Các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệ

13 25 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:59

Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việc đảm bảo điều kiện lao động tốt cho người lao động mục tiêu lớn Nhà nước ta đường công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Điều vô quan trọng, công đổi đất nước muốn nâng cao hiệu sản xuất phải phát huy hết khả lao động sáng tạo người mà muốn làm điều lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện lao động có thuận lợi hay không, điều kiện lao động thuận lợi giúp đạt suất cao mà tạo tiền đề cho phát triển toàn diện người lao động Trong nghiệp phát triển kinh tế đất nước ngành chế tạo thiết bị đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế giải việc làm cho người lao động giúp cho trình công nghiệp hóa – đại hóa nhanh Trên sở xác định tầm quan trọng vấn đề, thân xin chọn chuyên đề “Các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệ” để nghiên cứu, giúp doanh nghiệp có hướng khắc phục tồn Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu ảnh hưởng điều kiện lao động tới sức khoẻ người lao động ngành chế tạo thiết bị nhằm tìm giải pháp làm giảm khả xảy tai nạn lao động giảm thiểu bệnh nghề nghiệp Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệ Phạm vi thời gian: Tháng năm 2014 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát: Quan sát trực tiếp điều kiện làm việc công nhân ảnh hưởng điều kiện lao động tới sức khoẻ họ Phương pháp phân tích tài liệu: Nghiên cứu phân tích tài liệu chuyên ngành Bộ luật lao động, tài liệu, số liệu , báo cáo, tạp chí, văn hướng dẫn thực việc cấp phát thiết bị bảo vệ cá nhân Phương pháp vấn: Phỏng vấn trực tiếp người lao động Footer Page 1SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành PHẦN NỘI DUNG Chương MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ RẤT NHỎ 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Là sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: Rất nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (Tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán Doanh nghiệp) số lao động bình quân năm 1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ nhỏ Theo NĐ 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/06/2009; Doanh nghiệp nhỏ nhỏ định nghĩa sau: Quy mô Khu vực I Nông, lâm nghiệp thủy sản II Công nghiệp xây dựng III Thương mại dịch vụ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Số lao động Tổng nguồn vốn 10 người trở xuống Doanh nghiệp vừa Tổng Số lao nguồn động vốn từ 20 từ từ 10 20 tỷ đồng tỷ đồng 200 người người đến trở xuống đến 100 tỷ đến 300 200 người đồng người Số lao động 10 người trở xuống từ 20 từ từ 10 20 tỷ đồng tỷ đồng 200 người người đến trở xuống đến 100 tỷ đến 300 200 người đồng người 10 người trở xuống từ 10 10 tỷ đồng người đến trở xuống 50 người từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ 50 người đến 100 người 1.1.3 Khái niệm điều kiện lao động Ðiều kiện lao động tổng thể yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, thể qua trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, lực người lao động tác động qua lại yếu tố tạo nên điều kiện làm việc người trình lao động sản xuất Ðể làm tốt công tác bảo hộ lao động phải đánh giá yếu tố điều kiện lao động, đặc biệt phải phát xử lý yếu tố không thuận lợi đe dọa đến an toàn sức khỏe người lao động trình lao động, yếu tố bao gồm: - Các yếu tố lao động: Footer Page 2SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành + Máy, thiết bị, công cụ; + Nhà xưởng; + Năng lượng, nguyên nhiên vật liệu; + Ðối tượng lao động; + Người lao động - Các yếu tố liên quan đến lao động: + Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc; + Các yếu tố kinh tế, xã hội: Quan hệ, đời sống hoàn cảnh gia đình liên quan đến tâm lý người lao động 1.1.4 Các yếu tố nguy hiểm lao động Là yếu tố có nguy gây chấn thương chết người người lao động, bao gồm: - Các phận truyền động, chuyển động: Trục máy, bánh răng, dây đai chuyền loại cấu truyền động; chuyển động thân máy móc như: ô tô, máy trục, tàu biển, sà lan, đoàn tàu hỏa, đoàn goòng có nguy cuốn, cán, kẹp, cắt; Tai nạn gây làm cho người lao động bị chấn thương chết - Nguồn nhiệt: Ở lò nung vật liệu, kim loại nóng chảy, nấu ăn tạo nguy bỏng, nguy cháy nổ - Nguồn điện: Theo mức điện áp cường độ dòng điện tạo nguy điện giật, điện phóng, điện từ trường, cháy chập điện ; làm tê liệt hệ thống hô hấp, tim mạch - Vật rơi, đổ, sập: Thường hậu trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây sập lò, vật rơi từ cao xây dựng; đá rơi, đá lăn khai thác đá, đào đường hầm; đổ tường, đổ cột điện, đổ công trình xây lắp; đổ; đổ hàng hoá xếp kho tàng - Vật văng bắn:Thường gặp phoi máy gia công như: máy mài, máy tiện, đục kim loại; gỗ đánh lại máy gia công gỗ; đá văng nổ mìn - Vật nổ: + Nổ vật lý: Trong thực tế sản xuất nổ áp suất môi chất thiết bị chịu áp lực, bình chứa khí nén, khí thiên nhiên hoá lỏng vượt giới hạn bền cho phép vỏ bình thiết bị bị rạn nứt, phồng móp, bị ăn mòn sử dụng lâu Khi thiết bị nổ sinh công lớn làm phá vỡ vật cản gây tai nạn cho người xung quanh + Nổ hóa học: Là biến đổi mặt hóa học chất diễn thời gian ngắn, với tốc độ lớn tạo lượng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ cao áp lực lớn phá hủy hoại công trình, gây tai nạn cho người phạm vi vùng nổ Các chất gây nổ hóa học bao gồm khí cháy bụi chúng hỗn hợp với không khí đạt đến tỷ lệ định kèm theo có mồi lửa gây nổ Mỗi loại khí cháy nổ nổ hỗn hợp với không khí đạt tỷ lệ định Khoảng giới hạn nổ khí cháy với không khí rộng nguy hiểm giới hạn nổ hóa học tăng Footer Page 3SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành + Nổ vật liệu nổ (nổ chất nổ): Sinh công lớn, đồng thời gây sóng xung kích không khí gây chấn động bề mặt đất phạm vi bán kính định + Nổ kim loại nóng chảy: Khi rót kim loại lỏng vào khuôn bị ướt, thải xỉ 1.1.5 Khái niệm yếu tố có hại sức khỏe lao động Là yếu tố điều kiện lao động không thuận lợi, vượt giới hạn tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép, làm giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh nghề nghiệp Ðó vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, phóng xạ, ánh sáng, bụi, chất, hơi, khí độc, sinh vật có hại 1.2 Các nội dung điều kiện lao động 1.2.1 Điều kiện lao động mức độ nặng nhọc loại Điều kiện lao động mức độ nặng nhọc loại thực điều kiện lao động nhẹ nhàng, thoải mái, công việc loại thường có tác dụng tập luyện, nâng cao khả làm việc góp phần nâng cao sức khỏe người lao động 1.2.2 Điều kiện lao động mức độ nặng nhọc loại Điều kiện lao động mức độ nặng nhọc loại điều kiện làm việc phù hợp với điều kiện vệ sinh an toàn lao động tiêu chuẩn sinh lý mức độ cho phép điều kiện thể người lao động 1.2.3 Điều kiện lao động mức độ nặng nhọc loại Điều kiện lao động mức nặng nhọc loại thực điều kiện lao động tương đối không thuận lợi có số yếu tố tiêu chuẩn vượt cho phép mức độ không đáng kể, khả làm việc người lao động chưa ảnh hưởng nhiều biến đổi tâm sinh lý trình lao động, phục hồi nhanh, sức khỏe lâu dài người lao động trước mắt không bị ảnh hưởng đáng kể 1.2.4 Điều kiện lao động mức độ nặng nhọc loại Điều kiện lao động mức nặng nhọc loại công việc mà tác động yếu tố điều kiện lao động không thuận lợi ( độc hại nguy hiểm) dẫn đến phản ứng đặc trưng trạng thái tiền bệnh lý tới hạn người thực khỏe mạnh, khả làm việc người lao động bị ảnh hưởng xấu mức độ định sức khỏe giảm sút công việc không thích hợp với người sức khỏe yếu mắc bệnh 1.2.5 Điều kiện lao động mức độ nặng nhọc loại Điều kiện lao động mức nặng nhọc loại trường hợp người lao động làm việc điều kiện không thuận lợi xuất yếu tố vệ sinh môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép nhiếu lần, cường độ lao động lớn, hoạt động tinh thần tâm lý căng thẳng… Phản ứng đặc trưng thể nhiều chuyển sang trạng thái bệnh lý, sau lao động cần có thời gian dài để phục hồi chức bị rối loạn lao động sinh ra, công việc loại tỷ lệ người mắc bệnh nghề nghiệp cao Footer Page 4SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành 1.2.6 Điều kiện lao động mức độ nặng nhọc loại Điều kiện lao động mức nặng nhọc loại lao động tiến hành điều kiện nặng nhọc, độc hại Các yếu tố vệ sinh môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép cao xấp xỉ ngưỡng chịu đựng tối đa cho phép thể; thời gian làm việc dài Ở công việc loại làm phản ứng đặc trưng trạng thái chức thể chuyển sang trạng thái bệnh lý khả bảo vệ Qua nhóm điều kiện lao động ta thấy nhân tố có tác động, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả làm việc người trình lao động Mỗi nhân tố khác có mức độ tác động ảnh hưởng khác Trong thân nhân tố có nhiều mức độ ảnh hưởng đồng thời kết hợp nhân tố dẫn đến tác động khác nhau, đến sức khỏe, khả làm việc hoạt động sống người Tác động nhân tố điều kiện lao động làm hai loại: Cải thiện điều kiện lao động có ý nghĩa quan tổ chức lao động khoa học Điều kiện lao đông thuận lợi tạo tiền đề cho việc thực có hiệu trình lao động Cải thiện điều kiện lao động nâng cao hứng thú lao động, tạo điều kiện cho giáo dục tinh thần lao động Cải thiện điều kiện lao động nhân tố nâng cao suất lao động bảo vệ sức khỏe cho người lao động Footer Page 5SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành Chương THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) TRÍ TUỆ 2.1 Tổng quan DNTN Trí Tuệ 2.1.1 Tên doanh nghiệp Tên đầy đủ: Doanh nghệp tư nhân Trí Tuệ Địa chỉ: số 320 – 321/10, KV4 đường Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại: (+84) 7103 891 583 - Fax: (+84) 7103 892 075 Website: triitue.vn - triitue.com - baccaosu.com - trituebearing.com.vn Email: dntntritue1@yahoo.com 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm đặc trưng: Là sản phẩm cao su kỹ thuật với tính lý ưu việt như: Cường lực (strenght); Khả kháng mòn (abrassion resistance); Khả kháng xé (tear resistance); Khả chịu dầu, chịu nhiệt (oil and thermal resistance); Khả kháng dung môi hoá chất (fluid resistance) Sản phẩm chủ đạo: Bạc cao su đỡ trục chân vịt chi tiết cao su kim loại - cao su composite dùng để đỡ trục quay chân vịt hệ động lực phương tiện giao thông thủy như: tàu, sà lan, phà Sau nhiều năm nghiên cứu 12 năm kinh nghiệm, Doanh nghiệp đơn vị Cục đăng kiểm Việt Nam (VR) cấp phép chứng nhận sản phẩm Hiện sản phẩm sử dụng rộng rãi loại phương tiện như: tàu hải quân, tàu cảnh sát biển, tàu hàng dân sự, sà lan, phà, tàu cá 2.1.3 Số vốn kinh doanh 15.000.000.000 đồng 2.1.4 Số nhân viên Tổng số nhân viên lao động doanh nghiệp 30 người 2.1.5 Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp Nhân viên Nhân viên Footer Page 6SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Nhân viên Nhân viên Nhân viên Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành 2.2 Thực trạng điều kiện lao động DNTN Trí Tuệ 2.2.1 Điều kiện chế độ làm việc, nghỉ ngơi Hiện thực trạng chung chế độ làm việc doanh nghiệp nhỏ nhỏ nhiều bất cập Đối với DNTN Trí Tuệ áp dụng ngày làm luật lao động, tính ngày công theo thảo thuận ban đầu trước vào làm việc người lao Những ngày lễ, tết nghỉ theo quy định Tuy nhiên, công ty nhỏ nhỏ ngành nghề thuộc lĩnh vực khí tùy thuộc vào đơn đặt hàng nên việc áp dụng chế độ làm việc nhiều bất hợp lý, thời gian làm việc nhiều thời điểm kéo dài từ đến 10 giờ/ngày Thời gian tăng ca kế hoạch mà chủ yếu dựa vào tiến độ sản xuất, có hàng gấp tăng ca lên đến 22 đêm Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định luật lao động chưa đảm bảo, tính chất thuê người lao động chủ yếu thời vụ gắn bó lâu dài chế độ nghỉ nghơi mang tùy vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xuất phát từ thực trạng chế độ làm việc, nghỉ ngơi DNTN Trí Tuệ nói riêng doanh nghiệp nhỏ nhỏ nói chung, đảm bảo tái sản xuất sức lao động cho Người lao động làm việc có hiệu nhà quản lý chưa có sách kế hoạch sản xuất hợp lý, thực chế độ làm việc, nghỉ ngơi quy định luật lao động ban hành 2.2.2 Tổ chức lao động phân công lao động Hiện việc tổ chức lao động Doanh nghiệp chưa khoa học phân công lao động chưa hợp lý, nên ảnh hưởng đến chất lượng suất lao động Đa phần người lao động làm việc chủ yếu kinh nghiệm chứng nghề việc tổ chức lao động kế hoạch làm công đoạn bố trí vào làm không cần có tay nghề Việc bố trí lao động phụ thuộc vào tính chất công việc, hay nhiệm vụ sản xuất Thợ hàn đứng máy tiện ngược lại 2.2.3 Điều kiện nhà xưởng môi trường làm việc Vì hoạt động gia đình, nên không gian chật hẹp, bố trí nơi làm việc, bố trí máy móc thiết bị chưa phù hợp, tạo cho người lao động khó khăn trình thao tác, di chuyển thực công việc Việc bố trí khuôn viên, cảnh trang trí cảnh quan nơi làm việc gần Điều kiện nhiệt độ nơi làm việc nóng bức, chưa đảm bảo không gian, thiếu hệ thống làm mát, quạt gió, quạt hút nóng từ bên xưởng ngoài, điều kiện tiếng ồn lớn, nhiều bụi bặm môi trường làm việc…Vì mục tiêu lợi nhuận vốn đầu tư hạn chế nên chủ đanh nghiệp chưa quan tâm đến tính thẩm mỹ môi trường lao động trình lao động sản xuất Điều kiện nhà xưởng máy móc ảnh hưởng lớn đến điều kiện lao động việc tổ chức phân công lao động, DNTN Trí Tuệ có nhà xưởng rộng 250m2 với hệ thống máy móc đại, vừa qua sử dụng mua hoàn toàn thiết bị máy móc hổ trợ như: máy cắt, máy hàn, máy mài, máy khoan… đáp ứng nhiệm vụ sản xuất Đây điều kiện Footer Page 7SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành tốt để Người lao động làm việc phát huy hết lực sở trường mong muốn có hỗ trợ cần thiết sản xuất công đoạn phức tạp Tuy vậy, nhà xưởng chưa đáp ứng việc bố trí máy móc không gian chật hẹp, hay xếp không khoa học điều không tránh khỏi nên Người lao động khó khăn sản xuất nên có nguy xảy tai nạn lao động cao đặc biệt lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động Hệ thống đường điện tự Doanh nghiệp thiết kế lắp đặt kiểm định, cách bố trí chồng chéo hay như: máy hàn, máy cắt, máy mài… máy tiện, máy dập khung dùng chung đường điện, công ty bố trí bình chứa cháy sẵn nơi dễ cháy chưa đảm bảo việc cháy nổ chậm điện xảy lúc Nhiệt độ làm việc xưởng không đảm bảo, nhiệt độ người, công nghệ toả có lượng xạ mặt trời tương đối lớn truyền vào nhà, nhà xưởng lại có thông gió chống nóng không hợp lý chưa quan tâm đầy đủ Vì nhiệt độ không khí nhà xưởng thường cao nhiệt độ bên ngoài, việc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cho người lao động làm việc Trong sản xuất, chiếu sáng ảnh hưởng nhiều tới suất lao động an toàn lao động Chiếu sáng hợp lý có ý nghĩa quan trọng việc tạo điều kiện lao động thuận lợi, chiếu sáng không đạt yêu cầu gây khó khăn tiến hành công việc, dẫn tới giảm suất lao động nguyên nhân tai nạn bệnh mắt Mặc dù DNTN Trí Tuệ bố trí hệ thống chiếu sáng đầy đủ nhiên việc bố trí bóng đèn sai quy cách, thiếu độ sáng Điều khiến cho công nhân hoa mắt, chóng mặt… làm việc hiệu Việc mắc nhiều đèn trần tập trung rọi lối chính, nơi bàn làm việc công nhân cần tập trung ánh sáng lại nơi thiếu ánh sáng Công nhân đứng máy có tượng nhức mắt, chóng mặt thường xuyên dẫn tới công nhân hoa mắt tiện sai, hàn sai,… Hệ thống hút bụi, hút khí xử lý khí bụi chưa có, xưởng bố trí bốn năm quạt công nghiệp, hệ thống giảm tiếng ồn giảm rung không có, ảnh hưởng lớn đến người lao động Bụi gây nhiều tác hại cho người trước hết bệnh đường hô hấp, bệnh da, bệnh đường tiêu hoá tiếng ồn rung động ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người lao động 2.2.4 Điều kiện an toàn lao động DNTN Trí Tuệ trang bị cho Người lao động phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết như: Găng tay, trang, nón bảo hiểm, giày, kính… Tuy nhiên chưa đáp ứng với độ an toàn cao Do thiếu quan tâm, hay nhắc nhở nên nhiều lao động làm việc không sử dụng bảo hộ lao động Không DNTN Trí Tuệ mà hầu hết doanh nghiệp nhỏ nhỏ chưa thực quan tâm đến vấn đề an toàn lao động, người lao động không tập huấn an toàn lao động theo định kỳ luật pháp quy định Ngoài ra, Footer Page 8SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Header Page Chuyên of 145.đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành người lao động không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, có trang bị không đầy đủ Trong năm gần thấy có nhiều vụ tai nạn lao động xảy đáng tiếc, gây thiệt hại người tài sản lớn, mà lỗi người sử dụng lao động không quan tâm đến vấn đề an toàn lao động 2.3 Nguyên nhân 2.3.1 Nguyên nhân từ quản lý Nhà nước Hiện hệ thống pháp luật quy định điều kiện An Toàn Vệ Sinh Lao Động (ATVSLĐ) quy định văn pháp luật Nhà nước đầy đủ Nhưng việc thi hành có nhiều bất cập Đó nhận thức tầm quan trọng vấn đề ATVSLĐ chưa cấp quyền địa phương quan tâm mức Họ cho vấn đề thực nghiêm túc gây khó khăn cho doanh nghiệp Chưa thấy hết tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động làm cho môi trường kinh doanh địa phương xấu đi, sức cạnh tranh sản phẩm yếu Tình trạng buông lỏng quản lý quy định địa phương nguyên nhân Việc tổ chức thực giám sát việc thực quy định quan chức từ sở Lao động Thương binh xã hội, sở Y tế, Liên đoàn lao động thiếu đồng bộ, phân công phân cấp rõ ràng Đội ngũ cán tra vừa thiếu số lượng, vừa yếu chất lượng Công tác đạo, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, huấn luyện pháp luật ATVSLĐ nhiều hạn chế Việc xử lý vi phạm chưa thực cách nghiêm minh kịp thời làm giảm hiệu lực thực thi pháp luật 2.3.2 Nguyên nhân từ doanh nghiệp Do đặc điểm Doanh nghiệp nhỏ nhỏ, nên điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hiệu sản xuất kinh doanh thấp kinh phí triển khai thực công tác vệ ATVSLĐ dẫn đến chất lượng hiệu chưa cao Mặt sản xuất Doanh nghiệp chật hẹp, nhà xưởng xuống cấp, điều kiện lao động không đảm bảo yêu cầu ATVSLĐ, sức ép vốn đầu tư mặt bằng, cải tạo nơi làm việc, thay thiết bị, công nghệ, giá thành sản phẩm tạo nhiều khó khăn việc thực quy định Nhà nước ATVSLĐ Do tỷ lệ đổi trang thiết bị chưa cao, thiếu vốn để đầu tư chiều sâu mở rộng sản xuất Thiếu đội ngũ cán quản lý đội ngũ lao động doanh nghiệp hạn chế trình độ quản lý, kỹ nghề nghiệp, thiếu hiểu biết khoa học ATVSLĐ, chủ quan Công ty chưa có cán chuyên trách ATVSLĐ hoạt động y tế, khám sức khỏe định kỳ Quy mô doanh nghiệp nhỏ nên phận chuyên môn hay chưa sẵn sàng tham gia huấn luyện công tác ATVSLĐ Footer Page 9SVTH: of 145.Nguyễn Văn Trung Header Page Chuyên 10 of 145 đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành 2.3.3 Nguyên nhân từ người lao động Khó khăn việc làm kinh tế nên người lao động sẵn sàng làm việc môi trường làm việc miễn có thu nhập ổn định, họ chấp nhận trả giá để kiếm tiền lo cho thân gia đình Nhận thức người lao động nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe môi trường làm việc thiếu an toàn nhiều hạn chế, mặt khác thiếu thông tin nguyên nhân Mà việc thiếu thông tin doanh nghiệp không thông báo xác điều kiện làm việc quan chức không thông báo Footer Page 10 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 10 Header Page Chuyên 11 of 145 đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành Chương CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI DNTN TRÍ TUỆ 3.1 Về quản lý nhà nước Hệ thống tra lao động từ cấp đến cấp sở cần tiến hành việc kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực vệ sinh an toàn lao động Tổ chức kiểm tra đột xuất, không báo trước Từ đó, quan nhà nước đánh giá xác công tác ATVSLĐ doanh nghiệp Không thế, ta cần có khen thưởng, biểu dương doanh nghiệp thực tốt xử lý nghiêm doanh nghiệp không làm tốt vi phạm nhiều lần vấn đề nêu Cần có chế tài xử phạt cách cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế, việc xử phạt cần thể rõ tính răn đe Cần có quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm doanh nghiệp, việc đền bù thiệt hại cho người lao động (sức khoẻ, tính mạng, thu nhập…) môi trường, điều kiện làm việc không tốt gây Cán tra lao động cần thường xuyên nắm bắt tình hình môi trường, điều kiện làm việc người lao động doanh nghiệp phụ trách có đề xuất kịp thời với chủ doanh nghiệp, nhằm thực đúng, đủ quy định mà Nhà nước ban hành vấn đề Các quan chức năng, địa phương cần tăng cường công tác tra việc thực quy định Nhà nước điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp nhỏ nhỏ thuộc địa bàn quản lý Thanh tra Sở lao động phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá hướng dẫn doanh nghiệp thực nghiêm túc quy định pháp luật thực quy định điều kiện lao động, vệ sinh an toàn lao động doanh nghiệp Xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm, tránh trường hợp biết làm ngơ, bỏ qua không xử lý Cần trọng công tác tuyên truyền, đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật ATVSLĐ cho người sử dụng lao động người lao động; nghiên cứu áp dụng biện pháp kỹ thuật, biện pháp quản lý nhằm cải tiến thiết bị, giới hóa, xử lý bụi độc; làm tốt công tác đăng ký sử dụng, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra sở sản xuất thực quy định ATVSLĐ Nhà nước Bên cạnh quy định, công văn hướng dẫn địa phương phải tăng cường công tác truyền thông, phổ biến hướng dẫn, mở lớp đào tạo công tác vệ sinh, an toàn lao động, môi trường sản xuất, pháp luật an toàn bảo hộ lao động, quy trình quy phạm bảo hộ lao động, Bộ luật lao động nhằm tăng khả nhận thức cho người lao động Bên cạnh đó, Cục ATVSLĐ cần tiếp tục đổi hoạt động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền qua internet, thực khảo sát tình hình thực tế mở rộng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho Doanh nghiệp Footer Page 11 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 11 Header Page Chuyên 12 of 145 đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành 3.2 Về phía doanh nghiệp Doanh nghiệp cần chấp hành quy định pháp luật lao động có liên quan đến điều kiện làm việc, đời sống vật chất, sức khỏe tinh thần người lao động Tích cực tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện sách, pháp luật có liên quan Tạo điều kiện cho người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buột, Bảo hiểm y tế bắt buột Bảo hiểm tai nạn cho người lao động để họ yên tâm lao động nhằm chia rủi ro cho doanh nghiệp người lao động Thực khen thưởng kỷ luật người lao động làm tốt công tác ATVSLĐ sai phạm công tác ATVSLĐ Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc sở sản xuất, tổ chức xếp, bố trí thời gian không gian làm việc cách khoa học, đảm bảo tốt điều kiện nghỉ nghơi, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm Hiện Doanh nghiệp sử dụng số máy móc thiết bị cũ cần thay sử dụng loại máy móc thiết bị tiên tiến, giảm thiểu tác động tiếng ồn, độ rung loại máy móc, thiết bị Tổ chức cho người lao động buổi tập huấn An toàn vệ sinh lao động, giúp người lao động nâng cao nhận thức hiểu biết để trách nguy hiểm từ bệnh nghề nghiệp mang lại Cần có cán thực công tác an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp để kiểm tra xử lý hướng dẫn người lao động, tránh xảy tai nạn đáng tiếc cho người lao động Quản lý doanh nghiệp phải nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp việc nâng cao chất lượng lao động, cải thiện điều kiện lao động nơi làm việc người lao động môi trường xung quanh Doanh nghiệp nên thường xuyên tiếp thu ý kiến đánh giá người lao động doanh nghiệp điều kiện làm việc để có điều chỉnh cho phù hợp, nhằm đảm bảo phát triển doanh nghiệp sức khoẻ, tính mạng người lao động 3.3 Về phía người lao động Thực nghiêm túc nội quy lao động, thực tốt quy định an toàn vệ sinh lao động sản xuất để bảo vệ thân Ngoài ra, người lao động cần nâng cao nhận thức, nắm bắt quy định quyền nghĩa vụ quan hệ lao động, không ngừng tìm hiểu quy định pháp luật lao động Mạnh dạng đóng góp ý kiến với doanh nghiệp khâu tổ chức an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp, để hai bên tìm giải pháp khắc phục phù hợp mang lại lợi ích cho hai Footer Page 12 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 12 Header Page Chuyên 13 of 145 đề: Tổ chức lao động GVHD: Huỳnh Thị Thành PHẦN KẾT LUẬN Chúng ta tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nên số lượng doanh nghiệp nói chung số doanh nghiệp nhỏ nhỏ nói riêng thành lập ngày nhiều Tạo hàng triệu việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập người dân phát triển kinh tế xã hội đất nước Mặc dù thế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp nhỏ nhỏ Việt Nam đứng trước thách thức to lớn Đó là, vấn đề điều kiện lao động chưa đảm bảo phổ biến doanh nghiệp này, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Vì vậy, việc cải thiện điều kiện lao động biện pháp tích cực, hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe người lao động biện pháp nâng cao suất lao động Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài Có thể nhiều thiếu sót phân tích thực trạng, lý giải nguyên nhân giải pháp đưa chuyên đề chuyên sâu chưa thực tốt cho công tác cải thiện điều kiện lao động tin tưởng lý giải thực trạng giải pháp áp dụng vào trình củng cố xây dựng hoàn thiện điều kiện lao động Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệ nói riêng doanh nghiêp khác nói chung; góp phần vào công phát triển doanh nghiệp nhỏ nhỏ Footer Page 13 of 145 SVTH: Nguyễn Văn Trung 13 ... công tác cải thiện điều kiện lao động tin tư ng lý giải thực trạng giải pháp áp dụng vào trình củng cố xây dựng hoàn thiện điều kiện lao động Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệ nói riêng doanh nghiêp... Thành Chương THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) TRÍ TUỆ 2.1 Tổng quan DNTN Trí Tuệ 2.1.1 Tên doanh nghiệp Tên đầy đủ: Doanh nghệp tư nhân Trí Tuệ Địa chỉ: số 320 – 321/10,... động khoa học Điều kiện lao đông thuận lợi tạo tiền đề cho việc thực có hiệu trình lao động Cải thiện điều kiện lao động nâng cao hứng thú lao động, tạo điều kiện cho giáo dục tinh thần lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệ, Các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệ, Các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay