TEST Tuyển KẾ TOÁN THUẾ

1 192 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 18:27

TEST KẾ TOÁN THUẾ (Thời gian: 30 phút) Câu 1: Doanh nghiệp A có 01 TSCĐ, nguyên giá: 1.200 trđ, thời gian khấu hao đăng ký năm (phù hợp thời gian theo quy định); Hết năm thứ 4, Doanh nghiệp A lý tài sản với giá 110 trđ (gồm VAT), Đưa phương án tối ưu thuế Câu 2: Trong năm tài 2016, Doanh thu: 4.000 trđ, Chi phí phát sinh năm 3.000 trđ chi phí tiền lương trả cho người lao động thực tế chưa chi: 200 trđ; chi phí dự phòng sửa chữa tài sản thực tế không chi: 200 trđ Trong năm 2016, sau kiểm tra, quan thuế X truy thu thuế 2014 doanh nghiệp A sau: Thuế GTGT: 120 trđ Thuế TNDN: 40 trđ Xử phạt vi phạm luật thuế khai sau dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp: 20 trđ Xử phạt nộp chậm: 30 trđ 2.1 Bạn tính số thuế TNDN phải nộp năm 2016? 2.2 Hãy hạch toán bút toán truy thu thuế xử phạt doanh nghiệp A năm 2016 Câu 3: Ngày 01/05/2016, Doanh nghiệp A vay vốn ngân hàng 3.000 trđ (lãi suất 9%/năm) 1.000 trđ để toán lương cho người lao động, 1.000 trđ để toán công nợ cho đơn vị cung cấp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, 1.000 trđ lại để đầu tư xây dựng phân xưởng mới, phân xưởng dự kiến vào hoạt động năm 2016 Hãy hạch toán chi phí năm 2016 Câu 4: Năm 2015 Doanh nghiệp A mua TSCĐ nguyên giá 600tr ước tính thời gian sử dụng năm; thời gian khấu hao theo quy định 6-8 năm Kế toán tài hạch toán theo quy định Được tuyển vào Công ty thời điểm này, kế toán thuế anh chị có ý kiến gì? (Nêu phương án giải có) Câu 5: Doanh nghiệp B bắt đầu thành lập từ đầu năm 2015 Trong năm doanh nghiệp tính giá hang hóa theo phương thức nhập trước xuất trước Do biến động giá thị trường, nhận thấy phương pháp tính giá chưa phản ánh giá trị hàng hóa, doanh nghiệp B định thay đổi phương pháp tính giá theo phương pháp bình quân gia quyền Doanh nghiệp thay đổi phương pháp không? (Đưa phương án giải quyết) Câu 6: Bạn trực tiếp tham gia toán thuế lần chưa? Mấy lần? Kinh nghiệp lần? Bạn học hỏi điều sau lần toán? Câu 7: Đưa ví dụ phân tích trốn thuế, tránh thuế, tối ưu thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: TEST Tuyển KẾ TOÁN THUẾ, TEST Tuyển KẾ TOÁN THUẾ, TEST Tuyển KẾ TOÁN THUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay