Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần chứng khoán ở Việt Nam

24 111 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:22

Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 13 năm vào hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam có bước tiến vượt bậc có lúc đánh giá thị trường có tốc độ phát triển nhanh giới; đặc biệt mức độ, tỷ lệ tốc độ tăng vốn hóa Để đáp ứng nhu cầu thị trường nắm bắt hội kinh doanh mới, nhiều công ty chứng khoán thành lập Mười ba năm qua, từ chỗ có công ty chứng khoán thị trường vào hoạt động, tính đến 31/12/2012 UBCKNN cấp phép hoạt động cho 105 công ty Thông qua hoạt động kinh doanh môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán góp phần nâng cao tính khoản cho thị trường, thu hút vốn đầu tư nước cho kinh tế thúc đẩy thị trường phát triển Tuy nhiên, diễn biến phức tạp thị trường chứng khoán thời gian qua, đặc biệt khủng hoảng tài giới 2008, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán Việt Nam Nhiều yếu công ty dần lộ diện: số lượng công ty nhiều so với quy mô thị trường, lực tài yếu kém, khả cạnh tranh chưa cao, công tác quản trị công ty chưa hiệu … dẫn đến hiệu kinh doanh kém, chí nhiều công ty rơi vào tình trạng thua lỗ nhiều năm, khả khoản phải nằm diện cảnh báo đặc biệt UBCKNN Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên, song nguyên nhân công tác quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán chưa tốt Ở vài công ty việc quản lý rủi ro có mang tính hình thức dừng góc độ xử lý rủi ro chưa vào chất cảnh báo rủi ro nhằm giảm thiểu thiệt hại xảy cho công ty Dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro nội dung quan trọng giúp công ty chủ động đưa định kinh doanh thực hoạt động cách công khai, minh bạch, hiệu Vai trò quản lý rủi ro doanh nghiệp nhà nghiên cứu nước giới nghiên cứu sâu sắc nhiều góc độ khác Nghiên cứu Clup (2002) mối quan hệ quản lý rủi ro cấu trúc vốn doanh nghiệp giả định Lý thuyết cấu trúc vốn M&M (Modigliani & Miller) thay đổi, quản lý rủi ro giúp gia tăng giá trị công ty thông qua việc gia tăng giá trị dòng tiền kỳ vọng công ty, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn Footer Page of 145 Header Page of 145 Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu thức quy mô vấn đề cho công ty chứng khoán Chính phạm vi nghiên cứu luận án tiến sỹ, với mong muốn nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro công ty chứng khoán, từ góp thêm tiếng nói phản biện cho công ty chứng khoán, giúp nhà hoạch định sách, nhà quản lý có sở vững việc định để quản lý rủi ro cách tốt nhất, đề tài “Tăng cường Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam” chọn làm đề tài luận án tiến sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu Khái niệm quản lý rủi ro doanh nghiệp (Risk Management - ERM) thức xuất vào đầu năm 1950 giới Đến năm 1963, nghiên cứu Robert Mehr Bob Hedges tạo bước ngoặt lĩnh vực nghiên cứu ERM việc tổng kết quan niệm trước QLRR đưa định nghĩa vấn đề Theo Robert Bob, ERM quy trình xem xét đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để nhận biết nguy tiềm ẩn tác động xấu đến mặt hoạt động doanh nghiệp, sở đưa giải pháp ứng phó, phòng ngừa phù hợp tương ứng với nguy Trên tảng lý thuyết này, nghiên cứu tập trung vào số vấn đề sau: Thứ nhất, quản lý rủi ro thực nào? Nghiên cứu Clup (2001) cụ thể hóa quy trình QLRR bao gồm bước bản: nhận diện rủi ro, phân tích đánh giá rủi ro, phân loại xếp hạng, báo cáo rủi ro, xử lý rủi ro giám sát rủi ro Thứ hai, quản lý rủi ro có tác động đến giá trị doanh nghiệp? Nghiên cứu Clup (1995) hệ thống hóa luận điểm ERM giúp nâng cao giá trị doanh nghiệp điều kiện thị trường không hoàn hảo Mục tiêu nhà quản lý doanh nghiệp cổ đông hướng đến tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp thông qua kênh giảm chi phí vốn gia tăng giá trị dòng tiền kỳ vọng Thứ ba, mức độ thực QLRR công ty đánh nào? Nhiều nghiên cứu sử dụng vị trí giám đốc QLRR minh chứng cho việc thực ERM, song tiêu không phản ánh đầy đủ nội dung ERM Một số nghiên cứu khác sử dụng ERM rating tổ chức Standard & Poor để đo lường Về số bao quát nội dung mục tiêu ERM, Standard & Poor cung cấp rating cho doanh nghiệp bảo hiểm, lĩnh vực khác bỏ ngỏ Footer Page of 145 Header Page of 145 Thứ tư, nhân tố ảnh hưởng đến việc thực QLRR doanh nghiệp? Nghiên cứu Kleffner cộng (2003) cho doanh nghiệp có quy mô lớn thường có xu hướng thực ERM đầy đủ hơn, giá trị doanh nghiệp có xu hướng tăng lên Hoyt (2008) đưa kết luận tương tự nghiên cứu ERM công ty bảo hiểm Mỹ Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu QLRR doanh nghiệp song nghiên cứu nhiều khoảng trống tri thức cần tiếp tục nghiên cứu: Một là, phần lớn nghiên cứu tập trung vào doanh nghiệp thị trường tài phát triển, số nghiên cứu thị trường phát triển Hai là, nghiên cứu thường tập trung nhiều vào doanh nghiệp định chế tài ngân hàng thương mại công ty bảo hiểm Đối với công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, nghiên cứu thức ERM Việt Nam gần chưa có Đây doanh nghiệp có đặc thù rủi ro cao ERM vấn đề cần quan tâm hàng đầu Ba là, việc yêu cầu thực quản lý rủi ro doanh nghiệp thị trường phát triển thường sau chưa chặt chẽ so với doanh nghiệp thị trường phát triển Bốn là, góc độ quản lý vĩ mô, mục tiêu quy định ERM nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông thị trường Do đó, doanh nghiệp bắt buộc phải thực ERM Song chi phí để thực ERM nhỏ Chưa có nghiên cứu lượng hóa cụ thể chi phí thực ERM lợi ích mang lại Năm là, phương pháp nghiên cứu, hạn chế thước đo đánh giá mức độ thực ERM Tại Việt Nam, Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK vấn đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm góc độ mục tiêu nghiên cứu khác Tác giả Lê Công Điền luận văn thạc sỹ kinh tế năm 2010 với đề tài “Quản lý rủi ro Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam – Thực trạng giải pháp hoàn thiện”, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro công ty chứng khoán sở trình bày quy trình nghiệp vụ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, kế toán tài chính, qua đề cập rủi ro phát sinh nghiệp vụ Trên sở đó, nêu biện pháp kiểm soát rủi ro mà CTCK áp dụng làm tảng đề giải pháp hoàn quản lý rủi ro CTCK [11] Tuy nhiên, đề tài chưa đánh giá chi tiết Footer Page of 145 Header Page of 145 cụ thể rủi ro hệ thống mà công ty chứng khoán gặp phải tác động chéo loại rủi ro hoạt động kinh doanh công ty Đề tài chưa làm rõ thực trạng xử lý rủi ro, công cụ, biện pháp phòng hộ rủi ro công ty chứng khoán Bài báo PGS.TS Lê Hoàng Nga Tạp chí Chứng khoán số 174, tháng 4/2013 đưa số nhận diện rủi ro hoạt động triển khai Quản trị rủi ro CTCK, phân tích lý luận rủi ro hoạt động CTCK, từ đưa quy trình quản lý rủi ro Song phân tích chưa vào thực tiễn mang tính sơ lược Một số viết khác quản lý rủi ro CTCK tập trung vào việc giới thiệu, hướng dẫn quy trình quản lý rủi ro số biện pháp để việc triển khai thực hiệu Như vậy, nghiên cứu QLRR công ty chứng khoán Việt Nam dừng lại việc phân tích, xác định rủi ro riêng lẻ hoạt động CTCK Chưa có nghiên cứu sâu phân tích cách hệ thống rủi ro CTCK bao gồm rủi ro hệ thống rủi ro riêng lẻ, đồng thời đánh giá mức độ rủi ro loại, sở đưa khuyến nghị cụ thể loại rủi ro Mặt khác, chất quản lý rủi ro xác định cảnh báo sớm loại rủi ro xảy từ đưa biện pháp phòng hộ xử lý kịp thời Để làm điều cần đánh giá thực trạng thực công tác quản lý rủi ro CTCK bao gồm: thực quy trình quản lý rủi ro; hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống kiểm tra kiểm soát nội Đặc biệt cần phải xác định rõ nhân tố ảnh hưởng đến việc thực QLRR CTCK, từ đưa giải pháp phù hợp Mục đích nghiên cứu Làm rõ mặt lý luận loại rủi ro hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán đặc thù quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán tồn hình thức sở hữu công ty cổ phần Hệ thống quy trình quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán tiêu chí đánh giá mức độ thực QLRR công ty hệ thống nhân tố ảnh hưởng đến việc thực Nhận diện phân tích mức độ rủi ro loại rủi ro theo hai nhóm (rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống) hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán Việt Nam tồn hình thức công ty cổ phần thông qua nghiên cứu khảo sát thực nghiệm Từ đó, đánh giá thực trạng thực quy trình nội dung quản lý rủi ro việc sử dụng công cụ, biện pháp xử lý rủi ro loại rủi ro nêu công ty chứng khoán Footer Page of 145 Header Page of 145 Trên sở định hướng hoạt động thị trường chứng khoán công ty chứng khoán giai đoạn tới, kết hợp với đánh giá nêu trên, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK, từ giúp công ty gia tăng giá trị, vị trí thị trường, đồng thời phát triển ổn định bền vững Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu loại rủi ro, quy trình quản lý rủi ro công cụ quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK tồn hình thức công ty cổ phần Phạm vi nghiên cứu nhóm công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam, bao gồm công ty chưa niêm yết niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 31/12/2013, kết hợp với việc nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK số nước giới Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh, quy nạp vấn đề Trên sở phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để xem xét, đánh giá làm sáng tỏ vấn đề thực tiễn, rút điểm chủ yếu cần giải để đề xuất giải pháp, kiến nghị Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp điều tra mẫu đối tượng nhà quản lý rủi ro công ty chứng khoán, thống kê thu thập số liệu từ báo cáo tài CTCK, báo cáo thường niên UBCKNN dạng bảng số liệu exel, sử dụng phần mềm EPIDATA SPSS để phân tích, vẽ đồ thị tính hệ số tương quan biến ngẫu nhiên Đề tài kế thừa, vận dụng số kết nghiên cứu công trình khoa học có liên quan đến nội dung nghiên cứu để làm sâu sắc thêm luận điểm đề tài Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, Luận án bao gồm chương sau: Chương 1: Lý luận quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Khái niệm đặc điểm rủi ro hoạt động kinh doanh Công ty Chứng khoán Rủi ro kinh doanh chứng khoán hiểu biến cố không mong đợi mà xảy dẫn đến tổn thất tài sản CTCK, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hoàn thành nghiệp vụ kinh doanh định Khái niệm bao hàm hai nội dung bản: (1) Sự thay đổi; (2) Kết thay đổi không lường trước [30] Sự thay đổi không chắn tình xảy tương lai, định rõ chuyện xảy ra, khả chắn phần trăm Doanh nghiệp đầu tư thường không dự án thành công hay thất bại hoàn toàn, rủi ro thường điều không tránh khỏi Đối với quy mô, kết thay đổi khác Về bản, CTCK, lợi nhuận, rủi ro ảnh hưởng đến tài sản, uy tín đạo đức, thiệt hại nhân sự, rủi ro nghiệp vụ … cuối giá trị công ty 1.1.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán 1.1.2.1.Theo đối tượng hành vi kinh doanh 1.1.2.1.Theo đối tượng hành vi kinh doanh Dựa theo tiêu chí này, rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK chia thành hai loại Rủi ro trình quản trị hệ thống Rủi ro đặc thù nghiệp vụ kinh doanh 1.1.2.2 Theo nguồn gốc phát sinh rủi ro Theo cách phân loại này, rủi ro hoạt động kinh doanh chứng khoán chia thành rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống 1.1.2.3 Sự tương tác loại rủi ro Việc phân tích loại rủi ro hình thức thường độc lập thực tế chúng lại có mối tương quan chặt chẽ với Chính mối tương quan này, việc quản lý rủi ro CTCK không đơn dừng việc quản lý loại rủi ro riêng lẻ, mà cần có chiến lược quản lý rủi ro cách tổng thể hệ thống để đạt hiệu tốt Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK - Nhóm nguyên nhân khách quan - Nhóm nguyên nhân chủ quan từ phía công ty chứng khoán - Nhóm nguyên nhân thuộc phía khách hàng 1.2 Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK 1.2.1 Khái niệm đặc điểm QLRR hoạt động kinh doanh CTCK Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK việc tiếp cận để nhận dạng kiểm soát loại rủi ro xảy hoạt động kinh doanh công ty Từ đưa biện pháp, công cụ phòng ngừa rủi ro cách hiệu nhằm giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng rủi ro đến tình hình hoạt động tài sản công ty QLRR hoạt động kinh doanh CTCK có số đặc điểm bản: - Quản lý rủi ro nhiệm vụ có vai trò trung tâm quản trị CTCK - Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK có nhiều điểm tương đồng với quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Quản lý rủi ro thông qua quản lý vốn 1.2.2 Sự cần thiết Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán Theo quan điểm đại, thị trường thường không hoàn hảo nhà đầu tư khó xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hóa hoàn hảo, chi phí giảm thiểu rủi ro phi hệ thống thường cao lợi ích mang lại Trong điều kiện đó, hoạt động QLRR doanh nghiệp mang lại hiệu tốt tạo lợi cạnh tranh nâng cao giá trị công ty Cụ thể: - Giảm gánh nặng thuế - Giảm chi phí đại diện - Phối hợp sách tài sách đầu tư - Giảm chi phí giao dịch 1.2.3 Nội dung Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán QLRR hoạt động đơn mà chuỗi hoạt động kết nối tạo thành quy trình mang tính hệ thống giúp công ty kiểm soát rủi ro hiệu Về mặt tổng quát, quy trình quản lý rủi ro CTCK bao gồm bước: Nhận diện rủi ro; Phân tích rủi ro; Kiểm soát rủi ro; Giám sát Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.4 Các tiêu đánh giá việc thực quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán Tính độc lập phận QLRR biểu qua vị trí CRO Đây yếu tố quan trọng định đến việc thực QLRR, từ định mức độ ảnh hưởng ERM đến giá trị công ty Chính sách quản lý rủi ro biểu qua việc CTCK xây dựng vị rủi ro từ đưa hạn mức rủi ro cụ thể nghiệp vụ nhóm rủi ro chính, áp dụng công cụ, phần mềm để quản lý rủi ro Hệ thống cảnh báo rủi ro sớm (Emerging risk management): hệ thống tập trung vào kiểm soát nguy xảy trình thực quy trình nghiệp vụ, chấp hành quy định pháp luật hoạt động nghiệp vụ, đánh giá mức độ tới hạn rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro toán tổng giá trị rủi ro hoạt động CTCK Các mô hình phân tích lượng hóa rủi ro (Risk models) Việc CTCK áp dụng số mô hình lượng hóa rủi ro Value at Risk (VaR), phân tích kịch bản, định, phương pháp mô dấu hiệu cho thấy mức độ thực QLRR Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội thực chất tích hợp loạt hoạt động, biện pháp, kế hoạch, quan điểm, nội quy sách nỗ lực thành viên công ty để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu đặt cách hợp lý An toàn vốn (Capital safety) Một đặc điểm QLRR CTCK thông qua quản lý vốn, an toàn vốn tiêu áp dụng hầu lĩnh vực kinh doanh chứng khoán nhằm đo lường đánh giá thực trạng rủi ro hoạt động kinh doanh công ty 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán  Cơ cấu tổ chức hoạt động  Quy mô lực tài  Nguồn nhân lực  Công nghệ thông tin  Quản lý điều hành  Các quy định pháp luật QLRR Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3 Kinh nghiệm QLRR hoạt động kinh doanh CTCK số nước giới học Việt Nam 1.3.1 Kinh nghiệm Mỹ - Điều kiện vốn công cụ SEC sử dụng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động cho CTCK, NHĐT - Các NHĐT, CTCK yêu cầu thực nghiêm ngặt quy định cấu tổ chức, nhân phòng QLRR - Mô hình QLRR NHĐT thường được tổ chức với cấu cao Hội đồng QLRR trực thuộc HĐQT; Ủy ban điều hành; Ủy ban rủi ro; Ủy ban thông lệ kinh doanh; Ủy ban cam kết; Ủy ban sách tín dụng; Ủy ban tài chính; Ủy ban sản phẩm mới; Ủy ban rủi ro hoạt động 1.3.2 Kinh nghiệm Thái Lan - Hoạt động QLRR CTCK thực thông qua quản lý vốn - UBCK Thái Lan quy định CTCK phải có phận tuân thủ nội bộ, phận kiểm toán nội độc lập - Việc quản lý rủi ro CTCK Thái Lan thực thông qua Trung tâm lưu ký toán bù trừ (Thailand Securities Deposit –TSD) 1.3.3 Kinh nghiệm Trung Quốc - Trung Quốc xem hoạt động CTCK loại hình kinh doanh có điều kiện - Các CTCK phải chịu giám sát hoạt động, thực quản lý rủi ro theo quy định quy chế giảm thiểu rủi ro quy chế giám sát CTCK Ủy ban giám quản chứng khoán Trung quốc ban hành (China Securities Regulatory Commission - CSRC) - CTCK xếp hàng theo lớp từ A đến E, lớp, CTCK phân loại nhỏ thành 11 tiểu lớp (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, E) Mức xếp hạng A, B, C cho thấy lực quản lý rủi ro công ty chứng khoán phù hợp kinh doanh tại, tiểu lớp phản ánh mức độ tương đối quản lý rủi ro ngành 1.3.4 Một số học cho CTCK Việt Nam - Hoạt động KDCK CTCK loại hình kinh doanh có điều kiện, vốn pháp định cho loại hình kinh doanh quy định giám sát chặt chẽ UBCK - UBCK ban hành quy chế QLRR buộc CTCK phải tuân thủ nhằm tạo lớp phòng hộ rủi ro thứ hai CTCK Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 10 - UBCK đưa biện pháp xử lý CTCK vi phạm quy chế QLRR khắt khe, bao gồm xử phạt hành hình - Xếp hạng phân loại CTCK - Hoạt động QLRR chất hoạt động điều hành doanh nghiệp - CTCK xây dựng phận QLRR độc lập với phận kinh doanh khác CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM Để đánh giá thực trạng quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK Việt Nam, NCS thực khảo công ty cổ phần Chứng khoán Việt Nam Các câu hỏi khảo sát gửi đến Trưởng phận QLRR CTCK Đối với công ty chưa có phận này, câu hỏi khảo sát gửi đến trưởng phận kiểm soát nội công ty Các câu hỏi khảo sát tập trung vào hai nội dung bản: thứ nhất, nhận diện loại rủi ro hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán, thứ hai, mức độ thực QLRR công ty theo tiêu chí phân tích phần lý thuyết Các số liệu nghiên cứu thu thập thêm từ báo cáo tài công ty, từ website công ty giai đoạn 2008 – 2013 để thống kê số liệu quy mô, lực tài chính, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận công ty, sở đánh giá ảnh hưởng nhân tố đến việc thực QLRR công ty Các thông tin cấu sở hữu, mức độ độc lập phận QLRR thu thập thêm từ báo cáo thường niên thông tin từ website hai sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Phần mềm EPIDATA SPSS sử dụng để nhập liệu phân tích kết khảo sát Trên thực tế số lượng CTCK cấp phép hoạt động tăng từ công ty giai đoạn đầu TTCK vào hoạt động lên 105 công ty vào cuối năm 2008 Con số trì suốt giai đoạn 2009 – 2013 Tuy nhiên, số câu hỏi gửi đến công ty cổ phần chứng khoán, số phiếu hợp lệ thu 77, số phiếu không hợp lệ không nhận ý kiến phản hồi, báo cáo tài tính đến thời điểm khảo sát, số công ty sáp nhập với nhau, số công ty xin chấm dứt hoạt động tình trạng yếu kinh doanh Trong số công ty này, có 27 Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 11 công ty niêm yết tính đến cuối năm 2012 giảm xuống 20 công ty tính đến cuối năm 2013 Kết nghiên cứu sau: 2.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 2.1.1 Sơ lược công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam Tính chất sở hữu, có khoảng 44% CTCK nhóm khảo sát có vốn đầu tư nước ngoài, có 13 công ty có tỷ lệ vốn đầu tư nước mức tối đa 49%, công ty có tỷ lệ 40%, công ty có vốn ngoại từ 5-30% 22% có vốn ngoại 5% Nếu tính theo vốn điều lệ, tổng giá trị vốn góp nhà đầu tư nước đến cuối năm 2013 4.510,13 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng vốn điều lệ CTCK có vốn đầu tư nước 12,88% vốn điều lệ tất CTCK hoạt động TTCK Nghiệp vụ kinh doanh, Trên thực tế, trung bình giai đoạn 2008 – 2013, mẫu nghiên cứu có 2% công ty thực nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán có khoảng 60% CTCK hoạt động với đến nghiệp vụ, 38% CTCK thực đầy đủ nghiệp vụ Quy mô vốn CTCK không ngừng gia tăng năm qua, xét tiềm lực tài chính, công ty mức thấp Tính đến cuối năm 2013 có khoảng 26,8% công ty chứng khoán đạt đủ điều kiện để thực tất nghiệp vụ Trong đó, số CTCK có lượng vốn lớn (trên 1000 tỷ) chiếm số lượng ít, chí có xu hướng giảm dần vòng năm trở lại Năng lực tài Mặc dù quy mô vốn CTCK không ngừng gia tăng năm qua, xét tiềm lực tài chính, công ty mức thấp so với định chế tài khác TTCK Việt Nam thị trường khác khu vực Nếu so sánh với Ngân hàng thương mại, Công ty bảo hiểm, Công ty tài niêm yết thị trường quy mô tài sản CTCK niêm yết thấp nhiều Bảng 2.1 cho thấy, tính đến cuối năm 2013 bình quân tổng tài sản NHTM đạt khoảng 271.700 tỷ đồng, số Công ty bảo hiểm 5.150 tỷ đồng, CTCK 1.428 tỷ đồng chưa 30% mức trung bình công ty bảo hiểm Khả sinh lời Từ năm 2011 đến nay, TTCK có dấu hiệu phục hồi tăng điểm, hệ số khả sinh lời CTCK có xu hướng tăng trở lại, bình quân mức âm Khả toán Phần lớn công ty nghiên cứu có khả khoản tương đối tốt, có 27 công ty có hệ số tài sản Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 12 ngắn hạn/nợ ngắn hạn 200%, công ty đạt mức từ 150%- 200% công ty từ 100%- 150% 2.1.2 Nhận diện rủi ro hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam Căn vào kết điều tra từ 77 CTCK, NCS sử dụng phần mềm thống kê SPSS xác định yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh CTCK Mô hình nghiên cứu 35 quan sát bao gồm yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh CTCK phân tích phần Sau chạy mô hình phụ, phương pháp phân tích nhân tố tìm kiếm EFA-Exploratory Analysis với phép xoay Varimax áp dụng để phân tích 35 biến quan sát Sử dụng phương pháp kiểm định KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) Barlett để kiểm định tương thích mẫu khảo sát nêu KMO tiêu xem xét thích hợp EFA, 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần chứng khoán ở Việt Nam, Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần chứng khoán ở Việt Nam, Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần chứng khoán ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay