Thơ Thiền đời Lý - Trần

11 81 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:22

Header Page of 145 Thơ Thiền đời Lý-Trần Đặt vấn đề Nói đến văn học Việt Nam trung đại từ kỷ X đến hết kỷ XIX không nói đến thơ văn buổi đầu dựng nước Có lẽ chưa có giai đoạn văn học giai đoạn văn học mà người ta thường gọi Văn học thời Lý-Trần lại đóng vai trò quan trọng tiến trình lịch sử văn học dân tộc Văn học Lý-Trần có phần chịu ảnh ảnh hưởng Nho giáo Tuy nhiên, ảnh hưởng Phật giáo lớn có tính chất chủ đạo Dấu ấn thơ thi sĩ - làm thơ mà điều đặc biệt nhà Thiền sư bậc chân tu lúc Đã gần 1000 năm nay, Thiền lưu đọng trở thành mạch nguồn chảy xiết lòng người yêu thơ trở thành học có giá trị đời sống tinh thần xã hội xây dựng văn hoá nước Đại Việt độc lập, tự cường lúc Đồng thời, thơ nhà thơ Thiền nguyên giá trị giữ vị trí định đời sống tinh thần nhân dân nói chung những người tu hành nói riêng Người đọc tìm thấy vần thơ nỗi lòng, suy nghiệm bậc Thiền sư cõi Đạo cõi Đời Đó lời giải đáp cho trăn trở, day dứt, loay hoay tìm kiếm đường đạt Đạo từ xưa đến bậc chân tu Tìm hiểu thơ Thiền, lần muốn khắc hoạ thêm nhận thức mối quan hệ Đạo Đời đường đạt Đạo vấn đề nhân sinh quan thể qua thơ số nhà Thiền sư văn học thời Lý-Trần, giai đoạn văn học mở đầu cho Văn học viết giữ vị trí quan trọng đời sống văn hoá, tinh thần buổi đầu xây dựng đất nước Từ cõi Đạo đến cõi Đời Phật giáo truyền bá vào Việt Nam sớm, theo nhà nghiên cứu vào đầu Công nguyên, Phật giáo truyền bá vào nước ta GS Trần Ngọc Thêm cho rằng, từ Trung Hoa có ba tông phái Phật giáo truyền vào Việt Nam: Thiền tông, Tịnh độ tông Mật tông Trong Phật giáo nước Đại Việt, Thiền tông tông phái thức Và nhà sư làm thơ thuộc tông phái nên gọi vị Thiền sư, thơ làm chủ yếu để khuyên dạy đệ tử, từ trước đến gọi tho Thiền Vào thời kỳ đầu xây dựng đất nước tự chủ, Phật giáo tôn giáo tuý (sự thờ cúng lễ nghi) mà chứa đựng lòng trước hết thứ vũ trụ quan Văn học Lý-Trần mang nặng ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo Mặc dầu văn học LýTrần văn học Phật giáo Những thơ nhà Thiền sư sáng tác không để nói đến Đạo đơn mà ẩn chứa quan niệm đời kiếp nhân sinh Đó ánh xạ chất Đạo chất Đời quan điểm nhà Thiền sư Trên bước đường vạn dặm với cõi Phật, người tu hành thơ vị Thiền sư không lánh đời, thoát tục, không vướng chút bụi trần nơi giới Sa-bà mà họ tư tưởng tiến vô trân trọng nhập Điều tưởng chừng mâu thuẫn, đối nghịch với quan điểm nhà Phật, vào cửa chùa phải tước bỏ tất vướng luỵ phù sinh, không “nặng nợ” với đời Nhưng vấn đề không hẳn vậy, lẽ, vào chốn cửa Phật, người ta phải giới này, mặt đất phải sống với đời Footer Page ofđó, 145.tư tưởng nhập tư tưởng tđích cực đề cao bậc chân Do tu Header Page of 145 Nhà sư tìm thấy niềm vui cõi đời cao xa, viển vông, thoát lánh khỏi mặt đất mà niềm vui trần Niềm vui chọn mảnh đất đẹp để có sống an vui, nhàn Điều sư Không Lộ gửi gắm qua lời thơ đỗi bình dị: Trạch đắc long xà địa khả cư, Dã tình chung nhật lạc vô dư (Chọn đất long xà được, Tâm tình nơi đồng quê suốt ngày vui không chán.) (Không Lộ thiền sư, Ngôn hoài) Câu thơ dù hiểu theo cách ta thấy ánh reo vui với thú quê mộc mạc, gần với tự nhiên Thiền sư Nghĩa niềm vui thêu dệt sẵn có trần thế, mặt đất giới siêu nhiên, huyễn nơi không không, có có Một nhà tu hành theo quan niệm thông thường “thoát tục” không gắn bó với trần mà hoà đồng vào sống trần để vui với đời trân trọng đến nhường Tư tưởng nhập thế, đem chủ thể hoà nhập vào khách thể Không Lộ thiền sư thể đậm nét qua Ngư nhàn Bài thơ giảng dạy chươnng trình phổ thông trước qua thơ, cảm quan bậc chân tu bộc lộ độc đáo: Vạn lý giang, vạn lý thiên, Nhất thôn tang giá, thôn yên Ngư ông thuỵ tước vô nhân hoán, Quá ngọ tỉnh lại tuyết mãn thuyền (Muôn dặm non sông muôn dặm xanh Một làng dâu lúa, làng mây khói Ông chài mê ngủ không gọi Quá trưa tỉnh dậy tuyết phủ đầy thuyền.) (Không Lộ thiền sư, Ngư nhàn) Bài thơ tranh vẽ lên có đủ cảnh người Cảnh thật yên bình trải rộng trước mắt Đó làng quê nhỏ nhoi, tĩnh lặng Tác giả chấm non sông gấm vóc đất nước làng quê nhỏ yên tĩnh, suốt Đó có phải thinh không giới nhà Phật ? Nhưng thinh không thôn quê hình ảnh ông ngư ông ngư không hoạt động mà “thuỵ tước vô nhân hoán” Như vậy, dù có người không xua yên tĩnh, không làm cho tranh rộn rã mà ngược lại lại yên bình hơn, suốt Hình ảnh “ngư ông thuỵ tước vô nhân hoán” “quá ngọ tỉnh lại tuyết mãn thuyền” thể người ta sống sống nhàn, bình yên Đọc thơ, người đọc không phân vân cảnh thực cảnh ước vọng Dù thực hay ước vọng Ngư nhàn bừng sáng lòng Đó lòng nhà sư cảnh thái bình thịnh trị gắn bó với đời Đồng thời, khát vọng đỗi cao Footer Page ofđẹp 145.về sống bình, yên vui cho muôn dân Chính vẻ đẹp trần thế, khát vọng trần kéo cõi Đạo gần lại với cõi Đời, thể tư tưởng không đứng cuộc, lánh Header đời, Pagethoát of 145 ly mà nhập cuộc, nhập nơi vườn trần đầy yên vui bậc chân tu Theo triết lý Phật giáo, vạn vật giới chung thể cho chúng muôn vàn dạng thức khác mà Chính xuất phát từ triết lý mà thơ Thiền thể thâm nhập người thiên nhiên Đó giao hoà, giao cảm người với thiên nhiên Thiên nhiên mang tính cách người Điều biểu qua số lời kệ Viên Chiếu thiền sư: - Xuân hoa hồ điệp, Cơ luyến tương vi (Hoa xuân bươm bướm Hầu quyến luyến lại hầu xa rời nhau.) - Giác hưởng tuỳ phong xuyên trúc đáo Sơn nham đái nguyệt tường lai (Tiếng tù theo gió luồn trúc mà đến, Ngọn núi cao cõng trăng vượt tường mà qua) Như vậy, thiên nhiên người “như nhất” Sự tương giao biểu cách nhìn vũ trụ quan Mặt khác, cảm thức thi sĩ vị Thiền sư Sư Huyền Quang tổ thứ ba Trúc Lâm, người mà Lê Quý Đôn cho “tựa hồ lời nói nhà tu hành” ông đọc thơ nhà sư Quả vậy, đọc thơ sư Huyền Quang, dường người ta không thấy “dáng mạo” người tu hành mà thấy hiển tâm hồn thi sĩ - đậm đà chất đời, chất thực Những tình cảm nhà sư dạt biểu thị cách thành thực Chất đời, chất trần tục sư Huyền Quang gửi gắm qua thơ đề chùa Bảo Khánh Cũng nhập đời mà đọc thơ ta thấy lắng đọng chút “sầu” đỗi người: Mây khói đồng hoang quê vẻ, Lầu Nam quán Bắc xế vừng hồng Thơ không tài liệu, xuất không chủ, Mấy khóm hoa sầu nhớ gió đông Và thành thực mang nặng chất đời nhiều lúc nhà sư thể bộc trực, không giấu giếm: Muốn hướng lên trời xanh hỏi cớ sao, Trơ trơ núi tuyết Bẻ cành đón người mắt xanh, Chỉ muốn mượn tình xuân để an ủi ông đau (Hoa mai) Lần theo mạch nguồn thơ Thiền ta thấy, cõi Đạo Đạo cõi Đời không khoảng cách mà gần Người tu hành mang tư tưởng nhập thế, không lánh đời, thoát3tục, “cư trần lạc đạo” Thơ Thiền thường kệ khuyên dạy đệ tử bậc Footer Page of 145 Thiền sư không tuý triết lý nhà Phật mà ẩn chứa tình, Header Page 145 cao trải lòng với cõi Người, cõi trần Trong thơ thiền, thú4 of “nhàn” Đạo Đời có sợi dây gắn kết ánh xạ vào nhau; Đạo thể Đời, Đời thước đo để đạt đến Đạo Con đường đạt Đạo vấn đề nhân sinh quan Bước đường đạt đến đốn ngộ cõi Phật dễ dàng mà đòi hỏi trình tu luyện nhân tâm hành động Xưa nay, người ta thường quan niệm vào chốn cửa chùa tu tâm Nhưng tu tâm chưa đủ mà phải luyện ý chí hành động Điều nhà Thiền sư thể thơ rõ nét Ni sư Diệu Nhân bàn vấn đề “Sinh, lão, bệnh, tử” rằng: Sinh, lão, bệnh, tử, Tự cổ thường nhiên Dục cầu xuất ly, Giải phọc thiêm triền Mê chi cầu Phật, Hoặc chi cầu Thiền Thiền, Phật bất cầu, Uổng vô ngôn (Sinh, lão, bệnh, tử, Xưa lẽ thường, Muốn cầu thoát khỏi vòng sinh tử, lão bệnh ấy, Tưởng cởi dây buộc lại thêm rợ chằng vào Kẻ mê cầu Phật, cầu Thiền Chẳng cầu Phật, cầu Thiền làm Phí lời không nói.) (Ni sư Diệu Nhân, Sinh lão bệnh tử) Như vậy, Ni sư Diệu Nhân phản đối việc ỷ lại vào Phật Thiền Con người ta đem để giải thoát cho mà nhiều lúc “tưởng cởi dây buộc lại thêm rợ chằng vào”, nghĩa thêm phiền toái Bài thơ đánh thức đệ tử nói riêng người nói chung phải độc lập suy nghĩ, tự tìm phương pháp để giải thoát cho thân thể lĩnh tự lực, tự cường Rõ ràng ta thấy chủ trương đạo Phật an nhiên, siêu cầu mà trái lại “hành động” Chỉ có hành động làm người có sống hạnh phúc thực sự; mặc nhiên, hành động phải hành động “có Đạo” Đó đường để đạt đến Đạo Đạo vận hành thể, nói Tịch diệt không vướng bận với giới sắc tướng mà trở với cõi Phật, trở thể vĩnh Người tu hành tất yếu muốn đạt đến điều Thế quan niệm Thiền tông, Nát Bàn giới cực lạc để người đắc đạo đến thụ hưởng sống hạnh phúc mà trái lại, người tu đạo Thiền phải có tinh thần “phá chấp”, phải từ bỏ thoát ly ham muốn, kể ham muốn cao tịch diệt Có đạt Đạo Quảng Nghiêm thiền sư lời dặn dò học trò trước với cõi Phật rằng: Footer Page of 145 Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, Header Sinh Page vô ofsinh 145.hậu thuyết vô sinh Nam nhi tự hữu xung thiên chí, Hưu hướng Như Lai hành xứ hành (Lìa cõi tịch diệt nói việc bỏ tịch diệt Sinh cõi vô sinh nói việc không sinh Kẻ nam nhi phải tự có chí xông lên trời Thôi đừng vào đường mà Phật Như Lai đi.) (Quảng Nghiêm thiền sư, Thị tật) Để đạt Đạo cần có phương pháp, cách thức Trong lời dạy trên, sư Quảng Nghiêm dùng hình tượng mạnh Phật Như Lai Nhà sư khích lệ học trò đấng nam nhi rằng: phải có ý chí, phải có đường riêng cho thân để đạt mục đích không nên theo vết chân người trước, dù người thành công Đức Phật Như Lai Như vậy, đường đến giác ngộ không mẫu số chung cho tất người, kể người tu hành mà vấn đề quan trọng tự cá nhân hành động theo cách riêng Mặc dù lời khuyên dạy phương pháp tu hành cách nói Quảng Nghiêm thiền sư nhằm khích lệ, động viên tính độc lập, chủ động sáng tạo người Điều thể lòng tin tưởng người Thiền sư làm nên tính tích cực, hào khí thời đại-một thời đại mà người vừa thoát khỏi thân phận nô lệ, làm chủ đất nước, làm chủ thân mình, tràn đầy niềm tin vào tương lai vận mệnh dân tộc Và niềm tin nhân lên gấp bội lời sư Pháp Thuận nói đến vận nước: Quốc tộ đằng lạc, Nam thiên lý thái bình Vô vi cư điện các, Xứ xứ tức đao binh (Phúc nước dài dằng dặc Cõi trời nam dựng cảnh thái bình Ở nơi điện làm gì, Mà khắp chốn hết nạn đao binh.) (Quốc tộ) Mặt khác, sống đời, người “dẫm chân” chỗ, chấp nhận thực mà phải biết vươn lên, phải biết khát khao lớn lao, cao hơn: Trạch đắc long xà địa khả cư, Dã tình chung nhật lạc vô dư Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh, Trường khiếu hàn thái hư (Chọn đất long xà được, Tâm tình nơi đồng quê suốt ngày vui không chán Có lúc lên thẳng đỉnh núi chót vót, Kêu lên Footer Page ofmột 145.tiếng to làm lạnh bầu trời.) (Không Lộ thiền sư, Ngôn hoài) Header Page of 145 Nếu hai câu đầu thơ thể niềm vui thú quê nhàn hai câu thơ sau phô bày thúc mãnh liệt nội tâm, trở thành hành động táo bạo bứt phá suy tưởng để vươn lên đời bình thường Đỉnh núi chót vót đỉnh núi dựng lên để tưởng tượng cho cao nhiên ngộ đạo Từ phương diện đạo Phật, hai câu thơ sau biểu thị siêu thoát Tuy nhiên, dù ta thấy hình ảnh người lên mang tầm vóc cao lớn, so đo với đất trời Mặt khác, thể khát vọng vươn tới chiếm lĩnh đỉnh cao đời, không ngừng khám phá sáng tạo Hình tượng người kỳ vĩ vừa biểu tham vọng nhà tu hành muốn có pháp thuật cao siêu vừa thể hào khí thời đại độc lập, tự chủ dân tộc Lời nhận định GS Trần Đình Sử thật xác đáng: “[…] Lần thời kỳ xây dựng quốc gia độc lập tự chủ, người Việt Nam xuất tư tư trí tuệ, xác lập môn phái, mà mê tín dị đoan, thật kiện lớn, xứng đáng với người quốc gia độc lập Thiền tông Việt Nam đem lại cho văn học Việt Nam gương mặt trí tuệ ngời sáng độc đáo, có lẽ đến người ta chưa nhận thức nghĩa nó” [3, tr 175-176] Như vậy, Con đường đạt Đạo cao siêu, màu nhiệm mà hành động suy nghĩ người Con người thực điều cho cho cộng đồng có ý chí, nghị lực mang suy nghĩ độc lập, sáng tạo Đó cách hành Đạo đường đạt Đạo người tu hành Mỗi tôn giáo có quan niệm vấn đề nhân sinh quan khác vấn đề quan trọng Dưới góc nhìn Thiền sư thời Lý-Trần, quan niệm nhân sinh quan thật có ý nghĩa lớn lao Vạn Hạnh thiền sư nhìn đời người quan điểm đậm triết lý thiền Tông: Thân điện ảnh, hữu hoàn vô, Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô Nhậm vận, thịnh suy vô bố uý, Thịnh suy lộ thảo đầu phô (Thân người bóng chớp, có lại không, Cây cối đến tiết xuân tốt tươi, đến tiết thu lại héo Đã nhậm vận, thịnh hay suy không làm cho sợ hãi, Thịnh hay suy chẳng qua giọt sương đầu cỏ.) (Vạn Hạnh thiền sư, Thị đệ tử) Ở đây, kệ thể đậm nét tư tưởng triết lý Phật giáo Thiền tông rằng, vật, việc, tượng giới luôn biến động, vô thường Và người với tư cách sinh thể giới không nằm quy luật Một người tu hành đạt tới “nhậm vận” hoà đồng ngoại giới nội tâm, vượt lên phân định ta không ta Như vậy, “nhậm vận” biết trở với an nhiên nằm vận động vĩnh cửu, vận động vô thuỷ, vô chung, đời người ánh chớp có không, ngắn ngủi thịnh suy giọt sương treo đầu cỏ Mặt khác, theo giáo lý Đạo Phật thân xác người dạng thức tồn thể, thân xác không không hẳn mà chẳng qua kết thúc dạng thức tồn mà Nên người ta không cần băn khoăn, buồn đau cho kiếp người thể vĩnh 6hằng Bài thơ nhận thức lẽ sinh tồn, diệt vong đời người Con người sống Footer Page of 145 và chết lẽ thường, lẽ tự nhiên Header Page of 145 Quan niệm đời người, kiếp phù sinh có lẽ không tôn giáo Phật giáo, xem chết, nhẹ nhàng, an nhiên Trong Cáo tật thị chúng, Mãn Giác thiền sư viết: Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai Sự trục nhãn tiền quá, Lão tòng đầu thượng lai Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc chi mai (Xuân qua, trăm hoa rụng, Xuân tới, trăm hoa nở, Việc trôi qua trước mắt, Cái già đến đầu Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, Trước sân đêm qua nở nhành mai (Mãn Giác thiền sư, Cáo tật thị chúng) Hai câu thơ đầu diễn tả vần xoay vũ trụ Xuân đến đi, quy luật thời gian, biến đổi không ngừng Sự cân đối, hài hoà hai câu thơ thuận nghịch, sinh sôi, nảy nở lụi tàn, héo úa Hai câu thơ thể quy luật đời sống người Đó quy luật của: “Sinh, lão, bệnh, tử” Thế nên, việc trôi trước mắt, tuổi người có hạn mà chưa làm Phải băn khoăn, trăn trở nhà sư lẽ sống đời Sống phải tận hiến, phải “hành đạo”, làm đẹp cho đời Nếu câu thơ trước thể biến động quy luật vũ trụ lẽ tồn vong đời người hai câu thơ cuối thơ ngời sáng niềm tin, tinh thần lạc quan: “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc chi mai” Một lần nữa, ta thấy niềm tin người có người tô đậm thơ Thiền Qua phân tích ta thấy, đường đạt Đạo bậc chân tu đường để đạt mục đích người mầu nhiệm, siêu nghiệm mà tính độc lập sáng tạo, tự chủ cá nhân Mặt khác, theo nhà Thiền sư, sống đời cần phải có nhân sinh quan tiến Đó thái độ sống lạc quan, tự tại, phải có ý chí, nghị lực Đó lối sống nhập thế, tư tưởng nhập đáng trân trọng Kết luận Thơ Thiền thời kỳ văn học Lý-Trần thể tư tưởng độc đáo Đó mối quan hệ mật thiết cõi Đạo cõi Đời Những bậc Thiền sư đem chất Đạo vào Đời Đạo nhìn mắt Đời trần Đọc thơ Thiền, người ta thấy ngời lên tư tưởng nhập vị Thiền sư Đồng thời, qua vần thơ, người đọc thấy lĩnh, ý chí đường đạt Đạo thái độ sống lạc quan, tin tưởng người đời Cùng với đóng góp công sức nhà thiền sư buổi đầu xây dựng quốc gia độc lập, tự chủ mặt trị, nhà Thiền sư để lại khối lượng lớn tác phẩm thơ cho văn Footer Page ofhọc 145.dân tộc giá trị Những tác phẩm vừa thể quan điểm triết lý nhà Phật, đồng thời vừa thể quan niệm đời trần Mặt khác, thơ Thiền nguồn động Header viên, Page 8cổofvũ 145 tinh thần dân tộc nhằm xây dựng dân tộc độc lập, tự chủ, tự cường buổi đầu dựng nước thơ Thiền mở đầu truyền thống yêu nước văn học viết Việt Nam Thật lời đánh giá GS Đinh Gia Khánh rằng: “Thơ Thiền sư mà đầy niềm ưu thơ văn nói chung phải gắn bó nhiều với vấn đề đời sống dân tộc Số tác phẩm thơ văn đời Lý giữ lại Tuy nhiên, vào tư liệu hạn chế tác giả đời Lý, tác giả nhà chùa, mở đầu truyền thống yêu nước dòng văn học viết nước ta” [2, tr 61] Footer Page of 145 Header Page of 145 Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 Footer Page 11 of 145 ... trọng Kết luận Thơ Thiền thời kỳ văn học L - Trần thể tư tưởng độc đáo Đó mối quan hệ mật thiết cõi Đạo cõi Đời Những bậc Thiền sư đem chất Đạo vào Đời Đạo nhìn mắt Đời trần Đọc thơ Thiền, người... Khánh rằng: Thơ Thiền sư mà đầy niềm ưu thơ văn nói chung phải gắn bó nhiều với vấn đề đời sống dân tộc Số tác phẩm thơ văn đời Lý giữ lại Tuy nhiên, vào tư liệu hạn chế tác giả đời Lý, tác giả... vấn đề quan trọng Dưới góc nhìn Thiền sư thời L - Trần, quan niệm nhân sinh quan thật có ý nghĩa lớn lao Vạn Hạnh thiền sư nhìn đời người quan điểm đậm triết lý thiền Tông: Thân điện ảnh, hữu hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thơ Thiền đời Lý - Trần, Thơ Thiền đời Lý - Trần, Thơ Thiền đời Lý - Trần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay