Thực Trạng Kiến Thức Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

61 251 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:36

Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ================ ĐỖ THỊ THANH THỰC TRẠNG KIẾN THỨC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH - 2011 - X HÀ NỘI – 2015 K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ================ ĐỖ THỊ THANH THỰC TRẠNG KIẾN THỨC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH - 2011 - X GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS TRẦN HỮU HUỲNH HÀ NỘI - 2015 K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – ThS.GVC Trần Hữu Huỳnh, người tận tình bảo trực tiếp hướng dẫn trình thực khóa luận Tôi xin chân thành chân thành cảm ơn Ban giám đốc cán làm việc Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng song thời gian có hạn, trình độ chuyên môn kinh nghiệm hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi sai sót Vì vậy, mong nhận đóng góp thầy cô bạn để khóa luận hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên Đỗ Thị Thanh K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh Mục lục Mục lục .1 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài .3 Phương pháp nghiên cứu 6 Bố cục khóa luận .6 1.1.Những vấn đề chung kiến thức thông tin 1.1.1.Khái niệm 1.1.2 Nội dung 10 1.1.3 Vai trò 13 1.1.3 Nội dung 17 1.2 Khái quát Trung tâm Thông tin -Thư viện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 20 3.1 Khẳng định vai trò Trung tâm thông tin - thư viện việc dạy học kiến thức thông tin nhà trường .40 3.2 Triển khai tập huấn kiến thức thông tin cho sinh viên 44 3.2.1 Tập huấn đầu năm Trung tâm 44 3.2.2 Lồng ghép vào chương trình giảng dạy 45 3.3 Ứng dụng facebook vào việc hỗ trợ đào tạo kiến thức thông tin 46 3.4 Về phía lãnh đạo nhà trường .48 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trước hết, thấy rõ tác động to lớn bùng nổ thông tin thời đại ngày phổ biến thông tin qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt Internet Có thực tế ngày cá nhân, tổ chức đưa ý tưởng thông tin lên Internet, chưa kể đến nguồn thông tin đa phương tiện, tài liệu dạng giấy hàng ngày tăng theo cấp số nhân tất yếu dẫn đến tính phức tạp, phong phú nguồn tin Vấn đề đặt ra: kiểm soát lượng thông tin khổng lồ ngày gia tăng chóng mặt, kiểm soát tính xác độ chân thực thông tin? Đồng thời xu liên ngành lĩnh vực K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh khoa học xuất khiến người gặp không khó khăn việc giải nhu cầu thông tin họ Họ cần có công cụ để tiếp cận làm chủ giới thông tin cách hiệu Một so sánh thú vị việc tìm kiếm thông tin với việc soi đèn tìm đồ kho vừa rộng vừa tối mà lại xác cần chỗ Ánh sáng đèn chiếu sáng phạm vi nhỏ xung quanh ta Cũng giống đa số ngày tìm kiếm thông tin theo mà kỹ tìm tin nên kết nhiều, thường không phù hợp với thông tin cần Trong kinh tế thị trường nay, thông tin đóng vai trò chủ đạo, vừa nguồn tài nguyên vừa hàng hóa vừa nguồn lực quốc gia, quan/ tổ chức hay hẹp cá nhân Ai có thông tin có tất Kiến thức thông tin cần cho người đặc biệt quan trọng sinh viên Trong bối cảnh nước ta đổi giáo dục, trường cao đẳng đại học bắt buộc phải chuyển sang học tín từ năm 2008 - với phương châm lấy người học làm trung tâm, buộc người học phải động hơn, tự chủ hơn, sáng tạo Sinh viên vừa người tiếp nhận kiến thức vừa người chủ động tạo kiến thức Như sinh viên phải nắm kiến thức thông tin- công cụ giúp người học chủ động việc tìm tiếp nhận thông tin cách có chọn lọc hiệu Những thách thức khiến cho nhu cầu kiến thức thông tin trở nên cấp thiết, đặc biệt hữu ích cho người việc tự điều chỉnh thân lực tư cho phù hợp với hoàn cảnh mới, giúp người tự cập nhật tiếp nhận tri thức cách dễ dàng chủ động Hiện nay, trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội triển khai hình thức học năm chất lượng, mức độ hiểu biết bạn sinh K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh viên trường kiến thức thông tin đến đâu chưa có đề tài nghiên cứu đánh giá Trong thời gian thực tập Trung tâm Thông tin -Thư viện (trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội), thấy bạn sinh viên thường hỏi cán thư viện cách sử dụng thư viện, mượn sách, tra cứu tài liệu… Từ đó, định lựa chọn đề tài: “Thực trạng kiến thức thông tin sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp mình, mong tìm thực trạng đưa giải pháp mang tính khả thi cho thực trạng Mục đích nghiên cứu Đề tài triển khai nghiên cứu với mục đích: sở khảo sát, đánh giá thực trạng kiến thức thông tin sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đưa giải pháp phù hợp để phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nói riêng trường đại học khác tham khảo nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: kiến thức thông tin sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu kiến thức thông tin sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giai đoạn Tình hình nghiên cứu đề tài Thuật ngữ “ Information Literacy” (kiến thức thông tin) xuất lần vào năm 1974 phát biểu Paul G Zurkowski, Ủy ban Quốc gia Khoa học Thông tin Thư viện Zurkowski sử dụng thuật ngữ để mô tả hiểu biết kỹ năng, kỹ thuật thông tin nhằm sử dụng thông tin cách thục nguồn lực để giải vấn đề mà người gặp phải K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh Ở Việt Nam, thuật ngữ “ Information Literacy” dùng ngày phổ biến trường đại học, viện nghiên cứu, quan thông tin thư viện dịch tiếng Việt theo nhiều cách khác “kiến thức thông tin”, “kỹ thông tin”, “hiểu biết thông tin”…Bên cạnh tranh luận khái niệm, bàn luận vai trò cấp thiết đào tạo kiến thức thông tin nhiều tác giả đề cập như: “Vài suy nghĩ vấn đề trang bị kiến thức thông tin cho sinh viên trường đại học Việt Nam” (Nguyễn Văn Hành), “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đào tạo kiến thức thông tin Việt Nam” (Lê Văn Viết), “ Vai trò kiến thức thông tin cán nghiên cứu khoa học (Nghiêm Xuân Huy, tạp chí Thư viện Việt Nam, số 3/ 2010)… Hiện nay, vấn đề học giả nước nghiên cứu nhiều như: Nghiêm Xuân Huy, Trần Mạnh Tuấn, Dương Thúy Hương… Trong đó, Nghiêm Xuân Huy người có nhiều công trình nghiên cứu bắt đầu dạy lớp kiến thức thông tin cho cán giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội Đặc biệt khoa Thông tin- thư viện trường ĐH KHXH&NV tổ chức thành công hội thảo quốc tế kiến thức thông tin (2006) Đây hội thảo bàn sâu kiến thức thông tin giúp truyền bá vào Việt Nam nhanh chóng Về mặt lý luận, Hội thảo quốc tế Kiến thức thông tin tổ chức trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – ĐHQGHN thu hút nhiều học giả nước quan tâm Tại hội thảo, nhiều tham luận công bố như: "Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục Kiến thức thông tin nước phát triển châu Á" GS.Gary E Gorman; "Hiểu biết thông tin: tình hình số đề xuất" ThS Cao Minh Kiểm; "Kiến thức thông tin thư viện đại học" bà R Begum đến từ Malaixia Các tham luận nêu bật vai trò tầm quan trọng Kiến thức K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh thông tin thời đại ngày cần thiết phải đẩy mạnh đào tạo Kiến thức thông tin trường đại học Hơn nữa, gần số tác giả công bố nghiên cứu cá nhân tạp chí chuyên ngành Năm 2009, với báo “Vai trò thư viện việc phổ biến Kiến thức thông tin” đăng Tạp chí Thư viện Việt Nam, tác giả Trương Đại Lượng phân tích số định nghĩa Kiến thức thông tin, nêu bật vai trò thư viện việc giúp người dùng tin vượt qua thách thức tượng bùng nổ thông tin toàn cầu Tiếp đó, năm 2010 tác giả Nghiêm Xuân Huy Huỳnh Thị Trúc Phương công bố nghiên cứu Kiến thức thông tin Tạp chí Thư viện Việt Nam Tác giả Nghiên Xuân Huy phân tích đặc thù công việc cán nghiên cứu mối tương quan với lực thông tin qua vai trò lực thông tin cán nghiên cứu Tác giả Huỳnh Thị Trúc Phương giới thiệu hoạt động đào tạo kĩ thông tin Trung tâm học liệu thuộc Đại học Cần Thơ Tác giả cho biết khung chương trình đào tạo Kiến thức thông tin hình thức triển khai chương trình đào tạo Kiến thức thông tin Trung tâm học liệu – Đại học Cần Thơ Về thực tiễn, có số thư viện đại học quan tâm xây dựng triển khai trương trình bồi dưỡng Kiến thức thông tin cho sinh viên Trong phải kể đến Trung tâm Học liệu thuộc Đại học Cần Thơ, Trung tâm Học liệu Huế, Thư viện trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Trung tâm thông tin - thư viện Đại học Hà Nội, Trung tâm thông tin - thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Theo hướng nghiên cứu đề tài có số công trình mang tính ứng dụng, điều tra thực tế như: luận văn “ Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường ĐH Hà Nội, 2010” tác giả Nguyễn Thị Ngà hay đề tài “Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường ĐH Hà Nội, 2011” tác giả Nguyễn Ngọc Sơn Hai K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh đề tài nêu bật vai trò, nội dung, tiêu chuẩn kiến thức thông tin cho sinh viên, sở đề xuất số giải pháp Về đơn vị khảo sát Trung tâm Thông tin thư viện trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội có công trình nghiên cứu kiến thức thông tin, chưa có đề tài nào, có số khóa luận, khóa luận làm phát triển vốn tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin… Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp sau: Điều tra bảng hỏi; Quan sát thực tế; Thống kê số liệu; Phân tích – tổng hợp tài liệu Bố cục khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phần phụ lục, nội dung khóa luận chia làm ba chương: Chương 1: Tổng quan kiến thức thông tinvà trung tâm thông tin-thư viện Đại học Kiến Trúc Hà Nội Chương 2: Thực trạng phát triển kiến thức thông tin sinh viên Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Chương 3: Các giải pháp phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KIẾN THỨC THÔNG TIN VÀ TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 1.1.Những vấn đề chung kiến thức thông tin 1.1.1.Khái niệm Thuật ngữ kiến thức thông tin, tiếng Anh Information Literacy, xuất lần vào năm 1974 phát biểu Paul G Zurkowski, Ủy ban Quốc gia Khoa học Thông tin Thư viện Zurkowski sử dụng thuật ngữ để mô tả hiểu biết kỹ năng, kỹ thuật thông tin nhằm sử dụng thông tin cách thục nguồn lực để giải vấn đề mà người gặp phải K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh nghiên cứu khoa học Với phương thức đào tạo tín nhu cầu sử dụng thư viện lớn thách thức đặt với cán Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Kiến Trúc Hà Nội Để phục vụ người dùng tin cách tốt bên cạnh việc chuyên môn nghiệp vụ phải vững kiến thức tin học ngoại ngữ cần thiết Muốn vậy, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Kiến Trúc Hà Nội nên tổ chức lớp đào tạo nâng cao trình độ cán cử cán tập huấn, tham gia khóa học đào tạo kiến thức thông tin mời chuyên gia - người có kinh nghiệm lĩnh vực đến Trung tâm tư vấn, giảng dạy Ngoài ra, Trung tâm cần tạo điều kiện để cán trao đổi, học hỏi, tiếp thu cách làm sáng tạo, kinh nghiệm tiến cách tổ chức cho cán tham quan trung tâm TT- TV khác học tập nước Trung tâm nên có chế độ khen thưởng, động viên, khích lệ tinh thần làm việc để cán yên tâm công tác yêu ngành nghề với nhiệm vụ giao • Marketing hoạt động trung tâm: Trung tâm cần tích cực marketing để nhiều người biết đến Các hình thức maketing sử dụng như: xây dựng thư mục thông báo, hoạt động tuyên truyền giới thiệu tài liệu, triển lãm tài liệu theo chủ đề chuyên đề, tham gia hội thi ngành nhà trường quảng bá hình ảnh thông qua facebook, xây dựng website Trung tâm qua mạng internet… 3.2 Triển khai tập huấn kiến thức thông tin cho sinh viên 3.2.1 Tập huấn đầu năm Trung tâm Sau nhiều giải pháp giúp cải thiện lực, chất lượng phục vụ Trung tâm cần đầu tư thời gian công sức để nghiên cứu, xây dựng chương trình/ kế hoạch phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường để K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 44 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh ban lãnh đạo nhà trường xem xét chấp nhận thông qua cho phép mở lớp tập huấn Trung tâm cần tiến hành tách lớp hướng dẫn sinh viên sử dụng Trung tâm riêng khỏi buổi họp mặt sinh viên cán bộ, giảng viên trường Việc hướng dẫn cán Trung tâm đảm nhận giảng dạy chia thành nhiều lớp nhỏ theo khoa Về nội dung đào tạo lên lớp có điểm nhấn vào phần quan trọng cần thiết, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu nhớ lâu Về địa điểm, buổi học nên tổ chức Trung tâm cho sinh viên năm khoa buổi học phòng đọc tài liệu chỗ Sau buổi học, Trung tâm cho sinh viên làm đánh giá, đạt cấp thẻ thư viện không qua phải học lại chung với khoa khác Việc kiểm tra trình độ giúp sinh viên có động lực ngồi nghe giảng ý hiểu kỹ tìm kiếm khai thác tin mà cán Trung tâm truyền đạt 3.2.2 Lồng ghép vào chương trình giảng dạy Ngoài việc hướng dẫn đầu năm Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Kiến Trúc Hà Nội cần có có kế hoạch cho việc lồng ghép kiến thức thông tin vào chương trình giảng dạy nhà trường, nhằm giúp cung cấp cho sinh viên kỹ thông tin thông qua nội dung, cấu trúc giảng, phương pháp dạy học, hệ thống kiểm tra, đánh giá kết học tập nguồn tin Việc đòi hỏi kết hợp chặt chẽ cán thư viện với giảng viên nhà trường bàn bạc với cách thức để lồng ghép kiến thức thông tin vào giảng, tập cho sinh viên Để làm điều giáo viên cần cải tiến phương pháp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên tích cực chủ động tiếp cận nguồn tài liệu, thông tin có thư viện Giáo viên cần phối hợp với cán Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 45 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh học Kiến Trúc Hà Nội để xây dựng tiêu chí đánh giá kết học tập, ví dụ như: • Tiêu chí đánh giá cho tập, nghiên cứu phải có danh mục tài liệu tham khảo, tùy vào mức độ nghiên cứu • Khi lấy ý tưởng người khác hay trích dẫn ý kiến người khác cần có thích, trích dẫn rõ ràng theo chuẩn chung để tránh tình trạng đạo văn Để cho việc lồng ghép đạt kết tốt thiếu bên thứ ba tham gia đối tượng chịu tác động mạnh la sinh viên trường Việc đòi hỏi sinh viên phải chủ động, tích cực học tập tìm kiếm tài liệu tham khảo cho môn học Hiện nay, việc học theo tín mang lại nhiều lợi ích cho người học người dạy Chương trình đào tạo cần mềm dẻo linh hoạt giúp sinh viên chủ động việc học với và giúp sinh viên phát triển lực tự học, tự nghiên cứu Đó thuận lợi trình đào tạo kiến thức thông tin cho sinh viên 3.3 Ứng dụng facebook vào việc hỗ trợ đào tạo kiến thức thông tin Hiện nay, facebook mạng xã hội sử dụng nhiều (1.23 tỉ người), đặc biệt giới trẻ, phủ định có ảnh hưởng tác động lớn đến cách sống, học tập Có nhiều bạn trẻ sử dụng face phương tiện học tập hữu ích, người chia sẻ kinh nghiêm, cách giải tập, nhận thông báo lớp/ thầy cô group (nhóm), trang (fanpage facebook)… Vậy Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Kiến Trúc Hà Nội lại không tận dụng lợi facebook để hỗ trợ đào tạo kiến thức thông tin? Việc ứng dụng hữu ích Thứ nhất, nói trên, face có cộng đồng sử dụng đông đảo chắn hầu hết K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 46 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh sinh viên có sở hữu tài khoản face Có thể, sinh viên vào trang web trường, thư viện hay cổng thông tin đào tạo họ dành thời gian định để vào face (thống kê face, trung bình người dùng vào face 17 lần/ tuần) Thứ hai, việc giúp cho Trung tâm tiết kiệm nhiều chi phí so với việc thuê người xây dựng trang web riêng thời gian, tiền bạc để trì hoạt động Trong đó, việc lập trì fanpage hay group tài khoản face đơn giản hoàn toàn miễn phí Thứ ba, việc giao tiếp Trung tâm với bạn đọc thuận tiện nhờ chế giao lưu, chia sẻ hai chiều face, tất hoạt động, tập mà thư viện đưa ra, phản hồi từ bạn đọc bình luận (comment) thích (like) Trung tâm dựa phản hồi để điều chỉnh sách hoạt động cách thức giảng dạy kiến thức thông tin hợp lý Điều tạo không gian gần gũi thư viện với bạn đọc Trung tâm sử dụng ứng dụng có sẵn face để: - Tổ chức hoạt động điều tra khảo sát ứng dụng tạo bảng hỏi có face Trung tâm dựa ứng dụng để khảo sát trình độ/ hiểu biết sinh viên mức độ mong muốn học tập nghiên cứu khoa học sinh viên - Hỗ trợ đào tạo kiến thức thông tin trực tuyến việc tạo tập trực tuyến, kiểm tra trắc nghiệm, chơi trò chơi, hỏi đáp, gửi tin nhắn nhắc nhở - Hỗ trợ maketing thông qua phần thông tin cá nhân (profile) Trung tâm tải ảnh/ video hoạt động thư viện hoạt động đào tạo kiến thức thông tin Khi Trung tâm hay nhà trường có hoạt động tổ chức triển lãm tài liệu/ nhập sách mới… đưa đường link lên K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 47 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh face để người dễ truy cập, theo dõi tham gia Bên cạnh Trung tâm đánh dấu (tag), gửi tin nhắn mời nhiều người tham gia kiện, hoạt động mà Trung tâm tổ chức 3.4 Về phía lãnh đạo nhà trường Trước hết lãnh đạo nhà trường cần nhìn nhận đầy đủ, đắn vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng kiến thức thông tin việc đào tạo kiến thức thông tin cho sinh viên Sự cấp thiết cần phản ánh sách giáo dục nhà trường toàn ban lãnh đạo nhà trường chấp nhận hiểu rõ Điều cho phép Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Kiến Trúc Hà Nội có quyền có tiền để đầu tư cho chương trình đào tạo kiến thức thông tin cách liên tục Qua cần thấy hiểu biết kiến thức thông tin phải trì liên tục, bất chấp thay đổi mặt nhân phát sinh Việc phát triển kiến thức thông tin phải trách nhiệm tất thành viên đội ngũ lãnh đạo nhà trường, nhà quản lý hoạch định sách, người làm công tác giảng dạy hỗ trợ học tập, như: giảng viên, nghiên cứu viên, cán Trung tâm chuyên gia công nghệ thông tin Nhà trường cần quan tâm hỗ trợ Trung tâm triển khai đào tạo kiến thức thông tin cho sinh viên sở vật chất, thời gian giảng dạy điều kiện ưu đãi giúp cán thư viện tâm huyết với kế hoạch hoạt động đào tạo Trong tương lai gần, nhà trường cần xem xét việc lồng ghép môn học kiến thức thông tin vào chương trình giảng dạy sinh viên Đổi phương pháp đào tạo, phương pháp giảng dạy thầy học tập trò, nâng cao khả tự học, tự nghiên cứu: hướng nội dung học theo cách tiếp cận vấn đề giải vấn đề, nâng cao khả tư duy, K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 48 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh tìm kiếm thông tin Sử dụng phương tiện giảng dạy thực trình truyền đạt kiến thức thông tin theo hình thức mô hình hóa KẾT LUẬN Kiến thức thông tin phương tiện, công cụ, hành trang thiếu để sinh viên học tập nghiên cứu khoa học suốt đời Nếu sinh viên có kiến thức thông tin tốt họ tự mở rộng tầm hiểu biết giảng, giáo trình thầy cô, giới hạn tài liệu tham khảo Từ đó, họ tiếp nhận luồng quan điểm, phương pháp đánh giá khác chí trái chiều tri thức, thành tựu khoa học tiến giới Qua giúp họ nâng cao hiểu biết, tư độc lập khả tranh luận, phê phán, hệ thống hóa kiến thức Quan trọng hơn, sinh viên có khả thu thập, khai thác xử lý, lưu trữ bảo quản thông tin, phổ biến sáng tạo thông tin Trong đào tạo kiến thức thông tin vai trò sở đào tạo quan trọng Nếu coi trường học nơi cung cấp kiến thức, kỹ chuyên K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 49 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh môn nghiệp vụ thư viện lại nơi cung cấp tài liệu đào tạo kỹ năng, giúp sinh viên có công cụ, phương pháp học tìm kiếm thông tin nhanh chóng hiệu Hình thức đào tạo theo tín tác động lớn tới nhu cầu tin sinh viên Chính vậy, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Kiến Trúc Hà Nội cần trọng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên, để họ nhận biết nhu cầu tin, tìm kiếm, sử dụng đánh giá nguồn tin mà tìm kiếm Khóa luận đưa số giải pháp khả thi, đo tập trung vào việc tạo tảng đầu tư sở vật chất kỹ thuật xây dựng phong cách học tập chủ động, tích cực cho sinh viên thiếu quan tâm ủng hộ nhà trường Qua nghiên cứu này, tác giả muốn khẳng định tầm quan trọng đặc biệt kiến thức thông tin phân tích thực trạng kiến thức thông tin sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội mức độ để có nhìn toàn cảnh tình hình phục vụ người dùng tin Trung tâm nêu số kiến nghị, giải pháp giúp Trung tâm khắc phục khó khăn Tôi mong muốn, ban lãnh đạo nhà trường người có chuyên môn cần có nhìn sâu sắc thấu hiểu nữa, nhằm tạo điều kiện sở tốt để sinh viên học tập hiệu quả, tạo môi trường học tập động, sáng tạo sinh viên nhà trường K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 50 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Thị Thu Hà Mạng xã hội Facebook – phương tiện hữu ích hỗ trợ hoạt động quan thông tin – thư viện Việt Nam nay/ Bùi Thị Thu Hà// tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 5(49).- 2014 Nghiêm Xuân Huy Vai trò kiến thức thông tin cán nghiên cứu khoa học / Nghiêm Xuân Huy // Tạp chí Thư viện Việt Nam.Số (23).- 2010 ( tr.13 – 18) Nghiêm Xuân Huy Phát triển lực thông tin cho người dung tin – cách tiếp cận để tối ưu hóa hiệu sử dụng san phẩm dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu giáo dục đào tạo File pdf Nghiêm Xuân Huy Bài giảng kiến thức thông tin / file powerpoint K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 51 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh Nghiêm Xuân Huy Kiến thức thông tin nhìn từ góc độ phát triển ngành Thư viện Việt Nam - 2009 xem http://thuvien.uit.edu.vn/nghiep-vu/baiviet/446-k1.html Nghiêm Xuân Huy Phát triển lực thông tin quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục đào tạo, xem http://vietnamlib.net/headlines/phat-trien-nang-luc-thong-tin-o-cac-co-quantttv-phuc-vu-nghien-cuu-giao-duc-va-dao-tao Dương Thúy Hương Chương trình kiến thức thông tin thư viện đại học khoa học tư nhiên, ĐHQG HCM, đăng tin thư viện – công nghệ thông tin tháng 8/ 2012 Xem tại: gralib.hcmuns.edu.vn/bantin/bt812/Bai3.pdf Trương Đại Lượng Nâng cao hiệu công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học Việt Nam Nghiên cứu Văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 2011 Số Nguyễn Thị Ngà Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Hà Nội ( luận văn thạc sĩ) ).- H: ĐHKHXH&NV, 2010 10.Vũ Dương Thúy Ngà Thư viện đại học với việc trang bị kiến thức thông tin cho sinh viên: thực trạng số vấn đề đặt ra/ Vũ Dương Thúy Ngà// tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 1(51).- 2015 11.Vũ Thị Nha Lồng ghép kiến thức thông tin vào môn học bậc đại học / tác giả: Alison Hine, Sandra Gollin, Anita Ozols, Frank Hill, Michelle Scoufis; người dịch: Vũ Thị Nha Xem : http://lib.ueh.edu.vn/?ArticleId=a4129234-140a-42d9-9479-96b1841cdfd8 12.Hoàng Thị Hồng Nhạn, Vai trò thư viện trường đại học, xem tại: dostquangbinh.gov.vn/uploads/tlxb/tapchi/1.13/14.doc 13.Kỷ yếu hội thảo quốc tế kiến thức thông tin /khoa Thông tin thư viện, ĐHKHXH&NV.- 2006 K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 52 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh 14.Khóa bồi dưỡng lực đào tạo kiến thức thông tin cho cán thư viện đăng tin thư viện công nghệ thông tin tháng 8/2006, xem tại: http://huc.edu.vn ( truy cập ngày 20/1/2015) 15.Đinh Thị Phương Thúy Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Y Tế công cộng (luận văn thạc sĩ).- H.: ĐHKHXHVN, 2013 16.Phạm Thị Huyền Trang Tìm hiểu hoạt động đào tạo kiến thức thông tin dành cho sinh viên Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại học Hà Nội: (Khóa luận tốt nghiệp).- H: ĐHKHXH&NV, 2006 - 72 tr 17.Trần Mạnh Tuấn, Hỗ trợ nâng cao trình độ kiến thức thông tin người dùng tin trực tiếp Viện Khoa học xã hội Việt Nam / tạp chí Thông tin Khoa học xã hội ISSN: 0866-8647 File pdf 18.Trần Mạnh Tuấn, thông tin tư liệu, số 3/2006 19.Website trường đại học Kiến Trúc Hà Nội (truy cập ngày 20/1/2015) 20.Lê Văn Viết (2008), Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phổ biến kiến thức thông tin Việt Nam, tạp chí Thông tin Tư liệu, số 3/2008 PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI Nhằm đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, mong bạn trả lời câu hỏi đây: ( Chú ý: kiến thức thông tin hiểu khả năng, hiểu biết bạn cách tìm kiếm, định vị, sử dụng đánh giá nguồn tin / thông tin mà cần tìm để giải tập, nâng cao hiểu biết…) ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CHUNG Câu 1: Thư viện đại học có chức năng: K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 53 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh A Sưu tầm quản lý tài liệu (cả tài liệu giấy tài liệu điện tử) B Phục vụ tài liệu C Hướng dẫn sử dụng tài liệu, dịch vụ tham khảo D A B E A, B C Câu 2: Bạn thường tìm kiếm thông tin nguồn nào? A Thư viện B Internet C Nguồn khác (Xin nêu tên):……………………… Câu 3: Bạn ưu tiên việc truy cập internet? A Giải trí B Tìm tài liệu cho việc học C Đọc tin tức D Khác Câu 4: Bạn thường sử dụng công cụ tìm tin để tìm kiếm thông tin mạng A Google B Altavista C Yahoo D Xalo E Công cụ khác (Xin ghi rõ tên)………….…………… Câu 5: Bạn có thường xuyên sử dụng sở liệu, mục lục thư viện vào việc tìm kiếm tài liệu? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Chưa K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 54 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh Câu 6: Xác định khái niệm (từ khóa) câu sau “ Các biện pháp bảo vệ sử dụng nhằm giảm thiệt hại cúm gia cầm nước ta năm vừa qua”: A Biện pháp bảo vệ, thiệt hại, cúm gia cầm B Biện pháp bảo vệ, cúm gia cầm, nước ta, năm vừa qua C Biện pháp bảo vệ, cúm gia cầm, Việt Nam, 2013 Câu 7: Khi tìm kiếm OPAC thư viện, với yêu cầu “tìm tài liệu nói thiết kế kiến trúc công ty Võ Trọng Nghĩa” bạn sử dụng chiến lược tìm kiếm nào? A Thiết kế kiến trúc AND Võ Trọng Nghĩa B Thiết kế kiến trúc OR Võ Trọng Nghĩa C Thiết kế kiến trúc NOT Võ Trọng Nghĩa D Cả cách Câu 8: Bạn muốn tìm thông tin không gian xanh bạn tìm nguồn nào? A Tạp chí khoa học B Báo, tạp chí phổ thông C Sách chuyên khảo D Bách khoa thư Câu 9: Lựa chọn tốt để tìm kiếm thuật ngữ “children” cho kết tìm bao gồm kết liên quan như: child, children, childhood, childlike A Child* B Children* C Childr* Câu 10: Hãy cách tìm kiếm sách bạn nhớ vài từ nhan đề sách K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 55 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh A Tìm bằng: nhan đề B Tìm bằng: chủ đề C Tìm bằng: từ khóa Câu 11: Khi đánh giá báo chuyên ngành, bạn thường vào: A Uy tín tác giả B Cơ quan, tạp chí công bố viết C Số lượt tài liệu khác trích dẫn tài liệu mà báo trích dẫn D Cả ba đáp án E Chưa quan tâm tới vấn đề Câu 12: Khi đánh giá độ tin cậy giá trị tài liệu in bạn thường vào: A Uy tín tác giả B Yếu tố xuất ( nhà xuất bản, năm xuất bản) C Nội dung tài liệu phù hợp với thông tin cần tìm D Yếu tố khác E Chưa quan tâm tới vấn đề Câu 13: Muốn nắm bắt nội sách bạn thường lấy thông tin đâu? A Tên tài liệu tên tác giả B Mục lục C Lời nói đầu / lời giới thiệu D Cả ba đáp án PHẦN TỰ SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Câu 14: Bạn có hay sử dụng tài liệu tham khảo (ngoài giáo trình) cho môn học mở mang kiến thức? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 56 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh C Chưa Câu 15: Trong làm nghiên cứu khoa học làm tập tự luận, bạn có thường xuyên ý đến việc ghi rõ nguồn gốc tài liệu trích dẫn? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Chưa Câu 16: Sau buổi giới thiệu thư viện đầu năm học mà bạn tham gia mức độ bạn biết cách sử dụng thư viện là: A Thành thạo B Bình thường C Chưa hiểu rõ Câu 17: Bạn thấy có cần thiết phải mở riêng lớp đào tạo kiến thức thông tin cho sinh viên không? A Rất cần thiết B Cần thiết C Ít cần thiết D Không cần thiết THÔNG TIN CHUNG VỀ BẠN Bạn sinh viên khoa nào? ……………………………………………………………… Giới tính bạn? Bạn sinh viên năm mấy? Xin chân thành cảm ơn bạn! K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 57 Khóa luận tốt nghiệp K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Đỗ Thị Thanh 58 ...Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ================ ĐỖ THỊ THANH THỰC TRẠNG KIẾN THỨC THÔNG TIN CỦA SINH... nghiên cứu khoa học trường đại học triển khai mạnh Điều làm việc nghiên cứu không bó buộc với nhà khoa học mà lan rộng cộng K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện 16 Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh đồng... xác độ chân thực thông tin? Đồng thời xu liên ngành lĩnh vực K56 CQ Khoa Thông tin- Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Thanh khoa học xuất khiến người gặp không khó khăn việc giải nhu cầu thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực Trạng Kiến Thức Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, Thực Trạng Kiến Thức Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, Thực Trạng Kiến Thức Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay