Phân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông Nghiệp

75 192 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:54

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN CHỊU NHIỆT ĐỂ SẢN XUẤT CỒN SINH HỌC TỪ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP Người thực : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Lớp : K57MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : Môi trường Giáo viên hướng dẫn : T.S NGUYỄN THỊ MINH HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH .v MỞ ĐẦU Chương 1.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan phế phụ phầm nông nghiệp 1.1.1 Định nghĩa phế phụ phẩm nông nghiệp 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh phế phụ phẩm nông nghiệp 1.1.3 Thành phần, tính chất phế phụ phẩm nông nghiệp 1.1.4 Tác động phế phụ phẩm nông nghiệp đến môi trường 1.1.5 Các biệp pháp xử lí phế phụ phẩm 2.2 Tổng quan cồn sinh học 11 2.2.1 Khái niệm .11 2.2.2 Tình hình sản xuất cồn sinh học giới Việt Nam .12 13 16 2.2.3 Cơ sở khoa học việc sản xuất cồn sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp 17 2.2.4 Tình hình nghiên cứu sản xuất cồn sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp giới Việt Nam 19 2.3 Giới thiệu chung nấm men .22 2.3.1 Khái niệm nấm men .22 2.3.2 Phân loại nấm men 23 2.3.3 Hình thức sinh sản nấm men 23 2.3.4 Cơ chế hóa sinh học trình lên men tạo cồn 24 i 2.3.5 Vai trò ứng dụng nấm men sản xuất cồn sinh học 27 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.3 Nội dung .29 2.4 Phương pháp nghiên cứu 29 2.4.1 Vật liệu nghiên cứu 29 2.4.2 Phương pháp lấy mẫu 30 2.4.3 Phân lập chủng nấm men từ mẫu nghiên cứu theo phương pháp pha loãng Koch môi trường chuyên tính bán rắn (Môi trường YPD, Hansen, Sabouroud…) .31 2.4.4 Phân tích thành phần chủ yếu phế phụ phẩm sau sản xuất tinh bột sắn theo phương pháp thông dụng hành: 31 2.4.5 Xác định hàm lượng đường nấm men tiêu thụ .31 2.4.6 Phương pháp định lượng vi khuẩn phương pháp đếm số khuẩn lạc thạch đĩa 32 2.4.7 Tuyển chọn chủng giống vi sinh vật phương pháp đánh giá trực tiếp đặc tính sinh học khả phân giải chuyển hóa, lên men chất hữu phế thải 32 2.4.8 Phương pháp phân loại giống vi sinh vật .34 2.4.9 Thí nghiệm xử lý thử bã sắn sau chế biến tinh bột đánh gía hiệu lên men cồn chủng nấm men lựa chọn 34 2.4.10 Phân tích hiệu chuyển hóa phế thải VSV 35 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Kết phân lập chủng giống vi sinh vật 37 3.2 Kết tuyển chọn nấm men chịu nhiệt 39 3.2.1 Đánh giá khả lên cồn 39 3.2.2 Đánh giá khả phân giải enzyme chủng giống nấm men 40 3.2.3 Đánh giá khả chịu nhiệt chủng giống nấm men 43 3.2.4 Đánh giá khả sinh trưởng nguồn dinh dưỡng cacbon chủng g nấm men .44 ii 3.2.5 Đánh giá khả sinh trưởng nguồn dinh dưỡng Nito chủng giống nấm men .45 3.2.6 Đánh giá khả thích ứng pH chủng nấm men 47 3.2.7 Đánh giá khả kháng kháng sinh giống nấm men .48 3.2.8 Đánh giá tính đối kháng chủng nấm men chọn 49 3.2.9 Các chủng nấm men tuyển chọn 50 3.3 Phân tích thành phần chủ yếu phế phụ phẩm sau sản xuất tinh bột sắn .52 3.4 Đánh giá hiệu chuyển hóa phế thải VSV 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 Kết luận 57 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Ước tính khối lượng nguồn phụ phẩm nông nghiệp Việt Nam Bảng 1.2 Lượng phế phụ phẩm phát sinh để thu nông sản sau thu hoạch Bảng 1.3 Thành phần hóa học số thực vật Bảng 1.1.Dự tính sản lượng ethanol toàn cầu từ năm 2008 đến năm 2012 14 Bảng 2.1.Thành phần môi trường 30 Bảng 2.2: Môi trường xác định hoạt tính enzyme 32 Bảng 2.3: Phương pháp đánh giá chất lượng bã thải 36 Bảng 3.1: Kết phân lập chủng nấm men 38 Bảng 3.2: Hàm lượng đường nấm men sử dụng .39 Bảng 3.3 : Đánh giá hoạt tính phân giải enzyme chủng nấm men .41 Bảng 3.4: Khả chịu nhiệt chủng nấm men 43 Bảng 3.5: Đánh giá sinh trưởng nguồn dinh dưỡng Cacbon (C) .45 Bảng 3.6: Đánh giá khả sinh trưởng nguồn dinh dưỡng Nito (N) .46 Bảng 3.7: Đánh giá khả thích ứng pH chủng nấm men (CFU/ml×106) 47 Bảng 3.8: Đánh giá khả kháng kháng sinh chủng vi sinh vật .49 Bảng 3.9: Các chủng nấm men tuyển chọn 51 Bảng 3.10: Tính chất bã sắn sau chế biến tinh bột 53 Bảng 3.11 : Hiệu sản xuất cồn sinh học từ lên men phế thải (bã sắn) tổ hợp VSV 54 iv DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sản lượng ethanol số quốc gia 13 Hình 1.2 Trao đổi thương mại ethanol quốc gia giới 16 Hình 2.1: Tế bào nấm men kính hiển vi điện tử .23 Hình 2.1 : Quy trình lên men sơ (Nguyễn Thị Minh cs, 2012) .35 Hình 3.1 :Vòng phân giải xenlulo số chủng nấm men .42 Hình 3.2 : Vòng phân giải protein số chủng nấm men 42 Hình 3.3: Vòng phân giải tinh bột số chủng nấm men 43 Hình 3.4: Khuẩn lạc chủng Đ2 M2 nhiệt độ 400C .44 Hình 3.5: Khả sinh trưởng nguồn dinh dưỡng nito, cacbon số chủng nấm men .47 Hình 3.6: Khả thích ứng pH số giống nấm men .48 Hình 3.7: Tính đối kháng giống nấm men tuyển chọn 50 HÌnh 3.8: Khuẩn lạc tế bào giống V1 52 Hình 3.9: Khuẩn lạc tế bào giống V2 52 Hình 3.10: Khuẩn lạc tế bào giống M1 .52 Hình 3.11: Bã sắn trước lên men 55 Hình 3.12: Bã sắn sau ngày lên men 55 Hình 3.13: Bã sắn CT1 CT2 sau ngày 56 PHỤ LỤC 63 Hình 1: Khuẩn lạc số chủng nấm men 63 Hình 2: Nhân giống chủng nấm men 63 Hình 3: Xác định lượng đường nấm men tiêu thụ đường kế 64 Hình 4: Ống giống số chủng nấm men .64 v vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là quốc gia trình công nghiệp hoá đại hoá, nhu cầu lượng sử dụng cho ngành công nghiệp cho sinh hoạt Việt Nam ngày tăng; nguồn lượng truyền thống (thủy điện, than đá, dầu mỏ ) ngày khan Sự phụ thuộc nhiều vào lượng hoá thạch gây vấn đề an toàn nguồn lượng, hiệu ứng nhà kính khí thải bất ổn đời sống Những tiến khoa học công nghệ nhân loại đặt cho nước giới phải quan tâm đến việc sản xuất sử dụng nguồn lượng tái tạo (NLTT) quan tâm đến bảo vệ môi trường Theo tính toán Viện Năng lượng Việt Nam, tổng nguồn sinh khối vào khoảng 118 triệu tấn/năm bao gồm khoảng 40 triệu rơm rạ, triệu trấu, triệu bã mía 50 triệu vỏ cà phê, vỏ đậu, phế thải gỗ Theo Viện Năng lượng - Bộ Công Thương, tiềm năng lượng sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp nước ta gồm rơm, rạ, trấu, bã mía loại nông sản khác lên đến gần 53,5 triệu tấn, tương đương với 12,8 triệu dầu thô Ðặc biệt nguồn lượng liên tục tái sinh tăng trưởng đặn vòng 30 năm.Nếu không quản lý tốt nguồn phụ phẩm chúng biến thành lượng rác thải lớn gây ô nhiễm môi trường.Việc áp dụng đưa nguồn lượng sinh khối vào sử dụng không thay nguồn lượng hoá thạch mà góp phần xử lý chất thải rắn môi trường Cồn sinh học nguồn nguyên liệu hữu ích thân thiện với môi trường quan tâm nghiên cứu sản xuất Hơn nữa, cồn sinh học trở thành nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp khác dùng để sản xuất xăng sinh học, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân gây nên biến đổi khí hậu, vấn đề cần giải cấp bách mang tính toàn cầu Mặc dù sản xuất cồn sinh học từ phế thải nông nghiệp có mặt hạn chế lợi nhuận kinh tế chưa cao so với sử dụng nguồn nguyên liệu ban đầu từ ngũ cốc tiềm sản xuất cồn sinh học từ phế thải nông nghiệp lại lớn hướng đầy gợi mở thu hút nghiên cứu nhà khoa học giới Việc ứng dụng công nghệ sinh học xử lý tận dụng phế thải nông nghiệp để sản xuất cồn sinh học mang lại nhiều lợi ích có ý nghĩa giúp cho việc tái sử dụng nguồn phế thải cách hiệu (Nguyễn Thị Minh cộng sự, 2012).Do vậy, việc nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để phân lập, tuyển chọn nấm men sản xuất cồn sinh học giải pháp đầy hứa hẹn cho việc tạo nguyên liệu thay cho nguồn nguyên liệu hóa thạch dần cạn kiệt đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường hướng nghiên cứu đắn thu hút quan tâm nhà khoa học nước Với ý nghĩa thiết thực đó, thực đề tài : “ Phân lập tuyển chọn nấm men chịu nhiệt để sản xuất cồn sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp”, nhằm tuyển chọn giống nấm men có khả chịu nhiệt lên men cồn cao phục vụ cho sản xuất cồn sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phân lập tuyển chọn số giống nấm men có khả chịu nhiệt lên men cồn cao ứng dụng để sản xuất cồn sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp Chương 1.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan phế phụ phầm nông nghiệp 1.1.1 Định nghĩa phế phụ phẩm nông nghiệp Phế phụ phẩm nông nghiệp chất thải phát sinh trình hoạt động nông nghiệp Phế phụ phẩm nông nghiệp bao gồm tàn dư thực vật để lại sau thu hoạch sản phẩm trồng trọt phế thải sau trình chế biến nông sản bao gồm hợp chất hydratcacbon, protein, phôt khó tan số hợp chất hữu khác Sản phẩm sau trình phân hủy tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho trồng có khả làm cho đất tơi xốp, cải thiện đặc tính đất, khả giữ nước Lượng phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch người nông dân sử dụng nguồn nguyên liệu để đun nấu, nhiên hầu hết hộ nông dân sử dụng nguồn nguyên liệu khác than, gas, điện…cho việc nấu nướng nên phần lớn lượng phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch người dân đem đốt đồng ruộng, việc đốt lượng phế phụ phẩm nông nghiệp đồng ruộng dần hình thành thói quen không tốt, gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh thái mà lãng phí nguồn nguyên liệu có nguồn gốc thực vật 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh phế phụ phẩm nông nghiệp Việt Nam quốc gia có 70% dân số sống nghề nông nghiệp với diện tích đất trồng có hạt 8355,3 nghìn ha, 73322,3 nghìn lúa, 1033 nghìn ngô lại loại khác Bảng 3.11 : Hiệu sản xuất cồn sinh học từ lên men phế thải (bã sắn) tổ hợp VSV CT pH Hàm lượng tổng số (%) OC P2O5 Hàm lượng K2O 6,4 29,82 3,19 2,16 cồn (g/100g) 0,15 5,2 23,23 5,44 2,80 2,04 LSD 5% 0,18 0,68 0,27 0,50 CV % 0,40 0,90 6,30 2,20 Kết bảng 3.10 cho thấy: Ở CT2 ( CT có bổ sung tổ hợp VSV để xử lí) hàm lượng dinh dưỡng P K đạt cao so với CT1 (CT đối cứng không bổ sung tổ hợp VSV) mức có ý nghĩa: OC giảm 6,59% so với công thức 1, P 2O5 tăng 2,25% K2O tăng 0,64% so với công thức đối chứng Kết chứng tỏ VSV chuyển hóa mạnh chất hữu khó phân hủy phế thải thành chất dễ tiêu đơn giản giúp rút ngắn thời gian thủy phân nguyên liệu làm tăng hàm lượng dinh dưỡng bã thải Vì vậy, bã thải sau lên men chiết xuất cồn hoàn toàn tận dụng làm nguồn phân bón hữu sản xuất nông nghiệp Tổ hợp nấm men tận dụng hết nguồn dinh dưỡng có phế thải dễ dàng chuyển hóa tiếp thành cồn Hàm lượng cồn đạt tăng 13 lần so với đối chứng Kết đạt nghiên cứu tương đồng với báo cáo Abouzied Reddy (1986) hiệu đem lại thực trình lên men tổ hợp giống VSV cao hẳn so với lên men giống VSV đơn lẻ Mặt khác, hiệu lên men thường đạt tối đa bổ sung giống VSV phù hợp với giai đoạn qui trình lên men (Taylor cs., 2009) Như chủng nấm men tuyển chọn có hiệu tạo suất lên men cồn cao với hàm lượng cồn tăng 13 lần 54 Hình 3.11: Bã sắn trước lên men Hình 3.12: Bã sắn sau ngày lên men 55 Hình 3.13: Bã sắn CT1 CT2 sau ngày 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dựa két đạt xin rút số kết luận sau: Từ 21 mẫu đất nông nghiệp phân lập 24 chủng nấm men loại môi trường nuôi cấy khác Tất chủng nấm men nhìn chung hình thái khuẩn lạc có hình tròn, bóng, lồi, trắng đục giống nấm men chịu nhiệt tuyển chọn để sản xuất cồn sinh học giống có hoạt tính sinh học cao( nhiệt độ thích ứng 40 oC, lượng đường tiêu thụ ≥ 0,1 độ Bx, thời gian mọc nhanh,…) bao gồm V1, V2 M1 góp phần rút ngắn thời gian lên men, giảm giá thành sản xuất Bã sắn sau chế biến tinh bột có hàm lượng tinh bột, đường tổng số, xenlulo cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phân giải, chuyển hóa giai đoạn tiền xử lý thủy phân nguyên liệu lên men loại đường tạo thành sau thủy phân để tạo cồn sinh học Xử lí phế thai lên men tổ hợp vi sinh vật có tác dụng làm tăng hàm lượng chất dinh dưỡng bã thải đặc biệt hiệu sinh cồn đạt mức cao theo công thức xử lý phế thải lên men điều kiện yếm khí với việc bổ sung tổ hợp vi sinh vật theo phương thức gián đoạn Hàm lượng cồn đạt tăng 13 lần so với đối chứng không xử lí Nguồn bã thải sau lên men chiết xuất cồn hoàn toàn tận dụng làm nguồn phân bón hữu sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu kinh tế giảm chi phí cho trình sản xuất Kiến nghị Các giống nấm men tuyển chọn cần nhân sinh khối với quy mô rộng hơn, cần đánh giá sâu hoạt tính sinh học để nghiên cứu ứng dụng vào mục đích khác 57 Nguồn bã thải sau lên men chiết suất cồn cần thử nghiệm làm nguồn phân bón hữu sản xuất nông nghiệp Cần phân lập tuyển chọn nhiều giống nấm men từ nguồn phế phụ phẩm khác để đánh giá hiệu sản xuất cồn sinh học 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Bùi Ái (2002), Công nghệ lên men ứng dụng công nghệ thức phẩm, NXB Đại học quốc gia TPHCM- Đại học Bách Khoa,tr 45-47 Bùi Văn Chính, Lê Viết Ly ( 2006), Bảo tồn nguồn vật nuôi Việt Nam, NXB Nông nghiệp, tr 15-17 Nguyễn Lân Dũng (2000), Vi sinh vật học, NXB Giáo Dục, tr 34-41 Lê Hữu Hoàng Cs(2012), Vấn đề ô nhiễm nông thôn Việt Nam, báo cáo nghiên cứu khoa học, khoa Kinh tế, Đại học Tây Nguyên Lê Văn Khoa (2014), Con người môi trường, NXB Giáo Dục, tr 59-62 Nguyễn Đức Lượng, Công nghệ Vi sinh vật, tập 3: Thực phẩm lên men truyền thống, NXB Trường ĐH Kỹ thuật Tp HCM, tr 157-189 PGS.TS Lê Thanh Mai cộng sự, Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men, NXB khoa học kỹ thuật, tr 23-30 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Sáng Nguyễn Thị Quyên (2012), Lên men phế thải sau thu hoạch tổ hợp vi sinh vật để tạo thành cồn sinh học, Tạp chí Khoa học Phát triển, Tập 10,số 4, 654-660 Lê Thị Hoa Sen (2012)., Một số yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất sử dụng phân hữu vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp Thừa Thiên Huế, Tạp chí Rừng Môi trường, số 52 10 PGS TS Nguyễn Đình Thưởng, TS Nguyễn Thanh Hằng (2005), Công nghệ sản xuất kiểm tra cồn etylic, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr 83-87 11 PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch , Chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi trâu bò, NXB Học Viện Nông Nghiệp , tr 1-3 59 B Tài liệu tiếng Anh 12 Bergey (2009) Bergay manual’s of systermatic Bacteriology Second edition William B Whitman Springer, USA, p 19-21 13 Campbell I (1971) Comparison of Serological and Physiological Classification of the Genus Saccharomyces Journal of General Microbiology 3, p 189-198 14 Hiang Chiung-Fang, Ting-Hsiang Lin, Gia-Luen Guo and Wen-Song Hwang (2009) Enhanced ethanol production by fermentation of rice straw hydrolysate without detoxification using a newly adapted strain of Pichia stipitis Bioresource Technology, 100, p 3914-3920 15 Klich Maren A (2004) Identification of common Aspergillus Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht The Netherlands 16 Kumar Raj, Sompal Singh and Om V Singh (2008) Bioconversion of lignocellulosic biomass: Biochemical and molecular perspectives, J Ind Microbiol Biotechnol, 35, p 377-391 17 Margeot Antonie, Barbel Hahn-Hagerdal, Maria Edlund, Rapheal slade, Frederic Monot (2009) New improvements for lignocellulosic ethanol Current Opinion in Biotechnology, 20, p 372- 380 18 Taylor Mark P., Kirsten L Eley, Steve Martin, Marla I tuffin, Stephanaie G Burton and Donald A Cowan (2009) Thermophile ethanologenensis future prospect for second-generation bioethanol production, Trends in Biotechnology 19 Schipper, M.A.A (1979) Thermomucor (Mucorales) Antonie van Leeuwenhoek J Serol Microbiol, 45, p 275-280 20 Peter Kampfer, Reiner M Kroppensted and Wolfgang Dott E (1991) A numerical classification of the genera Streptomyces and Streptoverticillium using miniaturized physiological tests Journal of General Microbiology, 137, p 1831-1891 60 C Tài liệu Internet 21 Nguyễn Văn Thành, Phân lập, tuyển chọn định danh nấm men lên men rượu vang khóm,Tailieu.vn, http://tailieu.vn/doc/phan-laptuyen-chon-va-dinh-danh-nam-men-trong-len-men-ruou-vang-khom1520840.html, 22/05/2016 22 2.Bùi Thị Ngọc Hân, Phân lập tuyển chọn nấm men từ men rượu để lên men cồn chất bã mía, http://text.xemtailieu.com/tailieu/phan-lap-va-tuyen-chon-nam-men-tu-men-ruou-de-len-men-contren-co-chat-ba-mia-223796.html, 18/05/2016 23 Ngô Thị Phương Dung, Phân lập tuyển chọn nấm men xác định ddieuf kiện ảnh hưởng quy trình lên men rượu vang dưa hấu, http://123doc.org/document/1085717-tai-lieu-phan-lap-tuyen-chonnam-men-va-xac-dinh-dieu-kien-anh-huong-quy-trinh-len-men-ruouvang-dua-hau-potx.htm?page=4, 17/05/2016 24 Lê Công Bằng, Ứng dụng phụ phẩm nông nghiệp, http://123doc.org/document/3162425-ung-dung-phu-pham-nongnghiep-va-qui-trinh-san-xuat-ethanol-tu-phu-pham.htm?page=4, 14/05/2016 25 TS Nguyễn Phú Cường, Sản xuất ethanol từ phế phụ phẩm nông nghiệp, http://congnghiepcongnghecao.vn/tin-tuc/t140/san-xuat- ethanol-tu-phe-phu-pham-nong-nghiep.html, 16/05/2016 26 Ứng dụng vi sinh vật sản xuát cồn, http://doc.edu.vn/tai-lieu/detai-ung-dung-vi-sinh-vat-trong-san-xuat-con-8771/, 16/05/2016 27 Th.S Trần Xuân Ngạch, http://www.slideshare.net/lanhnguyen564/n-ttnghip-sn-xut-cn-96-t-tinh-bt-sn, 14/05/2016 28 Th.S Vũ Hải Yến, http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-tao-ra-san-phamcompost-chat-luong-cao-tu-phe-thai-nong-nghiep-49901/, 14/05/2016 61 29 Vũ Nguyên Thành, http://123doc.org/document/1310604-nghien-cuucong-nghe-va-he-thong-thiet-bi-san-xuat-con-nhien-lieu-tu-phe-phupham-nong-nghiep.htm?page=13, 13/05/2016 30 Nguyễn Thị Mơ, http://123doc.org/document/3191858-phan-lap-vatuyen-chon-nam-men-chiu-nhiet-tu-mia-va-dat-trong-mia.htm? page=16, 13/05/2016 31 Trần Thị Tâm, Lưỡng Hữu Thành, Nguyễn Thu Hà, http://123doc.org/document/1128286-bao-cao-nghien-cuu-su-dung-visinh-vat-lam-tac-nhan-sinh-hoc-xu-ly-phe-phu-pham-nong-nghieppdf.htm, 13/05/1016 32 Đinh Văn Kha, http://www.thegioidaunhon.vn/vn/detail/news/tinhhinh-nghien-cuu-va-san-xuat-nhien-lieu-sinh-hoc-tren-the-gioi-va-vietnam/1265, 13/05/2016 33 Trần Ngọc Phú Quí, http://tai-lieu.com/tai-lieu/khoa-luan-tim-hieu-cacphuong-phap-xu-ly-phu-phe-pham-giau-xo-7376/, 12/05/2016 62 PHỤ LỤC Hình 1: Khuẩn lạc số chủng nấm men Hình 2: Nhân giống chủng nấm men 63 Hình 3: Xác định lượng đường nấm men tiêu thụ đường kế Hình 4: Ống giống số chủng nấm men 64 KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ BALANCED ANOVA FOR VARIATE OC FILE PHUONG 22/ 5/16 16:12 :PAGE VARIATE V003 OC LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 108.966 NL 225597E-01 563991E-02 0.55 0.711 * RESIDUAL 108.966 ****** 0.000 408251E-01 102063E-01 * TOTAL (CORRECTED) 109.029 12.1144 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P2O5 FILE PHUONG 22/ 5/16 16:12 :PAGE VARIATE V004 P2O5 LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 12.5664 NL 309999E-02 774997E-03 0.52 0.728 * RESIDUAL 12.5664 ****** 0.000 593878E-02 148469E-02 * TOTAL (CORRECTED) 12.5754 1.39727 - 65 BALANCED ANOVA FOR VARIATE K2O FILE PHUONG 22/ 5/16 16:12 :PAGE VARIATE V005 K2O LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 1.02400 1.02400 NL 132540 331350E-01 1.36 0.385 * RESIDUAL 42.18 0.004 971000E-01 242750E-01 * TOTAL (CORRECTED) 1.25364 139293 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLCON FILE PHUONG 22/ 5/16 16:12 :PAGE VARIATE V006 HLCON LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 14.8109 NL 613999E-02 153500E-02 1.88 0.277 * RESIDUAL 14.8109 ****** 0.000 326146E-02 815365E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14.8203 1.64670 - 66 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PHUONG 22/ 5/16 16:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - CT NOS OC P2O5 K2O HLCON 29.8180 3.19400 2.16400 0.102000 23.2160 5.43600 2.80400 2.53600 SE(N= 5) 0.451803E-01 0.172319E-01 0.696778E-01 0.127700E-01 5%LSD 4DF 0.177097 0.675454E-01 0.273122 0.500557E-01 - MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS OC P2O5 K2O HLCON 26.4600 4.31500 2.69500 1.29500 2 26.5350 4.33500 2.40000 1.35000 26.5300 4.33000 2.39500 1.28500 26.4700 4.28500 2.41000 1.33500 26.5900 4.31000 2.52000 1.33000 SE(N= 2) 5%LSD 4DF 0.714363E-01 0.272460E-01 0.110170 0.280015 0.106799 0.431844 0.201912E-01 0.791450E-01 - 67 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PHUONG 22/ 5/16 16:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 10) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS OC 10 26.517 3.4806 P2O5 10 4.3150 1.1821 K2O 10 2.4840 0.37322 HLCON 10 1.3190 0.10103 1.2832 | | % | | | | | | 0.4 0.0001 0.7108 0.38532E-01 0.9 0.0001 0.7284 0.15580 6.3 0.0040 0.3847 0.28555E-01 2.2 0.0001 0.2769 68 |NL | ... – 2007 Nhóm nghiên cứu đề tài Biomass, xử lý phế phẩm nông nghiệp, TS Phan Đình 20 Tuấn, trường ĐH Bách khoa TP.HCM phụ trách Biomass đề tài nghiên cứu công nghệ xử lý phế phẩm sản xuất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông Nghiệp, Phân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông Nghiệp, Phân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông Nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay