Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

77 359 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:44

LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Sơn Tùng Lớp: Tổ chức quản lý vận tải 2013 – Tôi xin cam đoan thực trình làm luận văn tốt nghiệp cách khóa học, xác, trung thực thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Các kết quả, số liệu nêu luận văn có thật, thu trình nghiên cứu chưa công bố tài liệu khoa học Hải Phòng, Ngày 30 tháng 03 năm 2015 HỌC VIÊN Nguyễn Sơn Tùng i LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn giúp em hoàn thành luận văn “Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng” Em xin cám ơn ban lãnh đạo Cảng Cửa Cấm dành thời gian giúp em số liệu thông tin cảng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC HÌNH vi Phương pháp nghiên cứu .3 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 iii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích Hiệu kinh doanh theo tiềm TR Doanh thu bán hàng kì báo cáo Chi phí kinh doanh sản phẩm tiêu thụ kì Z Giá cước Tổng chi phí kinh doanh Giá trị sản lượng Số lao động bình quân năm Năng suất lao động bình quân năm ∑ CPKD Q AL Lợi nhuận doanh nghiệp thời kì định L Số lao động tham gia thời kì Lợi nhuận bình quân lao động tạo iv DANH MỤC CÁC BẢNG Sô bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu vốn đầu tư 2012 – 2014 26 2.2 Tổng hợp nguồn vốn đầu tư 27 2.3 So sánh sản lượng hàng hóa xếp dỡ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 37 2.4 So sánh doanh thu Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 39 2.5 So sánh chi phí Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 40 2.6 So sánh lợi nhuận Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm 42 năm 2012, 2013, 2014 2.7 Bảng tổng hợp nhóm tiêu chất lượng Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 43 2.8 Bảng tiêu suất lao động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 44 v DANH MỤC CÁC HÌNH Sô hình Tên hình Trang 2.1 Biểu đồ so sánh sản lượng hàng hóa xếp dỡ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 38 2.2 Biểu đồ so sánh doanh thu Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 39 2.3 Biểu đổ So sánh chi phí Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 41 2.4 Biểu đồ So sánh lợi nhuận Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012, 2013, 2014 42 vi LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết để tài Trong giai đoạn nay, hội nhập kinh tế trở thành xu hướng tất yếu thời đại quốc gia Việt Nam số không nhiều quốc gia giới có tiềm lớn hoạt động kinh tế biển Với bờ biển dài 3260 km có nhiều cảng biển, cảng sông lại nằm kề tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng nối liền trung tâm kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất, sôi động giới nên thuận tiện cho việc phát triển dịch vụ hàng hải Tuy Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi vị trí địa lý tiềm phát triển thực tế dịch vụ hàng hải cảng biển Việt Nam yếu lạc hậu so với nước giới khu vực Trước thực tế khách quan đó, Việt Nam chủ động bước hội nhập vào kinh tế khu vực giới thông qua việc thực công “ Đổi mới” từ năm 1986, tham gia AFTA năm 1996, phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Mỹ năm 2001 đặc biệt với kiện gia nhập WTO năm 2006, Việt Nam thực bước vào “sân chơi lớn” kinh tế giới Việc mở cửa giao lưu kinh tế tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập phát triển với tốc độ cao Khối lượng hàng hoá xuất nhập ngày nhiều, tạo nhu cầu ngày lớn dịch vụ hàng hải, đặc biệt dịch vụ cảng biển Một đặc thù cảng biển sở hạ tầng, động lực phát triển kinh tế đất nước ngành dịch vụ cảng biển có tính quốc tế hoá cao, từ năm 90, ngành dịch vụ cảng biển Việt Nam bước thể vai trò tiến trình hội nhập đất nước Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt đó, bảo hộ Nhà nước ngày đi, doanh nghiệp cảng biển nước không cách khác phải tự nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển Thành phố Hải Phòng thành phố sở hữu biển lớn miền Bắc, Cảng Cửa Cấm cảng biển vừa Thành phố Hải Phòng nên việc nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm mang ý nghĩa sống Xuất phát từ thực tiễn trên, em chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng” Mục đích đề tài Đề tài chuyên sâu nghiên cứu vào lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Từ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm cổ phần hóa thoái hết vốn nhà nước, với quản lý nghiêm ngặt Công ty có cải thiện đáng kể lực cạnh tranh, thể từ doanh thu ngành dịch vụ phát triển công ty Khi nghiên cứu lực cạnh tranh công ty đưa giải pháp phương hướng phát triển cho công ty, đồng thời phản ánh thực trạng khó khăn thực công ty Phạm vi đối tượng đề tài a Phạm vi đề tài Đề tài nghiên cứu trình kinh doanh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh để nhằm tìm ưu điểm mặt hạn chế lực kinh doanh, từ đề xuất số biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế phát triển lực kinh doanh Công ty b Đối tượng đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm giai đoạn 2012 – 2014 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học sau : - Phương pháp phân tích hệ thống - Phương pháp so sánh tổng hợp - Phương pháp vật biện chứng - Phương pháp thống kê xử lý số liệu Cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tiễn đề tài: Qua trình nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng” nhằm làm bật hạn chế công tác kinh doanh dịch vụ Công ty Từ đưa biện pháp khắc phục, tận dụng khai thác tối đa lực có, đảm bảo tiến độ xếp dỡ hàng hóa, giảm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh cho Công ty nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Kết cầu đề tài Với mục đích trên, luận văn xây dựng gồm chương Cụ thể, lời nói đầu kết luận, khoá luận có kết cấu sau: Chương 1: Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ cảng biển điều kiện hội nhập quốc tế Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh quy luật kinh tế sản xuất hàng hoá đặc trưng kinh tế thị trường Tuy nhiên cách tiếp cận khác nhau, mục đích nghiên cứu khác nhau, nên thực tế có nhiều quan niệm khác cạnh tranh Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 1) định nghĩa: “Cạnh tranh kinh doanh hoạt động ganh đua người sản xuất hàng hoá, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, bị chi phối quan hệ cung - cầu, nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ, thị trường có lợi nhất” Giáo trình Kinh tế học trị Mác - Lênin lại đưa khái niệm: “Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh kinh tế chủ thể tham gia sản xuất -kinh doanh với nhằm giành điều kiện thuận lợi sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá dịch vụ để thu nhiều lợi ích cho Mục tiêu cạnh tranh giành lợi ích, lợi nhuận lớn nhất, bảo đảm tồn phát triển chủ thể tham gia cạnh tranh” Diễn đàn cao cấp cạnh tranh công nhiệp tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) cho rằng: “Cạnh tranh khái niệm doanh nghiệp, quốc gia vùng việc tạo việc làm thu nhập cao điều kiện cạnh tranh quốc tế.” Dù có khác biệt diễn đạt phạm vi, quan niệm có nét tương đồng nội dung: Thứ nhất, cạnh tranh quan hệ kinh tế phản ánh mối quan hệ chủ thể kinh tế thị trường theo đuổi mục đích tối đa Đối phạm vi hoạt động mà mở rộng liên kết, hợp tác đối tác, cảng khách hàng phạm vi toàn cầu Xu đa dạng hoá dịch vụ: Hiện người ta không thấy công ty đơn làm đại lý hãng tàu với loại hình dịch vụ, mà khắp giới người ta thấy công ty làm đại lý tàu làm đại lý vận tải, đại lý thuê tàu môi giới hàng hải Thậm chí, số tập đoàn kinh doanh lĩnh vực khác tham gia vào kinh doanh lĩnh vực hàng hải Xu đơn giản hoá, gọn nhẹ dịch vụ: xu hướng nhận dịch vụ trọn gói, xu hướng giảm bớt khâu giấy tờ tài liệu áp dụng công nghệ thông tin điện tử vào hoạt động dịch vụ 3.2 Dự báo thị trường hàng hải Tổng khối lượng hàng hoá xuất nhập đường biển dự báo 300 triệu năm 2020, đội tàu Việt Nam đảm nhận 105 triệu (tương đương 35 %) vào năm 2020 Hàng thông qua cảng biển Việt Nam dự báo 490 triệu vào năm 2020 Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010 - 2020 4,9 %/ năm Hàng container thông qua cảng biển Việt Nam dự báo triệu TEU vào năm 2020, tương đương với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010 - 2020 6%/ năm Căn vào số liệu dự báo trên, Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm đưa mục tiêu cụ thể cho hoạt động kinh doanh đề phương hướng để thực mục tiêu 3.3 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm giai đoạn 2015 – 2020 3.3.1 Định hướng đến năm 2020 Định hướng chung phát triển Cảng Cửa Cấm trở thành Cảng lớn 57 địa bàn Hải Phòng Từ đến năm 2020, đại hoá trang thiết bị để nâng cao suất bốc xếp hàng hoá cho cảng nay, phát triển dịch vụ bốc xếp hàng hoá đóng container Tập trung hoàn thiện quy chế quản lý cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ công ty, làm sở cho việc quản lý điều hành đạt hiệu cao Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư ĐHĐCĐ giao Nâng cao lực cán quản lý điều hành công ty, đáp ứng yêu cầu SXKD đạt hiệu cao Tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao suất lao động chất lượng phục vụ tạo uy tín thương trường Tất định hướng nhằm phát huy hết khả tiềm lực Công ty cạnh tranh 3.3.2 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ cho cảng có, đầu tư xây dựng phát triển sản xuất, mở rộng mặt 13.000 m2 bãi cạn bến Lash: Hiện công ty chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường để xin cấp GCN quyền SDĐ, dự án tạm dừng triển khai có giấy chứng nhận quyền sử đất Về đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu số 1, lắp đặt cần trục 40 để làm hàng container hàng nặng: Trong trình SXKD dự báo nhu cầu thị trường bốc xếp, HĐQT công ty dừng triển khai cải tạo cầu số 1, dự kiến triển khai cải tạo có nhu cầu thị trường 3.4 Các biện pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm 58 3.4.1 Hiện đại hoá sở vật chất kỹ thuật tăng cường hiệu quản lý khai thác Do hạn chế độ sâu luồng lạch nên xu hướng cải tạo lại cảng Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm nạo vét sông để tạo thuận lợi cho tàu vào, giảm chi phí vận hành, khai thác đồng thời đáp ứng xu phát triển đội tàu biển giới ngày có trọng tải lớn Tuy nhiên nạo vét tốt tăng chi phí dịch vụ nội địa, chi phí đầu tư xây dựng sở hạ tầng Bởi vậy, cần phải tính toán kỹ trước xây dựng Một giải pháp khác áp dụng để khắc phục điểm yếu độ sâu luồng lạch, xây dựng cảng nổi, hình thức vận tải thích hợp cho trung chuyển hàng lỏng container Lúc cảng Cửa Cấm nằm nội địa đóng vai trò cảng tập kết thực thủ tục kiểm soát, kiểm tra Nhà nước Hệ thống trang thiết bị việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cảng tiêu chí quan trọng để đánh giá lực cạnh tranh cảng Mặc dầu, Cảng Cửa Cấm trang bị đại chưa đủ đáp ứng nhu cầu cạnh tranh Hiện Cảng Cửa Cấm đầu tư cần trục nhằm phát triển hàng Container nên Cảng cần tập trung đầu tư trang thiết bị, bố trí xếp lại dây chuyền sản xuất để nâng cao tính chuyên môn hoá theo mặt hàng cho hệ thống cầu bến sẵn có cảng Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị bốc xếp đại hệ thống cần cẩu giàn bốc xếp container, trang thiết bị phần mềm vi tính không áp dụng cho việc quản lý khai thác cảng mà nối mạng với chủ hàng chủ tàu quan hải quan để nâng cao hiệu quản lý khai thác đồng thời giảm chi phí Với vị thuận lợi, lượng hàng vào Cảng Cửa Cấm chắn tăng lên nhanh 59 chóng năm tới, tình trạng tải diễn cảng khu vực Hải Phòng Để tăng lực cạnh tranh, Cảng Cửa Cấm nên đầu tư theo hướng mở rộng vị cảng mở thêm trung tâm phân phối hậu cần Cảng Cửa Cấm có lợi vị trí lượng hàng, lượng tàu bè qua lại, động lực để mở rộng hoạt động khai thác Bên cạnh hoạt động truyền thống bốc, xếp, kho bãi, cảng cần tiến hành nhiệm vụ khác bao bì, phân loại hàng hoá vận chuyển đến người tiêu dùng qua phương thức vận tải khác Làm điều đó, Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm tận dụng hết lợi Cảng để tạo giá trị gia tăng Đó cách để thu hút tàu vào cảng Muốn vậy, bên cạnh công nghệ thông tin hệ thống giao thông bao gồm đường sắt đường đến cảng, trang thiết bị phục vụ hoạt động hậu cần cần đầu tư xây dựng Cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, loại giấy tờ tàu ra, vào cảng với việc xây dựng mức cước phí hợp lý, linh hoạt phù hợp với điều kiện tự nhiên, vật chất cảng vấn đề cần quan tâm việc nâng cao lực cạnh tranh cảng Đối với dịch vụ hàng hải, Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm cần nắm bắt xu hướng đa dạng hoá dịch vụ hàng hải, doanh nghiệp vừa làm chủ tàu, đại lý tàu, đại lý vận tải, đại lý thuê tàu, môi giới hàng hoá vừa làm dịch vụ cung ứng vừa làm đại lý tàu, sửa chữa để dịch vụ hỗ trợ lẫn tạo nên chu trình khép kín Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống sở vật chất đồng bộ, đủ khả đáp ứng nhu cầu dịch vụ hàng hải vận tải hàng hoá trọn gói door to door giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp dịch vụ Hệ thống tối thiểu phải bao gồm kho bãi, bồn chứa nhiên liệu, 60 cảng cạn, thiết bị bốc xếp, phương tiện cung ứng biển vận tải container Tuy nhiên để tránh tình trạng đầu tư lan tràn, gây lãng phí, Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm cần phải có quy hoạch thống đồng thời với việc phân công chuyên môn hoá cho phận Việt Nam gia nhập WTO, nhà cung cấp dịch vụ hàng hải vào thị trường Việt Nam ngày nhiều Cạnh tranh điều không tránh khỏi, nhiên Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm tận dụng hội chọn phương cách chủ động tiến hành liên doanh, liên kết với tập đoàn có uy tín giới quản lý tàu, môi giới mua bán tàu - lĩnh vực mà từ trước đến doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp thuộc địa bàn Hải Phòng nói riêng chưa đủ lực cạnh tranh quốc tế Thông qua việc liên doanh doanh nghiệp chuyển giao công nghệ quản lý tàu tiên tiến, nơi thu thập thông tin đầy đủ xác diễn biến thị trường hàng hải giới hỗ trợ đắc lực cho hoạt động vận tải biển 3.4.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm phụ thuộc vào kết hoạt động đầu tư sở vật chất nêu Nhưng việc sử dụng có hiệu sở vật chất không lại phụ thuộc vào yếu tố người Đặc biệt điều kiện nay, lao động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm có điểm yếu mà Công ty phải khắc phục Đối với đội ngũ lao động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm nên thường xuyên có khoá đào tạo ngắn hạn nước để nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ tin học cho nhân viên Bên cạnh nên khuyến khích cho đội ngũ lao động học thực tập nước để lĩnh hội kiến thức cập nhật giới 61 Đồng thời, tranh thủ việc đào tạo tổ chức mà Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm gia nhập dự án phát triển kết cấu hạ tầng để gửi cán đào tạo, tăng cường quan hệ với tổ chức có liên quan Bên cạnh việc tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lao động tại, Công ty cần trọng đến việc tuyển dụng nhân viên Bởi nguồn lao động tương lai, có làm tốt từ công tác tuyển dụng chất lượng đội ngũ lao động ngày nâng cao trở nên bền vững Một vấn đề Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm cần bổ nhiệm gắn quyền lợi nghĩa vụ số chức danh với kết hoạt động công ty Qua nâng cao tinh thần trách nhiệm cán đó, đặc biệt cán lãnh đạo cao cấp, tránh trường hợp sai phạm xảy không quy trách nhiệm cho 3.4.3 Giải pháp tổ chức Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hiện Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm có máy quản lý hiệu tập trung, tất vị trí có cạnh tranh suất lao động Tuy nhiên hiệu kinh doanh chưa mong muốn số tồn công tác tổ chức Công ty Trước hết, việc xếp doanh nghiệp phải theo hướng giảm đầu mối, tập trung chuyên môn hoá phận văn phòng, xếp dỡ nhằm tạo sức cạnh tranh địa bàn Hải Phòng đồng thời có khả tạo uy tín cho hãng tàu nước Công ty liên doanh liên kết với công ty nước để tạo cầu nối cho việc đầu tư bên Và điều quan trọng phải liên kết hoạt động doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hải Phòng với đồng thời doanh nghiệp hỗ trợ để tận dụng lợi việc kinh doanh đa ngành Trong tổ chức sản xuất kinh doanh, Cảng Cửa Cấm nên hình thành 62 tổ chức thống Vận tải - Cảng biển - Dịch vụ để khai thác dịch vụ vận tải đa phương thức Muốn vậy, thân Cảng Cửa Cấm cần phát triển lĩnh vực cách đồng đều, phải tổ chức tốt đầu tư hợp lý Về công tác quản lý doanh nghiệp, công tác nhiều bất cập Năng lực quản lý lãnh đạo phụ thuộc chủ yếu vào nhân tố người Mỗi doanh nghiệp phải vào nhu cầu doanh nghiệp để xếp, tổ chức sử dụng có kế hoạch đào tạo cán đủ trình độ thực nhiệm vụ chức danh đảm nhận Đặc biệt phải trọng đến đạo đức đội ngũ lãnh đạo để tránh thất thoát tài sản doanh nghiệp, trạng thường xảy năm gần Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Một khó khăn chung công tác quản lý doanh nghiệp cảng biển dư thừa lao động Nhiều cán quản lý Công ty lớn tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tiếng Anh bị hạn chế, đào tạo lại Tuy nhiên, đội ngũ lao động lại chưa đến tuổi hưu nên Công ty phải bố trí làm việc văn phòng chuyển sang chức danh yêu cầu kĩ đơn giản bố trí công việc khác Khối lượng lao động thừa chiếm phần nhỏ Công ty phải trả lương, bảo hiểm xã hội dẫn đến thực trạng “một người làm phải nuôi nhiều người” khó khăn việctuyển nhân viên Vấn đề lãnh đạo Cảng Cửa Cấm cần tìm giải pháp tạo hành lang pháp lý việc tuyển chọn công nhân lao động vào cảng 3.4.4 Biện pháp vốn Như phân tích trên, so với cảng khu vực quốc gia vốn công ty thuộc hàng trung bình, khó khăn việc phát triển sau xây dựng kế hoạch, đầu tư nâng cấp chất lượng vận tải, mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực Vì giải pháp vốn 63 có vai trò vô quan trọng thiết thực việc định hướng chiến lược phát triển lực cảng Và sau số giải pháp nhằm tăng nguồn vốn cho công ty Để tránh hạn chế vốn mua, sửa chữa thiết bị xếp dỡ công ty nên áp dụng phương thức thuê mua Với phương thức công ty lo vốn tìm tổ chức tài ngân hàng đứng tài trợ với hợp đồng thuê mua toán dần tương lai Áp dụng sách quản lí, sử dụng quĩ khấu hao thiết bị, máy móc có nhằm tạo nguồn tích lũy vốn từ nội để trang trải khoản nợ gốc tiền vay Huy động vốn thông qua hợp đồng vay thương mại gắn liền với hợp đồng vay vốn theo hình thức tín dụng Như để đạt tốc độ tăng trưởng theo chiến lược phát triển kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển cảng cần thực biện pháp thời gian kế hoạch, xây dựng kế hoạch phù hợp, cụ thể cho năm, giai đoạn 3.4.5 Biện pháp phát triển thị trường Đây giải pháp trọng tâm cần quan tâm trình nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Trước hết để nắm bắt hội chiếm lĩnh thị trường, Công ty cần có hiểu biết sâu sắc hội nhập, tự hoá, cần phải tự đánh giá vị trí địa bàn thành phố Hải Phòng để có chuẩn bị phù hợp Thường xuyên phải phân tích tìm điểm mạnh, điểm yếu nội doanh nghiệp, hội thách thức môi trường bên để có chiến lược đắn phát triển doanh nghiệp, chiếm lĩnh thị trường Đối với thị trường dịch vụ cảng biển, cần định hướng mở rộng thị trường 64 bên ngoài, theo hướng đa dạng hoá dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, liên kết với đối tác nước ngoài, mở chi nhánh thị trường nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động marketing nâng cao hình ảnh uy tín doanh nghiệp Ngoài ra, việc tham gia tích cực vào hiệp hội ngành nghề : Hiệp hội cảng biển Việt Nam, Hiệp hội giao nhận vận tải Việt Nam phương cách để giải vấn đề thị trường Các hiệp hội bảo vệ quyền lợi hội viên phối hợp hành động việc cung cấp dịch vụ nước nước 3.4.6 Xây dựng sách giá cước hợp lý Giá cước không phương tiện tính toán mà công cu bán hàng Chính lí đó, giá cước yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng công việc Công ty Tùy theo biến động yếu tố mà mức giá điều chỉnh theo thời điểm Việc xác lập sách giá hợp lí phải gắn với giai đoạn, mục tiêu chiến lược kinh doanh, chu kỳ hoạt động khách hàng khu vực Hải Phòng Ngoài sách giá cước không tách rời với sách sản phẩm dịch vụ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Giá cước Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm hợp lý khách hàng sử dụng dịch vụ cảng, thấp so với cảng hàng rời khác Hải Phòng Tuy nhiên để tạo lực cạnh tranh vượt trội so với cảng khác Hải Phòng, giá cước cảng công ty cần giảm chất lượng không thay đổi Điều khó công ty trang bị thêm thiết bị, bước đại hóa máy móc, nâng cao trình độ tay nghề lao động tương lai gần cảng Hải Phòng nói chung toàn miền bắc nói riêng có mức giá cước rẻ so với cảng Cửa Cấm 65 3.4.7 Các biện pháp nhằm giảm chi phí Chi phí yếu tố có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp Hiệu kinh doanh cao thể doanh nghiệp quản lí chi phí tốt Để nâng cao lợi nhuận, hiệu kinh doanh thời gian tơi công ty cần: Quan tâm đặc biệt đến công tác quản lí tài chính, kĩ thuật, quản lí chặc chẽ định mức tiêu chuẩn kĩ thuật quản lí nhiên liệu, loại vật tư phụ tùn chủ yếu Như xe nâng, băng truyền thường tiêu hao mức định, Công ty cần khoán định mức nhiên liệu cho lần nâng hạ, hay sử dụng băng truyền tiết kiệm nhiều so với việc công nhân kĩ thuật thoải mái sử dụng thiết bị mà không quan tâm đến việc tiêu hao nhiên liệu Ngoài Công ty nên hoàn thiện việc xây dựng, sửa đổi hệ thống theo dõi quản lí nhiên liệu, phụ tùng vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất đảm bảo tiết kiệm Lập kế hoạch chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hàng năm, theo dõi chặt chẽ tránh gây tượng lãng phí nguyên vật liệu Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng cần phải lập từ đầu năm, đến tháng 9, 10 tháng định kỳ để bảo dưỡng để tập trung cho cuối năm, thường thường cuối năm lúc hàng hóa xuất nhập nhiều nhất, cần thiết bị nâng, hạ hay gầu ngoạm hỏng việc sửa chữa làm giảm suất đáng kể Cảng Hoàn thành kế hoạch quy định tránh chi phí phát sinh sửa chữa, chi phí khác Điều đòi hỏi sát từ ban giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm, năm cần có bảo dưỡng bảo trì thiết bị đảm bảo cho vận hành tối đa thiết bị cảng Khuyến khích đội ngũ công nhân tự sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để giảm đáng kế chi phí bên Hiện nay, toàn thiết bị băng truyền, máy nâng, máy xúc đội ngũ chuyên gia nước bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tốn kém, Công ty phải trả cho chuyên gia 66 nước 10.000USD/lần bảo dưỡng, thiết bị hỏng công ty tới hàng trăm nghìn USD để sửa chữa tốn Công nhân Cảng Cửa Cấm Công ty cho học thêm cách vận hành sửa chữa thiết bị, nâng cao trình độ Nếu số công nhân bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thiết kiệm năm cho Công ty hàng trăm nghìn USD Bố trí xếp hợp lí để thiết bị sử dụng tối đa công suất, tránh tình trạng ngày nhiều hàng làm, ngày Đây nhiệm vụ quan trọng Phòng kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm, xếp đơn hàng quan trọng, cần thiết trước, đơn hàng chưa cần thiết để sau (với đơn hàng để sau tính phí thấp đơn hàng cần thiết) đảm bảo công suất thiết bị cảng 67 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế mở hội lớn cho Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Đó tăng nhanh nguồn hàng vận chuyển, hội mở rộng thị phần, học hỏi công nghệ kinh nghiệm quản lý từ bên Tuy nhiên, hội nhập kinh tế đặt Công ty vào thách thức lớn, lớn áp lực cạnh tranh từ cảng địa bàn Hải Phòng cảng nội địa Việt Nam Qua nghiên cứu, rút kết luận, dù Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm có đầu tư mạnh thời gian gần nhìn chung lực cạnh tranh công ty chưa cao so sánh với cảng khác khu vực giới Lực lượng lao động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm đông, phận lớn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng nhu cầu hội nhập, trình độ công nghệ bao gồm thiết bị, máy móc cảng nhìn chung lạc hậu, lực tài dù mở rộng thời gian gần so với cảng hàng rời lớn toàn Việt Nam khoảng cách xa, trình độ quản lý nhiều bất cập Đó lý nội sinh khiến cho lực cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng thấp, chưa tương xứng với tiềm Tuy nhiên, năm gần tình hình kinh doanh công ty đạt thành tựu định, đóng góp vào phát triển chung toàn thành phố Hải Phòng Đặc biệt, giai đoạn nay, với linh hoạt tầm nhìn chiến lược ban lãnh đạo Cảng Cửa Cấm kết hợp với tiềm lực sẵn có tin Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm đạt mục tiêu trở thành Công ty phát triển mạnh với quy mô trung bình khu vực Hải Phòng vào năm 2020 Để đạt mục tiêu vấn đề then chốt phải đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Các giải pháp phải vào kết dự báo tình hình thị trường để xây dựng mục tiêu, phải dựa 68 xu hướng phát triển chung hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển để không chệch hướng đặc biệt phải xây dựng dựa sở điểm yếu, điểm mạnh, hội thách thức Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Với tình trạng lực cạnh tranh giải pháp quan trọng Công ty phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển đại hoá sở vật chất nâng cao hiệu quản lý khai thác Bên cạnh cần trọng công tác tổ chức mở rộng thị phần địa bàn thành phố Hải Phòng Để nâng cao lực cạnh tranh Công ty bên cạnh nỗ lực thân Công ty, việc nắm bắt sách hỗ trợ từ phía Nhà nước có ý nghĩa quan trọng việc định hướng phát triển 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Từ điển bách khoa Việt Nam tập (2012), Nxb: Từ điển bách khoa [2] Giáo trình kinh tế trị Mác - Lênin (2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [3] Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [4] Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội [5] “Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors” xuất năm 2004, tác giả Michael E.Porter, NXB Havard University [6] PGS.TS Nguyễn Hữu Khải (Chủ biên) - Th.S Vũ Thị Hiền - Trường ĐH Ngoại Thương (năm 2007), Các ngành dịch vụ Việt Nam - Năng lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Thống Kê [7] Nguyễn Văn Sơn (2007) Tổ chức khai thác cảng, nhà xuất Đại học hàng hải, Hải Phòng [8] Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm (2015), Báo cáo tóm tắt chiến lựơc phát triển Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm giai đoạn 2015 - 2020 định hướng đến năm 2020 [9] Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm, Báo cáo tài Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm năm 2012 – 2014 [10] Định hướng phát triển đến năm 2020, Phòng kế hoạch Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm 70 Các website: http://www.vietfracht.com.vn http://www.vietnamnet.vn http://www.baohaiphong.com.vn http:// www.haiphongport.com.vn http://www cuacamport.com.vn http://www.vneconomy.vn http://www.weforum.org diễn đàn kinh tế giới http://www.wto.org tổ chức thương mại giới http://www.vinamarine.gov.vn cục hàng hải Việt Nam http://www.vinamarine.gov.vn/MT/ Tạp chí Hàng Hải Việt Nam 71
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay