Một số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An Giang

18 20 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:17

Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Năm 2007 Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới WTO Để bắt kịp với tiến trình hội nhập hoà nhập vào môi trường cạnh tranh toàn cầu đầy khốc liệt có nhiều vấn đề mà Nhà nước doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm cần phải thay đổi Một vấn đề cần thực doanh nghiệp Việt Nam (nói chung) doanh nghiệp tỉnh An Giang (nói riêng) phải áp dụng số tiêu chuẩn quốc tế định để sản phẩm Việt Nam có sức cạnh tranh cao thị trường giới, đảm bảo phát triển bền vững Do vậy, việc tìm hiểu “Một số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội lao động SA 8000 Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xây lắp An Giang” điều cần thiết Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trong viết này, nghiên cứu tìm hiểu Bộ tiêu chuẩn SA 8000 – Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người lao động khả ứng dụng tiêu chuẩn Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xây lắp An Giang Đóng góp đề tài Việc áp dụng Bộ tiêu chuẩn SA 8000 giúp công ty mặt sau: - Chiến lược quản lý: Doanh nghiệp quản lý tốt việc cải thiện điều kiện lao động; tăng uy tín doanh nghiệp; đảm bảo cho doanh nghiệp nhà đầu tư giữ vững thương hiệu - Nhà cung ứng: Phát triển mối quan hệ hợp tác với nhà cung ứng thầu phụ; kiểm soát nguồn cung ứng; nâng cao chất lượng sản phẩm mua vào - Thị trường: Thương hiệu doanh nghiệp tạo ấn tượng tốt đẹp; giữ vững đạo đức kinh doanh; tăng lợi nhuận cho kinh doanh SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỘ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SA 8000 1.1 SA 8000 gì? SA 8000 (Social Accountability 8000) Hội đồng công nhận quyền ưu tiên kinh tế thuộc Hội đồng Ưu tiên kinh tế CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency), gọi SAI (Social Accountability International) xây dựng dựa 12 Công ước Tổ chức lao động quốc tế ILO (International Labor Organization), Công ước Liên Hiệp Quốc Quyền Trẻ em Tuyên bố toàn cầu Nhân quyền SAI tổ chức phi phủ chuyên hoạt động lĩnh vực hợp tác trách nhiệm xã hội, thành lập năm 1969, trụ sở New York SA 8000 ban hành năm 1997, đưa yêu cầu quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc toàn cầu SA 8000 khuyến khích doanh nghiệp sản xuất tổ chức khác xây dựng, trì áp dụng việc thực hành nơi làm việc mà xã hội chấp nhận Tiêu chuẩn SA 8000 sở cho doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc Mục đích SA 8000 để khuyến khích hay chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp, mà nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nâng cao nhận thức nhằm nâng cao điều kiện sống làm việc Các doanh nghiệp muốn giữ vững hình ảnh phải xem xét ảnh hưởng mặt xã hội từ hoạt động doanh nghiệp mà phải xem xét lại ảnh hưởng toàn diện mặt xã hội điều kiện làm việc cho nhà cung cấp đối tác kinh doanh Thực chất, điều có nghĩa kiểm soát thực việc tôn trọng đẩy mạnh nhân quyền toàn thể nhân viên suốt chuỗi cung cấp, sản xuất phân phối SA 8000 tạo quy tắc toàn cầu điều kiện làm việc ngành sản xuất, giúp cho người tiêu dùng nước phát triển tin tưởng hàng hóa mà họ mua sử dụng, đặc biệt quần áo, đồ chơi, mỹ phẩm, đồ điện tử sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công nhận SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy Theo thống kê SAI, tính đến tháng 9/2009 toàn giới có khoảng 2000 doanh nghiệp với xấp xỉ 1,1 triệu công nhân 64 quốc gia thuộc 66 lĩnh vực công nghiệp khác cấp chứng SA 8000 nước có số lượng chứng SA 8000 nhiều Italy, Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil Pakistan 1.2 Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn xem tiêu chuẩn nơi làm việc chấp nhận toàn cầu, áp dụng cho loại hình doanh nghiệp Tuy nhiên, tiêu chuẩn thu hút ý ngành công nghiệp nhẹ yêu cầu nhiều lao động 1.3 Ý nghĩa lợi ích Theo lý thuyết kinh tế, đầu tư cho yếu tố người quan trọng đầu tư cho tư liệu sản xuất Cải thiện điều kiện lao động cho công nhân thực chất biện pháp để công nhân gắn bó với nhà máy, tăng suất lao động Nhà máy vận hành tốt, tất yếu lợi nhuận, doanh thu tăng theo SA 8000 lợi thực cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường khó tính, quan tâm nhiều tới điều kiện làm việc người công nhân tạo sản phẩm Việc quản lý theo tiêu chuẩn SA 8000 mang lại lợi ích cho từ người lao động đến doanh nghiệp bên liên quan khác: 1.3.1 Lợi ích đứng quan điểm người lao động, tổ chức công đoàn tổ chức phi phủ Tạo hội để thành lập tổ chức công đoàn thương lượng tập thể Là công cụ đào tạo cho người lao động quyền lao động Nhận thức doanh nghiệp cam kết đảm bảo cho người lao động làm việc môi trường lành mạnh an toàn, sức khoẻ môi trường 1.3.2 Lợi ích đứng quan điểm khách hàng Có niềm tin sản phẩm tạo môi trường làm việc an toàn công Giảm thiểu chi phí giám sát Các hành động cải tiến liên tục đánh giá nội đánh giá định kỳ bên thứ ba sở để chứng tỏ uy tín doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy 1.3.3 Lợi ích đứng quan điểm doanh nghiệp Cơ hội để đạt lợi cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng xâm nhập vào thị trường có yêu cầu cao Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, tạo niềm tin cho bên yên tâm mặt trách nhiệm xã hội Giảm chi phí quản lý yêu cầu xã hội khác Có vị tốt thị trường lao động thể cam kết rõ ràng chuẩn mực đạo đức xã hội giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thu hút nhân viên giỏi, có kỹ Hấp dẫn nhân viên người thi tuyển vào tổ chức, đặc biệt thị trường lao động có cạnh tranh mãnh mẽ Đây yếu tố xem chìa khóa cho thành công thời đại Tăng lòng trung thành cam kết người lao động doanh nghiệp Tránh khoản tiền phạt vi phạm quy định pháp luật trách nhiệm xã hội Tỷ lệ sử dụng lao động cao nhờ giảm thiểu vụ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Giảm mức độ vắng mặt nhân viên thay đổi nhận Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn lực lượng lao động, yếu tố quan trong tổ chức Nâng cao tinh thần trung thành nhân viên với tổ chức nhờ điều kiện làm việc tốt Tăng suất, tối ưu hiệu quản lý Có mối quan hệ tốt với khách hàng có khách hàng trung thành Là giấy thông hành để doanh nghiệp tham dự đấu thầu quốc tế, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường khu vực giới Hiện Việt Nam thành viên WTO, SA 8000 giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bắt buộc khách hàng Châu Mỹ, Châu Âu Châu Á SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy 1.4 Các yêu cầu 1.4.1 Lao động trẻ em Các doanh nghiệp không sử dụng hay có hỗ trợ cho việc sử dụng lao động trẻ em, với thuật ngữ trẻ em định nghĩa “bất kỳ người 15 tuổi, ngoại trừ trường hợp luật pháp sở quy định tuổi tối thiểu lớn để làm việc hay giáo dục bắt buộc, độ tuổi lớn áp dụng Tuy nhiên, luật sở qui định mức tuổi tối thiểu 14 theo ngoại lệ Công ước số 138 ILO dành cho nước phát triển, độ tuổi thấp áp dụng” 1.4.2 Lao động cưỡng Được hiểu “mọi công việc dịch vụ thực người lao động đe dọa xử phạt, người lao động không tự nguyện thực công việc dịch vụ yêu cầu cách để trả nợ” Có thể hiểu, lao động cưỡng việc sử dụng lao động tù nhân, lao động không tự nguyện hay lao động để trả nợ SA 8000 nghiêm cấm hành vi sử dụng lao động cưỡng bức, nghiêm cấm việc yêu cầu đặt cọc tiền hay giấy tờ tùy thân vào làm doanh nghiệp 1.4.3 Sức khỏe an toàn Đây yêu cầu việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn lành mạnh, có biện pháp ngăn ngừa tai nạn tổn hại đến an toàn sức khoẻ Doanh nghiệp phải tạo lập môi trường lao động đảm bảo quy định vận hành, sử dụng máy móc thiết bị, điều kiện môi trường độ chiếu sáng, độ ồn, độ ô nhiễm không khí, nước đất, nhiệt độ nơi làm việc hay độ thông thoáng không khí, theo dõi chăm sóc y tế thường kỳ định kỳ (đặc biệt chế độ cho lao động nữ), trang thiết bị bảo hộ lao động mà người lao động cần phải có để sử dụng tùy theo nơi làm việc, phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy hướng dẫn, thời hạn sử dụng, vấn đề phương án di tản thoát hiểm xảy cháy nổ, an toàn hóa chất SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy 1.4.4 Tự hiệp hội quyền thương lượng tập thể Yêu cầu phản ánh việc người lao động doanh nghiệp phải tự thành lập tham gia vào nghiệp đoàn, công đoàn, tổ chức dành cho người lao động phải đảm bảo cho họ quyền thương lượng tập thể 1.4.5 Phân biệt đối xử Yêu cầu thể việc doanh nghiệp không phép có phân biệt đối xử tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, giai cấp phân biệt giới tính hay tình trạng tàn tật, quan điểm trị, Đảng phái người lao động Cũng không cho phép doanh nghiệp có can thiệp vấn đề nêu người lao động 1.4.6 Kỷ luật lao động Yêu cầu thể rõ doanh nghiệp “không liên quan tới hay ủng hộ việc áp dụng hình phạt thể xác, tinh thần cưỡng thân thể lăng mạ” Nghĩa doanh nghiệp không áp dụng hình thức kỷ luật mà xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm người lao động như: đánh đập, chửi bới, sỉ nhục 1.4.7 Giờ làm việc Theo yêu cầu này, thời gian làm việc phải tuân thủ theo quy định hành pháp luật quốc gia không phép vượt giới hạn, cụ thể là: “Thời gian làm việc tuần thông thường phải tuân thủ qui định pháp luật không thường xuyên vượt 48 Mọi cá nhân phải hưởng ngày nghỉ cho giai đoạn làm việc ngày Tất thời gian làm thêm phải trả công theo mức thưởng trường hợp thời gian làm thêm không vượt 12 giò tuần” 1.4.8 Thù lao Việc trả lương, thù lao cho người lao động “ít phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu theo luật định ngành nghề kinh doanh phải đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu cá nhân chi tiêu vặt”; quy định SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy “các khoản khấu trừ vào lương không đuợc sử dụng với mục đích kỷ luật phải đảm bảo mức lương phúc lợi khác kê rõ ràng thường xuyên cho nhân viên” 1.4.9 Hệ thống quản lý doanh nghiệp SA 8000 yêu cầu hệ thống quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chính sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; Xem xét lãnh đạo doanh nghiệp; Đại diện doanh nghiệp; Hoạch định thực SA 8000 phải hiểu thực tất cấp doanh nghiệp đảm bảo giám sát việc thực đó; Kiểm soát nhà cung ứng nhà thầu phụ; Giải vấn đề quan tâm thực hành động khắc phục; Trao đổi thông tin với bên ngoài; Tiếp cận để kiểm tra xác nhận; Hồ sơ lưu trữ 1.5 Các bước thực Bước 1: Khảo sát hoạch định Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết nhận thức đầy đủ lợi ích áp dụng SA 8000, cam kết đáp ứng yêu cầu nguồn lực Ngoài ra, lãnh đạo cần xác định phương pháp triển khai phù hợp, thời gian thực dự án mời tổ chức tư vấn, cần thiết Bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo, thành lập Ban triển khai xây dựng hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000 Thành phần Ban triển khai gồm đại diện ban lãnh đạo phận liên quan Bước 2: Đánh giá lập kế hoạch Đánh giá thực trạng hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Xác định khoảng cách hoạt động thực tế với yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 Lập kế hoạch chi tiết cho triển khai dự án doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm phận liên quan thời gian thực Bước 3: Xây dựng Hệ thống trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Đào tạo nhận thức yêu cầu SA 8000 cách thiết lập văn Hệ thống trách nhiệm xã hội cho ban triển khai SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy Tập thể người lao động doanh nghiệp tự đề cử người làm đại diện công nhân Xây dựng hệ thống tài liệu: phận phân công soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp ban hành tài liệu theo kế hoạch Bước 4: Áp dụng Hệ thống tài liệu Đào tạo nhận thức chung Hệ thống trách nhiệm xã hội cho toàn nhân viên Doanh nghiệp Hướng dẫn phận áp dụng tài liệu viết Chỉnh sửa tài liệu sở thực tế giải vấn đề phát sinh (nếu có) Bước : Đánh giá, cải tiến Đào tạo đánh giá nội cho thành viên ban triển khai số thành viên phận liên quan Thực đánh giá nội Khắc phục thực hành động khắc phục sau đánh giá nội Bước 6: Chứng nhận, trì cải tiến Hệ thống trách nhiệm xã hội sau chứng nhận Doanh nghiệp liên hệ lựa chọn tổ chức chứng nhận phù hợp làm thủ tục đăng ký chứng nhận Đánh giá thử (nếu cần) đánh giá chứng nhận Khắc phục thực hành động khắc phục sau đánh giá chứng nhận Duy trì cải tiến Hệ thống trách nhiệm xã hội sau chứng nhận SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy CHƯƠNG THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN SA 8000 TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN GIANG 2.1 Khái quát Công ty 2.1.1 Tên công ty, địa Tên công ty : Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xây lắp An Giang (Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang) Địa : 316/1A Trần Hưng Đạo - TP Long Xuyên - An Giang Điện thoại : 076.3943400 - 3841609 Fax : 076.3841280 E- mail :constructagg@hcm.vnn.vn Website : ctyxl.angiang.com.vn 2.1.2 Tổng số lao động Số lao động công ty khoảng 1.500 người, thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/người/tháng 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh Chuyên sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh nhà ở, thi công cầu đường, thi công san lắp, khai thác đá xây dựng, đá granite ốp lát, khai thác cát sông, trang trí nội thất, tư vấn thiết kế kinh doanh xăng dầu 2.1.4 Kết kinh doanh Năm 2013, doanh thu công ty đạt 930 tỷ đồng (101,4% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 37 tỷ đồng, nộp ngân sách 38 tỷ đồng 2.1.5 Đã áp dụng loại chứng ISO 9001-2008 2.2 Đánh giá thực trạng áp dụng Bộ tiêu chuẩn SA 8000 Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang 2.2.1 Mức độ quan tâm Công ty SA 8000 Thực tế Công ty chưa quan tâm cách thỏa đáng đến Bộ tiêu chuẩn SA 8000 môi trường lao động nói SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page of 145 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 10 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy Sở dĩ Công ty tồn tư tưởng sản xuất kinh doanh theo lối cũ Nghĩa là, họ trọng đến chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm chưa nghĩ đến yếu tố khác sản xuất kinh doanh, chưa có tư cạnh tranh thời hội nhập Cho nên, sản phẩm họ chưa có lợi cạnh tranh chưa chấp nhận thị trường lớn Bên cạnh đó, xuất phát điểm kinh tế Việt Nam mức thấp nên tiêu chí lợi nhuận đặt lên hàng đầu Làm để giảm thiểu chi phí tăng lợi nhuận tiêu chí mà doanh nghiệp đề Bởi vậy, việc tăng thêm khoản chi phí cho người lao động điều mà doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang nói riêng cân nhắc Mặt khác, Việt Nam có nguồn lao động trẻ dồi dào, nhu cầu việc làm lớn Nhà nước tìm cách để giải vấn đề Do vậy, Công ty không cần phải cố gắng nhiều đề tạo lập môi trường lao động tốt người lao động tìm đến với họ Chính vậy, công ty không trọng đến việc áp dụng tiêu chuẩn hay tiêu chuẩn để tạo lập môi trường lao động tốt nhằm thu hút nhân lực Bởi lý mà số lượng doanh nghiệp Việt Nam áp dụng SA 8000 hạn chế, chủ yếu có ngành dệt may số doanh nghiệp xuất khẩu, họ buộc phải áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm họ có thị trường xuất Riêng Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang chưa áp dụng chưa có quan tâm thỏa đáng Bộ tiêu chuẩn SA 8000 Do Công ty chưa thấy hết lợi ích việc áp dụng 2.2.2 Môi trường lao động Công ty Như phân tích phần công ty chưa có quan tâm đầy đủ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người lao động, chưa nhận thức tầm quan trọng việc thực tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 10 of 145 10 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 11 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy 8000 Nên có yêu cầu Bộ tiểu chuẩn SA 8000 chưa đáp ứng, cụ thể là: - Sức khỏe an toàn Công ty chưa thực nghiêm túc biện pháp ngăn ngừa tai nạn tổn hại đến an toàn sức khoẻ người lao động; chưa đảm bảo quy định vận hành, sử dụng máy móc thiết bị; điều kiện môi trường độ chiếu sáng, độ ồn, độ ô nhiễm không khí, nước đất, nhiệt độ nơi làm việc hay độ thông thoáng không khí tồn nhiếu vấn đề bất cập (đặc biệt chế độ cho lao động nữ ngành sản xuất gạch ngói) - Quyền tự hiệp hội quyền thương lượng tập thể Tuy có thành lập Tổ chức Công đoàn quyền thương lượng tập thể người lao động chưa thể đầy đủ - Thù lao Các khoản khấu trừ vào lương hay Công ty sử dụng với mục đích kỷ luật nhân viên 2.3 Những thuận lợi khó khăn áp dụng SA 8000 Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang 2.3.1 Thuận lợi Trước tiên, phải nhận định có tương đồng cao Tiêu chuẩn SA 8000 quy định pháp luật lao động Việt Nam Từ đó, nói việc áp dụng SA 8000 vào Việt Nam có nhiều thuận lợi Những yêu cầu điều kiện lao động theo quy định pháp luật lao động Việt Nam chưa thực đảm bảo đáp ứng yêu cầu SA 8000, tiêu chí đánh giá điều kiện môi trường lao động theo quy định SA 8000 đề cập pháp luật nước ta Cụ thể: - Về lao động trẻ em: Mục I chương XI “Về quy định riêng lao động chưa thành niên số loại lao động khác” quy định độ tuổi lao SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 11 of 145 11 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 12 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy động từ đủ 15 tuổi trở lên, cấm nhận trẻ em (người 15 tuổi) làm việc, trừ số ngành nghề định, quyền nghĩa vụ cụ thể quy định - Về lao động cưỡng bức: Chương IX Bộ luật lao động quy định “An toàn lao động, vệ sinh lao động” - Về quyền tự liên kết quyền thương lượng tập thể: Chương V Bộ luật lao động quy định “Đối thoại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể” - Về kỷ luật: Chương VIII Bộ luật lao động quy định - Về làm việc: Chương VII Bộ luật lao động quy định - Về tiền lương: Chương VI Bộ luật lao động quy định - Về quản lý: Chương XV quản lý nhà nước lao động quy định khác quản lý doanh nghiệp Khuynh hướng doanh nghiệp Việt Nam phải tạo lập môi trường lao động doanh nghiệp phù hợp với điều kiện tối thiểu luật định Do vậy, việc áp dụng SA 8000 thuận lợi cần nâng cấp điều kiện có lên mức độ cao phù hợp với yêu cầu Bộ tiêu chuẩn Ngoài ra, Việt Nam tham gia hội nhập cách sâu rộng vào kinh tế giới, điều đòi hỏi sản phẩm Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn định giới để có lợi cạnh tranh chấp nhận thị trường lớn Vì lí mà doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc thay đổi tư sản xuất kinh doanh, tìm hiểu để ứng dụng tiêu chuẩn hàng hóa, dịch vụ giới vào hoạt động sản xuất kinh doanh Do mà SA 8000 không xa lạ doanh nghiệp, họ tìm hiểu tiêu chuẩn bước cải thiện để ứng dụng tiêu chuẩn vào doanh nghiệp 2.3.2 Khó khăn Chúng ta thấy, SA 8000 chưa doanh nghiệp Việt Nam quan tâm áp dụng cách thỏa đáng, đặc biệt thời điểm kinh tế SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 12 of 145 12 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 13 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy xuống dốc Dù gần SA 8000 biết đến nhiều Việt Nam, tìm hiểu ban đầu, việc áp dụng chưa triển khai để đến việc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn Bên cạnh phải kể đến khó khăn hệ thống quản lý, giám sát Rõ ràng SA 8000 đòi hỏi chế quản lý giám sát thực thi tiêu chuẩn cách nghiêm ngặt chuyên nghiệp Trong đó, hoạt động quản lý doanh nghiệp Việt Nam xưa chưa thực đạt hiệu cần thiết, thiếu chặt chẽ đồng Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam chưa có khả chi trả chi phí thực trách nhiệm xã hội người lao động Trước hết chi phí để tạo dựng môi trường lao động, sau chi phí để nâng cấp, sửa chữa định kì điều kiện sở vật chất, chi phí chi trả cho người lao động nhằm đả bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, chi phí cho việc kiểm tra, giám sát việc thực SA 8000 Việc phải tăng thêm chi phí trình hoạt động sản xuất điều mà doanh nghiệp Việt Nam không mong muốn lẩn tránh Mặt khác, phải kể đến doanh nghiệp Việt Nam phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ Hoạt động sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, thị trường cho sản phẩm hạn chế, đó, nhiều tiêu chuẩn đặt Tiêu chuẩn SA 8000 yêu cầu ILO số mặt vượt khả so với mức trung bình doanh nghiệp Việt Nam Do vậy, việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế nói chung tiêu chuẩn SA 8000 nói riêng vào doanh nghiệp Việt Nam vấn đề khó khăn, chưa trọng Không doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa tâm đến SA 8000 mà nhận thức bên lợi ích việc áp dụng trách nhiệm xã hội người lao động chưa cao Các đối tác, người lao động người sử dụng nước chưa nhận thức lợi ích SA 8000 để từ SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 13 of 145 13 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 14 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy gây áp lực cần thiết buộc doanh nghiệp phải áp dụng SA 8000 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Từ vấn đề nêu việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 Việt Nam gặp nhiều khó khăn thực được, môi trường lao động doanh nghiệp bước cải thiện nữa, việc áp dụng đòi hỏi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Bởi vậy, cần có giải pháp khả thi để thúc đẩy việc ứng dụng SA 8000 nhằm cải thiện môi trường lao động doanh nghiệp Việt Nam nói chung Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang nói riêng SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 14 of 145 14 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 15 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG SA 8000 ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG 3.1 Đối với Nhà nước Nhà nước cần có điều chỉnh nhằm làm hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động Việt Nam Một điều chỉnh cần thiết chuyển hoá tiêu chuẩn SA 8000 vào thành quy định pháp luật lao động Việt Nam Theo đó, yêu cầu SA 8000 trở thành điều kiện bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện, môi trường lao động mà cải thiện phù hợp với SA 8000 Có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bước đầu thực việc áp dụng Bộ tiêu chuẩn SA 8000 Hỗ trợ vốn vay để cải thiện môi trường lao động; miễn giảm thuế thời gian năm; triển khai thực Bộ tiêu chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp chế quản lý giám sát thực thi tiêu chuẩn thời gian đầu áp dụng Tổ chức tra lao động định kỳ, thường xuyên, đột xuất doanh nghiệp để hạn chế việc vi phạm quy định Bộ luật lao động về: Bảo vệ sức khỏe an toàn cho người lao động; đảm bảo quyền tự hiệp hội quyền thương lượng tập thể; chi trả thù lao lao động Để tạo cho doanh nghiệp có thói quen trách nhiệm xã hội doanh nghiệp lĩnh vực lao động, hay nói cách khác tạo thích nghi doanh nghiệp với SA 8000 3.2 Đối với tổ chức Công đoàn Công đoàn tổ chức xã hội doanh nghiệp Việt Nam giữ vai trò chủ đạo việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động Bản thân tổ chức cần có chỉnh đốn cấu phương thức hoạt động nhằm bảo vệ tối đa lợi ích người lao động doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 15 of 145 15 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 16 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy Đồng thời, Công đoàn cần có biện pháp để gây sức ép đủ mạnh nhằm buộc doanh nghiệp xúc tiến việc thực trách nhiệm xã hội người lao động Để thực tổ chức Công đoàn cần phải có điều kiện sau: - Tiền lương chi trả cho Ủy viên Ban chấp hành phải ngân sách Công đoàn đảm bảo, doanh nghiệp chi trả nay; - Tổ chức cần có trụ sở làm việc độc lập với doanh nghiệp; - Thường xuyên tổ chức họp mặt định kỳ tập thể công nhân với Ban chấp hành công đoàn để trao đổi vấn đề có liên quan đến quyền lợi trách nhiệm doanh nghiệp người lao động (Như Bộ luật lao động, Bộ tiêu chuẩn SA 8000 ) Ngoài ra, nhằm phát kịp thời trường hợp vi phạm doanh nghiệp có biện pháp xử lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động; - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cần phải có trình độ chuyên môn cao, đào tạo nghiệp vụ có liên quan 3.3 Đối với doanh nghiệp Cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật lao động: Thực tốt việc bảo vệ sức khỏe người lao động; đảm bảo quyền tự hiệp hội thương lượng tập thể khuôn khổ pháp luật Việt Nam; chi trả thù lao lao động quy định Phải xác định WTO sân chơi đầy mạo hiểm rủi ro, định sống doanh nghiệp thương trường quốc tế Đã đến lúc cần thay đổi quan điểm: Sản phẩm doanh nghiệp không tồn thị trường nội địa mà phải vươn xa thị trường quốc tế; đầu tư nước không xa lạ với doanh nghiệp Việt Nam Để làm điều này, không cách khác việc triển khai thực trách nhiệm xã hội người lao động theo tiêu chuẩn SA 8000 SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 16 of 145 16 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 17 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy Doanh nghiệp phải coi việc thực trách nhiệm xã hội người lao động quyền lợi Có vậy, SA 8000 áp dụng cách triệt để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp 3.4 Đối với người lao động Người lao động cần phải tìm hiểu Bộ tiêu chuẩn SA 8000 quy định pháp luật lao động để tự bảo vệ cho lợi ích Nếu thân họ quyền lợi ích họ sở để đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng điều đó, chẳng thể đòi hỏi tổ chức hay quan Nhà nước bảo vệ quyền lợi họ Phải nâng cao tinh thần đoàn kết, gắng kết chặt chẻ với tổ chức Công đoàn để tư vấn, hỗ trợ Cần có biện pháp đấu tranh phù hợp để buột doanh nghiệp thực Bộ tiêu chuẩn SA 8000 để mang lại lợi ích cho bên người lao động doanh nghiệp Cần phải có ý thức cao việc thực quy định vệ sinh an toàn lao động: Tự giác dùng phương tiện bảo vệ cá nhân; giữ gìn nhắc người giữ nơi làm việc, ăn uống nơi vệ sinh công cộng 3.5 Đối với người tiêu dùng Người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng để nâng cao ý thức tự giác doanh nghiệp áp dụng SA 8000 Do vậy, việc quan tâm chất lượng sản phẩm cần quan tâm nguồn gốc sản phẩm, điều kiện tạo sản phẩm Phải tìm hiểu Bộ tiêu chuẩn SA 8000 để có thái độ phản ứng tích cực với doanh nghiệp áp dụng Bộ tiêu chuẩn này, đồng thời có biện pháp tẩy chay sản phẩm doanh nghiệp chưa tuân thủ việc áp dụng SA 8000 SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 17 of 145 17 Chuyên đề: Trách nhiệm xã hội Header Page 18 of 145 GVHD: Đoàn Thị Thủy PHẦN KẾT LUẬN Hiện nay, nhiều công ty tổ chức giới áp dụng Hệ thống trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000, đặc biệt nước phát triển Các doanh nghiệp áp dụng SA 8000 tạo hình ảnh tốt đẹp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tạo yên tâm cho khách hàng rằng: họ mua sản phẩm sản xuất điều kiện đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 Bởi vậy, việc Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang hay rộng doanh nghiệp Việt Nam áp dụng SA 8000 cần thiết để nâng cao lợi cạnh tranh, đồng thời thuận lợi có điều kiện để học hỏi kinh nghiệm từ doanh nghiệp nước giới Phân tích viết cho thấy việc áp dụng SA 8000 Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang không khả thi, quan trọng phải áp dụng cách đồng giải pháp nêu phải tuyên truyền phổ biến để tất đối tượng có liên quan – doanh nghiệp, Công đoàn người lao động, người tiêu thụ sản phẩm nắm hiểu lợi ích việc áp dụng SA 8000 Có vậy, việc áp dụng SA 8000 thực có ý nghĩa hiệu SVTH: Nguyễn Văn Trung Footer Page 18 of 145 18 ... 8000 TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN GIANG 2.1 Khái quát Công ty 2.1.1 Tên công ty, địa Tên công ty : Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xây lắp An Giang (Công ty. .. trạng áp dụng Bộ tiêu chuẩn SA 8000 Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang 2.2.1 Mức độ quan tâm Công ty SA 8000 Thực tế Công ty chưa quan tâm cách thỏa đáng đến Bộ tiêu chuẩn SA 8000 môi trường lao động. .. may số doanh nghiệp xuất khẩu, họ buộc phải áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm họ có thị trường xuất Riêng Công ty TNHH MTV xây lắp An Giang chưa áp dụng chưa có quan tâm thỏa đáng Bộ tiêu chuẩn SA 8000
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An Giang, Một số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An Giang, Một số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay