Nghiên Cứu Phản Ứng Fenton Dị Thể Xử Lý Chất Hữu Cơ Trong Nước Thải Làng Bún Phú Đô, Hà Nội

67 173 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:07

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG FENTON DỊ THỂ XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI LÀNG BÚN PHÚ ĐÔ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI” Người thực : PHẠM HƯƠNG GIANG Khóa : 57 Ngành : Môi trường Giáo viên hướng dẫn : ThS ĐOÀN THỊ THÚY ÁI HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG FENTON DỊ THỂ XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI LÀNG BÚN PHÚ ĐÔ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI” Người thực Khóa Ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : PHẠM HƯƠNG GIANG : 57 : Môi trường : ThS ĐOÀN THỊ THÚY ÁI : Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết báo cáo thật trích dẫn, tài liệu sử dụng báo cáo trích dẫn cám ơn đầy đủ Nếu có vấn đề xảy ra, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội ngày 16 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Phạm Hương Giang iii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập tốt nghiệp, nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ tập thể, cá nhân trường Trước hết, xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Môi trường thầy, cô giáo Học viện nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành trình thực tập tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cô Đoàn Thị Thúy Ái thầy cô Bộ môn Hóa tận tình bảo, giúp đỡ suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy Ban Nhân Dân quận Nam Từ Liêm, phòng Tài nguyên môi trường số đơn vị khác giúp thực đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người khích lệ suốt trình thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn! Hà Nội ngày 16 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Phạm Hương Giang iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC HÌNH ẢNH .viii DANH MỤC BẢNG .ix MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết .3 2.1.1 Quá trình Fenton 2.1.2 Ứng dụng phản ứng Fenton 15 2.2 Hiện trạng phát sinh xử lý nước thải số làng nghề Việt Nam 21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.2 Phạm vi nghiên cứu .26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1.Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 26 3.3.2.Phương pháp thống kê 26 3.3.3.Phương pháp so sánh 26 3.3.4.Phương pháp xử lý số liệu 26 3.3.5.Phương pháp đánh giá trạng nước thải 27 3.4 Nội dung nghiên cứu 27 3.4.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trạng phát sinh, xử lý nước thải làng bún Phú Đô, Hà Nội 27 v 3.4.2.Đánh giá khả xử lý nước thải làng bún Phú Đô phương pháp Fenton dị thể 27 3.4.3.Xây dựng mô hình xử lý nước thải phương pháp Fenton dị thể quy mô hộ gia đình 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .30 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trạng phát sinh, xử nước thải làng bún Phú Đô, Hà Nội .30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 30 4.1.2 Hiện trạng phát sinh, xử nước thải làng bún Phú Đô, Hà Nội 33 4.2 Đánh giá khả xử lý nước thải làng bún Phú Đô phương pháp Fenton dị thể 38 4.2.1 Khảo sát điều kiện xử lý nước thải phản ứng Fenton dị thể 38 4.2.2 Đánh giá khả xử lý nước thải làng bún Phú Đô phản ứng Fenton dị thể 45 4.3 Xây dựng mô hình xử lý nước thải làng bún Phú Đô phản ứng Fenton dị thể quy mô hộ gia đình 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hoá (Biochemical oxygen Demand) COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DO Lượng oxy hoà tan nước cần thiết cho hô hấp sinh vật nước (Dessolved Oxygen) QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiêu chuẩn cho phép UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Vị trí lấy mẫu .37 Bảng 2: Đặc trưng nước thải làng bún Phú Đô 37 Bảng 3: Ảnh hưởng khối lượng vật liệu Fe3O4 tới hiệu suất xử lý COD 39 Bảng 4: Ảnh hưởng thể tích H2O2 tới hiệu xử lý COD 41 Bảng 5: Khảo sát ảnh hưởng môi trường pH 42 Bảng 6: Hiệu xử lý vật liệu thu hồi sau xử lý 43 Bảng 7: Ứng dụng phản ứng Fenton dị thể vào xử lý mẫu nước thải thực tế 45 Bảng 8: Hiệu suất xử lý COD vật liệu thu hồi 47 ix MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Làng nghề nét đẹp văn hóa Việt Nam Tuy nhiên theo thời gian, công nghệ phát triển người dân giữ tập tục sản xuất xưa cũ, lạc hậu dẫn đến hệ nghiêm trọng Các làng nghề dần trở thành điểm nóng môi trường với vấn đề tồn như: nước thải sản xuất chưa xử lý, chất thải rắn tồn đọng chiếm diện tích, ảnh hưởng tới môi trường sức khỏe người, khí thải … Phú Đô làng sản xuất bún thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội điểm nóng vấn đề ô nhiễm môi trường Hiện Phú Đô có khoảng 200 hộ làm bún với sản lượng cao, trung bình hộ sản xuất 1,5 tạ bún ngày, chí có hộ lên tới bún/ngày Do vậy, lượng nước thải hoạt động sản xuất tạo vô lớn, nhiên làng lại không áp dụng biện pháp xử lý nước thải Cho đến có vài công trình nghiên cứu nước thải Phú Đô đồng thời cuối làng có hệ thống xử lý nước thải hồ chứa cuối làng hệ thống tạm dừng hoạt động Như vậy, nước thải sản xuất bún (với nồng độ chất hữu cao lại chủ yếu tinh bột) trình từ hộ gia đình đến hồ chứa cuối đổ sông Nhuệ bị lên men ôi chua bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường Bên cạnh đó, người dân thôn chưa có ý thức cao bảo vệ môi trường nên họ cho xử lý đổ Sông Nhuệ dân khu vực bên cạnh chịu nước thải ô nhiễm họ không Chính lý mà dù đầu tư hệ thống xử lý nước thải thường xuyên bị kiểm tra vấn đề môi trường trạng xử lý nước thải làng bún Phú Đô chưa cải thiện Trong trình tìm hiểu nghiên cứu xử lý nước thải, nhận thấy trình Fenton đồng thể có hiệu cao khoảng pH 2-4, cao pH khoảng 2,8 Do điều kiện xử lý nước thường gặp (pH 5-9) trình xảy không hiệu Đã có nhiều nghiên cứu dạng cải tiến sau thu hồi Nhắc lại nghiệm M1 M2 M3 Nhắc lại M1 M2 M3 Nhắc lại M1 M2 M3 QCVN: 08 – 2008/BTNMT dịch (mg/l) (%) (%) 493 440 486 523 526 544 553 573 590 92,41 93,23 92,50 91,95 91,90 91,63 91,49 91,18 90,92 92.71 91,83 91,19 30 Hình 17: Hiệu xử lý vật liệu thu hồi sau xử lý (mg/l) Trong trình thực nghiệm, vật liệu Fe 3O4 sau thí nghiệm thu hồi lại rửa nước sau đem sấy khô nhiệt độ 105 oC 30’ sử dụng làm xúc tác tiếp Từ kết thí nghiệm ta thấy, sử dụng nhiều lần, hiệu xử lý vật liệu Fe3O4 giảm giảm không nhiều, từ 92,17% xuống 91,19% So với mẫu ban đầu hiệu xử lý khoảng 93% hiệu xử lý chênh lệch nhiều Như vậy, với khả tái sử dụng, dễ thu hồi, dễ hoàn nguyên vật liệu, phản ứng Fenton dị thể thể ưu điểm vượt trội so với phản ứng Fenton đồng thể Để hoàn nguyên vật liệu cách tối ưu nhất, làm vật liệu cách dùng lượng H2O2 hợp lý để rửa 44 4.2.2 Đánh giá khả xử lý nước thải làng bún Phú Đô phản ứng Fenton dị thể  Ứng dụng phản ứng Fenton dị thể vào xử lý mẫu nước thải thực tế Thực phản ứng Fenton dị thể xử lý mẫu nước thải MN1, MN2 MN3 với 100ml mẫu nước thải pha loãng 10 lần, 1ml H 2O2 30%, 1,9g vật liệu xúc tác Fe3O4 lắc Kết thí nghiệm trình bày bảng sau, bảng, COD đầu vào COD lại sau xử lý nhân lên 10 lần Bảng 7: Ứng dụng phản ứng Fenton dị thể vào xử lý mẫu nước thải thực tế Mẫu nước thải MN1 MN2 MN3 COD lại dung dịch (mg/l) Lần Lần 417 425 418 484 460 396 Hiệu xử lý (%) Lần 93,58 95,40 93,78 Lần 93,46 94,68 94,46 Trung bình (%) 93,52 95,04 94,12 Hình 18: Ứng dụng phản ứng Fenton vào xử lý mẫu nước thải (mg/l) Kết sau thực nghiệm cho thấy: COD mẫu nước thải cống thải giảm mạnh, cụ thể: cống từ 6500mg/l giảm xuống 417mg/l cho lần thí nghiệm 425mg/l cho lần thí nghiệm 2, cống từ 9100mg/l giảm xuống 418mg/l cho lần thí nghiệm 484mg/l cho lần thí nghiệm 2, cống từ 7400mg/l giảm xuống 460mg/l cho lần thí nghiệm 396mg/l cho lần thí nghiệm Như vậy, sau thực phản ứng Fenton dị 45 thể xử lý nước thải, COD giảm 93,52% - 95,04% Tuy nhiên cao quy chuẩn cho phép Sau xử lý, nước thải không mùi hôi thối khó chịu ban đầu  Hiệu suất xử lý COD vật liệu thu hồi Phản ứng Fenton dị thể sử dụng vật liệu xúc tác Fe3O4 dễ dàng thu hồi sau phản ứng cách dùng nam châm vĩnh cửu Tiến hành khảo sát khả tái sử dụng vật liệu sau sử dụng lần, lần, lần với lần nhắc lại với mẫu M4, M5, M6 lấy từ mẫu nước thải MN2, kết thực nghiệm trình bày bảng sau 46 Bảng 8: Hiệu suất xử lý COD vật liệu thu hồi Vật liệu sau Lần thí thu hồi nghiệm Nhắc lại M4 M5 M6 M4 M5 M6 M4 M5 M6 Nhắc lại Nhắc lại COD dung dịch (mg/l) 625 650 680 748 746 730 798 752 780 Hiệu Trung bình xử lý (%) (%) 93,13 92,85 92,52 91,78 91,80 91,98 91,23 91,74 91,43 92,83 91,85 91,47 Hình 19: Mẫu nước thải MN2 xử lý vật liệu thu hồi (mg/l) Từ kết thực nghiệm mẫu nước thải ta thấy, sau tái sử dụng vật liệu nhiều lần, hiệu xử lý vật liệu xúc tác có giảm giảm không đáng kể 4.3 Xây dựng mô hình xử lý nước thải làng bún Phú Đô phản ứng Fenton dị thể quy mô hộ gia đình Trên sở nghiên cứu phản ứng Fenton dị thể xử lý chất hữu nước, đề xuất mô hình xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình sở: 47 - Trung bình gia đình sản xuất khoảng 300kg bún/ngày, lượng nước thải ngày trung bình 1m3 - Điều kiện lựa chọn cho phản ứng Fenton dị thể là: 1,9g vật liệu xúc tác Fe3O4, 1ml H2O2 30%, pH trung tính thời gian xử lý 2h - Nước thải trước môi trường tiếp nhận so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt Song chắn rác Bể lắng Bể phản ứng Nguồn tiếp nhận Hình 20: Mô hình xử lý nước thải đề xuất Thuyết minh quy trình Đầu tiên, nước thải qua song chắn rác Tại đây, rác thải rắn kích thước lớn như: bao bì nilong, vỏ chai, vỏ trái cây, giữ lại thu gom Nước thải qua bể lắng 1, nước thải lưu lại 6h với mục đích loại bỏ hạt rắn lơ lửng, hạt cát sỏi nước thải, tránh làm hỏng máy móc hệ thống phía sau (Lưu Minh Loan, 2009) Sau bể lắng nước thải xử lý phản ứng Fenton dị thể Tại bể này, nước thải hòa trộn với H 2O2 sau qua lưới lọc 48 Fe3O4 Vật liệu Fe3O4 ép thành miếng, bỏ vào lưới lọc cho nước thải qua Lớp vật liệu vừa có tác dụng xúc tác trình xử lý hữu H2O2, vừa có tác dụng khử màu nước thải Ưu điểm phản ứng Fenton dị thể không việc thay đổi pH nước thải, mà ưu điểm chỗ vật liệu xúc tác dễ thu hồi làm tái sử dụng cho nhiều lần tiếp theo, giúp giảm chi phí xử lý áp lực kinh tế cho quan chịu trách nhiệm Nước thải sau xử lý hữu phản ứng Fenton dị thể tiếp tục qua bể phản ứng lần trước nguồn tiếp nhận dù hiệu suất xử lý phản ứng Fenton dị thể cao so với QCVN 08MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt COD nước thải sau xử lý cao nhiều lần Bể lắng Bể lắng thiết kế với thông số sau: Chiều dài lòng bể: 2m Chiều rộng: 0,5m Chiều sâu: 1m Độ dày lớp bê tông nắp: 0,1m Tường phủ bì: 0,11m Dung tích bể: 1m3 Thời gian lưu nước: 6h 49 Hình 21: Bể lắng Bể phản ứng Bể phản ứng thiết kế với thông số sau: Chiều dài lòng bể: 1m Chiều rộng lòng bể: 1m Chiều sâu: 1m Tường phủ bì: 0,11m Dung tích bể: 1m3 Thời gian lưu nước: 2h 50 Hình 22: Bể phản ứng Đáy bể thiết kế trũng cong tạo độ xoáy cho cột nước, sử dụng máy khuấy tăng khả phản ứng trình oxy hóa Máy khuấy đặt theo trục tâm bể, cách đáy 30cm Các đường ống dẫn vào bể có van khóa Với dung tích bể 1m3, lượng hóa chất tương ứng sử dụng là: 10ml H2O2 30%, 20g Fe3O4 Vật liệu Fe3O4 ép thành miếng bỏ vào cấc lưới lọc nên dễ dàng thu hồi tái sử dụng cho lần sau KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 51 Sau thời gian nghiên cứu thực tế làng bún Phú Đô thực nghiệm phòng thí nghiệm, đạt số kết sau: Làng bún Phú Đô có truyền thống sản xuất lâu đời, nay, số hộ sản xuất bún giảm đáng kể làng có 200 hộ sản xuất 250 hộ kinh doanh bún Theo thống kê, trung bình ngày, hộ sản xuất khoảng 300kg bún thải khoảng 1m nước thải Nước thải từ hộ sản xuất xả trực tiếp cống thải chung làng mà không qua quy trình xử lý Trong làng có vài hộ có bể biogas chưa nước thải trước đổ cống chung hầu hết bể không đạt yêu cầu chất lượng Năm 2005, làng bún Phú Đô đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 84000m nay, nhà máy hoàn toàn ngưng hoạt động Qua trình quan sát thực tế phân tích mẫu nước thải làng bún Phú Đô nhận thấy: tiêu PH, tiêu chí khác nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép Hàm lượng TSS gấp từ 4,5 – lần, BOD5 gấp từ 280 – 377 lần, COD cao gấp 216 – 303 lần Ngoài ra, nước thải cống thải hộ gia đình cống thải chung có chung đặc điểm nước thải có màu trắng, bọt tinh bột lên trắng xóa vùng cống, nước đục bốc mùi hôi thối Như kết luận nước thải làng bún Phú Đô bị ô nhiễm nặng mang đặc trưng nước thải giàu chất hữu Thực khảo sát điều kiện xử lý nước thải làng bún Phú Đô phương pháp Fenton dị thể số điều kiện phù hợp cho trình phân hủy chất hữu cơ, cụ thể hàm lượng xúc tác 1,9g Fe 3O4, thể tích hydro peoxit 30% 1ml , pH khoảng từ 7-8 thời gian phản ứng tương ứng 2h Ở điều kiện phù hợp, hiệu suất phản ứng xử lý 93% Tuy nhiên, dù hiệu suất phản ứng cao COD vượt nhiều lần so với quy chuẩn cho phép Từ trình thu thập tài liệu, quan sát thực tế công tác thực nghiệm phòng thí nghiệm Bộ môn Hóa, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, xây dựng mô hình xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình 5.2 Đề xuất, kiến nghị Nếu đề tài tiếp tục, đề nghị nghiên cứu thêm vấn đề sau: 52 - Đánh giá hiệu mô hình xử lý thực tế - Đánh giá tuổi thọ vật liệu xúc tác - Nghiên cứu mô hình xử lý cho dòng chảy động 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Việt Anh - Báo động ô nhiễm môi trường làng nghề - Điểm nóng, môi trường Tạp chí Hội nông dân Việt Nam ngày 29/03/2016 Đào Sĩ Đức - Phân hủy phẩm nhuộm Reactive blue 182 kỹ thuật Fenton dị thể sử dụng tro tính/H2O2 - Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, tập 16, số T3 – 2013 Nguyễn Phương Hải - Nghiên cứu điều chế oxit sắt từ (Fe3O4) dạng nano - Luận văn thạc sĩ hoá học, Đại Học Cần Thơ (2008) Nguyễn Thị Lê Hiền, Phạm Thị Minh - Xử lý metyl đỏ phương pháp điện hóa - Tạp chí Hóa học, T.47(5A), tr.199-203, 200 Nguyễn Thị Hiển - Ứng dụng công nghệ Fenton để xử lý nước thải làng nghề Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội – mã đề tài: T2014-04-10-VB, 2015 Nguyễn Quốc Hòa, Lê Hồng Thắm, Trần Phi Hùng, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Quế, Phạm Đình Dũ, Hoàng Bắc (2014) - Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh sản phẩm thải từ ngành công nghiệp nhôm-Bùn đỏ - Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 1(14), tr 44-51 Lưu Minh Loan - Nghiên cứu bước đầu xây dựng quy trình xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình làng nghề Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 25 (2009) 219-227 Phạm Quốc Nhiên - Nghiên cứu tổng hợp Zeolite FeAlPO – khảo sát hoạt tính xúc tác phản ứng phân huỷ Phenol - Luận văn thạc sĩ hoá học, Đại Học Cần Thơ (2009) Trần Mạnh Trí, Trần Mạnh Trung - Các trình oxy hoá nâng cao xử lý nước nước thải Cơ sở khoa học ứng dụng - Nhà xuất khoa học kỹ thuật- 2005 Tài liệu nước 10 A K Dutta, S K Maji, B Adhikary - Ɣ-Fe2O3 nanoparticles: An easily recoverable effective photo-catalyst for the degradation of rose bengal and methylene blue dyes in the waste-water treatment plant - Mater Res Bull 49 (2014) 28–34 11 A Georgi, A Schierz, F-D Kopinke- Activation of hydrogen peroxide by complexes of iron (III) with humic acid for chemical degradation of 54 organic compounds in water- UFZ Centre for Environmental Research Leipzig- Halle GmbH, Department of Environmental Technology-2000 12 S Guo, G Zhang, J Wang - Photo-Fenton degradation of rhodamine B using Fe2O3–Kaolin as heterogeneous catalyst: Characterization, process optimization and mechanism, J Colloid Interf Sci 433 (2014) 13 Y Huang, C Cui, D Zhang, L Li, D Pan - Heterogeneous catalytic ozonation of dibutyl phthalate in aqueous solution in the presence of iron-loaded activated carbon - Chemosphere 119 (2015) 295–301 14 N Kitajima, S I Fukuzumi and Y Ono (1978) - Formation of superoxide ion during the decomposition of hydrogen peroxide on supported metal oxides - J Phys Chem 82, 1505–1509 15 P G Krutikov, A V Cheshum And V V Ragulin (1984) - Catalytic activity of iron oxides in the decompposition of hydrogen peroxide - J Appl Chem 57, 723–727 16 N Kulik, Y Panova, M Trapido - The Fenton chemistry and its combination with coagulation for treatment of dye solutions Department of Chemical Engineering, Technical University of Technology-2004 17 W Li, Y Wang, A Irini - Effect of pH and H2O2 dosage on catechol oxidation in nano-Fe3O4 catalyzing UV–Fenton and identification of reactive oxygen species - Chem Eng J 244 (2014) 1–8 18 Lin Gurol - eterogeneous catalytic oxidation of phenanthrene by hydrogen peroxide in soil slurry: kinetics, mechanism, and implication - 1996 19 J MacAdam, S.A Parsons, P Hillis- Treatment of a pesticide contaminated surface water with Fenton’s – School of Water Sciences, Cranfield University-2006 20 C M Mille and R L Valentine (1999) - Mechanistic studies of surface catalyzed H2O2 decomposition and contaminant degradation in the presence of sand - Water Res 33, 2805–2816 21 Neyens Baeyens - A review of classic Fenton's peroxidation as an advanced oxidation technique - 2003 22 A Papadopoulos, D Fatta2, A Mentzis1- Study on the use of Fenton’s Reagent for the treatment of refractory organics contained in the textile 55 wastewater- School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens- 2006 23 O Primo, M.J Rivero, I Ortiz- Fenton Process for the treatment of landfill leachate-Department of Chemical Engineering, University of Cantabria, Avda.de los Castros s/n, 39005 Santander Spain-2005 24 J Prousek, E Palackova, S Priesolova, L Markova, A Alevova- Fenton and Fenton- like AOPs for wastewater treatment: From laboratory- toplant- scale application- Department of Environment Engineering Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak Technical University-2004 25 J X Ravikumar and M D Gurol (1994) - Chemical oxidation of chlorinated organics by hydrogen peroxide in the presence of sand Environ Sci Technol 28, 394–400 56 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ PHÁT SINH NƯỚC THẢI LÀNG BÚN PHÚ ĐÔ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI Phiếu số: Ý kiến ông (bà) góp phần vô quan trọng, vào thành công nghiên cứu Xin ông (bà) vui lòng cung cấp số thông tin cách trả lời cụ thể câu hỏi Xin chân thành cảm ơn! Tuổi: ………… Giới tính: ……………… Trình độ học vấn: …………… Anh/chị tham gia vào lớp/ khóa đào tạo, tập huấn xử lý nước thải chưa? Có Không Nếu có, ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nhà anh/chị có sản xuất bún không? ………………………………………………………………………………… (Nếu không, anh/chị trả lời câu hỏi 1, 3) Trung bình ngày nhà anh/chị sản xuất kg bún? ………………………………………………………………………………… Một tháng nhà anh chị dùng hết khối nước? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Anh/chị có ước lượng lượng nước thải sản xuất ngày nhà không? Nếu có bao nhiêu? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Anh/chị có biết xử lý nước thải không? ………………………………………………………………………………… Hiện nhà anh/chị có áp dụng quy trình xử lý nước thải không? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 57 Hiện làng có áp dụng quy trình xử lý nước thải không? Nếu có gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Trong làng có tổ chức giám sát, quản lý nước thải hộ sản xuất bún không? Nếu có, tổ chức tên gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tổ chức có thường xuyên kiểm tra hộ sản xuất không? Tần suất bao nhiêu? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Anh/chị có tuyên truyền xử lý nước thải bảo vệ môi trường không? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Anh/chị đánh giá môi trường làng, đặc biệt môi trường nước? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo anh/chị, đài báo đưa tin làng nghề Phú Đô bị ô nhiễm nước thải sản xuất bún có không? Nếu không nguyên nhân đâu? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cám ơn giúp đỡ anh/chị 58
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Phản Ứng Fenton Dị Thể Xử Lý Chất Hữu Cơ Trong Nước Thải Làng Bún Phú Đô, Hà Nội, Nghiên Cứu Phản Ứng Fenton Dị Thể Xử Lý Chất Hữu Cơ Trong Nước Thải Làng Bún Phú Đô, Hà Nội, Nghiên Cứu Phản Ứng Fenton Dị Thể Xử Lý Chất Hữu Cơ Trong Nước Thải Làng Bún Phú Đô, Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay