Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Quốc Gia Bằng Chỉ Số Hiệu Suất Công Nghiệp Cạnh Tranh Của Unido

67 109 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:25

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC QUỐC GIA BẰNG CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CÔNG NGHIỆP CẠNH TRANH CỦA UNIDO Giới thiệu Hai thập kỷ gần chứng kiến gia tăng đáng kể tài liệu báo cáo, số đánh giá, tranh luận sách xoay quanh khái niệm lực cạnh tranh vấn đề liên quan đến hiệu công nghiệp cạnh tranh quốc gia Điều cho thấy phủ ngày quan tâm đến việc định chuẩn đánh giá lực cạnh tranh quốc gia tìm hiểu yếu tố cấu có tác động thúc đẩy Các nhà hoạch định sách từ kinh tế công nghiệp hóa tìm cách trì vị trí dẫn đầu công nghệ bước vào hoạt động có mức lương cao Trong đó, kinh tế thu nhập trung bình cố gắng đuổi kịp nước tiên tiến trình độ công nghệ, lực sản xuất để thu hút người nhập cư có mức lương thấp Cuối cùng, nước phát triển nỗ lực để leo cao lên nấc thang công nghệ, kích hoạt trình thay đổi cấu nhằm đa dạng hóa hoạt động xuất Do đó, tất kinh tế, không phân biệt giai đoạn phát triển mình, nhằm mục đích thúc đẩy lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt ngành công nghiệp chế tạo để cuối gia tăng thịnh vượng đất nước Cục Thông tin KH&CN Quốc gia biên soạn tổng luận " TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC QUỐC GIA ", nhằm giới thiệu với độc giả công cụ đánh giá chuẩn hóa hiệu công nghiệp cạnh tranh quốc gia mang tên Competitive Industrial Performance (CIP) Công cụ số tổng hợp UNIDO thiết kế, mang đến cho phủ nước phát triển khung phân tích đánh giá hiệu suất công nghiệp, nhằm hiểu rõ chất phát triển hệ thống công nghiệp, nâng cao nhận thức phủ sách công nghiệp tạo sở cho việc thiết kế đánh giá sách Khả đánh giá chuẩn theo dõi hiệu quốc gia theo cách so sánh nước theo thời gian nguồn hỗ trợ quan trọng cho công tác hoạch định sách công nghiệp quốc gia Xin chân trọng giới thiệu độc giả CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA Bảng chữ viết tắt AGR BRICS CIP EFTA EU FDI GDP GCI ICT IDR IMD ImWMT ImWMV A INDint ISIC LDC MHT MHVAsh MHXsh MIT MVA MVApc MVAsh MXpc MXQual MXsh OECD RCA RER NC&PT SITC UNIDO WCS WEF WMT WMVA Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm Khối nước: Braxin, LB Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi Hiệu suất công nghiệp cạnh tranh Hiệp hội mậu dịch tự châu Âu Liên minh châu Âu Đầu tư trực tiếp nước Tổng sản phẩm quốc nội Chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu Công nghệ thông tin truyền thông Báo cáo phát triển công nghiệp Viện phát triển quản lý Tác động nước đến thương mại hàng hóa chế tạo giới Tác động nước đến giá trị gia tăng chế tạo giới Cường độ công nghiệp hóa Phân loại công nghiệp chuẩn quốc tế tất hoạt động kinh tế Nước phát triển Công nghiệp trung cao Tỷ trọng giá trị gia tăng chế tạo công nghệ trung cao tổng giá trị gia tăng chế tạo Tỷ trọng hàng xuất hàng chế tạo công nghệ trung cao tổng xuất hàng chế tạo Viện công nghệ Massachusetts Giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo Giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo bình quân đầu người Tỷ trọng Giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo tổng GDP Xuất hàng chế tạo bình quân đầu người Chất lượng hàng chế tạo xuất Tỷ trọng hàng chế tạo xuất tổng xuất Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Lợi so sánh bộc lộ Tỷ giá hối đoái thực tế Nghiên cứu phát triển Phân loại chuẩn thương mại quốc tế Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc Bảng xếp hạng lực cạnh tranh giới Diễn đàn kinh tế giới Xuất hàng chế tạo giới Giá trị gia tăng chế tạo giới I KHÁI NIỆM VÀ CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh khái niệm sử dụng phổ biến khó để định nghĩa cách rõ ràng Mặc dù định nghĩa lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp đạt đồng thuận rộng rãi, tính hữu dụng khái niệm áp dụng cấp quốc gia gây tranh cãi Khái niệm lực cạnh tranh bắt nguồn từ tài liệu giảng dạy kinh doanh áp dụng rộng rãi để phân tích hành vi chiến lược công ty thị trường Các công ty cạnh tranh để tiếp cận nguồn lực chiếm thị phần Họ áp dụng chiến lược cạnh tranh để tăng lợi nhuận thành tổng thể Có nhiều nỗ lực thực để áp dụng khái niệm lực cạnh tranh phân tích hiệu thực cấp quốc gia, thiếu khuôn khổ phân tích quán, nên khái niệm đưa đặc điểm rõ ràng đề xuất (về khái niệm này) thường bị phản bác mạnh mẽ Ví dụ, việc sử dụng phổ biến yếu tố thâm hụt thặng dư thương mại để đo lường lực cạnh tranh quốc gia cho mơ hồ Trên thực tế, thâm hụt thương mại quốc gia phụ thuộc vào yếu lĩnh vực hàng hóa thương mại (thường hàng chế tạo công nghiệp), kết lưu lượng đầu tư nước lớn, điều dấu hiệu sức mạnh cạnh tranh Mặt khác, thặng dư thương mại số sai lệch kết ngành xuất mạnh hoạt động kinh tế quốc gia mức thấp Để khắc phục khái niệm mơ hồ khả cạnh tranh, số nhà kinh tế sử dụng định nghĩa rộng hơn, liên kết lực cạnh tranh với yếu tố cấu trúc đóng vai trò trung dài hạn hệ thống kinh tế (Krugman, 1996; Lall, 2001; Aiginger, 2006; De Grauwe, 2010) Ví dụ, Laura Tyson (1992) định nghĩa lực cạnh tranh "khả sản xuất hàng hóa dịch vụ đáp ứng thử thách cạnh tranh quốc tế, công dân tận hưởng mức sống vừa tăng cao, vừa bền vững" Định nghĩa có nghĩa kinh tế cần sản xuất hàng hóa giao dịch được, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường nước quốc tế để cạnh tranh Loại hàng hoá cho phép nước trì cán cân thương mại mà không cần phải sử dụng đến việc phá giá đồng tiền hay hoạt động công suất đầy đủ (Howes Singh, 2000) Định nghĩa rộng lực cạnh tranh gây nhiều tranh cãi Theo Paul Krugman, "năng lực cạnh tranh từ vô nghĩa áp dụng cho kinh tế quốc gia Và ám ảnh lực cạnh tranh vừa sai lầm lẫn nguy hiểm” (Krugman, 1994) Logic đằng sau lập luận là: Thứ nhất, công ty tham gia vào luật chơi cạnh tranh tổng không (zero-sum) thị trường, quốc gia lại tham gia vào trò chơi không ngang (non-zero sum game) thị trường quốc tế Điều có nghĩa theo nguyên tắc lợi so sánh, kinh tế hưởng lợi từ việc tham gia vào thị trường quốc tế Khái niệm lợi so sánh rằng, quốc gia lợi chi phí quốc tế tuyệt đối lĩnh vực hưởng lợi từ thương mại quốc tế, đơn giản cách chuyên môn hóa vào ngành nghề mà thành tích họ yếu Như vậy, theo Krugman, lực cạnh tranh cách nói ví von suất lao động không liên quan đến xung đột thực quốc gia (Krugman, 1996) Thứ hai, bối cảnh cân tổng quát, tăng hay giảm hoạt động cụ thể không liên quan có phân bổ tối ưu nguồn lực Trên thực tế, suy giảm ngành công nghiệp định kết trình bình thường tái phân bổ nguồn lực từ hoạt động sang hoạt động khác, từ lĩnh vực cũ sang lĩnh vực có lợi so sánh Vì vậy, việc định nghĩa lực cạnh tranh "thuộc tính kinh tế vĩ mô" vô nghĩa tập trung kinh tế vào lỗ hổng cạnh tranh hoạt động sản xuất đặc thù sai lầm nguy hiểm Một số học giả nhấn mạnh thực tế việc sử dụng lực cạnh tranh khái niệm vĩ mô mở khả thực sách chọn lọc để thúc đẩy lực cạnh tranh quốc gia Trên thực tế, có ý kiến cho thương mại tự làm tối ưu hóa phân bổ nguồn lực (thông qua cân mức điều chỉnh tỷ giá hối đoái) Tuy nhiên quan niệm phụ thuộc vào số giả định mạnh mẽ thường không thực tế, cạnh tranh hoàn hảo với thị trường hiệu quả, sản phẩm đồng nhất, chi phí học hỏi mua sắm công nghệ, khoảng cách dẫn đầu công nghệ, ảnh hưởng ngoại lai hay lợi nhuận ngày tăng Chỉ yếu tố thất bại thị trường, hạn chế cấu trúc yếu tố cạnh tranh phi giá đưa vào phân tích, việc sử dụng khái niệm lực cạnh tranh cho hợp lệ Khả quốc gia để tăng cường lợi cạnh tranh mình, liên quan chặt chẽ (mặc dù khác biệt hình thức) đến lợi so sánh quốc gia Trong tranh luận gần đây, Ha-Joon Chang Justin Lin cho rằng, việc nâng cao lực cạnh tranh hiệu công nghiệp kết hai mẫu hình động khác nhau: ban đầu dựa chiến lược tuân theo lợi so sánh, mẫu hình sau dựa vào chiến lược không tuân theo lợi so sánh Những người ủng hộ phương án trước cho rằng: "cơ cấu công nghiệp tối ưu vốn nội sinh từ cấu có sẵn nước - theo khía cạnh tương đối dồi lao động kỹ năng, vốn tài nguyên thiên nhiên" (Chang Lin, 2009) Vì vậy, Justin Lin kết luận lợi cạnh tranh nước kết việc khai thác có hiệu lợi so sánh giai đoạn phát triển Ngược lại, Ha-Joon Chang cho quốc gia cần xuất phát từ lợi so sánh theo đuổi có mục đích sách xây dựng lực công nghệ mở rộng lực sản xuất Đây cách để nâng cấp cấu công nghiệp quốc gia tăng hiệu công nghiệp cạnh tranh Nói cách khác, cách tiếp cận thứ hai coi lợi so sánh tảng sở trình nâng cấp công nghiệp Việc nước tiến từ tảng sở vấn đề mở, giải pháp phụ thuộc nhiều vào bối cảnh lịch sử (Chang, 2013) Gần đây, chứng kiến đồng thuận rộng định nghĩa tổng quát lực cạnh tranh, hiểu khả quốc gia hay vị trí để tạo thịnh vượng Sự tồn mối tương quan lực cạnh tranh thịnh vượng nước nhấn mạnh nhiều tài liệu, lực cạnh tranh định nghĩa "khả quốc gia việc thực hóa mục tiêu sách kinh tế trọng tâm, đặc biệt tăng trưởng thu nhập việc làm, không gặp khó khăn cán cân toán" Định nghĩa OECD (1992), có khái niệm tương tự, theo lực cạnh tranh "mức độ mà theo đó, điều kiện thương mại tự thị trường công bằng, nước sản xuất hàng hóa dịch vụ đáp ứng thử thách cạnh tranh nước đồng thời trì gia tăng thu nhập thực tế người dân" (Cantwell, 2005; Siggel, 2006; Aiginger, 2006; Andreoni, 2011) Bản chất mối quan hệ lực cạnh tranh quốc gia thịnh vượng đơn giản Những biến đổi liên tục diễn quốc gia liên tục thách thức lực cạnh tranh nước đó, điều tạo căng thẳng quốc gia cần đương đầu với sức ép từ bên (phúc lợi) lẫn bên theo cách thức bền vững Khía cạnh sau nhấn mạnh dự án OECD "Các điều kiện khung lực cạnh tranh công nghiệp" hoàn toàn phù hợp với Aiginger (1998) sau: "Năng lực cạnh tranh quốc gia khả (i) bán đủ sản phẩm dịch vụ (thực ràng buộc bên ngoài); (ii) với thu nhập yếu tố phù hợp với mức kỳ vọng (hiện thay đổi) đất nước; (iii) với điều kiện vĩ mô hệ thống kinh tế, môi trường, xã hội coi thỏa mãn dân chúng" 1.2 Các cách tiếp cận khác lực cạnh tranh Mặc dù dần đạt đồng thuận tranh luận lực cạnh tranh, khác biệt cách tiếp cận chủ yếu lớn giới thiệu ngắn gọn sau đây: • Cách tiếp cận tỷ giá hối đoái thực tế Theo cách tiếp cận tỷ giá hối đoái thực tế, lực cạnh tranh kinh tế cần xác định đánh giá cách cân nhắc khía cạnh cụ thể, động thái tỷ giá hối đoái thực tế (RER) tương đối quốc gia Cụ thể, quốc gia trở nên "kém cạnh tranh" kết gia tăng tỷ giá hối đoái thực nước so với đối thủ cạnh tranh chủ yếu Kết quốc gia có thâm hụt tài khoản vãng lai dai dẳng (và không mong muốn), mà theo trình tự điều cần đến điều chỉnh, thường thông qua kết hợp giảm phát khấu hao (Boltho, 1996) Cách tiếp cận Quỹ tiền tệ quốc tế giới thiệu dựa vào yếu tố tiền tệ lực cạnh tranh Như vậy, cách tiếp cận hữu ích phân tích ngắn hạn, không cung cấp thông tin thay đổi yếu tố cấu thúc đẩy lực cạnh tranh • Cách tiếp cận khả cạnh tranh quốc gia Phương pháp tiếp cận khả cạnh tranh quốc gia xác định lực cạnh tranh tập hợp thể chế, sách yếu tố định suất lao động mức độ bền vững thịnh vượng quốc gia Khái niệm sử dụng chủ yếu công trình đánh giá phân tích tổ chức Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF), Viện Phát triển Quản lý (IMD), với mức độ định Báo cáo Môi trường kinh doanh Ngân hàng Thế giới Ở đây, lực cạnh tranh hiểu khái niệm đa chiều bao gồm số lớn thuộc tính kinh tế vĩ mô tĩnh động Cách tiếp cận tập trung vào việc "đánh giá trình cạnh tranh", tức làm rõ cách thức thuộc tính tương tác kinh tế phi kinh tế định 'khả năng' hay 'sẵn sàng' cạnh tranh quốc gia Các biểu thức “môi trường kinh doanh" "môi trường đầu tư" biểu đạt khái niệm nêu “năng lực cạnh tranh tiềm năng” quốc gia (WB, 2010) Theo kết thực tế lực cạnh tranh xác định dựa vào tập hợp thể chế, sách yếu tố, mà trước giả định "đúng", cách tiếp cận có xu hướng đưa khái niệm quy chuẩn lực cạnh tranh có tính tất định cao • Cách tiếp cận kỹ thuật Cách tiếp cận kỹ thuật coi lực cạnh tranh tài sản xuất hiện, xuất phát từ lực công ty quốc gia việc áp dụng, tiếp thu, định hình sáng tạo thông lệ tốt kỹ thuật tổ chức hoạt động Do đó, theo cách tiếp cận này, lực cạnh tranh cuối phản ánh khả tối đa hóa suất thu nhập yếu tố (như tiền lương lợi nhuận) sở bền vững (Hatzichronoglou, 1996) Các công trình nghiên cứu áp dụng phương pháp Báo cáo Made in America Ủy ban suất MIT dựa số thương mại nước để đánh giá hiệu suất cạnh tranh doanh nghiệp tổng thể • Cách tiếp cận lực cạnh tranh cấu Cách tiếp cận lực cạnh tranh cấu (còn gọi phương pháp tiếp cận lực cạnh tranh công nghiệp chế tạo) có chung số tiền đề cách tiếp cận kỹ thuật, khác với phương pháp tiếp cận với cách tiếp cận lực cạnh tranh quốc gia chỗ, dựa sở khái niệm trung gian hẹp dễ vận dụng lực cạnh tranh, tức phản ánh lực cạnh tranh công nghiệp Theo cách tiếp cận này, lực cạnh tranh công nghiệp định nghĩa "năng lực quốc gia việc làm tăng diện thị trường quốc tế nước phát triển ngành công nghiệp hoạt động có giá trị gia tăng hàm lượng công nghệ cao hơn" (UNIDO, 2002) Như vậy, "năng lực cạnh tranh hoạt động công nghiệp có nghĩa nâng cao hiệu suất tương đối kèm với phát triển bền vững" (Lall 2001) Điều có nghĩa việc tăng khả cạnh tranh công nghiệp đòi hỏi chuyển hướng từ nguồn lực tĩnh lợi chi phí để tập trung vào đa dạng hóa hoạt động công nghiệp (di chuyển lên cao bậc thang công nghệ) Khái niệm lực cạnh tranh công nghiệp có đặc điểm đa chiều áp dụng phân tích trước (ex-ante) sau (ex-post) thực hiện, tùy thuộc vào mối quan tâm đến "đánh giá trình" hay "đánh giá kết quả" lực cạnh tranh công nghiệp quốc gia Cụ thể, phương pháp tập trung vào tập hợp cụ thể "yếu tố cấu" (structural drivers) lực cạnh tranh công nghiệp (process) vào kết hiệu suất công nghiệp cạnh tranh quốc gia (outcome) Việc đo lường lực cạnh tranh công nghiệp có xu hướng dựa vào thực tế quan sát thấy Hơn nữa, khái niệm có chứa đặc điểm 'ngẫu nhiên', có nghĩa là, biểu đạt khả tồn số lớn mẫu hình nâng cấp công nghiệp (Lall, 2001) Sự vận dụng lần phương pháp thể Báo cáo phát triển công nghiệp UNIDO năm 2002 (UNIDO IDR 2002/3), phát triển công cụ "đánh giá kết quả" cụ thể số CIP với tiêu lực công nghiệp để phản ánh yếu tố tác động cấu Chỉ số CIP dụng cụ báo hiệu công nghiệp, sử dụng để "đánh giá kết quả" quốc gia lực cạnh tranh công nghiệp chế tạo theo chu kỳ thời gian Nói cách khác, thông báo cho biết hiệu công nghiệp cạnh tranh số năm, cách so sánh thành tích công nghiệp hàng năm quốc gia, số cho phép đánh giá tiến trình công nghiệp hóa quốc gia theo thời gian Tuy nhiên, số CIP thiết kế để phản ánh tiềm công nghiệp 1.3 Đánh giá lực cạnh tranh quốc gia số tổ chức quốc tế Các phương pháp tiếp cận khác lực cạnh tranh nêu tạo định chuẩn để đánh giá lực cạnh tranh quốc gia Hai công cụ tương đương chủ yếu với số CIP quy chuẩn đánh giá lực cạnh tranh GCI (Chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu) WEF WCS (Bảng xếp hạng lực cạnh tranh giới) IMD Hai tổ chức WEF IMD vốn thường phối hợp công bố số lực cạnh tranh Báo cáo lực cạnh tranh giới Sau định theo đường riêng vào năm 1996, WEF trọng vào liệu "mềm" IMD tập trung vào liệu "cứng" Trong phân tích lực cạnh tranh WEF trích dẫn rộng rãi tranh luận sách học thuật, xếp hạng IMD sử dụng rộng rãi đào tạo kinh doanh Diễn đàn kinh tế giới: Chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu Chỉ số lực cạnh tranh WEF công bố rộng rãi phương tiện truyền thông đại chúng, số học giả nhận xét thiếu minh bạch việc định chuẩn bày tỏ số nghi ngờ bảng xếp hạng lực cạnh tranh (Lall, 2001; Godin, 2004) WEF tuân theo cách tiếp cận lực cạnh tranh quốc gia Kể từ năm 2005, lực cạnh tranh quốc gia đánh giá thông qua số tổng hợp gọi Chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) Chỉ số sửa đổi Báo cáo WEF tháng năm 2008 Phần lớn tiêu riêng biệt sử dụng phiên Báo cáo lực cạnh tranh toàn cầu WEF tập hợp vào số GCI Sự kết hợp số phụ thay đổi đáng kể WEF đưa vào 'mô hình phân cấp' để đánh giá lực cạnh tranh áp dụng phương pháp thống kê chặt chẽ Để đánh giá thể chế, sách yếu tố tác động đến suất tổng thể quốc gia (ví dụ khả cạnh tranh quốc gia), WEF sử dụng sơ đồ gồm 12 trụ cột (bảng 1) Mỗi trụ cột phản ánh yếu tố định rõ rệt khả cạnh tranh quốc gia bao gồm hạng mục phụ Đối với hạng mục phụ, có danh sách số phụ kết hợp liệu định tính định lượng, biến đầu vào đầu tính đến Tất số phụ đưa vào trụ cột số tổng hợp cuối (GCI) Tính thích hợp yếu tố định phụ thuộc vào giai đoạn phát triển nước phản ánh trọng số tính cho trụ cột số tổng hợp Trong phân loại WEF, kinh tế chia thành ba loại dựa giai đoạn phát triển: định hướng yếu tố (factor-driven), định hướng hiệu (efficiency-driven) định hướng đổi Sự khác biệt giai đoạn phát triển dựa GDP (tổng sản phẩm quốc nội) bình quân đầu người cho dù xuất quốc gia vào giai đoạn định hướng yếu tố Vì vậy, điều giả định nước cần tập trung vào nhóm trụ cột khác tùy thuộc vào giai đoạn phát triển Bảng 1: 12 trụ cột lực cạnh tranh WEF Chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu Chỉ số phụ yêu cầu Chỉ số phụ yếu tố tăng cường hiệu Chỉ số phụ yếu tố đổi sáng tạo độ tinh xảo Trụ cột 1: Thể chế Trụ cột 2: Cơ sở hạ tầng Trụ cột 3: Môi trường kinh tế vĩ mô Trụ cột 4: Y tế giáo dục tiểu học Trụ cột 5: Giáo dục đại học đào tạo Trụ cột 6: Hiệu thị trường hàng hóa Trụ cột 7: Hiệu thị trường lao động Trụ cột 8: Phát triển thị trường tài Trụ cột 9: Sự sẵn sàng công nghệ Trụ cột 10: Độ lớn thị trường Trụ cột 11: Tinh xảo kinh doanh Trụ cột 12: Đổi sáng tạo Nền kinh tế định hướng yếu tố Nền kinh tế định hướng hiệu Nền kinh tế định hướng đổi sáng tạo Nguồn: WEF, 2012 Viện Phát triển Quản lý: Bảng xếp hạng lực cạnh tranh giới Xếp hạng lực cạnh tranh giới (World Competitiveness Scoreboard - WCS) IMD công bố thường xuyên kể từ năm 1989, nhằm mục đích xếp hạng phân tích quốc gia doanh nghiệp sử dụng toàn nguồn lực để gia tăng thịnh vượng (IMD, 2011) Phân tích đánh giá thực cấp quốc gia, môi trường quốc gia định hình lực cạnh tranh công ty nước quốc tế Để xác định lực cạnh tranh tổng thể quốc gia, xếp hạng WCS năm 2012 sử dụng yếu tố đầu vào lực cạnh tranh, 20 yếu tố phụ 329 tiêu Trong số tiêu, có 247 tiêu (dữ liệu định lượng: 131 liệu nhận thức: 116) đem cân nhắc để xác định xếp hạng lực cạnh tranh tổng thể, 82 tiêu sử dụng thông tin (Bảng 2) Không phụ thuộc vào số lượng yếu tố riêng biệt bao gồm, số 20 yếu tố phụ gán trọng số chiếm 5% số tổng hợp để thông qua tiến hành xếp hạng Bảng 2: Các yếu tố lực cạnh tranh IMD Hiệu kinh tế (78 tiêu) Hiệu phủ (71 tiêu) Hiệu kinh doanh (68 tiêu) Cơ sở hạ tầng (114 tiêu) Đánh giá kinh tế vĩ mô kinh tế nước; Nền kinh tế nước, Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Việc làm giá Phạm vi bao quát sách phủ có lợi cho lực cạnh tranh: tài công, sách ngân khố, khuôn khổ thể chế, pháp luật kinh doanh cấu xã hội Môi trường quốc gia khuyến khích doanh nghiệp thực kinh doanh theo cách đổi mới, sinh lợi có trách nhiệm: suất hiệu quả, thị trường lao động, tài chính, thực hành quản lý, thái độ giá trị Mức độ nguồn lực bản, công nghệ, khoa học nhân lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh: sở hạ tầng bản, sở hạ tầng công nghệ, sở hạ tầng khoa học, y tế, môi trường giáo dục Nguồn: IMD, 2011 Các thước đo riêng biệt bao gồm liệu cứng liệu mềm Dữ liệu mềm thông tin dựa nhận thức lực cạnh tranh quốc gia lĩnh vực, thực hành quản lý quan hệ lao động Nhận thức cộng đồng doanh nghiệp thu thập thông qua Khảo sát lấy ý kiến nhà quản lý (EOS) thực kinh tế xếp hạng Khác với xếp hạng WEF UNIDO, IMD bao gồm 59 quốc gia 10 35 57 Qatar 1988,824 8817,292 0,024 0,086 36 61 Malta 1257,272 8406,836 0,007 0,032 37 65 Iceland 4007,826 4001,087 0,017 0,011 38 67 Hồng Kông, TQ 478,412 1093,803 0,049 0,075 39 112 Macao, TQ 832,347 264,975 0,006 0,001 Bảng 26: Xếp hạng lực cạnh tranh công nghiệp so sánh với xếp hạng trình độ phát triển công nghiệp, nhóm kinh tế công nghiệp Phát Xếp Quốc gia MVApc MXpc ImWMV ImWMT triển hạng A công nghiệp giới Trung Quốc 820,0180 1123,6200 15,3289 14,0629 22 Mêhicô 1007,9250 2166,1570 1,5376 2,2124 23 Thái Lan 1053,6560 2517,1530 0,9491 1,5181 25 Ba Lan 1489,9830 3639,6220 0,7811 1,2775 30 Thổ Nhĩ Kỳ 1012,7340 1286,6960 1,0884 0,9259 33 Braxin 622,0987 667,5453 1,7121 1,2301 35 Áchentina 1749,3670 877,5810 0,9857 0,3311 37 Saudi Arabia 1157,3230 2020,6580 0,4229 0,4943 38 Inđônêxia 302,2641 395,6795 1,0017 0,8779 10 40 Belarus 907,2939 2361,9730 0,1196 0,2084 11 41 Nam Phi 567,2742 991,1478 0,3866 0,4523 12 43 Ấn Độ 120,1849 153,8274 2,0283 1,7382 13 45 Chilê 972,3740 1943,1180 0,2304 0,3083 14 46 Rumani 341,5519 2111,4020 0,0999 0,4135 15 49 Hy Lạp 1289,6790 1429,0980 0,2001 0,1484 16 50 Croatia 999,3594 2356,2810 0,0626 0,0989 17 51 Vênêzuêla 895,4624 750,4219 0,3597 0,2018 18 53 Ukraine 213,5706 974,3479 0,1334 0,4076 19 56 Costa Rica 1034,8420 1420,9560 0,0668 0,0614 20 58 Tunisia 490,9696 1272,1410 0,0724 0,1256 21 59 Bungari 398,7875 1958,2220 0,0412 0,1355 22 64 Colombia 405,2574 268,7242 0,2684 0,1192 23 68 Latvia 480,5979 3190,1600 0,0149 0,0663 24 69 Oman 941,1152 1857,9860 0,0360 0,0476 25 70 Kazakhstan 346,3900 767,3919 0,0755 0,1120 26 73 Uruguay 1342,8290 626,4600 0,0627 0,0236 27 76 Serbia 146,0240 771,8588 0,0200 0,0709 28 79 Mauritius 803,9971 1103,5250 0,0144 0,0132 29 84 Cộng hòa Macedonia 388,8205 835,5067 0,0110 0,0191 30 88 Cyprus 918,4880 640,8757 0,0112 0,0052 31 108 Suriname 307,6595 693,6025 0,0020 0,0030 Bảng 27: Xếp hạng lực cạnh tranh công nghiệp so sánh với xếp hạng trình độ phát triển công nghiệp, nhóm nước phát triển 53 Phát triển công nghiệp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Xếp hạng giới 78 90 101 106 111 116 119 120 121 122 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Quốc gia Bănglađét Campuchia Sênêgal Cộng hòa Tanzania Zambia Madagascar Nepal Uganda Yemen Mozambique Malawi Sudan Haiti Niger Rwanda Ethiopia Cộng hòa Trung Phi Burundi Eritrea MVApc 86,7396 100,7296 56,2691 45,6784 44,2736 28,4274 18,1747 25,2921 33,1920 47,6064 17,2107 37,3428 36,2575 9,2339 21,7544 9,2491 15,2243 7,4443 7,2731 MXpc 75,9896 239,2937 115,9478 43,7185 111,4939 31,8613 21,5419 11,7830 23,9383 7,6077 19,5735 6,6349 6,1908 20,6504 8,7765 2,5134 6,0769 1,9461 0,4694 ImWMV A 0,1999 0,0212 0,0104 0,0275 0,0077 0,0084 0,0075 0,0119 0,0112 0,0149 0,0036 0,0213 0,0050 0,0020 0,0032 0,0115 0,0010 0,0010 0,0005 ImWMT 0,1179 0,0337 0,0143 0,0176 0,0130 0,0063 0,0060 0,0037 0,0054 0,0016 0,0027 0,0030 0,0012 0,0030 0,0009 0,0021 0,0003 0,0002 0,0000 Bảng 28: Xếp hạng lực cạnh tranh công nghiệp so sánh với xếp hạng trình độ phát triển công nghiệp, nhóm kinh tế phát triển khác Phát Xếp Quốc gia MVApc MXpc ImWMV ImWMT triển hạng A công nghiệp giới 44 Philipin 296,0264 516,6089 0,3808 0,4449 54 Việt Nam 176,1349 551,0216 0,2213 0,4636 55 Iran 361,2004 378,5034 0,3711 0,2603 60 Trinidad Tobago 868,1077 5480,3210 0,0162 0,0684 62 Ai Cập 361,7198 206,4879 0,3979 0,1521 63 Pêru 448,5753 623,7479 0,1793 0,1669 66 Marốc 239,7371 425,9229 0,1074 0,1277 71 El Salvador 513,1584 564,2864 0,0507 0,0373 72 Jordan 401,3109 728,9779 0,0358 0,0436 10 74 Pakistan 116,8777 99,7700 0,2802 0,1602 11 75 Lebanon 625,0215 726,8412 0,0365 0,0285 12 77 Guatemala 223,8785 408,9824 0,0445 0,0545 13 80 Sri Lanka 190,6457 297,3475 0,0516 0,0539 14 81 Syria 206,1284 232,4145 0,0611 0,0461 54 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 82 83 85 86 87 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 107 109 110 113 114 115 117 118 123 124 133 Algeria Bosnia Herzegovina Swaziland Botswana Ecuador Côte d’Ivoire Honduras Bolivia Jamaica Albania Nigeria Georgia Cameroon Armenia Paraguay Congo Kenya Gabon Barbados Fiji Azerbaijan Mông Cổ Panama Belize Cộng hòa Moldova Tajikistan Kyrgyzstan Ghana Saint Lucia Cape Verde Irắc 142,3358 210,5467 496,9225 184,3349 247,9522 99,0589 279,6732 167,0637 260,6629 214,5382 24,5856 136,0500 140,1665 203,5952 193,7799 67,2177 46,7688 201,0594 296,4223 252,9642 70,7655 60,3637 347,0450 475,5055 53,3502 84,8618 42,4413 26,3711 227,5487 147,1301 5,1947 414,7089 885,8250 883,7827 2252,1340 269,8627 182,4966 143,7003 276,3419 418,8261 359,4858 113,8676 229,3532 64,7066 201,1246 146,0973 601,9828 62,1223 712,7484 725,6843 374,4215 257,5435 451,5818 66,0502 285,0173 155,3619 15,5047 60,1900 26,2513 253,3440 48,6897 3,7097 0,0697 0,0115 0,0080 0,0050 0,0472 0,0279 0,0291 0,0232 0,0099 0,0096 0,0538 0,0081 0,0381 0,0084 0,0173 0,0037 0,0263 0,0039 0,0012 0,0030 0,0085 0,0023 0,0168 0,0020 0,0027 0,0083 0,0032 0,0091 0,0005 0,0012 0,0022 0,1360 0,0323 0,0099 0,0407 0,0344 0,0344 0,0119 0,0257 0,0107 0,0108 0,1669 0,0091 0,0118 0,0056 0,0087 0,0224 0,0234 0,0110 0,0020 0,0030 0,0207 0,0116 0,0021 0,0008 0,0053 0,0020 0,0031 0,0061 0,0004 0,0003 0,0013 Bảng 29: Số liệu thống kê nhóm nước phân loại theo trình độ phát triển công nghiệp Tên MVApc MXpc nước Các kinh tế công nghiệp hóa MHVAsh MVAsh MHXsh MXsh ImWMVA ImWMT 3436,483 10540,768 37,578 16,021 52,751 75,629 1,749 1,779 3077,729 8291,955 41,738 14,942 55,723 86,813 0,500 1,004 2131,047 8396,134 16,442 7,285 17,978 22,842 4,378 68,219 2,289 69,394 Trung bình Giá trị độ lệch chuẩn Tổng 24,389 17,049 38,852 65,959 0,907 0,894 Trung bình Các kinh tế công nghiệp 758,964 1392,701 55 820,018 1123,620 20,776 15,632 39,008 73,689 0,133 0,202 417,482 856,434 11,392 7,174 17,506 25,242 2,734 28,125 2,511 27,710 Giá trị độ lệch chuẩn Tổng Các nước phát triển khác 260,776 608,138 17,791 13,720 24,356 58,781 0,082 0,085 208,338 393,743 17,509 13,678 22,843 69,250 0,036 0,036 177,398 976,290 11,209 6,324 19,730 24,863 0,117 2,635 0,116 2,714 83,422 105,661 10,080 8,899 15,340 41,676 0,013 0,009 42,441 26,251 6,658 7,449 13,585 34,827 0,005 0,003 111,476 162,369 9,059 5,500 13,063 27,296 0,034 0,431 0,021 0,292 Trung bình Giá trị độ lệch chuẩn Tổng Các nước phát triển Trung bình Giá trị độ lệch chuẩn Tổng Kết luận Trong hai thập kỷ gần đây, sách công nghiệp dần trở lại tranh luận nhà kinh tế học phát triển nhà hoạch định sách thuộc nước phát triển phát triển Hoạt động mô tả trình chuẩn hóa sách công nghiệp (Rodrik, 2008) Chính sách công nghiệp ngày đề cao chương trình nghị kinh tế phát triển, kết nỗ lực việc tìm kiếm đường tăng trưởng bền vững Bên cạnh đó, kinh tế phát triển ngày ý đến khả thực sách công nghiệp theo cách thúc đẩy thay đổi cấu trình đuổi kịp Trong năm 1990, trọng tâm tranh luận chứng lý thuyết hỗ trợ sách công nghiệp, điều thay đổi Gần đây, tổ chức nghiên cứu tổ chức quốc tế UNIDO bắt đầu trọng đến vấn đề cụ thể liên quan đến việc thiết kế, thực đánh giá sách ngữ cảnh thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế tạo Nói theo cách khác, tranh luận xoay quanh sách công nghiệp ngày chuyển hướng vấn đề đặt việc thiết kế thực sách công nghiệp từ chỗ “why” (tại sao) đến “what” (điều gì) từ “when” (khi nào) đến “how” (như nào) Khả để phủ đạt mục tiêu sách vĩ mô phụ thuộc vào lực thấu hiểu, giám sát chuẩn hóa thành tích cạnh tranh công nghiệp mình, khả sẵn sàng họ để tác động đến thay đổi cấu kinh tế thúc đẩy lực sản xuất công nghệ 56 Bộ số CIP công cụ đặc biệt hữu dụng UNIDO việc phân tích đánh giá thành tích thực để đưa khuyến nghị sách cung cấp cho quốc gia công cụ để nhận dạng công nghiệp Chỉ số CIP thực ba chức sau: (1) Là công cụ tập trung vào nhận diện vấn đề Chuẩn hóa cần thiết khó đánh giá hiệu công nghiệp quốc gia dựa sở chuẩn mực ưu tiên Bằng cách so sánh thành tích tương đối nước, nhận dạng mạnh tương đối yếu điểm tuyệt đối cần đến can thiệp sách thích hợp chọn lọc Định chuẩn công cụ hữu ích để nâng cao thành tích lực cạnh tranh, (2) Là công cụ nâng cao nhận thức để giúp quốc gia hiểu rõ khía cạnh chủ yếu lực cạnh tranh, lực sản xuất xuất cạnh tranh, chuyên sâu nâng cấp công nghệ cuối tác động nước đến sản xuất xuất chế tạo toàn cầu (3) Là công cụ sách tôn trọng quyền sở hữu Với đặc điểm không quy chuẩn, số CIP cung cấp thông tin cho nhà hoạch định sách đặc điểm cấu trúc hệ thống kinh tế khác Chỉ số CIP không đưa giả định ngầm ẩn hay quy định thể chế cần tuân theo, mà ngược lại quốc gia sở hữu hoàn toàn mô hình phát triển Chuẩn mực lực cạnh tranh công nghiệp cấp quốc gia số CIP cần coi tiêu sơ hiệu cạnh tranh công nghiệp tương đối quốc gia Mặc dù công cụ hữu dụng, số CIP chưa đủ để thiết kế sách công nghiệp Trên thực tế, để thiết kế tập hợp sách công nghiệp chọn lọc hoạt động cấp khác hệ thống kinh tế, phân tích lực cạnh tranh công nghiệp dựa sở số CIP cần bổ sung phân tích chi tiết phạm vi quốc gia hoạt động kinh tế Việc định chuẩn thực cấp thấp cấp ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức, phủ cấp phủ Ngoài tập trung nhiều hay vào vấn đề đặc biệt, chi phí vốn lao động, sở hạ tầng, công nghệ, đổi mới, kỹ hay môi trường Cơ hội dựa vào không gian thông tin đa chiều phân tích mối quan hệ đầu vào, đầu dàn xếp yếu tố vào cấu trúc nhân quán nhìn nhận điểm khởi đầu thiết kế sách công nghiệp Biên soạn: Đặng Bảo Hà Nguyễn Phương Dung 57 58 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Khác biệt thứ hạng nước theo đánh giá tổ chức UNIDO 2012/13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Tên nước Nhật Bản Đức Hoa Kỳ Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Singapo Trung Quốc Thụy sĩ Bỉ Pháp Italy Hà Lan Thụy Điển Vương quốc Anh Ailen Áo Canada Finland Spain CzechRepublic Malaixia Mexico Thailand Denmark Poland Israel Slovakia Australia Hungary Turkey Norway Slovenia Brazil Portugal Argentina RussianFederation SaudiArabia Inđônêxia Kuwait Belarus SouthAfrica Luxembourg India Philipins Chile Romania WEF 2012/13 10 19 13 29 17 21 42 27 16 14 36 39 25 53 38 12 41 26 71 20 60 43 15 56 48 49 94 67 18 50 37 NA 52 22 59 65 33 78 59 Khác biệt thứ hạng UNIDOWEF -9 -4 -4 -15 -8 -22 -8 -11 -31 -12 15 -17 -19 -4 -31 -15 12 -16 -44 -31 -13 16 -24 -15 -15 -59 -31 19 -12 NA -11 20 -16 -21 12 -32 IMD 2012/13 27 22 23 25 29 40 11 18 20 21 17 39 33 14 37 30 13 34 19 47 15 45 38 51 46 41 55 48 NA 42 NA 50 12 35 43 28 53 Khác biệt thứ hạng UNIDOIMD -26 -7 -18 -2 -16 -16 -19 -29 -4 -5 -5 11 -20 -13 -15 -7 11 -9 -20 13 -16 -8 23 -19 -13 -7 -20 -12 Khác biệt thứ hạng WEF-IMD -4 -9 30 17 -7 10 24 22 25 -17 -3 -3 -2 -2 -8 -8 -6 -1 -10 -5 -14 -3 11 16 -1 7 24 15 39 19 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Lithuania New Zealand Greece Croatia Venezuela Estonia Ukraine Việt Nam Iran CostaRica Qatar Tunisia Bulgaria Trinidadand Tobago Malta Egypt Peru Colombia Iceland Morocco Hong Kong (Trung Quốc) Latvia Oman Kazakhstan ElSalvador Jordan Uruguay Pakistan Lebanon Serbia Guatemala Bangladesh Mauritius SriLanka Syria Algeria Bosniavà Herzegovina Macedonia Swaziland Botswana Ecuador Cyprus Côted'Ivoire Cambodia Honduras Bolivia Jamaica Albania Nigeria Georgia Cameroon Armenia Paraguay 45 23 81 96 126 34 73 75 66 57 11 NA 62 84 47 107 61 69 30 70 55 32 51 101 64 74 124 91 95 83 118 54 68 NA 110 88 80 135 79 86 58 131 85 90 104 97 89 115 77 112 82 116 60 25 -32 -46 -75 18 -20 -21 -11 -1 46 NA -3 -24 14 -45 -5 35 -4 13 37 19 -30 -1 -50 -16 -19 -6 -40 25 12 NA -28 -5 -50 30 -42 -12 -4 -20 19 -15 16 -17 36 24 58 57 59 31 NA NA NA NA 10 11 24 -9 -7 -8 21 -1 23 39 67 47 54 NA NA NA 44 52 26 NA 58 NA NA NA NA 49 NA NA NA NA NA NA NA NA 19 12 39 17 17 66 23 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 133 133 Congo Senegal Kenya Gabon Barbados Fiji Tanzania Azerbaijan Suriname Mongolia Panama Zambia Macao (Trung Quốc) Belize Moldova Tajikistan Madagascar Kyrgyzstan Ghana Nepal Uganda Yemen Mozambique SaintLucia CapeVerde Malawi Sudan Haiti Niger Rwanda Ethiopia CentralAfrican Burundi Eritrea Gambia Iraq NA 117 106 99 44 NA 120 46 114 93 40 102 NA NA 87 100 130 127 103 125 123 140 138 NA 122 129 NA 142 NA 63 121 NA 144 NA 98 NA 61 NA -16 -4 60 NA -14 61 -6 16 70 NA NA 27 15 -14 -10 15 -6 -3 -19 -16 NA -4 NA -15 NA 66 NA -12 NA 35 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA PHỤ LỤC 2: PHÂN NHÓM QUỐC GIA CỦA UNIDO THEO MỨC ĐỘ CÔNG NGHIỆP HÓA Danh sách kinh tế công nghiệp hóa EU* Đông Á Khu vực khác Áo Bỉ Cộng hòa Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hungary Ailen Italia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan Bồ Đào Nha Slovakia Slovenia Tây Ban Nha Thụy Điển Vương quốc Anh Hồng Kông (Trung Quốc) Macao (Trung Quốc) Đài Loan (Trung Quốc) Nhật Bản Malaixia Hàn Quốc Singapo Aruba Úc Quần đảo Virgin thuộc Anh Curaçao Guyana thuộc Pháp Polynesia thuộc Pháp Guam Israel New Caledonia Niu Zilân Puerto Rico Quần đảo Virgin thuộc Mỹ Tây Á Bahrain Cô-oét Qatar Các tiểu vương quốc Ả rập Bắc Mỹ Bermuda Canada Greenland Mỹ Châu Âu khác Aixơlen Liechtenstein Nauy Liên bang Nga Thụy Sĩ (*) Ngoại trừ kinh tế EU phi công nghiệp hóa Danh sách kinh tế công nghiệp phát triển Các kinh tế công nghiệp Các kinh tế phát triển khác (EIEs) Argentina Albania Libya Belarus Algeria Maldives Brazil Angola Marshall Islands Brunei Darussalam Anguilla Martinique Bulgaria Antigua Barbuda Micronesia 62 Chile Armenia Mongolia China Azerbaijan Montenegro Colombia Bahamas Montserrat Costa Rica Barbados Morocco Croatia Belize Namibia Cyprus Bolivia Nicaragua Greece Bosnia Herzegovina Nigeria India Botswana Pakistan Inđônêxia Cameroon Palau Kazakhstan Cape Verde Palestine Latvia Congo Panama Mauritius Cook Islands Papua New Guinea Mexico Côte d'Ivoire Paraguay Oman Cuba Peru Poland DPR Korea Philipins Romania Dominica Republic of Moldova Saudi Arabia Dominican Republic Réunion Serbia Ecuador Saint Kitts Nevis South Africa Egypt Suriname El Salvador Thái Lan Equatorial Guinea Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Seychelles TFYR Macedonia Fiji Sri Lanka Tunisia Gabon Swaziland Turkey Georgia Syrian Arab Republic Ukraine Uruguay Venezuela Ghana Grenada Guadeloupe Guatemala Guyana Honduras Iran Iraq Jamaica Jordan Kenya Kyrgyzstan Tajikistan Tonga Trinidad and Tobago Turkmenistan Uzbekistan Việt Nam Zimbabwe 63 Lebanon Danh sách nước phát triển (LDC) Afghanistan Lesotho Bangladesh Liberia Benin Madagascar Bhutan Malawi Burkina Faso Mali Burundi Mauritania Cambodia Mozambique Central African Republic Myanmar Chad Nepal Comoros Niger Democratic Rep of the Congo Rwanda Djibouti Samoa Eritrea Sao Tome Principe Ethiopia Senegal Gambia Sierra Leone Guinea Solomon Islands Guinea-Bissau Somalia Haiti South Sudan Kiribati Sudan Lao People’s Dem Rep Timor-Leste Phụ lục 3: Xếp hạng nước theo số lực cạnh tranh công nghiệp (CIP) năm 2010 Xếp Trị số hạng CIP theo 2010 Quốc gia MVApc MXpc MHVAs MVAsh MHXsh h% % % MXsh % ImWMV ImWMT A% % CIP năm 2010 0,5409 Nhật Bản 7993,99 5521,02 53,70 20,39 79,75 91,62 14,126 6,532 0,5176 Đức 4666,91 13397,43 56,76 18,57 72,34 86,81 5,317 10,219 0,4822 Hoa Kỳ 5522,09 2736,13 51,52 14,85 64,74 76,76 24,036 7,974 0,4044 Hàn Quốc 4782,7 9280,33 53,41 29,09 75,85 96,85 3,220 4,183 0,3649 Đài Loan, TQ 6153,1 10825,16 61,88 29,87 72,40 96,01 1,968 2,318 0,3456 Singapo 8198,27 35709,08 73,41 24,47 68,99 89,76 0,521 1,519 0,3293 Trung Quốc 820,018 1123,62 40,70 34,16 60,52 96,25 15,329 14,063 0,3118 Thụy Sỹ 7168,38 23651,56 34,91 18,44 69,67 91,49 0,750 1,657 0,3114 Bỉ 3793,78 34137,53 42,28 14,99 54,95 87,38 0,552 3,326 10 0,3095 Pháp 2885,09 7237,36 45,41 12,16 65,77 88,42 2,494 4,189 11 0,2945 Italia 2847,72 6935,05 39,33 14,94 53,93 91,62 2,325 3,791 12 0,2896 Hà Lan 3324,63 22081,02 40,07 12,48 55,01 73,97 0,759 3,374 13 0,2850 Thụy Điển 6559,37 15375,64 46,96 20,04 57,69 89,70 0,838 1,316 14 0,2782 Anh 3162,34 5247,64 41,99 11,44 63,22 79,54 2,691 2,989 64 15 0,2695 Ailen 6506,68 23959,50 64,07 23,11 53,84 91,65 0,407 1,004 16 0,2436 Áo 4869,48 14926,31 41,74 18,43 59,97 86,97 0,569 1,167 17 0,2345 Canada 3077,73 6667,54 37,35 11,88 55,72 62,14 1,437 2,084 18 0,2220 Phần Lan 6795,27 12001,19 45,36 24,72 48,98 91,10 0,500 0,592 19 0,1979 Tây Ban Nha 1896,88 4571,87 34,28 12,01 57,40 83,74 1,183 1,910 20 0,1931 Cộng hòa Séc 2148,21 11816,28 44,62 28,15 67,94 90,99 0,302 1,113 21 0,1834 Malaixia 1426,92 5930,92 41,76 27,10 63,49 83,30 0,551 1,533 22 0,1776 Mêhicô 1007,93 2166,16 38,45 15,99 78,71 80,09 1,538 2,212 23 0,1712 Thái Lan 1053,66 2517,15 46,16 36,61 61,82 83,93 0,949 1,518 24 0,1705 Đan Mạch 3887,02 12839,14 30,51 12,46 51,88 72,81 0,294 0,651 25 0,1696 Ba Lan 1489,98 3639,62 35,35 22,51 58,14 87,83 0,781 1,277 26 0,1647 Israel 3235,62 7728,48 55,61 13,83 55,79 96,21 0,325 0,520 27 0,1562 Slovakia 2303,72 11125,34 43,32 27,43 66,26 93,80 0,172 0,556 28 0,1438 Ôxtrâylia 2660,73 4520,90 23,01 10,10 20,00 46,72 0,786 0,894 29 0,1402 Hungary 1210,31 8291,96 53,47 21,08 77,99 87,04 0,166 0,763 30 0,1283 Thổ Nhĩ Kỳ 1012,73 1286,70 30,04 20,23 42,47 87,72 1,088 0,926 31 0,1196 Na Uy 3766,78 7396,27 24,09 9,17 52,21 27,09 0,249 0,328 32 0,1152 Slovenia 2716,24 11094,26 45,52 20,89 62,96 90,83 0,075 0,206 33 0,1128 Braxin 622,099 667,55 34,97 13,51 36,30 67,30 1,712 1,230 34 0,1043 Bồ Đào Nha 1503,64 4098,30 22,36 12,90 40,53 90,17 0,223 0,407 35 0,1012 Áchentina 1749,37 877,58 25,84 16,41 45,05 52,43 0,986 0,331 36 0,0976 Liên bang Nga 503,997 1028,70 23,14 17,07 24,37 36,08 0,978 1,337 37 0,0940 Saudi Arabia 1157,32 2020,66 41,12 11,77 35,54 21,71 0,423 0,494 38 0,0823 Inđônêxia 302,264 395,68 37,81 26,40 29,05 60,09 1,002 0,878 39 0,0794 Kuwait 2224,27 6899,25 18,09 10,34 13,45 40,93 0,094 0,231 40 0,0774 Belarus 907,294 2361,97 18,76 32,95 39,01 89,22 0,120 0,208 41 0,0772 Nam Phi 567,274 991,15 21,24 14,93 45,66 68,32 0,387 0,452 42 0,0761 Luxembourg 3737,35 24557,20 4,97 6,59 38,04 85,76 0,025 0,110 43 0,0747 Ấn Độ 120,185 153,83 37,27 15,04 28,24 85,16 2,028 1,738 44 0,0726 Philipin 296,026 516,61 45,31 21,34 79,66 93,30 0,381 0,445 45 0,0721 Chilê 972,374 1943,12 18,92 15,37 11,76 46,96 0,230 0,308 46 0,0675 Rumani 341,552 2111,40 33,88 13,06 54,69 90,36 0,100 0,413 47 0,0674 Lithuania 964,003 5343,24 18,46 18,35 37,83 85,63 0,044 0,165 48 0,0673 New Zealand 1986,1 3213,92 13,86 12,83 21,34 46,36 0,118 0,128 49 0,0653 Hy Lạp 1289,68 1429,10 17,17 9,10 37,19 73,69 0,200 0,148 50 0,0603 Croatia 999,359 2356,28 31,77 16,19 49,46 90,42 0,063 0,099 51 0,0603 Vênêzuêla 895,462 750,42 34,28 16,50 8,11 32,55 0,360 0,202 52 0,0583 Estonia 978,874 8360,44 25,66 15,47 42,28 86,22 0,018 0,102 53 0,0564 Ukraine 213,571 974,35 20,78 20,25 43,25 85,57 0,133 0,408 54 0,0540 Việt Nam 176,135 551,02 20,26 25,47 27,99 69,30 0,221 0,464 55 0,0523 Iran 361,2 378,50 40,70 16,44 23,91 33,55 0,371 0,260 56 0,0506 Costa Rica 1034,84 1420,96 16,58 20,07 58,94 73,29 0,067 0,061 57 0,0488 Qatar 1988,82 8817,29 17,44 2,78 28,15 15,88 0,024 0,086 58 0,0476 Tunisia 490,97 1272,14 9,32 17,36 45,02 82,59 0,072 0,126 59 0,0460 398,788 1958,22 25,57 15,52 35,40 70,99 0,041 0,135 60 0,0460 Bungari Trinidad Tobago 868,108 5480,32 39,38 8,39 17,70 73,95 0,016 0,068 61 0,0452 Malta 1257,27 8406,84 44,92 11,30 56,16 93,04 0,007 0,032 62 0,0450 Ai Cập 361,72 206,49 22,30 17,54 25,88 62,37 0,398 0,152 63 0,0437 Pêru 448,575 623,75 14,49 14,01 5,21 51,19 0,179 0,167 65 64 0,0401 Colombia 405,257 268,72 20,71 12,95 35,97 32,60 0,268 0,119 65 0,0382 Iceland 4007,83 4001,09 14,18 11,41 45,58 26,82 0,017 0,011 66 0,0374 Marốc 239,737 425,92 21,61 12,93 38,26 77,64 0,107 0,128 67 0,0373 Hồng Kông, TQ 478,412 1093,80 32,58 1,41 53,74 54,84 0,049 0,075 68 0,0367 Latvia 480,598 3190,16 20,77 9,61 35,18 80,85 0,015 0,066 69 0,0361 Oman 941,115 1857,99 16,75 8,24 42,71 16,27 0,036 0,048 70 0,0347 Kazakhstan 346,39 767,39 6,84 13,48 39,96 21,13 0,076 0,112 71 0,0331 El Salvador 513,158 564,29 19,13 22,85 14,86 89,57 0,051 0,037 72 0,0328 Jordan 401,311 728,98 24,91 17,03 47,30 79,24 0,036 0,044 73 0,0326 Uruguay 1342,83 626,46 13,40 14,54 22,62 39,11 0,063 0,024 74 0,0315 Pakistan 116,878 99,77 24,57 17,52 9,95 82,40 0,280 0,160 75 0,0303 Lebanon 625,022 726,84 19,95 9,22 46,81 72,22 0,037 0,028 76 0,0262 Serbia 146,024 771,86 20,05 15,97 32,82 78,21 0,020 0,071 77 0,0256 Guatemala 223,879 408,98 16,25 12,03 20,33 69,50 0,045 0,054 78 0,0254 Bănglađét 867,396 75,99 20,20 17,37 4,34 91,74 0,200 0,118 79 0,0240 Mauritius 803,997 1103,53 2,98 15,63 2,93 95,59 0,014 0,013 80 0,0235 Sri Lanka 190,646 297,35 12,11 13,81 9,48 70,10 0,052 0,054 81 0,0233 Syria 206,128 232,41 21,52 14,37 22,69 43,87 0,061 0,046 82 0,0220 142,336 414,71 11,28 6,39 0,46 25,75 0,070 0,136 83 0,0219 210,547 885,83 29,17 10,14 23,00 72,69 0,011 0,032 84 0,0214 Algeria Bosnia Herzegovina Cộng hòa Macedonia 388,821 835,51 14,60 17,69 18,08 63,35 0,011 0,019 85 0,0212 Swaziland 496,923 883,78 0,01 30,97 28,96 92,86 0,008 0,010 86 0,0206 Botswana 184,335 2252,13 21,59 4,28 4,84 93,70 0,005 0,041 87 0,0199 Ecuador 247,952 269,86 8,04 13,66 23,04 21,25 0,047 0,034 88 0,0186 Cyprus 918,488 640,88 12,32 6,58 60,43 75,21 0,011 0,005 89 0,0166 Cote d'Ivoire 990,589 182,50 14,99 17,40 32,54 36,16 0,028 0,034 90 0,0160 Campuchia 100,73 239,29 0,26 19,82 7,94 65,17 0,021 0,034 91 0,0159 Honduras 279,673 143,70 7,16 19,89 27,79 40,40 0,029 0,012 92 0,0153 Bolivia 167,064 276,34 5,05 13,69 3,28 39,80 0,023 0,026 93 0,0152 Jamaica 260,663 418,83 18,77 7,10 5,51 92,58 0,010 0,011 94 0,0144 Albania 214,538 359,49 14,36 11,34 15,42 75,26 0,010 0,011 95 0,0143 Nigeria 245,856 113,87 33,44 4,51 7,47 20,82 0,054 0,167 96 0,0127 Georgia 136,05 229,35 21,39 10,44 49,18 76,73 0,008 0,009 97 0,0121 Cameroon 140,167 64,71 11,01 19,70 11,45 32,80 0,038 0,012 98 0,0113 Armenia 203,595 201,12 5,81 14,83 24,80 69,20 0,008 0,006 99 0,0111 Paraguay 193,78 146,10 12,87 11,96 13,18 20,82 0,017 0,009 100 0,0108 Congo 672,177 601,98 2,42 5,32 83,42 34,91 0,004 0,022 101 0,0100 Sênêgal 562,691 115,95 17,66 10,74 14,05 71,42 0,010 0,014 102 0,0100 Kenya 467,688 62,12 4,08 10,01 24,93 48,85 0,026 0,023 103 0,0095 Gabon 201,059 712,75 5,39 4,44 10,09 18,23 0,004 0,011 104 0,0095 Barbados 296,422 725,68 38,11 3,48 39,18 91,11 0,001 0,002 105 0,0088 252,964 374,42 5,54 11,56 9,92 56,90 0,003 0,003 456,784 43,72 1,18 10,02 13,58 48,54 0,028 0,018 707,655 257,54 6,34 2,89 17,23 10,49 0,008 0,021 106 0,0085 Fiji Cộng Tanzania 107 0,0083 Azerbaijan 108 0,0081 Suriname 307,66 693,60 11,64 9,88 9,38 15,93 0,002 0,003 109 0,0079 Mông Cổ 603,637 451,58 5,30 7,67 1,91 62,93 0,002 0,012 110 0,0078 Panama 347,045 66,05 6,13 5,71 15,00 32,66 0,017 0,002 111 0,0077 Zambia 442,736 111,49 21,08 10,01 14,33 19,55 0,008 0,013 hòa 66 112 0,0075 113 0,0065 Macao, Quốc Trung 832,347 264,97 3,55 2,25 7,06 43,47 0,006 0,001 475,506 285,02 18,46 11,90 0,06 30,89 0,002 0,001 114 0,0062 Belize Cộng Moldova 533,502 155,36 5,55 9,32 13,09 61,57 0,003 0,005 115 0,0058 Tajikistan 848,618 15,50 2,40 30,42 66,30 13,82 0,008 0,002 116 0,0055 Madagascar 284,274 31,86 3,28 12,16 4,26 72,03 0,008 0,006 117 0,0045 Kyrgyzstan 424,413 60,19 4,36 11,49 19,95 25,50 0,003 0,003 118 0,0043 Ghana 263,711 26,25 0,80 7,45 24,99 12,49 0,009 0,006 119 0,0043 Nepal 181,747 21,54 1,89 6,76 20,73 77,22 0,008 0,006 120 0,0040 Uganda 252,921 11,78 11,07 6,82 15,16 34,83 0,012 0,004 121 0,0038 Yemen 33,192 23,94 3,89 5,65 6,12 9,45 0,011 0,005 122 0,0034 Mozambique 476,064 7,61 10,74 11,86 9,28 7,84 0,015 0,002 123 0,0034 Saint Lucia 227,549 253,34 7,83 4,59 30,00 61,64 0,001 0,000 124 0,0032 Cape Verde 147,13 48,69 27,10 8,83 0,02 59,26 0,001 0,000 125 0,0031 Malawi 172,107 19,57 12,51 9,48 14,64 27,64 0,004 0,003 126 0,0030 Sudan 373,428 6,63 8,47 6,62 4,76 2,96 0,021 0,003 127 0,0030 Haiti 362,575 6,19 5,26 9,87 3,80 82,97 0,005 0,001 128 0,0027 Niger 92,339 20,65 24,77 5,26 12,86 67,44 0,002 0,003 129 0,0022 Rwanda 217,544 8,78 6,66 6,42 7,64 46,38 0,003 0,001 130 0,0019 92,491 2,51 9,41 4,61 31,91 9,84 0,011 0,002 131 0,0011 Ethiopia Cộng hòa Trung Phi 152,243 6,08 9,25 6,63 8,29 31,07 0,001 0,000 132 0,0006 Burundi 74,443 1,95 1,54 7,36 23,95 15,73 0,001 0,000 133 0,0000 Eritrea 72,731 0,47 7,05 5,59 14,67 34,57 0,001 0,000 133 0,0000 Gambia 155,917 7,47 3,90 4,64 11,13 39,40 0,000 0,000 133 0,0000 Irắc 51,947 3,71 24,68 0,68 25,12 0,27 0,002 0,001 hòa Tài liệu tham khảo UNIDO: The Industrial Competitiveness of Nations Looking back, forging ahead Competitive Industrial Performance Report 2012/2013 Vienna 2013 Shyam Upadhyaya: Country grouping in UNIDO statistics DEVELOPMENT POLICY, STATISTICS AND RESEARCH BRANCH WORKING PAPER 1/2013 UNIDO: Composite measure of industrial performance for cross-country analysis unido.org/resources/statistics, 2013 UNIDO: Derived classifications for industrial performance Indicators Proc 58th World Statistical Congress, 2011 Lynge Nielsen: Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it Could be Done IMF Working Paper, 2/2011 67
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Quốc Gia Bằng Chỉ Số Hiệu Suất Công Nghiệp Cạnh Tranh Của Unido, Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Quốc Gia Bằng Chỉ Số Hiệu Suất Công Nghiệp Cạnh Tranh Của Unido, Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Quốc Gia Bằng Chỉ Số Hiệu Suất Công Nghiệp Cạnh Tranh Của Unido

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay