Đồ án chi tiết máy

75 177 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:20

Đồ án chi tiết máy: Thiết kế hộp giảm tốc trục vít bánh vít giới thiệu thiết kế hộp giảm tốc trục vít bánh vít với các nội dung về tính toán chọn động cơ và tỉ số truyền, tính toán bộ truyền đai, thiết kế bộ truyền trong hộp giảm tốc, kiểm tra bôi trơn ngâm dầu, kiểm nghiệm then, chọn ổ lăn và nối trục, thiết kế vỏ hộp và các chi tiết phụ, chọn dầu bôi trơn và dung sai lắp ghép. Chọn động cơ là công việc đầu tiên trong quá trình tính toán thiết kế chi tiết máy. Việc chọn động cơ phù hợp có ảnh hưởng rất nhiều đến các công việc sau này. Đặc biệt là bản vẽ chi tiết. 1* Chọn động cơ điện một chiều a Xác định công suất đặt trên trục động cơ : Pđc *Điều kiện để chọn công suất động cơ là: Pđc>Pyc Trong đó Pyc=Ptd= với Pct là công suất trên trục công tác *Do bộ truyền có 2 tải đối xứng và sử dụng bộ truyền xích nên ta có Pct= Do lực kéo băng tải 2F=10000 N vận tốc băng tải v=0.3 m/s Vậy Pct= =3,95 kw *Hiệu suất truyền động là Với othiệu suất ổ trượt olhiệu suất ổ lăn x hiệu suất bộ truyền xích kn hiệu suất khớp nối brt hiệu suất bánh răng trụ brc hiệu suất bánh răng côn Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN MỤC LỤC: Phần 1: tính toán động học I -chọn động cơ………………………………………………………… -Chọn động điện chiều……………………………………….3 –điều kiện chọn động cơ…………………………………………… II-phân phối tỷ số truyền…………………………………………………5 1-xác định tỷ số truyền chung………………………………………….5 2-tính toán cấc thông số hình học…………………………………… Phần 2- thiết kế hộp giảm tốc bánh côn trụ cấp……8 I-chọn vật liệu ………………………………………………………… II-Xác định ứng suất cho phép………………………………………… III-Tính truyền bánh côn thẳng…………………………… 10 1-Xác định chiều dài côn ngoài…………………………………… 10 2-Xác định thông số ăn khớp……………………………………….10 3-kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc…………………………………… 11 4-kiểm nghiệm độ bền uốn………………………………………….13 5-kiểm nghiệm tải………………………………………… 14 6-thông số kích thước truyền cấp nhanh…………………… 15 IV- Tính truyền bánh trụ nghiêng…………………………… 16 1-chọn vật liệu………………………………………………………16 2-Xác định thông số truyền………………………………….16 3-kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc…………………………………… 17 4-kiểm nghiệm độ bền uốn………………………………………… 19 5-kiểm nghiệm tải……………………………………………20 6-thông số kích thước truyền cấp nhanh…………………… 20 7-điều kiện bôi trơn………………………………………………….20 Phần 3-tính toán thiết kế truyền xích…………………21 I-chọn loại xích…………………………………………………… 21 II- Xác định thông số xích truyền………………… 21 1-Xác định số đĩa xích…………………………………………21 2-Xác định bước p …………………………………………….21 3-tính sơ khoảng cách trục:………………………………………22 4-Xác định số mắt xích x……………………………………………22 III- Kiểm nghiệm xích độ bền…………………………………… 23 IV -Tính đường kính đĩa xích……………………………………… 23 1-Đường kính vòng chia đĩa xích……………………………………23 2-Xác định đường kính đỉnh đĩa xích……………………………….24 Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN 3-Xác định đường kính vòng đáy……………………………………24 V - Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc………………………… 24 VI - Các lực tác dụng lên trục………………………………………25 Phần IV: Tính toán thiết kế trục………………………….25 I - Chỉ tiêu tính toán…………………………………………………25 II- Trình tự thiết kế………………………………………………… 25 1-Xác định sơ đồ đặt lực………………………………………….26 2-Tính sơ đường kính trục…………………………………….28 3-Xác định khoảng cách gối đỡ điểm đặt lực……… 28 4-Tính toán cụ thể……………………………………………… 30 Phần V: Tính chọn ổ lăn…………………………………50 I-Tính ổ theo trục 1…………………………………………………50 1-chọn loại ổ lăn……………………………………………… 50 2-chọn kích thước ổ lăn a-chọn ổ lăn theo khả tải động 50 b-chọn ổ lăn theo khả tải tĩnh….53 II-Tính ổ theo trục 2…………………………………………………53 1-chọn loại ổ lăn…………………………………………………54 2-chọn kích thước ổ lăn a-chọn ổ theo khả tải động…….54 b-chọn ổ theo khả tải tĩnh… 56 II-Tính ổ theo trục 3…………………………………………………56 1-chọn loại ổ lăn…………………………………………………56 2-chọn kích thước ổ lăn a-chọn ổ theo khả tải động……56 b-chọn ổ theo khả tải tĩnh…… 58 Phần VI:Kết cấu vỏ hộp……………………………… 58 I-Vỏ hộp…………………………………………………………… 58 1-Tính kết cấu vỏ hộp……………………………………………58 2-Kết cấu bánh …………………………………………….58 3-Kết cấu nắp ổ………………………………………………….58 II-Một số chi tiết khác ………………………………………………60 1-Cửa thăm…………………………………………………… 60 2-Nút thông hơi…………………………………………………61 3-Nút tháo dầu………………………………………………… 61 4-Kiểm tra tra mức dầu ……………………………………… 61 5-Chốt định vị………………………………………………… 61 6-Ống lót nắp ổ………………………………………………62 7-bulông vòng………………………………………………… 62 Phần VII:Bôi trơn hộp giảm tốc………………………….63 Phần VIII:Xác định chọn kiểu lắp……………… 64 Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Phần1: Tính toán động học chọn động I- Chọn động công việc trình tính toán thiết kế chi tiết máy Việc chọn động phù hợp có ảnh hưởng nhiều đến công việc sau Đặc biệt vẽ chi tiết 1* Chọn động điện chiều 〉 a Xác định công suất đặt trục động : Pđc *Điều kiện để chọn công suất động là: Pđc>Pyc Trong Pyc=Ptd= Pct * β η với Pct công suất trục công tác *Do truyền có tải đối xứng sử dụng truyền xích nên ta có 2* F *v 1000.n Pct= Do lực kéo băng tải 2F=10000 N vận tốc băng tải v=0.3 m/s Vậy Pct= 10000 * 0.3 1000.076 =3,95 kw *Hiệu suất truyền động n η = ∏ η i = η ot2 * η x2 * η ol3 * η brt * η brc * η k i =1 Với η η ot hiệu suất ổ trượt ol hiệu suất ổ lăn x hiệu suất truyền xích kn hiệu suất khớp nối η η η brt hiệu suất bánh trụ Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN Đồ án chi tiết máy η ĐỖ VĂN HUÂN hiệu suất bánh côn brc ηot bảng Số lượng Giá trị 0.985 ηol 0.993 ηx 0.93 ηkn 0.99 ηbrt 0.97 ηbrc 0.96 Hiệu suất Vậy ta có: η = 0.9852*0.9933*0.932*0.99*0.97*0.96 = 0.76 *Hệ số tải trọng tương đương : β β  n  Pi  t i ∑   *  i =1  P1  t ck      β  n  Ti  t i ∑   *  i =1  T  t ck      = Do P tỉ lệ T nên ta có = = Pyc ≈ *nđb nsb *Tk/Tdn >Tmm/T1=1.5 Dựa vào bảng P1-3 trang 236 sách “ tính toán thiết kế hệ dẫn động khí” tập (TK1) Ta chọn loại động có nđb=1500 v/ph pyc= 4.46 kw bảng Kí hiệu động Công suất động (kw) Số vòng quay động (v/ph) 4A112M4Y3 5.5 kw 1425 v/ph Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Tỷ số Tk/Tdn=2.0 Do Pđc>Pyc & Tk/Tdn>Tmm/T1=1.5 Nên động 4A112M4Y3 thoả mãn yêu cầu Phân phối tỷ số truyền II- 1* Xác định tỷ số truyền chung 1425 19.10 uch= nđc/nct = =74.6 lại có uch=uh*ung chọn trước tỷ số truyền truyền xích ung=3 74.6 suy tỷ số truyền uh= =24.8 *xác định u1,u2 với u1 tỷ số truyền cặp bánh côn (cấp nhanh) u2 tỷ số truyền cặp bánh trụ (cấp chậm) ta chọn Kbe=0.3 ψ =1.2 [K01]= [K02] Ck=1.1 bd2 ⇒ λ k ⇒ = 2.25 *ψ bd * [ K 02 ] (1 − K be ) * K be * [ K 01 ] = 2.25 *1.2 (1 − 0.3) * 0.3 =12.9 λk * C = 12.9 *1.1 = 17.1 k từ đồ thị h3.21(TK1) ta tìm U sb U *U U1 = 4.7  U = 4.2 74.6 = 3.8 4.7 * 4.21 ta tính lại Ung= = 2*Tính toán thông số hình học Nguyên tắc Pi :tính từ trục công tác trục động Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Ni:tính từ trục động đến trục công tác *Tính công suất trục Ta có: Công suất trục công tác Pct= 3.95 kw Pct 3.95 = η otη x 0.985 * 0.93 Công suất trục III :P3= Công suất trục II :P2= Công suất trục I =4.31 kw P3 4.31 = = ηbrt *ηol 0.97 * 0.993 :P1= P2 4.47 = = ηbrt *ηbrc 0.97 * 0.96 4.47 k w 4.80 kw Công suất trục động P’đc= P1 4.80 = = ηol *η kn 0.993 * 0.99 4.88 kw *Tính số vòng quay trục Ta có : Số vòng quay trục động là:nđc =1425 v/ph Số vòng quay trục I là: n1= Số vòng quay trục II là: n2= ndc = Ukn nđc=1425 v/ph n1 1425 = = u1 4.7 303.2 v/ph n2 303.2 = = u2 4.2 Số vòng quay trục III :n3= Số vòng quay trục công tác là: 72.8 v/ph n3 72.8 = Ung 3.8 nct= *Tính mômen xoắn trục Ta có: Trên trục động cơ: = 19.10 v/ph Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Pdc' 4.88 = 9.55 *106 * = 32704.5 ndc 1425 Tđc=9.55*106* Trên trục I là: T1=9.55*106* P1 4.80 = 9.55 *106 * = 32168.4 n1 1425 Trên trục II là: T2=9.55*106* trục tỷ số truyền Công suất P kw số vòng n v/ph Momen xoắn T N.mm trục đc P3 4.31 = 9.55 *106 * = 565391.4 n3 72.8 N.mm N.mm Pct 3.95 = 9.55 *106 * = 1975000 nct 19.10 Trục I Uk=1 N.mm P2 4.47 = 9.55 *106 * = 140793.2 n2 303.2 Trên trục III là: T3=9.55*106* Trên trục công tác: Tct=9.55*106* Vậy ta có bảng sau: N.mm Trục II U1=4,7 N.mm Trục III U2=4,2 Trục Công tác Ux=3,8 4.88 4.80 4.47 4.31/2 1425 1425 303.2 72.8 32704.3 32168.4 140793.1 565391.4/ 3.95 19.10 1975000 Phần II: Thiết kế hộp giảm tốc bánh côn Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN trụ cấp *Số liệu đầu vào P1=4.80 kw P2=4.47 kw n1=1425 v/ph n2=303.2 v/ph uh=19.3 ta tìm u1=4.7 u2=4.2 lh=10000 tải trọng thay đổi theo sơ đồ I- Chọn vật liệu Do yêu cầu đặc biệt nên theo 6.1 (tr90 TK1) Bánh nhỏ: thép 45 cải thiện đạt độ rắn HB=241…285 σ σ Có b1=850 Mpa ch1=580 Mpa Bánh lớn: thép 45 cải thiện đạt độ rắn HB=192…240 Có σ =750 Mpa b1 σ =450 Mpa ch1 II - Xác định ứng suất cho phép Theo bảng 6.2(tr94 TK1) với thép cải thiện đạt độ rắn HB=180…350 ta có σ H0 lim = HB + 70 δ H = 1 σ F0 lim = 1.8HB δ F = 1.75 Chọn dộ rắn bánh nhỏ HB1 =245 Chọn dộ rắn bánh nhỏ HB2 =230 Khi σ H0 lim1 = * 245 + 70 = 560 Mpa  σ F lim1 = 1.8 * 245 = 441Mpa σ H0 lim = * 230 + 70 = 530 Mpa  σ F lim = 1.8 * 230 = 414Mpa Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 10 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN -Tra bảng phụ lục P2.11[1]/256, với cỡ trung ta chọn ổ đũa côn α = 13,50 1dãy có kí hiệu 7306 có: Co = 29,9(kN); C = 40,0(kN); ⇒ e = 1,5tgα = 1,5.tg13,50 = 0,36 Số vòng quay trục : n = 303,2(vg/ph) m d C =Q L Tuổi thọ : = (triệu vòng) Q = ( X V Fr + Y Fa ) K t K d Tải trọng động quy ước : Với V=1; Kt =1; Kd=1,1; Ta xác định X,Y : Fr21 Fr20 Fs20 Fs21 Fat Lực hướng tâm: Lực dọc trục lực hướng tâm gây ra: Theo CT bảng 11.5: Vì: Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 61 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Tính tỉ số : → X = 0.4;Y0 = 1.67 → X = 1;Y1 = Tra bảng 11.4[1]/214 Tải trọng quy ước ổ ổ là: Q0 = ( X V Fr 20 + Y0 Fa ).K t K d = (0,4.1.2063,5+ 1,67.2745,25).1,1.1 = 5950,9(N) Q1 = ( X 1.V Fr 21 + Y1.Fa1 ).K t K d = (1.1.3872,9 + 0).1,1.1 = 4260,1(N) Như cần tính cho ổ ổ chịu lực lớn :Q0 = 5950,9 (N) Tải trọng tương đương: m m Q  L Q  L Qim Li m = Q01 m  01  h1 +  02  h ∑ Li  Q01  Lh  Q01  Lh QE = = (N) ≈24,9 (kN) ⇒ C d < C = 40,0( kN ) Cd < C, chênh lệch không nhiều ( < Co = 29,9(kN) Với ổ ta có : Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 62 Fr 20 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Qt = X Fr 21 + Y0 Fa1 = 0,5.3872,9 + 0,916.1157,22 = 2996< < Co = 29,9(kN) Vậy khả tải tĩnh ổ đảm bảo III.TÍNH Ổ THEO TRỤC 1.CHỌN LOẠI Ổ LĂN Lực hướng tâm ổ lăn: Fr 21 Trục chịu tải trọng dọc trục Fa4 = 1406,5(N) có dol=45mm ta chọn ổ bi đỡchặn cỡ nhẹ hẹp có kí hiệu 36209 có C=32.3kN Co=25.0kN α =12o 2.CHỌN KÍCH THƯỚC Ổ LĂN a.CHỌN Ổ THEO KHẢ NĂNG TẢI ĐỘNG Số vòng quay trục : n = 72.8(vg/ph) m d C =Q L Tuổi thọ : = (triệu vòng) Tải trọng động quy ước : Q = ( X V Fr + Y Fa ) K t K d Với V=1; Kt =1; Kd=1,1; Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 63 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Ta xác định X,Y : Fr21 Fr20 Fs20 Fs21 Fat Ta có lực dọc trục Fa4 = 1406,5(N) Tra bảng 11.4[1]/213 ta e = 0,37 lực dọc trục Fa0=Fs1-Fat=2446,2-1406,5=1039,7NFs1 Do Fa1 =2714,2N Tỉ số : X1=1; Y1=0 ⇒ X = 0,45;Y = 1,46 (bảng 11.4[1]/213) Tải trọng quy ước ổ ổ là: Q0 = ( X V Fr 30 + Y0 Fa ).K t K d = (1.1.3534,3+0).1,1.1 = 3888,3(N) Q1 = ( X 1.V Fr 31 + Y1.Fa ).K t K d = (0,45.1.6611,42 + 1,46.1406,5).1,1.1 = 5531,5(N) Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 64 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Như cần tính cho ổ ổ chịu lực lớn :Q1 = 5531,5(N) Tải trọng tương đương: m m Q  L Q  L Qim Li m = Q01 m  01  h1 +  02  h ∑ Li  Q01  Lh  Q01  Lh QE = = (N) =>=20.8Kn ⇒ C d < C = 32,3(kN ) Như ổ lăn chọn thỏa mãn khả tải động b.CHỌN Ổ THEO KHẢ NĂNG TẢI TĨNH Qt ≤ C Theo CT11.18[1]/219 : Tra bảng 11.6[1]/221, với ổ bi đỡ chăn :v X0 = 0,5 ; Y0 =0,47 Theo CT11.19 CT11.20 ta có: Với ổ ta có : Qt = X Fr 30 + Y0 Fa α =12 = 0,5 3534,3 + 0,47.1406,5 = 2428,2< < Co = 25,0(kN) Với ổ ta có : Qt = X Fr 31 + Y0 Fa = 0,5.6611,42+ 0,47.1406,7= 3966,7 < < Co = 25,0(kN) Vậy khả tải tĩnh ổ đảm bảo Fr 30 Fr 31 PHẦN 5: KẾT CẤU VỎ HỘP I.VỎ HỘP 1.TÍNH KẾT CẤU CỦA VỎ HỘP Chỉ tiêu hộp giảm tốc độ cứng cao khối lượng nhỏ Chọn vật liệu để đúc hộp giảm tốc gang xám có kí hiệu GX15-32 Chọn bề mặt ghép nắp thân qua tâm trục 2.KẾT CẤU BÁNH RĂNG Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 65 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Chọn phương pháp rèn dập để chế tạo phôi bánh răng, vật liệu thép C45 3.KẾT CẤU NẮP Ổ Dùng phương pháp đúc để chế tạo nắp ổ, vật liệu GX15-32 Tên gọi Chiều dày:-Thân hộp δ Nắp hộp δ1 Gân: Chiều dày gân e Chiều cao gân h Độ dốc Biểu thức tính toán Chọn δ = 8mm δ = 0,9.δ = 0,9.8 = 7,2(mm) Chọn δ1 = 8mm e = (0,8 → 1).δ = (0,8 → 1).8 = 6, → 8( mm) Chọn e = 7mm h ≤ 5δ = 40 (mm), chọn h= 50mm Khoảng Đường kính : Bulông nền, d1 Bulông cạnh ổ,d2 Bulông ghép bích nắp thân,d3 Vít ghép nắp ổ, d4 Vít ghép nắp cửa thăm, d5 d1 > 0,04.a w + 10 =0,04.160 + 10 = 16,4>12 Chọn d1 =16mm, chọn bulông M16 d2=0,8d1 = 0,8.16= 12,8(mm), chọn d2=12mm chọn bulông M12 d3 = (0,8÷ 0,9).d2 =9,6-10,8(mm) ⇒ chọn d3 = 10 chọn bulông M10 d4 = (0,6 ÷ 0,7)d2=(0,6 ÷ 0,7)12 = 7,2-8,4(mm) Chọn d4 = 8mm chọn vít M8 d5 =( 0,5 ÷ 0,6)d2=( 0,5 ÷ 0,6)12= 6-7,2(mm) Chọn d5 = 8mm chọn vít M8 Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 66 Đồ án chi tiết máy Mặt bích ghép nắp thân: -Chiều dày bích thân hộp, S3 -Chiều dày bích nắp hộp, S4 -Bề rộng bích nắp hộp, K3 Mặt đế: -Chiều dày phần lồi S1 -Bề rộng mặt đế hộp q Khe hở chi tiết -Giữa bánh thành hộp -Giữa đỉnh bánh lớn với đáy hộp -Giữa mặt bên bánh với Số lượng bu lông nền, Z ĐỖ VĂN HUÂN S3 =(1,4-1,8)d3 = (1,4-1,8)10 = 14 – 18(mm) Chọn S3 = 16mm S4 = ( 0,9 ÷ 1) S3 =( 0,9 ÷ 1)15 = 13,5-15(mm) Chọn S4 = 16mm K = K − (3 → 5) = (22+18 + 4) – = 35(mm) K = E + R2 + (3 → 5) Với =37.8->39.8 K = 39(mm ) S1 = (1,3 ÷ 1,5) d1=(1,3 ÷ 1,5)16 = 20,8-24(mm) Chọn S1 = 23mm K1 ≈ 3.d1≈3.16 = 48(mm) q≥ k1 + 2.δ = 48 +2.8 = 64 mm ∆ ≥ ( 1,2).δ = (1 1,2)8 = 9,6 mm Chọn ∆ = 9mm ∆1 = (3…5) δ = (3…5).8 = 24…40 mm Chọn ∆1 = 25 [mm] ∆2 > δ =8, lấy ∆2 =9 mm Z = ( L + B ) / ( 200 ÷ 300) ≈ 600+200/ 200; chọn Z = Sơ chọn L=600, B=200(L,B:chiều dài rộng hộp II.MỘT SỐ CHI TIẾT KHÁC 1.CỬA THĂM Để kiểm tra, quan sát tiết máy hộp lắp ghép để đổ dầu vào hộp, đỉnh hộp có lắp cửa thăm Dựa vào bảng 17-5[2]/90 Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 67 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN ta chọn kích thước cửa thăm hình vẽ: 125 100 87 75 100 150 2.NÚT THÔNG HƠI Khi làm việc nhiệt độ hộp tăng lên, để giảm áp suất điều hòa không khí bên bên hộp, người ta dùng nút thông Nút thông lắp nắp cửa thăm(hình vẽ nắp cửa thăm) Theo bảng 176[2]/91 ta chọn kích thước nút thông sau: A B C D E G H I K L M N O P Q R S M27x2 15 30 15 45 36 32 10 22 32 18 36 32 3.NÚT THÁO DẦU Sau thời gian làm việc, dầu bôi trơn chứa hộp bị bẩn bị biến chất, phải thay dầu Để tháo dầu cũ, đáy hộp có lỗ tháo dầu Lúc làm việc lỗ bít kín nút tháo dầu Dựa vào bảng 17-7[2] ta chọn nút tháo dầu có kích thước hình vẽ 23 68 26 M16 19,6 Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ12VĂN 11 17 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN 4.KIỂM TRA MỨC DẦU Để kiểm tra mức dầu hộp ta dùng que thăm dầu, que thăm dầu có kết cấu kích thước hình vẽ 30 12 12 18 5.CHỐT ĐỊNH VỊ Mặt ghép nắp thân nằm mặt phẳng chứa đường tâm trục Lỗ trụ lắp nắp thân hộp gia công đồng thời, để đảm bảo vị trí tương đối nắp thân trước sau gia công lắp ghép, ta dùng chốt định vị, nhờ có chốt định vị xiết bulông không làm biến dạng vòng ổ Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 69 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN 6.ỐNG LÓT VÀ NẮP Ổ Ống lót dùng để đỡ ổ lăn, để thuận tiện lắp ghép điều chỉnh phận ổ, đồng thời tránh cho ổ khỏi bụi bặm, chất bẩn, ống lót làm vật liệu GX15-32, ta chọn kích thước ống lót sau: -Chiều dày δ = 6…8 mm, ta chọn δ = 8mm -Chiều dày vai δ1 chiều dày bích δ2 δ1 = δ2 = δ - Đường kính lỗ lắp ống lót: D’ = D +2 δ = 67 +16 = 83 [mm] -Theo bảng 18-2[2] chọn vít M8 số lượng D3 D2 7.BU LÔNG VÒNG Để nâng vận chuyển hộp giảm tốc nắp thân thường lắp thêm bulông vòng Kích thước bulông vòng chọn theo khối lượng hộp giảm tốc.Với Re = 138,03 tra bảng 18-3b[2] ta có Q = 271,6(kG), theo bảng 18-3a[2] ta dùng bulông vòng M12 m PHẦN 6: BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 70 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN I.BÔI TRƠN TRONG HỘP GIẢM TỐC Do truyền bánh hộp giảm tốc có v < 12m/s nên ta chọn phương pháp bôi trơn ngâm dầu.Với vận tốc vòng bánh côn v = 3,76m/s, tra bảng 18-11[2] ta độ nhớt 80/11 ứng với 1000C Theo bảng 18-15 ta chọn loại dầu bôi trơn AK-15 có độ nhớt 20Centistoc II.BÔI TRƠN NGOÀI HỘP Với truyền hộp thiết bị che đậy, hay bị bụi bặm bám vào, ta chọn bôi trơn định kì mỡ Bảng thống kê giành cho bôi trơn Tên dầu mỡ Dầu ô tô máy kéo AK- 15 Mỡ T Thiết bị cần bôi trơn Bộ truyền hộp Tất ổ truyền Lượng dầu mỡ Thời gian thay dầu mỡ 0,6 lít/Kw tháng 2/3chỗ rỗng phận ổ năm PHẦN 7: XÁC ĐỊNH VÀ CHỌN CÁC KIỂU LẮP Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 71 Đồ án chi tiết máy Thứ tự Tên mối ghép Bánh côn trục khớp nối Bánh côn bánh trụ trục Vòng ổ lăn với trục Vòng ổ lăn lắp với ống lót ĐỖ VĂN HUÂN Kiểu lắp Φ20 Φ35 Φ62H7 Then trục E9 h8 Trục vòng bạc chặn Φ20 H7 k6 Φ25k6 6 H7 k6 Vỏ hộp với ống lót Φ76 H7 k6 H7 d11 Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 72 Sai lệch giới hạn lỗ trục + 21 µm µm +15µm +2µm + 25 µm µm + 18 µm + µm +15µm +2µm +30 µm µm + 50 µm +20µm µm -22 µm + 21 µm µm +15 µm +2 µm + 30 µm µm -100 µm -290 µm Ghi Bánh côn bánh trụ có đường kính trục bxh=6x6 Nằm bánh ổ lăn(khớp nối) Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Vòng ổ lăn với trục Φ30k6 +15µm +2µm Vòng ổ lăn lắp với vỏ hộp trục Bạc chặn trục2 Φ71H7 + 30 µm 10 µm H7 k6 Φ30 11 Then trục 10 12 13 14 15 16 17 Bánh trụ trục Bánh trụ trục Vòng ổ lăn trục Nối trục đàn hồi trục Vòng ổ lăn với vỏ hộp trục N9 h9 Φ35 Φ50 H7 k6 H7 k6 Φ45k6 Φ20 E9 k6 Φ85H7 Then trục 14 E9 h8 + 21 µm - 13 µm -36 µm µm -36 µm -36 µm µm +25µm + 18 µm +2µm +25 µm µm +18µm +2 µm +18 µm +2 µm +92 µm +40µm +15 µm +2µm +35µm µm +75µm +32µm µm -27µm Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 73 Dùng khống chế bánh then giống Đồ án chi tiết máy 18 ĐỖ VĂN HUÂN Bạc trục Φ40 +39 µm H8 k6 µm +18 µm +2 µm Tài liệu tham khảo: 1-Tính toán thiết kế hệ dẫn động khí, tập 1[TK1], tập 2[TK2] – Trịnh Chất – Lê Văn Uyển Nhà xuất giáo dục – 1999 2-Chi tiết máy, tập 1, tập 2[3] – Nguyễn Trọng Hiệp, nhà xuất giáo dục 3-Hướng dẫn làm tập dung sai – Ninh Đức Tốn – Nguyễn Trọng Hùng Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, năm 2000 4-Bài tập kĩ thuật đo Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 74 Đồ án chi tiết máy ĐỖ VĂN HUÂN Ninh Đức Tốn, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Thị Cẩm Tú Nhà xuất giáo dục Hà nội ngày 30 tháng năm 2007 Sinh viên thực Kiều Đại Dương Giáo viên hướng dẫn:NGUYỄN LÊ VĂN 75
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án chi tiết máy, Đồ án chi tiết máy, Đồ án chi tiết máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay