bai 38 hoocmon sinh học 11

21 257 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 20:45

Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật ? Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Nhân tố bên - Giới tính - Hoocmon … - Thức ăn Nhân tố bên - Ánh sáng - Nhiệt độ - Độ ẩm … Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống Hoocmon Nơi sản sinh Hoocmon sinh trưởng (GH) Tirôxin Tác dụng sinh lý Bệnh lý rối loạn hoocmon Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Hoocmon Nơi sản sinh Hoocmon Thùy sinh trước trưởng tuyến (GH) yên Tirôxin Tác dụng sinh Hậu rối loạn lý hoocmon - Tăng tổng hợp prôtêin  tăng cường sinh trưởng - Tăng tốc độ Tuyến chuyển hóa giáp  tăng cường sinh trưởng - Thừa GH: bệnh khổng lồ (trẻ em), to đầu xương chi (người lớn) - Thiếu: bệnh lùn - Thừa: bazodowbướu cổ lồi mắt - Thiếu: bướu cổ không lồi mắt, đần độn Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Hoocmon Ơstrogen Testosteron Nơi sản sinh Buồng trứng Tác dụng sinh lý Hậu rối loạn hoocmon KT ST- PT giai đoạn dậy nhờ: + Tăng PT xương + KT phân hoá TB hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp Tinh hoàn - Tăng tổng hợp protein, PT bắp Cắt bỏ tinh hoàn gà trống  PT không bình thường: mào nhỏ, không mào, không cựa, không Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật không xương sống * Hoomon ảnh hưởng đến ST - PT côn trùng Ecđixơn ,Juvenin Ecđixơn - Kích thích lột xác - Kích thích sâu  nhộng  bướm Bướm Juvenin Ếch Tirôxin - Kích thích lột xác - Ức chế sâu  nhộng  bướm - Nòng nọc  ếch Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Sơ đồ tượng chu kỳ kinh nguyệt Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Tạo mang thai trứng chín rụng?  Vì hoocmon kích dục thai GCH hình thành trì thể vàng tiết progesteron  trứng chín rụng Dựa vào sơ đồ ngày chu kỳ kinh nguyệt thụ thai?  Khoảng ngày thứ 13  ngày thứ 18 Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật So sánh kích thước, khối lượng tuổi thọ đực đối tượng trên?  Khác đực Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Hậu tác động hoocmon sinh trưởng Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Người bình thường, người khổng lồ, người bé nhỏ Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Bệnh to đầu xương chi Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Bệnh bướu cổ basedow Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật - GĐ lột xác: Cả Ecđixơn Juvenin tiết Nhận xét tiết loại hoocmon giai đoạn lột xác giai đoạn sâu  nhộng  bướm? -GĐ sâu  nhộng  bướm: Ecđixơn tiết bình thường Juvenin ngừng tiết Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Cho Tirôxin ảnh hưởng đến + Đủbiết Tiroxin: nòng nọc  ếchnhư bìnhthế thường biến thái ếch? + Thiếu Tiroxin: nòng nọc tăng khối lượng mà không biến thái thành ếch + Thừa Tiroxin: nòng nọc  ếch bé xíu Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Tuyến yên Hoocmon sinh trưởng (GH) Tuyến giáp Tirôxin Ostrogen Buồng trứng Tinh hoàn Testosteron Các hoocmon điều hòa sinh trưởng phát triển động vật Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ... sống Hoocmon Nơi sản sinh Hoocmon sinh trưởng (GH) Tirôxin Tác dụng sinh lý Bệnh lý rối loạn hoocmon Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Hoocmon Nơi sản sinh Hoocmon. ..Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật ? Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát... không lồi mắt, đần độn Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Hoocmon Ơstrogen Testosteron Nơi sản sinh Buồng trứng Tác dụng sinh lý Hậu rối loạn hoocmon KT ST- PT giai
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 38 hoocmon sinh học 11, bai 38 hoocmon sinh học 11, bai 38 hoocmon sinh học 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay