Quản trị nguồn nhân lực

14 169 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 18:04

Tầm quan trọng tiêu chí cân nhắc chọn nơi làm việc Lương, Thưởng, Phúc lợi Danh tiếng công ty Chất lượng công việc sống Văn hóa giá trị Đội ngũ lãnh đạo Cơ hội phát triển 25 20 Cấp quản lý 15 Người làm trẻ 10 Column1 Văn hóa giá trị Người làm trẻ 25 Lương, Thưởng, Phúc lợi - Các yếu tố hấp dẫn 20 15 10 Column2 Phúc lợi hấp dẫn Công việc ổn định Lương, thưởng, phúc lợi – Các yếu tố hấp dẫn 25 20 nam nữ nữ 15 10 Column1 Phúc lợi hấp dẫn Công việc ổn định Cơ hội phát triển Công việc thú vị với nhiều trải nghiệm đa dạng Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng Huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp Kinh nghiệm làm việc quốc tế Quy mô công việc lớn đóng góp nhiều Phát triển khả lãnh đạo phù hợp Chính sách hỗ trợ học tập tốt Thăng tiến nhanh Đội ngũ lãnh đạo Tầm nhìn gây cảm hứng chiến lược rõ ràng Phát triển nhân tài trao quyền Khả gắn kết nhân viên Đội ngũ lãnh đạo giỏi Quy trình làm việc truyền thông hiệu Khả thống nhấ, liên kế phòng ban Xây dựng cấu trúc doanh nghiệp hiệu Văn hóa giá trị Công tôn trọng Chuyên nghiệp Môi trường động, sáng tạo Tin cậy minh bạch Ghi nhận tưởng thưởng Con người thân thiện Tinh thần đồng đội Tuyển dụng đãi ngộ nhân tài Đa dạng linh hoạt Chất lượng công việc sống 25 20 15 nam nữ 10 Các chương trình chăm sóc sức khỏe đời sống Văn phòng đẹp vị trí thuận lợi 25 20 15 Nhân Phòng ban khác 10 Lương, thưởng, phúc lợi Văn hóa giá trị 25 20 15 Tầm quan trọng Độ hài lòng 10 Lương, thưởng, phúc lợi Văn hóa giá trị ... tiếng công ty Chất lượng công việc sống Văn hóa giá trị Đội ngũ lãnh đạo Cơ hội phát triển 25 20 Cấp quản lý 15 Người làm trẻ 10 Column1 Văn hóa giá trị Người làm trẻ 25 Lương, Thưởng, Phúc lợi -... triển nhân tài trao quyền Khả gắn kết nhân viên Đội ngũ lãnh đạo giỏi Quy trình làm việc truyền thông hiệu Khả thống nhấ, liên kế phòng ban Xây dựng cấu trúc doanh nghiệp hiệu Văn hóa giá trị Công... Tuyển dụng đãi ngộ nhân tài Đa dạng linh hoạt Chất lượng công việc sống 25 20 15 nam nữ 10 Các chương trình chăm sóc sức khỏe đời sống Văn phòng đẹp vị trí thuận lợi 25 20 15 Nhân Phòng ban khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nguồn nhân lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay