Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

142 204 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:10

LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM Dịch giả: Ni Chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng Hiệu Đính: GS Phạm Phú Thành, ĐĐ: Thích Giải Hiền -o0o Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 17-06-2009 Người thực : Nam Thiên - namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục Lục NHÂN DUYÊN IN SÁCH THƯ ỦY QUYỀN LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM NHỮNG LỜI KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM Hoà thượng khai thị cho sinh viên đại học Lần có túc duyên gặp Hoà thượng Quảng Khâm Cùng Sư du ngoạn đến động Bích Tiêu Cơn bão trợ duyên kết nghĩa thầy trò Một đoạn nhân duyên Bồ Tát Quảng Khâm Đối thoại ngài Quảng Khâm Pháp sư Tuyên Hoá Bái kiến Phỏng vấn Hoà Thượng Quảng Khâm Lên núi bái kiến Cao Tăng nơi động thiền Hoa rừng hàm tiếu, chim hót chào mừng Noi gương Cổ Phật, khắc ghi tâm Phật pháp không suy vi, hưng suy lòng người Sống mộng huyễn Lục đạo, không thoát khỏi cõi Ta-bà Do khổ mà nhập đạo gắn liền với hạnh nguyện Thiền môn tu hành không lời nói “PHÁP SƯ TRÁI CÂY” KHÔNG NƠI NÀO KHÔNG TỰ TẠI HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM NIỆM PHẬT TAM- MUỘI HỒI KÝ VỀ HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM Hoà thượng Quảng Khâm nói vầy Hoà thượng khai đàn truyền giới đại chúng nao nức vui mừng 95 tuổi tinh thần minh mẫn sáng suốt Nhập định tháng bị lửa thiêu Sau Phật nhập diệt, lấy giới làm Thầy Ngọn đèn mãi chiếu sáng Tưởng niệm bậc Thiện tri thức Niệm "Nam-mô A-Di-Đà Phật" "Tổng tụng" Thần Dị Thiên Xá-lợi linh thiêng Hoà thượng Quảng Khâm -o0o NHÂN DUYÊN IN SÁCH Chùa Thừa Thiên Thiền Tự Thành Phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc với tên tuổi Ngài Quảng Khâm từ lâu vào lòng người Phật tử trở thành niềm tự hào Phật giáo Đài Loan Ngài Quảng Khâm xuất gia tu học chùa Thừa Thiên, Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc: Sau đó, Ngài đến Đài Loan hoằng pháp xây dựng chùa Thừa Thiên Thiền Tự Ngài tôn Quốc Sư Đài Loan, tổng thống Tưởng Kinh Quốc gặp việc lớn quốc gia thường đến cầu thỉnh ý Ngài Ngài tiếng hạnh tu đầu đà, sáu mươi năm Ngài không ăn đồ nấu, toàn ăn hoa không đặt lưng xuống giường thường ngồi thiền tọa Ngài viên tịch tư thiền tọa Chùa Thừa Thiên Thiền Tự giữ hạnh tu đầu đà, chư tăng ni chùa sống sống bần, Phật tử du khách đến chùa đông, nguồn thu nhập lớn sống đầu đà chư tăng không thay đổi Sau Ngài Quảng Khâm viên tịch đệ tử Ngài Hòa thượng Tuyền Hối lên kế Trong thời gian Ngài Tuyền Hối kế trụ trì Ngài đem số tiền mà thập phương thiện tín cúng dường cho chùa Thừa Thiên Thiền Tự giúp xây dựng Phật học viện sở hoằng pháp khác Đài Loan mà đặc biệt sở Ngài không thuộc hệ thống Thừa Thiên Thiền Tự, cần nơi yêu cầu Ngài sẵn lòng giúp tất nguồn tài chánh, điều giúp thấy tâm hạnh Bồ tát Ngài Trước Ngài viên tịch, Ngài bảo đệ tử tống kết số tiền mà chục năm Ngài làm trụ trì thập phương Phật tử cúng riêng cho Ngài tất năm trăm triệu Đài tệ (khoảng hai mươi tỷ đồng Việt Nam) Ngài phân làm năm phần cúng dường cho bốn sở Phật giáo là: Ttường đại học Phật Quang Ngài Tinh Vân Phật Quang Sơn, trường đại học Pháp Cổ Sơn Ngài Liểu Trung công trình hy vọng xây dựng sáu mươi trường trung tiểu học hội Từ Tế Ni Sư Chứng Nghiêm đảm trách đơn vị trăm Đài tệ, lại trăm triệu Đài tệ Ngài cúng cho năm tổ chức từ thiện phủ tôn giáo khác Sau Ngài Truyền Hối viên tịch đệ tử Thượng Tọa Đạo Cầu lên kế vị trụ trì, tuân giữ đạo phong quy chùa tiếp tục tu hạnh đầu đà Mặc dầu trụ trì chùa lớn Thượng Tọa Đạo Cầu giản dị mộc mạc Ngài không bỏ thời khóa tụng kinh chùa, tiếp khách dù vị khách đến 3h45 chiều Ngài nói với khách hoan hỷ hay lên chùa làm lễ đến Ngài phải công phu chiều với đại chúng Việc tuân thủ giấc thời khóa tu tập ngày Thượng Tọa trụ trì đủ cho thấy đạo phong chùa Thừa Thiên Thiền Tự Trong thời gian du học Đài Loan, quen Phật tử Triệu Sâm Phát vợ Lữ Tá Trí Hai vị hộ pháp chùa Thừa Thiên Thiền Tự Mọi giấy tờ nhà đất chùa vợ chồng Phật tử Triệu Sâm Phát đứng giải Trong chùa có việc quan trọng điều gọi giao cho vợ chồng Phật tử đứng lo liệu Khi Ngài Truyền Hối Sắp viên tịch Ngài cho gọi hai vợ chồng Phật tử Triệu Sâm Phát thay Ngài chuyển số tiền Ngài cúng dường đến hội Từ Tế nên vợ chồng Phật tử chùa tin cẩn Trong lần Việt Nam nghỉ hè lo trai đàn Chẩn tế chùa Linh Ẩn, chư Ni Vĩnh Minh Tự Viện có thưa với việc dịch (Quảng Công Hành Trạng) muốn in kinh phí nhờ tìm cách giúp cho quý vị đạt thành sở nguyện liền nghĩ đến vợ chồng Phật tự Triệu Sâm Phát Lữ Tá Trí mà quen, nên nói quý vị viết liền cho chữ để xong lễ sang lại Đài Loan tìm cách giúp quý vị Sau lại Đài Loan nhờ Phật tử Triệu Sâm Phát đưa đến chùa Thừa Thiên Thiền Tự tổng cộng ba lần để đảnh lễ Thượng Tọa Đạo Cầu ban quản trị chùa để xin phép cho quý cô dịch in sách Việt văn, Thượng Tọa Đạo Cầu hoan hỷ xin ban quản trị ủng hộ kinh phí trăm năm mươi lăm ngàn Đài tệ để in sách Được phép tiền thầy Phạm Phú Thành nỗ lực sửa dịch (theo khả chúng tôi) để không phụ lòng Thượng Tọa Đạo Cầu, ban quản trị chùa quý Phật tử Triệu Sâm Phát Lữ Tá Trí dốc lòng giúp đỡ Nay công việc in sách vào giai đoạn cuối Tôi kính ghi đôi dòng nhân duyên để tỏ lòng tri ân chư Tôn đức, quý Phật tử cần cầu chư Tôn thức giả giáo nhiều cho lần tái sau Đà Lạt, ngày Vu Lan năm 2003 Thích Giải Hiền khể thủ -o0o THƯ ỦY QUYỀN Về việc: Dịch Việt văn Ấn tống sách “Quảng Công Thượng Nhân Sự Tích” Nay chấp nhận cho Đại Đức Thích Giải Hiền quý sư cô (tất vị) toàn quyền phiên dịch “Quảng Công Thượng Nhân Sự Tích” (phụ khai thị lục hành trì ngữ lục) Thừa Thiên Thiền Tự ấn Việt văn Nay chấp nhận cho Đại Đức Thích Giải hiền quý sư cô (tất vị) ấn tống 5.000 “Quảng Công Thượng Nhân Sự Tích” Việt văn Đồng thời hoan nghênh việc phiên dịch ấn tống lưu truyền sách Kinh phí ấn tống 5.000 Việt văn 30 Đài tệ/1 Tổng cộng 150.000 Đài tệ (một trăm năm mươi nghìn Đài tệ) Thừa Thiên Thiền Tự cúng dường Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 91 Ngày 28 tháng 10 năm 2002 Bên quỷ quyền Bên lập thư ủy quyền Việt Nam Minh Đức Tư Thiện Phật Giáo Tài Đoàn Pháp Nhân Sự Nghiệp Cơ Kim Hội Thừa Thiên Thiền Tự Trụ Trì THÍCH GIẢI HIỀN (Đã ký) THÍCH ĐẠO CẦU (Đã ký đóng dấu) -o0o Biên tập thuyết minh Vào năm 1997, chỉnh lý ghi chép cũ, tìm thấy số ghi lại lời giảng Ngài Quảng Khâm Pháp Hội tháng năm 1974 Cùng thời gian này, thấy xuất phần tư liệu vị đệ tử Ngài lưu giữ Hai nhóm tư liệu đem kết tập thành “Quảng Khâm Thượng Nhân khai thị” (Những lời giảng dạy Ngài Quảng Khâm) Xét thời gian phần tư liệu đọc thấy sau lại có trước, lúc nhân duyên chưa hội đủ để phổ biến đến vị độc giả Nay xin theo thứ tự thời gian, đưa phần tư liệu lên phía trước ấn đầu tiên, sách trở thành “Bản có bổ sung” Tập sách viết đời Ngài Quảng Khâm xuất lần vào tháng năm 1986 sau Ngài viên tịch lâu Tập sách tập hợp viết Ngài đăng tải báo tạp chí, lúc ấn tống 5000 Sau xuất phát thấy nhiều sai sót, nên tái cho đính sửa chữa sai sót Sau lần xuất chưa đầy vài tháng, độc giả nhanh chóng thỉnh hết; vào tháng năm sách lại tái 5000 Lần đầu lần thứ hai xuất bản, sách gồm 32 viết; lần thứ ba sửa 25 Nội dung văn chương lần xuất đầu lần thứ hai hoàn toàn giống nhau; lần thứ hai, việc sửa chữa số sai sót lần đầu, viết xếp theo thứ tự thời gian; đến lần xuất thứ ba thêm vào phần đối thoại Hòa Thượng Quảng Khâm Hòa Thượng Tuyên Hóa, thiên cuối sách nói “Những điều linh hiển” Về hình ảnh tư liệu, có thêm ảnh chụp điện Tam Thánh chùa Thừa Thiên trước trùng tu ảnh nhà kỷ niệm Ngài Quảng Khâm Lại có ảnh cũ đời sống sinh hoạt Ngài, số hình ảnh hai ngày trước Ngài viên tịch Tháng năm 1992, sách lại thêm “Niệm Nam – Mô A – Di-Đà- Phật, tức Tổng tụng” Tập sách viết hành trạng (tiểu sử) xuất lần, lần ấn tống 5000 cuốn, độc già thỉnh hết Đến lần xuất thứ tư này, có người đề nghị nên có lời giải thích điều sửa đổi ba lần xuất trước cho độc giả hiểu lúc công việc chùa bận rộn nên không kịp cải Do mà đặc biệt xin có đôi lời thuyết minh giải bày Ban biên tập cẩn chí -o0o LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM Hòa thượng sinh ngày 26 tháng 10, năm Quang Tự thứ 18, cuối đời Nhà Thanh Ngài gia đình họ Hoàng huyện Huệ An, tỉnh Phúc Kiến Năm lên bốn tuổi, gia đình nghèo khó, anh Ngài tiền cưới vợ, cha mẹ đem Ngài bán cho gia đình họ Lý ngoại thành phía Nam thuộc huyện Tấn Giang để làm nuôi, Cha nuôi ngài tên Lý Thọ, mẹ nuôi tên Lâm Thái Từ thuở nhỏ Ngài yếu đuối nhiều bệnh tật, huệ đầy đủ, theo mẹ tin Phật, ăn chay Khi Ngài vừa lớn lên cha mẹ nuôi qua đời để lại ruộng vườn, bà rắp tâm chiếm đoạt Ngài cảm nhận sâu sắc đời vô thường khởi tâm xuất gia, đem ruộng đất chia cho bà con, đến xin vào tu chùa Thừa Thiên Tuyền Châu Vị trụ trì chùa Thừa Thiên Hòa Thượng thượng Chuyển hạ Trần bảo Ngài quy y tu khổ hạnh với Pháp sư thượng Thụy hạ Phương Pháp sư giao Ngài làm công việc bên như: nhổ cỏ, trồng rau… Sau đó, nhân duyên đặc biệt Ngài có đến Nam Dương (Inđônêxia) nhiều năm Khi trở chùa Thừa Thiên Ngài 36 tuổi, lúc Pháp sư thượng Thụy hạ Phương xuống tóc, đặt Pháp danh Chiếu Kính, tự Quảng Khâm Sau xuất gia, Ngài chuyên tâm tu khổ hạnh, ăn mà người khó ăn, làm việc người khó làm, thường ngồi không nằm, tâm niệm Phật Năm 1933, Ngài đến chùa Từ Thọ Thiền Tự Nang Sơn, huyện Bồ Điền yết kiến Hòa thượng Diệu Nghĩa để cầu giới, lúc Ngài 42 tuổi Sau thọ giới trở về, Ngài chí tinh ẩn tu Được đồng ý Hòa Thượng thượng Chuyển hạ Trần Ngài mang theo áo quần, vật dụng đơn sơ 10 cân gạo (một cân = 600 gam) đến núi Thanh Nguyên phía Bắc thành Tuyền Châu, tìm động đá sườn núi làm chỗ trú thân, động tọa thiền niệm Phật Khi lương thực mang theo cạn hết, Ngài ăn củ rễ trái rừng cho đỡ đói Trong núi có nhiều cọp khỉ, lâu ngày người thú sống với không sợ sệt, lại có vượn khỉ dâng trái cây, cọp đến quy y Từ mỹ hiệu “Phục hổ sư” (Thầy hàng phục cọp) lan truyền khắp nơi Ngài thường nhập định có đến vài tháng không ăn, không cử động, chí thở không Mọi người lầm tưởng Ngài viên tịch, nhiều lần xin hòa thượng trù trì chuẩn bị hỏa táng Ngài Lúc Ngài Hoằng Nhất Đại Sư – vị cao tăng Luật tông - chùa Phổ Tuế huyện Vĩnh Xuân, nghe tin vội vàng đến chùa Thừa Thiên, với Đại lão Hòa thượng thượng Chuyển hạ Trần vài người lên núi xem xét, đến nơi biết Ngài Định, người vô tán thán Đại sư Hoằng Nhất búng ngón tay ba lần thỉnh Ngài xuất định Ngày tháng trôi mau, thấm thoát 13 năm Vào năm Ất Dậu (1945), Ngài xuống núi trở chùa Thừa Thiên; mùa thu năm sau Ngài đến Nam Phổ Đà – Hạ Môn, vào động đá nơi núi phía sau để ngày đêm lễ Phật Năm Đinh Hợi (1947) Ngài 56 tuổi, ngảy rằm tháng sáu, Ngài từ Hạ Môn lên tàu Anh vượt biển sang Đài Loan, trưa ngày 16 cập bến Cơ Long Lúc đầu Ngài tạm chùa Cực Lạc Linh Tuyền, Tối Thắng, đầu tháng dời sang động núi Chi Sơn Đài Bắc Sau Trung Thu Ngài lại đến tạm trú nhà trống xây theo kiểu Nhật Bản nằm sườn núi bờ nam thuộc Điếu Kiều – Tân Điếm Lúc Ngài thường lui tới chùa Pháp Hoa – Đài Bắc, nơi Ngài siêu độ hồn ma người Nhật Mùa xuân năm Mậu Tý (1948) Ngài khoét động đá nơi vách núi phía sau đường Tân Điếm gọi hàng núi Quảng Minh (chùa Quảng Minh ngày nay) Đến năm Tân Mão (1951) Ngài tạc tượng Phật A-Di-Đà lớn vách đá phía bên phải động, mở đầu cho phong cách tạc tượng Phật đá, Đài Loan Tháng 11 năm (1951), nghe nói có động cổ thiên nhiên núi Thành Phước nằm Thổ Thành Tam Hiệp, Ngài liền dẫn bốn đệ tử, bám dây rừng leo lên Quả nhiên gặp thạch động lớn, cao hai trượng, rộng vài trượng, sâu khoảng hai trượng Ngài động đêm Động quay hướng đông, mặt trời mặt trăng mọc chiếu ánh sáng vào động, Ngài đặt tên động Nhật Nguyệt Trên đỉnh động có dòng suối, nước trong, uống vào thấy ngọc ngào, tinh thần sảng khoái Từ Ngài trở lại sống ẩn cư Tháng năm sau (1952), Ngài cất thêm ba gian nhà ván, bên động thờ tượng Bồ-Tát Địa Tạng Ngài năm, đồng thời lại cất thêm gian nhà tranh đỉnh động để độ đệ tử tu Tháng năm 1953, Ngài lại lên đỉnh núi cất am tranh nhỏ trước tảng đá lớn để Tháng ba năm Ất Mùi (1955), Phật tử Bản Kiều mua vùng đất núi Hỏa Sơn Thổ Thành huyện Đài Bắc cúng cho Ngài Nay chùa Thừa Thiên núi Thanh Nguyên, Thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc – Đài Loan) Vùng đất này, trước vốn rừng tre người lui tới Ngài đệ tử đốn tre làm giường, trải cỏ mịn lên để ngồi thiền Ngài nói với đệ tử: “Thầy ngồi tốt, rồi” Đến tháng năm ấy, Ngài xây gian nhà ngói để thờ Phật Năm sau Ngài trở chùa Quảng Chiếu Tân Điếm Cuối năm 1958 (năm Mậu Tuất), Ngài trở Hỏa Sơn, năm sau (năm Kỷ Hợi) lại cất thêm vài gian nhà tranh Đến tháng năm 1960 (năm Canh Tý) xây dựng Đại Hùng Bảo Điện để nhớ Tổ đình (ở Trung Quốc) Ngài đặt tên Thừa Thiên Thiền Tự Núi Hỏa Sơn gọi núi Thanh Nguyên Năm 1962 Ngài xây dựng Điện Tam Thánh Năm 1963 (Năm Quý Mão), Ngài 72 tuổi, thể theo lời mời Phật tử, Ngài đến Thiên Tường – Hoa Liên vài tháng giúp xây chùa Tường Đức (nay tháp Thiên Phong, tức am tranh mà Ngài ngồi thiền xưa kia) Sau lại chấp nhận lời thỉnh cầu đệ tử miền trung thỉnh Ngài đến Nam Liêu núi Long Tỉnh-Đài Trung sáng lập chùa Quảng Long Năm 1964 (năm Giáp Thìn) Ngài trở chùa Thừa Thiên Thổ Thành, cuối năm Ngài dựng cổng chùa, sửa lều tranh lại thành phương trượng xây bêtông, vào tháng năm 1965 xây trai đường nhà trù… Chùa Thừa Thiên, bước đầu kể hoàn tất Ban đầu chùa Thừa Thiên làm gạch ngói, xây cất vội vàng cho xong, lâu ngày đất lún xuống, tường vách bị nứt nẻ, mà vào mùa xuân năm 1976 bắt đầu xây cất lại Đầu tiên liêu phòng chúng nữ trước điện Tam Thánh xây lại thành lầu hai tầng bê-tông cốt sắt Mùa thu năm sau, mở núi ban đất, tháo dỡ công trình xây dựng cũ: điện Tam Thánh, trai đường, nhà bếp, Đại Hùng Bảo Điện, liêu phòng chúng nam phương trượng Mùa xuân năm 1978, Đại Hùng Bảo Điện cũ xây điện Tam Thánh liêu phòng hai tầng, dựa theo đất núi xây Tổ Đường; chỗ trai đường cũ cất lại trai đường hai tầng nhà bếp Năm 1979 bắt đầu kiến tiết Đại Điện Năm 1983, đặt móng Lầu Đại Bi bên triền núi phải, cấu trúc Lầu Đại Bi hoàn thành Năm 1969 Ngài lại xây dựng chùa động Quảng Thừa bên phải phía sau nhà hành chánh thị trấn Thổ Thành Năm 1978, nơi xây tháp Hoa Tạng, Đại Hùng Bảo Điện, hai dãy thiền phòng, tầng hầm mặt đất, tàng kinh các, điện La Hán, giảng đường, thiền phòng lầu hoàn thành Sau lại lợp lại Điện Địa Tạng hoàn thành ngày Công trình thi công kiến trúc chùa động Quảng Thừa Pháp sư Truyền Bân chủ trì Tháng năm 1982, Ngài phái người đệ tử theo Ngài 10 năm pháp sư Truyền Văn đến thôn Bảo Lai, hương Lục Quy huyện Cao Hùng xây dựng chùa Diệu Thông Đến Đại Hùng Bảo Điện, Ngũ Quán đường, Niệm Phật đường, liêu phòng chúng nữ cất xong “Linh sơn bảo tháp” sau thờ linh cốt Ngài bắt đầu thi công Tháng năm 1984 Ngài đến chùa này, sang tháng 10 năm 1985 mở Đại Giới Đàn, giới từ khắp nơi quy tụ đông, ngàn người; đồng thời Ngài mở Pháp Hội “Thủy Lục” phổ độ chúng sanh, trang nghiêm chưa thấy Ngài có nếp sống mộc mạc, bình dị, khiêm cung hòa ái, gần trăm tuổi mà không dùng gậy, không cần người dìu đỡ, thân thể nhẹ nhàng rắn Ngài thường ngồi mà không nằm, có ngồi thoài thất, trời mái hiên Từ năm 78 tuổi Ngài đổi dùng thức ăn lỏng Cuối năm 1985, Ngài lấy lý do, trông coi công việc xây lầu Đại Bi chùa Thừa Thiên nên ngài muốn trở Đài Bắc Ngày 25 tháng 12 âm lịch, pháp sư Truyền Hối xuống miền Nam Ngày 26 thỉnh Ngài chùa Thừa Thiên Các phật tử miền Bắc nghe tin, đoàn đến thăm viếng Ngài Sáng sớm mồng Tết, Ngài triệu tập đệ tử có trọng trách phân viện đại chúng chùa Thừa Thiên đến để dặn dò cẩn thận, đồng thời nói việc hỏa táng sau Ngài viên tịch: linh cốt chia làm ba phần, để chùa Thừa Thiên, chùa Diệu Thông chùa Quảng Thừa Cơm sáng xong, Ngài tỏ ý muốn trở chùa Diệu Thông, đại chúng thấy ý Ngài không dám giữ lại, liền đưa Ngài miền Nam Về đến chùa Diệu Thông, Ngài niệm Phật liên tục đêm lẫn ngày, có tự gõ mõ dạy đệ tử niệm Đến ngày mùng 5, mắt Ngài sáng, định tĩnh an tường, không khác lạ Khoảng hai chiều, Ngài nói với đại chúng: “không đến không đi, chẳng có việc gì” Ngài quay sang đệ tử, gật đầu mỉm cười an tọa nhắm mắt Một lát sau người thấy Ngài bất động, đến xem kỹ hay Ngài an lành viên tịch tiếng niệm Phật đại chúng Cả đời Ngài ẩn tu khổ hạnh, an bần lạc đạo, ý chí kiên cường, tâm hồn chất phác, trí tuệ khai thông, cuối Ngài giác ngộ hoàn toàn Khi đến Đài Loan, Ngài rộng độ hai cõi âm dương, cầm thú quy phục, an vui với thiền, không dùng thức ăn nấu chín Trải qua nửa đời người, Ngài bậc mô phạm thể công đức tu hành, thực hành khuôn mẫu bậc tu khổ hạnh đầu đà, thật đáng tán tụng bậc Cổ Đức Tiếc chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, chưa hưởng lời dạy dỗ Ngài mà Ngài Biết người đốt hương khấn nguyện cầu mong Ngài không xả ly bi nguyện, trở lại lèo lái thuyền từ, rộng độ quần mê, đưa chúng sanh sang bờ giải thoát, đồng thành tựu Chánh Giác Quảng Khâm Lão Hòa Thượng Viên Tịch Tán Tụng Uỷ Viên Hội (Ban tang lễ, lễ tang Đại Lão Hòa Thượng thượng Quảng hạ Khâm) Trung Hoa Dân Quốc năm 75, ngày 28 tháng Hòa Thượng trụ chùa Thừa Thiên Thiền Tự từ tháng ba năm 1955 đến tháng bảy năm 1984 chùa Diệu Thông tổng cộng 30 năm Mùa xuân năm 1984 chùa Diệu Thông bắt đầu xây dựng, sau dự Pháp Hội Đại Bi tháng âm lịch xong, Ngài liền chùa Diệu Thông, trước Ngài cho biết tháng vào dịp Pháp Hội Đại Bi Ngài trở Như tháng Ngài chấn tích hai miền Bắc Nam Đài Bắc Cao Hùng Đến kỳ Pháp Hội Đại Bi tháng năm, Ngài trở gặp lúc miền Bắc Đài Loan bị nạn lụt “Ngày 03 tháng 6” lớn đường lên chùa Thừa Thiên ngập nước đến hông, xe cộ không lưu thông được, tin chúng tham gia Pháp hội Đại Bi có sáu bảy người; từ sau Pháp Hội Đại Bi chùa Thừa Thiên Ngài không dự Tháng bảy âm lịch năm ấy, chùa Thừa Thiên lần đầu tổ chức Pháp hội Địa Tạng, Ngài lại trở núi Thanh Nguyên, chưa kịp đợi đến ngày Pháp Hội hoàn mãn vào trung tuần tháng Ngài lại phải trở chùa Diệu Thông Cho đến tháng 10, Sinh nhật 93 tuổi Ngài, Ngài lại trở chùa Thừa Thiên dự Lễ Chúc Thọ, tuần Phật thất chúc thọ Ngài tuyên bố với chúng đệ tử năm tới địa điểm tổ chức truyền giới dời chùa Diệu Thông (Phụ lục ban biên tập) -o0o - Hoà thượng làm chủ mình, tự sanh tử, chẳng lạ trẻ già kính ngưỡng Ngài vốn không mưu cầu tiếng tăm, lợi lộc, nhờ chân thực tu mà cảm phục lòng người Có hôm, phóng viên nhà báo lên núi định "tống tiền", hăm doạ uy hiếp Ngài: "Ngòi bút lợi hại, sư không đưa tiền, viết sư" Hoà thượng bình thản nói: "Anh đăng báo, tuỳ anh viết được, không cần cung kính Người cung kính tôi, niệm Đại Bi, trì vào Đại bi thuỷ; người không cung kính tôi, tịnh niệm Phật A-Di-Đà" Anh nhà báo biết tán thán Hoà thượng không giống người thường, "Sự đáo vô tâm giai khả lạc, nhân đáo vô cầu phẩm tự cao" (Việc đến, vô tâm an vui; người đến không cầu, phẩm cách tự nhiên cao) Lại có lần, số đệ tử nghe thuyết Pháp, nhận thấy giảng sư có ẩn ý phê bình Hoà thượng, họ bất bình lên núi thưa lại với Ngài, hay Ngài ý khó chịu mà bảo đệ tử phải sám hối lỗi "hiểu lầm lời giảng Pháp sư", đồng thời giải thích hàm ý Phật pháp lời giảng giảng sư, khuyên răn đệ tử: "Giả sử có người nêu danh tánh để mắng có phải thành tâm biết ơn họ thay, hồ người ta không nêu tên ra!" Hoà thượng nghiêm túc nêu cho thấy đại nghĩa: "Muốn cho Phật pháp hưng vượng, tăng phải biểu dương tăng" Rồi Hoà thượng tán dương vị Pháp sư "ở giới phù hoa huyễn hoá mà độ chúng sanh, thật vị Bồ Tát" Ngài khiêm tốn: "Tôi không dám thuyết pháp!" Công đức tu trì Hoà thượng hiểu thấu, nhiên qua vài việc nhỏ diễn sinh hoạt ngày cho thấy tâm hồn cao Ngài; việc làm cho kẻ hậu học vô cảm động! Hoà thượng ánh mặt trời hiền hoà chiếu khắp thân bụi cỏ; có lúc Ngài dùng gươm dao, búa rìu trí tuệ chặt đứt chi nhánh phiền não, đẵn hết dây mơ rễ má danh lợi làm chướng ngại Đạo; giúp cho thân vươn thẳng lên cõi Tịnh Độ Ngài thường phát khảo đề trắc nghiệm bất ngờ, "cực kỳ kích thích" diễn bày sát với thực tế Người chịu khảo nghiệm vốn thường bị hoàn cảnh chi phối, lúc không hiểu ra, sau vỡ lẽ, biết ngài dùng phương pháp "thuốc đắng dã tật" Có lúc Ngài giáo dục phương pháp "tôi luyện" khắc nghiệt, "nghiền cho tróc vỏ, xay cho nát vụn, nhồi cho nhuyễn, sấy cho đen" Ai thực tâm phát nguyện tu hành trở thành "đạo lương cúng dường tất chúng sanh, cúng dường khắp mười phương chư Phật", - thường trình "máu nước mắt" Có lúc Hoà thượng từ bi rơi nước mắt nói với đệ tử chịu thử thách: "Điều thầy dạy con, có thật hiểu không? Thầy sợ oán thầy, chẳng qua thầy muốn giúp phá chấp; không hiểu dụng ý đích thực, trở thành oán hận thầy Thầy tạo cho nghịch cảnh để rèn luyện con" Tổ Sư dạy chúng ta, muốn vãng sanh Tây phương cần phải có ba điều "tín, nguyện, hành" Nguyện chán bỏ cõi Ta-bà, vui tìm Cực lạc (Ta-bà tâm xấu bẩn cảm ứng sinh ra, Cực lạc tâm tịnh hiển hiện) Ân Sư Tuyết Công nhấn mạnh tâm vui thích tâm nhàm chán pháp môn an tâm Tịnh độ Nhưng phàm thuận cảnh khó phát tâm vui thích hay nhàm chán Bất đắc dĩ, Hoà thượng hay Phật Bồ-tát tạo cho nhiều nghịch cảnh để "lấy khổ làm thầy", dũng mãnh phát tâm "vui thích - nhàm chán", kiên trì niệm Phật để thoát vòng sanh tử Đem tinh lao khổ đời đổi lấy hạnh phúc tự vĩnh Thật ra, ân tứ cao quý chẳng Chỉ có điều thường vui thích "những bom định bọc bao bì xinh đẹp", truy cầu khoái lạc danh lợi thời mà hy sinh an vui vĩnh cửu Chư Phật Bồ-tát xót thương rơi lệ tai hoạ ngút ngàn Hoà thượng thường nghiêm ngặt dạy "ở cõi Ta-bà cần tham làm cọng cỏ phải trở lại luân hồi!" Cũng lẽ đó, người cõi Ta-bà tôn kính Ngài thế, Ngài tiêu dao thoát ly Công trình xây dựng quy mô hoành tráng núi Ngài chẳng qua "một giáo cụ bé nhỏ thời"; dựa vào số nhân duyên trần cảnh để thông cảm dẫn dắt chúng sinh có duyên với Ngài Và thật thản nhiên trút bỏ, thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh đệ tử chân Ngài Trong ngày trước vãng sanh, Hoà thượng nhiều lần dạy đệ tử: "Tai nạn lúc nhiều, phải gấp rút tu hành; tu phần phần công đức, tu mười phần trăm phần công đức, tu ngàn phần ngàn phần công đức!" Hoà thượng ân cần nói rõ câu, lời khích lệ khẩn thiết Tìm theo lời Ngài, thành tâm niệm Phật, vào ngày pháp môn giải thoát, không chần chừ nữa! Có nhà giáo kể với ông ta đến xin hỏi Hoà thượng "nên niệm Phật nào? " Hoà thượng hỏi lại: "Ông niệm Phật nào?" Ông ta nói: "Khi rãnh niệm Phật" Hoà thượng lại hỏi: "Như vậy, có rãnh ông niệm Phật không rãnh không niệm Phật, ông cúi đầu chào Phật, chào cho có chào! Làm hy vọng Phật cứu ông khỏi cảnh sống chết? Lại đây! lại đây1 Ta đưa chân xem! Chân chân Phật? Ông có nhận không? ủa! muốn ôm chân Phật mà chân Phật chân sao? Phải ôm chân đây? Vậy ông có nhận hay không nhận Phật?" (Ngài thật khéo dùng ẩn dụ, làm cho người đối thoại tỉnh ngộ) Nhà giáo kể Hoà thượng nhắp tí trà đưa mắt hỏi: - Ông xem có bị sặc không? - Dạ thưa không - Tôi vừa niệm Phật, ông có biết không? Lão Hoà thượng có lối giáo dục sinh động: uống trà, ăn cơm, đi, đứng, nằm, ngồi tu niệm Phật Nhà giáo lại phen gợi ý cho tôi: Dù nửa đêm không đèn cần nghe vài tiếng ho anh biết cha Này nhé, nửa đêm, đức Phật A-Di-Đà đến! Bạn có biết Phật đến chăng? Chúng ta tự hỏi lòng mình, niệm Phật đến độ nhận Phật, thân thiết với Phật chưa? Hoà thượng thân thiết với Phật Ngài nói với tiến sỹ người Mỹ từ Hoa Kỳ đến yết kiến Ngài: "Tiếng chim kêu, tiếng xe chạy tạp âm khác tiếng niệm Phật" Người Mỹ hỏi trạng thái kéo dài Hoà thượng đáp: "Ngày đêm sáu thời" (tức lúc vậy) Mười năm trước Hoà thượng có nói với đệ tử "Sau lúc Thầy tướng bệnh mà đi, ba chúng mặt để đưa tiễn Thầy" Ba người đệ tử lớn Hoà thượng cho điều xảy ra, ba người có người hầu cận Hoà thượng, mà có cảnh "không đưa tiễn được? " Nhưng không sai, ngày hôm nhân có công việc đặc biệt ba vị đệ tử lớn vắng mặt vào lúc Sư Phụ viên tịch! Trước vãng sanh, lần Hoà thượng dạy chúng đệ tử: - Cõi Ta-bà khổ, mau sớm niệm Phật để vãng sanh Thế giới Cực lạc dức Phật A-Di-Đà" Sau chúng đệ tử nhận thấy động mạch nơi cổ Sư phụ từ từ ngừng đập tiếng niệm Phật, lời nói cuối Người: "Không đến không đi, tình gì!" Thật thoát! Vô hình trung "đến đến đi, toàn tình" không ngày ta không mang tạp sư tâm Tiếng Đài Loan "sự tình" hay "đãi sự" hàm ý "không cát tường cho lắm" Đúng là: "Bất thị nhàn nhân nhàn bất đắc, nhàn nhân bất thị đẳng nhàn nhân" (Không phải người nhàn nhân chẳng được; người nhàn đâu phải kẻ tầm thường) Trong tâm hồn thực "đãi sự" (sự chẳng lành) mà có nhàn đích thực, hẳn phải công phu đạt được! `Khoảng tuần lễ trước Hoà thượng viên tịch, ngày đêm Ngài vận hết khí lực niệm Phật rõ tiếng Cách niệm Phật "dùng hết thở khẩn thiết kêu gọi đức Phật A-Di-Đà", người thường làm Đại chúng luân phiên niệm lớn theo Ngài cảm thấy khan cổ, đau ngực, tắt hồ cụ già 95 tuổi Thông thường người ta lâm chung thở khó khăn, không tự chủ cả, mà Ngài giống vị tướng đột phá vòng vây ngũ trược Có đệ tử sợ thể Ngài không chịu đựng nổi, không ăn gần tháng, kiến nghị: "Bạch Thầy, để chúng niệm Thầy nghe được" Hoà thượng mở to đôi mắt nhìn nói câu kiên quyết: "Mỗi người niệm cho mình, người giải sanh tử cho mình", nói xong lại khẩn thiết niệm lớn tiếng Thế trước hôm vãng sanh sáu ngày, nhiên Hoà thượng "trình diễn màn", thể tuyệt vời tính hài hước mà dư âm vang vọng sâu xa Kẻ hậu học nghĩ đến cảm thấy cảnh tượng có tác dụng làm cho nhà tu hành, dù môn phái khác nhau, phải lấy mà cảnh tỉnh Hoà thượng thường ngày dạy đại chúng chuyên tâm niệm Phật A-Di- Đà, đột nhiêm hôm Ngài khẩn cấp bảo đại chúng tụng Kịnh Đại Tạng, mà Đại Tạng mênh mông biển cả, chẳng biết bắt đầu tụng từ chỗ nào, chúng đệ tử đến thỉnh ý Hoà thượng, Ngài bảo: "Tổng tụng!" Đại chúng vội vàng đem Đại Tạng Kinh hết đến khác bê đến mệt thở Nhìn thấy Sư Phụ đến phút vãng sanh, lòng vừa xúc vừa đau xót, lại chẳng biết bắt đầu tụng từ đâu, Hoà thượng nói: "Xem biết kinh gì, tụng lên cho Thầy nghe!" Thế đem tụng: Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng Tới phút định sống chết hay Tâm Kinh có hai trăm chữ mà tụng không xuôi, miệng tụng mà tâm trí rối bời Giữa lúc đại chúng đem tụng kinh, Hoà thượng mỉm cười u mặc, liền Ngài niệm: "Nam-mô A-Di-Đà Phật! Nam mô A-Di-Đà Phật! Nam mô A-Di-Đà Phật! " tiếng tụng kinh xung quanh chẳng chút ảnh hưởng đến Ngài Hậu học cảm thấy nụ cười Ngài thật "gậy gõ lên đầu" Xin hỏi: "buổi trình diễn đột xuất" người "tổng tụng" hết Đại Tạng Kinh? Duy có Hoà thượng niệm niệm sáng rõ ràng, tiếng "Nam-mô A-Di-Đà Phật" thành khẩn có thần thật Tổng tụng Đại Tạng Kinh! Chúng ta đừng thắc mắc Hoà thượng lúc lâm chung thay đổi đề mục? Ngài người giỏi dùng phép phản diện làm cho người ta thức tỉnh, tự thể nghiệm lấy ý vị khắc ghi tâm Tu hành phải "hành", đâu phải nói-nghe xong, ví lúc học lý thuyết Viện Y Học "dàn binh bố trận giấy" định khác xa đối diện với bệnh nhân máu me đầy mình! Chúng ta hiểu cách diễn bày Hoà thượng câu "tinh hoa vạn pháp gồm sáu chữ" pháp sư Tuyết Vân hai mà một, thật vi diệu Nhiều người lâm chung vô khổ sở, bốn chữ A-Di-Đà Phật niệm không nổi, tụng kinh - mà lại tụng Đại Tạng Kinh! Chúng ta lòng thành kính tin theo lời dạy "thành tâm niệm Phật, không thay đổi", tránh tình trạng "luyện xong mười tám môn võ nghệ đến gặp nạn dùng chiêu nào" Ngày ngày tụng hết kinh đến kinh khác, tựa hồ có duyên với nhiều Phật nhiều Bồ-tát, lúc lìa đời tâm trí lại rối tơ vò, nên niệm Phật nào, kinh A-Di-Đà nói Chư Phật sáu phương tướng lưỡi rộng dài (quảng trường thiệt tướng) tán thán đức Phật A-Di-Đà, khuyên chúng sanh tin niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Hiển nhiên, niệm "A-Di-Đà Phật" tất chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, - gọi "tổng tụng" Trước Vãng Sanh hai ngày, Hoà thượng tự gõ mõ cho chúng đệ tử niệm Phật, cử hàm chứa ý vị thâm thuý Trước danh hiệu Phật, Bồ-Tát Ngài niệm "Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới" như: Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Phổ Hiền Bồ-Tát Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Di-Lặc-Bồ-Tát Theo chỗ hiểu, Hoà thượng bảo cho biết gặp vị Đại Bồ-Tát Tây Phương, cần chuyên tâm niệm Phật A-Di-Đà nhà Ngài với bậc Bồ-Tát đồng hành! Có lần với bác sĩ lên núi xin thỉnh giáo ngài Vị bác sỹ hỏi: "Thưa Ngài, ngồi thiền thông khí mạch?" Hoà thượng trả lời: "Đâu cần đả thông khí mạch, tâm niệm Phật, chứng niệm Phật tam-muội tất khí mạch thông" Đây lời dạy trung thực người đạt đến chỗ tự dành cho Ai thông minh không trở lại đường quanh co oan uổng, tránh khỏi cảnh "sắp chết hối tiếc muộn" Hãy sớm chuẩn bị hành trang, Hoà thượng tuyên bố từ trước: "Tôi mua vé xe rồi, số xe!" Xin hỏi, vé xe quý vị tu học đàn anh mua chưa? có số xe không? không muốn có chỗ ngồi? chẳng muốn lên xe? Cũng quý vị sớm chuẩn bị tốt rồi, để khỏi phải đợi sau Hoà thượng nhập diệt lên núi niệm Phật! Niệm vài tiếng đồng hồ nước mắt tuôn trào niệm không thành câu để cúng dường Hoà thượng! Cúi đầu chẳng dám ngẩng lên cảm thấy không xứng đáng với lời giáo huấn, dặn dò Người! Thật xót xa đau khổ xấu hổ ân hận! Nguyện cầu bậc tu học đàn anh sớm mua vé xe "Kim Đài Thượng Phẩm Thượng Sanh!" Nam-mô A-Di-Đà Phật -o0o Thần Dị Thiên Pháp Thân Hoà Thượng Quảng Khâm thị linh hiển Phùng Phùng (Thiên Hoa Nguyệt San ngày 1/5/1986) Hiện pháp thân Chiều tối ngày mồng tháng Giêng năm Bính Dần (1½/1986), khoá công phu tối vừa xong, ngồi tĩnh lặng thấy vùng ánh sáng vàng xoay vần, vị Bồ-Tát pháp tướng trang nghiêm, toàn thân toả phát ánh sáng vàng, đầu có vòng hào quang thật lớn, không trang sức gì, giản đơn, cổ mang tràng hạt bồ đề lớn Nét mặt từ hiền hoà mỉm cười với tôi, không nhận Ngài Tôi hoảng hốt vội vàng đảnh lễ thưa: "Kính lạy Bồ-Tát xá tội cho đệ tử mắt phàm ngu muội Xin cho biết Ngài đáng Bồ-Tát giáng lâm?" Ngài mỉm cười không trả lời - Tôi nhìn kỹ pháp tướng Ngài, nhận thấy Ngài cụ già gầy, tuổi khoảng 90 hay 100, có điều diện mạo không già tuổi, trông chừng 6, mươi tuổi tú Sống mũi cao dài đầy đặn, hao hao giống mũi người Hy Lạp, cằm dài hướng trước, đôi mắt sáng ngời tinh thần bậc đại trí tuệ, đôi vành tai dài lớn, đầu cạo nhẵn tóc, hai bờ mí mắt đầy, mọng sa xuống, nhân trung sâu, đôi mày rậm bạc trắng điểm vài sợi đặc biệt dài; toàn thân Ngài toả hương vị trái cây, phảng phất mùi hương hoa quít Ngài mà pháp tướng trang nghiêm từ tường đến vậy?! Rõ ràng vị Bồ-Tát với đầy đủ tướng đẹp vị La-Hán Ai mà vừa nhìn thấy liền sinh lòng cung kính vui mừng vô hạn? Từ trước đến chưa thấy vị Bồ-Tát ấy, mà đoán Tôi biết Ngài hiển ảo giác Ngài trước mặt rõ ràng chân xác Tôi biết chẳng chiêm bao tai nghe tiếng xe chạy xa xa bên ngoài; tiếng chim báo canh đêm sau vườn rõ ràng mồn bên tai Tôi hiểu nổi, nên cung kính hỏi pháp hiệu Bồ-Tát lần Ngài mỉm cười, môi mấp máy: "Ta Quảng Khâm!" Ngài nói tiếng Đài Loan không nói tiếng Phổ thông Tôi nghe tiếng Mân Nam (tiếng Phúc Kiến - Nd) nói chút Hơn hai mươi năm xa quê hương Tổ quốc rồi! Lúc nhỏ Đài Loan nói tiếng Đài Loan lưu loát, quên gần 8-9 phần mười; nghe hiểu Đài ngữ bản, phải cố gắng hiểu người khác nói Thế mà lúc này, Ngài Hoà thượng vừa mở lời hiểu ngay, ngữ âm Ngài khác với người Đài Loan Tôi buột miệng la lên: "A! Ngài Pháp sư Quảng Khâm!" Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng vội quỳ xuống lạy, thưa: - Kính bạch Pháp sư, Pháp sư đến cách nào? - Muốn đến đến! Ngài mỉm cười nói tiếp: "Chẳng phải mong có ngày gặp Thầy sao? Bây Thầy đến để đáp ứng tâm nguyện con" - A! Dạ đúng! Dạ rồi! Bạch Pháp sư! Tôi vui mừng tả, nói: "Con kính ngưỡng Ngài từ lâu rồi, duyên gần gũi, tối gặp Ngài, thật vui mừng hạnh phúc, đệ tử vô sung sướng!" - Con niên tốt, - Ngài nói - nên cố gắng hộ Pháp nhiều hơn! Con làm điều phải, đừng sợ dèm pha! - Đa tạ Pháp sư! - Tôi cảm động nói thêm - Con nói duyên không đúng! Có nguyện có duyên, duyên nguyện mà phát sinh - Pháp sư dạy thật đúng! Hồi Đài Loan, tuổi nhỏ tánh ương ngạnh chẳng có ý nguyện lên núi đảnh lễ bậc Trưởng lão Đại đức, hối hận để lỡ hội tốt học Phật pháp! - Điều không sao, cần thành tâm tin Phật học Phật tu hành; tương lai gặp Ai có duyên với Phật, người Đại Hội Long Hoa! Tôi giật hiểu ra, trước mặt nhục thân cha mẹ sinh Hoà thượng Quảng Khâm mà Pháp thân Ngài! Tôi nói lớn: - Hoà thượng! Ngài thành Bồ-Tát rồi! Thật tuyệt diệu! Hoà thượng mỉm cười: - Ai thành Bồ-Tát Đâu có lạ, ta lại lại tất chẳng qua nguyện mà Tôi không nén lòng bồn chồn lưu luyến: - Vậy thưa Ngài, Ngài đâu? - Ra trở lại! lại! - Kính bạch Pháp sư, Ngài có Pháp huấn dạy cho đệ tử? - Không! - Ngài lắc đầu mỉm cười: - "không có!" - Kính xin Pháp sư khai thị cho con! - Ngài mỉm cười: - Không có! Pháp thân Ngài mờ nhạt hào quang tan biến Một sát-na sau Ngài biến hào quang tắt, hàng ngàn viên xá-lợi bảy màu chiếu sáng, vô rực rỡ trang nghiêm, khoảnh khắc quang hoa tắt lịm Trước mắt đen bao trùm gian phòng tĩnh mạch, khung cửa sổ bầu trời bàng bạc trắng, chim báo canh im tiếng Tôi biết vừa qua cảnh mộng, không phải! Tôi rời khỏi giường chuẩn bị công phu khoá sớm Mẹ phòng bên thức dậy, biết người tụng kinh Ngày hôm thưa với mẹ tôi: "Hoà thượng Quảng Khâm chín mươi lăm tuổi Đài Loan qua đây, có lẽ Ngài viên tịch hay viên tịch! Dường Ngài muốn trao truyền Ngài bảo nhắc cho người đời câu "Bản lai vô vật", cho nhìn thấy thân Ngài có hàng ngàn viên xá lợi lóng lánh! -o0o Mọi người chấn động Đầu năm có nhiều bạn phật tử đến nhà mạn đàm, ngày đông Tôi đem điều thấy định kể lại với họ, kinh ngạc nói: "Hoà thượng Quảng Khâm định nhập diệt rồi!" Trong đám khách có bà L - nữ phật tử thành Bà Hoa kiều sống Inđônêsia, có duyên lành quy y với Hoà thượng Quảng Khâm Trước Tết bà ta đến thăm tôi, nói nước chiêm bái danh sơn Phật tự Bà hỏi có cần nhờ bà việc không? Lúc trả lời: "Bà đệ tử Hoà thượng Quảng Khâm, lần Đài Loan nên thường lên núi hầu thăm Hoà thượng, Ngài nhập Niết -bàn rồi, sau có trở lại Đài Loan không trông thấy Ngài nữa!" Nhiều người kinh ngạc hỏi: - Cư sỹ Bồi Đức! Anh thấy trước Ngài Quảng Khâm nhập diệt? Nhập diệt vào lúc nào?" - Tôi nói: - Hoà thượng 94 tuổi, mà chẳng đoán Ngài nhập diệt mai? Tôi suy đoán thôi! Không dám tự cho thấy trước Ai đồng ý với quan điểm tôi, lại có người bảo: "Hoà thượng Hư Vân 120 tuổi nhập diệt, Ngài Quảng Khâm thọ trăm tuổi1" - Tôi nói: - Chỉ cầu mong vậy! Chẳng qua linh cảm dường Hoà thượng hết nhân duyên với gian, dự đoán độ khoảng năm, mùa xuân năm 1986 Ngài viên tịch Mọi người nói: "Mong lần anh thấy không đúng!" Bà L trở nước hành hương Và thật, bà làm theo lời tôi, lên núi hầu thăm Hoà thượng, bà có phước duyên lớn chúng đệ tử hầu cận Ngài 10 ngày Sau trở lại Canađa bà liền đến gặp có mặt đám đạo hữu, hôm nhằm ngày mồng bốn Bà nói: "Sư phụ tinh thần tốt, Ngài hiền từ, anh bảo Ngài nhập diệt, anh nói sai đấy" - Tôi nói: "Tôi không dám điều nói hay sai, mong thấy không đúng; nguyện cầu Ngài Quảng Khâm giống Hoà thượng Hư Vân, thọ trăm tuổi để dìu dắt Dù sao, điều thấy đêm qua điềm chẳng cát tường cho lắm, vào lúc Ngài dã ".- Tôi giật la lên: - Ôi thôi! Ngài viên tịch rồi! Ngài viên tịch rồi! Mọi người kinh ngạc hỏi dồn lớn tiếng: - Gì vậy? vậy? - Tôi đáp: - Hình ba bốn tiếng đồng hồ trước Ngài nhập diệt rồi! Tôi nói tiếp: - Quý vị nên ghi nhớ thời điểm này, hôm ngày 12 tháng năm 1986, tức ngày mồng tháng Giêng âm lịch, vào lúc 11 15 phút buổi sáng; Đài Loan khoảng 3,4 chiều ngày mồng Tôi thấy Hoà thượng Quảng Khâm nhập diệt, toàn thân Ngài có xá-lợi lóng lánh chiếu sáng -o0o Nhập Niết-bàn Bạn bè buổi họp im lặng nghiêm trang, có vài người cúi đầu Một vị lên tiếng: - Nhất định anh thấy sai rồi! Bội Đức, định anh thấy không đúng! - Tôi rức lòng: - Cầu mong thấy sai! - Đợi hai ngày xem sao! - Một vị khác góp ý - Hay gọi điện thoại qua Cao Hùng hỏi thử? - Có người can: - Như không nên! gọi điện thoại mà hỏi Hoà thượng hay được! - Vậy đợi thêm vài ngày nào, xem bên Đài Loan có tin tức không? - Và định chung người Tôi liền gọi điện thoại cho bác La Ngọ Đường bác ruột - Phùng Công Hạ, kể lại tượng bất thường thấy, hai vị khuyên nên chờ tin Chiều ngày mồng 6, vào lúc bảy chuông điện thoại reo có tiếng cô nhân viên trực tổng đài viễn thông Đài Bắc nói qua máy: - Mời ông Phùng Phùng nghe điện thoại - Tôi đây! - Tôi khẩn trương nói qua máy: "Tôi biết, ông Lý Văn Bằng thuộc Thiên Hoa Công Ty gọi điện cho tôi, xin nối điện thoại" - Tôi nói ngay: - Lý tiên sinh! - Tôi Lý Vân Bằng (Đúng tiếng ông Lý Vân Bằng gọi từ Đài Bắc) Anh có biết Hoà thượng Quảng Khâm Ông Lý nói Ngài Quảng Khâm, chưa hết câu biết liền điều thấy chứng thực Tôi ngắt lời ông: - Tôi biết Hoà thượng Quảng Khâm nhập diệt hôm qua! Trước nhập diệt, Pháp thân Ngài xuất thần thị bên này, toàn thân Ngài hào quang, xá-lợi chiếu sáng Ông Lý nói: - Hoà thượng nhập diệt hôm qua ngày mồng lúc chiều Bây muốn hỏi anh, Ngài có để lại xá-lợi không? - Ngài Quảng Khâm có nhiều xá-lợi! Có đến vài ngài viên bảy màu phát ánh sáng; nhiều xá-lợi, nhiều lắm! Tuy vậy, phải dặn họ xử lý cẩn thận làm lễ trà-tỳ! - Như đỡ lo! - Ông Lý nói - Được lời anh yên tâm, thông báo cho họ biết - Tôi an ủi ông: - Lý tiên sinh thương tâm Hoà thượng, Ngài cõi Niết bàn, Ngài thành Phật rồi! - Vâng, nên vui mừng phải Tất nên vui mừng phải Hoà thượng Quảng Khâm thành Phật thành Bồ-Tát; không vui mừng mà lại bi thương than khóc? Chúng ta mang thân thể vật chất này, cuối trở với cát bụi Còn Hoà thượng bậc siêu phàm nhập Thánh vào Niếtbàn, đắc chứng Chân Như, với Chư Phật Chánh đẳng Chánh Giác vĩnh Vũ trụ Vả lại Ngài nguyện đại bi trở lại cứu độ chúng sanh Chúng ta phải nên vui mừng đúng! Trước chưa gặp Hoà thượng, chưa thấy Ngài qua hình ảnh Lần thấy Ngài định lần Tôi kể lại hình dáng Ngài, vị đệ tử Ngài đệ tử hệ có mặt buổi họp nhận hình ảnh miêu tả Hoà thượng Quảng Khâm Nghe nói vậy, đổi buồn làm vui, niệm Phật liên tục Hoà thượng Quảng Khâm chưa gặp gỡ Tôi phước duyên làm đệ tử Ngài, Ngài thị cho thấy? Sự việc không hợp lý lắm, phải Ngài từ bi, nguyện hoằng pháp độ sanh mà thị khắp nơi, không nỡ bỏ đứa bé thấp tôi? Tôi tin Nhất định không riêng nhìn thấy Pháp thân Ngài thị hiện, chắn có nhiều người khác thấy Pháp thân Kim quang Ngài mộng định Tôi tin Ngài ban bố Pháp ân mưa móc rải khắp bầu trời Có người cho thường nghe người ta nói Hoà thượng, ngày nghĩ tưởng điều đêm nằm mơ thấy điều ấy; ngưỡng mộ Ngài nên sinh ảo giác Huyễn mà chân Huyễn chân, chân tức huyễn, - quan điểm Tâm linh cảm ứng ngàn dặm không xa, âm dương không cách biệt, thực mà khoa học ngày chứng minh Tôi tin lần Hoà thượng Quảng Khâm dùng huyễn để thị chân Được tin sau cùng: Sau hoả táng Ngài, nhiên có ngàn hạt xá-lợi bảy màu! Chúng ta tu hành tinh hơn! Niệm Phật nhiều hơn! Nam-mô A-Di-Đà Phật! Nam-mô A-Di-Đà Phật -o0o Xá-lợi linh thiêng Hoà thượng Quảng Khâm Đại Hoang Trích từ đặc san "Trung Quốc từ thiện chi thanh" Đại lão Hoà thượng Quảng Khâm - vị Đạo Sư tinh thần Phật giáo sáng suốt đời tu khổ hạnh, đồng thời đời đầy truyền kỳ Ngài sống khổ tu động đỉnh núi 13 năm, hàng phục mãnh hổ, cảm hoá vượn linh, nhập định bốn tháng bị hoả thiêu, biết trước bão tố, tránh trước nạn xe, trước lúc vãng sanh tự an hậu "vỗ bụng thoát đi" Thật ra, Ngài "không đến không đi, chẳng có việc gì"; Xálợi để lại sau trà-tỳ (hoả thiêu) biểu thị tính thần kỳ linh hiển Theo lời kể: Sau Lễ trà-tỳ, người ta nhặt tổng cộng trăm viên Xá-lợi lớn, viên lại tương đối nhỏ đệ tử gia chia thỉnh hết Có phật tử tới chậm quỳ trước lò hoả táng cầu nguyện suốt đêm, đến trời sáng thấy trước chỗ quỳ có viên Xá-lợi lớn Lại có phật tử đem nắm tro linh cốt thờ nhà, sau phát có viên Xá-lợi Hai vợ chồng đệ tử tham dự đại lễ trà-tỳ Sư phụ xong, ngày trở miền Bắc Hôm sau (mồng tháng 2) họ nghe nói Hoà thượng để lại nhiều Xá-lợi, liền vội vã lái xe quay vào Nam, đến lò hoả táng, phát mái lò có nhiều Xá-lợi Một thiếu nữ phật tử tìm thấy hoa Xá-lợi hoa hình dạng giống sen Bồ-Tát Quán Thế Âm Một bà già tuổi cao, mắt mờ tìm kiếm cho hạt Xá-lợi nhỏ li ti bà liền quỳ xuống cầu xin Sư phụ từ bi, ba lần khấn lạy ba viên Xá-lợi! Thật nghĩ bàn Một ông họ Trương bảy mươi tuổi mắt mù, nhà Đài Bắc, đồ đệ Ngài Quảng Khâm (ông thọ giới mùa đông năm trước) Vì ông bị bệnh phong thấp nên người nhà chưa kịp báo tin Viên tịch Lễ hoả táng Hoà thượng Hay tin Sư phụ vãng sanh, ông liền với đứa cháu gái, ngày tháng thuê xe xuống miền Nam Đến "Hoả hoá trường" chùa Diệu Thông, tất Xá-lợi lò hoả táng vào tay phật tử đến trước! Đau buồn cực, ông khóc ròng vật ngã xuống trước lò, hai tay cào vốc hai nắm tro, lấy khăn tay bọc lại, lên xe cũ về; đường ông không ngừng mặc niệm "Nam mô A-Di-Đà Phật" Về tới nhà ông đem nắm tro hoả táng đặt lên dĩa sơn mài kỳ lạ thay, nắm tro có 30 viên Xá-lợi - lớn có nhỏ có - lóng lánh sáng trưng, chứng kiến cho kỳ diệu! -o0o HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm, Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm, Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay