Bài thuyết trình nghiệp vụ chiết khấu và tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng

62 392 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 18:37

Nhóm Bùi Thị Hoa Nghiêm Thị Uyên Hoàng Thu Hiền Hoàng Thị Huyền Hoàng Thị Tỉnh Nguyễn Thị Hảo Trần Thanh Vân Nguyễn Thị Hồng Lụa Nguyễn Thị Quỳnh 10 Nguyễn Thị Mai Hương 11 Chu Anh Tuấn 12 Nguyễn Văn Sang 13 Phạm Thế Hiệp Đề Tài NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU TÁI CHIẾT KHẤU NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU GTCG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Nội dung I Những vấn đề chung chiết khấu II Quy trình nghiệp vụ chiết khấu III Phương pháp chiết khấu thương phiếu IV Cho vay CK thương phiếu GTCG NH Vietinbank 2013 – 2014 V Đánh giá hoạt động CK GTCG biện pháp nâng cao chất lượng CK GTCG Việt Nam I Những vấn đề chung chiết khấu 1.1 Khái niệm Chiết khấu GTCG nghiệp vụ cấp tín dụng NH mua lại thương phiếu GTCG giá theo giá trị (PV) thời điểm mua lại nắm trái quyền (quyền đòi nợ) người phát hành thương phiếu GTCG đến hạn  Đây loại hình TD gián tiếp, NH thu lãi trước phát tiền vay cách khấu trừ giá trị CK I Những vấn đề chung chiết khấu 1.2 Ý nghĩa  Lợi ích  Với NH: + mức độ đảm bảo cao + Không bị đóng băng vốn NH + Thủ tục đơn giản, chi phí thấp + Lãi suất hiệu dụng cao + Mang lại thu nhập cho NH + Tăng dự trữ thứ cấp NH I Những vấn đề chung chiết khấu  Với KH + Thủ tục đơn giản + Làm gia tăng quan hệ TD thương mại DN + Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn  Với kinh tế + Tránh tình trạng nơi thừa vốn thiếu vốn + Đẩy nhanh tốc độ sản xuất kinh doanh kinh tế nói chung I Những vấn đề chung chiết khấu  Rủi do: + Nhân viên NH tiếp tay cho bên chiết khấu + Hối Phiếu giả mạo (Bên CK bên nhận CK “bắt tay” chủ động làm giả dấu, chữ ký, hóa đơn, hợp đồng mua bán…) + Không thu hồi tiền người chịu trách nhiệm chi trả, khoản trước đến hạn hối phiếu I Những vấn đề chung chiết khấu 1.3 Điều kiện chiết khấu + Thuộc quyền sở hữu hợp pháp người xin chiết khấu + Chưa đến hạn toán + Giấy tờ phải hợp lệ, hợp pháp, phép chuyển nhượng + Phù hợp nội dung, nguyên vẹn hình thức + Đảm bảo khả toán giấy tờ giá đáo hạn ) I Những vấn đề chung chiết khấu  Hiện nay, giấy tờ giá thường ngân hàng chiết khấu là: thương phiếu, tín phiếu kho bạc, chứng tiền gửi, trái phiếu, sổ tiết kiệm (nhưng không bao gồm sổ tiết kiệm mang tính gửi góp) giấy tờ thời hạn toán ngắn hạn (dưới năm) I Những vấn đề chung chiết khấu 1.4 Đối tượng chiết khấu - Thương phiếu (Commercial Paper): Là chứng yêu cầu toán cam kết toán vô điều kiện số tiền xác định thời gian định + Hối Phiếu (Bill of Exchange): Do người bán lập, yêu cầu người mua trả số tiền định cho người thụ hưởng hối phiếu + Lệnh phiếu/ Kỳ phiếu (Promissory Note): Do người mua lập để nhận nợ III Phương pháp tái chiết khấuGiá giao dịch quan hệ tái chiết khấu GTCG (St): Gt St = L x T sc c 1+ 100 x 365 Trong đó: Gt : Mệnh giá GTCG Tc :Thời hạn lại GTCG Lsc: Lãi suất tái CK NHNN xác định công bố III Phương pháp tái chiết khấu  Khi thực chiết khấu kỳ hạn GTCG ngắn hạn, số tiền NHTW bán lại xác định: Gbl = St + Ls x Tm 100 x 365 Trong đó:  Glb : Giá bán lại  St : Số tiền NHTW toán CK GTCG ngắn hạn  Tm : Thời gian NHTW CK GTCG ngắn hạn (số ngày) IV Đánh giá hoạt động tái CK GTCG biện pháp nâng cao chất lượng tái CK GTCG VN o Đánh giá:  Hoạt động tái CK NHNN đóng góp không nhỏ việc đáp ứng kịp thời nhu cầu khoản hỗ trợ đảm bảo khả toán TCTD, qua trì ổn định thị trường tiền tệ  Chủng loại GTCG chấp thuận sử dụng quan hệ giao dịch với NHNN ngày mở rộng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD Giải pháp:  Chủ động điều tiết lãi suất thị trường hoạt động TCTD thị trường tiền tệ cách thực linh hoạt đồng điều hành lãi suất chiết khấu, với lãi suất tái cấp vốn  Hoàn thiện chế điều hành lãi suất, bước ổn định lãi suất thị trường kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô ÔN TẬP Câu hỏi ôn tập Trả lời Đúng/Sai câu sau? Số tiền mà NH cho vay chiết khấu thương phiếu phụ thuộc vào GTTL, lãi suất chiết khấu thời hạn lại GTCG Sai Số tiền mà NH cho vay chiết khấu thương phiếu phụ thuộc vào GT đáo hạn, lãi suất chiết khấu thời hạn lại GTCG Câu hỏi ôn tập I Trả lời Đúng/Sai câu sau? Chiết khấu miễn truy đòi hình thức chiết khấu TCTD quyền đòi tiền từ người phát hành KH vay chiết khấu  Sai Chiết khấu miễn truy đòi hình thức chiết khấu TCTD quyền đòi tiền từ người phát hành GTCG Câu hỏi ôn tập Trả lời Đúng/Sai câu sau? Chiết khấu GTCG nằm danh mục tài sản Nợ NHTM  Sai Chiết khấu GTCG nằm danh mục tài sản NHTM Câu hỏi ôn tập II Lựa chọn phương án trả lời Lãi suất chiết khấu là: A Lãi suất kinh doanh ngân hàng B Lãi suất đạo NHTW C Lãi suất áp dụng ngân hàng huy động vốn D Lãi suất định hướng cho mức lãi suất khác A Lãi suất kinh doanh ngân hàng Câu hỏi ôn tập II Lựa chọn phương án trả lời Lãi suất chiết khấu thường: A Nhỏ lãi suất liên ngân hàng B Lớn lãi suất liên ngân hàng C Nhỏ lãi suất liên ngân hàng lớn lãi suất tái chiết khấu D Nhỏ lãi suất tái chiết khấu B Lớn lãi suất liên ngân hàng Câu hỏi ôn tập II Lựa chọn phương án trả lời Lãi suất tái chiết khấu áp dụng khi: A Các NHTM cho vay lẫn B Các trung gian tài cho vay lẫn C Các NHTM cho vay khách hàng D NHTW tái chiết khấu cho ngân hàng D NHTW tái chiết khấu cho ngân hàng Câu hỏi ôn tập II Lựa chọn phương án trả lời Lãi suất tái chiết khấu A Nhỏ lãi suất chiết khấu B Nhỏ lãi suất chiết khấu lớn lãi suất liên ngân hàng C Lớn lãi suất liên ngân hàng D Lớn lãi suất liên ngân hàng nhỏ lãi suất chiết khấu A Nhỏ lãi suất chiết khấu "XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!" To be continued… G 11 I I 22 Ấ Y T Ờ C Ó G Á Hàng ngang thứ 6: gồm 10 ô chữ I M3 Hàng ngang thứ 8: gồm chữ ônhất chữ 7: Khoản mục chiếm tỷ trọng cao F Đây làdanh tàiHoa trợ cho Đâylà đơntrong vị tiền tệsản củacách xứ sở anhthâm đào? mục Tài Nợ NHTM? A C hụt ngân sách nhà nước? B T 44 Ỷ Á R O Ố G 55 V N 66 77 Ủ N H G I I R U Y Y Đ Ộ Ê N I 88 N N G T I Ề Hàng ngang thứ 1: gồm 11 ô chữ Hàng ngang thứ 3: nghĩa gồm 3chữ ô chữ Đây chứng xác nhận vụ trả nợ Hàng ngang thứ 4: gồm ô Hàng ngang thứ 5: gồm ô chữ Hàng ngang thứ 2: gồm Ngân ô chữhàng Tên giao dịch tiếng Anh II TCTD A Á Cái T T phát R R hành I Ị với H H người I I mua Ê Ệ NN tiền TT thời AẠ II làđiều thước đo, đoNHTM giá trị muốn Đây mà hạn Tên viết tắtđiều Quỹ tiền quốc tế? thương mại cổtrả phần Átệ Châu? hạn đinh, kiện lãi điều kiện tệ? chế? khác? ...NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU GTCG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Nội dung I Những vấn đề chung chiết khấu II Quy trình nghiệp vụ chiết khấu III Phương pháp chiết khấu thương phiếu IV Cho... vấn đề chung chiết khấu  Thời hạn chiết khấu (n): Là thời gian để NH chiết khấu tính tiền lãi chiết khấu Được tính từ ngày chiết khấu đến ngày nghiệp vụ chiết khấu chấm dứt Nếu chiết khấu hoàn... (V): Là giá trị giấy tờ có giá xác định thời điểm chiết khấu để ngân hàng trả cho khách hàng, số tiền khách hàng nhận ngày chiết khấu, tính cách lấy giá trị đáo hạn trừ phí chiết khấu Trên thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình nghiệp vụ chiết khấu và tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng, Bài thuyết trình nghiệp vụ chiết khấu và tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng, Bài thuyết trình nghiệp vụ chiết khấu và tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng, III. Phương pháp chiết khấu (Thương phiếu), IV. Cho vay CK thương phiếu và GTCG của NH Vietinbank so với các NH khác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay