Triển Vọng Kinh Tế Và Chi Tiêu Nghiên Cứu Và Phát Triển Toàn Cầu Trong Năm 2011

68 117 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:25

TỔNG LUẬN THÁNG 01/2011 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ CHI TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU TRONG NĂM 2011 CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Địa chỉ: 24, Lý Thường Kiệt Tel: 8262718, Fax: 9349127 Ban Biên tập: TS Tạ Bá Hưng (Trưởng ban), ThS Cao Minh Kiểm (Phó trưởng ban), ThS Đặng Bảo Hà, Nguyễn Mạnh Quân, ThS Nguyễn Phương Anh, Phùng Anh Tiến MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU I TRIỂN VỌNG KINH TẾ TOÀN CẦU: SỰ PHỤC HỒI VÀ NHỮNG CƠN GIÓ TÀI CHÍNH THỔI NGƯỢC Toàn cảnh triển vọng kinh tế giới Triển vọng kinh tế toàn cầu theo khu vực 17 II DỰ BÁO CHI TIÊU NC&PT TOÀN CẦU TRONG NĂM 2011 Chi tiêu NC&PT toàn cầu: Ổn định trở lại 40 40 21 Đầu tư cho NC&PT Mỹ: Vẫn giữ vai trò lãnh đạo 43 30 Động tăng trưởng NC&PT Trung Quốc 48 Toàn cầu hóa NC&PT 51 NC&PT thuộc ngành công nghiệp then chốt 57 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 LỜI NÓI ĐẦU Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2011 Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,3% năm 2011, trước đạt đến đỉnh cao 3,6% vào năm 2012, nước phát triển vốn đóng vai trò dẫn đầu phục hồi kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng tài chính, dự kiến đạt mức tăng trưởng 6% năm 2011, giảm so với 7% năm 2010 nhích lên 6,1% năm 2012 Mức tăng trưởng bỏ xa nước thu nhập cao, dự báo tăng trưởng 2,8% năm 2010, 2,4% năm 2011 2,7% năm 2012 Ở phần lớn nước phát triển, GDP lấy mức tăng trưởng đạt chu kỳ bùng nổ - suy giảm kinh tế, nhiên phục hồi số kinh tế lên châu Âu Trung Á số nước thu nhập cao lại không chắn Trong năm 2010, chi tiêu NC&PT toàn cầu bắt đầu tăng trưởng ổn định, cho thấy cải thiện rõ rệt so với tính biến động đặc trưng năm 2008 2009 Trong năm 2011, tổng chi tiêu NC&PT toàn cầu dự đoán tăng 3,6% lên đến gần 1,2 nghìn tỷ USD, với phần đóng góp châu Á tiếp tục tăng lên, phân bố mặt địa lý nguồn đầu tư tiếp tục có chuyển hướng bắt đầu năm trước Tuy nhiên, Mỹ giữ vị trí trội giá trị chi tiêu tuyệt đối, với mức cao tỷ trọng nước chiếm GDP toàn cầu Dựa Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu Ngân hàng Thế giới Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Cục Thông tin KH&CN quốc gia biên soạn Tổng quan "Triển vọng kinh tế chi tiêu NC&PT toàn cầu năm 2011” nhằm giới thiệu khái quát triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, số nước khu vực năm 2011 Phần hai tài liệu đưa dự báo triển vọng chi tiêu NC&PT toàn cầu năm 2011, tập trung vào chi tiêu NC&PT số nước trội số lĩnh vực công nghệ then chốt Xin trân trọng giới thiệu độc giả CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA I TRIỂN VỌNG KINH TẾ TOÀN CẦU: SỰ PHỤC HỒI VÀ NHỮNG CƠN GIÓ TÀI CHÍNH THỔI NGƯỢC Toàn cảnh triển vọng kinh tế giới Hoạt động kinh tế hầu phát triển bắt đầu có dấu hiệu hồi phục Được hỗ trợ trỗi dậy luồng tài quốc tế nội địa với giá hàng hóa cao hơn, phần lớn công suất dư thừa nước phát triển trước phát sinh khủng hoảng sử dụng hết, nước phát triển khôi phục lại xu tăng trưởng với tốc độ gần với mức đạt trước khủng hoảng Ngược lại, phục hồi nhiều nước có thu nhập cao (và nhiều kinh tế phát triển thuộc châu Âu Trung Á) chưa đủ mạnh để đạt tiến việc giải nạn thất nghiệp cao công suất dư thừa Triển vọng kinh tế này, nhiều số trung tâm bùng nổ sụp đổ tài chính, tiếp tục có chiều hướng bị ảnh hưởng việc tái thiết ngành ngân hàng, nợ tiêu dùng cao điều chỉnh quy mô (right-sizing) khu vực kinh tế trở nên lớn cách không bền vững giai đoạn bùng nổ trước Sự phục hồi mạnh mẽ nước phát triển đặc biệt phản ánh chủ yếu phát triển thị trường nước Các nước phát triển không dẫn đầu tiến trình phục hồi, mà họ trở thành nguồn ổn định quan trọng, với nhiều rủi ro tăng trưởng toàn cầu tập trung nước thu nhập cao cân đối, kết giai đoạn bùng nổ, chưa giải Tỷ lệ lãi suất thấp tác động sách nước thu nhập cao cộng với triển vọng tăng trưởng tốt nước phát triển thúc đẩy phục hồi mạnh mẽ luồng vốn, chủ yếu đổ vào nước thu nhập trung bình Tổng luồng vốn tư nhân ròng đổ vào nước phát triển tăng trưởng 44% năm 2010, thấp so với mức năm 2007 Đối với hầu hết nước, gia tăng luồng vốn có lợi, giúp tăng cường đầu tư Các nước có thu nhập thấp trải qua thời kỳ suy giảm nhẹ luồng vốn năm 2009 gia tăng vừa phải năm 2010, phản ánh phần phụ thuộc họ vào nguồn FDI tương đối ổn định Tuy nhiên, nhiều nước thu nhập thấp hưởng lợi từ luồng chuyển tiền vào mạnh hơn, phục hồi lĩnh vực du lịch giá hàng hóa cao Các luồng vốn Nam-Nam trở nên ngày quan trọng nước thu nhập thấp Tăng trưởng toàn cầu dự đoán yếu chút năm 2011, trước tăng cao vào năm 2012 (xem bảng 1) GDP thực ước tính tăng trưởng 3,9% năm 2010, lần dẫn đầu nhu cầu nội địa mạnh nước phát triển Tái thiết điều chỉnh quy mô (right-sizing) lĩnh vực ngân hàng xây dựng, kết hợp với củng cố tài nhà ở, tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng nhiều kinh tế thu nhập cao nước phát triển thuộc châu Âu Trung Á Cùng lúc, tăng trưởng dự đoán chậm lại nước phát triển khác nảy sinh kiềm chế công suất GDP tổng thể toàn cầu Ngân hàng Thế giới dự báo tăng 3,3% năm 2011, trước đạt đến đỉnh cao 3,6% vào năm 2012 trở ngại cho tăng trưởng từ tái thiết nước thu nhập cao nới lỏng chút Sự tăng trưởng mạnh nhu cầu nội địa nước phát triển tiếp tục dẫn dắt kinh tế toàn cầu Nhu cầu nội địa nước phát triển đóng vai trò quan trọng khôi phục, đóng góp đến 46% vào tăng trưởng toàn cầu năm 2010 GDP nước có thu nhập thấp trung bình tăng trưởng 7% năm 2010 (5,2% không tính Ấn Độ Trung Quốc) dự đoán tăng trưởng 6,0% 6,1% vào năm 2011 2012 Với tốc độ tỷ lệ tiếp tục vượt xa tốc độ tăng trưởng nước thu nhập cao (tương ứng 2,8%, 2,4% 2,7% vào năm 2010, 2011 2012) Trong năm 2010, hầu hết kinh tế tiên tiến vài kinh tế phải đối mặt với điều chỉnh lớn, có cần thiết phải đẩy mạnh bảng cân đối thu chi gia đình, ổn định tiến đến làm giảm khoản nợ công cao, điều chỉnh cải tổ khu vực tài Tại nhiều số kinh tế này, ngành tài dễ bị tổn thương trước cú sốc tốc độ tăng trưởng chậm lại kích thích sách yếu Ngược lại, kinh tế phát triển với sách khôn ngoan, áp dụng để ứng phó với khủng hoảng trước đây, đóng góp cho triển vọng tăng trưởng trung hạn cải thiện đáng kể sau hậu suy thoái toàn cầu Tuy nhiên, hoạt động kinh tế này, đặc biệt kinh tế thuộc khu vực châu Á phải phụ thuộc vào nhu cầu kinh tế phát triển Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh tế toàn cầu dự đoán có suy giảm tạm thời nửa đầu năm 2011 Sản lượng đầu kinh tế phát triển ước tính tăng trưởng với tỷ lệ 6,4% vào năm 2010 2011 Tuy nhiên kinh tế tiên tiến, tốc độ tăng trưởng dự đoán đạt tương ứng 2,2% Các nguy dự báo chủ yếu theo chiều hướng suy giảm Một phục hồi lành mạnh trì liên tục phụ thuộc vào hai động thái cân bằng, là: tái cân đối nội việc đẩy mạnh nhu cầu tư nhân kinh tế tiên tiến, điều cho phép củng cố ngân khố; tái cân đối ngoại việc gia tăng xuất ròng nước nhập siêu việc làm giảm xuất ròng nước có thặng dư, đáng ý khu vực châu Á Hai tác động tương tác lẫn theo cách thức mạnh mẽ Xuất ròng gia tăng kinh tế tiên tiến cho thấy nhu cầu cao tăng trưởng cao hơn, điều cho phép có nhiều không gian đế củng cổ ngân khố Một loạt sách cần thiết để hỗ trợ cho hành động tái cân Tại kinh tế tiên tiến, điều chỉnh cải tổ ngành tài cần thúc đẩy nhanh phép khôi phục lại tăng trưởng tín dụng lành mạnh Ngoài ra, điều chỉnh tài cần bắt đầu nghiêm túc vào năm 2011 Các kế hoạch cụ thể nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách tương lai tối cần thiết để tạo nên không gian cho áp dụng sách tài Nếu tốc độ tăng trưởng toàn cầu có nguy bị chậm lại cách đáng kể so với dự kiến, nước có nhiều không gian tài (để xoay sở) trì hoãn số xúc tiến củng cố lên kế hoạch Trong đó, kinh tế then chốt cần phải phát triển nguồn lực tăng trưởng nước, với hỗ trợ độ linh hoạt lớn tỷ giá ngoại hối Hành động mạnh mẽ thụt lùi ổn định tài Sự phục hồi kinh tế tiếp tục tăng mạnh nửa đầu năm 2010, ổn định tài toàn cầu trải qua giai đoạn thoái lui lớn với biến động thị trường nợ phủ quý hai năm 2010 Phạm vi hồi phục kinh tế khác biệt đáng kể khu vực, với châu Á nắm vai trò dẫn đầu Mỹ Nhật Bản trải qua suy giảm đáng ý quý hai năm 2010, tăng trưởng đạt tốc độ cao châu Âu đạt mức cao kinh tế phát triển Các điều kiện tài bắt đầu trở lại bình thường hóa, thể chế thị trường yếu Nhìn chung, tính không ổn định thị trường tài chính, tiền tệ hàng hóa giữ mức cao Động lực gia tăng nửa đầu năm 2010 Theo ước tính Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kinh tế giới tăng trưởng với tốc độ năm đạt khoảng 5,25% nửa đầu năm 2010, cao 0,5% so với dự đoán IMF vào tháng năm 2010 Sản lượng công nghiệp giới đạt tỷ lệ tăng trưởng khoảng 15%, thương mại toàn cầu phục hồi với tốc độ 40% giai đoạn Tăng dự trữ hàng hóa sau đầu tư cố định giải thích cho gia tăng mạnh mẽ này, đặc biệt yêu tố sau điềm báo cho phục hồi liên tục Các số công nghiệp chế tạo quay trở lại với mức trước khủng hoảng việc làm kinh tế tiên tiến tăng với tốc độ vừa phải Chi tiêu gia đình giữ mở mức tốt kinh tế thị trường nổi, kinh tế tiên tiến với số tiêu dùng thấp, thất nghiệp cao, thu nhập trì trệ sung túc gia đình giảm làm cho tiêu dùng chậm lại Phần sau tài liệu đề cập chi tiết phát triển khu vực Bảng Tổng quát triển vọng kinh tế giới (tỷ lệ thay đổi % so với năm trước) Các điều kiện toàn cầu Khối lượng thương mại giới Giá tiêu dùng Các nước G-71 Mỹ 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f) 2,7 -11,0 15,7 8,3 9,6 3,1 3,8 -0,2 -0,4 1,3 1,9 1,1 1,5 1,6 2,0 Giá hàng hóa (USD) Hàng hóa (trừ dầu mỏ) 21,0 -21,6 Giá dầu (USD/thùng) 97,0 61,8 Giá dầu (% thay đổi) 36,4 -36,3 Đơn vị giá trị xuất hàng 6,7 -4,2 chế tạo Tỷ lệ lãi suất USD, tháng (%) 3,2 1,2 Euro, tháng (%) 4,8 1,5 Luồng vốn quốc tế đổ vào nước phát triển (%GDP) Các nước phát triển Luồng vốn ròng thức 4,5 3,7 tư nhân Luồng vốn ròng tư nhân (cổ 4,4 3,2 phiếu+nợ) Đông Á Thái bình dương 3,3 3,0 Châu Âu Trung Á 7,5 2,2 Mỹ Latinh vùng Caribe 4,1 3,8 Trung Đông Bắc Phi 2,4 2,7 Nam Á 3,6 4,3 Châu Phi cận Sahara 3,5 3,9 Tăng trưởng GDP thực Thế giới 1,5 -2,2 Thế giới (PPP) 2,6 -0,8 Các nước thu nhập cao 0,2 -3,4 Các nước OECD 0,1 -3,5 Khu vực đồng euro 0,3 -4,1 Nhật Bản -1,2 -6,3 Mỹ 0,0 -2,6 Các nước OECD 2,5 -1,8 Các nước phát triển 5,7 2,0 8,5 7,4 Đông Á Thái bình dương 9,6 9,1 Trung Quốc 6,0 4,5 Inđônêxia 2,5 -2,3 Thái Lan 3.9 -6.6 Châu Âu Trung Á 5.2 -7.9 Nga 0.7 -4.7 Thổ Nhĩ Kỳ 7,1 -7,1 Romania 26,6 79,0 28,0 0,7 -0,1 85,0 7,6 -2,9 -4,3 80,4 -5,4 -3,0 0,5 1,0 0,5 0,8 0,9 1,1 4,0 4,0 3,8 4,0 3,6 4,5 2,4 4,0 4,6 3,8 4,3 4,4 2,8 3,6 4,9 3,3 4,4 4,1 2,6 3,9 5,2 3,9 4,8 2,8 2,7 1,7 4,4 2,8 6,7 7,0 9,3 10,0 5,9 7,5 4.7 3.8 8.1 -1,9 3,3 4,1 2,4 2,3 1,4 1,8 2,8 4,4 6,0 8,0 8,7 6,2 3,2 4.0 4.2 4.1 1,5 3,6 4,4 2,7 2,6 2,0 2,0 2,9 4,8 6,1 7,8 8,4 6,5 4,2 4.2 4.0 4.3 4,4 4,4 Mỹ Latinh vùng Caribe Braxin Mêhico Achentina Trung đông Bắc Phi Ai-Cập Iran Algeria Nam Á Ấn Độ Pakistan Bangladesh Châu Phi cận Sahara Nam Phi Nigeria Kenya Các nước phát triển Không kể nước chuyển tiếp Trừ Trung Quốc Ấn Độ 4,0 5,1 1,5 6,8 4,2 7,2 2,3 2,4 4,8 5,1 1,6 6,2 5,2 3,7 6,0 1,6 -2,2 -0,2 -6,5 0,9 3,1 4,7 1,4 2,4 7,0 7,7 3,6 5,7 1,7 -1,8 5,6 2,6 5,7 7,6 5,2 8,0 3,3 5,1 1,5 2,4 8,7 9,5 4,4 5,8 4,7 2,7 7,6 5,0 4,0 4,4 3,6 4,7 4,3 5,5 3,0 4,1 7,7 8,4 2,6 6,1 5,3 3,5 7,1 5,2 4,0 4,3 3,8 4,5 4,4 6,0 3,0 4,1 8,1 8,7 3,8 6,3 5,5 4,1 6,2 5,5 5,8 3,2 7,5 6,3 6,3 4,2 -1,8 5,2 4,3 4,5 Chú thích: (e): ước tính; (f): dự báo; PPP: Sức mua tương đương 1: Canađa, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh Mỹ 2: Chỉ số đơn vị giá trị xuất hàng chế tạo từ nước chủ yếu tính đồng USD 3: Tỷ lệ tăng trưởng trung bình tính theo giá trị đồng USD năm 2005 4: Tính theo sức mua tương đương năm 2005 Nguồn: Ngân hàng Thế giới Tăng trưởng kinh tế tiên tiến đạt khoảng 3,5% nửa đầu năm 2010 Tỷ lệ thấp xét đến thực tế kinh tế lên từ suy thoái sâu kể từ Chiến tranh giới lần II Có thể phân biệt ba nhóm sau: • Các kinh tế thuộc châu Á tiên tiến, Nhật Bản, trải qua khôi phục mạnh mẽ Ngành công nghiệp chế tạo kinh tế hưởng lợi từ phục hồi thương mại toàn cầu Kết sản lượng họ đạt cao mức trước khủng hoảng • Sản lượng đầu Mỹ quay trở lại gần với mức trước khủng hoảng với xu thấp nhiều so với trước khủng hoảng, hoạt động chậm lại đáng kể quý hai năm 2010 Tiêu dùng bắt đầu tăng lên từ quý ba năm 2009, với tốc độ thấp xét đến độ sâu suy giảm Cùng lúc, đầu tư vào trang thiết bị phần mềm doanh nghiệp sau tăng lên mạnh mẽ, trợ giúp nhu cầu nước ngoài, lợi nhuận khôi phục điều kiện tài trở nên bình thường hóa Tuy nhiên, điều chưa tạo nên phục hồi liên tục vững việc làm hoạt động bất động sản trì mức yếu • Sản lượng đầu Nhật Bản khu vực đồng euro thấp đáng kể so với trước khủng hoảng phải phụ thuộc vào nhu cầu nước Tại Nhật Bản, kích thích tài chính, phục hồi thương mại toàn cầu nhu cầu mạnh nước khác thuộc châu Á góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản lượng kể từ quý bốn năm 2009, hoạt động yếu quý hai năm 2010 Ở khu vực đồng euro, dẫn đầu Đức, hoạt động cho thấy có sức mạnh đáng kể bắt đầu quý hai năm 2010, sau mùa đông tồi tệ Sự phụ thuộc khu vực vào tín dụng ngân hàng gây kìm hãm nhu cầu, ngân hàng tiếp tục cẩn trọng cách bất thường việc cho vay Tuy nhiên, sụt giá đồng euro so với mức cao trước bắt đầu hỗ trợ cho khu vực hàng hóa khả thương đầu tư cố định bước vào giai đoạn khôi phục vừa phải Các kinh tế tăng trưởng khoảng 8% nửa đầu năm 2010 Cũng giống kinh tế tiên tiến, có không đồng đáng kể khu vực bên nội khu vực, với kinh tế châu Á Mỹ Latinh giữ vai trò dẫn đầu Tại hai khu vực, đầu tư cố định phát triển mạnh, việc tái thiết kho hàng hóa chậm lại kích thích sách yếu Đây dấu hiệu cho thấy tự thân nhu cầu tư nhân ngắn hạn vượt yếu tố sách phục hồi • Tăng trưởng khu vực châu Á đạt khoảng 9,5% nhu cầu nội địa mạnh mẽ từ Trung Quốc, Ấn Độ Inđônêxia truyền sang kinh tế khác châu Á Tại Trung Quốc, gói kích thích lớn tài - gia tăng tín dụng lớn, số biện pháp cụ thể áp dụng nhằm đẩy mạnh thu nhập tiêu dùng hộ gia đình nâng tỷ lệ tăng trưởng nhu cầu nội địa lên gần 13% năm 2009, đóng góp cho suy giảm lớn số dư tài khoản vãng lai Sự phục hồi thiết lập tốt chuyển giao từ chỗ kích thích công sang tăng trưởng khu vực tư nhân dẫn dắt bắt đầu tiến triển • Khu vực Mỹ Latinh phục hồi mạnh mẽ với tỷ lệ tăng trưởng GDP thực đạt khoảng 7% Sự phục hồi dẫn đầu Braxin, với tăng trưởng GDP thực đạt gần 10% kể từ quý ba năm 2009 kinh tế cho thấy có dấu hiệu nóng Một loạt kinh tế khác quay trở lại với tăng trưởng vững Tuy nhiên, Mehicô tụt hậu, phần mối liên kết thương mại mạnh nước với Mỹ Tăng trưởng Mehicô gần hồi phục dựa hậu thuẫn việc đẩy mạnh xuất sang Mỹ, khoảng cách sản lượng lớn 10 không trung tâm giáo dục, mà trung tâm NC&PT khoa học công nghệ Một đặc tính quan trọng trường đại học nghiên cứu Trung Quốc hợp tác công nghiệp Khoảng nửa khoản tài trợ nghiên cứu cấp cho trường đại học ngành công nghiệp Nhiều số kết NC&PT chuyển giao trực tiếp cho ngành công nghiệp Nhiều công ty công nghiệp có phòng thí nghiệm chung với trường đại học Trường Đại học Thanh Hoa có 63 phòng thí nghiệm công nghiệp chung, gồm 20 phòng thí nghiệm chung với công ty nước Một khối lượng lớn tài trợ nghiên cứu cho trường đại học ngành công nghiệp cấp dành cho chuyển giao công nghệ Các công ty phái sinh trường đại học trở thành phận tích cực ngành công nghiệp công nghệ cao Trung Quốc, công viên khoa học trường đại học vườn ươm công nghiệp công nghệ cao quan trọng Hợp tác quốc tế trường đại học nghiên cứu với công ty đa quốc gia lĩnh vực phát triển mạnh Hầu hết nghiên cứu thực khu vực trường đại học, Mỹ Trung Quốc Năm 2009, nghiên cứu ứng dụng, theo Cục Thống Kê Quốc gia Trung Quốc, chiếm 4,7% 12,6% tổng chi tiêu NC&PT Trung Quốc, giảm từ mức tương ứng năm 2000 5,2% 17% Chính phủ Trung Quốc cam kết tăng tỷ số này, đặt tỷ lệ chi tiêu cho nghiên cứu 15% tổng chi tiêu cho NC&PT tới năm 2020 Theo báo cáo nghiên cứu đầu tư khoảng 10% GDP vào năm 2010 Bảng 12: Phân bổ NC&PT Trung Quốc theo tổ chức thực Các công ty Các viện công nghiệp nghiên cứu Chi tiêu NC&PT 63% 26% Nghiên cứu 9% 53% Nghiên cứu ứng dụng 26% 45% Phát triển công nghệ 77% 19% Các đơn xin cấp pa-tăng 64% 14% Tài trợ phủ 62% 20% Nguồn: OECD Trường đại học 11% 38% 29% 4% 22% 18% Toàn cầu hóa NC&PT Hiện tại, toàn cầu hóa NC&PT làm thay đổi vị trí đứng đầu mà Mỹ giữ 40 năm qua Nền kinh tế Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga Braxin, đầu tư nước vào NC&PT, tăng với tỷ lệ cao đáng kể so với Mỹ, Nhật Bản Đức vốn nước đầu đầu tư vào NC&PT Kết là, kinh tế bắt đầu thách thức lực công nghệ phát minh nước có truyền thống đầu NC&PT Đầu tư NC&PT Trung Quốc phát triển tỷ lệ phù hợp chặt chẽ với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 9% tới 10% nước (và gấp lần mức Mỹ hai 54 loại) Nhưng tính theo đồng USD, mức tăng trưởng ngang Mỹ, vào khoảng 10 tỷ USD/năm Vì vậy, Mỹ trì mức tăng trưởng ngang Nếu Mỹ Trung Quốc đầu tư vào NC&PT với tỷ lệ, Trung Quốc phải 20 năm đạt mức độ Mỹ Nhưng điều khó xảy Trung Quốc có nhiều nhu cầu khác vốn nước này, tăng trưởng NC&PT Mỹ mức thấp khác thường Ngoài ra, mức lương Trung Quốc Ấn Độ tăng lên, làm giảm lợi chi phí nước hiệu suất NC&PT với vùng khác cạnh tranh quốc tế Tuy nhiên, đầu tư NC&PT Nhật Bản Đức không bắt kịp nhịp với châu Á, nước phải vật lộn để hồi phục từ suy thoái kinh tế vào năm ngoái Cuộc suy thoái năm 2008-2009 góp phần san phân bố NC&PT toàn cầu Một số quốc gia chịu tác động khủng hoảng tiếp tục đầu tư vào hạ tầng NC&PT họ tỷ lệ tương đối cao Trong đó, suy thoái ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế tiên tiến mà hầu hết cắt giảm chi tiêu NC&PT vào năm 2009 so với mức năm 2008 Những nước đầu tư mức thận trọng nhiều vào năm 2010 2011 Hầu hết kinh tế tiên tiến không đạt mức đầu tư vào NC&PT tương đương với mức trước xảy khủng hoảng Toàn cầu hóa NC&PT minh họa tập đoàn đa quốc gia, vốn phân tán tổ chức NC&PT họ khắp kinh tế tiên tiến Chiến lược tối ưu hóa cán cân chi phí tiếp cận lực (và thường tiếp cận tới nguồn tài nguyên thiên nhiên), mang lại hiệp lực với phát triển thương mại phạm vi rộng thị trường địa phương Sức mạnh ngày gia tăng quốc gia quan công nghệ cao nước tạo luồng đầu tư NC&PT nghịch đảo từ quốc gia ngược lại quốc gia tiên tiến Ví dụ, tập đoàn Huawei Technologies Trung Quốc đầu tư mạnh vào bên Trung Quốc để trở thành tập đoàn viễn thông hàng đầu giới Các công ty dược phẩm Ấn Độ thu mua công ty thuốc chung (generic drug - thuốc sáng chế) châu Âu để đạt thị phần ngành công nghiệp phát triển Bảng 13: Số liệu nhà nghiên cứu giới Các nhà nghiên cứu (nghìn người) Thế giới Các nước phát triển Các nước phát triển Châu Mỹ Châu Á 2002 5.811 4.048 1.734 1.628 2.065 55 2007 7.209 4.478 2.697 1.832 2.951 Phân bố nhà nghiên cứu giới (%) 2002 100% 69,7% 29,8% 28,0% 35,5% 2007 100% 62,1% 25,4% 25,4% 40,9% Châu Âu 1.871 Mỹ 1.342 Trung Quốc 810 Nguồn: UNESCO Science Report 2010 2.124 1.426 1.423 32,2% 23,1% 13,9% 29,5% 20,0% 19,7% - NC&PT châu Âu không đáp ứng mục tiêu Năm năm trước đây, số nước tổ chức châu Âu đặt mục tiêu tăng chi tiêu NC&PT với vai trò tỷ trọng GDP để vượt mức Mỹ Nhật Bản (2,7% tới 3%) vào năm 2010 Đó trước suy thoái toàn cầu 2008-2009, thất bại ngân hàng, nguy cần hỗ trợ to lớn cho Hy lạp, Tây Ban Nha Ailen Và chí trước vấn đề kinh tế, mức tăng trưởng tài trợ NC&PT ảm đạm thời kỳ 2006 2007 Mức trung bình chi tiêu NC&PT với vai trò tỷ lệ phần trăm GDP EU mức 1,9% năm năm Đáng ngạc nhiên, chí trước suy thoái toàn cầu diễn ra, thiếu hành động phủ để cố đạt mục tiêu “3% tới năm 2010” Bước vào năm 2011, mối quan tâm rõ ràng việc nâng cấp khôi phục lại mục tiêu Theo số phân tích, mức tăng trưởng GDP thực EU thấp Mỹ khoảng cách dãn rộng thập kỷ tới Trên thực tiễn, mức tăng trưởng dự đoán năm tới so với mức năm trước, không tính đến giai đoạn suy thoái toàn cầu EU dự đoán phân kỳ thập niên tới, với quốc gia Nam Âu có mức tăng trưởng thấp khu vực EU, chí quốc gia phía Bắc dự đoán có mức tăng trưởng thấp nhiều so với Mỹ thập niên tới Một phần tình trạng EU chi phí lao động tương đối cao, mà theo nghiên cứu gần chiếm tới 70% chi phí NC&PT túy châu Âu Tại Mỹ, chi phí lao động chiếm 45% ngân sách NC&PT Ở châu Á, chi phí lao động chưa tới 30% chi phí NC&PT (ngoại trừ Nhật Bản có mức tương tự Mỹ) Các nước miền nam đông Âu, ban đầu thu hút chi phí nhân công thấp ưu đãi kinh tế, đạt kết hỗn hợp vài năm qua Một số nước, Ba lan, đạt mức tăng trưởng đáng kể hạ tầng NC&PT mình, nước khác, Hy lạp Rumani lại thể nhu cầu cho NC&PT địa phương thấp khó tăng trưởng Các nước Xla-vơ nhỏ Đông Nam Âu có đầu bao gồm pa-tăng, hợp tác nghiên cứu ấn phẩm khoa học tương đối thấp so với nước Tây Bắc Âu phát triển Tăng trưởng kinh tế NC&PT nước đông nam Âu mức 1,5% tới 2,5%, với chi tiêu NC&PT tính theo tỷ trọng GDP không vượt 1% Một thống kê khác cho biết khoảng cách suất Mỹ EU dường rộng Ví dụ, suất lao động Mỹ tăng 2,5% vào năm 2009, châu Âu lại giảm 1% Theo phân tích, khác biệt cho trì chí thời kỳ phục hồi kinh tế Mặt khác, lĩnh vực hứa hẹn NC&PT châu Âu môi trường động để hợp tác với kinh tế Trung Quốc Ấn Độ 56 - Nước dẫn đầu châu Âu: Đức nhà đầu tư NC&PT lớn thứ tư giới, sau Mỹ, Trung Quốc Nhật Bản, chi tiêu cho NC&PT hàng năm cao 55% so với Hàn Quốc Đức chiếm khoảng ¼ tổng chi tiêu quốc gia cho NC&PT EU27 gần 20% GDP nhóm Nước dự kiến mức tăng trưởng GDP đạt 2% vào năm 2011 chút so với mức trung bình trung EU Đức Anh cạnh tranh vị trí đứng đầu số lượng báo kỹ thuật công bố, với Đức có 7% lợi Đức có hạ tầng nghiên cứu mạnh, với vị trí lãnh đạo công nghiệp ngày ổn định phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tô, hàng không, hóa học, dược phẩm lượng Theo Bảng niêm yết Đầu tư NC&PT công nghiệp EC 2010, công ty chi tiêu cho NC&PT hàng đầu EU Volkswagen, với gần tỷ USD đầu tư vào năm 2009 Năm số 10 công ty NC&PT hàng đầu EU Đức, công ty đạt tỉ suất NC&PT /doanh thu lớn Đức trọng vào phát triển công nghệ sản xuất 16% nguồn cung ứng điện từ nguồn tái tạo Với sản lượng 14,6 GWp, Đức đạt công suất lượng quang điện lớn giới Nước chiếm tỷ phần lớn châu Âu công suất phong điện, đạt 25GW Chính phủ Đức hi vọng dạng lượng tái tạo chiếm tới 35% sản lượng điện Đức vào năm 2010 80% vào năm 2050 - Lộ trình cạnh tranh Ấn Độ: Nền kinh tế Ấn Độ dự kiến tăng trưởng từ tới 9% hàng năm vòng năm tới, dự đoán cho hầu khác, thua Trung Quốc, nước tiếp tục tăng trưởng 10% Như Trung Quốc, Ấn Độ trở nên tích cực việc hợp tác kinh doanh với nước dẫn đầu NC&PT danh tiếng Nga Ấn Độ có hợp tác chặt chẽ khứ vũ khí quân sự, lại hợp đồng Nga-Trung năm năm qua Nga xây dựng 12 nhà máy lượng lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ 10 năm tới (Trung Quốc tự xây dựng 15 nhà máy với hỗ trợ Mỹ Pháp thời gian này) Nga cung cấp hỗ trợ công nghệ vũ trụ cho Ấn Độ vài năm qua Cuộc viếng thăm tới Ấn Độ vào tháng 11/2010 Tổng thống Obama nhằm nâng cao hợp tác công nghệ Mỹ-Ấn lĩnh vực chống khủng bố, biến đổi khí hậu, lượng sạch, quốc phòng vũ trụ dân Con số đầu tư NC&PT Ấn Độ lúc vững mạnh Mặc dù đặt mục tiêu cho vài năm qua nhằm tăng tỷ suất chi tiêu NC&PT/GDP lên 1%, hiệu suất thực lại tỷ suất ổn định vòng vài năm qua mức 0,9% Trong mức chi tiêu này, 0,61% đầu tư NC&PT phủ, khoản tăng vòng vài năm qua Đầu tư công nghiệp vào NC&PT Ấn Độ tăng 10% kỳ Mục tiêu tổng thể NC&PT tính theo tỷ trọng GDP 1,2% tới năm 2012 Số sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng Ấn Độ tăng gấp đôi Trung Quốc Nhưng theo báo cáo phủ Ấn Độ, 2% tới 5% số sinh viên tốt nghiệp có kỹ hướng nghiệp so với 96% Hàn Quốc, 75% Đức 68% Mỹ Tương tự, 25% kỹ sư tốt nghiệp Ấn Độ có kỹ ngôn ngữ, kiến thức thực hành tác phong văn hóa để làm việc cho công ty đa quốc gia Ấn Độ tiếp thu lượng tri 57 thức công nghệ lớn thông qua mậu dịch công nghiệp Trước việc thu mua Corus tập đoàn thép Tata Steel, nhà sản xuất thép lớn thứ nhì châu Âu, nhà sản xuất thép Ấn Độ chưa có pa-tăng Mỹ Vụ mua Corus đem cho tập đoàn 80 pa-tăng 1.000 nhà nghiên cứu, đem lại cho Tata việc tiếp cận tới lực công nghệ công ty mua Kế hoạch năm lần thứ 11 cho giai đoạn 2007-2012 đề mức tăng 220% cho đầu tư KH&CN so với kế hoạch năm lần thứ 10 Một phần kế hoạch dẫn tới việc hình hành nên 30 trường đại học trung ương mới, sở hữu quản lý quyền trung ương 16 số trường đại học đặt 16 bang trước trường đại học trung ương 14 trường lại trở thành trường đại học đẳng cấp giới thành lập toàn quốc, bắt đầu vào năm 2010, để xây dựng “tiêu điểm ngành” định hướng NC&PT - Thách thức tăng trưởng Hàn Quốc: Hàn Quốc xếp vị trí thứ tư đầu tư NC&PT số quốc gia OECD thứ năm toàn giới Khoảng 75% đầu tư NC&PT Hàn Quốc từ ngành công nghiệp, cao Trung Quốc (72%), Mỹ (71%), Đức (70%) Chi tiêu NC&PT phủ Hàn Quốc tăng 10,5% hàng năm kể từ năm 2002, vượt mức tổng tỷ lệ tăng trưởng ngân sách quốc gia 6,5% Ở tỷ lệ 3,0%, Hàn Quốc đạt mức tỷ trọng chi tiêu NC&PT/GDP cao thứ số tất nước (sau Ixraen, Nhật Bản, Thụy Điển Phần Lan) Số lượng báo nghiên cứu nhà khoa học Hàn Quốc đạt vị trí lớn thứ tư giới Theo Kế hoạch Khung KH&CN nước này, Chính phủ Hàn Quốc đề mục tiêu tăng NC&PT theo tỷ trọng GDP từ mức 3,2% lên 5% vào năm 2012 Nước kỳ vọng tăng gần gấp đôi đầu tư vào NC&PT phủ, từ 35 tỷ USD vào năm 2007 lên 66 tỷ USD vào năm 2012 Một mục tiêu nhằm tăng số lượng nhà nghiên cứu/10.000 người dân, từ 53 vào năm 2007 lên 100 tới năm 2012 Từ năm 2003 tới 2009, 40 đạo luật liên quan tới đổi KH&CN phủ Hàn Quốc ban hành Tuy nhiên, luật có hạn chế Theo Bộ Kinh tế Tri thức, số lượng sản phẩm bán chạy giới Hàn Quốc giảm bất chấp có khoản đầu tư thêm nhiều vào NC&PT, hiệu suất không dẫn tới việc tạo ngành công nghiệp thị trường Số lượng loại sản phẩm Hàn Quốc nước đứng đầu toàn cầu giảm từ 87 vào năm 2000 xuống 53 vào năm 2008, Trung Quốc lại tăng từ 698 lên 1.128 sản phẩm kỳ - Ưu trội Nhật Bản suy giảm: Cho tới năm 2010, Nhật Bản kinh tế nước chi tiêu cho NC&PT lớn thứ nhì giới, sau Mỹ Trong hai xếp hạng, nước đứng vị trí thứ ba, chịu thua uy lực liên tục phát triển Trung Quốc Trong nước châu Á khác thông thường nhắc tới nước nổi, Nhật Bản xếp nhóm với châu Âu Mỹ với vai trò kinh tế phát triển lực công nghệ danh tiếng Tập đoàn Toyota Motor nhà đầu tư NC&PT công nghiệp lớn giới với 11 tỷ USD/năm nhà sản xuất ô tô lớn 58 giới tính theo doanh thu số lượng ô tô sản xuất Nhật Bản đạt tỷ trọng NC&PT/GDP lớn thứ hai giới với mức 3,4% sau Ixraen Nền kinh tế Nhật Bản bị đình trệ suốt thập niên 90 kỷ trước năm 2000 Mức tăng trưởng năm 2011 IMF dự đoán mức khiêm tốn 1,5%, chung mức tăng khiêm tốn tỷ USD chi tiêu NC&PT Mức tăng trưởng kinh tế chi tiêu NC&PT tương tự mức Mỹ Đức đạt vòng ba năm qua trải qua thời kỳ phục hồi chậm chạp Nhiều trường đại học Nhật Bản gặp khó khăn tài tình trạng bán tư thục hóa vào năm 2004, suy thoái gần tài trợ phủ giảm sút Nhiều trường dựa vào tài trợ phủ cho nửa phí tổn vận hành Những quan nhỏ không thành công việc thu hẹp khoảng cách khoản quyên góp trợ cấp NC&PT, quan lớn lại thành công Với lượng dân số lứa tuổi 18 suy giảm với nguồn tài trợ bị suy giảm này, thấy nhiều trường đại học tư thục buộc phải đóng cửa sáp nhập với trường khác Mức tăng trưởng tương lai Nhật Bản với vị trí nước quyền công nghệ bị cản trở dân số già hóa Nước có tỷ lệ dân số 65 tuổi cao giới, với tỷ lệ 25% 30% tới năm 2020 Nhật Bản phải gặp nhiều thách thức kinh tế chậm chạp mức lương tăng cách đặn Nhiều sản phẩm thuê sản xuất bên nước châu Á khác để trì tính cạnh tranh, làm giảm hàm lượng chế tạo kinh tế - Giải pháp Nga: Tiếp theo chuyển giao sang kinh tế thị trường chuyển hóa hệ thống trị gần cuối kỷ trước, Nga trải qua mức tăng trưởng kinh tế mạnh Khi suy thoái toàn cầu diễn ra, Nga triển khai gói phục hồi quốc gia để làm giảm nhẹ chi phí xã hội suy thoái, trì hệ thống tài mạnh, hỗ trợ cho ngành công nghiệp chủ đạo Khoản cứu trợ trị giá 88 tỷ USD tương đương với 9% GDP năm 2009 Nga Cuộc suy thoái, cộng với vấn đề y tế gây sức ép, dân số già hóa vấn đề lượng an ninh, gây sức ép lên khả tiếp tục cung cấp tỷ phần 65% chi tiêu phủ cho NC&PT Tài trợ công nghiệp giảm từ 30% xuống 29% năm qua không cho thay khoản mát hỗ trợ NC&PT phủ Khu vực hàn lâm phủ hỗ trợ, với gần 60% số 1.134 trường đại học Nga phủ vận hành trường đại học lớn, cấp liên bang có kế hoạch trở thành trung tâm giáo dục trọng điểm cho vùng vĩ mô toàn quốc Tuy nhiên, khu vực hàn lâm góp chưa tới 7% cho tổng chi tiêu quốc gia cho NC&PT, nửa Mỹ Một vấn đề tác động tới NC&PT Nga phần lớn trang thiết bị nhà nghiên cứu sử dụng cũ kỹ; 25% 10 năm 12% 20 năm theo số liệu Nghiên cứu HSE Nhiều Cơ sở nghiên cứu Viện Khoa học Nga dự kiến nâng cấp tới năm 2008, tới năm 2010 dự án chưa hoàn thành Ngoài ra, tuổi trung bình nhà nghiên cứu Nga 49 tuổi, với 40% 55 tuổi Số lượng nhà nghiên cứu 59 70 tuổi tăng gấp đôi trong năm qua, số lượng 30 tuổi tăng 18% Về khía cạnh công nghiệp, Tổng thống Dmitry Medvedev thành lập Công viên khoa học Skolkovo phủ tài trợ ngoại ô Matxcova để mô theo mô hình Thung lũng Silicon Mỹ thu hút công ty công nghệ cao để đa dạng hóa kinh tế Nga dựa trữ lượng dầu mỏ khí đốt Nokia Microsoft gần thể quan tâm tới việc xây dựng trung tâm nghiên cứu Skolkovo Thành lập vào năm 2010, nhà quản lý Skolkovo sử dụng biện pháp cắt giảm thuế biện pháp khác để thu hút công ty nước ngoài, tuyên bố quy định công viên hoạch định để làm giảm công việc bàn giấy, 113 luật thông qua để hỗ trợ cho kinh tế đổi ngăn ngừa hình thành tệ nạn tham nhũng hành - Nước đứng đầu khu vực Mỹ Latinh: Braxin nước lớn đông dân khu vực Mỹ Latinh, với dân số 190 triệu người Nước kinh tế lớn với tốc độ tăng trưởng 27% từ 2002 tới 2008 Tuy nhiên, tổng chi tiêu quốc gia cho NC&PT nước lại phát triển chậm nhiều, mức 10% thời kỳ chiếm 1% tổng GDP Những yếu tố hạn chế mức tăng trưởng NC&PT Braxin gồm vấn đề tiếp cận tới nguồn vốn lãi suất cao, vận tải làm ngăn trở xuất hệ thống giáo dục không thích hợp làm triệt tiêu phát triển xã hội khả nhà nghiên cứu có kỹ năng, đặc biệt ngành Tỷ lệ tiến sỹ/dân số 15% thấp Đức 1/3 Hàn Quốc Chỉ 16% niên từ 28-24 tuổi theo học đại học Tuy vậy, tỷ phần Braxin báo khoa học giới tăng từ 0,8% năm 1992 lên 2,7% năm 2008 nhờ số lượng Tiến sỹ tăng lên Ngân sách liên bang cung cấp 38% tổng chi tiêu cho NC&PT Braxin, với ngành công nghiệp cung cấp 45% bang cung cấp 17% Một số lượng khoản đầu tư trực tiếp nước dựa NC&PT nhằm mục đích hỗ trợ cho nỗ lực marketing địa phương tiếp tục chi phối mức tăng trưởng NC&PT Braxin NC&PT thuộc ngành công nghiệp then chốt (1) Các ngành khoa học sống: ngành khoa học sống bao trùm toàn phạm vi ngành công nghiệp có liên quan, từ dược phẩm trang thiết bị y tế tới công nghệ sinh học Mặc dù hoạt động sáp nhập thu mua (M&A) giảm bớt phần nào, tiếp tục yếu tố xác định đầu tư NC&PT lĩnh vực Các công ty thu mua đơn nhanh chóng hợp lý hóa hoạt động NC&PT, vừa IP có lẫn danh mục NC&PT họ Các vụ thu mua phần lớn công ty dược phẩm lớn mua lại công ty công nghệ sinh học nhỏ cho mục tiêu riêng và/hoặc cho lực NC&PT nhanh Các hoạt động hậu sáp nhập, gồm cắt giảm, tái cấu đồng hóa toàn thể chi phí NC&PT, bổ sung thêm vào số lượng việc làm bị lĩnh vực dược phẩm vòng năm qua Một số cắt giảm tới từ Merck (hậu sáp nhập với Schering Plough), cắt giảm đóng cửa sở NC&PT toàn cầu với vai trò phần nỗ lực thống hoạt động lớn Hãng Pfizer (hậu sáp nhập với Wyeth) 60 thông báo cắt giảm lên tới tỷ USD ngân sách NC&PT vòng vài năm tới AstraZeneca vừa tuyên bố kế hoạch giảm ngân sách NC&PT tới tỷ USD vòng năm tới, Phòng thí nghiệm Abbott (sau mua Solvay) công bố kế hoạch khoản cắt giảm lớn NC&PT với 3500 việc làm toàn cầu Hãng Roche gần tuyên bố kế hoạch cắt giảm 4800 việc làm toàn cầu Xét khía cạnh hoạt động, xu hướng nhanh chóng phát triển hãng dược phẩm tái định hình lại hoạt động NC&PT Ba hãng dược phẩm lớn, Eli Lilly gần Merck Sanofi-Aventis, khởi động hợp đồng phát triển có phạm vi rộng quan trọng với Covance, tổ chức nghiên cứu theo hợp đồng lớn Tất ba hãng coi trọng tính hiệu linh hoạt thu từ hợp đồng (gồm chuyển giao sở NC&PT tài sản) cải thiện mạnh doanh thu phần chịu tác động danh mục NC&PT tương ứng Xu hướng quan trọng tiếp diễn phát triển ngày tăng nỗ lực NC&PT châu Á Cả Eli Lilly Sanofi-Aventis gần tuyên bố trung tâm NC&PT Trung Quốc kết hợp với Merck, Novartis, AstraZeneca hãng khác với hoạt động NC&PT quan trọng đặt Trung Quốc Singapo tiếp tục thu hút đầu tư NC&PT lĩnh vực dược phẩm, gồm trung tâm nghiên cứu Roche Ngoài hoạt động hợp tác cá thể, Eli Lilly, Merck Pfizer tuyên bố thiết lập Nhóm Nghiên cứu Ung thư (ACRG) châu Á Tổ chức phi lợi nhuận nâng cao nỗ lực khám phá nghiên cứu thuốc nhằm vào bệnh ung thư phổ biến châu Á Mặc dù nỗ lực NC&PT sinh dược phẩm châu Á tiếp tục vững mạnh, khu vực không tránh hoạt động tái cấu toàn cầu Vào tháng 10/2010, Eli Lilly tuyên bố đóng cửa Trung tâm Khám phá Thuốc Singapo hãng với vai trò phần kế hoạch đưa hoạt động kinh doanh toàn cầu hãng tiêu cự hiệu Hình Chi tiêu NC&PT khoa học sống toàn cầu Mỹ Chi cho NC&PT, tỷ USD Thế giới Mỹ Nguồn: R&D magazine, Battelle, EU R&D scoreboard 61 (2) Công nghệ thông tin: Như hầu hết ngành công nghiệp khác, chi tiêu vào NC&PT ngành công nghiệp phần mềm giảm suy thoái gần đây, giảm mức 1,5% toàn cầu 5% Mỹ năm 2009 Tuy nhiên NC&PT công nghiệp dự báo khôi phục lại mức tăng tương ứng vào năm 2010 2011 4,5% 7,5%, bị chi phối phần việc sử dụng ngày tăng phần mềm điều khiển nhúng phần mềm giao diện nhiều ứng dụng Viễn thông, ô tô, lượng, dược phẩm, ngân hàng tài chính, hàng không/quốc phòng ngành công nghiệp khác ngày dựa vào phần mềm để mô phỏng, thiết kế, vận hành kiểm soát sản phẩm, hệ thống phương thức chế tạo họ Đầu tư Mỹ vào NC&PT phần mềm chiếm 70% tổng toàn cầu Không có xu hướng giảm thực tỷ phần diễn vòng vài năm qua Hầu hết công ty lãnh đạo lĩnh vực phần mềm tập đoàn đa quốc gia, đầu tư NC&PT toàn cầu đẩy mạnh nước tiên tiến Xét triển vọng NC&PT, số xu hướng nổi, gồm phát triển thực điện toán đám mây, phát triển phức tạp hóa ứng dụng không dây/di động, phát triển mạng công nghệ thông tin phi đám mây nhúng thông minh vào hệ phần mềm phần cứng liên quan Do chất công nghệ phần mềm, nhiều số xu hướng giao thoa chồng chéo Hình Tổng chi tiêu NC&PT phần mềm/Internet/Dịch vụ máy tính toàn cầu Mỹ Chi cho NC&PT, tỷ USD Thế giới Mỹ Nguồn: R&D magazine, Battelle, EU R&D scoreboard (3)Điện tử/máy tính: Sự phức tạp chế tạo linh kiện điện tử yêu cầu phần lớn NC&PT doanh nghiệp dành cho phát triển phương thức chế tạo thường chi xung quanh vùng chế tạo địa phương Với thị phần 80 %, Intel trở thành nhà sản xuất vi xử lý lớn giới Tập đoàn gần mở sở lắp ráp thử nghiệm chip trị giá tỷ USD Việt Nam vòng tuần mở nhà máy chế tạo linh kiện bán dẫn trị giá 2,5 tỷ USD Đại Liên, Trung Quốc Cơ sở Việt Nam vùng lắp ráp thử nghiệm thứ Intel Các lực chế tạo quy mô lớn NC&PT liên tục Intel cho phép công ty nâng cao hiệu suất chế tạo giữ khoảng cách vượt trội với địch thủ Gần đây, công ty hợp tác với Đài Loan để thành lập 62 phòng nghiên cứu điện toán Internet trị giá nhiều triệu USD Intel cho biết công ty hợp tác với Ủy ban Khoa học Quốc gia Đài Loan trường đại học hàng đầu Đài Loan để thành lập trung tâm nghiên cứu điện toán đám mây với chi phí ước ính 24 triệu USD vòng tới năm tới Một công ty khác, Advanced Micro Device (AMD) nỗ lực trở thành đối thủ Intel, với thị phần nhỏ (20%), công ty gặp nhiều bất lợi Với đầu tư NC&PT gấp lần AMD vào năm 2010, Intel sản xuất phát triển hệ chip phức tạp hơn, nhỏ công suất cao so với AMD Tuy nhiên, AMD không nhường thị trường vi xử lý cho Intel Công ty thu mua ATI vào năm trước với giá 5,4 tỷ USD sử dụng NC&PT để phát triển APU kết hợp CPU với GPU chip “siêu silicon” Trong Intel AMD đầu tư NC&PT họ vào việc phát triển thiết bị vi xử lý quy trình chế tạo chúng, Apple đầu tư vào phát triển sản phẩm sử dụng linh kiện có sẵn Các hệ thống sản phẩm mà họ phát triển vài năm qua iPod, iPad iPhone, với dòng máy tính di động Mac, tạo dòng sản phẩm tạo nhu cầu chưa có trước Chiến lược NC&PT có độ rủi ro chiến lược chuyên sâu vốn Intel AMD, lại thiên tính cạnh Phản ứng Apple sử dụng tốc độ NC&PT lợi cạnh tranh Công ty liên tục phát triển bảng nâng cấp công bố với thời gian ngắn giữ cho đối thủ bị tụt lại sau Thành công lớn phương pháp cho phép Apple thuê hàng ngàn nhân công để hỗ trợ cho hoạt động tăng mức đầu tư NC&PT (lên tới 34% hay gần 500 triệu USD năm qua) Qualcomm nhà chế tạo chip tập trung đầu tư NC&PT vào chipset di động cho điện thoại di động Công ty chi tiêu mạnh vào việc giảm giá thành sản xuất chip Gần đây, công ty tuyên bố thành lập trung tâm NC&PT Đài Loan để tiếp cận tới thị trường điện thoại di động phát triển mạnh Trung Quốc Hình Tổng chi tiêu NC&PT điện tử/phần cứng máy tính Chi cho NC&PT, tỷ USD Thế giới Mỹ Nguồn: R&D magazine, Battelle, EU R&D scoreboard (4)Hàng không vũ trụ/An ninh/Quốc phòng: Không lĩnh vực có kết nối mạnh mẽ với đầu tư NC&PT công hàng không vũ trụ, an ninh quốc phòng Mỹ nhiều nước khác dành khoản đầu tư khổng lồ cho NC&PT liên 63 quan tới an ninh quốc phòng hàng năm Để minh họa, phủ Mỹ chi thêm cho NC&PT quốc phòng vào năm 2011 (khoảng 80 tỷ USD) nhiều tất ước tính tổng NC&PT (chính phủ, công ty giới học viện) tất nước giới ngoại trừ tốp nước hàng đầu Tác động khoản đầu tư lên ngân sách hoạt động NC&PT nội công ty định hướng đằng sau rõ ràng Hình Tổng chi tiêu NC&PT Vũ trụ/An ninh/Quốc phòng Chi cho NC&PT, tỷ USD Thế giới Mỹ Nguồn: R&D magazine, Battelle, EU R&D scoreboard (5) Năng lượng: NC&PT Năng lượng bao trùm phạm vi rộng từ nhiên liệu hóa thạch tới nhiên liệu tái tạo, từ sản xuất tới tích trữ, từ sử dụng tới tiêu dùng Những công nghệ thị trường tương đối chuyên biệt Kết là, tài trợ NC&PT không hoàn toàn thay ngành lượng Đầu tư NC&PT công nghiệp Mỹ phản ánh hỗn hợp nhiên liệu hóa thạch, tái tạo hạt nhân, định hướng kết hợp động lực, gồm khám phá mức độ tiếp cận trữ lượng nhiên liệu hóa thạch, sách khuyến khích tài cho NC&PT lượng tái tạo v.v tạo đa dạng hóa bên công ty Ví dụ, ba công ty dầu khí lớn Mỹ đầu tư mạnh vào lượng tái tạo, đáng ý vào lĩnh vực nhiên liệu sinh học Mức độ chi tiêu NC&PT ngành lượng Mỹ nhỏ kỳ hạn tuyệt đối với vai trò tỷ lệ doanh thu (0,3%) so với ngành công nghệ khác Ví dụ, tổng lượng đầu tư khu vực tư nhân tất dạng nghiên cứu lượng nhỏ nửa lượng đầu tư NC&PT khoa học sống Đồng thời, hợp tác công-tư thương mại hóa cần thiết để triển khai đổi lượng quy mô, phủ kiểm soát việc sản xuất lượng công suất phân phối (trừ trữ lượng nhiên liệu hóa thạch đất liên bang) Khu vực tư nhân thiếu nguồn lực hoàn chỉnh để thực nghiên cứu cần để giải nhu cầu đòi hỏi ngày tăng lĩnh vực công nghệ lượng Nhận thức tầm quan trọng động lực NC&PT liên bang lĩnh vực này, Ủy ban Đổi Năng lượng Mỹ kêu gọi tăng gấp lần đầu tư lên 16 tỷ USD/năm Đây thách thức lớn thời điểm ngân sách liên bang phải chịu áp lực đặc biệt 64 Hình Tổng chi tiêu NC&PT lượng Chi cho NC&PT, tỷ USD Thế giới Mỹ Nguồn: R&D magazine, Battelle, EU R&D scoreboard (6) Vật liệu tiên tiến: Các công ty vật liệu hóa chất công nghiệp tham gia vào phạm vi rộng hoạt động NC&PT người sử dụng phải dựa vào tập hợp công nghệ vật liệu chứng minh theo cách thức độc đáo Các vật liệu phải đáp ứng cải tiến hiệu suất liên tục mặt tỷ số độ bền/trọng lượng, hiệu chi phí, chế tạo bền vững, phát thải khí nhà kính thấp Một báo cáo gần OECD tập trung vào số lĩnh vực nghiên cứu vật liệu, gồm vật liệu tới hạn, gỗ, nhôm plastic Trong lĩnh vực vật liệu tới hạn, trọng tâm nhằm vào antimony, beryli, paladi platin - vật liệu sử dụng nhiều điện thoại di động có nguồn cung hạn chế Vấn đề sử dụng cung cấp vật liệu tới hạn có mối liên hệ chặt chẽ tới đổi vận chuyển liên biên giới chất thải độc hại thiếu hụt thúc đẩy đổi lĩnh vực vật liệu Đối với nghiên cứu vật liệu, công nghệ nano lĩnh vực phát triển mạnh năm 2010 2011 Tại Mỹ, Sáng kiến Công nghệ Nano Quốc gia (NNI) tiếp tục đạt hậu thuẫn hai đảng Quốc hội Chính phủ với 1,7 tỷ USD tài trợ thường niên phủ rải khắp 15 quan phủ, từ Bộ Năng lượng NASA Bộ Tư pháp Ngoài khoản 1,7 tỷ USD tổng đầu tư NNI năm 2009, Đạo luật Tái đầu tư phục hồi nước Mỹ cung cấp thêm 511 triệu USD cho nghiên cứu công nghệ nano đầu tư hạ tầng từ 2009 tới 2011 Hình 6: Tổng chi tiêu NC&PT hóa chất vật liệu tiên tiến Chi cho NC&PT, tỷ USD 65 Thế giới Mỹ Nguồn: Tạp chí NC&PT Battelle, Niêm yết NC&PT EU KẾT LUẬN Tăng trưởng toàn cầu Nền kinh tế toàn cầu chuyển hướng từ giai đoạn phục hồi mạnh để bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm ổn định Tăng trưởng hầu phát triển định hướng theo cách khắc phục hạn chế công suất, nước thu nhập cao phát triển châu Âu Trung Á tốc độ tăng trưởng bị cản trở chất tập trung tái thiết uể oải chậm chạp Trong môi trường đó, sách công cần chuyển hướng từ chỗ kích thích nhu cầu ngắn hạn sang biện pháp nhằm tạo thêm nhiều việc làm cách củng cố tiềm cung ứng kinh tế Cả nước phát triển phát triển cần phải thận trọng để giảm đến mức tối thiểu tác động bất lợi từ bên hành động sách đối nội Trong Mỹ, châu Âu quốc gia châu Á tất thực chương trình kích thích kinh tế thời kỳ suy thoái nhằm hỗ trợ cho kinh tế mình, Mỹ nước thuộc châu Âu phải vật lộn với kinh tế yếu nạn thất nghiệp cao với hậu phải trả giá cho chương trình kích thích kinh tế tương lai Tỷ lệ lãi suất thấp, quy định luật pháp tăng cường biện pháp khuyến khích khác gần không thành công việc khôi phục lại niềm tin kinh tế thuộc quốc gia phương Tây việc lôi kéo doanh nghiệp thực khoản đầu tư mạnh vào NC&PT Châu Âu trải qua khó khăn đặc biệt phải nỗ lực hỗ trợ cho kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề Hy Lạp Ailen Chi tiêu NC&PT toàn cầu Tiếp theo cắt giảm tổng chi tiêu NC&PT hầu hết kinh tế tiên tiến thời kỳ suy thoái toàn cầu 2008 - 2009, tăng trưởng chi tiêu NC&PT dự báo khôi phục trở lại năm 2010 2011 mức sụt giảm Tốc độ tăng trưởng chi tiêu NC&PT nhanh quốc gia châu Á chậm lại chút thời kỳ suy thoái dự báo tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao nhiều lần so với kinh tế tiên tiến Toàn cầu hóa NC&PT tiếp diễn Tiến trình toàn cầu hóa NC&PT tiếp diễn, tổ chức công nghiệp toàn giới di dời tổ chức NC&PT xây dựng sở NC&PT địa điểm bên Những thay đổi thực gây tác động đến sở hạ tầng NC&PT tổ chức nước Với quy mô nhỏ, vài tổ chức mạnh Trung Quốc Ấn Độ bắt đầu toàn cầu hóa hoạt động NC&PT nhằm tiến hành marketing toàn cầu tăng doanh thu Khoảng cách khoa học thu hẹp dần Trong cấu trúc NC&PT doanh nghiệp dần vươn phạm vi toàn cầu, kết đầu khoa học Tỷ lệ gia tăng số sáng chế ấn phẩm khoa học kinh tế 66 trở nên nhanh gấp nhiều lần so với kinh tế tiên tiến Trong số trường hợp, kết đầu khoa học từ quốc gia số lĩnh vực công nghệ cụ thể vượt tiêu từ kinh tế tiên tiến NC&PT công nghiệp Trong lĩnh vực NC&PT khoa học sống, hầu hết số tích cực liên quan đến tăng trưởng Mỹ toàn cầu nhiều năm tới Đầu tư NC&PT phủ ngành công nghiệp lĩnh vực tiếp tục gia tăng nhằm trì vị trí cạnh tranh mạnh mẽ Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tiến không ngừng công nghệ ngành công nghiệp chi phối tăng trưởng NC&PT mạnh mẽ lên hai số, công ty nước nỗ lực để theo kịp tốc độ tăng công nghệ Trong lĩnh vực điện tử, nước cố gắng để kiểm soát chi phí cách di dời địa điểm chế tạo NC&PT đến nơi có chi phí thấp Trung tâm Xử lý Phân tích Thông tin TÀI LIỆU THAM KHẢO "Economic Global Prospect: Fiscal Headwinds and Recovery" The World Bank, Volume 1, Summer 2010 "Economic Global Prospect: Navigating Strong Currents" The World Bank, Volume 2, 1/2011 International Monetary Fund: "World Economic Outlook: Recovery, Risk, and Rebalancing" 10/2010 OECD Economic Outlook Volume 2010/2 OECD 2010 2011 Global NC&PT Funding Forecast R&D Magazine, 12/2010 67 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ CHI TIÊU NC&PT TOÀN CẦU TRONG NĂM 2011 Tổng luận số 1/2011 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Triển Vọng Kinh Tế Và Chi Tiêu Nghiên Cứu Và Phát Triển Toàn Cầu Trong Năm 2011, Triển Vọng Kinh Tế Và Chi Tiêu Nghiên Cứu Và Phát Triển Toàn Cầu Trong Năm 2011, Triển Vọng Kinh Tế Và Chi Tiêu Nghiên Cứu Và Phát Triển Toàn Cầu Trong Năm 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay