ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK2 lớp 7

1 139 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 21:09

Đề cương HK2 Chủ đề ngành động vật có xương sống^_^ 1.Trình bày đặc điểm cấu tạo chim thích nghi với đời sống bay Chim thích nghi với đời sống bay thể cấu tạo quan bên bên thể , hệ hô hấp có thêm hệ túi khí thông với phổi; Tim ngăn nên máu không bị pha trộn, phù hợp với trao đổi chất mạnh chim(đời sống bay); Không có bóng đái;Ở chim mái có buồng trứng ống dẫn trứng bên trái phát triển Não chim phát triển liên quan đến nhiều hoạt động phức tạp 2.trình bày đặc điểm cấu tạo thỏ thích nghi với đời sống Thỏ động vật nhiệt,ăn cỏ, cách gặm nhấm:Hoạt động ban đêm.Đẻ con(thai sinh),nuôi sữa mẹ.Cơ thể phủ lông mao.Cấu tạo ,các giác quan, cách thứcdi chuyển thỏ thích nghi với đời sống tập tính lẩn trốn kẻ thù 3.tuần hoàn,hô hấp thằn lằn bóng đuôi dài có điểm hoàn thiện ếch đồng 4.So sánh đặc điểm sai khác tuần hoàn lưỡng cư, bò xát, chim 5.đa dạng lớp thú: *Túi:Đại diện kanguru -Đẻ con, sơ sinh nhỏ (3cm) sóng túi da bụng túi mẹ - Bú mẹ thụ động:Sữa tự tiết chảy vào miệng thú - Con trưởng thành cao m chi sau lớn khỏe đuôi to dài, có thẻ nhay vận tốc 40 đến 50 km/h *Huyệt:Có mỏ giống vịt - Sống nước cạn -Đẻ trứng nuôi sữa,chưa có vũ -Thú mỏ vịt *Gặm nhấm - Đại diện chuột đồng, sóc, nhím -Đặc điểm: • Số lượng loài lớn + Bộ răng: thiêú nanh, cửa lớn, sắt hàm * Ăn sâu bọ: • Đại diện: chuột chù chũi -Đặc điểm: + Mõm kéo dài thànhvòi ngắn • + Bộ nhọn sắc-cắn nát vỏ kitin sâu bọ + Khứu giác phát triển * Bộ linh trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK2 lớp 7, ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK2 lớp 7, ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK2 lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay