Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ

64 197 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:37

Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội truyền dạy cho kiến thức chuyên ngành mà học suốt năm học qua Đặc biệt xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới ThS Nguyễn Thị Thúy Hạnh, người trực tiếp tận tình giúp đỡ hướng dẫn suốt trình thực Khóa luận Đề tài “ Khảo sát Website Thư viện quốc hội Mỹ” đề tài Khóa luận tốt nghiệp mà hoàn thành thời gian ngắn, việc phân tích đánh giá đưa nhiều thiếu sót Vì mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy cô giáo, bạn sinh viên để hoàn thiện Khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Diệu Ngân K51 – Thông tin – Thư viện Nguyễn Diệu Ngân Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ từ Giảng viên hướng dẫn, thầy cô giáo Khoa Thông tin – Thư viện Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố Khóa luận trước Hà nội, ngày 25 tháng năm 2010 Sinh viên Nguyễn Diệu Ngân K51 – Thông tin – Thư viện Nguyễn Diệu Ngân Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu .2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục của khóa luận PHẦN NỘI DUNG .4 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.1 Website là gì? 1.2 Thế nào là một Website thông tin thư viện? 1.3 Sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện? .12 1.3.1 Sản phẩm Thông tin – Thư viện 12 1.3.2 Dịch vụ Thông tin – Thư viện 12 CHƯƠNG 2: THƯ VIỆN QUỐC HỘI MỸ .13 2.1 Vài nét về lịch sử Thư viện quốc hội Mỹ 13 2.2 Thư viện quốc hội Mỹ với những bộ sưu tập độc nhất vô nhị 16 2.3 Chức năng, nhiệm vụ Thư viện Quốc hội Mỹ 19 K51 – Thông tin – Thư viện Nguyễn Diệu Ngân Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT WEBSITE THƯ VIỆN QUỐC HỘI MỸ .20 3.1 Ý nghĩa của website Thư viện quốc hội Mỹ 20 3.2 Nội dung khảo sát .20 3.2.1 Về giao diện của website 21 3.2.2 Bố cục và cách sắp xếp nội dung thông tin của website 22 3.2.2.1 Bố cục website 23 3.2.2.2 Cách sắp xếp nội dung thông tin của website 23 3.2.3 Các sản phẩm thông tin website .27 3.2.3.1 Các bộ sưu tập số 27 3.2.3.2 Mục lục trực tuyến LC 33 3.2.3.3 Z39.50 – Cổng tới mục lục Thư viện 35 3.2.3.4 Cơ sở liệu & Nguồn tin điện tử 37 3.2.3.5 Dịch vụ Thư viện Quốc gia cho người mù người khuyết tật 38 3.2.3.6 Trung tâm Folklife Mỹ .42 3.2.3.7 Triển lãm từ Thư viện truy cập trực tuyến 43 3.2.4 Các dịch vụ, tiện ích hỗ trợ của website 44 K51 – Thông tin – Thư viện Nguyễn Diệu Ngân Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ 3.2.4.1 Ask a Librarian 44 3.2.4.2 Chat with a Librarian 45 3.2.4.3 Sitemap .46 3.2.4.4 Form Contact 47 3.2.4.5 Search Service 48 3.2.4.6 RSS – Định dạng tập tin 48 3.2.4.7 Webmail 49 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ WEBSITE THƯ VIỆN QUỐC HỘI MỸ .50 4.1 Những ưu điểm 50 4.2 Những hạn chế .51 PHẦN KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 K51 – Thông tin – Thư viện Nguyễn Diệu Ngân Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ KÍ HIỆU VIẾT TĂT TRONG KHÓA LUẬN NDT NLS : Người dùng tin : Dịch vụ Thư viện Quốc gia cho người mù người khuyết tật TT – TV : Thông tin – Thư viện TVQH K51 – Thông tin – Thư viện : Thư viện Quốc hội Nguyễn Diệu Ngân Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, nhân loại đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn lĩnh vực Khoa học - Công nghệ; đồng thời với đó là sự bùng nổ thông tin đã và diễn phạm vi toàn cầu, nhu cầu thông tin của xã hội ngày càng trở nên phong phú và đa dạng Sự đời của Internet đã tạo một bước đột phá mới cho nhân loại, rút ngắn khoảng cách về không gian, thời gian, địa lý giúp cho người xích lại gần Từ những thay đổi này đã có những ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi hoạt động của đời sống xã hội nói chung và hoạt động Thông tin – Thư viện nói riêng Nhờ có sự đời của Internet, những năm gần hoạt động Thông tin Thư viện ở Việt Nam cũng thế giới đã có những bước phát triển đáng kể cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin về chuyên ngành Thông tin – Thư viện; từ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin bằng các phương tiện truyền thống đã và dần dần tiến tới cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin bằng các phương tiện hiện đại…mà điển hình là thông qua mạng Internet người dùng tin có thể truy cập vào các Website của chính các quan, trung tâm Thông tin – Thư viện này lập ra, tại họ sẽ được cung cấp thông tin về thư viện, vốn tài liệu, các sản phẩm và dịch vụ cũng giúp truy cập tới các nguồn tin khác có liên quan tới quan, trung tâm thông tin thư viện đó phục vụ cho nhu cầu của người dùng tin…Hiện nay, tại nhiều quan, trung tâm Thông tin – Thư viện lớn kể cả ở nước và thế giới rất chú trọng vào việc đầu tư hoạt động cho website Thư viện của mình; vừa là hình thức, phương tiện giúp rút ngắn khoảng cách giữa người dùng tin với Thư viện, vừa Nguyễn Diệu Ngân Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ là quảng bá hình ảnh của Thư viện mình, đưa các sản phẩm và dịch vụ thông tin tới người dùng tin nước và bạn bè thế giới; góp phần tăng cường mối quan hệ, giao lưu, hợp tác phát triển Xuất phát từ thực tế trên, đã chọn đề tài: “Khảo sát website Thư viện quốc hội Mỹ” Mục đích nghiên cứu Đề tài này được thực hiện trước tiên là giúp trau dồi kiến thức chuyên ngành cho bản thân, đưa những kết quả và nhận xét sau khảo sát website Thư viện quốc hội Mỹ Từ đó giúp cho người dùng tin hiểu về Thư viện quốc hội Mỹ; thông qua khảo sát website để có thể hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện Quốc hội Mỹ Đồng thời Khóa luận có mục đích làm đề tài tham khảo cho cá nhân trung tâm Thông tin – Thư viện có nhu cầu thiết kế, xây dựng Website chuyên ngành Thông tin – Thư viện điều kiện hoàn cảnh khác nhau; góp phần từ có hướng phù hợp với điều kiện, mục đích đáp ứng nhu cầu ngày cao người dùng tin Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Khóa luận vào tìm hiểu về hình thức thể hiện, các tính bản của website, các sản phẩm và dịch vụ thông tin của website Thư viện quốc hội Mỹ Từ đó đưa số nhận xét Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện khóa luận, đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp tiếp cận đối tượng Nguyễn Diệu Ngân Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu - Tra cứu tin mạng Internet - Dịch tài liệu Bố cục của Khóa luận Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo Khóa luận được chia thành các chương sau: Chương 1: Một số khái niệm liên quan Chương Vài nét khái quát về Thư viện quốc hội Mỹ Chương 3: Nội dung khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ Chương 4: Một số nhận xét Website Thư viện Quốc hội Mỹ Là một sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, trình độ và khả chuyên môn còn nhiều hạn chế nên Khóa luận không tránh khỏi những khiếm khuyết cần được khắc phục Tôi kính mong nhận được sự chỉ dẫn, những đóng góp quý báu của các thầy cô và các bạn sinh viên để Khóa luận này được hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các bạn sinh viên; đặc biệt là Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hạnh đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt quá trình thực hiện Khóa luận này Nguyễn Diệu Ngân Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1- MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.1 Website là gì? Theo Wikipedia: “ Website gọi trang web, trang mạng, tập hợp trang web, thường nằm tên miền tên miền phụ World Wide Web Internet Một trang Web tập tin HTML XHTML truy nhập dùng giao thức HTTP.” [11] Hay hiểu ,Website tập hợp của nhiều trang web - loại siêu văn (HTML – Hyper text Markup Language/ Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn XHTML) trình bày thông tin mạng Internet để người xem truy cập vào sử dụng Trang web trang website Trang web Người dùng tin (NDT) truy cập từ tên miền thường gọi trang chủ (homepage), người NDT xem trang khác thông qua siêu liên kết (hyperlinks) Có thể hiểu nôm na website giống sách gồm nhiều trang sách Mỗi trang web tương tự trang sách sách Đặc điểm tiện lợi website là: thông tin dễ dàng cập nhật, thay đổi, khách hàng xem thông tin tức khắc, nơi nào, tiết kiệm chi phí in ấn, gửi bưu điện, fax, thông tin không giới hạn (muốn đăng thông tin được, không giới hạn số lượng thông tin, hình ảnh ) không giới hạn phạm vi khu vực sử dụng ( toàn giới truy cập) Nguyễn Diệu Ngân Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ 3.2.3.7 Triển lãm Thư viện Kinh nghiệm Thư viện Quốc hội sáng tạo để cung cấp truy cập bảo vật quý văn hóa cách thức truyền cảm hứng tham gia Khám phá mang lại cho triển lãm sưu tập lớn giới kiến thức, văn hóa, sáng tạo vào sống thông qua hiển thị động Công nghệ cắt cạnh cung cấp truy cập động cho tòa nhà Jefferson sưu tập chưa có Thư viện Quốc hội đưa bạn tiếp xúc với mục hình, cho phép bạn làm điều như: • Xoay trang sách từ thư viện Jefferson; • Khám phá chữ tượng hình; • Kiểm tra trang từ Kinh Thánh Gutenberg; • Điều tra thực chỉnh sửa dự thảo Tuyên ngôn Độc lập; • Zoom vào chi tiết đồ Waldseemüller 1507 mà lần Mỹ đặt tên; • Trò chơi tìm kiếm tri thức- trò chơi tương tác khám phá cho lứa tuổi Trang web myLOC.gov, cung cấp công cụ dành cho du khách để lên kế hoạch tiếp tục đến thăm kinh nghiệm Thư viện Quốc hội Đối với người mà thân đến trực tiếp triển lãm thư viện dùng phiên trực tuyến tất triển lãm hành; trạm tương tác có sẵn phòng trưng bày triển lãm trình bày trực tuyến myLOC.gov Nguyễn Diệu Ngân 44 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ 3.2.4 Các dịch vụ và tiện ích hỗ trợ website 3.2.4.1 Ask A Librarian( Hỏi cán thư viện) Ask A Librarian dịch vụ tham khảo trực tuyến Thư viện quốc hội Mỹ Nhiệm vụ Thư viện Quốc hội để phục vụ thành viên Quốc hội sau đó, nhu cầu phủ, thư viện, thành viên công chúng Vì nhân viên thư viện đáp ứng yêu cầu thông tin tham khảo phù hợp với nhiệm vụ Các phóng viên khuyến khích sử dụng nguồn lực địa phương trực tuyến Đối với người tìm kiếm trợ giúp thêm từ Thư viện Quốc hội, nhân viên đáp ứng tham chiếu họ nhu cầu thông tin đến mức Bởi thư viện có tham gia vào mạng lưới toàn cầu công tác thư viện điện tử để trả lời câu hỏi, câu hỏi bạn tham chiếu trực tuyến gửi đến mạng lưới toàn cầu để trả lời Phạm vi dịch vụ không bao gồm: biên soạn thư mục phong phú, yêu cầu thông tin kết nối với thi, hoàn thành trường học việc làm, dịch nghiên cứu huy hiệu lịch sử gia đình Đối với câu hỏi chủ đề khác nhau, có mục thông báo như: - Dịch vụ cung cấp; - Dịch vụ cung cấp Nguyễn Diệu Ngân 45 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ - Ngoài có mục gợi ý, lời khuyên từ thư viện cho câu hỏi NDT, cách để gửi câu hỏi tới Thư viện thông qua gửi mail, fax, viết thư… [Xem hình 15] Hình 15 3.2.4.2 Chat with a Librarian Dịch vụ trò chuyện với cán bộ thư viện cho phép NDT gửi các câu hỏi, thắc mắc về một số vấn đề liên quan tới tài liệu tham khảo có ở Thư viện quốc hội mỹ… bằng thao tác điền các thông tin về tên, địa chỉ email, nội dung câu hỏi và kích “ Chat” trang kết nối Chat with a Libraian.[Xem hình 16] Dịch vụ này hoạt động từ 2:00- 4:00 các ngày từ thứ đến thứ Nguyễn Diệu Ngân 46 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ Hình 16 3.2.4.3 Sitemap NDT có thể xem được cấu trúc tổng thể của website thông qua Sitemap Khi NDT kích vào mục này thì họ có thể nhanh chóng tìm đến các link mà họ cần Tiện ích này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho NDT Trong sitemap ta có thể thấy các link được sắp xếp theo hình thức sau [ Xem Hình 17]: Nguyễn Diệu Ngân 47 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ Hình 17: Giao diện trang sitemap 3.2.4.4 Form Contact Form liên hệ động cho phép tuỳ biến đáp úng yêu từ phía NDT NDT liên hệ, giao dịch trực tiếp với Thư viện thông qua Form liên hệ [Xem hình 18]: Nguyễn Diệu Ngân 48 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ Hình 18 : Giao diện trang Contact 3.2.4.5 Search service – Dịch vụ tìm kiếm Website có thiết kế các mục hỗ trợ tìm kiếm như: Search Options, Site search help, Advanced web site search, Library Catalogs Giúp NDT có thể tra tìm thông tin theo các yêu cầu khác tìm kiếm chi tiết, tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm bằng mục lục thư viện… 3.2.4.6 RSS – Định dạng tập tin Định dạng RSS cung cấp nội dung web tóm lược nội dụng web với liên kết đến phiên đầy đủ nội dung tin đó, khác Thông tin cung cấp dạng tập tin XML gọi RSS feed, webfeed, Nguyễn Diệu Ngân 49 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ RSS stream, hay RSS channel Cùng với việc hỗ trợ cung cấp chia sẻ thông tin, RSS cho phép độc giả thường xuyên website theo dõi cập nhật site dùng aggregator 3.2.4.7 Webmail Bên cạnh tiện ích chức khác, Website TVQH Mỹ có phần check gửi mail trực tiếp trang Website Đây công cụ tiện ích đặc biệt phù hợp với Người dùng tin ở xa không có nhiều thời gian đến trực tiếp thư viện Tại đây, địa Mail NDT sử dụng để chuyển thông tin, câu hỏi thắc mắc cần trợ giúp… Hình 19: Giao diện trang webmail Nguyễn Diệu Ngân 50 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ CHƯƠNG - MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ WEBSITE THƯ VIỆN QUỐC HỘI MỸ Những ưu điểm - Nguồn thông tin được sắp xếp một cách có hệ thống, trực quan theo chủ đề - Mỗi đề mục lớn được đính kèm theo biểu tượng, hình ảnh minh họa làm tăng thêm tính hấp dẫn và linh hoạt cho trang web - Nguồn tin được cập nhật thường xuyên, liên tục, chẳng hạn ở phần “ New from the Library” - Nguồn thông tin phong phú, đa dạng bên cạnh chuyên ngành Thông tin – Thư viện đề cập tới các lĩnh vực khác - Các nguồn tin được phân theo từng đối tượng phục vụ cụ thể Nguồn tài nguyên dành cho: + Trẻ em gia đình + Cán Thư viện + Các nhà nghiên cứu + Các nhà xuất + Khách tham quan - Trang web có hỗ trợ công cụ tìm kiếm riêng, cho phép tìm tin chính website đó Nguyễn Diệu Ngân 51 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ - Website có hỗ trợ Sitemap giúp cho NDT có nhìn tổng quan bố cục, thứ tự, xếp đề mục trang web, dễ dang tìm thấy mục cần nằm vị trí - Khi thực hiện tìm kiếm thông tin về Thư viện quốc hội Mỹ, hay website thư viện quốc hội Mỹ các máy tìm google.com hay yahoo.com thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được kết quả là các bài viết về thư viện hay website thư viện quốc hội Mỹ được đăng tải các website - Các đường link liên kết chặt chẽ, logic trang web website nói chung nội dung thông tin chủ đề nói riêng - Giao diện Website được thiết kế đơn giản mà vẫn chặt chẽ giữa từng phần với Màu sắc chủ đạo của website là nền sáng màu kết hợp với chữ xanh, đen Tạo cảm giác thoáng, dễ nhìn cho người dùng tin 4.2 Những hạn chế - Website Thư viện quốc hội Mỹ được coi là một thư viện khổng lồ, nó chứa thông tin phong phú đa dạng về những vấn đề liên quan tới tài nguyên của thư viện, hoạt động của thư viện quốc hội…Đây vừa là ưu điểm, đồng thời cũng là một hạn chế; phải chứa đựng một lượng lớn thông tin nên nhiều nếu không biết cách sử dụng sitemap NDT sẽ phải qua nhiều liên kết để tìm tới được vấn đề quan tâm làm mất nhiều thời gian tìm kiếm Tuy nhiên nhờ có công cụ tìm kiếm riêng website nên nhược điểm này đã dược khắc phục một phần nào đó - Với mục đích ưu tiên hàng đầu để phục vụ cho Quốc hội Mỹ nhân dân Mỹ Website Thư viện Quốc hội Mỹ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh Đối với Nguyễn Diệu Ngân 52 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ NDT không sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ việc sử dụng website Thư viện Quốc hội Mỹ gây số trở ngại cho họ Đòi hỏi NDT cần có số vốn tiếng Anh định để sử dụng hiệu website Với kinh nghiệm vốn tiếng Anh hạn chế nên tài liệu khóa luận chưa thể lột tả hết ưu điểm hạn chế Tuy nhiên, điều thấy website Thư viện Quốc hội Mỹ thực thư viện khổng lồ, website thư viện điển hình giới nói chung Mỹ nói riêng Đối với nước Mỹ website thư viện quan tâm từ lâu việc nghiên cứu học tập NDT độc lập tự giác Họ cần nhà mà tra cứu tài liệu qua mạng cách truy cập vào website Thông tin - Thư viện mà họ cần, nắm bắt thông tin từ Thư viện mà không thiết phải đến tận nơi Website Thông tin – Thư viện thực cầu nối, phương tiện để NDT tiếp cận thông tin Qua ta hiểu thêm tầm quan trọng website Thông tin – Thư viện Nguyễn Diệu Ngân 53 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ KẾT LUẬN Sự phát triển Cách mạng Khoa học kỹ thuật thúc đẩy đời công nghệ mới, với đời Internet ứng dụng rộng rãi lĩnh vực đời sống xã hội , không nhắc tới lĩnh vực Thông tin – Thư viện Nhờ có sự đời của Internet, những năm gần hoạt động Thông tin Thư viện thế giới Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin về chuyên ngành Thông tin – Thư viện Việc xuất tài liệu dạng số tài liệu đĩa CD- ROM, băng từ, đĩa từ, đĩa quang… tiết kiệm lớn diện tích lưu trữ cho Thư viện Đặc biệt đời website Thư viện, cho phép NTD đâu giới với máy tính nối mạng truy cập vào website Thông tin – Thư viện để khai thác sử dụng thông tin phù hợp với nhu cầu Website TVQH Mỹ nói riêng website Thông tin - Thư viện quan, tổ chức khác nói chung với ý nghĩa, chức năng, công dụng thực trở thành cầu nối rút ngắn khoảng cách giúp NDT đến gần với Thư viện Thông qua website, Thư viện quốc hội Mỹ quảng bá hình ảnh Thư viện quốc hội đến với NDT toàn giới, đưa sản phẩm dịch vụ Thư viện nói chung website Thư viện quốc hội Mỹ nói riêng tới gần với NDT Qua NDT hiểu khai thác sản phẩm dịch vụ nhanh chóng hiệu nhiều so với việc phải trực tiếp đến Thư viện trước Nguyễn Diệu Ngân 54 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ Quá trình thực đề tài “ Khảo sát website Thư viện quốc hội Mỹ” giúp cho có thêm nhiều hiểu biết việc thiết kế, xây dựng website nói chung website Thông tin - Thư viện nói riêng; trau dồi thêm nhiều kiến thức hiểu biết TVQH Mỹ với sản phẩm, dịch vụ Thông tin – Thư viện họ Cũng thông qua đề tài mong muốn giúp cho bạn sinh viên, quan tổ chức, trung tâm Thông tin - Thư viện quan tâm tới website chuyên ngành Thông tin – Thư viện có tham khảo thiết kế website chuyên ngành Thông tin – Thư viện phù hợp với mục đích, điều kiện đáp ứng nhu cầu NDT Từ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy nghiệp phát triển ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam nói riêng phát triển xã hội nói chung Nguyễn Diệu Ngân 55 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu in: Angenal Booth (2000), Tự nghiên cứu Internet: Nhanh chóng, dễ dàng hiệu quả, nxb Trẻ Đoàn Phan Tân (2001), Thông tin học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Lê Văn Viết (2000), Cẩm nang nghề thư viện, Bộ văn hóa thông tin, Nội Hà Nội Nguyễn Mạnh Tuấn (1998), Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện , Trung tâm TTTLKH&CNQG, Hà Nội Nhóm tác giả Elicom (2001), Cẩm nang thiết kế Website, nxb Hà Nội, Hà Nội Trần Thị Quý, Đỗ Văn Hùng (2008), Tự động hóa hoạt động Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Tài liệu BCKH, KLTN: Lều Thị Thu Ba (2003), Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện quốc gia Canada, KL, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội Nguyễn Thị Phương Lê (2009), Hình thức quảng bá hoạt động Thông tin thư viện Internet tại thư viện Đại học Qeensland và khả áp dụng tai trung tâm thông tin – thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội , KL, Trường ĐHKHXH&NV ( ĐHQGHN), Hà Nội Phạm Hồng Tú (2004), Tìm hiểu và đánh giá một số website chuyên ngành thông tin – thư viện, KL, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội Nguyễn Diệu Ngân 56 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ Địa chỉ các website tham khảo: 10.Website Bách khoa toàn thư mở Wikipedia http://www.wikipedia.org 11 Website Công cụ tìm kiếm tin mạng Google http://www.google.com 12.Website Tạp chí Thư viện Mỹ http://www.libraryjournal.com 13.Website Thư viện quốc hội Mỹ http://www.loc.gov 14.Website Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội http://www.lic.vnu.vn 15.Website Thư viện Đại học Victoria Autralia http://www.library.vu.edu.au 16.Website Thư viện Đại học Queensland http://www.library.uq.edu.au Nguyễn Diệu Ngân 57 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Diệu Ngân Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ 58 Lớp K51 – Thông tin – Thư viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ, Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ, Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội Mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay