Slide thuyết trình Các công cụ trong chính sách tiền tệ của NHTW

35 218 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 18:32

Đề tài: ỔN ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI CỦA ĐỒNG TIỀN Nhóm Mi Krazy Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Thuỳ Đa Nguyễn Tùng Lâm Phạm Thế Hiệp Trần Đại Phong Bùi Duy Tùng Hoàng Thu Hiền Bùi Thị Hoa 10 Nguyễn Thị An 11 Nghiêm Thị Uyên 12 Hoàng Thị Tỉnh 13 Nguyễn Thị Hồng Lụa I Ổn định giá trị đối nội đồng tiền Khái niệm: .Ổn định giá trị đối nội đồng tiền ổn định sức mua hàng hoá dịch vụ thị trường nước Ổn định giá trị đối nội đồng tiền Cơ chế dẫn truyền Mục tiêu trung gian MS ↑ Mục tiêu hoạt động -M2 ↑ Mục tiêu cuối -MB ↑ -Lãi suất dài hạn ↓ -Giá trị đối nội đồng tiền ↓ -Lãi suất ngắn hạn ↓ -Khối lượng tín dụng ↑ Mục tiêu hoạt động MS ↓ -MB ↓ -Lãi suất ngắn hạn ↑ Mục tiêu trung gian -M2 ↓ -Lãi suất dài hạn ↑ -Khối lượng tín dụng ↓ Mục tiêu cuối -Giá trị đối nội đồng tiền ↑ Ổn định giá trị đối nội đồng tiền Ảnh hưởng công cụ sách tiền tệ đến việc ổn định giá trị đối nội đồng tiền Các công cụ ảnh hưởng đến ổn định giá trị đối nôôi đồng tiền:  Công cụ nghiệp vụ thị trường mở  Công cụ sách chiết khấu  Công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc  Công cụ hạn mức tín dụng  Công cụ lãi suất tín dụng Ổn định giá trị đối nội đồng tiền MB ↑ MS ↑ GTĐN đồng tiền ↓ MB ↓ MS ↓ GTĐN đồng tiền ↑ Ổn định giá trị đối nội đồng tiền ↑ Lãi suất CK ↓ Lãi suất CK Lãi suất TT ↑ Lãi suất TT↓ GTĐN đồng tiềnCông cụ sách NHTW cho NHTM chiết khấu vay chiết khấu GTCG Thu hẹp hạn mức CK MS ↓ GTĐN đồng tiền ↓ Nới rộng hạn mức CK MS ↑ Ổn định giá trị đối nội đồng tiềnCông cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định NHTW tỷ lệ tiền mặt tiền gửi mà ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính khoản NHTW ↑ tỷ lệ DTBB -↑ Chi phí TD NHTM -↓ Quy mô TD Giá trị đối nội đồng tiền ↑ Tỷ lệ DTBB NHTW ↓ tỷ lệ DTBB -↓ Chi phí TD NHTM -↑ Quy mô TD Giá trị đối nội đồng tiền ↓ Ổn định giá trị đối nội đồng tiền  Hạn mức tín dụng mức dư nợ tối đa mà NHTW buộc NHTM phải trì cấp tín dụng cho kinh tế thời kỳ định Công cụ hạn Khống chế tổng Hạn chế mở rộng mức tín dụng dư nợ tín dụng tiền gửi Khống chế MS Ổn định giá trị đối nội đồng tiền Ổn định giá trị đối nội đồng tiền NHTW quy định mức lãi suất tối đa cho tiền gửi tối thiểu cho tiền vay Ổn định lãi suất NHTW quy định mức lãi suất tối đa cho tiền vay tối thiểu cho tiền gửi Công cụ lãi suất tín dụng Thả lãi suất Lãi suất thả thông qua thị trường tiền tệ nhiên NHTW kiểm soát lãi suất thả lãi suất CK lãi suất tái CK Ổn định giá trị đối ngoại đồng tiền Ổn định giá trị đối ngoại đồng tiền Giá hàng nhập rẻ Khuyến khích nhập Tỷ giá hối đoái thấp Giá hàng xuất đắt Cản trở xuất Ổn định giá trị đối ngoại đồng tiền Giá hàng nhập đắt Cản trở nhập Tỷ giá hối đoái cao Giá hàng xuất rẻ Khuyến khích xuất Ổn định giá trị đối ngoại đồng tiền Ổn định giá trị đối ngoại đồng tiền Như vậy, tỷ giá hối đoái cao hay thấp có tính hai mặt, NHTW cần trì tỷ giá ổn định, tránh biến động lớn, vừa khuyến khích xuất vừa kiểm soát nhập VD:Trong năm 2012, việc nâng cao giá trị VND, kìm giữ tỷ giá lạm phát khiến tín dụng ngoại tệ “xì hơi” chuyên gia ngân hàng đánh giá thành công lớn NHNNVN Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD năm Tỷ giá giao dịch NHTM thị trường tự do, có thời điểm biến động, song với biên độ nhỏ lại trì ổn định Đặc biệt, chênh lệch tỷ giá thị trường thu hẹp Trong khoảng năm trở trước, chưa có năm chênh lệch giá USD ngân hàng với thị trường tự khoảng 50-60 đồng/USD kéo dài thời gian gần năm Tỷ giá ổn định lãi suất tiết kiệm ngoại tệ thấp (1-2%/năm), lãi suất tiết kiệm tiền đồng trung bình năm từ 9-11%/năm kích thích người dân bán USD gửi tiết kiệm tiền đồng  Đây kết hàng loạt biện pháp như: trần lãi suất tiền gửi ngoại tệ thấp, giảm trạng thái ngoại hối thu hẹp đối tượng vay ngoại tệ, quản lý chặt chẽ thị trường vàng việc kìm chế lạm phát giúp ổn định giá trị đối nội tiền đồng Câu hỏi ôn tập  Câu 1: Khi tỷ giá hối đoái tăng cao NHTW mua ngoại têô để bình ổn tỷ giá? Đ/S? Giải thích? Trả lời: Sai Khi tỷ giá hối đoái tăng cao, NHTW tăng cường bán ngoại têô thị trường làm cung ngoại têô thị trường tăng lên, làm giảm bớt căng thẳng cung cầu ngoại têô thị trường kéo tỷ giá xuống Câu hỏi ôn tập  Câu 2: Khi lạm phát tăng cao khuyến khích nhâôp Đ/S? Giải thích? Trả lời: Sai Khi lạm phát tăng cao, đồng tiền nước bị giá, dẫn đến tỷ giá hối đoái tăng cao, giá hàng nhâôp trở nên đắt gây khó khăn cho nhâôp Câu hỏi ôn tập  Câu 3: Tiền đồng (VNĐ) mạnh lợi nhuâôn từ xuất giảm Đ/S? Giải thích? Trả lời: Đúng Tiền đồng mạnh tỷ giá hối đoái thấp giá hàng xuất đắt hơn, cản trở xuất khẩu, khiến lợi nhuâôn từ xuất giảm xuống Câu hỏi ôn tập  Câu 4: Thị trường ngoại hối nơi…? A Diễn hoạt đôông mua bán cổ phiếu ghi ngoại têô B Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại têô C Diễn hoạt đôông mua bán trái phiếu ghi ngoại têô D Diễn viêôc mua bán đồng tiền khác kim loại quý Đáp án : D Câu hỏi ôn tập  Câu 5: Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái ở Viêôt Nam hiêôn là: A.Ngang giá vàng B.Ngang giá sức mua C Cung – Cầu ngoại tệ điều chỉnh Ngân hàng Nhà nước D.Do nhà nước quy định Đáp án C Câu hỏi ôn tập  Câu 6: Tỷ giá hối đoái USD/VND có xu hướng tăng lên, người có lợi: A.Người xuất hàng hóa B Người nhâôp hàng hóa C Nhà đầu tư nướ vào Viêôt Nam D Khách du lịch ngoại quốc đến Viêôt Nam Đáp án: B Câu hỏi ôn tập  Câu 7: Chế đôô tỷ giá hối đoái đồng Viêôt Nam hiêôn là: A.Tỷ giá cố định B.Tỷ giá thả có quản lý C Cả A B D Cả A B sai Đáp án :B Câu hỏi ôn tập  Câu 8: Phá giá tiền têô có tác đôông đến: A Đẩy mạnh xuất hàng hóa B Giảm đầu tư vào nước C Khuyến khích du lịch nước D Tỷ giá hối đoái trở nên ổn định E Có lợi cho nhà nhâôp hàng hóa ở nước phá giá Đáp án: A Trò chơi ô chữ I T Y G Ê I A C T Ề N C Ơ S Ở N I Ấ Y N T I T Ề Ờ C Ó G I Á N B Ỷ G I Á Hàng ngang thứ nhất: - gồm ô chữ Hàng ngang thứ hai: gồm gồm 3ôchữ ôchữ chữ Hàng Hàng ngang ngang thứ thứ ba: tư:- gồm 116ô Hàng ngang thứ năm: - gồm ô chữ Đây thuật ngữ kinh tế loại tiền có mức khoản cao thành phần Đây Đâylàlàbằng chứngnhững xác nhận cách nghĩa tài trợ vụ trả nợ thâm hụt TCTD ngân phát sách hành Nhà nước? với người mua thời hạn định, Đây làcho đơn vị tiền xứ hoa anh đào? Tên giao dịch tiếng Anh Ngân hàng thương mạitệ cổcủa phần Á sở Châu? cung tiền? điều kiện trả lãi điều kiện khác ... đồng tiền ↑ Ổn định giá trị đối nội đồng tiền Ảnh hưởng công cụ sách tiền tệ đến việc ổn định giá trị đối nội đồng tiền Các công cụ ảnh hưởng đến ổn định giá trị đối nôôi đồng tiền:  Công cụ. .. trường mở  Công cụ sách chiết khấu  Công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc  Công cụ hạn mức tín dụng  Công cụ lãi suất tín dụng Ổn định giá trị đối nội đồng tiền MB ↑ MS ↑ GTĐN đồng tiền ↓ MB ↓ MS... giá hối đoái giá đơn vị tiền tệ nước tính đơn vị tiền tệ Việt Nam Ổn định giá trị đối ngoại đồng tiền Ảnh hưởng công cụ sách tiền tệ đến ổn định giá trị đối ngoại đồng tiền Tỷ giá hối đoái cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình Các công cụ trong chính sách tiền tệ của NHTW, Slide thuyết trình Các công cụ trong chính sách tiền tệ của NHTW, Slide thuyết trình Các công cụ trong chính sách tiền tệ của NHTW, II. Ổn định giá trị đối ngoại của đồng tiền

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay