Ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam

14 112 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:18

Header Page of 145 Cơ sở văn hóa Việt Nam Câu 1: Trình bày khái niệm văn hóa nêu ví dụ: Văn hóa sản phẩm người sáng tạo từ thử bình minh xã hội loài người khái niệm văn hóa chưa thống  Phương Đông: - Trung Quốc: văn hóa phạm trù đối lập với vũ trụ, văn hóa = văn+hóa Trong đó, văn đẹp biểu lễ nhạc, ngôn ngữ, cách cai trị, quy tắc ứng xử đẹp đẽ Hóa giáo dục giáo hóa người hướng tới chân thiện mĩ - Việt nam: + Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “ lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người phát minh sáng tạo ngôn ngữ, chữ viết, pháp luật, đạo đức, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ sinh hoạt hàng ngày ăn, mặc , phương tiện sử dụng Toàn sáng tạo phátminhđó văn hóa” => nhấn mạnh đến mục đích sáng tạo văn hóa + Cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “nói tới văn hóa nói tới lĩnh vực vô phong phú rộng lớn, bao gồm tất thiên nhiên mà có liên quan đến người suốt trình hình thành phát triển, trình người làm nên lịch sử cốt lõi sức sống dân tộc văn hóa với ý nghĩa bao quát cao đẹp nó, bao gồm hệ thống giá trị tư tưởng tinhg cảm, đạo đức phẩm chất, trí tuệ tài năng, nhạy cảm tiếp thu từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản lĩnh cộng đồng dân tộc, sức đề kháng sức chiến đấu để bảo vệ minhg không ngừng lớn mạnh + PGS.TS Trần Ngọc Thêm lại đưa định nghĩa văn hóa: “ Văn hóa hệ thống hữu giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo tích lũy qua trình hoạt động thực tiễn, tương tác môi trường tự nhiên xã hội mình.” nêu đặc trưng văn hóa: tính hệ thống, tính giá trị, tính lịch sử, tính nhân sinh +Nguyễn Từ Chi lại cho rằng: tất tự nhiên văn hóa => nhấn mạnh vai trò người việc sáng tạo nên văn hóa Ví dụ câu chuyện hong vọng phu – núi vọng phu Footer Page of 145 Header Page of 145  Phương tây: - Một số học giả Mỹ cho rằng: “ văn hóa tâm gương nhiêu mặt, phản chiêu đời sống nếp sống cộng đồng dân tộc - Định nghĩa văn hóa UNESCO: “ văn hóa coi tổng thể nét riêng biệt tinh thần vật chất, trí tuệ xúc cảm định tính cách xã hội hạy nhóm người xã hội Văn hóa bao gồm nghệ thuật văn chương, lối sống, quyền người, hệ thống giá trị, phong tục tĩn ngưỡng văn hóa: văn hóa đem lại cho người khái niệm suy xét thân Chính văn hóa làm cho trở thành sinh vật đặc biệt nhân bản, có tính lí trí, có đầu óc, phê phán dẫn thân cách đạo lí Chính nhờ văn hóa mà người tự thể hiện, tự ý thức thân, tự biết phương án chưa hoàn thành đặt để xem xét thành tựu thân, tìm tòi mệt ý nghĩa mẻ sáng tạo lên công trình vượt trội lên thân => văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo  Văn hóa tạo khác biệt  Văn hóa động lực cho phát triển - Theo quan điểm UNESCO có loại di sản văn hóa: + Di sản văn hóa vật thể ( tangible): công trình kiến trúc, vật chất, + Di sản văn hóa phi vật thể(intangible): ẩm thực, văn chương, ngôn gữ, nghi thức, => phân chia mang tính tương đối  Kết luận: khái niệm văn hóa tóm lại quy văn hóa loại: - Văn hóa theo nghĩa rộng: lối sống, lối suy nghĩ, lỗi ứng xử, - Văn hóa theo nghĩa hẹp: văn học, văn nghệ, học vấn, Câu 2: Hãy chứng minh người Việt Nam vừa chủ thể, vừa khách thể văn hóa Việt Nam? Nói người vừa chủ thể vừa khách thể văn hóa do: người sáng tạo văn hóa người đóng vai trò chủ thể người đại biểu mang giá trị sáng tạo người đóng vai trò khách thể Văn hóa người khái niệm không tách rời Con người xuất từ lúc văn hóa xuất từ lúc Footer Page of 145 Header Page of 145 Con người chủ thể sáng tạo văn hóa Trong suốt lịch sử hình thành phát triển, người không ngừng sáng tạo để làm nên giá trị văn hóa Ví dụ cho giá trị văn hóa kể đến ngôn ngữ, nghệ thuật, phong tục tập quán lỗi sống từ xưa đến (chữ Hán, Nôm,Quốc Ngữ, nghệ thuật tuồng, chèo, tục ăn trầu, hay phong tục thờ tổ tiên nét đẹp người sáng tạo để bày tỏ lòng biết ơn, lòng hiếu thảo với ông ba, tổ tiên tới người có công sinh thành nuôi dưỡng) Con người khách thể văn hóa người vật mang văn hóa tiêu biểu Các giá trị văn hóa vật chất người – vật mang văn hóa văn hóa tiếp tục tồn phát triển Ví dụ suốt thời kì Bắc Thuộc, thực dân phương Bắc tìm cách đồng hóa văn hóa, xóa bỏ văn hóa nước ta, với lòng yêu nước, người Việt Nam bảo tồn văn hóa Việt Nam trường tồn năm tháng Ví dụ xét phương diện lỗi sống: môi trường tự nhiên tác động đến văn hóa ăn mặc người miền Bắc, khí hậu có mùa rõ rệt, người ăn vận theo thời tiết mù, mùa đông mặc áo ấm, mùa hè mặc áo mát Trong miền nam phần lớn quanh năm nắng nóng, người chọn cho chất liệu vải mát, mặc áo cộc tay Hay người sống rẻo cao thường ăn mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ giống đặc trưng núi rừng Xét phương diện người, “ sản phẩm” văn hóa tiêu biểu danh nhân Họ xuất dân tộc, thời đại Họ đại diện kiệt xuất cho văn hóa dân tộc mình, góp phần quan trọng vào phát triển, nâng tầm văn hóa dân tộc Có thể kể đến lịch sử Việt Nam có Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi Một số ví dụ khác cho giá trị văn hóa người sáng tạo người – người văn hóa Nói cách khác, ví dụ rõ ràng cho việc người sáng tạo giá trị văn hóa, vừa sản phẩm có giá trị văn hóa – tức vừa chủ thể, vừa khách thể văn hóa Câu 3: trình bày đặc điểm tự nhiên môi trường ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam Khái quát: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tự nhiên đương nhiên tồn tại, có trước người không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người Trong môi trường tự nhiên tổng thể yếu tố tự nhiên bao quanh có tác động vào người: đất, nước, không khí, người sản phẩm tự nhiên, tồn bên dựa vào tự nhiên, tách rời Mối quan hệ người với tự nhiên mối quan hệ nhiều chiều, mối quan hệ thích nghi, không thích nghi, biến đổi(tự nhiên, xã hội, mình) Do môi trường tự nhiên định sắc văn hóa người Văn hóa Việt Nam không nằm quy luật đó, đặc điểm môi trường tự nhiên Việt Nam cso ảnh hưởng lớn đến văn hóa Việt Nam Đặc điểm môi trường tự nhiên ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam: a Vị trí địa lý: - Việt Nam quốc gia nằm khu vực ĐNÁ có vị trí “ ngã tư đường cư dân văn minh” - Do nằm vị trí bán đảo Đông Dương, VN cầu nối để mở vào ĐNÁ từ Ấn Độ Trung Quốc, vị trí cầu nối giao lưu , tiếp xúc văn hóa văn hóa lớn Trung - Ấn nên trình giao lưu tiếp xúc văn hóa VN diễn mạnh phương Đông phương Tây:  Văn hóa VN sản phẩm trình giao lưu tiếp xúc với nhiều văn hóa khác  Phương Đông: - Giao lưu tiếp xúc với văn hóa TQ từ sớm, từ thời kỹ Bắc thuộc Ví dụ: tổ chức máy nhà nước phong kiến, Nho Giáo, nghề thủ công, hạt giống trồng, - Giao lưu tiếp xúc với Ấn Độ thông qua đường truyền giáo, buôn bán hôn nhân Ví dụ: phật giáo, đạo bà la môn, kiến trúc (champa)  Phương Tây: - Diễn từ đầu công nguyên thông qua đường buôn bán truyền đạo, sau VN trở thành mục tiêu nhiều đế quốc xâm lược ảnh hưởng văn hóa lớn tới hầu hết mặt đời sống Ví dụ: trang phục, kiến trúc, phương tiện giao thông, giáo dục, tôn giáo, văn hóa – môi trường, - Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố văn hóa tích cực có yếu tố tiêu cực du nhập vào VN Ví dụ tệ nạn xã hội Footer Page of 145 Header Page of 145 b Tính chất khí hậu nhiệt đới ẩm, nắng nóng, mưa nhiều => quy định tính thực vật văn hóa VN: - VN nằm vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn: cân xạ lớn, độ ẩm > 80%, động thực vật pát triển xanh tốt quanh năm, hệ sinh thái phồn tạp đa dạng thực vật phát triển động vật khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thích hợp với cho thực vật, thời kỳ hái lượm vượt trội so với săn bắt động vật chủ yếu thủy hải sản, động vật vừa nhỏ  Văn minh VN văn minh thực vật hay văn minh thôn dã với văn hóa lúa nước - mang tính chất thực vật in đạm dấu nét đời sống văn hóa sinh hoạt hàng ngày người VN  Biểu hiện: - Mô hình bữa ăn truyền thống người Việt: CƠM – RAU – CÁ “ thịt cá hương hao, tương cà gia sản” => nhấn mạnh yếu tố thực vật “ cơm” bữa ăn Không có thói quen ăn sữa thịt sản phẩm từ sữa động vật truyền thống chăn nuôi gia súc mà chủ yếu chăn nuôi gắn với trồng trọt, phục vụ cho trồng trọt Ví dụ nuôi trâu bò làm sức kéo - Văn hóa Mặc: sợi vải mang tính chất tự nhiên: vải tơ chuối, vải đay, gai, bong => thực vật, nhấn mạnh yếu tố thực vật - Tín ngưỡng tâm linh: tục thờ cây, tục thờ hồn lúa, tục khảo “thần đa ma gạo cáo đề” Hệ thống sông ngòi, ao hồ dày đặc => tính sông nước văn hóa VN  Đặc điểm địa hình VN: - Trải dài, hẹp ngang, diện tích rừng chiếm 2/3 diện tích nước, nhiều sông ngòi phân bố khắp, phía Đông Nam có bờ biển kéo dài 2000 km, ven bờ có nhiều vũng vịnh đầm phá - Do có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào, đa dạng (nước ngọt, nước mặn, nước nợ), có nhiều sông lớn sông Hông, sông Cửu Long, sông Thái Bình,  Văn hóa VN chịu nhiều ảnh hưởng môi trường nước hay nói cách khác môi trường sông nước coi yếu tố quan trọng đặc biệt xem xét vấn đề văn hóa VN đặc trưng nước kết tổng thể đặc điểm địa hình, địa lý, khí hậu Footer Page of 145 Header Page of 145  Biểu văn hóa: - Ăn: mô hình CƠM – RAU – CÁ: cá ăn phổ biến văn hóa ẩm thực VN với nhiều loại phong phú cá nước ngọt, nước mặn, nước lợ, “ có cá đổ vạ cho cơm”, “ cá đánh ngã bát cơm” - Mặc: thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc: + Nam cởi trần đóng khố +Nữ mặc váy vén cao  Phù hợp với môi trường sông nước thoáng mát thích hợp với khí hậu nóng ẩm - Cư trú: làng ven sông, sông “ vạn chài”, “bến” đô thị ven sông, biển hay ngã ba, ngã tư sông, chợ sông Ví dụ chợ Cần Thơ; thủ đô Hà Nội thành phố nằm sông lớn: “Nhị Hà quanh Bắc sang Đông Kim Ngưu, Tô Lịch sông bên này” - Nhà ở: nhà sàn, nhà có mái hình thuyền, nhà – ao , nhà thuyền - Đi lại: chủ yếu phương tiện thuyền, đò, - Tập quán sản xuất kĩ thuật canh tác: trồng lúa nước, coi trọng yếu tố nước “ nước nhì phân tam cần tứ giống”, đắp đê, đào ao, kênh mương - Quan niệm tín ngưỡng, tôn giáo: + Ông tổ Lạc Long Quân vốn gốc từ nước + Quan niệm cõi trần, cõi âm cách dòng sông, táng mộ thuyền, tục cho tiền vào miệng người chết + Thờ cá, thần rắn, thủy thần - Sinh hoạt văn hóa cộng đồng: đua thuyền, bơi chải, múa rối - Phong tục tập quán ca dao, thành ngữ, nghệ thuật (chèo, tuồng, hò, lí, ) - Hình ảnh sông nước, thuyền ăn sâu vào tâm thức người VN: + Nghị lực: “ thấy sống mà ngã tay chèo” + Tình yêu, sinh nở, đạo đức, mẫu tử, phụ nữ sinh = vượt cạn - Ảnh hưởng tới tâm lí , tính cách, cách ứng xử người VN: mềm mại, linh hoạt nước có thay đổi thích nghi với hoàn cảnh hình dạng giữ chất: “ bầu tròn, ống dài” linh hoạt giao lưu tiếp xúc văn hóa “ trị qua, văn hóa lại” Nhiều thiên tai, khí hậu bất thường, dịch bệnh => sống khó khăn, nghèo đói, Footer Page of 145 Header Page of 145 - Do nằm vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiều biến động, khí hậu khắc nghiệt lũ lụt, bão tố, tai biến bất ngờ, dịch bệnh cho người động vật => hàng ngàn năm qua nhân dân ta trải qua nhiều đấu tranh kiên cường, chống trọi với thử thách thiên nhiên, từ hun đúc nên tính cách kiên cường, tinh thần cộng đồng đoàn kết người VN cộng đồng Ví dụ: trình chinh phục khai phá châu thổ Bắc Bộ, mô hìn cư trú làng xã “gánh cực mà đổ lên non Còng lưng mà chạy cực đuổi theo” Kết luận: đặc điểm môi trường VN mang đặc trưng thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa yếu tố thực vật sông nước đóng vai trò vô quan trọng đặc trưng có ảnh hưởng lớn đến văn hóa VN, quy định văn hóa VN mang đậm tính thực vật tnhs sông nước Cũng đặc điểm tự nhiên định khác biệt văn hóa VN TQ, cho thấy khác biệt từ nguồn gốc, chất, khẳng định tồn độc lập văn minh, văn hóa bên cạnh văn hóa lớn văn hóa Hoàng Hà – Trung Hoa, Câu 4: trình bày phân biệt khái niệm: văn hóa, văn hiến, văn vật, văn minh Hiện nay, có nhiều người hay có nhầm lẫn việc sử dụng khái niệm Văn hóa – văn minh, văn hiến – văn vật Nhưng xét chất, khái niệm có khác  Trước hết khái niệm văn hóa văn minh: - Định nghĩa: theo giáo sư Trần Ngọc Thêm định nghĩa: văn hóa hệ thống hữu giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo tích lũy trình hoạt động thực tiễn tương tác người môi trường tự nhiên môi trường xã hội - Văn hóa = văn + hóa tức vẻ đẹp giáo huấn, giáo hóa Như văn hóa mang giá trị vật chất tinh thần Ví dụ: tập tục nhuộm đen, lễ hội ngày mùa, - Trong văn minh định nghĩa “trình độ phát triển” tức xã hội đạt tới mức độ tổ chức đô thị có chữ viết, văn minh trình độ phát triển văn hóa đặc trưng cho khu vực rộng lớn, thơi đại nhân loại Trong văn hóa có bề dày lịch sử văn minh lát cắt đồng đại cho biết trình độ phát triển giai đoạn, Footer Page of 145 Header Page of 145 khu vực Nói đến văn minh, người ta liền nghĩ đến tiện nghi vật chất Ví dụ: xe lửa, máy bay sản phẩm văn minh văn hóa => văn minh thay đổi, văn hóa thay đổi - Về giá trị: văn hóa văn minh khác tính giá trị: văn hóa chứa đựng giá trị vật chất tinh thần văn minh thiên giá trị vật chất Vì văn minh so sánh cao thấp văn hóa khác biệt - Về phạm vi: khác biệt văn minh văn hóa giá trị tinh thần lịch sử dẫn đến sựu khác biệt phạm vi Văn hóa mang tính dân tộc, văn minh mang tính quốc tế, đặc trưng cho khu vực rộng lớn nhân loại vật chất dễ phổ biến lây lan - Về nguồn gốc: sư khác biệt nguồn gốc: văn hóa gắn nhiều với phương Đông – nông nghiệp văn minh gắn bó nhiều với phương Tây – đô thị Trong trình phát triển lịch sử nhân loại Châu Á – Âu có hình thành vùng văn hóa lớn: “Phương Đông” – khu vực ĐNÁ Châu Phi với văn hóa lớn TQ, Ấn Độ, Ai Cập, phương Tây bao gồm toàn Châu Âu với văn hóa lớn Hi Lạp – La Mã Từ văn hóa tiếng lating có nghĩa trồng trọt từ văn minh có nghĩa thành phố  VN có khái niệm văn hiến văn vật: - Theo định nghĩa: văn hiến (văn đẹp, hiến hiền tài) văn hiến “ truyền thống” văn hóa tinh thần, tức văn hiến thiên giá trị văn hóa tinh thần người hiền tài sáng tạo - Còn văn vật ( văn đẹp, vật vật chất), thiên vẻ đẹp văn hóa vật chât, biểu công trình kiến trúc, vật có giá trị văn hóa nghệ thuật, lịch sử Ví dụ nhà hát lớn, văn miếu quốc tử giám, chùa cột, - Còn văn hiến thiên giá trị thiên tinh thần Ví dụ: phong tục tập quán, truyền thống , văn hóa nghệ thuật: ca trù, quan họ, - Từ định nghĩa cho thấy văn hiến văn vật khái niệm phận văn hóa mang tính lịch sử dân tộc, chúng khác “văn hóa” độ bao quát giá trị: - Văn hiến văn hóa thiên giá trị tinh thần,” truyền thống lâu đời” văn vật thiên giá trị vật chất Do ông cha ta thường nói: Đất nước Footer Page of 145 Header Page of 145 nghìn năm văn hiến lại nói Hà Nội – Thăng Long ngàn năm văn vật  Kết luận: khái niệm văn hóa – văn minh, văn hiến – văn vật khái niệm khác nhau, ta cần ý phân biệt rõ sử dụng Tuy nhiên chất chúng giống giá trị người sáng tạo Câu 5: Xã hội gì? Những nguyên lý tổ chức xã hội - Con người cá nhân chia cắt được, đồng thời sinh vật có tính xã hội cao nhất, người không sống với tự nhiên mà sống với tạo thành cộng đồng người với người nảy sinh quan hệ ngày phức tạp Vậy xã hội gì? Xã hội tổ chức mối quan hệ người với người: quan hệ gia đình, làng xã, quốc gia, dân tộc, - Xã hội toàn nhóm người, tập đoàn, lĩnh vực hoạt động đoàn thể, yếu tố hợp thành tổ chức điều khiển thể chế định Theo Mác, người tổng hòa mối quan hệ xã hội Xã hội hiểu cấu chức - Cơ cấu thể tương quan thành phần tạo nên xã hội: tầng lớp, giai cấp, nhóm người chức thể hoạt động đáp ứng nhu cầu xã hội, hoạt động thuộc hệ thống - Ví dụ cấu chức gia đình Gia đình coi tế bào xã hội xã hội thu nhỏ mà mối quan hệ người với người dựa loạt nguyên tắc tình cảm, dòng máu, luân lý có thay đổi theo thời gian phụ thuộc vào hình thức hôn nhân cụ thể - Trong xã hội có nguyên lý tập hợp người thành xã hội, khiến người trở thành vật xã hội - Nguyên lý 1: nguyên lý huyết thống (cội nguồn, dòng máu): “cương lĩnh tự nhiên” loài người, nguyên lý xuất từ buổi đầu lịch sử loài người Có thể coi nguyên lý liên đại số văn hóa dân gian Vì nguyên lý hình thành mối quan hệ người với Ví dụ: gia đình , dòng học phận quan trọng cấu thành nên xã hội - Nguyên lý 2: nguyên lý đất( chỗ): khu vực sinh sống hay văn hóa VN người ta thường gọi quan hệ hàng xóm láng giềng Nguyên Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 lý đóng vai trò quan trọng từ thời đại đá hay thời cách mạng công nghiệp cách khoảng 10000 năm có nhu cầu định cư chuyên môn hóa lao động Ví dụ: hình thành làng xã hàng xóm láng giếng nhu cầu định cư, canh tác lúa nước nông nghiệp người Việt cổ nhu cầu chống thiên tai, nạn giặc , => làng Việt cổ Trong văn hóa Việt cổ truyền, nguyên lý cội nguồn nguyên lý chỗ nguyên lý tảng quan hệ xã hội, tổ chức xã hội mà ta gắn với gia đình, gia tộc, làng xóm Đây nguyên tố tương đối bền vững, chi phối tổ chức xã hội - Nguyên lý 3: có nguyên lý lợi ích: nguyên lý quan hệ tầng lớp, giai cấp, nghệ nghiệp, giới tính, nguyên lý góp phần hình thành lên nhóm, tổ chức xã hội Ví dụ: quan, tập thể, clb, nhóm người sở thích, hoạt động,  điều kiện tác động đến hình thành văn hóa VN: - Cơ cấu xã hội nhà nước, dân tộc, cộng đồng dựa nguyên lý nói phụ thuộc vào hình thái kinh tế xa hội đinh tùy vào giai đoạn lịch sử cụ thể mà cs đặc thù riêng biệt Đối với VN nói riêng điều kiện tác động đến hình thành xã hội VN là: 1, vị địa trị: VN quốc gia có vị trí địa trị - văn hóa đặc biệt, nằm vị trí cầu nối ĐNÁ lục địa hải đảo, nằm điểm giao văn hóa lớn TQ -Ấn Độ, trình giao lưu tiếp xúc văn hóa diễn mạnh đồng thời đòi hỏi lĩnh văn hóa VN “ hòa nhập không hòa tan” 2, vị trí địa lịch sử: VN năm vị trí chiến lược quan trọng trị văn hóa nên chịu áp lực từ nước lớn, đặc biệt lực phong kiến phía Bắc Cùng với xu hướng mở rộng lãnh thổ VN Do lịch sử VN lịch sử đấu tranh chống xâm lược phương Bắc mở rộng lãnh thổ phía Nam theo hướng: - Đông tiến: từ hình thành nhà nước Văn Lang dân cư Việt cổ có xu hướng tiến từ núi xuống đồng trung du từ đồng tiến biển, mở rộng lãnh thổ phía Đông => sát bờ biển Quá trình diễn đến hết thiên niên kỷ thứ - Nam tiến: diễn thiên niên kỷ thứ thời độc lập tự chủ diễn mở rộng lãnh thổ lớn phía nam: Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 + 1427: vua Lê Thánh Tông đánh chiếm Champa mở rộng lãnh thổ đến vùng Bình Định Quảng Nam ngày + 1802: sau Nguyễn Ánh lên tiến hành mở rộng lãnh thổ phía Nam kéo dài từ Lũng Cú Hà Giang đến Mũi Cà Mau ngày 3, Văn hóa VN văn hóa thống đa dạng, đa dạng tự nhiên xã hội Do điều kiện tự nhiên VN đa dạng với nhiều vùng miền, dân tốc khác – Việt Nam đa tộc người nên từ lâu VN quố gia có nhiều cộng đồng dân tộc với đặc trưng văn hóa khác người Việt (Kinh) đóng vai trò chủ thể Do văn hóa Vn có truyền thống đa dạng văn hóa dân tộc hướng tâm vào văn hóa chủ thể - văn hóa Việt 4, tảng kinh tế Vn kinh tế nông nghiệp => văn hóa VN có đặc trưng văn hóa nông nghiệp lúa nước mang tính chất tiểu nông, trì với cấu tĩnh(tương đối) Đây văn hóa kinh tế nông nghiệp chủ yếu theo phương thức cổ truyền mang sắc thái tiến hóa, chủ yếu hình thành văn hóa lúa nước, văn hóa xóm làng Câu 6: Cơ cấu xã hội VN cổ truyền: Cơ cấu xã hội nhà nước, dân tộc , cộng đồng dựa vào nguyên lý bản: nguyên lý máu – đất – lợi ích phụ thuộc vào hình thái kinh tế XH định tùy thuộc vào giai đoạn lịch sử cụ thể mà có đặc thù riêng Do câu XHVN truyền thống cấu hình thành tồn khoảng thời gian hình thành quốc gia, dân tộc tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa phương tây( chủ yếu văn hóa Pháp vào cuối ký 19 đầu ký 20 ) năm 1945 Trước phân tích cấu XHVN truyền thống phải xem xét môi trường văn hóa VN truyền thống - Thứ nhất: VN quốc gia có vị trí địa trị văn hóa đặc biệt nằm điểm giao văn hóa lớn, cầu nối ĐNÁ lục địa hải đảo => giao lưu tiếp xúc văn hóa lớn + lĩnh văn hóa VN hòa nhập không hòa tan - Thứ 2: Do vị trị địa lịch sử => lịch sử VN lịch sử đấu tranh chống xâm lược phương bắc mở rộng lãnh thổ phía Nam theo hướng đông tiến nam tiến Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 - Thứ 3: văn hóa VN văn hóa thống đa dạng đa dạng tự nhiên xã hội - Thứ 4: VHVN có đặc trưng văn hóa nông nghiệp lúa nước mang tính chất tiểu nông - Trong xã hội VN truyền thống bao gồm cá nhân -> gia đình->dòng họ -> làng xã -> vùng mền -> đất nước Trong làng cấu kinh tế xã hội chủ yếu xã hội VN truyền thống Nét kinh tế làng mối quan hệ địa chủ nông dân tự khác với điền trang gia tộc Trung Hoa với tầng lớp gia tốc khác với điền chủ đồn điền châu âu - Mối quan hệ nhà -> họ -> làng -> nước có phân biệt mà có hòa hợp Trong tâm thức dân gian, làng xóm gia đình mở rộng “ nước” làng lớn nên xu người Việt kéo XH với gia đình  Tóm lại cấu XHVN truyền thống đạt tới số điểm chung sau: XHVN XH nông nghiệp -> VHVN văn hóa nông nghiệp Trong XH đó, gia đình (và gia đình mở rộng dòng họ) ,làng xã đơn vị xã hội sở yếu tố chi phối toàn hệ thống XHVN Đặc trưng cấu XHVN truyền thống gia đình tiểu nông làng xã tiểu nông  Cơ cấu XHVN truyền thống bao gồm: Gia đình a Gia đình trước bắc thuộc: gia đình Việt chưa bị ảnh hưởng văn hóa TQ - Khái niệm gia đình: gia đình cộng đồng người chung sống gắn bó với bới mqh tình cảm, hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng Gia đình có lịch sử hình thành từ sớm trải qua trình phát triển lâu dài thực tế gia đình có ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đến XH - Trong quan hệ thành viên gia đình truyền thống trước bắc thuộc tồn theo nguyên lý bản: nguyên lý đực – : trọng yếu tố cái, âm tính Vai trò người phụ nữ coi trọng, biểu gia đình mẫu hệ ,con tính theo đằng mẹ, gia đình phụ nữ làm chủ - Thứ nguyên lý già trẻ: trọng người giá (kính lão đắc thọ) b Gia đình sau bắc thuộc : tư tưởng Nho giáo làm biến đổi đặc điểm gia đình VN, xuất gia đinh “vỏ tàu lõi Việt” Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145  Vỏ tàu: ảnh hưởng văn hóa phương Bắc vào người Việt - Do tư tưởng nho giáo mang tính gia trưởng , trọng nam khinh nữ “ Nhất nam viết hữu nhị nữ viết cô” gia đình VN xuất chê sdodoj phụ hệ, coi trọng nam giới, có phân biệt họ nội họ ngoại “ nội nhị ngoại”, đan ông làm chủ gia đình định toàn việc gia đình, trai học, gái không phải theo họ bố học nội - Người đàn ông lấy nhiều vợ người phụ nữ không “cha mẹ đặt đâu ngồi đấy”, thân phận người phụ nữ bị suy giảm vị trí “ gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử ròng tử”  Lõi việt: - Quy mô: gia đình phổ biến gia đình hạt nhân gia đình nhỏ có xu hướng hạt nhân hóa Trong gia đình hạt nhân gồm bố, mẹ, chưa lấy chồng lấy vợ=> hệ Gia đình nhỏ gồm bố mẹ gia đình nhỏ => hệ Gia đình lớn gồm hệ trở lên có xu hướng tách thành gia đình hạt nhân gia đình nhỏ - Kinh tế: chủ yếu kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp - Vai trò người phụ nữ không trước quan trọng gia đình “ nữ tướng”, “tay hòm chìa khóa” Dòng họ: - Ký hiệu họ tên dòng họ + trước bắc thuộc: người việt chưa có họ mà gọi theo danh xưng đơn âm + sau bắc thuộc: có họ quyền trung hoa áp đặt, mượn, hôn nhân + thay đổi ký hiệu họ ví dụ Ngô Tuấn Lý Thường Kiệt - Quan hệ dòng họ : chế độ cửu tộc + gắn kết thành viên dòng hộ gắn kết mặt tinh thần (1 người làm quan họ nhờ) + liên kết dòng họ dựa vào từ đường gia phả Làng xã  Khái niệm: làng đơn vị cộng cư có vùng đất chung cư dân nông nghiệp, hình thức tổ chức XH nông nghiệp, tiểu nông tự cấ tự túc, mặt khác hình mẫu XH phù hợp , chế thích hợp với sản xuất tiểu nông đảm bảo cân vững cho XH nông nghiệp Được hình thành, tổ chức theo nguyên lý cội nguồn chỗ Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 - Nguyên lý cội nguồn: làng nơi họ để lại dấu ấn tên làng - Nguyên lý chỗ: thành viên làng cộng cư, sinh sống địa bàn nên tự thân có ý thức gắn kết lại với Làng cấu trúc động, bất biến Sự biến đổi làng phụ thuộc vào biển đổi đất nước qua tác động mối liên hệ làng siêu làng - Cơ cấu đặc trưng công xã nông thôn “nửa kín, nửa hở” thể tính linh hoạt mô hình làng xã  Nửa kín: Footer Page 14 of 145 ... sắc văn hóa người Văn hóa Việt Nam không nằm quy luật đó, đặc điểm môi trường tự nhiên Việt Nam cso ảnh hưởng lớn đến văn hóa Việt Nam Đặc điểm môi trường tự nhiên ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam: ... vào văn hóa chủ thể - văn hóa Việt 4, tảng kinh tế Vn kinh tế nông nghiệp => văn hóa VN có đặc trưng văn hóa nông nghiệp lúa nước mang tính chất tiểu nông, trì với cấu tĩnh(tương đối) Đây văn hóa. .. đồng hóa văn hóa, xóa bỏ văn hóa nước ta, với lòng yêu nước, người Việt Nam bảo tồn văn hóa Việt Nam trường tồn năm tháng Ví dụ xét phương diện lỗi sống: môi trường tự nhiên tác động đến văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam, Ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam, Ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay