Tiểu luận Đầu tư quốc tế Vấn nạn chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế, thực trạng và giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam

14 98 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:26

Header Page of 145 ĐỀ TÀI: VẤN NẠN CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CHUYỂN GIÁ TẠI VIỆT NAM NHÓM 21 Học phần tín chỉ: Đầu tư Quốc tế DTU308(2-1314).1_LT 1, Nguyễn Văn Vịnh, MSV: 100.101.1133 2, Nguyễn Xuân Bách, MSV: 111.111.0263 Giảng viên hướng dẫn: 1|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC I, Thế chuyển giá? II, Các dấu hiệu nhận biết tượng chuyển giá………………………………….5 III, Các phương thức chuyển giá phổ biến……………………………….………6 IV, Động khiến TNCs thực chuyển giá ……………… ……….… Động bên ngoài……………………………………………….…………….7 Động bên trong…………………………………………………….……….8 V, Tác động chuyển giá…………………………………… ……………….9 Đối với thân TNC…………………………………….……………… Đối với quốc gia liên quan…………………………….………………… 10 a Tác động chuyển giá quốc gia tiếp nhận dòng vốn đầu tư….11 b Tác động quốc gia xuất đầu tư………………………… 12 VII, Giải pháp hạn chế Chuyển giá Việt Nam…………………………… ….12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Tài liệu từ internet: http://wikipedia.com, http://vnexpress.net 2, Luật Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp 2008 Nghị định sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành 3, Luật Thuế Xuất – Nhập Khẩu 2005 Nghị định sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành 4, Luật Thuế GTGT 2005 Nghị định sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành 5, Giáo trình Đầu tư Quốc tế trường Đại học Ngoại thương 6, Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2010, Hướng dẫn thực việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên có quan hệ liên kết 7, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam với nước vùng lãnh thổ Thế giới 8, Công ước mẫu OECD năm 2009 định giá chuyển giao … 2|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page of 145 I, Thế chuyển giá? Chuyển giá hiểu việc thực sách giá hàng hóa, dịch vụ tài sản chuyển dịch thành viên tập đoàn qua biên giới không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế công ty đa quốc gia toàn cầu Như vậy, chuyển giá hành vi chủ thể kinh doanh thực nhằm thay đổi giá trị trao đổi hàng hóa, dịch vụ quan hệ với bên liên kết Hành vi có đối tượng tác động giá Sở dĩ giá xác định lại giao dịch xuất phát từ ba lý sau:  Thứ nhất, xuất phát từ quyền tự định đoạt kinh doanh, chủ thể hoàn toàn có quyền định giá giao dịch Do họ hoàn toàn có quyền mua hay bán hàng hóa, dịch vụ với giá họ mong muốn  Thứ hai, xuất phát từ mối quan hệ gắn bó chung lợi ích nhóm liên kết nên khác biệt giá giao dịch thực chủ thể kinh doanh có lợi ích không làm thay đổi lợi ích toàn cục  Thứ ba, việc định sách giá giao dịch thành viên nhóm liên kết không thay đổi tổng lợi ích chung làm thay đổi tổng nghĩa vụ thuế họ Thông qua việc định giá, nghĩa vụ thuế chuyển từ nơi bị điều tiết cao sang nơi bị điều tiết thấp ngược lại Tồn khác sách thuế quốc gia điều không tránh khỏi sách kinh tế - xã hội họ đồng nhất, hữu quy định ưu đãi thuế điều tất yếu Chênh lệch mức độ điều tiết thuế hoàn toàn xảy Vì vậy, chuyển giá có ý nghĩa giao dịch thực chủ thể có mối quan hệ liên kết Để làm điều họ phải thiết lập sách giá chuyển giao định mức cao hay thấp tùy vào lợi ích đạt từ giao dịch Chúng ta cần phân biệt điều với trường hợp khai giá giao dịch thấp quan quản lý để trốn thuế đằng sau họ vẫn thực toán đầy đủ theo giá thỏa thuận Trong giao dịch bị chuyển giá, họ thực vế sau việc toán chí họ định giá giao dịch cao Các đối tượng nắm bắt vận dụng quy định khác biệt thuế quốc gia, ưu đãi quy định thuế để hưởng lợi hoàn toàn hợp pháp Như thế, vô hình chung, chuyển giá gây bất bình đẳng việc thực nghĩa vụ thuế xác định không xác nghĩa vụ thuế, dẫn đến bất bình đẳng lợi ích, tạo cách biệt ưu cạnh tranh Tuy vậy, thật không đơn giản để xác định chủ thể thực chuyển giá Vấn đề chỗ, định giá cao thấp mà làm tăng số thu thuế cách cục 3|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page of 145 cho nhà nước quan có thẩm quyền nên định lại giá chuyển giao Chẳng hạn, giá mua đầu vào xác định thấp, điều hình thành chi phí thấp hệ thu nhập trước thuế cao, kéo theo thuế TNDN tăng; giá xuất định cao làm doanh thu tăng kết làm tăng số thuế mà nhà nước thu Nhưng cần hiểu điều có nghĩa nghĩa vụ thuế doanh nghiệp liên kết đầu có khả giảm xuống chuyển phần nghĩa vụ qua giá sang doanh nghiệp liên kết Hành vi thực thông qua giao dịch chủ thể có quan hệ liên kết Biểu cụ thể hành vi giao kết giá Nhưng giao kết giá chưa đủ để kết luận chủ thể thực hành vi chuyển giá Bởi lẽ giao kết chưa thực thực tế chưa có chuyển dịch quyền đối tượng giao dịch sở để xác định chuyển dịch mặt lợi ích Như vậy, ta xem chuyển giá hoàn thành có chuyển giao đối tượng giao dịch cho dù hoàn thành nghĩa vụ toán hay chưa Tuy hiểu rõ “chuyển giá” để xác định doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết giao dịch giao dịch với không theo giá thị trường bên giao dịch độc lập khác vấn đề không đơn giản Một ví dụ minh họa: Chẳng hạn, Công ty Hoa Kỳ (A1) sản phẩm kinh doanh xe, lập công ty (A2) Trung Quốc sản xuất linh kiện, phụ kiện hoàn chỉnh cho xe, giá vốn sản xuất 20 đồng, sau xuất linh kiện phụ kiện sang Công ty A3 (công ty A1) Thái Lan giá 40 đồng Công ty Thái Lan (A3) xuất giá 40 đồng sang công ty mối liên kế Việt Nam công ty A4 để lắp ráp với giá nhân công lắp ráp 10 đồng Sau sản phẩm bán Việt Nam 50 đồng Tính lợi nhuận gộp công ty A4 Việt Nam lãi (giá nhập 40 + lắp ráp 10), chưa kể A4 lỗ chi phí quản lý chi phí bán hàng Nhưng tính mối quan hệ liên kết Công ty nhóm A lợi nhuận gộp cho nhóm 20 đồng(giá bán 50 – sản xuất 20 – lắp ráp 10), quan trọng Việt Nam giữ phần 20 đồng lợi nhuận gộp lại Việt Nam Doanh nghiệp có nhiều lý giải cho chuyển giá: kinh doanh hợp pháp, đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu, chọn Trung Quốc sản xuất có đa dạng nguyên liệu giá rẽ đạt yêu cầu, nhân công nhiều, đất đai thuê rẻ Chọn Thái Lan để kiểm tra chất lượng linh phụ kiện người, kinh nghiệm công nghiệp xe phát triển Việt Nam cuối chất lượng đảm bảo cho tiêu dùng Việt Nam 4|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page of 145 II, Các dấu hiệu nhận biết tượng chuyển giá Theo thống kê, nước có khoảng 50% DN FDI kê khai lỗ, nhiều DN thua lỗ liên tục năm liên tiếp Tại TP Hồ Chí Minh có tới gần 60% số 3.500 DN FDI nhiều năm qua thường xuyên kê khai lỗ; Tỉnh Lâm Đồng xuất tình trạng tương tự với 104/111 DN FDI báo cáo lỗ liên tục; Tỉnh Bình Dương, tỉnh thu hút nhiều dự án FDI, có đến 50% DN FDI báo cáo lỗ từ năm 2006 – 2011 (Năm 2007, số DN khai báo lỗ chiếm tỷ lệ 53%, năm 2008 58%, năm 2009 55%, năm 2010 44% năm 2011 48%) Mới đây, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận tra việc thu nộp ngân sách khu chế xuất DN chế xuất địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương Đồng Nai phát có 57% tổng số 399 DN chế xuất kiểm tra không phát sinh doanh thu hạch toán lỗ không lãi; nhiều DN báo lỗ liên tục nhiều năm Trong đó, qua xem xét 125 DN hạch toán lỗ năm từ năm 2009 đến 2011 có đến 36 DN lỗ năm liên tiếp với tổng mức lỗ lên tới 2.856 tỷ đồng; 69 DN lỗ năm liên tiếp với tổng mức lỗ 1.829 tỷ đồng, nhiều DN có số lỗ vượt số vốn chủ sở hữu Các báo cáo quan thuế cho thấy, DN FDI khai kinh doanh thua lỗ thường tập trung lĩnh vực gia công may mặc, da giày; sản xuất, kinh doanh chè xuất khẩu; công nghiệp chế biến… Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh, có đến 90% DN FDI hoạt động lĩnh vực may mặc có kết kinh doanh thua lỗ hầu hết DN nước ngành nghề có lãi Mặc dù thua lỗ triền miên song DN FDI vẫn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh Rõ ràng số cho có nghi ngờ doanh nghiệp FDI có dấu hiệu chuyển giá Để xác định doanh nghiệp FDI có chuyển giá hay không, nhìn vào dấu hiệu sau:  Các doanh nghiệp bị lỗ năm liên tiếp trở lên, sau giai đoạn thành lập;  Có nghiệp vụ chuyển giao từ doanh nghiệp liên kết quốc gia có thuế suất thấp;  Các doanh nghiệp có tình hình lãi lỗ luân phiên tình hình lãi lỗ phát sinh không bình thường;  Các doanh nghiệp mà tỷ suất lợi nhuận chúng nhỏ nhiều (chênh lệchnkhá lớn) so với doanh nghiệp khác ngành; 5|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page of 145  Các doanh nghiệp mà tỷ suất lợi nhuận chúng thấp tỷ suất lợi nhuậnncủa doanh nghiệp khác tập đoàn  Các doanh nghiệp mà có chi phí sản xuất thực tế thấp Ở xin lưu ý dấu hiệu nêu mang tính chất tham khảo chắn có chuyển giá doanh nghiệp có dấu hiệu Tuy nhiên, dấu hiệu xuất doanh nghiệp kèm theo trường hợp như: thiết bị sản xuất doanh nghiệp mua từ công ty mẹ nước ngoài; nguyên liệu phận sản phẩm cung cấp công ty mẹ công ty liên kết tập đoàn hay sản phẩm doanh nghiệp bán cho công ty mẹ doanh nghiệp liên kết khác, khả xảy tượng chuyển giá cao III, Các phương thức chuyển giá thực trạng Việt Nam Các thành viên TNC mua vào nguyên vật liệu, thành phẩm bán thành phẩm với giá cao bán sản phẩm cho công ty thành viên với giá thấp nhằm tối thiểu hóa số thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp Đó trường hợp 17 DN chè Lâm Đồng Làm phép tính đơn giản, kg chè tươi kg chè khô, với giá thị trường khoảng 40.000 đồng/kg chè tươi kg chè khô phải có giá tối thiểu 280.000 đồng/kg Thế nhưng, DN lại đàng hoàng bán cho công ty liên kết với giá 140.000 đồng/kg Khi làm thế, DN cầm sản xuất lỗ, mà họ vẫn nhiệt tình sản xuất, nhiệt tình bán Trường hợp khác Công ty TNHH LesGans Việt Nam, DN Nhật Bản sản xuất găng tay chơi golf chơi bóng chày bị Cục Thuế Đà Nẵng phát chuyển giá bán găng tay cho công ty mẹ thấp từ 36% đến 44% so với giá bán cho công ty khác Vì vậy, từ số lỗ gần 21 tỷ đồng, sau bị phát giác công ty phải sửa lại cho lãi 24 tỷ đồng Chuyển giá thông qua mua Tài sản cố định vô hình hữu hình với giá thật cao hay chi trả chi phí quyền, chi phí xây dựng thương hiệu, quảng cáo… Các TNC xây dựng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm nơi có thuế suất cao Kết việc nghiên cứu tất thành viên TNC áp dụng toàn chi phí có Công ty phải chịu nhằm gây lỗ trốn thuế Hoặc TNC thực quảng cáo nhiều khu vực chi phí lại dồn hết Công ty đặt nơi có thuế suất cao Các hành vi phân bổ chi phí Chuyển giá 6|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page of 145 Điển hình cho phương thức Công ty Coca Cola Việt Nam Doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất từ năm 1993 đến nay, doanh thu tăng trưởng hàng năm Song từ năm 1994 đến nay, Coca-Cola Việt Nam chưa nộp đồng thuế cho Nhà nước Giải thích cho việc Coca Cola giải trình “Chi quảng cáo, tiếp thị, bảo vệ thương hiệu lớn phí vượt doanh thu.” IV, Động khiến các TNCs thực chuyển giá Động bên Một là, phát thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hai quốc gia có khác biệt lớn, với mục tiêu muốn tối đa hóa lợi nhuận TNC tiến hành thực hành vi chuyển giá nhằm mục đích giảm thiểu tối đa khoản thuế mà TNC phải nộp tối đa hóa lợi nhuận sau thuế TNC Khi có chênh lệch thuế suất thủ thuật chuyển TNC thường sử dụng nâng giá mua đầu vào nguyên, vật liệu, hàng hóa định giá bán hay giá xuất thấp công ty đóng quốc gia có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao Như vậy, cách thực TNC chuyển phần lợi nhuận từ quốc gia có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao sang quốc gia có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thực thành công Như động có khác biệt thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Hai là, TNC mong muốn bảo toàn vốn đầu tư theo nguyên tệ, kỳ vọng biến đổi tỷ giá chi phí hội đầu tư Với mục đích bảo toàn phát triển nguồn vốn đầu tư ban đầu, TNC tiến hành đầu tư vào quốc gia họ dự đoán tương lai đồng tiền quốc gia mạnh lên nghĩa số vốn đầu tư ban đầu họ bảo toàn phát triển, ngược lại họ rút đầu tư khỏi quốc gia họ dự đoán tương lai đồng tiền quốc gia bị yếu nghĩa vốn đầu tư ban đầu họ bị giảm Ví dụ sau: giả sử có TNC định đầu từ vào sản xuất Việt Nam với số vốn ban đầu bỏ 100 triệu USD với tỷ giá USD/VND 19.000 thời điểm đầu tư, tổng vốn đầu tư tương đương 1.900 tỷ đồng Thời hạn đầu tư dự án 10 năm giả sử cuối thời hạn đầu tư, TNC rút vốn đầu tư tình trạng hòa vốn kinh doanh Xảy trường hợp lợi nhuận mà TNC thu từ Việt Nam chênh lệch tỷ giá:  Tỷ giá USD/VND vẫn giữ nguyên 19.000: với tình trạng hòa vốn vốn vẫn bảo tồn 1.900 tỷ đồng, TNC rút vốn khỏi Việt Nam 100 triệu USD Do lợi nhuận mang lại chênh lệch tỷ giá 0% 7|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page of 145  Việt Nam Đồng tăng giá 10% so với USD, tức lúc tỷ giá USD/VND giảm 1.900 tỷ VND quy đổi thành 110 triệu USD Như lúc TNC thu chênh lệch tỷ giá 10% Đồng Việt Nam tăng giá  Trường hợp ngược lại Đồng Việt Nam giảm giá 10% tức tỷ giá USD/VND tăng lên làm cho 1.900 tỷ VND lúc đổi 91 triệu USD Như vốn đầu tư TNC rút khỏi Việt Nam bị giảm xuống Lúc lỗ chênh lệch tỷ giá tỷ lệ giảm giá Đồng Việt Nam 10% Dựa dự báo tình hình tỷ TNC thực khoản toán nội sớm hay muộn nhằm giảm rủi ro tỷ giá Các khoản công nợ toán sớm dự báo cho đồng tiền quốc gia mà TNC có công ty bị giá Và ngược lại khoản toán bị trì hoãn dự báo cho đồng tiền quốc gia có xu hướng mạnh lên Ba là, chi phí hội động lực để TNC thực hành vi chuyển giá Các TNC nhận khoản lợi nhuận họ chuyển nước sau kết thúc năm tài sau kiểm tra quan thuế chịu kiểm soát ngoại tệ quan quản lý ngoại hối Vì vậy, hội đầu tư bị bỏ lỡ Do TNC tiến hành thủ thuật chuyển giá nhằm thu hồi nhanh vốn đầu tư bắt lấy hội đầu tư khác Trong hoạt động liên doanh liên kết với đối tác nước TNC định giá thật cao yếu tố đầu vào mua từ công ty mẹ nhằm tăng cường tỷ lệ góp vốn nắm quyền quản lý Ngoài ra, TNC cấu kết với công ty nước khác làm lũng đoạn thị trường nước Bốn là, tình hình lạm phát quốc gia khác nhau, quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao tức đồng tiền nước bị giá Do TNC tiến hành hoạt động chuyển giá nhằm bảo toàn lượng vốn đầu tư lợi nhuận Năm là, yếu tố tình hình kinh tế-chính trị quốc gia mà TNC có chi nhánh hay công ty Các sách kinh tế thay đổi ảnh hưởng đến quyền lợi công ty TNC TNC thực hành vi chuyển giá nhằm chống lại tác động Hoặc tình hình trị bất ổn, để giảm rủi ro bảo tồn vốn kinh doanh cách chuyển giá TNC muốn thu hồi vốn đầu tư sớm Ngoài hoạt động chuyển giá nhằm làm giảm khoản lãi từ giảm áp lực đòi tăng lương lực lượng lao động, giảm ý quan thuế nước sở Động bên Ngoài động bên nêu trên, hoạt động chuyển giá thực động bên trong: Khi hoạt động sản xuất kinh doanh 8|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page of 145 TNC quốc hay công ty thành viên quốc gia khác bị thua lỗ Lý dẫn đến thua lỗ sai lầm kế hoạch kinh doanh, sai lầm việc nghiên cứu đưa sản phẩm vào thị trường, chi phí quản lý hay chi phí quảng cáo, quảng bá sản phẩm cao dẫn đến kết kinh doanh bị thua lỗ Để tạo tranh tài tươi sáng cho công ty đứng trước cổ đông bên hữu quan khác chuyển cứu cánh để thực ý đồ Chuyển giá giúp cho TNC san sẻ thua lỗ thành viên với từ làm giảm khoản thuế phải nộp tạo nên tranh kết kinh doanh giả tạo vi phạm pháp luật quốc gia Các TNC thâm nhập vào thị trường điều quan trọng giai đoạn phải chiếm lĩnh thị trường, chiếm lĩnh thị phần nhằm xây dựng móng ban đầu cho hoạt động kinh doanh sau Vì mà TNC giai đoạn tăng cường hoạt động quảng cáo, quảng bá sản phẩm làm cho giai đoạn TNC bị lỗ nặng kéo dài Trong mối liên kết kinh doanh hay hợp tác kinh doanh TNC dựa vào tiềm lực tài hùng hậu mà thực hành vi chuyển giá bất hợp pháp để làm cho hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài chiếm lấy quyền quản lý kiểm soát công ty Tồi tệ đẩy đối tác khỏi hoạt động kinh doanh chiếm toàn quyền kiểm soát chuyển quyền sở hữu công ty Tình trạng thường xảy phổ biến quốc gia phát triển Việt Nam mà trình độ quản lý yếu Sau đánh bật các đối thủ bên liên kết kinh doanh khỏi thị trường TNC chiếm lĩnh thị trường nâng giá sản phẩm để bù lại phần chi phí trước bỏ Do hưởng đặc quyền, đặc lợi trình kêu gọi đầu tư nước chủ nhà nắm tay quyền kinh tế trị xã hội mà TNC xem công ty đặt quốc gia trung tâm lợi nhuận TNC thực hành vi chuyển giá để lại hậu đáng kể cho nước tiếp nhận đầu tư Ngoài chuyển giá thực việc chuyển giao sản phẩm dịch vụ có tính đặc thù cao, độc quyền tính bảo mật cao ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dầu khí, y dược… nhằm giảm rủi ro giao dịch sản phẩm chuyển giá phương pháp TNC lựa chọn V, Tác động chuyển giá Đối với bản thân các TNC Hoạt động chuyển giá góc độ TNC nhìn nhận theo hai hướng khác nhau, giúp cho TNC dễ dàng thực kế hoạch mục tiêu kinh doanh lợi nhuận thuế Nhưng mặt khác, chuyển giá lại mang 9|Nhóm 21 Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 lại nguy TNC phải gánh chịu hình phạt nặng nề quốc gia sở quốc gia có liên quan Dựa vào lợi tiềm lực tài chính, ưu đãi mà quốc gia cho TNC kêu gọi thu hút đầu tư thuế suất, hạn ngạch, lĩnh vực đầu tư… TNC thực việc chuyển giá nhằm giảm thiểu việc thực nghĩa vụ thuế quốc gia mà đặt trụ sở  Thực việc chuyển giá giúp cho TNC dễ dàng chuyển lợi nhuận nước thực kế hoạch kinh doanh cách nhanh chóng, không bỏ lỡ hội kinh doanh Trường hợp thường TNC thực quốc gia có sách tiền tệ thắt chặt  Việc chuyển giá giúp cho TNC nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa, đánh bật thâu tóm công ty nhỏ lẻ nước dựa vào nguồn lực tài dồi Khi thực việc xâm chiếm thị trường chi phí chia sẻ cho công ty khác công ty mẹ Vì đứng phương diện tài TNC không bị áp lực nhiều tình trạng thua lỗ  Các TNC xây dựng kế hoạch thuế qui mô tổng thể cho có lợi từ dựa vào chênh lệch mức lãi suất quốc gia để thực việc mua bán nội bộ, chuyển giá cần thiết nhằm đạt mục tiêu thuế  Thông qua việc bán tài sản, thiết bị lỗi thời với giá cao mặt giúp công ty quốc thay đổi công nghệ với chi phí thấp, mặt lại thu hồi vốn đầu tư nhanh quốc gia tiếp nhận đầu tư  Thông qua việc mua bán qua lại TNC tránh rủi ro hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm hoạt động thường tốn nhiều chi phí khả thành công không cao TNC giảm số rủi ro tỷ giá, rủi ro thị trường tiêu thụ sản phẩm, rủi ro tính ổn định nhà cung cấp nguyên vật liệu chất lượng nguyên vật liệu số rủi ro khác Bên cạnh lợi ích việc chuyên giá mang lại cho TNC TNC phải gánh chịu hình phạt nghiêm khắc việc chuyển giá bị quan thuế quốc gia mà TNC có mặt phát TNC bị phạt số tiền lớn, có khả bị rút giấy phép kinh doanh chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh quốc gia Bên cạnh uy tín TNC thương trường quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng tâm điểm ý quan thuế quốc gia khác mà TNC có trụ sở Đối với các quốc gia liên quan 10 | N h ó m Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 Hoạt động chuyển giá tác động tiêu cực đến quốc gia tiếp nhận đầu tư mà ảnh hưởng cách nghiêm trọng quốc gia xuất đầu tư Các TNC với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thực phương thức chuyển giá gây hậu nghiêm trọng lâu dài kinh tế hai quốc gia xuất tiếp nhận đầu tư a Tác động chuyển giá đối với quốc gia tiếp nhận dòng vốn đầu tư Thông qua hoạt động chuyển giá, TNC định giá cao yếu tố đầu vào từ TNC rút ngắn thời gian thu hồi vốn, mà luồng vốn có xu hướng chảy ngược khỏi quốc gia tiếp nhận đầu tư Các hành động chuyển giá nhằm thu hồi vốn nhanh so với kế hoạch đầu tư ban đầu làm cho thay đổi cấu vốn kinh tế quốc gia tiếp nhận đầu tư Hậu tạo phản ánh sai lệch kết hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế, tạo tranh kinh tế không trung thực Trong số trường hợp, quốc gia tiếp nhận đầu tư có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp nên trở thành người hưởng lợi từ hoạt động chuyển giá TNC Vì mà quốc gia cố ý làm lơ để TNC thực hành vi chuyển giá quốc gia không sẵn lòng hợp tác với quốc để ngăn chặn hành vi chuyển giá Về lâu dài, mà có chuyển biến môi trường kinh doanh quốc tế quốc gia từng xem “thiên đường thuế” đến lượt gánh chịu hậu việc thả lỏng thờ công tác quản lý trước gây Lúc quốc gia phải đương đầu với khó khăn tài nguồn thu không bền vững phản ánh không xác sức mạnh kinh tế khủng hoảng kinh tế xảy Thông qua hoạt động chuyển giá nhằm xâm chiếm thị phần tham gia vào thị trường, TNC tiến hành chiêu thức quảng cáo khuyến mức, hậu lũng đoạn thị trường Các doanh nghiệp nước không đủ tiềm lực tài để cạnh tranh mà bị phá sản buộc phải chuyển sang kinh doanh ngành khác Các TNC dần trở nên độc quyền thao túng thị trường nước, kiểm soát giá dần tính tự cạnh tranh thị trường tự Chính phủ quốc gia gặp khó khăn trình hoạch định sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy ngành sản xuất nước phát triển Thông qua hoạt động chuyển giá, TNC thực kế hoạch thôn tính doanh nghiệp nước Với tiềm lực tài mạnh, TNC tiến hành liên doanh với doanh nghiệp nước với tỷ lệ vốn góp cao để nắm quyền quản lý Khi nắm quyền quản lý TNC thực hành vi chuyển giá nhằm làm cho kết kinh doanh thua lỗ kéo dài Khi kết hoạt động kinh doanh bị thua lỗ bắt buộc phải tăng vốn góp lên, đối tác nước không đủ tiềm lực tài phải bán lại phần vốn góp từ 11 | N h ó m Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 công ty liên doanh chuyển thành công ty 100% vốn nước Kế hoạch thôn tính doanh nghiệp nước thành công Các hoạt động chuyển giá làm phá sản kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân quốc gia tiếp nhận đầu tư Nếu không bị ngăn chặn kịp thời lâu dài quốc gia tiếp nhận đầu tư phải phụ thuộc mặt kinh tế sau chi phối mặt trị Hoạt động chuyển giá gây tình trạng cân đối cán cân toán quốc tế quốc giá b Tác động đối với quốc gia xuất đầu tư Xem xét toàn trình thực hành vi chuyển giá nhận TNC người hưởng lợi nhiều tối thiểu khoản thuế phải nộp Quốc gia có thuế suất thấp hưởng lợi, ví dụ quốc quốc gia bị thiệt thòi quốc quốc gia xuất đầu tư Chuyển giá làm thất thu thuế quốc gia xuất đầu tư thuế suất quốc gia cao thuế suất quốc gia tiếp nhận đầu tư, làm cân đối kế hoạch thuế quốc gia Trong số trường hợp nghiêm trọng quốc gia bị TNC “móc túi” tiền thuế thu từ công ty làm ăn lương thiện khác nộp Hoạt động chuyển giá làm cho dòng vốn đầu tư dịch chuyển không theo ý muốn quản lý phủ quốc gia xuất đầu tư, mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn Tuy hành vi chuyển giá TNC mang lại tác động không tốt cho nước tiếp nhận đầu tư nước xuất đầu tư có số quốc gia lợi ích riêng tạo điều kiện thuận lợi cho TNC thực hành vi chuyển giá nhằm chuyển lợi nhuận TNC quốc gia khác Các quốc gia xây dựng mức thuế suất thật thấp, chí không tạo thành “thiên đường thuế” để TNC thực việc chuyển giá thông qua việc thành lập chi nhánh quốc gia mang tài sản có giá trị bí công nghệ, phát minh sáng chế, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, chi phí quảng cáo khai lợi nhuận phát sinh cao Các quốc gia với mục tiêu khác kêu gọi đầu tư, tạo công ăn việc làm cho dân cư nước… Ví dụ quốc gia Puerto-Rico Bahamas với việc thực “thiên đường thuế” thu hút TNC đóng trụ sở quốc gia chuyển tài sản, lợi nhuận, luồng vốn từ Mỹ gây khó khăn công tác quản lý nguồn vốn, quản lý vĩ mô kinh tế Mỹ VII, Giải pháp hạn chế Chuyển giá Việt Nam Việt Nam kêu gọi đầu tư nước ngoài, nhiều công ty nước mở chi nhánh hoạt động nước ta Ngược lại, nhiều công ty Việt Nam 12 | N h ó m Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 mở chi nhánh hoạt động nước Các doanh nghiệp lựa chọn giá chuyển giao dựa sở vấn đề đáng quan tâm, chúng không ảnh hưởng đến lợi ích doanh nghiệp, mà ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia Thông qua kinh nghiệm chống chuyển giá nước giới từ hoạt động chuyển giá số công ty lớn giới, rút vài kinh nghiệm chống chuyển giá áp dụng cho Việt Nam sau: Thứ nhất, xây dựng hoàn chỉnh pháp luật kinh tế, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận đầu tư nước phục vụ cho việc phát triển kinh tế đất nước Phải đảm bảo pháp luật kinh tế bắt kịp phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển đồng thời phải ngăn chặn hiệu hành vi gây tiêu cực cho kinh tế Thứ hai, xây dựng luật thuế phù hợp với tình hình kinh tế nước xu nước khu vực giới Việt Nam bên cạnh việc tăng cường ttính cạnh tranh việc thu hút vốn đầu tư phải chọn lọc dự án đầu tư nhằm mang lại hiệu kinh tế xã hội cao Luật thuế phải đảm bảo mục tiêu đảm bảo tính công quyền lợi nghĩa vụ thuế thành phần kinh tế, đảm bảo nguồn thu thuế đồng thời phải đảm bảo kích thích thu hút vốn đầu tư nước Thứ ba, phải nghiên cứu tìm hiểu lịch sử phát triển kinh tế quốc gia phát triển trước quốc gia khu vực có nét tương đồng kinh tế Chúng ta phải tiếp thu kinh nghiệm quý báu thành công kinh tế mà quốc gia đạt để áp dụng vào kinh tế Việt Nam giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển nhanh đón đầu kinh tế giới Nhưng đồng thời phải tránh sai lầm mà quốc gia vấp phải để rút ngắn thời gian phát triển kinh tế Thứ tư, Việt Nam cần phải chuẩn bị nguồn nhân lực với chất lượng cao nhằm phục vụ cho việc quản lý nguồn vốn đầu tư nước Nguồn nhân phải thường xuyên cập nhật kiến thức kinh tế, kinh nghiệm quản lý kinh tế, kinh nghiệm hoạt động chuyển giá TNC quốc gia giới Các quan quản lý kinh tế Việt Nam, đặc biệt quan Thuế Hải Quan cần phải giao lưu học kinh nghiệm với nước Cần phải phối hợp với quan quản lý nước hành động chống lại hành động chuyển TNC gây làm ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế quốc gia Hoạt động chống chuyển giá tác động đến khả thu hút đầu tư nước vào Việt Nam ngắn hạn theo hướng giảm số lượng dự án vốn đầu tư, song dài hạn nâng cao chất lượng thu hút FDI việc hạn chế nhà đầu tư không hiệu tăng đóng góp khu vực đầu tư nước ngoài, thu hút nhà đầu tư có uy tín, môi trường đầu tư Việt Nam phát triển theo hướng tích cực, lành mạnh Đã đến lúc Chính phủ ngành chức năng, địa 13 | N h ó m Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 phương cần kiên liệt thực biện pháp đồng chống chuyển giá để tránh thua thiệt thu hút FDI 14 | N h ó m Footer Page 14 of 145 ... chuyển giá quốc gia tiếp nhận dòng vốn đầu tư .11 b Tác động quốc gia xuất đầu tư ……………………… 12 VII, Giải pháp hạn chế Chuyển giá Việt Nam ………………………… ….12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Tài liệu tư internet:... lý nước hành động chống lại hành động chuyển TNC gây làm ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế quốc gia Hoạt động chống chuyển giá tác động đến khả thu hút đầu tư nước vào Việt Nam ngắn hạn theo hướng... dài kinh tế hai quốc gia xuất tiếp nhận đầu tư a Tác động chuyển giá đối với quốc gia tiếp nhận dòng vốn đầu tư Thông qua hoạt động chuyển giá, TNC định giá cao yếu tố đầu vào tư TNC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Đầu tư quốc tế Vấn nạn chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế, thực trạng và giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam, Tiểu luận Đầu tư quốc tế Vấn nạn chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế, thực trạng và giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam, Tiểu luận Đầu tư quốc tế Vấn nạn chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế, thực trạng và giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay