Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa

77 226 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - š&› - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI Xà YÊN TRƯỜNG, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA Người thực : NGÔ XUÂN HÒA Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN TRUNG QUÝ Hà Nội – 2016 ii HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - š&› - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI Xà YÊN TRƯỜNG, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA Người thực : NGÔ XUÂN HÒA Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : TS.PHAN TRUNG QUÝ Địa điểm thực tập : Xà YÊN TRƯỜNG, HUYỆN YÊN ĐỊNH TỈNH THANH HÓA Hà Nội - 2016 iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu riêng tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn của: Ts Phan Trung Quý Các số liệu, kết khóa luận trung thực chưa công bố công trình luận văn trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác khau ghi rõ nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác thể phần tài liệu tham khảo Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy định viết khóa luận, hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Ngô Xuân Hòa i LỜI CÁM ƠN Lời xin cảm ơn nhà trường thầy cô giáo giảng dạy làm việc khoa Môi trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Những người truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu nghành Khoa Học Môi Trường cho chúng em năm vừa qua Tôi xin cảm ơn thầy giáo TS Phan Trung Quý hướng dẫn bảo tận tình để khóa luận hoàn chỉnh Cảm ơn ban lãnh đạo xã Yên Trường, huyện Yên Định phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Yên Định tạo điều kiện giúp đỡ Em tư liệu, kinh nghiệm thực tế trình thực tập làm khóa luận tốt nghiệp Với kiến thức kinh nghiệm hạn chế, khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, người viết mong nhận góp ý bảo thầy cô, anh chị em đồng nghiệp bạn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Ngô Xuân Hòa ii MỤC LỤC 1.2.1 Khái niệm nông thôn 1.2.3 Nội dung nguyên tắc thực chương trình xây dựng nông thôn .12 1.2.5.Tiêu chí 17 mục tiêu thực tiêu chí 17 16 1.3.1 Công tác thực chương trình xây dựng nông thôn nước ta 18 Sau gần bốn năm thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn (NTM), đến tỉnh Đồng Nai có 52 số 136 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia (đạt 38,2%/tổng số xã), 14 xã đạt từ đến tiêu chí (chiếm 10,3%) Đặc biệt, Đồng Nai địa phương đầu nước có huyện Xuân Lộc thị xã Long Khánh hai địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM .23 Thuận lợi 29 - Hệ thống trị xác định nhiệm vụ, trách nhiệm việc thực Chương trình 29 - Được tham gia, ủng hộ đông đảo tầng lớp kinh tế - xã hội nhân dân nước 30 - Được quan tâm, ưu tiên Đảng Nhà nước thông qua hệ thống sách, chế nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình .30 Khó khăn 30 - Công tác lãnh đạo, đạo số cấp ủy, quyền xã chưa thường xuyên, liên tục Đội ngũ cán phụ trách nông thôn thiếu yếu chuyên môn, nghiệp vụ Trang thiết bị phục vụ không đáp ứng đủ Cơ chế sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đại, hiệu quả, chất lượng cao thiếu đồng bộ, chồng chéo, chưa rõ trọng tâm, khó vận dụng tổ chức thực thực tiễn 30 - Một phận nhân dân, thành phần KT-XH có nhận thức chưa xây dựng nông thôn nên chưa tích cực hưởng ứng 30 Một số biện pháp nâng cao hiệu chương trình 30 - Xây dựng nông thôn cần có nhận thức đồng bộ, triển khai liên tục, liệt không nóng vội cấp Ủy, Đảng, Chính quyền nhiệm vụ trọng tâm quan trọng phát triển địa phương cần tập trung lãnh đạo đạo thực Do chương trình lâu dài đầu tư hạ tầng xong mà đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng lực,cần kết hợp nguồn lực vật chất tinh thần Phải đặc biệt ý đến quy hoạch sử dụng đất đai tương lai để đảm bảo chất lượng, tầm nhìn, phù hợp với địa bàn gắn với phát triển chung huyện, tỉnh , khu vực .30 iii - Trong trình xây dựng NTM người dân phải chủ thể, có vai trò chủ động nên cần thay đổi nhận thức người dân việc xây dựng NTM Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích to lớn Chương trình xây dựng NTM tránh xao nhẵng, thờ ơ; Triển khai hiệu phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM” tất cấp, nghành địa phương .30 - Quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho người dân lúc nông nhàn, đào tạo nghề nhằm nâng cao lực thu nhập cho người dân .30 Chương 31 Điện .63 Trường học 63 Cơ sở vật chất văn hoá 63 Chợ NT 63 Bưu điện 63 Hộ nghèo .64 Giáo dục 65 Môi trường 65 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nội dung thực tiêu chí 17 (môi trường) xây dựng NTM .17 Bảng 3.1: Tình hình dân số, lao động năm 2010 41 Bảng 3.2: Giá trị GDP ngành kinh tế xã Yên Trường giai đoạn 43 2006-2010 .43 Bảng 3.3: Giá trị GDP ngành kinh tế xã Yên Trường giai đoạn 44 2006-2010 .44 Bảng 3.4:Cơ cấu kinh tế xã Yên Trường giai đoạn 2006-2010 44 Bảng 3.5: Tình hình sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh hộ dân 49 Bảng 3.6: Hoạt động bảo vệ môi trường .51 Bảng 3.7: Hoạt động làm suy giảm môi trường .52 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra hộ dân, năm 2016 52 Bảng 3.8: Tình hình thu gom, xử lý rác thải hộ dân 54 v DANH MỤC HÌNH Hinh 3.1: Sơ đồ địa giới hành xã 35 Yên Trường 35 Hình 3.2: Nhà máy nước xã .48 Hình 3.3 Đường làng xã 50 Hình 3.4: Bãi thu gom rác tập trung xã 53 Hình 3.5: Nghĩa trang quy hoạch xã 56 vi Bảng 3.7: Hoạt động làm suy giảm môi trường Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) 60 100,00% Hộ xả rác đường, sông 0,00% Hộ sử dụng thuốc diệt cỏ bờ mương, đường 0,00% 8,00% Hộ phun thuốc diệt cỏ bờ ruộng 0,00% Sử dụng 100% phân hóa học 0,00% Có sử dụng thuốc diệt ốc 0,00% Tổng hộ điều tra I Môi trường dân cư Xả nước thải sinh hoạt trực tiếp sông, mương II Môi trường sản xuất nông nghiệp (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra hộ dân, năm 2016 → Vậy đến hệ thống đường làng, ngõ xóm địa phương đảm bảo xanh, đẹp, hoạt động làm suy giảm môi trường 3.2.3 Rác thải, chất thải,được thu gom xử lý Từ năm 2008 địa phương tiến hành quy hoạch bãi chứa chất thải môi trường với diện tích 1,33ha xây dựng tường rào xung quanh Rác thải, chất thải thu gom xử lý bãi chứa theo hình thức chôn lấp Xã thành lập câu lạc vệ sinh môi trường hội cựu chiến binh đảm nhận thu gom chất thải, định kỳ khu vực thôn tuần lần, khu vực phố kiểu thạc hai ngày lần thu gom chất thải hộ gia đình, công tác vệ sinh chợ Kiểu điểm công cộng thực thường xuyên, nguồn kinh phí hoạt động nhân dân tự nguyện đóng góp.Tuy nhiên bãi chứa theo hình thức chôn lấp bốc mùi gây ô nhiễm Kênh mương che chắn đan bê tông xã tổ chức nạo vét định kì 52 Theo đề án xây dựng NTM xã có hỗ trợ vận động xây dựng 300 công trình xử lý chuồng trại chăn nuôi, chất thải, nước thải thủ công nghiệp trước thải môi trường Theo điều tra, địa bàn xã có 15/56 hộ xây dựng bể biogas Các hộ lại thải trực tiếp ao, hồ, kênh mương Trạm y tế xã chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn Các chất thải, nước thải đổ ao, hồ, kênh mương Hàng năm địa phương tổ chức cho nhân dân bình xét danh hiệu cộng đồng dân cư theo phát động MTTQ, tiêu chí quan trọng để đạt danh hiệu phải có đủ 03 công trình vệ sinh bể nước, nhà tắm, nhà tiêu đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định Do đến qua vận động có 70% hộ gia đình xã có đủ 03 công trình vệ sinh hợp tiêu chuẩn Hình 3.4: Bãi thu gom rác tập trung xã 53 Tình hình thu gom xử lý chất thải sinh hoạt dân Bảng 3.8: Tình hình thu gom, xử lý rác thải hộ dân Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) Tổng hộ điều tra 60 100,00% Hộ có nhà vệ sinh tự hoại 42 70,00% Hộ chưa có nhà vệ sinh tự hoại 18 30,00% 15,00% 51 85,00% Hộ tự thu gom xử lý 0,00% Có đội thu gom thôn 60 100,00% Thu gom công ty môi trường 0,00% lần/ngày 12 20,00% lần/ ngày 0,00% lần/tuần 48 80,00% Tập trung bãi rác chung toàn xã 60 100,00% Tập trung hố rác thôn 0,00% Vận chuyển đến công ty môi trường để xử lý 0,00% Thu đốt địa phương 0,00% Hình thứ khác 0,00% I Rác thải sinh hoạt Phân loại rác thải Hộ có phân loại rác thải trước thu gom Hộ không phân loại rác thải trước thu gom Hình thức thu gom rác thải Tần xuất thu gom rác thả Hình thức xử lý rác thải 54 II Rác thải chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp Hình thức thu gom Thu gom rác sinh hoạt 35 58,00% 22 37,00% 5,00% 24 40,00% 13,00% Ú làm phân 8,00% Xử lý hệ thống xử lý hợp vệ sinh 23 39,00% Hình thức khác 0,00% 3,00% 3,00% 11 18,00% Được thu gom riêng vào thùng rác đặt nơi sản xuất Vứt đồng ruộng, nơi chăn nuôi sản xuất Hình thức xử lý Đổ trực tiếp mương, rãnh thoát nước Làm thức ăn cho cá Hệ thống xử lý rác thải Hộ nhà nước hỗ trợ khoa học, kỹ thuật xây dựng hệ thống xử lý Hộ nhà nước đầu tư vốn xây dựng hệ thống xử lý Hộ tự xây dựng hệ thống xử lý (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra hộ dân, năm 2016) → Như tiêu chí rác thải, chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định chưa hoàn thành 3.2.4.Nghĩa trang có quy hoạch quản lý theo quy hoạch Trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí 17 quy định xã nông thôn phải có nghĩa trang nhân dân xây dựng theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt; khu nghĩa trang nơi tâm linh, trồng xanh râm mát, có lối thuận lợi cho việc viếng thăm; có quy chế quản lý nghĩa trang, mộ phải đặt theo hàng diện tích quy định 55 Trên địa bàn xã có khu nghĩa trang khu chon khu đòng chấy Thạc 1, với tổng diện tích 29.100m2, nghĩa trang chia thành khu riêng biệt khu vực an táng cát táng, xanh xung quanh, quy tập mộ mả nghĩa trang, xây đặt mộ theo hàng, có tường bao quanh, khoảng cách với nhà dân theo quy định đảm bảo mỹ quan, trang nghiêm nơi tâm linh Hình 3.5: Nghĩa trang quy hoạch xã - Đường nghĩa trang bê tông hóa thuận lợi cho nhu cầu lại người dân - Rác thải sau an táng thu gom xử lý nơi quy định → Tiêu chí quy hoạch quản lý nghĩa trang hoàn thành 3.2.5.Các sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn môi trường Xã quy hoạch khu tiểu công nghiệp tập trung diện tích 2,5 nhà nước giao đất cho doanh nghiệp thuê để sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi có 05 trang trại, việc quy hoạch đảm bảo môi trường cách xa khu dân cư, tường bao quanh, hệ thống xử lý nước thải phù hợp với dự án sản xuất kinh doanh, nghiêm túc yêu cầu hộ sản xuất kinh doanh khu quy hoạch thực cam kết bảo vệ môi trường Trên địa bàn xã có 382 hộ hoạt động dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác chủ yếu dọc theo quốc lộ 45 chợ kiểu, UBND xã 56 thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm 100% sở sản xuất hộ kinh doanh địa bàn xã đạt chuẩn môi trường → Như sở doanh nghiệp địa bàn xã cam kết bảo vệ môi trường 3.3 Những thuận lợi khó khăn triển khai tiêu chí môi trường địa phương * Thuận lợi Quy hoạch vùng sản xuất tập trung Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, nhận thức nhân dân bước nâng lên, tạo lòng tin, đồng thuận tích cực hưởng ứng thực phong trào thi đua xây dựng nông thôn * Khó khăn Trong trình khai triển thực quy hoạch xây dựng nông thôn có thuận lợi xong gặp khó khăn, việc huy động nguồn vốn Vì nguồn vốn đầu tư cho hạng mục giao thông , thủy lợi, công trình văn hóa, giáo dục y tế cần vốn đầu tư lớn số hộ lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao,thu thập hộ không đồng đều, doanh nghiệp địa bàn nên việc huy động vốn hạn chế Xây dựng nông thôn liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khối lượng công việc nhiều phân cấp triệt sở lực, trình độ số cán chuyên môn(xã, thôn) hạn chế nên lúng túng trình tổ chức triển khai, thực Một số đảng viên quần chúng chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò,trách nhiệm việc xây dựng nông thôn (còn trông chờ, ỷ lại, thụ đông, ) 3.4 Đề xuất giải pháp biện pháp nâng cao hiệu quả/hoàn thiện Thực tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, để đội ngũ cán đảng viên, đoàn viên, hội viên nhân dân xã nhận thức nghĩa vụ trách nhiệm tổ chức cá nhân việc tiếp tục thực nâng cao chất lượng tiêu chí NTM đạt, tiến tới xây dựng xã kiểu mẫu 57 Phân công đăng ký nhiệm vụ tổ chức, ngành, công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ cụ thể, tăng cường kiểm tra đôn đốc, đánh giá phân loại thi đua khen thưởng Tập trung huy động nguồn lực bên cạnh hỗ trợ nhà nước, tiếp tục thực huy động nguồn lực cộng đồng dân cư, em thành đạt xa quê doanh ngiệp có tiềm lực tâm huyết với nông thôn, khai thác nguồn thu địa phương tạo nguồn vốn hoàn trả công trình xây dựng đầu tư sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng Phát huy tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch, thực tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh điều chỉnh, uốn nắn lệch lạc tạo niềm tin cho quần chúnng nhân dân Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM mà chủ yếu hoàn thành mục tiêu trước hết địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết kế, dự án trường mầm non, xây dựng sở hạ tầng khu vực quy hoạch đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở;sự tham gia đóng góp nhân dân xây dựng công trình phúc lợi:đề nghị nhà nước tăng cường hỗ trợ sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho xã hoàn thành nông thôn tiếp tục hưởng nguồn kinh phí từ cấp quyền sử dụng đất 58 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ * Kết luận Xã Yên Trường sau năm thực chương trình xây dựng nông thôn từ 2011- 2015 đạt kết tích cực Đặc biệt phải kể đến kết đạt tiêu chí 17 môi trường Trong 92% dân số địa bàn xã sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia Đường làng, ngõ xóm bê tông hóa Cảnh quan xanh, sạch, đẹp Môi trường cải thiện rõ rệt Các sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường Nghĩa trang quy hoạch quản lý theo quy hoạch đảm bảo mỹ quan, trang nghiêm nơi tâm linh Rác thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định nhiên bãi tập kết rác chưa xử lý chôn lấp hợp vệ sinh bốc mùi gây ô nhiễm Vì vậy, xã cần có giải pháp, sách hợp lý tuyên truyền, giáo dục cho người dân nhằm nâng cao ý thức hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng bãi tập kết rác hợp vệ sinh * Kiến nghị Đề nghị Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp:Công trình thủy lợi, cứng hóa kênh mương, công trình nước sinh hoạt, công trình giao thông nội đồng, điện lưới thông tin tuyên truyền Nhà nước cần có ưu đãi, trợ giá giống vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y ) Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng bể biogas cho nhà chăn nuôi để giảm gây ô nhiễm môi trường Tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường thường xuyên Cán địa phương cần gương mẫu đầu công tác xây dựng nông thôn 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo từ báo, luận văn, luận án, sách Báo cáo tổng hợp quy hoạch nông thôn xã yên trường đến năm 2020 Báo cáo tổng kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2015 Benedict J.tria kerrkvliet, Jamesscott Nguyễn Ngọc Đỗ Đức Định (2000) “Một số vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn nước Việt Nam”, nhà xuất Hà Nội Bộ kế hoạch đầu tư, Báo cáo phát triển thiên niên kỷ 2010 Bộ Tài nguyên Môi Trường (2013) Nghị định 80/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết số điều luật bảo vệ môi trường Mai Thanh Cúc cộng (2005), “Phát nông thôn”, nhà xuất Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội Đề án xây dựng nông thôn xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2020 GS.TS Tô Xuân Dân, GS.TSKH Lê Văn Viện, TS Đỗ Trọng Hùng (2013), X Xây dựng nông thôn Việt Nam tầm nhìn mới, tổ chức quản lý mới, bước mới, Nhà xuất Nông nghiệp Bùi Nữ Hoàng Anh cộng (2013) “giải pháp thúc đẩy trình xây dựng nông thôn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên” Đề 10 tài nghiên cứu đại học Thái Nguyên Nguyễn Thi Hoa (2011) Nghiên cứu tình hình xây dựng mô hình nông thôn theo tiêu chí nông thôn xã Nhân Thành huyện Yên Thành, 11 Tỉnh Nghệ An: L Luận văn tốt nghiệp khóa52.Trường ĐHNNHN Nguyễn Đình Nhu (2013) “Thực trạng giải pháp giải ô nhiễm môi trường làng nghề xã Hữu Bằng ”.khóa luận tốt nghiệp Đại 12 học Tài Nguyên Môi Trường Hồ Thị Lam Trà Giáo trình quản lý môi trường nxb Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 60 13 Huyền Trang, biên soạn( 2013) Tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật quốc gia xây dựng nông thôn sách đào tạo nghề cho lao động 14 nông thôn năm 2013 Thời đại, 2013 - 497 Tr Tổng cục thống kê (2013), “Phân bố dân số chia theo thành thị/ nông thôn qua năm” Các trang web 15 Báo cáo tổng kết thực nông thôn mới, http://nongthonmoi.gov.vn/07/537/So-ket-3-nam-thuc-hien-chuongtrinh-xay-dung-nong-thon-moi.htm/ thứ 6, ngày 15/04/2016 16 Thực trạng nông thôn nay, http://tailieu.vn/tag/thuc-trang-nongthon-hien-nay.html/ thứ 5, ngày 14/04/2016 17 Bài học kinh nghiệm để làm nông thôn http://www.tinmoi.vn/nhung-kinh-nghiem-quy-de-lam-nong-thon-moi 01636410.html/thứ 6, ngày 13/04/2016 18 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn giới http://www.baomoi.com/Kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-tren- 19 the-gioi/45/6114960.epi/ thứ 5, ngày 14/04/2016 Thanh Hóa: Yên Định trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-yen-dinh-tro-thanh-huyen-dautien-dat-chuan-nong-thon-moi-d10259.html/ thứ ngày 15/04/2016 20 Thông tư liên tịch số 26 ngày 13/04/2011 BNN PTNT- BKHĐTBTC hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thongtu-lien-tich-26-2011-TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC-Chuong-trinhmuc-tieu-125036.aspx ; ngày truy cập 20/4/2016 61 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn Nhóm 1: Quy hoạch & Phát triển TT Tên TC Nội dung tiêu chí ĐVT Quy QH sử dụng đất giai đoạn hoạch 2010-2020 phát triển theo quy QH phát triển sản xuất nông nghiệp hoạch 62 QH QH Hiện trạng Yêucầu theo QĐ491/QQĐTTg Chưa Đạt Chưa đạt Đạt 100% Nhóm Hạ tầng kinh tế - Xã hội TT Tên TC Nội dung tiêu chí Giao thông 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hoá bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.2 Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.3 Tỷ lệ km đường trục nội đồng 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh 3.2 Tỷ lệ km kênh mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện Thủy lợi Điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn Trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia Cơ sở vật 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao chất xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL văn 6.3 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định Bộ VH-TT-DL Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo Chợ NT quy định 8.1 Có điểm phục vụ bưu Bưu điện viễn thông 8.2 Có Internet đến thôn Nhà 9.1 Nhà tạm, dột nát dân cư 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng Trường học Hiện trạng Yêu cầu theo QĐ 491/QQĐ -TTg 100% 100% 81,82% 70% 32,56% 70% Đạt Đạt 50,96% 85% Đạt Đạt 100% 98% Đạt chuẩn Đạt chuẩn Chưa đạt Đạt chuẩn 40% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không Đạt Không 100% 80% Nhóm ba: Kinh tế tổ chức sản xuất TT Tên TC Nội dung tiêu chí Hiện 63 Yêu cầu theo QĐ trạng 491/QĐTTg 10 Thu Thu nhập bình quân đầu người/năm so nhập Hộ với mức bình quân chung tỉnh 11 nghè Tỷ lệ hộ nghèo 1,61 lần 1,4 lần 16%
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay