Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà Đông

52 213 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN ============== VŨ THỊ BẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, CƠ SỞ HÀ ĐÔNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH - 2011 – X HÀ NỘI - 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ============== VŨ THỊ BẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, CƠ SỞ HÀ ĐÔNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH - 2011 - X NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS Nguyễn Huy Chương HÀ NỘI - 2015 Khoá luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài thực Các thông tin số liệu khóa luận thu thập TT TT – TV Học viện Công nghệ Bưu cính Viễn thông, sở Hà Đông Hà Nội, ngày , tháng 05, năm 2015 Sinh viên Vũ Thị Bến Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Huy Chương, tận tình hướng dẫn em suốt trình thực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Thông tin - Thư viện, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách vững Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc anh, chị TT TT TV Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông tạo điều kiện giúp đỡ để em trình thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè động viên tạo điều kiện tốt để em hoàn thành tốt khóa luận Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe công tác tốt Hà Nội, ngày , tháng 05, năm 2015 Sinh viên Vũ Thị Bến Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu HV CNBCVT Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông TT TT – TV Trung tâm thông tin - thư viện TT –TV Thông tin – thư viện Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sinh viên Sinh viên DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5 CNTT Công nghệ thông tin .5 CSDL Cơ sở liệu HV CNBCVT .5 Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông TT TT – TV Trung tâm thông tin - thư viện .5 TT –TV Thông tin – thư viện .5 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu .2 5.Bố cục khóa luận .3 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Trung tâm TT - TV Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông với công tác tổ chức hoạt động Thông tin - Thư viện 1.1 Những vấn đề lý luận chung 1.1.1 Khái niệm tổ chức công tác TT - TV 1.1.2 Khái niệm hoạt động TT - TV 1.1.3 Các yếu tố tác động tới tổ chức hoạt động TT - TV 1.2 Khái quát Học viện TT TT - TV HV Công nghệ Bưu Viễn thông .7 1.2.1 Khái quát Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Quá trình hình thành: 1.2.2 Khái quát Trung tâm TT - TV Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông sở Hà Đông 12 Vốn tài liệu Trung tâm 13 1.3Vai trò tổ chức hoạt động TT - TV TT TT – TV Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông 16 Chương Thực trạng công tác tổ chức hoạt động Thông tin - Thư viện HV CNBCVT Hà Đông 18 2.1 Công tác tổ chức 18 2.1.1 Cơ cấu tổ chức .18 2.1.2 Đội ngũ cán 19 2.1.3 Cơ sở vật chất trang thiết bị 20 2.2 Hoạt động TT 20 2.2.1 Bổ sung tài liệu 20 2.2.2 Xử lý tài liệu 21 2.2.3 Công tác phục vụ người dùng tin 30 2.2.4 Tổ chức bảo quản tài liệu 31 2.2.5 Ứng đụng công nghệ thông tin 33 2.3 Nhận xét công tác tổ chức hoạt động TT - TV HV CNBCVT 35 2.3.1 Công tác tổ chức HV CNBCVT .35 2.3.2 Hoạt động 37 Chương Giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức chất lượng hoạt động TT - TV TT TT- TV Học Viện CNBCVT .37 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức TT TT- TV Học Viện CNBCVT 37 3.1.1 Sắp xếp lại cấu tổ chức .37 3.1.2 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cán .38 3.1.3 Tăng cường đầu tư sở vật chất - kỹ thuật, nâng cấp phần mềm thư viện 38 3.2.2 Áp dụng chuẩn nghiệp vụ xử lý tài liệu 39 3.2.3 Đổi phương thức phục vụ người dùng tin 39 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ thông tin 40 PHẦN KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC Sinh viên Sinh viên DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5 CNTT Công nghệ thông tin .5 CSDL Cơ sở liệu HV CNBCVT .5 Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông TT TT – TV Trung tâm thông tin - thư viện .5 TT –TV Thông tin – thư viện .5 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu .2 5.Bố cục khóa luận .3 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Trung tâm TT - TV Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông với công tác tổ chức hoạt động Thông tin - Thư viện 1.1 Những vấn đề lý luận chung 1.1.1 Khái niệm tổ chức công tác TT - TV 1.1.2 Khái niệm hoạt động TT - TV 1.1.3 Các yếu tố tác động tới tổ chức hoạt động TT - TV 1.2 Khái quát Học viện TT TT - TV HV Công nghệ Bưu Viễn thông .7 1.2.1 Khái quát Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Quá trình hình thành: Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp 1.2.2 Khái quát Trung tâm TT - TV Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông sở Hà Đông 12 Vốn tài liệu Trung tâm 13 1.3Vai trò tổ chức hoạt động TT - TV TT TT – TV Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông 16 Chương Thực trạng công tác tổ chức hoạt động Thông tin - Thư viện HV CNBCVT Hà Đông 18 2.1 Công tác tổ chức 18 2.1.1 Cơ cấu tổ chức .18 2.1.2 Đội ngũ cán 19 2.1.3 Cơ sở vật chất trang thiết bị 20 2.2 Hoạt động TT 20 2.2.1 Bổ sung tài liệu 20 2.2.2 Xử lý tài liệu 21 2.2.3 Công tác phục vụ người dùng tin 30 2.2.4 Tổ chức bảo quản tài liệu 31 2.2.5 Ứng đụng công nghệ thông tin 33 2.3 Nhận xét công tác tổ chức hoạt động TT - TV HV CNBCVT 35 2.3.1 Công tác tổ chức HV CNBCVT .35 2.3.2 Hoạt động 37 Chương Giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức chất lượng hoạt động TT - TV TT TT- TV Học Viện CNBCVT .37 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức TT TT- TV Học Viện CNBCVT 37 3.1.1 Sắp xếp lại cấu tổ chức .37 3.1.2 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cán .38 3.1.3 Tăng cường đầu tư sở vật chất - kỹ thuật, nâng cấp phần mềm thư viện 38 3.2.2 Áp dụng chuẩn nghiệp vụ xử lý tài liệu 39 3.2.3 Đổi phương thức phục vụ người dùng tin 39 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ thông tin 40 PHẦN KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Cùng với phát triển xã hội, hoạt động thư viện trọng đầu tư phát triển Thư viện ngày có vai trò quan trọng nhà trường đời sống xã hội Tổ chức hoạt động đóng vai trò quan trọng chế độ xã hội, lĩnh vực ngành nghề Công tác tổ chức hoạt động tốt mang lại hiệu lao động, yếu tố định hiệu hoạt động xã hội thư viện Trung tâm thông tin – thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông thư viện nhỏ Tuy nhiên, Trung tâm thực hầu hết tất khâu mà thư viện cần có để Trung tâm cầu nối nguồn tri thức khổng lồ nhân loại đọc giả thư viện Nội dung khóa luận trọng tới công tác tổ chức hoạt động thông tin - thư viện HV CNBCVT sở Hà Đông Để đáp ứng tất nhu cầu bạn đọc nữa, Trung tâm thông tin – thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông có bước chuyển đáng kể công tác hoạt động Bên cạnh hoạt động thông tin – tư liệu Trung tâm tồn thiếu sót định cần khắc phục Vì vậy, lựa chọn đề tài “Công tác tổ chức hoạt động TT - TV trung tâm thông tin - thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông sở Hà Đông” làm đề tài ngiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp 2.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích: Nhằm làm được, chưa làm công tác tổ chức hoạt động Trung tâm thông tin - thư viện Học viện Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Khoá luận tốt nghiệp Bước 6: Cấp giấy phép Khi xác nhận xong, cán tiến hành cấp giấy phép cho tài liệu bàng cách nhấn nút “ ok” hình tài liệu cấp giấy phép sử dụng Bước 7: Hoàn thành Đến việc số hóa tài liệu hoàn tất Quy trình lặp lại cho tài liệu khác Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 29 Khoá luận tốt nghiệp 2.2.3 Công tác phục vụ người dùng tin  Phòng đọc chỗ Gồm 100 chỗ ngồi dành chung cho cán bộ, sinh viên học viên, bao gồm loại hình tài liệu như: sách, tập giảng, khóa luận, luận văn, luận án Ngoài ra, Trung tâm chưa có phòng đọc báo, tạp chí riêng nên coi phòng đọc phòng đọc chung bao gồm sách, báo, tạp chí Phòng đọc có 15 máy tính nối mạng, bạn đọc truy cập Internet sử dụng dịch vụ tra cứu thông tin chỗ Thời gian phục vụ: Sáng từ 8h đến 12h chiều từ 13h đến 17h, ngày tuần từ thứ đến thứ Chiều thứ nghỉ phục vụ, dọn vệ sinh, xếp lại kho sách (phòng đọc), phục vụ sinh viên, học viên hệ đào tạo từ xa (phòng mượn), ngày lễ tết nghỉ phục vụ)  Phòng mượn Phương thức phục vụ kho đóng Bạn đọc tra cứu CSDL thư mục máy tính, tra cứu hệ thống mục lục truyền thống theo tên tác giả Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 30 Khoá luận tốt nghiệp tên tài liệu Sau ghi vào phiếu yêu cầu để cán thư viện tìm tài liệu, lần mượn tối đa: 07 tài liệu / bạn đọc / học kỳ (05 tháng) Hết thời hạn 05 tháng, bạn đọc mang tài liệu xuống trung tâm TT - TV trả tiến hành mượn tài liệu khác cho học kỳ Khi mượn / trả sách ban đọc bắt buộc phải mang theo thẻ sinh viên, chưa có thẻ thức phải mang theo chứng minh thư để cán kiểm tra thông tin bạn đọc Các trường hợp đầy đủ giấy tờ cần thiết cán thư viện từ chối yêu cầu người dùng tin Ngôn ngữ Tiếng Việt sử dụng chủ yếu, phận nhỏ sử dụng Tiếng Anh, bạn đọc sử dụng ngôn ngữ khác 2.2.4 Tổ chức bảo quản tài liệu * Việc phân chia kho: Tài liệu nhập vào Trung tâm phân chia: 90% kho giáo trình (kho G); 10% kho đoc chỗ (kho M) Các tài liệu kí hiệu theo ngôn ngữ sau: Loại ngôn ngữ Kí hiệu Loại ngôn ngữ Kí hiệu Tiếng Việt V Tiếng Pháp P Tiếng Anh A Tiếng Nga N Tiếng Trung H Hệ Latin (cho tạp chí Anh, Pháp ) L Kí hiệu theo kho tài liệu: Loại tài liệu Kí hiệu Sách tham khảo M Giáo trình G Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện Ghi Gồm tập giảng, sách giáo khoa 31 Khoá luận tốt nghiệp Luận án TS, luận văn Th.s L Đề tài nghiên cứu khoa học D Báo cáo kết NCKH nghiệm thu Tài liệu tra cứu T Các văn pháp quy, từ điển, bách khoa thư, niên giám, thư mục Tạp chí J Báo B Đĩa CD CD Kho sách tham khảo phép đọc chỗ Kho giáo trình mượn nhà tối đa tài liệu / bạn đọc /1 học kỳ thường 05 tháng) Nếu hất thời gian mượn mà bạn đọc chưa trả cán phòng tiến hành thống kê lại đưa lên trang chủ Học viện Số thứ tự theo sổ đăng kí cá biệt, chữ số Ả rập, kết hợp: Kí hiệu ngôn ngữ + Kí hiệu kho + Số thứ tự Ví dụ: VG/02789 Giáo trình tiếng Việt, kho Giáo trình (G), số 2789 * Kí hiệu tên tác giả / tên sách Được thiết lập dựa vào phương pháp lập điểm truy nhập ( tiêu đề mô tả) quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR2 rút gọn Kí hiệu tên tác giả: Tác giả cá nhân : Áp dụng cho sách từ đến tác giả Kí hiệu tác giả chữ viết in hoa, gồm chữ đầu họ tác giả, dấu gạch ngang khoảng cách phía trước sau, chữ đầu tên Ví dụ: Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 32 Khoá luận tốt nghiệp Tác giả người Việt Nam: Nguyễn Phương Bình NG-B Tác giả người Âu - Mỹ: Victo Huygo HU-V Tác giả dịch tiếng Việt, định kí hiệu không lấy dấu Tác giả phương Đông ( Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản): Phiên âm họ tên tác giả chữ Latin : Mao Trạch Đông MA-Đ Tác giả tập thể: Lấy chữ đầu từ tác giả tập thể Ví dụ: Đảng Cộng Sản Việt Nam ĐAN Kí hiệu tên sách: Áp dụng cho sách không ghi tên tác giả sách có 04 tác giả trở lên Sách tiếng Việt: Lấy chữ đầu từ tên sách bỏ dấu Ví dụ: Kĩ thuật thông tin quang KIT Nếu từ tài liệu số, phải phiên âm chữ làm tương tự Sách nước ngoài: Tên sách tiếng Latin, Xlavơ: áp dụng sách tiếng Việt Với sách có mạo từ, quán từ bỏ mạo từ, quán từ lấy từ sách để định kí hiệu xếp giá Tên sách tượng hình: Phiên âm tên sách sang tiếng Latin, áp dụng với sách tiếng Việt 2.2.5 Ứng đụng công nghệ thông tin Việc ứng dụng CNTT có tác động lớn tới công tác tổ chức hoạt đọng Trung tâm Trung tâm ứng dụng phần mềm thư viện điện tử tích hợp Libol 6.0 Phần mềm Libol thiết kế theo hai nguyên tắc chủ đạo mở tích hợp mặt công nghệ, tích hợp phân hệ giao diện thống khai thác chung sở liệu đòng thời liên kết với phần mềm khác giúp đại hoá hoạt động thư viện Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 33 Khoá luận tốt nghiệp Trung tâm TT - TV Học viện CNBCVT khai thác hiệu phầm mềm thư viện điện tử tích hợp Libol 6.0 (Library OnLine) phần mềm giải pháp Thư viện điện tử - Thư viện số Tinh Vân nghiên cứu phát triển từ năm 1997, sản phẩm phần mềm thư viện điện tử quản lý tích hợp nghiệp vụ thư viện thành công Việt Nam) Trung tâm sử dụng phân hệ sau: Phân hệ bổ sung: Biên mục sơ lược tài liệu nhập Khi tài liệu bổ sung thư viện, cán thư biên mục sơ lược (các yếu tố tên tài liệu, tên tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản) sau ms vào biên mục chi tiết (đầy đủ yếu tố loại hình cụ thể) Phân hệ bổ sung cho phép thống kê, toán, tạo báo cáo liên quan tới bổ sung, quản lý theo dõi quỹ bổ sung Phân hệ biên mục: Công cụ mạnh, thuận tiện mềm dẻo giúp biên mục dạng tài nguyên thư viện theo tiêu chuẩn thư mục quốc tế; Giúp trao đổi liệu biên mục với thư viện mạng Internet giúp xuất ấn phẩm thư mục phong phú đa dạng Xây dựng CSDL chuẩn với quy tắc nghiệp vụ Biên mục theo MARC 21,hỗ trợ việc nhập liệu, hỗ trợ kiểm soát từ khóa Phân hệ bạn đọc: Giúp thư viện quản lý người dùng tin, tiến hành hoạt động có liên quan gia hạn, hủy thẻ, quản lý hồ sơ bạn đọc,phân loại người dùng tin theo nhóm Phân hệ lưu thông: Tự động hoá thao tác thủ công lặp lặp lại trình mượn trả tự động tính toán, áp dụng sách lưu thông thư viện thiết đặt Cung cấp số liệu thống kê tình hình mượn trả tài liệu phong phú chi tiết Hoạt động mượn, trả, gia hạn tài liệu thực phần mềm thư viện thông qua thẻ bạn đọc mã hóa thành hệ thống mã vạch tích hợp với phần mềm Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 34 Khoá luận tốt nghiệp Phân hệ quản lý: Quản lý, phân quyền người dùng theo dõi toàn hoạt động hệ thống Khi nhập mã sinh viên bạn đọc nhờ có phân hệ quản lý mà cán biết đầy đủ thông tin tên, lớp, mượn hay hạn tài liệu Chúc giúp thư viện quản lý tốt bạn đọc vốn tài liệu 2.3 Nhận xét công tác tổ chức hoạt động TT - TV HV CNBCVT 2.3.1 Công tác tổ chức HV CNBCVT Trung tâm TT - TV Học viện CNBCVT, trung tâm có quy mô không lớn áp dụng hầu hết chuẩn thư viện, việc sử dụng phần mềm Libol 6.0 công tác quản lý bạn đọc vốn tài liệu Thư viện Trong suốt thời gian hoạt động trung tâm đạt bước tiến đáng kể  Ưu điểm Đội ngũ cán bộ: Với phương châm người trung tâm vũ trụ, Trung tâm có đội ngũ cán trẻ, khỏe, nhiệt tình với chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Đây ưu lớn Trung tâm, lẽ nhanh nhạy, ham học hỏi, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ Đặc biệt năm tới, Trung tâm chuyển hướng sang phục vụ theo hướng đại hóa Đội ngũ cán có trình độ cao lĩnh vực thư vành thư viện Các cán không thuộc chuyên ngành thư viện tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ thư viện nâng cao trình độ hiệu phục vụ người dùng tin Công tác, đào tạo bồi dưỡng cán nghiên cứu khoa học ý quan tâm trước Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 35 Khoá luận tốt nghiệp Trung tâm mở lớp đào tạo nghiệp vụ “cơ sở thông tin - thư viện” cho 13 cán chưa đào tạo TT - TV Trung tâm, có cấp chứng đào tạo sau khoá học Vốn tài liệu: Trung tâm có vốn tài liệu đa dạng Không có tài liệu công nghệ, viễn thông mà có tài liệu khoa học xã hội (truyện, thơ, sách liên quan tới trị) Gần đây, Trung tâm bổ sung thêm tài liệu ngoại văn có giá trị cao phục vụ bạn đọc kho mở  Nhược điểm Đội ngũ cán bộ: Đội ngũ cán Trung tâm TT - TV HVCNBCVT mỏng (01 giám đốc 03 cán ) Cán trung tâm toàn phụ nữ gây khó khăn công tác phục vụ kho đóng, đầu cuối học kỳ Vốn tài liệu: Trung tâm TT - TV HVCNBCVT bổ sung tài liệu ngoại văn, nhiên tài liệu mang giá trị cao nên Trung tâmvẫn hạn chế công tác phục vụ với loại tài liệu Tài liệu điện tử chưa xây dựng Tại Trung tâm xây dựng số lượng định CSDL thư mục; CSDL kiện CSDL toàn văn chưa xây dựng Cơ sở vật chất, kỹ thuật: Kho mở trung tâm chưa trang bị hệ thống cổng từ, gây khó khăn, vất vả cho cán bạn đọc ra, vào thư viện Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 36 Khoá luận tốt nghiệp 2.3.2 Hoạt động  Ưu điểm Trung tâm áp dụng chuẩn nghiệp vụ thư viện: AACR2, MARC21, DDC, điều kiện thuận lợi để người dùng tin tiếp cận nhanh chóng đến tài liệu trao đổi CSDL với đơn vị thông tin thư viện khác dễ dàng  Nhược điểm Trung tâm làm tóm tắt tài liệu xám (Luận văn, Luận án), với tài liệu khác, bạn đọc phải nhiều thời gian để xem tài liệu có phù hợp với nhu cầu họ hay không Mức độ phân loại tài liệu chưa sâu, dừng cấp thứ Chương Giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức chất lượng hoạt động TT - TV TT TT- TV Học Viện CNBCVT 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức TT TT- TV Học Viện CNBCVT 3.1.1 Sắp xếp lại cấu tổ chức Đội ngũ cán bô TT TT - TV HVCNBCVT mỏng, chưa đáp ứng hết nhu cầu người dùng tin công việc Công tác thư viện chưa thực quan tâm từ cấp lãnh đạo nhà trường Thư viện nên hoạch định tương lai mô hình tổ chức theo phương pháp quản lý tập trung phát triển trung tâm thành TT TT – TV với quy mô lớn Để phát triển cần bố sung thêm cán Tổ nghiệp vụ thêm từ 01 đến 02 cán bộ; tổ phục vụ phải cần thêm 02 cán làm công tác phục vụ, tuyên truyền, hướng dẫn bạn đọc, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu, thời gian đầu, cuối kỳ học Việc đổi cấu phòng đòi hỏi phải có trình làm tỉ mỉ, xác, tránh làm ảnh hưởng tới hoạt động thư viện Đồng thời trung tâm thư viện cần liên kết chặt chẽ với trung tâm Data Centrer Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 37 Khoá luận tốt nghiệp Học viện nhằm quản lý, phát triển hệ thống mạng, phần mềm thư viện, ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị 3.1.2 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cán Bổ sung thêm nguồn nhân lực cho Trung tâm: nhằm đáp ứng với nhu cầu công việc Cần có kế hoạch bồi dưỡng cán không chuyên môn nghiệp vụ mà trình độ ngoại ngữ, tin học, đáp ứng nhu cầu hoạt động thông tin - thư viện Nâng cao trình độ cho cán thư viện: Cán thư viện phải luôn học hỏi, nâng cao trình độ mặt (ngiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, …) Đồng thời cán tỏ nhạy bén, cập nhật xu hướng phát triển xã hội Vận dụng phương pháp quản lý (tổ chức hành chính, tâm lý giáo dục,…) tác động có hiệu vào đối tượng quản lý Cán thư viện thường xuyên tham gia buổi hội nghị, hội thảo có tính định hướng, đạovề nghiệp vụ thư viện, học hỏi kinh nghiệm trung tâm nước 3.1.3 Tăng cường đầu tư sở vật chất - kỹ thuật, nâng cấp phần mềm thư viện Theo xu hướng đại hóa công tác TT - TV, sở vật chất coi yếu tố quan trọng hàng đầu Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, hoàn thiện tổ chức haotj động trung tâm TT - TV HV CNBCVT sở Hà đông Vì vậy, trung tâm cần đầu tư sở vật chất cho thư viện, hệ thống cổng từ cho phòng đọc kho mở Nâng cấp hệ thống mạng mua thêm máy tính phục vụ công tác tra cứu thông tin, taì liệ ngày trở nên dễ dàng Tập trung phận Trung tâm thông tin - thư viện vào khu vực chung tạo thuận lợi quản lý nhân sự, vốn tài liệu trao đổi hỗ trợ lẫn phận.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động TT TT - TV Học Viện CNBCVT Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 38 Khoá luận tốt nghiệp 3.2.1 Xây dựng chính sách phát triển nguồn lực thông tin Xây dựng sách bổ sung hợp lý, phù hợp với nhu cầu tin trung tâm Xác định loại hình tài liệu cần bổ sung cho giai đoạn Chia sẻ nguồn lực thông tin: Phối hợp, bổ sung chia sẻ nguồn lực thông tin hoạt động cần thiết hoạt động TT - TV Sự phát triển mạnh mẽ CNTT , lượng lớn thông tin sản sinh lưu thông xã hội, quan, thư viện có đủ khả tài để thu thập khối lượng thông tin khổng lồ Vì để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin người dùng tin, trung tâm cần liên kết để chia sẻ nguồn tin với tạo vốn tài liệu đa dạng, có tính cập nhật, tiết kiệm chi phí bổ sung và xử lý tài liệu 3.2.2 Áp dụng chuẩn nghiệp vụ xử lý tài liệu Trung tâm TT - TV HVCNBCVT cần phân loại tài liệu cấp sâu Các lĩnh vực thu hẹp lại tiết kiệm thời gian cho người dùng tin mà mức độ xác lại cao Trung tâm nên phục vụ tài liệu ngoại văn cho bạn đọc Loại tài liệu giới hạn số bạn đọc sử dụng mang lại giá trị cao cho họ 3.2.3 Đổi phương thức phục vụ người dùng tin Đa dạng hóa hệ thống dịch vụ sản phẩm Trung tâm thông tin thư viên Học viện CNBCVT để thu hút ngày đông đảo bạn đọc Nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin (làm tóm tắt cho tài liệu) Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin (dịch vụ thông tin có chọn lọc, dịch vụ chụp tài liệu, dịch vụ tra cứu thông tin…) Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 39 Khoá luận tốt nghiệp Tăng cường thời gian phục vụ bạn đọc (thời gian thi) phận giúp cho bạn đọc có hội đến gần với nguồn tài liệu, giúp vòng quay tài liệu nhanh chóng Đẩy mạnh công tác tin học hóa hoạt động TT - TV (ứng dụng CNTT vào tra cứu tài liệu) Tăng cường hoạt động đào tạo, hướng dẫn người dùng tin sử dụng thư viện, sinh viên năm Mở lớp đào tạo người dùng tin để quảng bá, tuyên truyền hình ảnh Trung tâm đến với bạn đọc; hướng dẫn họ truy cập, khai thác sử dụng hiệu nguồn lực thông tin Trung tâm, tránh để “nguồn tin bị chết” 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ thông tin Sản phẩm kết trình xử lý thông tin Dịch vụ thông tin tổ hợp hoạt động thông tin Phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ thông tin công việc cần thiết, thiếu trung tâm Nâng cao chất lượng sản phẩm: Trung tâm tiến hành xây dựng sản phẩm như: Mục lục tra cứu trực tuyến OPAC, CSDL kiện, CSDL toàn văn, nguồn tin điện tử, đem lại hiệu cao người dùng tin tra tìm sử dụng tài liệu CSDL cần xây dựng: CSDl trích, tạp chí khoa học, luận văn, luận án, giáo trình Nâng cao dịch vụ thông tin: nhằm khai thác triệt để nguồn lực thông tin vố có thư viện, mang thông tin tới người dùng tin cách hiệu Xây dựng dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc: Là dịch vụ cung cấp thông tin có nội dung hình thức xác định từ trước tới người dùng tin Thông tin cung cấp phù hợp với nhu cầu đọc giả Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 40 Khoá luận tốt nghiệp Nâng cao chất lượng dịch vụ chụp tài liệu Dịch vụ nhằm mục đích hỗ trợ, khai thác thông tin nhiều người dùng tin sử dụng Để đạt hiệu tốt trung tâm cần trang bị thêm thiết bị chụp tài liệu Cán phụ trách cần đào tạo, nâng cao lực tổ chức dịch vụ Đồng thời cần ý tới vấn đề bảo quản tài liệu gốc tránh vi phạm quyền PHẦN KẾT LUẬN Ngày nay, với phát triển khoa học công nghệ, công tác tổ chức hoạt động thông tin - thư viện ngày đóng vai trò quan trọng, định tới hiệu hoạt động thư viện Hoạt động thông tin - thư viện không ngừng đổi mới, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội đất nước Trải qua nhiều năm hoạt động Trung tâm không ngừng phát triển nâng cao sở vật chất, đổi phương thức tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu tin toàn người dùng tin Học viện Trung tâm TT - TV HVCNBCVT có hướng riêng cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy tối đa nguồn lực sẵn có Bên cạnh đó, Trung tâm tồn số hạn chế cần khắc phục, song thành tựu mà Trung tâm đạt có ý nghĩa lớn công tác xây dựng phát triển đơn vị Với không ngừng sáng tạo, đổi mới, Học viện CNBCVT cung cấp cho xã hội sản phẩm nghiên cứu kết hợp trí tuệ Việt Nam công nghệ tiên tiến giới; nguồn nhân lực Công nghệ thông tin Truyền thông Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 41 Khoá luận tốt nghiệp trình độ cao, có lực, tâm huyết, yêu nghề; mang đến cho sinh viên trưởng thành nhân cách lực để thích ứng tốt với thị trường lao động quốc tế; đóng góp cho phát triển Ngành BCVT Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Huy Chương, (2004), Một số vấn đề tổ chức quản lý thư viện đại học : Kỷ yếu hội thảo Trung tâm, ĐHQGHN, Hà Nội Nguyễn Minh Hiệp, (2002) Sổ tay quản lý thông tin - thư viện, ĐHQGTPHCM, Hồ Chí Minh Trần Hữu Huỳnh, Bài giảng môn tổ chức quản lý hoạt động thông tin thư viện, Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội Trần Thị Minh Nguyệt, (2007) Người dùng tin Bài giảng dùng cho bậc đại học thông tin – thư viện, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Thiện [2014], Tổ chức hoạt động thư viện trường Đại học điều dưỡng Nam Định: luận văn thạc sĩ thông tin - thư viện, ĐHQGHN, Hà Nội Bùi Loan Thuỳ, Đào Hoàng Thuý (1988) Tổ chức quản lý công tác thông tin - thư viện, ĐHQGTPHCM, Hồ Chí Minh Từ điển tiếng Việt, (1994), Khoa học xã hội, Hà Nội Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 42 Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Quý, Bài giảng môn Thông tin học đại cương, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội Quyết định số 878/QĐ-BTTTT điều chuyển quyền quản lý Học viện từ Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam Bộ Thông tin Truyền thông 10.Quyết định số 397/TCCB ngày 30/5/2006 Giám đốc Học viện 11.http://ptit.edu.vn/wps/portal/ilc 12 http://www.nlv.gov.vn 13.http://lib.ussh.vnu.edu.vn Vũ Thị Bến - K56 Thông tin - Thư viện 43 ... thông tin - thư viện thi t chế văn hoá giáo dục thông tin khoa học, đảm bảo sử dụng nguồn tin cách hợp lý, tiết kiệm hiệu Tổ chức quản lý hoạt động thông tin - thư viện nhằm thi t lập cấu thích... liệu Trung tâm Nguồn lực thông tin Trung tâm phong phú thuộc lĩnh vực khoa học kĩ thuật, khoa học xã hội, chủ yếu tài liệu khoa học - kĩ thuật Thư viện có 5.126 tên tài liệu với 42.200 • Sách...TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ============== VŨ THỊ BẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà Đông, Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà Đông, Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà Đông

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay