Câu hỏi vấn đáp logistics VT

4 268 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 19:08

1 KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ Bộ môn vận tải bảo hiểm NT BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN: LOGISTICSVẬN TẢI QUỐC TẾ I Chương Logistics Chuỗi cung ứng Câu 1: Khái niệm logistics đặc điểm logistics Câu 2: Vai trò logistics kinh tế quốc dân Câu 3: Vai trò logistics doanh nghiệp Câu 4: Phân loại logistics Câu 5: Nội dung hoạt động logistics Câu 6: Mối liên hệ logistics với vận tải giao nhận II Chương Vận tải đường biển thuê tàu Câu 7: Vai trò vận tải biển buôn bán quốc tế Câu 8: Vận tải đường biển với điều kiện sở giao hàng thương mại quốc tế Câu 9: Khái niệm tầu buôn cách phân loại tàu buôn Câu 10: Đặc trưng kinh tế kỹ thuật tầu buôn Câu 11: Mớn nước tàu: khái niệm ý nghĩa? Câu 12: Cờ tàu gi? Ý nghĩa việc cắm cờ thường cắm cờ phương tiện Câu 13: Khái niệm ý nghĩa hệ số xếp hàng hàng hệ số xếp hàng tàu Câu 14: Nêu khái niệm cảng biển, chức cảng biển, trang thiết bị cảng biển Câu 15: Khái niệm, đặc điểm phương thức thuê tàu chợ Câu 16: Trình bày khái niệm phương thức thuê tàu chợ trình tự bước thuê tàu Câu 17: Khái niệm chức vận đơn đường biển Câu 18: Phân biệt vận đơn xếp hàng lên tàu vận đơn nhận hàng để xếp Câu 19: Phân biệt vận đơn đích danh, vận đơn theo lệnh, vận đơn vô danh Câu 20: Ký hậu chuyển nhượng chứng từ vận tải ? Có cách ký hậu chuyển nhượng ? Câu 21: Phân biệt vận đơn thẳng, vận đơn chở suốt, vận đơn (chứng từ) vận tải đa phương thức (vận tải liên hợp) Câu 22: Trình bày Surrendered Bill of Lading Sea Way Bill Câu 23: Trình bày trách nhiệm người chuyên chở đường biển hàng hóa theo Quy tắc Hague Câu 24: Trình bày trách nhiệm người chuyên chở đường biển hàng hóa theo Quy tắc Hague-Visby Câu 25: Trình bày trách nhiệm người chuyên chở đường biển hàng hóa theo Quy tắc Hamburg 2 Câu 26: Trình bày nguồn luật điều chỉnh trách nhiệm người chuyên chở đường biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn so sánh nội dung thời hạn trách nhiệm người chuyên chở theo nguồn luật Câu 27: Trình bày nguồn luật điều chỉnh trách nhiệm người chuyên chở đường biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn so sánh nội dung sở trách nhiệm người chuyên chở theo nguồn luật Câu 28: Trình bày nguồn luật điều chỉnh trách nhiệm người chuyên chở đường biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn so sánh nội dung giới hạn trách nhiệm người chuyên chở theo nguồn luật Câu 29: Trình bày nội dung thông báo tổn thất khiếu nại người chuyên chở đường biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn theo nguồn luật quốc tế hành Câu 30: Trình bày trách nhiệm người chuyên chở đường biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn theo Bộ luật Hàng hải Việt nam 2005 Câu 31: Khái niệm đặc điểm tàu chuyến Câu 32: Khái niệm phương thức thuê tàu chuyến, trình tự bước thuê tàu chuyến hình thức thuê tàu chuyến Câu 33: Quy định chủ thể hợp đồng thuê tàu chuyến Câu 34: Quy định tàu hợp đồng thuê tàu chuyến Câu 35: Quy định thời gian tàu đến cảng xếp hàng hợp đồng thuê tàu chuyến Câu 36: Quy định hàng hóa hợp đồng thuê tàu chuyến Câu 37: Quy địh cảng xếp dỡ hợp đồng thuê tàu chuyến Câu 38: Quy định chi phí xếp dỡ hợp đồng thuê tàu chuyến Câu 39: Quy định cước phí thuê tàu hợp đồng thuê tàu chuyến Câu 40: Trình bày điều khoản quy định thưởng/phạt xếp dỡ hợp đồng thuê tàu chuyến Câu 41: Khái niệm, đặc điểm, hình thức thuê tàu định hạn trường hợp áp dụng thuê tàu định hạn 42.Hãy quy định điều khoản: thời gian xếp dỡ, thưởng phạt xếp dỡ để chuyên chở lô hàng 10.000 gạo từ Việt Nam nước 43 Hãy quy định điều khoản: cước phí, luật lệ giải tranh chấp, để chuyên chở lô hàng 10.000 gạo từ Việt Nam nước 44 Hãy quy định điều khoản: hàng hóa, tàu, để chuyên chở lô hàng 10.000 gạo từ Việt Nam nước 45 Hãy quy định điều khoản: chi phí xếp dỡ, thời gian tàu đến cảng xếp hàng, để chuyên chở lô hàng 10.000 gạo từ Việt Nam nước 46 Phân biệt BL hoàn hảo không hoàn hảo III Chương Chuyên chở hàng hóa ngoại thương đường hàng không Câu 42: Vị trí đặc điểm vận tải hàng không Câu 43: Trình bày sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không Câu 44: Giới thiệu tổ chức vận tải hàng không dân dụng quốc tế Việt Nam Câu 45: Trình bày sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không giới Việt Nam 3 Câu 46: Vận đơn hàng không gì? Nêu loại vận đơn hàng không trường hợp sử dụng chúng Trình bày cách lập phân phối vận đơn hàng không Câu 47: Trình bày trách nhiệm người chuyên chở hàng không theo nguồn luật điều chỉnh vận tải hàng không Câu 48: Cước hàng không gì? Các loại cước hàng không Câu 49: Trình bày vấn đề khiếu nại kiện tụng người chuyên chở hàng không theo nguồn luật điều chỉnh vận tải hàng không 50.Các chức AWB IV Chương Chuyên chở hàng hóa ngoại thương container Câu 50: Container gì? Container tiêu chuẩn hóa nào? Phân loại container Câu 51: Các công cụ chuyên chở container cảng, ga, bến bãi container Câu 52: Lợi ích việc vận chuyển hàng hóa container (đối với người chuyên chở, gom hàng, người gửi hàng) Câu 53: Phương thức gửi hàng nguyên container FCL/FCL Câu 54: Phương thức gửi hàng lẻ container LCL/LCL Câu 55: Phương thức gửi hàng kết hợp FCL/LCL & LCL/FCL Câu 56: Khái niệm cước phí vận chuyển container, phận cấu thành yếu tố ảnh hưởng Câu 57: Tại gửi hàng container nên thay điều kiện Incoterms 2000 CIF, FOB, CFR điều kiện CIP, FCA, CPT 58 Nhược điểm hệ thống vận tải container V Chương Gom hàng vận tải đa phương thức Câu 58: Dịch vụ gom hàng lợi ích nó? Câu 59: Trách nhiệm vai trò của người gom hàng Câu 60: Phân biệt Master B/L House B/L Câu 61: Định nghĩa đặc điểm VTĐPT Câu 62: Các hình thức tổ chức VTĐPT Câu 63: Vận tải đa phương thức gì? Hiệu VTĐPT Câu 64: Nêu nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phương thức giới Việt Nam Câu 65: Định nghĩa phân loại MTO Câu 66: Quy định thời hạn trách nhiệm MTO Câu 67: Quy định sở trách nhiệm MTO Câu 68: Quy định giới hạn trách nhiệm MTO Câu 69: Chế độ trách nhiệm thống gì? Phân biệt chế độ trách nhiệm thống chế độ trách nhiệm chặng Câu 70: Quy định thông báo tổn thất khiếu nại người kinh doanh vận tải đa phương thức Câu 71: Định nghĩa, loại chứng từ vận tải đa phương thức Câu 72: Vận tải đa phương thức theo quy định Incoterms UCP HẾT ... hàng lợi ích nó? Câu 59: Trách nhiệm vai trò của người gom hàng Câu 60: Phân biệt Master B/L House B/L Câu 61: Định nghĩa đặc điểm VT PT Câu 62: Các hình thức tổ chức VT PT Câu 63: Vận tải đa... Hiệu VT PT Câu 64: Nêu nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phương thức giới Việt Nam Câu 65: Định nghĩa phân loại MTO Câu 66: Quy định thời hạn trách nhiệm MTO Câu 67: Quy định sở trách nhiệm MTO Câu. .. hàng không Câu 42: Vị trí đặc điểm vận tải hàng không Câu 43: Trình bày sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không Câu 44: Giới thiệu tổ chức vận tải hàng không dân dụng quốc tế Việt Nam Câu 45: Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi vấn đáp logistics VT, Câu hỏi vấn đáp logistics VT, Câu hỏi vấn đáp logistics VT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay