MARKETING CB CHUONG 4 edition 2 0

30 112 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:54

N G U Y Ê N LÝ Chương HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU MARKETING Hình 2.1 Mô hình mở rộng quy trình Marketing Chương 4- slide Học ? • Hệ thống thông tin Marketing (MIS) • Nghiên cứu Marketing (Nghiên cứu thị trường) • Quy trình nghiên cứu Marketing Chương 4- slide Hệ thống thông tin marketing Marketing Information System MIS hệ thống hoạt động thường xuyên có tương tác người, thiết bị phương pháp dùng để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá truyền thông tin cần thiết xác kịp thời để người phụ trách lĩnh vực Marketing sử dụng chúng với mục đích thiết lập, tổ chức thực hiện, điều chỉnh kiểm tra kế hoạch marketing Chương 4- slide Hệ thống thông tin marketing Các phận cấu thành MIS Thông tin Marketing Hệ thống thông tin Môi trường Marketing - Các thông tin thị trường (khách hàng mục tiêu) Hệ thống báo cáo nội Hệ thống nghiên cứu Marketing - Các nhà cung cấp - Các đối thủ cạnh tranh - Công chúng - Thông tin nội Thông tin Marketing Những người quản trị Marketing - Phân tích Hệ thống thu thập thông tin Marketing Thường xuyên bên - Lập kế hoạch Hệ thống phân tích thông tin Marketing - Thực - Kiểm tra trình thực - Các nhân tố vĩ mô Những định giao tiếp Marketing Chương 4- slide Nghiên cứu marketing (NCTT) Nghiên cứu marketing quy trình có hệ thống bao gồm: thiết lập kế họach nghiên cứu, thu thập liệu, phân tích báo cáo số liệu khám phá liên quan đến tình đặc biệt mà doanh nghiệp cần đối phó” Chương 4- slide "Biết người biết ta, trăm trận không nguy; người mà biết ta, trận thắng trận thua; người, ta, trận bại." Tôn Tử Chương 4- slide Nghiên cứu marketing Mục đích nghiên cứu marketing • Hiểu rõ khách hàng • Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh • Hiểu rõ tác động môi trường đến doanh nghiệp • Hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu ta • … Chương 4- slide Nghiên cứu marketing Vai trò nghiên cứu marketing Dữ liệu (Data) (Information), dùng:  Thông tin • Nhận dạng, xác định hội vấn đề marketing • Thiết lập, điều chỉnh đánh giá hoạt động marketing • Theo dõi việc thực marketing Chương 4- slide Nghiên cứu marketing Các dạng nghiên cứu marketing Chương 4- slide 10 Nghiên cứu marketing Một số nghiên cứu thường gặp: – Nghiên cứu người tiêu thụ – Nghiên cứu động mua hàng – Nghiên cứu thị trường bán lẻ – Phân tích kiểm tra hoạt động bán hàng – Nghiên cứu sản phẩm – Phân tích chi phí phân phối sản phẩm – Nghiên cứu quảng cáo – Nghiên cứu dự báo xu hướng thay đổi phát triển Chương 4- slide 16 Nghiên cứu marketing Quy trình nghiên cứu Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu marketin g Thu thập thông tin Phân tích thông tin Báo cáo trình bày kết nghiên cứu Chương 4- slide 17 Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu • Vấn đề gặp phải doanh nghiệp ? • Mục tiêu nghiên cứu để làm gì? Chương 4- slide 18 Vấn đề 1: Cty X cuả Mỹ kinh doanh dầu nhớt xe gắn máy, muốn vào thị trường Việt Nam Mục tiêu họ cần nghiên cứu gì? Độ lớn cuả thị trường Thói quen thay nhớt Giá Đối thủ cạnh tranh Vấn đề 2: Cty Y hoạt động Việt Nam muốn tăng thị phần nước tăng lực cuả Mục tiêu nghiên cứu: Thị trường sản phẩm thay Thói quen tiêu thụ Vấn đề 3: Công ty Z kinh doanh số mặt hàng kem, muốn giới thiệu sản phẩm kem Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Sở thích người tiêu dùng Màu sắc giá Kem cuả đối thủ cạnh tranh Chương 4- slide 19 Thiết kế nghiên cứu • • • • • • • • • • • Thông tin cần thiết gì? Nguồn liệu? Dạng nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu Công cụ nghiên cứu Thiết kế mẫu Phương pháp tiếp cận Phương pháp phân tích liệu Kết cấu báo cáo kết Thời gian tiến hành kết thúc Chi phí Người quản lý thực Chương 4- slide 20 Thiết kế nghiên cứu Loại liệu nào? Đặc điểm So sánh sở liệu Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu thứ cấp Chuyên sâu Nhanh dễ dàng Chi phí thu thập Cao Tương đối thấp Thời gian thu Dài Ngắn Quy trình thu thập thập Chương 4- slide 21 Thiết kế nghiên cứu Dữ liệu thứ cấp • www.gso.gov.vn/ • www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeH aiQuan • www.ftaresearch.com • www.nielsen.com • www.cimigo.com • Báo, tạp chí • Dữ liệu nội Chương 4- slide 22 Thiết kế nghiên cứu Dữ liệu sơ cấp • Quan sát (Observation) • Thảo luận (Discussion) – Tay đôi (in-depth interviews) – Nhóm (focus Group discussion) • Phỏng vấn (Questioning) – Trực tiếp • Tại nhà • Mời đến trung tâm – Điện thoại/ mail – Internet Chương 4- slide 23 Thiết kế nghiên cứu Chọn mẫu • Kích thước mẫu • Chọn theo xác suất hay phi xác suất Chương 4- slide 24 Thiết kế nghiên cứu • Xác định kỹ thuật xử lý liệu SPSS, Excel, Word… • Xác định ngân sách nghiên cứu: Ngân sách nghiên cứu tùy thuộc vào thời gian nghiên cứu vấn đề nghiên cứu • Thời gian nghiên cứu • Phân công trách nhiệm Chương 4- slide 25 Thực thu thập liệu • Tiến hành thu thập liệu dựa kế hoạch đề • Lưu ý: – Kiểm soát thời gian – Kiểm soát tiến trình thu thập Chương 4- slide 26 Phân tích thông tin • Chú ý phân tích tương quan đơn vị thông tin, mối quan hệ biến nghiên cứu • Sử dụng công cụ thống kê phần mềm phân tích số liệu Excel, SPSS, eviews Chương 4- slide 27 Báo cáo trình bày kết nghiên cứu • Trình bày phát hữu ích để hỗ trợ cho cấp quản lý đưa định cuối • Cần nêu bật mối quan hệ, hàm ý ý nghĩa kết nghiên cứu • Tránh tập trung nhiều vào số liệu thống kê kỹ thuật thống kê Chương 4- slide 28 Báo cáo trình bày kết nghiên cứu Cấu trúc báo cáo: • • • • • Trang nhan đề Mục lục Lời giới thiệu ( vấn đề mục tiêu nghiên cứu) Tóm tắt báo cáo Phương pháp áp dụng thu thập phân tích • Kết nghiên cứu • Kết luận đề xuất giải pháp • Phụ lục Chương 4- slide 29 Xin chân thành cảm ơn lắng nghe quý vị! ... giá hoạt động marketing • Theo dõi việc thực marketing Chương 4- slide Nghiên cứu marketing Các dạng nghiên cứu marketing Chương 4- slide 10 Nghiên cứu marketing Dữ liệu nghiên cứu marketing •... trình Marketing Chương 4- slide Học ? • Hệ thống thông tin Marketing (MIS) • Nghiên cứu Marketing (Nghiên cứu thị trường) • Quy trình nghiên cứu Marketing Chương 4- slide Hệ thống thông tin marketing. .. nội Thông tin Marketing Những người quản trị Marketing - Phân tích Hệ thống thu thập thông tin Marketing Thường xuyên bên - Lập kế hoạch Hệ thống phân tích thông tin Marketing - Thực - Kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: MARKETING CB CHUONG 4 edition 2 0, MARKETING CB CHUONG 4 edition 2 0, MARKETING CB CHUONG 4 edition 2 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay