết hoạt động đầu tư toàn giới nói chung, trình độ khoa học công nghệ phát triển nhu cầu ngày cao người tiêu dùng đòi hỏi chất lượng hàm lượng tri thức sản phẩm cần xem xét cách đắn Tuy năm hoạt động R&D nước nói chung TNC nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng Xu hướng quốc tế hóa hoạt động R&D TNC tiếp tục trì mở rộng Châu Á Mỹ la-tinh trở nên thu hút TNC hết Trong đó, sau Ấn Độ Trung Quốc hai số quốc gia hấp dẫn với việc đầu tư R&D, Việt Nam kì vọng địa điểm tiềm đạt nhiều thành tựu tương lai Nắm bắt xu hướng chung giới, Việt Nam cần hành động, có biện pháp tích cực để thu hút hoạt động R&D TNC Theo UNCTAD, để tiếp nhận dòng vốn đầu tư R&D, nước phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển công ty nội địa, cải thiện điều luật quan liên quan Sự tham gia chủ động, chặt chẽ phủ, đặc biệt lĩnh vực sáng tạo, giáo dục, hệ thống bảo vệ tác quyền sách đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt Dựa vào lí giải cho xu hướng, Việt Nam cần rút giải pháp cho riêng trang điện tử Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng công nghệ Hàn Quốc) Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 KẾT LUẬN Những liệu nhận định cung cấp tranh khái quát hoạt động quốc tế hóa R&D công ty xuyên quốc gia toàn giới.Từ trình nghiên cứu này, rút kết luận sau đây: Sự đa dạng chiến lược sản xuất quốc tế tăng lên với thời gian TNC phản ứng khác với thay đổi môi trường kinh tế Tuy nhiên phân loại chiến lược theo hai tiêu chí theo phạm vi địa lía mức độ hội nhập Tuy nhiên dù phân loại nào, TNC với tiềm lực khả lớn mạnh sản xuất phân phối hàng hóa dịch vụ qua biên giới quốc gia, thống lĩnh cấu kinh tế toàn cầu: sản xuất, tài chính, công nghệ, thương mại… Đây coi nhân tố toàn cầu hóa Các công ty xuyên quốc gia có tác động to lớn đến phát triển kinh tế giới nói chung kinh tế giới quốc gia nói riêng Các công ty TNC giới tập trung đẩy mạnh đầu tư R&D Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng quỹ nghiên cứu phát triển toàn cầu chậm lại vào năm 2013 so với tốc độ tăng trưởng nhìn nhận năm 2011-2012 Trong trình toàn cầu hoá, hợp tác KH&CN vùng miền, quốc gia thể qua xu hướng tăng hoạt động R&D TNC nước Xu hướng thể rõ qua việc chuyển dịch hoạt động R&D từ nước Bắc Mỹ Châu Âu sang số nước Châu Á Trung Quốc Ấn Độ lên hai trung tâm tập trung R&D tiếng giới Bên cạnh đó, số quốc gia khu vực khác cố gắng có vai trò tích cực xu Lí giải vấn đề này, thấy nguyên nhân lớn công ty xuyên quốc gia thực hoạt động R&D nước bao gồm: tận dụng nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật lương thấp; chi phí cho sở vật liệu thấp để mở rộng tảng công nghiệp Đây lợi nước phát triển so với nước khác giới, đặc biệt Ấn Độ Trung Quốc Nắm bắt xu hướng quốc tế hóa hoạt động R&D, Việt Nam có khả tiếp nhận số trung tâm R&D có giá trị hàng chục triệu USD Điều mở cho công ty Việt Nam hội tiếp cận với công nghệ có khả làm sản phẩm có giá trị gia tăng cao Chúng ta có quyền hi vọng với giải pháp tích cực tiềm lực sẵn có, Việt Nam trở thành địa điểm hấp dẫn đầu tư tương lai Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS-TS Vũ Chí Lộc (2012) Giáo trình Đầu tư quốc tế NXB Đại học Quốc gia Hà Nội GS-TS Đỗ Đức Bình (2008) Giáo trình kinh tế quốc tế NXB Đại học kinh tế quốc dân CIEM (2006) Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia NXB Giao thông vận tải Tổng cục dân số, kế hoạch hóa gia đình (2011) Số liệu thống kê xã hội môi trường 2011 Bảng điều tra viện nghiên cứu quản lí kinh tế TƯ chế tài viện R&D Bộ Khoa học công nghệ (2011) Thống kê Bộ Khoa học Công nghệ 2011 UNCTAD (2012) World investmant report UNCTAD (2013) World investmant report World Bank (2013) International Moneytary Fund 10 Transnational Corporations, Vol 21, No (2012) World investment report 2012: Towards a new generation of investment policies 11 Booz & Company analysis 12 WIPO (2013) Global Innovation Index 2013 (GII) 13 United Nations (2013) World investmant prospect survey 2013 – 2015 14 United Nations (2009) UNCTAD Training Manual on Statistics for FDI and the Operations of TNCs 15 European Commission (2013) The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2012/SB2012_final_draft.pdf 16 Trang web Battele and R&D Magazine http://www.rdmag.com 17 Trang web global R&D http://www.globalr-d.com/ca/en Footer Page 20 of 145 19 ... triển quốc gia, nhóm định chọn đề tài XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA R&D CỦA CÁC TNC TRÊN THẾ GIỚI” Đề tài gồm ba chương: Chương 1: Giới thiệu TNC R&D Chương 2: Tình hình hoạt động R&D TNC giới Chương 3: Xu. .. R&D TRÊN THẾ GIỚI 10 C XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG R&D CỦA CÁC TNC 12 I TỔNG QUAN XU HƯỚNG 12 II NHỮNG ĐỊA ĐIỂM THU HÚT CỦA XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA R&D .13... Thúc đẩy đầu tư hội nhập quốc tế Hầu hết hoạt động đầu tư nước thực qua kênh TNCs Theo báo cáo đầu tư giới UNCTAD, đầu tư TNCs chiếm đến 90% lượng FDI giới Năm 2011 đầu tư TNCs 1524 tỷ USD Với lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận đầu tư quốc tế Xu hướng quốc tế hóa R&D của các TNC trên thế giới, Tiểu luận đầu tư quốc tế Xu hướng quốc tế hóa R&D của các TNC trên thế giới, Tiểu luận đầu tư quốc tế Xu hướng quốc tế hóa R&D của các TNC trên thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay