chương:từ thông vật lí 11

12 224 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 20:40

Tóm t ắ t lý thuy ế t T ừthông qua di ệ n tích S đặ t t ừtr ườ n g: Φ = BS.cos α T ừthông qua khung dây có N vòng dây: Φ = N.BS.cos α Trong đ ó: • Φ : t ừthông (Wb) • B: c ả m ứ ng t ừ(T) • N: s ốvòng dây • α = (n→,B→)(n→,B→) Định luật Lenxơ: dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh Qui tắc nắm tay phải 1: Bài tập Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích cm2 đặt từ trường cảm ứng từ B = 0,1 T Mặt phẳng vòng dây làm thành với B→B→ góc 30o Tính từ thông qua diện tích Hướng dẫn r ur α = ( n, B )= 60o Φ = N.BS.cos α = 25.10-6 Wb Bài tập Một khung dây đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,06 T cho mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ Từ thông qua khung dây 1,2.10-5 Wb Tính bán kín vòng dây Hướng dẫn r ur α = ( n, B )= 0o Φ = N.BS.cos α = BπR2cosα => R = 8.10-3 m Bài tập Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = cm2 gồm 20 vòng dây đặt từ trường có cảm ứng từ từ B = 0,1 T cho mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ góc 600 Tính từ thông qua diện tích giới hạn khung dây Hướng dẫn r ur n α = ( , B )= 30o Φ = N.BS.cos α = 8,7.10-4 Wb Bài tập Một khung dây hình vuông cạnh cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 8.10-4 T Từ thông qua hình vuông 10-6 Wb Tính góc hợp véc tơ cảm ứng từ véc tơ pháp tuyến hình vuông Hướng dẫn Φ = N.BS.cos α => cosα = 0,5 => α = 60o Bài tập Đặt nam châm thẳng gần khung dây kín ABCD hình vẽ Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất khung dây trường hợp: a/ Đưa nam châm lại gần khung dây b/ Kéo nam châm xa khung dây Hướng dẫn ur a/ Khi đưa nam châm lại gần khung dây (từ trường nam châm có hướng (véc tơ B ) từ thông qua khung dây tăng, dòng điện cảm ứng xuất khung dây gây từ trường cảm ứng uuur ngược chiều với từ trường véc tơ BC (đểchống lại tăng từ thông qua khung dây) nên dòng điện cảm ứng chạy cạnh AB theo chiều từ B đến A (xác định nhờ quy tắc nắm tay phải 1) b/ Khi đưa nam châm xa khung dây, từ thông qua khung dây giảm, dòng điện cảm ứng xuất khung dây gây từ trường cảm ứng chiều với từ trường (đểchống lại giảm từ thông qua khung dây) nên dòng điện cảm ứng chạy cạnh AB theo chiều từ A đến B Bài tập Cho ống dây quấn lỏi thép có dòng điện chạy qua đặt gần khung dây kín ABCD hình vẽ Cường độdòng điện ống dây thay đổi nhờ biến trở có có chạy R Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất khung dây trường hợp: a/ Dịch chuyển chạy phía N b/ Dịch chuyển chạy phía M Hướng dẫn áp dụng qui tắc bàn tay phải => chiều từ trường ống dây có dạng hình vẽ a/ Khi chạy dịch chuyển phía M, điện trở biến trở giảm, cường độdòng điện qua ống dây tăng, từ trường tăng, từ thông qua khung dây tăng, dòng điện cảm ứng xuất khung dây gây từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường đểchống lại tăng từ thông nên dòng điện cảm ứng chạy cạnh AB theo chiều từ B đến A b/ Khi chạy dịch chuyển phía N, điện trở biến trở tăng, cường độdòng điện qua ống dây giảm, từ trường giảm, từ thông qua khung dây giảm, dòng điện cảm ứng xuất khung dây gây từ trường cảm ứng chiều với từ trường đểchống lại giảm từ thông nên dòng điện cảm ứng chạy cạnh AB theo chiều từ A đến B Bài tập Xác định chiều dòng điện cảm ứng trường hợp sau Bài tập Hãy xác định cách di chuyển nam châm để dòng điện cảm ứng xuất mạch hình Hướng dẫn Bài tập Hãy xác định cực nam châm trường hợp sau Bài tập 14 Xác định chiều dòng điện cảm ứng khung dây kín ABCD, biết cảm ứng từ B giảm dần Hướng dẫn Bài tập 15 Một khung dây hình vuông cạnh a = 10cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,5T Hãy tính từ thông gửi qua khung trường hợp sau: ur a/ Cảm ứng từ B hợp với pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 60o ur b/ Mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng từ B góc 60o ur c/ mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng từ B góc 30o (chiều pháp tuyến với mặt phẳng khung dây tùy chọn) d/ đường sức từ có hướng song song với mặt phẳng khung dây e/ Các đường sức từ có hướng vuông góc với mặt phẳng khung Bài tập 16 Một khung dây hình tròn diện tích S = 15cm2 gồm N = 10vòng dây, đặt từ trường r ur B hợp với véc tơ pháp tuyến n mặt phẳng khung dây góc α = 30o hình vẽ Biết B = 0,04T Tính độ biến thiên từ thông qua khung dây Bài tập 17 Một khung dây hình tròn có diện tích S = 2cm2 đặt từ trường đều, đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây biết B = 5.10-2T Hướng dẫn Bài tập 18 Một khung dây hình vuông, cạnh 4cm đặt từ trường đều, đường sức xiên qua bề mặt tạo với pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 60o, từ trường có cảm ứng từ B = 2.10-5T Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây nói Hướng dẫn Bài tập 19 Một khung dây có tiết diện hình tròn bán kính khung dây 20cm, khung dây đặt vuông góc với đường sức từ từ trường có B = 2/10-5T Hãy xác định giá trị từ thông xuyên qua khung dây nói Hướng dẫn Bài tập 20 Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25cm, đặt vuông góc với đường sức từ từ trường B = 4.10-3T Xác định từ thông xuyên qua khung dây 10-4Wb, xác định chiều rộng khung dây nói Hướng dẫn Bài tập 21 Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5cm, đặt từ trường đèu khung dây tạo với đường sức góc 30o, B = 5.10-2T Hãy tính từ thông xuyên qua khung dây Hướng dẫn Bài tập 22 Một khung dây hình tam giác vuông có độ dài cạnh huyền 10cm cạnh góc vuông 8cm Cả khung dây đưa vào từ trường cho đường sức từ vuông góc với khung dây, từ thông xuyên qua khung dây 1,2.10-7Wb, tìm B Hướng dẫn Bài tập 23 Một khung dây hình tròn đường kính d = 10cm, Cho dòng điện I = 20A chạy dây dẫn a/ Tính cảm ứng từ B dòng điện gây tâm khung dây b/ Tính từ thông xuyên qua khung dây Bài tập 24 Một khung dây có chiều dài l = 40cm Gồm 4000 vòng, cho dòng điện I = 10A chạy ống dây a/ Tính cảm ứng từ B ống dây b/ Đặt đối diện với ống dây khung dây hình vuông, cạnh a = 5cm, tính từ thông xuyên qua khung dây Hướng dẫn ... từ thông qua diện tích giới hạn khung dây Hướng dẫn r ur n α = ( , B )= 30o Φ = N.BS.cos α = 8,7.10-4 Wb Bài tập Một khung dây hình vuông cạnh cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 8.10-4 T Từ thông. .. có hướng (véc tơ B ) từ thông qua khung dây tăng, dòng điện cảm ứng xuất khung dây gây từ trường cảm ứng uuur ngược chiều với từ trường véc tơ BC (đểchống lại tăng từ thông qua khung dây) nên... Khi đưa nam châm xa khung dây, từ thông qua khung dây giảm, dòng điện cảm ứng xuất khung dây gây từ trường cảm ứng chiều với từ trường (đểchống lại giảm từ thông qua khung dây) nên dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: chương:từ thông vật lí 11, chương:từ thông vật lí 11, chương:từ thông vật lí 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay