Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon Tum

12 24 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:59

Header Page of 145 Nghiên cứu Tôn giáo Số – 2014 93 ĐẶNG LUẬN* CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO - DÂN TỘC TẠI KON TUM (Nghiên cứu trường hợp Công giáo) Tóm tắt: Bài viết đề cập hai vấn đề liên quan đến cộng đồng tôn giáo/Công giáo - dân tộc Kon Tum Một là, truyền bá phát triển Công giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số việc hình thành cộng đồng Công giáo - dân tộc Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng từ năm 1848 đến Hai là, tác động cộng đồng Công giáo - dân tộc đến số lĩnh vực tiêu biểu đời sống giáo dân Kon Tum như: kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, v.v Từ khóa: Kon Tum, Tây Nguyên, cộng đồng dân tộc - tôn giáo, Công giáo, dân tộc thiểu số Dẫn nhập Truyền bá phát triển Công giáo vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên chủ trương lớn có ý nghĩa sống Giáo hội Công giáo Việt Nam nửa đầu kỷ XIX Người trực tiếp thực sứ mệnh Giám mục Stéphane Cuénot Việc truyền giáo lên Tây Nguyên trở thành tâm cao Giáo hội Công giáo Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu Năm 1848, Giám mục Stéphane Cuénot giao nhiệm vụ cho Nguyễn Do (thường gọi thầy Sáu Do) tìm đường truyền giáo vào vùng Tây Nguyên Đầu năm 1848, Linh mục Combes thầy Sáu Do dẫn đường với bốn thầy giảng số chủng sinh khởi hành từ Gò Thị đến Trạm Gò, bị voi đuổi phải bỏ chạy Cuối năm 1850, đoàn truyền giáo gồm 15 người, có hai linh mục Dourisboure Desgouts, thầy Thám (em thầy Sáu Do) dẫn đường từ Gò Thị đến Bến - Trạm Gò - làng Bơ Ham - làng Bơ Lu - làng Kon Phar - làng Kơ Lang người Ba Na Năm 1851, sau thời gian tìm đường xâm nhập, Giám mục * Footer Page of 145 TS., Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Header Page of 145 94 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2014 Stéphane Cuénot phân vùng truyền giáo Tây Nguyên thành bốn trung tâm: Kon Kơ Xâm (người Ba Na), Plei Rơ Hai (người Ba Na ngành Rơ Ngao), Kon Trang (người Xơ Đăng) Plei Chư (người Gia Rai)1 Tuy nhiên, giai đoạn đầu truyền giáo vào Tây Nguyên, giáo sĩ Công giáo gặp nhiều khó khăn như: cấm đạo triều Nguyễn, địa hình cách trở chia cắt, loại bệnh xứ nhiệt đới, bất đồng ngôn ngữ chủng tộc, v.v Nhưng khó khăn lớn khác biệt Công giáo với hình thức thờ cúng truyền thống dân tộc thiểu số địa phương Một số cộng đồng theo Công giáo lâu đời, không dứt bỏ hình thức thờ cúng truyền thống Trong đó, Công giáo không chấp nhận việc làm đồng bào Cho nên, nhiều người từ bỏ Công giáo để quay lại với tập tục thờ cúng cũ Do vậy, việc theo Công giáo phận dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng bước đầu, việc trì đời sống đạo nơi họ việc khó khăn nhiều Sự hình thành cộng đồng tôn giáo - dân tộc Tây Nguyên Cộng đồng tôn giáo - dân tộc hiểu cộng đồng tộc người theo tôn giáo đó, yếu tố tôn giáo chiếm ưu thế, chi phối yếu tố tộc người Với cách hiểu vậy, chia cộng đồng Công giáo - tộc người Tây Nguyên theo thời gian sau: 2.1 Sự hình thành cộng đồng tôn giáo - dân tộc thời kỳ đầu truyền bá Công giáo vào Tây Nguyên Sau thời gian truyền giáo vùng dân tộc thiểu số, giáo sĩ Công giáo nhận thấy, tiếp tục để tín đồ tân tòng sinh sống làng với người ngoại giáo dẫn đến nguy khó giữ đạo Bởi vì, đa số dân chúng làng xem họ kẻ phản bội truyền thống họ bị đối xử với thái độ xa lạ Thời kỳ giáo sĩ Công giáo làm nhà sống chung với dân làng phát huy tác dụng ban đầu Về sau, phương thức tỏ trở ngại, cần phải thay đổi môi trường sống, thiết lập nơi cư trú riêng với luật lệ riêng nhằm giữ đạo tốt Phương cách ghi nhận báo cáo thường niên Giám mục Giáo phận Kon Tum sau: Ở khắp nơi, họ tìm cách chuyển đổi cá nhân riêng rẽ Tuy nhiên, khối diện họ không làm Phương pháp hay tìm thấy sau đó: phải tìm cách chuyển đổi toàn làng, chí nhóm làng Ngay điều Footer Page of 145 Header Page of 145 Đặng Luận Cộng đồng tôn giáo – dân tộc… 95 hiểu công loan báo Tin Mừng bắt đầu có tiến khu vực này2 Ý định Linh mục P Dourisboure đem áp dụng Từ năm 1851, vùng truyền giáo Kon Tum xuất nhiều làng nông trại theo ý tưởng Các làng kế hoạch xây dựng phải theo mô hình tổ chức sản xuất đời sống khác với làng truyền thống Vị trí chọn để xây dựng mô hình thường nơi đất đai màu mỡ, gần sông suối, ruộng nước; án ngữ đường giao thông (đường rừng) vùng; gần trung tâm truyền giáo xây dựng trước nhằm hỗ trợ lúc cần thiết; không xa, tách biệt với làng ngoại giáo3 Cư dân đến khai thác vùng đất ban đầu tín hữu tân tòng sốt sắng Họ tự nguyện khai phá nơi huy linh mục, tín hữu người Kinh từ đồng lên Sau đó, đời sống ổn định phát triển, làng thu hút thêm nhiều cư dân khác đến cư trú với điều kiện theo Công giáo4 Lực lượng bổ sung đáng kể cho dân số làng nô lệ, tù binh chiến tranh giáo sĩ Công giáo bỏ tiền chuộc đưa đến nơi khai phá Một thành phần quan trọng khác làng người Kinh từ đồng theo linh mục lên phục vụ cho miền truyền giáo Kon Tum Họ trực tiếp hướng dẫn, tư vấn cho người dân tộc thiểu số làng tiếp cận với cách thức sản xuất mới, kỹ thuật canh tác lúa nước Qua thời gian, mô hình thành công nhiều mặt, sản xuất phát triển nhờ áp dụng phương thức sản xuất mới, suất lao động tăng cao, không nạn mùa, đói đe dọa Sống làng thế, người dân an tâm mặt an ninh, tránh xung đột làng Tại làng Công giáo vùng đất Tây Nguyên, giáo sĩ đứng tổ chức điều hành thay cho máy tự quản truyền thống, lối sống đạo đẩy lùi tập tục bị coi mê tín Với thành công đó, nơi thật điểm thu hút người ngoại đạo địa bàn để mở rộng việc truyền giáo làng khác Ở thời kỳ này, giáo sĩ xây dựng làng Công giáo toàn tòng, nhằm tách tân tòng khỏi cộng đồng truyền thống, tránh cho tín đồ khỏi chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ làng cũ giữ đạo tốt Footer Page of 145 Header Page of 145 96 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2014 Về sau, xây dựng kiên cố, làng trở thành nơi thu hút người ngoại đạo, lan tỏa Công giáo vùng xung quanh với hấp dẫn tính ưu việt số phương diện so với làng truyền thống Những làng kiểu giáo sĩ trực tiếp xây dựng, nên họ trực tiếp điều hành, tổ chức sống Vai trò bật giáo sĩ phần làm lu mờ vai trò người có uy tín thiết chế truyền thống 2.2 Sự hình thành cộng đồng tôn giáo - dân tộc thời kỳ Công giáo có chỗ đứng vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên Từ thành công điểm truyền giáo đề cập, sang giai đoạn 1885 - 1954, cộng đồng tôn giáo kiểu tiếp tục nhân rộng, với phương thức khác Nếu giai đoạn 1850 - 1885, địa bàn truyền giáo phát triển chủ yếu vùng người Ba Na với việc nhân rộng ảnh hưởng làng Công giáo kiểu mẫu, sang giai đoạn 1885 - 1954, địa bàn truyền giáo mở rộng vùng người Xơ Đăng Nhiều làng xin tòng giáo tập thể trở lại đạo, từ năm 1885 đến năm 1940 Hiện tượng sử gia Công giáo gọi “lúa chín đầy đồng” “thiếu thợ gặt” Nói cách khác, việc người dân tộc thiểu số từ bỏ thờ cúng truyền thống để theo Công giáo diễn không cá nhân, mà cộng đồng làng Hiện tượng đánh dấu thay đổi tâm thức tôn giáo lớn người dân tộc thiểu số Đồng thời, tượng cho thấy, việc tạo cộng đồng thể cách thức truyền bá Công giáo đặc thù cho tộc người Từ thập niên cuối kỷ XIX đến thập niên 30 kỷ XX, vùng người Xơ Đăng nơi truyền giáo sôi động đạt kết nhiều Từ năm 1885 đến năm 1908, kết truyền giáo đạt chủ yếu địa bàn người Ba Na Trong 94 làng tòng giáo giai đoạn có bốn làng người Gia Rai, ba làng người Xơ Đăng Nhưng từ năm 1908 đến năm 1955 có 61 làng tòng giáo, vùng người Xơ Đăng chiếm nửa (33 làng; vùng Rơ Ngao 13 làng; vùng Gia Rai: làng; vùng Ba Na: làng)5 Do số lượng làng tòng giáo tăng lên nhanh chóng, nhân lực truyền giáo có hạn, bao quát tất làng theo đạo, vậy, Giáo hội thành lập Hội Giáo phu vùng đất Tây Nguyên, tạo đội Footer Page of 145 Header Page of 145 Đặng Luận Cộng đồng tôn giáo – dân tộc… 97 ngũ Thầy giảng vùng dân tộc thiểu số Công việc năm 1908 với việc mở trường đào tạo giáo phu Đến năm 1915, Luật Các Giáo phu (sau gọi tắt Luật Giáo phu) giáo quyền phê chuẩn Sau năm (1916), Hội Các Giáo phu (sau gọi tắt Hội Giáo phu) thiết lập nhằm tập hợp giáo phu tổ chức, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích luật có Các giáo sĩ đóng vai trò hướng dẫn, giáo phu trực tiếp thực công việc đạo Luật Giáo phu quy định như: dạy giáo lý cho trẻ nhỏ tân tòng, kể giáo lý hôn phối; thực số bí tích Rửa tội cho trẻ con, trẻ - tuổi, lo cho chúng học kinh bổn để xưng tội, chịu lễ lần đầu Khi trẻ 13 - 14 tuổi, giáo phu đưa chúng nhận bí tích Thêm sức Ngoài ra, giáo phu giao làm chứng cho đôi hôn phối; tống táng người qua đời; đưa Mình Thánh cho người hấp hối Giáo phu lo việc đèn nến nhà thờ, nhà nguyện, xướng kinh, cắt đặt người trông coi sở thờ tự, đôn đốc tín đồ tham gia thánh lễ Chủ nhật, Lễ Trọng năm Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh, v.v Ngoài ra, giáo phu tham gia máy tự quản làng, điều hành việc tục Thiết chế đến tồn phổ biến làng Công giáo Kon Tum Như vậy, chế vận hành làng Công giáo lúc không khép kín giai đoạn đầu (các làng Công giáo kiểu mẫu) Ở có kết hợp tôn giáo/ Công giáo với truyền thống việc vận hành đạo đời Trong đó, yếu tố tôn giáo chi phối nhiều 2.3 Sự hình thành cộng đồng tôn giáo - dân tộc điều kiện Công giáo phát triển hội nhập văn hóa dân tộc thiểu số Tây Nguyên Giai đoạn 1954 - 1975, vùng đất Tây Nguyên chứng kiến nhiều biến cố: chiến tranh lan rộng, sách cai trị chủ nghĩa thực dân mới, gia tăng nhanh chóng số lượng người Kinh Tất kiện làm thay đổi nhiều diện mạo Tây Nguyên Thực tế lịch sử vừa đặt thách thức, vừa mang lại hội cho Công giáo Trong bối cảnh ấy, Tòa Giám mục Kon Tum biết tận dụng hội thời mang lại để tiếp tục phát triển đạo vùng dân tộc thiểu số Một mặt, Giáo hội địa phương đẩy mạnh việc phát triển đạo số người Kinh di cư đến, tạo lực lượng giáo dân người Kinh đông đảo, cư trú vị Footer Page of 145 Header Page of 145 98 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2014 trí chiến lược, lấy làm bàn đạp để đến với vùng dân tộc thiểu số Mặt khác, Giáo hội địa phương vừa củng cố địa bàn truyền thống chưa có chiến nổ ra, vừa tập trung hướng ưu tiên truyền giáo vào vùng dân tộc Gia Rai, nơi mà giai đoạn trước mức độ xâm nhập Công giáo hạn chế Có thể nói, có mặt Linh mục Jacque Dournes vùng đất Cheo Reo từ năm 1954, với hỗ trợ đắc lực từ phía giáo sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đến Giáo phận Kon Tum từ cuối thập niên 60 kỷ XX, tạo nên thành công bước đầu nơi người Gia Rai, tộc người có số dân đông Tây Nguyên, đến với Chúa muộn màng tộc người khác Từ năm 1960 đến năm 1975, Giáo phận Kon Tum xây dựng ba trung tâm truyền giáo trải rộng gần toàn vùng đất người Gia Rai sinh sống: Trung tâm truyền giáo Bon Ma Djơng năm 1969 (thị xã Ayun Pa) phía đông; Trung tâm truyền giáo Plei Chuet năm 1973 (thành phố Plei Ku) phía tây bắc Trung tâm truyền giáo Plei Kly 1969 (huyện Chư Sê) phía nam giáp với huyện EhLeo (Đắk Lắk)6 Giáo hội tích cực tham gia hoạt động xã hội như: xây dựng trường học cấp từ phạm vi giáo xứ đến phạm vi giáo phận; mở trạm khám phát thuốc địa sở, xây dựng bệnh viện Kon Tum; mở sở từ thiện nhiều nơi phù hợp cho loại đối tượng; thành lập số trung tâm dành riêng cho nữ người dân tộc thiểu số,… Kết hợp truyền giáo với hoạt động xã hội đặc điểm truyền giáo giai đoạn Từ năm 1975 đến nay, giáo sĩ, nữ tu Công giáo người nước rời khỏi Việt Nam Từ đây, Giáo hội Công giáo Việt Nam người Việt Nam cai quản Tình hình Giáo phận Kon Tum Trước năm 1986, Tòa Giám mục Kon Tum chủ trương nghe ngóng tình hình chờ hội Sau năm 1986, hoạt động tôn giáo Việt Nam có phần khởi sắc, Công giáo Kon Tum nằm xu hướng Tòa Giám mục Kon Tum trọng kiện toàn lại hệ thống tổ chức, xếp lại nhân sự, tích cực đào tạo hệ giáo sĩ trẻ, củng cố Giáo hội sở từ giáo dân đến đội ngũ chức việc giáo phu, câu, biện; củng cố hội đoàn có từ trước; tăng cường bám sát sở để truyền đạo củng cố đức tin,… Tất động thái nhằm thúc đẩy việc truyền giáo phát triển đạo Thực tế năm gần cho thấy, số lượng tín đồ Công giáo vùng dân tộc thiểu số Kon Tum không ngừng tăng lên Footer Page of 145 Header Page of 145 Đặng Luận Cộng đồng tôn giáo – dân tộc… 99 so với thời điểm trước năm 1975 Cá biệt, vùng người Gia Rai, số làng người theo Công giáo tăng nhanh Riêng trung tâm truyền giáo Cheo Reo vùng người Gia Rai, từ năm 1956 đến năm 1987, có bảy làng theo đạo với 501 tín đồ, 1.279 dự tòng, mười năm sau, số lượng tín đồ tăng lên 1.361 tín đồ, 3.923 dự tòng, với 79 làng theo đạo Đến năm 2005, có 6.217 giáo dân, 5.148 dự tòng7 Ở thời kỳ 1954 - 1975, tác động chiến tranh, cộng đồng Công giáo - dân tộc có biến động lớn Nhiều làng Công giáo buộc phải di cư liên tục, số giáo dân di thực khỏi địa bàn cư trú truyền thống, bị gom vào ấp chiến lược di tản tỉnh khác mà ngày trở lại Điều làm xáo trộn địa bàn cư trú dân tộc Họ bị dồn nơi, gần trung tâm đô thị có điều kiện sống xa lạ với làng cũ Các thiết chế vận hành cũ bị xáo trộn theo Chính quyền thực dân dựng lên thiết chế quản lý đóng vai trò thay thiết chế cũ điều hành sống dân làng Thế giới dường mở rộng họ họ ngỡ ngàng trước thay đổi nhanh Bây giờ, họ quay trở lại xưa Sau năm 1975, đặc biệt từ năm 1986 đến nay, thành tựu kinh tế - xã hội to lớn mà đất nước đạt tảng động lực quan trọng để tôn giáo ngày gắn bó, đồng hành dân tộc Đối với Công giáo, Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, lần đầu tiên, vấn đề hội nhập văn hóa, đồng hành dân tộc đặt Đó “xây dựng Hội Thánh lối sống lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc” Cộng đồng Công giáo - dân tộc với lĩnh vực đời sống giáo dân Kon Tum 3.1 Trên lĩnh vực xã hội Do khác biệt văn hóa, việc cứng nhắc hội nhập văn hóa, thời kỳ đầu, giáo sĩ Công giáo khó tiếp xúc với người dân tộc thiểu số Khi số làng chấp nhận giáo sĩ vào sinh sống truyền giáo lúc xung đột văn hóa nảy sinh Đa số dân làng quay lưng lại với tín đồ tân tòng Điều gây nhiều bất lợi cho nhà truyền giáo tín hữu Bởi vì, chung đụng ràng buộc truyền thống ảnh hưởng đến đời sống đạo tín đồ Thực tế cho thấy, nhiều người không chịu sức ép dư luận bỏ đạo Footer Page of 145 Header Page of 145 100 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2014 Trước tình hình này, giáo sĩ đưa giáo dân sống riêng để tránh phiền toái để giữ đạo tốt Họ lập làng Công giáo toàn tòng Ở làng Công giáo này, máy tự quản thiết chế làng truyền thống chủ làng, hội đồng già làng, thủ lĩnh quân sự, chủ nhà rông, thầy cúng, chủ đất, thay máy quản lý Ở đó, giáo sĩ người thay chủ làng máy tự quản quán xuyến tất công việc, từ đối nội đến đối ngoại, từ kinh tế đến trị, an ninh… Các giáo sĩ sức xây dựng làng trở thành nơi kinh tế phát triển nhờ áp dụng phương pháp canh tác mới, đảm bảo mặt an ninh, tượng chiến tranh mối đe dọa từ làng ngoại đạo xảy trước Họ xem làng Công giáo kiểu mẫu, thành lũy kiên cố với mục đích phát triển tín đồ, vừa giữ đạo tân tòng, vừa thu hút người ngoại đạo, thấy lợi ích làng Công giáo mang lại với điều kiện theo đạo Ở làng có Công giáo, sống tổ chức lại Theo đó, giáo sĩ đóng vai trò chủ làng tổ chức, điều hành việc Những làng Công giáo thành lập, vai trò giáo sĩ quan trọng Ở nơi này, họ có điều kiện thực hóa dự định mà làng truyền thống dường Sự diện Công giáo vùng dân tộc thiểu số làm thay đổi diện mạo tổ chức thiết chế buôn làng truyền thống Việc hình thành xứ đạo, họ đạo nhiều phá vỡ tính tự trị, khép kín buôn làng Một họ đạo từ hai đến ba làng; xứ đạo gồm nhiều làng, bao trùm lên vùng rộng lớn Điều làm cho tổ chức làng truyền thống mở hơn, đồng thời lỏng lẻo Thay đổi lớn thiết chế truyền thống gần bị thiết chế Công giáo thay làm cho tê liệt Bộ máy tự quản buôn làng có từ lâu đời nhường chỗ cho giáo phu, linh mục, Điều tạo nên khác biệt vùng có Công giáo Công giáo 3.2 Trên lĩnh vực kinh tế Việc dời làng, sống du canh, du cư đồng bào dân tộc thiểu số thật trở ngại lớn việc truyền giáo phát triển Công giáo Hoàn cảnh đặt giáo sĩ thay đổi thói quen Cuộc sống định canh, định cư tạo điều kiện thuận lợi đời sống đồng bào, thay đổi tập quán từ lâu đời Footer Page of 145 Header Page of 145 Đặng Luận Cộng đồng tôn giáo – dân tộc… 101 lợi cho sản xuất đời sống; tạo thói quen giúp cho người dân ổn định đời sống lâu dài, có điều kiện để phát triển sản xuất, bảo vệ tài nguyên môi trường Trên thực tế, tập quán sản xuất làng Công giáo thay đổi có lợi cho sản xuất, mang lại hiệu kinh tế, suất lao động cao so với làng truyền thống, chẳng hạn biết dùng trâu bò để cày bừa Sử dụng trâu bò làm công cụ sản xuất bước tiến lớn thay đổi nhận thức hành động đột phá dũng cảm phương thức sản xuất Bởi vì, trước đó, trâu bò, trâu, xem vật thiêng dùng để tế thần 3.3 Trên lĩnh vực văn hóa Kinh nghiệm truyền giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Kon Tum Tây Nguyên 160 năm cho thấy, Công giáo công thức chung để “gieo hạt giống Phúc Âm” vào khu vực Các giáo sĩ từ thực tế có cách thức riêng để hội nhập vào cộng đồng cư dân Quá trình cần có thời gian dài để tiếp xúc, thay đổi nhận thức tạo nên mối quan hệ hai chiều Trong đó, dấu ấn văn hóa tộc người giữ lại, tiếp biến qua lăng kính Công giáo Nói cách khác, văn hóa dân tộc thiểu số có ảnh hưởng trở lại Công giáo Trước hết, chủ động giáo sĩ việc tìm hiểu vận dụng văn hóa dân tộc để truyền giáo, chẳng hạn tục kết nghĩa, ăn sinh hoạt với đồng bào, học ngôn ngữ, tìm hiểu phong tục tập quán, tạo chữ viết, lập làng, họ đạo Công giáo, hội nhập lễ nghi Công giáo với văn hóa dân tộc thiểu số, v.v Vận dụng văn hóa, tập tục dân tộc thiểu số để thành lập tổ chức phù hợp với người địa phương trường đào tạo giáo phu, Dòng Ảnh phép lạ, hệ thống trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số, sở từ thiện, v.v Sử dụng hình thức sinh hoạt cộng đồng phục vụ cho nghi lễ tôn giáo, cồng chiêng, điệu múa, dân ca Cồng chiêng sử dụng hầu hết lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số Kon Tum, từ lễ hội chung cộng đồng đến gia đình cá nhân, chuyện vui hay chuyện buồn có cồng chiêng chia sẻ Trong lễ nghi Công giáo, cồng chiêng sử dụng đám rước, thánh lễ, chôn cất người chết nghĩa địa Khi giám mục kinh lý thực Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 102 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2014 thánh lễ giáo xứ, giáo họ, đội cồng chiêng với giáo dân đánh cồng chiêng tiếp đón long trọng Đi liền với cồng chiêng điệu múa cách điệu sử dụng cho dâng lễ, dâng hoa Các giáo sĩ sử dụng số điệu dân ca Ba Na hát xoi, hát Thri vào thánh lễ Những thánh ca mang âm hưởng dân ca Ba Na dễ hát, dễ thuộc, phù hợp với tâm thức tộc người Trong công trình kiến trúc tôn giáo có địa phương hóa Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, Chủng viện Kon Tum, vừa kết hợp kiểu kiến trúc Châu Âu, vừa mô kiến trúc nhà rông, nhà dài dân tộc Ba Na, Xơ Đăng8 Các nhà thờ, nhà nguyện xây dựng năm gần mô theo mô típ kiến trúc nhà rông Nhà thờ xứ Đắk Mốt (xã Đắk Mốt, huyện Ngọc Hồi), Nhà thờ xứ Kon Xăm Lũ (xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy), v.v Cung thánh số nhà thờ trang trí theo phong cách dân tộc, nhà tạm mô hình nhà rông thu nhỏ; tượng nhà mồ cách điệu trang trí nhà thờ làm bớt nét Phương Tây, đậm nét địa, khiến trở thành nhà chung thân thương cộng đồng9 Tuy nhiên, chiều cạnh khác, số nét văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số bị Công giáo hóa Công giáo làm thay đổi, biến dạng nhiều lễ hội, tập tục truyền thống tốt đẹp dân tộc thiểu số địa phương Trong vùng đồng bào theo Công giáo, lễ hội truyền thống không tổ chức theo tập tục từ xưa, mà có pha chế yếu tố cũ yếu tố mới, thay lễ nghi Công giáo Đây tượng giao thoa văn hóa Công giáo với văn hóa dân tộc thiểu số Trong trình này, Công giáo chủ thể tác động đến văn hóa dân tộc thiểu số nhiều 3.4 Trên lĩnh vực tôn giáo Một vấn đề khó Công giáo truyền bá vào vùng dân tộc thiểu số Kon Tum tín ngưỡng thờ Yang (thần) đồng bào Sự đụng độ thường diễn từ Công giáo lên Tây Nguyên Là tôn giáo độc thần, truyền vào cư dân địa Tây Nguyên, giáo sĩ Công giáo phải chủ động phá thần Sự lựa chọn Thiên Chúa với vị thần truyền thống tân tòng khó Footer Page 10 of 145 Header Page 11 of 145 Đặng Luận Cộng đồng tôn giáo – dân tộc… 103 khăn Nhiều người có cảm giác kẻ phản bội truyền thống, nên bỏ đạo không chịu sức ép tâm lý, ghẻ lạnh cộng đồng Trước tình hình đó, giáo sĩ chấp nhận địa phương hóa Công giáo cho tương hợp với văn hóa dân tộc địa phương Cho nên, họ không phá thần, mà tạo thần nhiều hình thức, chẳng hạn sử dụng tên gọi vị thần truyền thống thêm nội hàm mới, tạo tên gọi Những vị thần giáo sĩ giải thích tồn từ lâu đời mà cư dân lâu thờ cúng Nói cách khác, giáo sĩ tạo thần cách khoác cho vị thần truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số tên gọi nội hàm Công giáo, tạo tình cảm gần gũi tương hợp nhận thức tín đồ./ CHÚ THÍCH: P Dourisboure (2008), Dân làng Hồ, Nxb Đà Nẵng: 11, 138 Báo cáo số 1017 (năm 1936), tài liệu lưu trữ văn khố Hội Thừa sai Paris (MEP), Paris, Cộng hòa Pháp P Dourisboure (2008), sđd: 218 - 221 Nguyễn Hồng Dương (2006), “Hoạt động truyền đạo Công giáo vùng dân tộc thiểu số Giáo phận Kon Tum: số biểu đặc thù”, Nghiên cứu Tôn giáo, số (41): 44 Tòa Giám mục Kon Tum (1970), Lịch sử truyền giáo Giáo phận Kon Tum, tài liệu lưu trữ Tòa Giám mục Kon Tum: 22 Lm Nguyễn Hoàng Sơn (2005), Sơ lược tiểu sử Trung tâm truyền giáo Cheoreo, (giai đoạn II), http://gpkontum.wordpress.com Nguyễn Hoàng Sơn (2008), Kỷ niệm đệ bách chu niên (1908 - 2008) Trường đào tạo Giáo phu Thánh Cuénot Thể…, Báo điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Hoàng Sơn (2008), Bôl Giáo Phu: Một sáng kiến độc đáo - ứng dụng thần kỳ tổ chức thầy giảng cho vùng truyền giáo, Báo điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Hồng Dương (2006), “Hoạt động truyền đạo Công giáo vùng dân tộc thiểu số Giáo phận Kon Tum: số biểu đặc thù”, Nghiên cứu Tôn giáo, số (41): 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo số 1017 (năm 1936), tài liệu lưu trữ văn khố Hội Thừa sai Paris (MEP), Paris, Cộng hòa Pháp Nguyễn Văn Chinh, Mathieu Guérin (2004), “Sự truyền bá Kitô giáo cư dân Tây Nguyên: tác động chế độ thuộc địa chiến tranh”, Nghiên cứu Tôn giáo, số (26) Footer Page 11 of 145 Header Page 12 of 145 104 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2014 P Dourisboure (2008), Dân làng Hồ, Nxb Đà Nẵng Nguyễn Hồng Dương (2006), “Hoạt động truyền đạo Công giáo vùng dân tộc thiểu số Giáo phận Kon Tum: số biểu đặc thù”, Nghiên cứu Tôn giáo, số (41) Lm Nguyễn Hoàng Sơn (2005), Sơ lược tiểu sử Trung tâm truyền giáo Cheoreo, (giai đoạn II), http://gpkontum.wordpress.com Nguyễn Hoàng Sơn (2008), Kỷ niệm đệ bách chu niên (1908 - 2008) Trường đào tạo Giáo phu Thánh Cuénot Thể…, Báo điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Hoàng Sơn (2008), Bôl Giáo Phu: Một sáng kiến độc đáo - ứng dụng thần kỳ tổ chức thầy giảng cho vùng truyền giáo, Báo điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam Tòa Giám mục Kon Tum (1970), Lịch sử truyền giáo Giáo phận Kon Tum, tài liệu lưu trữ Tòa Giám mục Kon Tum Abstract RELIGIO - ETHNIC COMMUNITY IN KON TUM, VIETNAM (A Case Study of Catholicism) The paper addressed two issues related to religious communities / Catholicism - Ethnic in Kon Tum The first was the spread and development of Catholicism in ethnic minority communities and the forming of Catholicism - Ethnic community in the Central Highlands in general, Kon Tum in particular from 1848 up to now The second was the impact of Catholicism - Ethnic community in such typical fields of the believer’s life in Kon Tum as: economy, culture, society, religion, etc Keywords: Kon Tum, the Central Highlands, religio - ethnic community, Catholicism, ethnic minority Footer Page 12 of 145 ... nhiều Sự hình thành cộng đồng tôn giáo - dân tộc Tây Nguyên Cộng đồng tôn giáo - dân tộc hiểu cộng đồng tộc người theo tôn giáo đó, yếu tố tôn giáo chiếm ưu thế, chi phối yếu tố tộc người Với cách... chia cộng đồng Công giáo - tộc người Tây Nguyên theo thời gian sau: 2.1 Sự hình thành cộng đồng tôn giáo - dân tộc thời kỳ đầu truyền bá Công giáo vào Tây Nguyên Sau thời gian truyền giáo vùng dân. .. thống dân tộc Cộng đồng Công giáo - dân tộc với lĩnh vực đời sống giáo dân Kon Tum 3.1 Trên lĩnh vực xã hội Do khác biệt văn hóa, việc cứng nhắc hội nhập văn hóa, thời kỳ đầu, giáo sĩ Công giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon Tum, Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon Tum, Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon Tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay