MARKETING CB CHUONG 6 edition 2 0

44 125 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:54

N G U Y Ê N LÝ Chương SẢN PHẨM Hình 2.1 Mô hình mở rộng quy trình Marketing Chương 6- slide Nội dung Sản phẩm Các định sản phẩm đơn lẻ Chiến lược phát triển sản phẩm Chu kì sống sản phẩm Dòng sản phẩm, danh mục sản phẩm chiến lược Chương 6- slide SẢN PHẨM Sản phẩm thứ đưa thị trường để đạt ý, tiếp nhận, sử dụng tiêu thụ có khả thỏa mãn ước muốn hay nhu cầu [Kotler & Armtrong (2013)] Chương 6- slide Hàng hóa Dịch vụ Ý tưởng Tổ chức Sự kiện Nơi chốn Con người Chương 6- slide Dịch vụ Dịch vụ hoạt động, lợi ích, hài lòng mà bên chuyển giao cho bên kia, có tính vô hình không dẫn đến chuyển giao sở hữu [Kotler & Armtrong (1991)] Chương 6- slide Dịch vụ • • • • 11/8/2014 Tính vô hình Không thể phân tách Tính biến đổi Tính không dự trữ Chương 6- slide Cấu tạo sản phẩm Sản gia tăng giá trị Sản phẩm thực thụ Hỗ trợ sản phẩm Chất lượng Nhãn hiệu Hậu Đặc điểm Gía trị khách hàng cốt lõi Kiểu dáng Bao bì Giao hàng tín dụng Bảo hành Nguồn: Kotler & Armtrong (2013 - A)] Chương 6- slide Cấu tạo sản phẩm • Phần cốt lõi: – Trả lời câu hỏi: “Người mua thực muốn mua gì?” • Phần cụ thể – Gồm đặc tính: mức chất lượng, đặc điểm, kiểu dáng, nhãn hiệu bao bì • Phần phụ thêm/tăng thêm – Là tất lợi ích dịch vụ đưa vào thêm Chương 6- slide Phân loại sản phẩm Sản phẩm tiêu dùng Sản phẩm công nghiệp Chương 6- slide 10 Phát triển sản phẩm • Tìm kiếm phát triển ý tưởng • Doanh thu chưa có, chịu chi phí đầu tư Nguồn: Kotler & Armtrong (2013 - b)] Chương 6- slide 30 Giai đoạn giới thiệu • Giai đoạn giới thiệu sản phẩm lần đưa vào thị trường • Lợi nhuận thấp chi phí hoạt động xúc tiến, yểm trợ chi phí khác cao Nguồn:31 Kotler & Armtrong (2013 - b)] Chương 6- slide 31 Giai đoạn tăng trưởng • Thị trường chấp nhận, doanh số gia tăng nhanh chóng mức lợi nhuận cải thiện • Nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường Nguồn: Kotler & Armtrong (2013 - b)] Chương 6- slide 32 Giai đoạn trưởng thành (bão hoà) • Tốc độ tăng trưởng doanh thu giảm dần • Đạt cực trị  LN chững lại  LN, DT giảm • Chi phí marketing tăng để trì Nguồn: Kotler & Armtrong (2013 - b)] Chương 6- slide 33 Giai đoạn suy thoái • Doanh thu sản phẩm bắt đầu sụt giảm mạnh • Nên cắt giảm chi phí mức tối đa Nguồn: Kotler & Armtrong (2013 - b)] Chương 6- slide 34 Chu kỳ sống sản phẩm Chương 6- slide 35 Chu kỳ sống sản phẩm Chương 6- slide 36 DÒNG SẢN PHẨM/ TẬP HỢP SP Sản phẩm đơn lẻ (Product Item) Chương 6- slide 37 Dòng sản phẩm Dòng SP (Product line) nhóm sản phẩm có chức tương tự; bán cho đối tượng khách hàng; phân phối qua kênh rơi vào phạm vi giá Chương 6- slide 38 11/8/2014 Chương 6- slide 39 Chiến lược dòng • Nối dài dòng • Dãn rộng dòng – Dãn xuống – Dãn lên – Dãn hai phía Chương 6- slide 40 Tổ hợp (Danh mục) SP Product mix tập hợp tất dòng sản phẩm hàng mà người bán cung cấp có bán Chương 6- slide 41 Sản phẩm marketing Tổ hợp sản phẩm (Product mix) – Độ rộng: số dòng – Độ dài: tổng số hàng – Độ sâu: số phiên sản phẩm – Độ thống nhất: liên quan dòng (về chức năng, kênh pp, …) Chương 6- slide 42 Tài liệu tham khảo • Kotler & Armtrong (2013 - A), Nguyên lý tiếp thị, TpHCM : Nxb Lao động xã hội • Kotler & Armtrong (2013 - B), Principles of Marketing, Sydney : Pearson Prentice Hall • Kotler & Armtrong (1991), Principles of Marketing, Sydney : Pearson Prentice Hall • Nguyễn Đình Thọ &Nguyễn Thị Mai Trang (2003), Nguyên lý Marketing, TpHCM: Nxb Đại học quốc gia • Booz, Allen & Halminton (1982), New Product Management for 1980s, NY Booz, Allen & Halminton Inc Chương 6- slide 43 Xin chân thành cảm ơn lắng nghe quý vị! ... Chương 6- slide 24 Phát triển sản phẩm thương hiệu Chương 6- slide 25 Thử nghiệm TT • Mô • Thực tế có kiểm soát Chương 6- slide 26 Tung SP thị trường (thương mại hóa) Chương 6- slide 27 CHU KỲ... [Thọ & Trang ( 20 03)] Chương 6- slide 29 Phát triển sản phẩm • Tìm kiếm phát triển ý tưởng • Doanh thu chưa có, chịu chi phí đầu tư Nguồn: Kotler & Armtrong ( 20 13 - b)] Chương 6- slide 30 Giai đoạn... phí marketing cho năm • Chỉ tiêu mức tiêu thụ lợi nhuận lâu dài sách marketing mix 23 thời gian Chương 6- slide 23 Phân tích mặt doanh số • Ước lượng doanh số • Ước lượng chi phí mức lời 24 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: MARKETING CB CHUONG 6 edition 2 0, MARKETING CB CHUONG 6 edition 2 0, MARKETING CB CHUONG 6 edition 2 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay