Chế Tạo Vật Liệu Hấp Phụ Từ Lõi Ngô Để Xử Lý Ion Pb2+ Trong Các Nguồn Nước Bị Ô Nhiễm

61 131 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:48

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ LÕI NGÔ ĐỂ XỬ LÍ ION Pb2+ TRONG CÁC NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn : : : : : VŨ THỊ THU HUỆ MTC 57 MÔI TRƯỜNG TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ LÕI NGÔ ĐỂ XỬ LÍ ION Pb2+ TRONG CÁC NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn : : : : : VŨ THỊ THU HUỆ MTC 57 MÔI TRƯỜNG TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực với hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức khác thể tài liệu tham khảo Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết nghiên cứu khóa luận Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Vũ Thị Thu Huệ i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài khoa Môi Trường – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, nhận quan tâm, giúp đỡ thầy cô, bạn bè gia đình Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc, Ban chủ nhiệm khoa thầy giáo, cô giáo khoa Môi Trường tạo diều kiện giúp đỡ truyền đạt kiến thức chuyên nghành, tạo động lực cho suốt thời gian học tập, rèn luyện hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh người tận tình hướng dẫn giúp đỡ trình thực tập viết báo cáo khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên, cán bộ môn Hóa học giúp đỡ, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối xin cảm ơn tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập trình thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Vũ Thị Thu Huệ ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Sau bảng số liệu thành phần nguyên tố bảng thành phần chất có lõi ngô với kích thước 1000 – 2000 micromet theo Phan Minh Quốc Bình (2015): Bảng 1.1 Thành phần nguyên tố lõi ngô Thành phần nguyên tố Tỷ lệ % khối lượng C .6 47,07 H .6 6,30 N .6 2,84 O .6 43,79 ( Nguồn Phan Minh Quốc Bình, 2015) .6 Bảng 1.2 Thành phần chất lõi ngô Thành phần chất Tỷ lệ % khối lượng Cellulose 39,13 Hemicellulose 33,52 Lignin .6 19,20 Khác iii 5,00 (Nguồn Phan Minh Quốc Bình, 2015) Từ hai bảng số liệu ta nhận thấy lõi ngô có tỷ lệ chất Cellulose, hemicellulose, lignin cao tỷ lệ nguyên tố cacbon lớn tốt cho trình hấp phụ 1.2 Giới thiệu kim loại chì .6 1.2.1 Giới thiệu chì Chì kim loại màu xám có hệ thống bảng tuần hoàn hóa học, viết tắt Pb (Latin: Plumbum) có số nguyên tử 82 Chì người khai thác, chiết suất sử dụng từ cách 6000 năm có khả ứng dụng cao có ảnh hưởng đến sức khỏe người 1.2.2 Tính chất vật lý .7 1.2.3 Tính chất hóa học 1.2.4 Ứng dụng chì 1.3 Tình hình ô nhiễm Pb2+ môi trường nước Việt Nam ảnh hưởng đến sức khỏe người .10 1.3.1 Tình hình ô nhiễm Pb2+ môi trường nước Việt Nam 10 1.3.2 Ảnh hưởng nhiễm độc chì đến sức khỏe người 12 1.4 Phương pháp hấp phụ 13 1.4.1 Khái niệm hấp phụ .13 Mọi trình tập trung chất lên bề mặt phân cách pha gọi hấp phụ Bề mặt phân cách pha khí- lỏng, khí- rắn, lỏng- lỏng, lỏng- rắn Sự hấp phụ xảy lực tương tác phần tử chất hấp phụ chất bị hấp phụ .13 1.4.2 Các phương pháp hấp phụ .14 1.4.2.1 Phương pháp hấp phụ vật lý 14 1.4.2.2 Phương pháp hấp phụ hóa học .15 1.4.2.3 Qúa trình động học hấp phụ pha lỏng rắn 17 1.4.2.4 Giải hấp cân hấp phụ 17 1.4.2.5 Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ 18 1.4.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình hấp phụ .21 1.5 Các phương pháp chế tạo vật liệu có khả hấp phụ từ lõi ngô .22 1.5.1 Phương pháp phi biến tính .22 1.5.2 Phương pháp biến tính lõi ngô 22 1.5.2.1 Phương pháp biến tính lõi ngô nhiệt độ .22 iv 1.5.2.2 Phương pháp biến tính lõi ngô axit H2SO4 22 1.5.2.3 Phương pháp este hóa xenluloza axit citric .24 Theo Ngô Thị Quỳnh Anh (2011), tiến hành nghiên cứu biến tính xơ dừa ứng dụng làm vật liệu hấp phụ số ion kim loại nặng nước Quá trình hoạt hóa bao gồm bước ngâm vật liệu dung dịch axit citric sau sấy khô, phân tử axit citric thấm sâu vào mao quản vật liệu Tiếp theo nung nhiệt độ khoảng 120oC Axit citric chuyển thành dạng anhydric, phản ứng ester hóa xảy anhydric axit nhóm hydroxyl xenluloza Tại vị trí phản ứng xuất hai nhóm chức axit có khả trao đổi ion Phương pháp ứng dụng tạo vật liệu hấp phụ có thành phần xenlulozo nhiều xơ dừa Tuy nhiên lõi ngô có thành phần xenlulozo nhiều lên chế tạo vật liệu hấp phụ từ lõi ngô phương pháp .24 1.6 Các phương pháp xác định hàm lượng chì 24 1.6.1 Phương pháp phân tích trắc quang 24 1.6.1.1 Giới thiệu 24 Phân tích trắc quang tên gọi chung phương pháp phân tích quang học dựa tương tác chọn lọc chất cần xác định với lượng xạ thuộc vùng tử ngoại, khả kiến hồng ngoại 24 Phương pháp phân tích trắc quang phương pháp phân tích hóa lý sử dụng phổ biến Phương pháp giúp định lượng nhanh, xác chất cần xác định Hầu hết việc xác định nguyên tố (trừ khí trơ) bảng hệ thống tuần hoàn hợp chất vô cơ, hữu định lượng phương pháp Phương pháp phân tích trắc quang phát triển mạnh đơn giản, đáng tin cậy sử dụng nhiều kiểm tra sản xuất hoá học, luyện kim nghiên cứu hoá địa, hoá sinh, môi trường nhiều lĩnh vực khác .24 1.6.1.2 Cơ sở phương pháp phân tích trắc quang 25 Theo Lê Văn Cát (2002), Nguyên tắc chung phương pháp phân tích trắc quang muốn xác định cấu tử X đó, chuyển thành hợp chất có khả hấp thụ ánh sáng đo hấp thụ ánh sáng suy hàm lượng chất cần xác định X Cơ sở phương pháp định luật hấp thụ ánh sáng Bouguer-Lambert-Beer Biểu thức định luật:A = lg(IO/I) = ε.L.C .25 Trong đó: 25 1.6.1.3 Các loại phương pháp phân tích trắc quang 26 1.6.1.4 Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (ASS) .26 1.6.2 Phương pháp chuẩn độ 27 1.6.2.1 Các khái niệm .27 2.4.2.2 Quy trình biến tính lõi ngô 31 2.4.3 Phương pháp khảo sát ảnh hưởng thời gian nồng độ đến khả hấp phụ .31 2.4.4 Phương pháp chuẩn độ thay complexon xác định hàm lượng chì mẫu phân tích 32 3.1 Vật liệu hấp phụ 34 3.1.1 Sơ đồ chế tạovật liệu VLHP1, VLHP2, VLHP3 34 v 3.2.2 Kết chế tạo vật liệu hấp phụ 36 3.2.2.1.Vật liệu hấp phụ 36 3.1.2.2 Vật liệu hấp phụ 37 3.1.2.3 Vật liệu hấp phụ 37 3.1.2.4 Vật liệu hấp phụ 38 3.2 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu 39 3.2.1 Ảnh hưởng thời gian đến khả hấp phụ vật liệu ion Pb2+ 39 3.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chì ban đầu đến khả hấp phụ ion chì vật liệu 41 Tiến hành hấp phụ , cho 0,5 g vật liệu vào 50ml dung dịch nồng độ chì khác như: 53,82 mg/l, 103,5 mg/l, 151,1 mg/l , 198,72 mg/l, 248,40 mg/l, 296,10 mg/l, 486,80 mg/l Sau lắc với tốc độ 150 vòng/phút khoảng thời gian 60 phút Kết xác định hàm lượng chì sau hấp phụ nồng độ khác thể bảng sau: 41 Bảng 3.2 Ảnh hưởng nồng độ ion chì ban đầu đến dung lượng hấp phụ vật liệu với ion chì 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 Kết luận 46 Kiến nghị 47 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VLHP : Vật liệu hấp phụ TTXVN : Thông xã Việt Nam WHO : Tổ chức Y tế Thế giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần nguyên tố lõi ngô Bảng 1.2 Thành phần chất lõi ngô Bảng 1.3 Một số đường hấp phụ đẳng nhiệt 18 Bảng 3.1 Ảnh hưởng thời gian đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ (VLHP) 38 Bảng 3.2 Ảnh hưởng nồng độ ion chì ban đầu đến dung lượng hấp phụ vật liệu với ion chì .Error: Reference source not found Bảng 3.3 Dung lượng hấp phụ cực đại vật liệu hấp phụ với ion chì Error: Reference source not found vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Bản đồ vùng trồng ngô Việt Nam Error: Reference source not found Hình 1.2 Đường hấp phụ đẳng nhiệt langmuir 20 Hình 1.3 Sự phụ thuộc Ccb/q Ccb 20 Hình 3.1 Lõi ngô sau sấy 35 Hình 3.2 vật liệu hấp phụ 1(VLHP1) 35 Hình 3.3 Vật liệu hấp phụ (VLHP2) .36 Hình 3.4 Vật liệu hấp phụ (VLHP3) .37 Hình 3.5 Vật liệu hấp phụ (VLHP4) .37 Hình 3.6 Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ ion chi VLHP vào thời gian hấp phụ 39 Hình 3.7 Mối quan hệ thời gian hấp phụ ion chì nồng độ cân bằngcủa vật liệu hấp phụ .40 Hình 3.8 Đường đẳng nhiệt hấp phụ langmuir Pb2+ .42 Hình 3.9 Sự phụ thuộc Cf/q Ccf VLHP1 VLHP2 43 Hình 3.10 Sự phụ thuộc Cf/q Ccf VLHP3 VLHP4 43 viii 3.1.2.2 Vật liệu hấp phụ Khi đem hoạt hóa 50g nguyên liệu H 2SO4 98% theo tỷ lệ 1:1 khối lượng thu 26g vật liệu hấp phụ Vật liệu có màu đen, kích thước nhỏ, mịn Hình 3.3 Vật liệu hấp phụ (VLHP2) 3.1.2.3 Vật liệu hấp phụ Khi đem 100g nguyên liệu đốt yếm khí nhiệt độ 600 oC thu 3g vật liệu hấp phụ 3.Vật liệu xốp, màu đen, nhỏ 37 Hình 3.4 Vật liệu hấp phụ (VLHP3) 3.1.2.4 Vật liệu hấp phụ Than hoạt tính mua thị trường, hạt nhỏ, mịn màu đen Hình 3.5 Vật liệu hấp phụ (VLHP4) 38 3.2 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu 3.2.1 Ảnh hưởng thời gian đến khả hấp phụ vật liệu ion Pb2+ Tiến hành hấp phụ ion chì nồng độ 103,5 mg/l khoảng thời gian 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, 90 phút với tốc độ lắc 150 vòng/phút Sau xác định lại hầm lượng chì sau hấp phụ Chi tiết thí nghiệm thực phần 2.4.3 2.4.4 chương Kết thí nghiệm trình bày bảng sau: Bảng 3.1 Ảnh hưởng thời gian đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ (VLHP) Vật liệu hấp phụ VLHP1 VLHP2 VLHP3 VLHP4 Cf (mg/l) Q (mg/g) H (%) Cf (mg/l) Q (mg/g) H (%) Cf (mg/l) Q (mg/g) H (%) Cf (mg/l) Q (mg/g) H (%) 103,5 0 103,5 0 103,5 0 103,5 0 Thời gian hấp phụ t (phút) 15 30 45 60 75,9 55,2 48,29 41,4 2,76 4,83 5,52 6,21 26,66 46 53,33 60 20,07 0,0069 0 83,43 10,349 10,35 10,35 80 99,99 100 100 41,4 20,7 20,7 20,7 6,21 8,28 8,28 8,28 60 80 80 80 68,99 48,29 41,4 34,5 3,45 5,52 6,21 6,9 33,33 53,34 60 66,66 90 41,4 6,21 60 10,35 100 20,7 8,28 80 34,5 6,9 66,66 Từ bảng 3.1 ta thấy tất vật liệu tăng thời gian hấp phụ nồng độ ion chì ban đầu dung lượng hấp phụ hiệu suất hấp phụ ban đầu tăng sau không tăng thêm, nồng độ sau hấp phụ Cf ngược lại 39 Hình 3.6 Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ ion chi VLHP vào thời gian hấp phụ Từ đồ thị cho thấy khoảng thời gian khảo sát (từ 0-90phút) tăng thời gian lắc hiệu suất hấp phụ vật liệu hấp phụ (VLHP) tăng Tuy nhiên hiệu suất hấp phụ vật liệu hấp phụ bắt đầu ổn định khoảng 60-90 phút Vì chọn 60 phút thời gian đạt cân hấp phụ vật liệu hấp phụ chọn khoảng thời gian 60 phút để tiến hành thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng nồng độ chì đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ Về khả hấp phụ vật liệu VLHP2 có hiệu suât hấp phụ cao (100%) khoảng thời gian 45 phút, sau VLHP3(80%) khoảng thời gian 45 phút, VLHP4 (66,66%) khoảng thời gian 60 phút cuối VLHP1 (60%) khoảng thời gian 60 phút Từ cho thấy khả hấp phụ ion chì VLHP2 tốt nhất, VLHP1 VLHP4 có khả hấp phụ ion chì gần VLHP1 40 Hình 3.7 Mối quan hệ thời gian hấp phụ ion chì nồng độ cân bằngcủa vật liệu hấp phụ Từ kết thực nghiệm đồ thị thể mối quan hệ thời gian hấp phụ nồng độ cân cho ta thấy tăng thời gian nồng độ lại sau hấp phụ giảm dần đến thời gian 60 phút nồng độ hấp phụ ổn định Vì ban đầu tăng thời gian hấp phụ tăng thời gian tiếp xúc ion chì dung dịch với vật liệu hấp phụ hiệu suất hấp phụ tăng hay nồng độ chì lại dung dịch giảm Nhưng đến giới hạn thời gian phụ thuộc vào điều kiện hấp phụ, vật liệu hấp phụ hấp phụ thêm ion chì trình hấp phụ đạt tới ngưỡng cân 3.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chì ban đầu đến khả hấp phụ ion chì vật liệu Tiến hành hấp phụ , cho 0,5 g vật liệu vào 50ml dung dịch nồng độ chì khác như: 53,82 mg/l, 103,5 mg/l, 151,1 mg/l , 198,72 mg/l, 248,40 mg/l, 296,10 mg/l, 486,80 mg/l Sau lắc với tốc độ 150 vòng/phút 41 khoảng thời gian 60 phút Kết xác định hàm lượng chì sau hấp phụ nồng độ khác thể bảng sau: Bảng 3.2 Ảnh hưởng nồng độ ion chì ban đầu đến dung lượng hấp phụ vật liệu với ion chì Vật liệu hấp phụ (VLHP) VLHP1 VLHP2 VLHP3 VLHP4 Co (mg/l) Cf (mg/l) Q (mg/g) Cf/q (g/l) 53,82 103,50 151,10 198,72 248,40 296,10 496,80 53,82 103,50 151,10 198,72 248,40 296,10 496,80 53,82 103,50 151,10 198,72 248,40 296,10 496,80 53,82 103,50 151,10 198,72 248,40 296,10 496,8 13,8 41,4 68,99 103,5 144,9 186,3 386,4 0 13,8 41,4 62,1 96,59 282,89 0 20,7 41,4 62,1 89,69 124,2 317,4 6,89 34,5 62,1 89,69 124,2 165,6 365,7 4,00 6,21 8,211 9,52 10,31 10,98 11,04 5,382 10,35 13,73 15,73 18,63 19,94 21,39 5,382 8,28 10,97 13,66 15,87 17,19 17,94 4,69 6,90 8,90 10,93 12,42 13,05 13,11 6,25 6,67 8,4 10,87 14,05 16,96 35 0 1,01 2,63 3,33 4,84 13,23 0 2,50 3,77 4,54 5,65 7,23 17,69 1,47 5,00 6,98 8,21 10,00 12,69 27,89 42 Từ kết thực nghiệm thể bảng 3.2 thấy nồng độ chì ban đầu tăng lên ban đầu dung lượng hấp phụ tăng lên đến giới hạn dung lượng hấp phụ không thay đổi nhiều, dần ổn định Từ kết thực nghiệm thu nghiên cứu cân hấp phụ chì với vật liệu theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir Hình 3.8 Đường đẳng nhiệt hấp phụ langmuir Pb2+ Từ kết thực nghiệm ta mô hấp phụ qua mô hình hấp phụ đẳng nhiệt langmuir nhận thấy đường đẳng nhiệt có dạng đường cong lên Ban đầu nồng độ C f tăng q tăng đến mức Cf tăng giá trị Q (mg/g) mức ổn đinh, tiến dần đến giá trị Qmax Từ số liệu bảng 3.2 ta vẽ đồ thị phụ thuộc Cf/q C f VLHP(VLHP1,VLHP2,VLHP3,VLHP4) 43 Hình 3.9 Sự phụ thuộc Cf/q Ccf VLHP1 VLHP2 Hình 3.10 Sự phụ thuộc Cf/q Ccf VLHP3 VLHP4 Từ đồ thị 3.9 3.10 phụ thuộc Cf/q C f VLHP (VLHP1,VLHP2,VLHP3, VLHP5) ta có phương trình đường hấp phụ đẳng nhiệt langmuir dạng tuyến tính.Với VLHP1 phương trình có dạng y = 0,083x + 2,242 ; với VLHP2 y = 0,046x + 0,246; với VLHP3 y = 0,053x + 0,761 VLHP4 có phương trình y = 0,072x + 1,334 44 Dựa vào kết đồ thị hình 3.9 hình 3.10 phụ thuộc Cf/q Ccf ta có phương trình đường hấp phụ đẳng nhiệt langmuir dạng tuyến tính VLHP ta tính dung lượng hấp phụ cực đại q max = dựa vào phương trình chương là: + , ta tính kết thể bảng sau: Bảng 3.3 Dung lượng hấp phụ cực đại vật liệu hấp phụ với ion chì theo lý thuyết VLHP Dung lượng hấp phụ qmax VLHP1 12,04 (mg/g) VLHP2 21,74 (mg/g) VLHP3 18,87 (mg/g) VLHP4 13,89 (mg/g) Từ bảng 3.3 ta nhận thấy loại vật liệu hấp phụ biến tính (VLHP2, VLHP3) có khả hấp phụ ion chì cao than hoạt tính mua thị trường, cụ thể dung lượng hấp phụ cực đại VLHP2 21,74mg/g; VLHP3 – 18,87 mg/g VLHP4 13,89 mg/g, vật liệu chế tạo từ lõi ngô thô chưa qua biến tính (VLHP1)là 12,04 mg/g có khả hấp phụ ion chì gần than hoạt tính mua thị trường (VLHP4) 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết qua trình nghiên cứu tài liệu thực nghiệm rút kết sau: Đã chế tạo loại vật liệu hấp phụ ion chì từ lõi ngô : - Lõi ngô rửa sạch, thái nhỏ, sấy khô nghiền nhỏ thu VLHP1 - Xử lý lõi ngô H2SO4 98% theo tỷ lệ 1:1 khối lượng với thời gian 72h Sau ngâm dung dịch NaHCO 2% 24h thu VLHP2 - Xử lý nhiệt độ, đem đốt yếm khí nhiệt độ 600 oC 3h thu vật liệu hấp phụ (VLHP3) Đã khảo sát yếu tố thời gian hấp phụ nồng độ chất bị hấp phụ ảnh hưởng đến trình hấp phụ - Thời gian đạt cân hấp phụ với tất vật liệu 60 phút - Dung lượng hấp phụ cực đại q max (mg/g) vật liệu hấp phụ với ion chì qua trình xử lý số liệu thu kết sau: VLHP1: 12,04 (mg/g) VLHP2: 21,74 (mg/g) VLHP3: 18,87 (mg/g) VLHP4: 13,89 (mg/g) So sánh khả hấp phụ VLHP với than hoạt tính, điều kiện tối ưu cho thấy khả hấp phụ VLHP ion chì dung dịch tốt Đặc biệt VLHP2 VLHP3 có khả hấp phụ ion chì tốt nhiều so với than hoạt tính, VLHP1 có khả hấp phụ gần than hoạt tính 46 Kiến nghị - Tiếp tục nghiên cứu trình chế tạo vật liệu hấp phụ ion chì cho hiệu hấp phụ cải thiện Và tiếp tục nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ pH, khối lượng, nhiệt độ,…Để từ tìm điều kiện tối ưu đạt hiệu cao cho trình hấp phụ - Đưa nghiên cứu vào ứng dụng thực tế xử lý ion chì nước bị ô nhiễm chứa ion chì, góp phần bảo vệ môi trường Ngoài nghiên cứu khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô với ion kim loại nặng khác, để trình xử lý ion kim loại nước ô nhiễm hiệu tối ưu 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng việt Ngô Thị Lan Anh (2011) “Nghiên cứu khả hấp phụ metyl da cam, metylen xanh vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía”, Trường đại Học Thái Nguyên, Đại học Sư Phạm Nguyễn Thị Huyền Anh (2013), “Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô phương pháp oxy hóa biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ”, đại học Dân Lập Hải Phòng Theo Ngô Thị Quỳnh Anh (2011), “Nghiên cứu biến tính xơ dừa ứng dụng làm vật liệu hấp phụ số ion kim loại nặng nước”, Luận văn thạc sỹ khoa học, Đại học Đà Nẵng Phan Minh Quốc Bình (2015), “Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối Việt Nam thành dầu sinh học trình nhiệt phân nhanh hidrodeoxy hóa (hido) sở xúc tác molybden”, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM Lê Văn Cát (2002), Hấp phụ trao đổi ion kỹ thuật xử lý nước nước thải, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hà (2012) “ Nghiên cứu trình lên men axit lactic từ lõi ngô” Luận văn thạc sỹ, đại học Đà Nẵng Phan Hồng Hạnh (2013), đồ án “ Tìm hiểu Chì”, Đại học Công Nghệ Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hưng, Phạm Thành Quân, Lê Minh Tâm, Nguyễn Xuân Thơm (2008), “ Nghiên cứu khả hấp phụ trai đổi ion xơ dừa vỏ trấu biến tính”, tạp chí Phát Triển Khoa Học công nghệ, tập 11 số 08 Trần Tứ Hiếu (2003), “Phân Tích Trắc Quang Phổ Hấp Thụ UVVis”, NXB Đại Học Quốc Gia 48 10 Trần Tứ Hiếu (2004), “Hóa học phân tích”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 11 Hồ Viết Quý (2007), “Các Phương Pháp Phân Tích Công Cụ Trong Hóa Học Hiện Đại”, NXB Đại Học Sư Phạm 12 Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh (2013), “Giáo trình Hóa Phân Tích”, NXB Đại học Nông Nghiệp 13 Bàn Thị Liễu (2015), “ Nghiên cứu khả hấp phụ ion chì môi trường nước vật liệu hấp phụ từ vỏ chuối” Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 14 Đinh Ngọc Lợi (2011), “Đánh giá ô nhiễm số kim loại nặng (Cd, As, Pb, Hg) môi trường thức ăn chăn nuôi huyện Kim Bảng - Hà Nam” Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 15 Bùi Thị Thảo (2015), “Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính làm từ lõi ngô phương pháp đốt yếm khí để ứng dụng xử lý chất hữu nước thải”, Đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội 16 Nguyễn Thị Thanh (2015 ),“Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu để xử lí chất hữu nguồn nước bị ô nhiễm” Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 17 Nguyễn Thị Thanh Tú (2010) Nghiên cứu khả hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía thử nghiệm xử lý môi trường 18 Tổng cục Thống kê (2013), “Diện tích sản lượng lương thực có hạt” 19 Vũ Thanh Tùng (2009), “Nghiên cứu khả tách loại thu hồi số Kim loại nặng dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc” , Luận văn thạc sỹ hóa học, đại học Sư Phạm Thái Nguyên 20 Phan Xuân Vận, Nguyễn Tiến Quý (2006), “Giáo trình hóa keo” , Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Tài liệu tham khảo tiếng Anh 21 Mykola, T K., L A Kupchik, and B.K (1999), “Veisoc, Evaluation of pectin binding of heavy metal ions in aqueous solutions”, Chemosphere, 38 (11): 2591-2596 49 22 Reddad, Z., C Gerente, Y Andres, M.C Ralet, J F Thibault, and P L Cloirec (2002), “ Ni(II) and Cu(II) binding properties of native and modified sugar beet pulp”, Carbohydrate Polymers 49: 23-31 Tài liệu internet 23 Nguyễn An (2012), “Khử phóng xạ lõi ngô” http://www.tin247.com/khu_phong_xa_bang_loi_ngo-12-21967048.html Thứ 6, ngày 6/01/2012 24 Nguyễn Cường (2016), “Khắc phục cố bùn thải chì sông Gâm” http://qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/khac-phuc-su-co-bun-thaichi-tren-song-gam-25884, ngày 12/01/2016 25 PGS-TS Nguyễn Hữu Đức (2016) “Ngộ độc chì: Mối nguy rình rập trẻ” http://nld.com.vn/suc-khoe/ngo-doc-chi-moi-nguy-rinh-rap-tre2015061621345286.htm, ngày 16/06/2015 26 BS Phúc Lâm (2013),“Tại chì dùng công nghệ làm bóng đẹp sản phẩm” , Học viện Quân y http://www.battrangceramic.net/default.asp? tab=detailnews&zone=3&id=43&tin=62&path=tai-sao-chi-duoc-dung-trongcong-nghe-lam-bong-dep-san-pham 27 Quốc Lâm (2015), Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng làng nghề tái chế chất thải” http://mtnt.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1101/40561/o-nhiemmoi-truong-nghiem-trong-tai-cac-lang-nghe-tai-che-chat-thai, ngày 23/12/2015 28 Thông xã Việt Nam (TTXVN),(2014), “Nghề - Trồng nấm sò thân, lõi ngô” http://www.vietlinh.vn/trong-trot/nam-so.asp 29 Thép không gỉ quảng thượng (2015), “Kim Loại Chì” http://vinmay.vn/vi-VN/NewsCategory/Kim-loai-Chi.aspx, ngày 20/07/2015 30 Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai (2014), “Ngộ độc chì: Thông tin dành cho cộng đồng” 50 http://www.chongdoc.org.vn/Tin-tuc/-Detail/tabid/118/newid/132/topic/10/ngo-doc-chi thong-tin-danh-chocong-dong/language/vi-VN/Default.aspx, Thứ hai, 20/10/2014 31 Trí Thức Trẻ (2016), “Cảnh báo: Chúng ta phải "ăn chì" hàng ngày mà không biết” http://canhbaosuckhoe.vn/nhiem-doc-chi/canh-bao-chung-ta-dang-phaian-chi-hang-ngay-ma-khong-biet, ngày 20/02/2016 32 Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (2015), Tư vấn trực tuyến: “Tác hại chì sức khỏe người” http://bachmai.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1564, ngày 27/10/2015 33 TS BS Trần Bá Thoại (Uỷ viên BCH Hội Nội tiết Việt Nam, 2015),“Ô nhiễm kênh nước thải: Báo động đỏ!” http://dantri.com.vn/suc-khoe/o-nhiem-kenh-nuoc-thai-bao-dong-do20151228083838996.htm, ngày 28/12/2015 34 Thông điệp môi trường MTX (2013), “Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng nước Việt Nam” http://www.moitruong.com.vn/chuyen-de-moi-truong/tinh-trang-onhiem-kim-loai-nang-trong-nuoc-o-viet-nam-7546.htm, ngày 23/11/2013 51
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế Tạo Vật Liệu Hấp Phụ Từ Lõi Ngô Để Xử Lý Ion Pb2+ Trong Các Nguồn Nước Bị Ô Nhiễm, Chế Tạo Vật Liệu Hấp Phụ Từ Lõi Ngô Để Xử Lý Ion Pb2+ Trong Các Nguồn Nước Bị Ô Nhiễm, Chế Tạo Vật Liệu Hấp Phụ Từ Lõi Ngô Để Xử Lý Ion Pb2+ Trong Các Nguồn Nước Bị Ô Nhiễm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay