Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công (tt)

21 163 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:24

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN CHĂN NUÔI NGUYỄN HỮU MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG NHẰM HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT CÔNG NGHIỆP LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – 2017 MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Một thách thức lớn cho phát triển chăn nuôi lợn công nghiệp ô nhiễm môi trường từ chất thải (phân + nước tiểu) phát thải khí amoniac, khí gây mùi, khí nhà kính (Green house gases - GHG) đào thải N, P môi trường đất nước, phát triển chăn nuôi lợn công nghiệp xu hướng không tránh khỏi thời gian tương lai Do vậy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn công nghiệp chủ đề nghiên cứu quan tâm nhà khoa học, nhà sách, người sản xuất người dân Ở Việt Nam có nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn Tuy nhiên, nghiên cứu chưa có hệ thống chủ yếu tập trung nghiên cứu điều tra khảo sát tình hình ô nhiễm áp dụng giải pháp để xử lý chất thải hiệu Ngoài nghiên cứu trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn giải pháp giải đầu để giảm ô nhiễm, Việt Nam chưa có nghiên cứu hệ thống giảm thiểu ô nhiễm chăn nuôi lợn giải pháp dinh dưỡng (đầu vào) đáng kể Trong đầu vào (thức ăn) nguyên nhân, nguồn gây ô nhiễm cho chăn nuôi lợn Vì lý trên, lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn thịt công nghiệp” MỤC TIÊU - Xác định hiệu bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến khả sản xuất, phát thải ni tơ, phốt pho, hydro sulfua amoniac từ chất thải lợn từ 20 kg đến xuất chuồng - Xác định hiệu bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác đến khả sản xuất, đặc tính hóa học chất thải tiết nitơ, phốt lợn thịt từ 20 kg đến xuất chuồng - Kiểm tra kết ứng dụng kết nghiên cứu điều kiện trang trại Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN - Về mặt khoa học: Những kết từ luận án sở khoa học ban đầu cho việc xây dựng cân đối phần ăn cho lợn thịt nuôi công nghiệp nhằm đảm bảo vừa có lợi nhuận vừa thân thiện với môi trường Đồng thời, sở khoa học cho nghiên cứu loại lợn khác lợn nái đực giống tài liệu tham khảo có giá trị khoa học cho giảng dạy, nghiên cứu quản lý - Về thực tiễn: Những kết luận án khuyến cáo quan trọng cho phát triển chăn nuôi lợn thịt Việt Nam nhằm đảm bảo hiệu quả, thân thiện với môi trường bền vững doanh nghiệp, chủ trang trại, người chăn nuôi xây dựng phần phù hợp cho lợn thịt giai đoạn khác NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đây số nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua bổ sung dinh dưỡng Kết nghiên cứu Luận án cho thấy: Để không làm giảm suất lợn thịt, hiệu sử dụng thức ăn, hiệu kinh tế, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường chất thải (N P) khí NH3, H2S, lợn thịt cần phải bổ sung enzyme Kemzyme V Dry liều lượng 500 g/tấn thức ăn axít hữu có nhãn hiệu Biotronic SE phytase BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN Toàn luận án gồm 160 trang, 04 chương, 51 bảng, 13 hình, tham khảo 221 tài liệu nước, 14 tài liệu tiếng Việt 207 tài liệu tiếng Anh Có 03 công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến luận án công bố Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI LỢN Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Chăn nuôi lợn Việt Nam chuyển dịch nhanh từ hệ thống chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung theo hướng công nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày tăng người tiêu dùng Theo báo cáo Cục chăn nuôi (2015), dự báo năm 2016 tổng đàn lợn Việt Nam 28,78 triệu năm 2020 có xấp xỉ 30 triệu lợn 1.2 CHĂN NUÔI LỢN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường lý sau đây: - Chăn nuôi lợn gây phát thải khí nhà kính, - Chăn nuôi lợn tạo mùi khó chịu amoniac, - Chăn nuôi lợn làm thay đổi chất lượng đất, gây ô nhiễm đất nhiều N, P kim loại nặng chất thải, - Chăn nuôi lợn làm thay đổi chất lượng gây ô nhiễm nước ngầm, nước mặt, - Chăn nuôi lợn chất thải từ chăn nuôi lợn nguy với sức khỏe người, vật nuôi Do việc thải chất thải từ khu chăn nuôi vào nguồn nước (sông ngòi, kênh, rãnh nước) bị rửa trôi xuống tầng nước ngầm dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người vật nuôi chất thải chăn nuôi chứa nhiều mầm bệnh truyền cho người gây bệnh truyền nhiễm cục (Fisher cs., 2000) 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Trong giới nghiên cứu dinh dưỡng (nghiên cứu đầu vào) để giải vấn đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn ô nhiễm chất N P, phát thải mùi khí nhà kính nghiên cứu nhiều, nghiên cứu Việt Nam nói không muốn nói Vì nghiên cứu góp phần nghiên cứu để lấp lỗ hổng hữu Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận án có ba phần nghiên cứu riêng biệt: phần gồm thí nghiệm; phần gồm thí nghiệm phần kết ứng dụng nghiên cứu 03 mô hình thí nghiệm trang trại chăn nuôi đại diện cho ba vùng khí hậu Bắc, Trung Nam Vật liệu phương pháp nghiên cứu thí nghiệm trình bày riêng cho thí nghiệm 2.1 NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA BỔ SUNG ENZYME, AXIT HỮU CƠ VÀ BENTONITE VÀO KHẨU PHẦN LỢN THỊT Ở 03 GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU 2.1.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải nitơ, phốt phát thải hydro sunfua, amoniac từ chất thải lợn giai đoạn 20 - 50 kg 2.1.1.1 Động vật thiết kế thí nghiệm Thí nghiệm tiến hành 30 lợn lai Duroc x F (Landrace x Yorkshire) với khối lượng ban đầu 20 kg Thí nghiệm tiến hành khoảng thời gian từ tháng 3-4/2012 Do khối lượng ban đầu lợn không hoàn toàn đồng nên thí nghiệm thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 01 nhân tố nghiên cứu Nhân tố nghiên cứu chất bổ sung vào phần gồm có nghiệm thức 01 đối chứng - Đối chứng (KPCS) phần ăn sở không bổ sung enzyme, axít hữu hay bentonite; - Nghiệm thức bổ sung enzyme phần sở + enzyme (KPCS + E) bổ sung với liều lượng 500 g/tấn thức ăn; enzyme bổ sung có nhãn hiệu Kemzyme V Dry hãng Kemin (Hoa Kỳ); thành phần enzyme Xylanase (tối thiểu 1875 U/g) Cellulase (tối thiểu 2500 U/g); - Nghiệm thức bổ sung axít hữu phần sở + axít hữu (KPCS + A) bổ sung vào phần với liều lượng 3kg/tấn thức ăn; axít hữu bổ sung có nhãn hiệu Biotronic SE hãng Biomin sản xuất; thành phần axit Propionic Fomic; - Nghiệm thức bổ sung kết hợp enzyme axít hữu vào phần phần sở + Kemzyme V Dry với liều lượng 500 g/tấn thức ăn + Biotronic SE với liều lượng 3kg/tấn thức ăn (KPCS + EA); - Nghiệm thức bổ sung bentonite phần sở + bentonite (KPCS + B) với liều lượng 2kg/tấn thức ăn; loại bentonite bổ sung có nhãn hiệu Mycofix Secure hãng Biomin sản xuất; với thành phần chất khoáng đặc biệt gọi Smectite/ Montmorilonite -(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O Yếu tố khối khối lượng ban đầu lợn thí nghiệm với khối Mỗi cá thể lợn đơn vị thí nghiệm Trong khối, nghiệm thức lặp lại 01 lần 2.1.1.2 Khẩu phần nuôi dưỡng lợn thí nghiệm Khẩu phần ăn thí nghiệm xây dựng dựa nguyên liệu sẵn có ngô, khô đỗ tương, bột cá, cám gạo, bã sắn Năng lượng trao đổi, Ca, P axít amin đảm bảo đủ nhu cầu lợn theo khuyến cáo NRC Giá trị protein thô phân tích 17%; lượng trao đổi 13,8 MJ/kg vật chất khô thức ăn Lợn nuôi cá thể chuồng nuôi với diện tích 0,8m x 2,2 m Mỗi chuồng nuôi trang bị máng ăn riêng biệt, hệ thống uống nước tự động Phía chuồng nuôi có hố chứa chất thải với kích thước: (110cm x 50cm x 40cm) Lợn nuôi thích nghi 07 ngày cho uống tự Trong giai đoạn thí nghiệm, lợn ăn mức 4,0% so với khối lượng thể (theo Tiêu chuẩn Nhật Bản 1993, trích Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc-gia cầm Việt Nam, Viện Chăn nuôi 2001) lượng ăn vào điều chỉnh theo ước tính tăng khối lượng hàng ngày gia súc Lợn cung cấp nước uống hạn chế cách trộn thức ăn với nước theo tỷ lệ 1:4 Ngoài trộn nước với thức ăn, lợn không uống thêm nước nhằm đảm bảo lượng thức ăn nước uống cá thể để khống chế ảnh hưởng mức độ pha loãng chất thải, thể tích bề mặt phát thải đến phát thải chất gây ô nhiễm môi trường đặc tính chất thải Lợn cho ăn 02 lần/ngày, vào lúc 30 phút 15 30 phút Lượng thức ăn ghi chép hàng ngày; Lợn cân vào buổi sáng trước lúc cho ăn thời điểm bắt đầu kết thúc thí nghiệm để tính tăng khối lượng hàng ngày hệ số chuyển hóa thức ăn 2.1.1.3 Thu phân tích mẫu Sau 07 ngày nuôi thích nghi, hố chất thải dọn trình thí nghiệm thức bắt đầu Phân nước tiểu tích lũy liên tục vào hố chất thải Các tiêu nghiên cứu bao gồm tiết N P chất thải, phát thải khí NH 3, H2S khí nhà kính từ bề mặt chất thải tiêu đặc điểm chất thải Thu mẫu khí NH3 ước tính lượng NH3 phát thải: Mẫu khí để xác định phát thải NH3 thu trực tiếp từ không khí bề mặt hố chất thải dựa theo phương pháp Le cs Mỗi hố chất thải thu mẫu, tổng cộng có 30 mẫu khí thu để xác định phát thải NH3 Sau 26 ngày thí nghiệm, dùng 01 thùng hình trụ không đáy đặt vào hố chất thải Đáy thùng tiếp giáp với đáy hố chất thải Diện tích thực bề mặt thùng hình trụ 312 cm Không khí vào thùng hình trụ lấy từ mái chuồng nuôi mẫu không khí đầu vào lấy để xác định lượng NH3 không khí đầu vào Không khí di chuyển khỏi thùng hình trụ nhờ vào bơm hút hệ thống điều khiển vận tốc không khí với 1,0 lít/phút Hệ thống bơm chạy suốt trình lấy mẫu, nhằm mô hệ thống động phát thải khí NH từ hố chất thải Không khí đầu dẫn vào impingers chứa 15ml 0,5M HNO3 (Sơ đồ 1) Khí NH3 giữ lại impingers có chứa axít Hệ thống thu mẫu vận hành vòng 60 phút Thu mẫu H2S ước tính lượng H2S phát thải: Nguyên lý thu mẫu tính lượng H 2S phát thải giống khí NH Mẫu xác định phát thải H2S thu cách sử dụng hệ thống thu mẫu mô sơ đồ ước tính lượng H 2S phát thải công thức, dung dịch HNO3 thay dung dịch Cadimi Sulfat 0,1M (CdSO 4) H2S hấp phụ vào dung dịch Cadimi Sulfat 0,1M Thể tích dung dịch hấp thụ 30ml Thu mẫu chất thải (phân + nước tiểu): Vào ngày thứ 29 trình phân nước tiểu tích lũy hố phân, tiến hành trộn chất thải hố lấy 1kg mẫu Mỗi hố chất thải lấy 01 mẫu Các mẫu chất thải phân tích tiêu hóa học: vật chất khô, N tổng số, P pH Mẫu thức ăn phân tích tiêu vật chất khô, N, xơ thô, khoáng, P Ca Mẫu thức ăn thu thập sau lần trộn Kết thúc thí nghiệm, mẫu thức ăn lần trộn nghiệm thức trộn với trước gửi phân tích Phương pháp phân tích Vật chất khô (TCVN 4326-2001), N tổng số (TCVN 4328-2007), P (TCVN 1525-01), Canxi (TCVN 1526-07), xơ thô (TCVN 4329 - 93), khoáng (4327 - 93) phân tích theo phương pháp chuẩn TCVN; NDF ADF phân tích theo AOAC (973.18.01) Mẫu phân đo pH máy pH meter HI 8424 HANNA (Made in Mauritius) Tất tiêu tiến hành phòng thí nghiệm Bộ môn Môi trường Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi 2.1.1.4 Phương pháp phân tích số liệu Ảnh hưởng nhân tố nghiên cứu đến tiêu nghiên cứu (khả sản xuất vật nuôi, đào thải N, P, phát thải NH3 H2S) phân tích phương sai phần mềm Minitab 14.0 Mô hình thống kê đầy đủ sau: yij =μ+αi+ρj+ eij Trong đó: yij=biến phụ thuộc; αi= ảnh hưởng nhân tố nghiên cứu;ρj= ảnh hưởng khối; e ij = sai số ngẫu nhiên Giá trị biến phụ thuộc kiểm tra tính đồng phương sai phân bố chuẩn Khi giá trị p phân tích phương sai < 0,05 (giả thuyết H0 bị bác bỏ); để so sánh sau phương sai (post hoc) tiến hành phương pháp so sánh trực giao có kế hoạch (Planned Orthological Contrast) với 04 hệ số tương phản trực giao bảng 2.1 Bảng Tập hợp 04 hệ số tương phản (C) trực giao Hệ số tương phản Nghiệm thức C1 C2 C3 C4 Khẩu phần sở + Enzyme 1 1 Khẩu phần sở + Axít hữu 1 -1 Khẩu phần sở + Enzyme + Axít hữu 1 -2 Khẩu phần sở + Bentonite -3 0 Khẩu phần sở (đối chứng) -4 0 Trong C1 dùng để so sánh nghiệm thức với đối chứng; C2 dùng để so sánh nghiệm thức có bổ sung bentonite với 03 nghiệm thức lại (bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bổ sung đồng thời enzyme axít hữu cơ); C3 dùng để so sánh nghiệm thức bổ sung đồng thời enzyme axít hữu với nghiệm thức bổ sung enzyme axít hữu riêng lẻ; C4 so sánh nghiệm thức bổ sung axít hữu với bổ sung enzyme Các nghiệm thức kết hợp nghiệm thức cho sai khác p < 0,05 Các giá trị trung bình khoảng tin cậy 95% giá trị trình bày 2.1.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải nitơ, phốt phát thải hydro sunfua, amoniac từ chất thải lợn giai đoạn 40 - 70kg 2.1.2.1 Động vật thiết kế thí nghiệm Thí nghiệm tiến hành 30 lợn lai Duroc x F (Landrace x Yorkshire) với khối lượng ban đầu 40,5 ± 1,6 kg (Trung bình ± độ lệch chuẩn) Thí nghiệm tiến hành khoảng thời gian từ tháng 6/2012 Khối lượng ban đầu lợn không hoàn toàn đồng nên thí nghiệm thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 01 nhân tố nghiên cứu Nhân tố nghiên cứu chất bổ sung vào phần gồm có nghiệm thức 01 đối chứng - Đối chứng (KPCS) phần ăn sở (bảng 2.1) bổ sung enzyme, axít hữu cơ, hay bentonite; - Nghiệm thức bổ sung enzyme phần sở + enzyme (KPCS + E) bổ sung với liều lượng 500 g/tấn Có kế hoạch thiết kế thí nghiệm thức ăn; enzyme bổ sung có nhãn hiệu Kemzyme V Dry hãng Kemin (Hoa Kỳ); thành phần enzyme Xylanase (tối thiểu 1875 U/g) Cellulase (tối thiểu 2500 U/g); - Nghiệm thức bổ sung axít hữu phần sở + axít hữu (KPCS + A) bổ sung vào phần với liều lượng 3kg/tấn thức ăn; axít hữu bổ sung có nhãn hiệu Biotronic SE hãng Biomin sản xuất; thành phần axít Propionic Fomic; nhiên thành phần hàm lượng chi tiết loại axít chế phẩm không công bố nhà sản xuất; - Nghiệm thức bổ sung kết hợp enzyme axít hữu vào phần phần sở + Kemzyme V Dry với liều lượng 500 g/tấn thức ăn + Biotronic SE với liều lượng 3kg/tấn thức ăn (KPCS + EA); - Nghiệm thức bổ sung bentonite phần sở + bentonite (KPCS + B) với liều lượng kg/tấn thức ăn; loại bentonite bổ sung có nhãn hiệu Mycofix Secure hãng Biomin sản xuất; với thành phần chất khoáng đặc biệt gọi Smectite/ Montmorilonite - (Na,Ca)0,33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O Yếu tố khối khối lượng ban đầu lợn thí nghiệm với 06 khối Mỗi cá thể lợn đơn vị thí nghiệm Trong khối, nghiệm thức lặp lại 01 lần 2.1.2.2 Khẩu phần nuôi dưỡng lợn thí nghiệm Khẩu phần ăn thí nghiệm xây dựng dựa nguyên liệu sẵn có ngô, khô đỗ tương, bột cá, cám gạo, bã sắn Năng lượng trao đổi, Ca, P axít amin đảm bảo đủ nhu cầu lợn theo khuyến cáo NRC Thành phần hóa học nguyên liệu thức ăn phần ăn cho lợn thí nghiệm trình bày bảng 2.1 Giá trị protein thô phân tích khoảng 15%; lượng trao đổi khoảng 13,6 MJ/kg vật chất khô thức ăn Lợn nuôi theo dõi thí nghiệm 2.1.2.3 Thu phân tích mẫu Tương tự thí nghiệm 2.1.2.4 Phương pháp phân tích số liệu Tương tự thí nghiệm1 2.1.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải nitơ, phốt phát thải hydro sunfua, amoniac từ chất thải lợn giai đoạn 65 - 90kg 2.1.3.1 Động vật thiết kế thí nghiệm Thí nghiệm tiến hành 30 lợn lai Duroc x F1 (Landrace x Yorkshire) với khối lượng ban đầu 66,7 ± 3,5 kg (Trung bình ± độ lệch chuẩn) khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2012 Khối lượng ban đầu lợn không hoàn toàn đồng nên thí nghiệm thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 01 nhân tố nghiên cứu Nhân tố nghiên cứu chất bổ sung vào phần gồm có 04 nghiệm thức 01 đối chứng - Đối chứng (KPCS) phần ăn sở (bảng 2.1) bổ sung enzyme, axít hữu cơ, hay bentonite; - Nghiệm thức bổ sung enzyme phần sở + enzyme (KPCS + E) bổ sung với liều lượng 500 g/tấn thức ăn; enzyme bổ sung có nhãn hiệu Kemzyme V Dry hãng Kemin (Hoa Kỳ); thành phần enzyme Xylanase (tối thiểu 1875 U/g) Cellulase (tối thiểu 2500 U/g); - Nghiệm thức bổ sung axít hữu phần sở + axít hữu (KPCS + A) bổ sung vào phần với liều lượng kg/tấn thức ăn; axít hữu bổ sung có nhãn hiệu Biotronic SE hãng Biomin sản xuất; thành phần axít Propionic Fomic; nhiên thành phần hàm lượng chi tiết loại axít chế phẩm không công bố nhà sản xuất; - Nghiệm thức bổ sung kết hợp enzyme axít hữu vào phần phần sở + Kemzyme V Dry với liều lượng 500 g/tấn thức ăn + Biotronic SE với liều lượng 3kg/tấn thức ăn (KPCS + EA); - Nghiệm thức bổ sung bentonite phần sở + bentonite (KPCS + B) với liều lượng kg/tấn thức ăn; loại bentonite bổ sung có nhãn hiệu Mycofix Secure hãng Biomin sản xuất; với thành phần chất khoáng đặc biệt gọi Smectite/ Montmorilonite - (Na,Ca)0,33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O Yếu tố khối khối lượng ban đầu lợn thí nghiệm với 06 khối Mỗi cá thể lợn đơn vị thí nghiệm Trong khối, nghiệm thức lặp lại 01 lần 2.1.3.2 Khẩu phần nuôi dưỡng lợn thí nghiệm Khẩu phần ăn thí nghiệm xây dựng dựa nguyên liệu sẵn có ngô, khô đỗ tương, cám gạo, bã sắn Năng lượng trao đổi, Ca, P axít amin đảm bảo đủ nhu cầu lợn theo khuyến cáo NRC Thành phần hóa học nguyên liệu thức ăn phần ăn cho lợn thí nghiệm trình bày bảng 2.1 Giá trị protein thô phân tích 12,3%; lượng trao đổi 13,3 MJ/kg vật chất khô thức ăn; xơ thô 10,6% Lợn nuôi theo dõi thí nghiệm 2.1.3.3 Thu phân tích mẫu Tương tự thí nghiệm 2.1.3.4 Phương pháp phân tích số liệu Tương tự thí nghiệm 2.2 THÍ NGHIỆM 4: ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐT PHO DỄ TIÊU VÀ BỐ SUNG PHYTASE TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN BÀI TIẾT N, P, KHÍ THẢI NHÀ KÍNH VÀ MÙI TỪ CHẤT THẢI LỢN THỊT NUÔI CÔNG NGHIỆP 2.2.1 Động vật thiết kế thí nghiệm Thí nghiệm tiến hành 30 lợn lai Duroc x F1 (Landrace x Yorkshire) có khối lượng ban đầu khoảng 22 kg nuôi đến lúc xuất chuồng (gồm 03 giai đoạn thí nghiệm: 1) lợn có khối lượng thể từ 20 kg đến 40 kg, 2) lợn có khối lượng thể từ 40 kg đến 68 kg, 3) lợn có khối lượng thể từ 68 kg đến xuất chuồng) Thí nghiệm bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên với 02 nhân tố thí nghiệm (mức phốt dễ hấp thu bổ sung phytase), thí nghiệm gồm 06 nghiệm thức, nghiệm thức 05 lợn với 05 lần lặp lại/nghiệm thức Lợn nuôi nhốt cá thể, ô có máng ăn riêng biệt, hệ thống uống nước tự động Phía sau (đối diện với máng ăn), có hố chứa chất thải có kích thước (110cm x 50cm x 40cm) Mỗi đơn vị thí nghiệm 2.2.2 Khẩu phần nuôi dưỡng lợn thí nghiệm Khẩu phần ăn thí nghiệm xây dựng theo khuyến cáo NRC (1998) dựa nguyên liệu sẵn có ngô, khô đỗ tương, bột cá, cám gạo, bã sắn Lợn nuôi thích nghi 07 ngày với chế độ cho ăn, cho uống tự Trong giai đoạn thí nghiệm, lợn ăn mức 4,0% so với khối lượng thể lượng ăn vào điều chỉnh theo ước tính tăng khối lượng hàng ngày lợn Lợn cung cấp nước uống hạn chế cách trộn thức ăn với nước theo tỷ lệ 1:4 Lợn cho ăn 02 lần/ngày (8 30 phút 15 30 phút) Lượng thức ăn ghi chép hàng ngày Lợn cân trước sau thí nghiệm để tính tăng khối lượng hiệu chuyển hóa thức ăn 2.2.3 Phương pháp lấy mẫu tiêu theo dõi: - Chỉ tiêu tăng khối lượng TTTĂ: Thức ăn cho ăn thức ăn thừa theo dõi ghi chép hàng ngày để tính lượng thức ăn ăn vào tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng Lợn cân vào lúc sáng sớm, trước cho ăn, thời điểm: bắt đầu thí nghiệm vào thời điểm chuyển tiếp giai đoạn sinh trưởng để khảo sát tốc độ sinh trưởng - Các tiêu gây ô nhiễm môi trường mùi chất thải phát thải không khí phương pháp xác định đề cập thí nghiệm Lấy mẫu sau tuần kể từ phân bắt đầu tích lũy vào hố phân Quá trình tích lũy phân vào hố phân trình liên tục nhằm mô thực tế điều kiện chăn nuôi trang trại - Chỉ tiêu phân tích: Chỉ tiêu thức ăn, môi trường mùi + Mẫu thức ăn phân tích VCK, N tổng số, xơ, khoáng, P, Ca + Chất thải hỗn hợp phân nước tiểu (slurry) phân tích VCK, nitơ tổng số, phốt pH + Không khí: xác định mức độ phát thải mùi amoniac (NH3, H2S) + Khí phát thải nhà kính: N2O, CO2, CH4 Phương pháp phân tích số liệu Ảnh hưởng nhân tố nghiên cứu đến tiêu nghiên cứu phân tích phương sai phần mềm Minitab 14.0 Mô hình thống kê đầy đủ sau: yijk =μ+αi+βj+(αβ)ij+ eijk Trong đó: yijk=biến phụ thuộc; αi= ảnh hưởng mức phốt dễ hấp thu; βj = ảnh hưởng bổ sung phytase; (αβ)ij = ảnh hưởng tương tác nhân tố; eijk = sai số ngẫu nhiên 2.3 ỨNG DỤNG KHẨU PHẦN ĂN THÍCH HỢP TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT CÔNG NGHIỆP QUY MÔ TRANG TRẠI NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ TĂNG HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI 2.3.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: sở chăn nuôi lợn thịt công nghiệp; - Địa điểm nghiên cứu: Bắc Ninh, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh - Thời gian nghiên cứu: 12/2012 đến 12/2013 2.3.2 Thiết kế thí nghiệm Thí nghiệm thực 03 sở chăn nuôi lợn thịt công nghiệp Bắc Ninh, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, với quy mô từ 150 đến 200 lợn thịt/lứa; nuôi 3-4 lứa/năm Các trang trại lựa chọn trại chuyên nuôi lợn thịt mô hình trại chăn nuôi kép kín (nuôi lợn thịt tự túc giống - có lợn nái sinh sản) - Tại trang trại, chọn 120 lợn thịt có khối lượng ban đầu khoảng 20 kg chia làm lô, bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn, lô 60 với lần lặp lại (20 con/lần lặp lại) 7 - Lô 1: Lợn cho ăn phần tối ưu (KPTƯ) (kết rút từ thí nghiệm 1; 2; Luận án này) Các thành phần dinh dưỡng (ME, protein, Pdht, chất bổ trợ…) KP cho lợn lô dựa vào phần tối ưu, loại cấu tỷ lệ nguyên liệu KP phụ thuộc vào điều kiện mức độ sẵn có sở chăn nuôi cụ thể - Lô (Lô đối chứng) (ĐC): Lợn ăn phần đối chứng (KPĐC): lợn cho ăn thức ăn thương mại (TĂTM) sở chăn nuôi sử dụng Việc phân chia giai đoạn sinh trưởng lựa chọn chế độ nuôi dưỡng hoàn toàn áp dụng theo phương thức truyền thống (TT) trang trại 2.3.3 Các tiêu theo dõi, đánh giá - Chỉ tiêu tăng khối lượng TTTĂ: Thức ăn cho ăn thức ăn thừa theo dõi ghi chép đầy đủ Lợn cân vào buổi sáng, trước cho ăn, thời điểm bắt đầu nuôi thí nghiệm xuất chuồng - Các tiêu gây ô nhiễm môi trường mùi chất thải phát thải không khí phương pháp xác định đề cập thí nghiệm Lấy mẫu sau tuần kể từ phân bắt đầu tích lũy vào hố phân - Các tiêu đánh giá + Đánh giá hiệu dựa sở so sánh với Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Việt Nam hành chất lượng không khí, nước + Chỉ tiêu kết sản xuất: giá trị sản xuất, chi phí trung gian; khấu hao tài sản cố định, lao động gia đình, lao động thuê, thu nhập hỗn hợp, giá thành đơn vị sản phẩm cho Trang trại + Chỉ tiêu hiệu sản xuất: hiệu chi phí sản xuất, hiệu chi phí lao động, hiệu sản xuất đơn vị sản phẩm tính đầu gia súc - Chỉ tiêu phân tích: Chỉ tiêu thức ăn, môi trường mùi + Mẫu thức ăn: tiêu (VCK, N, xơ, khoáng, P, Ca)/mẫu: sở x công thức x giai đoạn = 18 mẫu + Chất chất thải hỗn hợp phân nước tiểu (slurry): tiêu (VCK, N tổng số; P pH)/mẫu (3 sở x công thức x giai đoạn = 18 mẫu) + Không khí: xác định mức độ phát thải tiêu (NH 3, H2S)/ mẫu Số mẫu: sở x (trước sau) x lần = 12 mẫu 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu - Sử dụng phương pháp phân tích phương sai nhân tố mô hình thống kê sau: y = μ+ρ m+ αn + e Trong đó: y = biến phụ thuộc; αn= ảnh hưởng nhân tố thí nghiệm; e = sai số ngẫu nhiên Khi giá trị P kiểm tra F 0,05; bảng 3.1) 3.1.1.3 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH H2S từ chất thải Qua bảng 3.3 thấy nhân tố thí nghiệm ảnh hưởng đến phát thải khí NH H2S từ chất thải lợn (p < 0,05) Bảng 3 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH3 H2S từ chất thải Khoảng tin cậy 95% Trung Chỉ tiêu Nghiệm thức pf bình Cận Cận H2S (mg/h/m2) KPCSa 0,13 0,09 0,18 0,02 Chỉ tiêu Nghiệm thức Trung bình 10 KPCS+Eb 0,04 0,00 0,08 KPCS+Ac 0,07 0,03 0,11 d KPCS+EA 0,06 0,02 0,10 KPCS+Be 0,10 0,06 0,14 KPCS 0,39 0,26 0,52 KPCS+E 0,12 0,00 0,25 NH3 (mg/h/m ) KPCS+A 0,22 0,09 0,36 0,04 KPCS+EA 0,20 0,07 0,33 KPCS+B 0,33 0,20 0,46 a = phần sở; b = phần sở + enzym; c = phần sở + axít hữu cơ; d = phần sở + enzyme + axít hữu cơ; e = phần sở + bentonite; f xác suất; df sai số =20; phân tích dạng logarít Các nghiệm thức (KPCS + E; KPCS + A; KPCS + EA; KPCS + B) giảm phát thải NH3 H2S 43,6% 48,8% từ chất thải lợn so với đối chứng (p C1 < 0,05) Ảnh hưởng enzyme axit hữu đến phát thải NH3 H2S không cộng hợp tích luỹ (additive); khác biệt phát thải NH3 H2S từ chất thải lợn phần bổ sung enzyme so với bổ sung axít hữu (p C4 > 0,05) 3.1.2 Kết thí nghiệm 2: Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải ni tơ, phốt phát thải hydro sulfua, amoniac từ chất thải lợn từ 40 - 70kg 3.1.2.1 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến khả sản xuất lợn Kết bảng 3.4 cho thấy nhân tố thí nghiệm ảnh hưởng đến khối lượng kết thúc (p < 0,01) tăng khối lượng (p < 0,01) hệ số chuyển hoá thức ăn (p < 0,05) Bảng Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến khả sản xuất lợn Khoảng tin cậy 95% Chie tiêu Nghiệm thức Trung bình pf Cận Cận KPCSa 40,53 40,16 40,91 b KPCS+E 40,63 40,26 41,01 Khối lượng c KPCS+A 40,43 40,06 40,81 0,95 ban đầu (kg) d KPCS+EA 40,50 40,13 40,87 e KPCS+B 40,57 40,19 40,94 KPCS 65,73 64,63 66,83 KPCS+E 66,63 65,53 67,73 Khối lượng KPCS+A 67,08 65,98 68,18 0,01 kết thúc (kg) KPCS+EA 67,92 66,82 69,02 KPCS+B 65,23 64,13 66,33 KPCS 681,1 652,4 709,8 KPCS+E 702,7 674,0 731,4 Tăng khối lượng KPCS+A 720,3 691,6 749,0 0,008 (g/ngày) KPCS+EA 741,0 712,3 769,7 KPCS+B 666,7 638,0 695,4 KPCS 2,14 2,06 2,21 KPCS+E 2,28 2,21 2,36 Lượng thức ăn ăn vào KPCS+A 2,19 2,11 2,27 0,07 (kg/con/ngày) KPCS+EA 2,20 2,12 2,27 KPCS+B 2,14 2,06 2,21 Hệ số KPCS 3,14 3,00 3,29 0,048 chuyển hóa thức ăn KPCS+E 3,25 3,11 3,39 (kg thức ăn/kg KPCS+A 3,04 2,90 3,19 TKL) KPCS+EA 2,97 2,83 3,11 11 Khoảng tin cậy 95% pf Cận Cận KPCS+B 3,21 3,07 3,36 a = phần sở; b = phần sở + enzyme; c = phần sở + axít hữu cơ; d = phần sở + enzyme + axít hữu cơ; e = phần sở + bentonite; f xác suất; df sai số =20 Kết so sánh trực giao có kế hoạch cho thấy bổ sung vào phần enzyme; axít hữu cơ; hỗn hợp enzyme + axít hữu (KPCS + E; KPCS + A; KPCS + EA) đưa lại khối lượng (kg) kết thúc tăng khối lượng (g/con/ngày) cao so với bổ sung bentonite (KPCS + B), pC2= giá trị p hệ số tương phản C2 < 0,01 Bổ sung đồng thời enzyme axít hữu mang lại hiệu chuyển hóa thức ăn cao so với bổ sung riêng lẻ (pC3 = 0,03) Bổ sung axít hữu vào phần nâng cao hiệu chuyển hóa thức ăn so với bổ sung enzyme (pC3 = 0,03) 3.1.2.2 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến đặc tính hóa học chất thải đào thải N P Qua bảng 3.5 ta thấy nhân tố thí nghiệm ảnh hưởng đến lượng N ăn vào (p = 0,04) Nghiệm thức KPCS + E; KPCS + A; KPCS + EA có lượng N ăn vào cao so với nghiệm thức KPCS + B (pC2 < 0,05) Lợn ăn phần bổ sung enzyme có lượng N ăn vào cao so với lợn ăn phần bổ sung axít hữu (pC4 < 0,05) Bảng Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonitevào phần đến đặc tính hóa học chất thải đào thải N P Khoảng tin cậy 95% Chỉ tiêu Nghiệm thức Trung bình pf Cận Cận KPCSa 46,57 44,90 48,25 b Lượng N KPCS+E 49,09 47,42 50,76 ăn vào KPCS+Ac 46,44 44,77 48,12 0,04 d KPCS+EA 46,79 45,11 48,46 (g/con/ngày) KPCS+Be 45,30 43,63 46,97 KPCS 18,59 17,91 19,27 Lượng P KPCS+E 19,87 19,19 20,54 ăn vào KPCS+A 19,06 18,38 19,74 0,07 KPCS+EA 19,11 18,43 19,79 (g/con/ngày) KPCS+B 18,59 17,91 19,27 KPCS 6,65 6,44 6,86 KPCS+E 6,50 6,29 6,71 0,21 pH chất thải KPCS+A 6,66 6,44 6,87 KPCS+EA 6,41 6,20 6,62 KPCS+B 6,38 6,16 6,59 KPCS 16,72 13,13 20,30 KPCS+E 17,84 14,26 21,42 Vật chất khô 0,80 KPCS+A 19,60 16,02 23,18 chất thải (%) KPCS+EA 17,33 13,74 20,91 KPCS+B 18,26 14,68 21,85 KPCS 0,33 0,23 0,43 Lượng chất KPCS+E 0,40 0,30 0,50 thải thải KPCS+A 0,34 0,24 0,44 0,79 (kg vật chất KPCS+EA 0,34 0,24 0,44 khô/ngày) KPCS+B 0,33 0,24 0,43 KPCS 5,25 4,25 6,25 KPCS+E 4,00 3,00 4,99 N chất thải KPCS+A 3,58 2,59 4,58 0,19 (%VCK) KPCS+EA 4,09 3,09 5,08 KPCS+B 4,29 3,29 5,29 P chất thải KPCS 3,76 2,69 4,82 0,35 KPCS+E 3,32 2,25 4,38 (%VCK) KPCS+A 2,78 1,72 3,84 KPCS+EA 3,52 2,46 4,59 Chie tiêu Nghiệm thức Trung bình 12 Khoảng tin cậy 95% pf Cận Cận KPCS+B 4,29 3,23 5,35 KPCS 15,84 12,74 18,94 N chất thải KPCS+E 15,45 12,35 18,56 (g/con/ngày)g KPCS+A 11,44 8,34 14,55 0,29 KPCS+EA 13,94 10,84 17,04 KPCS+B 14,15 11,05 17,25 KPCS 5,35 3,42 7,28 KPCS+E 5,70 3,77 7,64 P chất thải KPCS+A 4,41 2,48 6,34 0,70 (g/con/ngày) KPCS+EA 5,27 3,34 7,21 KPCS+B 6,28 4,35 8,21 a = phần sở; b = phần sở + enzyme; c = phần sở + axít hữu cơ; d = phần sở + enzyme + axít hữu cơ; e = phần sở + bentonite; f xác suất; df sai số =20; g=không bao gồm lượng N phát thải không khí hàng ngày từ hố chất thải 3.1.2.3 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH3 H2S từ chất thải Kết bảng 3.6 cho thấy nhân tố thí nghiệm ảnh hưởng đến phát thải khí NH từ chất thải lợn (p < 0,05) không ảnh hưởng đến phát thải khí H 2S (p > 0,05) Lượng NH3 phát thải từ chất thải lợn giảm cách đáng kể so với đối chứng bổ sung phụ gia Tỷ lệ giảm phát thải NH so với đối chứng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, axít hữu + enzyme bentonite 78,2%; 47,9%; 37,5% 45,4% (pC1 < 0,05) Chỉ tiêu Nghiệm thức Trung bình Bảng Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH3 H2S từ chất thải Khoảng tin cậy 95% Chỉ tiêu Nghiệm thức Trung bình pf Cận Cận KPCSa 0,76 0,47 1,05 KPCS+Eb 0,21 -0,08 0,49 c H2S (mg/h/m ) KPCS+A 0,45 0,17 0,74 0,40 KPCS+EAd 0,54 0,26 0,83 KPCS+Be 0,48 0,19 0,76 KPCS 3,44 2,71 4,17 KPCS+E 0,75 0,02 1,48 0,01 NH3 (mg/h/m2) KPCS+A 1,79 1,06 2,52 KPCS+EA 2,15 1,42 2,88 KPCS+B 1,88 1,14 2,61 a = phần sở; b = phần sở + enzyme; c = phần sở + axít hữu cơ; d = phần sở + enzyme + axít hữu cơ; e = phần sở + bentonite; f xác suất; df sai số =20; phân tích dạng logarít 3.1.3 Kết thí nghiệm 3: Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axit hữu bentonite vào phần đến đào thải ni tơ, phốt phát thải hydro sulfua, amoniac từ chất thải lợn từ 65 90 kg 3.1.3.1 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến khả sản xuất lợn Bảng Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến khả sản xuất lợn 13 Khoảng tin cậy Pf 95% Chỉ tiêu Nghiệm thức Trung bình Cận Cận KPCSa 66,67 65,59 67,74 KPCS+Eb 66,58 65,51 67,66 Khối lượng ban c KPCS+A 66,50 65,43 67,57 0,98 đầu (kg) KPCS+EAd 66,92 65,84 67,99 KPCS+Be 66,75 65,68 67,82 KPCS 90,08 87,27 92,90 KPCS+E 92,25 89,43 95,07 Khối lượng kết 0,68 KPCS+A 91,42 88,60 94,23 thúc (kg) KPCS+EA 92,67 89,85 95,48 KPCS+B 90,92 88,10 93,73 KPCS 709,60 634,00 785,19 KPCS+E 777,78 702,18 853,37 Tăng khối KPCS+A 755,05 679,46 830,64 0,60 lượng (g/ngày) KPCS+EA 780,30 704,71 855,90 KPCS+B 732,32 656,73 807,92 KPCS 2,98 2,91 3,05 3,05 2,98 3,12 Lượng thức ăn KPCS+E ăn vào KPCS+A 3,03 2,96 3,10 0,18 (kg/con/ngày) KPCS+EA 2,94 2,86 3,01 KPCS+B 2,98 2,91 3,05 KPCS 4,31 3,87 4,74 Hệ số chuyển KPCS+E 3,94 3,51 4,38 hóa thức ăn (kg KPCS+A 4,04 3,61 4,48 0,26 thức ăn/kg KPCS+EA 3,79 3,35 4,22 TKL) KPCS+B 4,14 3,70 4,57 a = phần sở; b = phần sở + enzyme; c = phần sở + axít hữu cơ; d = phần sở + enzyme + axít hữu cơ; e = phần sở + bentonite; f xác suất; df sai số =20 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến khả sản xuất lợn từ 65 - 90kg thể bảng 3.7 Kết bảng 3.7 cho thấy nhân tố thí nghiệm không ảnh hưởng đến khả sản xuất lợn giai đoạn từ 65 - 90kg 3.1.3.2 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến đặc tính hóa học chất thải đào thải N P Bảng 3.8 cho thấy nhân tố thí nghiệm ảnh hưởng đến lượng N ăn vào (p = 0,02) Tuy nhiên, có giá trị pC3 < 0,05 hay bổ sung đồng thời enzyme axít hữu vào phần làm giảm lượng nitơ ăn vào so với bổ sung riêng lẻ enzyme axít hữu Bảng Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến đặc tính hóa học chất thải đào thải N P Chỉ tiêu Lượng N ăn vào (g/con/ngày) Lượng P ăn vào Nghiệm thức Trung bình KPCSa KPCS+Eb KPCS+Ac KPCS+EAd KPCS+Be KPCS 53,10 54,26 53,04 51,37 51,54 25,36 Khoảng tin cậy 95% Cận Cận 51,85 54,35 53,01 55,50 51,79 54,29 50,12 52,62 50,29 52,79 24,75 25,96 pf 0,02 0,18 14 Khoảng tin cậy 95% Chỉ tiêu pf Cận Cận KPCS+E 25,91 25,30 26,51 KPCS+A 25,76 25,16 26,37 (g/con/ngày) KPCS+EA 24,95 24,35 25,55 KPCS+B 25,32 24,72 25,93 KPCS 7,63 7,22 8,04 KPCS+E 7,06 6,65 7,46 pH chất thải KPCS+A 7,22 6,82 7,63 0,27 KPCS+EA 7,38 6,97 7,79 KPCS+B 7,11 6,70 7,52 KPCS 27,17 23,51 30,84 KPCS+E 26,37 22,71 30,04 Vật chất khô chất thải KPCS+A 23,92 20,26 27,59 0,40 (%) KPCS+EA 24,56 20,90 28,23 KPCS+B 26,98 23,32 30,65 KPCS 0,56 0,41 0,71 KPCS+E 0,55 0,40 0,70 Lượng chất thải thải KPCS+A 0,51 0,36 0,66 0,25 (kg vật chất khô/ngày) KPCS+EA 0,43 0,28 0,57 KPCS+B 0,67 0,52 0,81 KPCS 3,11 2,44 3,78 KPCS+E 2,48 1,81 3,15 N chất thải KPCS+A 2,99 2,32 3,66 0,62 (%VCK) KPCS+EA 2,80 2,13 3,48 KPCS+B 2,60 1,93 3,27 KPCS 4,94 4,22 5,66 KPCS+E 4,02 3,29 4,74 P chất thải KPCS+A 4,20 3,48 4,92 0,26 (%VCK) KPCS+EA 4,28 3,56 5,00 KPCS+B 3,86 3,14 4,59 KPCS 16,89 12,93 20,85 KPCS+E 13,65 9,69 17,61 N chất thải (g/con/ngày)g KPCS+A 14,38 10,43 18,34 0,29 KPCS+EA 11,98 8,03 15,94 KPCS+B 17,16 13,20 21,12 KPCS 11,69 9,40 13,97 KPCS+E 9,56 7,28 11,85 P chất thải KPCS+A 9,44 7,15 11,72 0,18 (g/con/ngày) KPCS+EA 7,91 5,62 10,19 KPCS+B 10,81 8,52 13,09 a = phần sở; b = phần sở + enzyme; c = phần sở + axít hữu cơ; d = phần sở Nghiệm thức Trung bình + enzyme + axít hữu cơ; e = phần sở + bentonite; f xác suất; df sai số =20; g=không bao gồm lượng N phát thải không khí hàng ngày từ hố chất thải Giá trị pH chất thải không bị ảnh hưởng nhân tố thí nghiệm (p > 0,05), Nhân tố thí nghiệm không ảnh hưởng đến vật chất khô (%) chất thải, hàm lượng N P (% vật chất khô) chất thải tích luỹ liên tục chất thải vào hố chất thải, lượng N P đào thải chất thải (g/con/ngày) 15 3.1.3.3 Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH H2S từ chất thải Bảng Ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, bentonite vào phần đến phát thải NH3 H2S từ chất thải Khoảng tin cậy 95% Trung pf bình Cận Cận KPCSa 0,84 0,44 1,25 b KPCS+E 0,63 0,23 1,04 H2S (mg/h/m2) KPCS+Ac 0,61 0,20 1,01 0,25 KPCS+EAd 0,44 0,03 0,84 KPCS+Be 0,84 0,43 1,24 KPCS 4,27 3,29 5,25 KPCS+E 3,11 2,13 4,09 0,04 NH3 (mg/h/m2) KPCS+A 2,97 1,99 3,95 KPCS+EA 2,26 1,28 3,24 KPCS+B 4,18 3,20 5,16 a = phần sở; b = phần sở + enzyme; c = phần sở + axít hữu cơ; d = phần sở Chỉ tiêu Nghiệm thức + enzyme + axít hữu cơ; e = phần sở + bentonite; f xác suất; df sai số =20; phân tích dạng logarít Kết bảng 3.9 cho thấy nhân tố thí nghiệm ảnh hưởng đến phát thải khí NH từ chất thải lợn (p < 0,05) Lượng NH3 phát thải từ chất thải lợn giảm so với đối chứng bổ sung phụ gia Tỷ lệ giảm phát thải NH3 so với đối chứng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, axít hữu + enzyme bentonite 22,1%; 24,8%; 38,3% 1,7% Bổ sung enzyme, axít hữu đồng thời enzyme axít hữu làm giảm phát thải NH3 so với bổ sung bentonite vào phần (pC2 < 0,05) Bổ sung đồng thời enzyme axít hữu không làm giảm phát thải NH so với bổ sung riêng lẻ enzyme axít hữu vào phần (pC3 > 0,05) Kết bảng 3.9 cho thấy nhân tố thí nghiệm không ảnh hưởng đến phát thải khí H 2S (p > 0,05) 3.2 THÍ NGHIỆM 4: ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐT PHO DỄ TIÊU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN BÀI TIẾT NI TƠ, PHỐT PHO, KHÍ NHÀ KÍNH VÀ MÙI TỪ CHẤT THẢI CỦA LỢN THỊT NUÔI CÔNG NGHIỆP Phân tích phương sai (ANOVA) số liệu thu cho thấy: Không có tương tác mức phốt dễ tiêu bổ sung phytase; Vì vậy, kết thí nghiệm trình bày riêng ảnh hưởng mức phốtpho có không bổ sung phytase 3.2.1 Giai đoạn 1: lợn thịt giai đoạn từ 20 - 40kg Kết Bảng 3.7 cho thấy giảm hàm lượng phốt dễ hấp thu từ mức cao xuống mức trung bình phần ăn lợn thịt không ảnh hưởng đến tăng khối lượng, nhiên tiếp tục giảm xuống mức thấp làm giảm tăng khối lượng (p < 0,05) Bổ sung enzyme phytase vào phần làm tăng khối lượng (594 g/con/ngày) so với phần không bổ sung (554 g/con/ngày) giảm hệ số chuyển hóa 2,33 kg thức ăn/kg tăng khối lượng cho phần có bổ sung 2,48 kg thức ăn/kg tăng khối lượng cho phần không bổ sung pH chất thải lượng Nitơ thải (g/con/ngày) khác biệt phần có mức phốt dễ hấp thu khác phần có không bổ sung enzyme phytase (p > 0,05) Hàm lượng phốt thải hàng ngày phần có bổ sung enzyme phytase (3,52 g/con/ngày) thấp so với phần không bổ sung enzyme phytase (4,54 g/con/ngày) (p < 0,05) Bảng Ảnh hưởng việc bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác đến khả sinh trưởng, đặc tính hóa học chất thải tiết nitơ, phốt lợn thịt giai đoạn từ 20 - 40kg 16 Chỉ tiêu Mức phốt dễ hấp thu Phytase (Pdht) Trung Không Cao Thấp Bổ sung bình bổ sung 22,35 21,95 22,35 22,20 22,23 a ab b 46,11 44,97 44,44 45,96 44,39 594a 575ab 552b 594 554 Giá trị P SEM Mức Phytas Pdht e 0,373 0,900 0,020 0,002 0,015 0,001 Khối lượng ban đầu (kg/con) 0,32 Khối lượng kết thúc (kg/con) 0,55 Tăng khối lượng (g/con/ngày) 12,90 Lượng thức ăn ăn vào 1,39 1,38 1,36 1,39 1,37 0,038 0,838 0,583 (kg/con/ngày) Lượng N ăn vào (g/con/ngày) 33,7 33,6 33,1 33,7 33,3 0,93 0,823 0,610 Lượng P tổng số ăn vào a a b 12,8 12,0 10,2 11,7 11,6 0,38 0,000 0,647 (g/con/ngày) Lượng P dễ hấp thu ăn vào 7,8a 7,0a 4,6b 6,5 6,4 0,224 0,000 0,699 (g/con/ngày) Hệ số chuyển hóa thức ăn 2,33 2,40 2,48 2,33 2,48 0,075 0,159 0,027 (kgTA/kg TKL) pH chất thải 6,66 6,74 6,77 6,78 6,67 0,12 0,647 0,235 Vật chất khô (VCK) chất thải 11,31 11,34 10,83 11,45 10,87 1,32 0,909 0,593 (%) Lượng chấtthải thải 0,267 0,288 0,286 0,281 0,280 0,034 0,803 0,955 ra*(kgVCK/con/ngày) a b a N chất thải (%VCK) 3,97 3,63 4,34 3,70 4,25 0,264 0,044 0,019 Lượng N thải (g/con/ngày) 10,30 10,32 12,24 10,20 11,70 1,035 0,125 0,091 P chất thải %VCK) 1,27a 1,34a 1,73b 1,25 1,65 0,149 0,014 0,004 Lượng P thải (g/con/ngày) 3,45a 3,74a 4,90b 3,52 4,54 0,477 0,015 0,016 *Chất thải: bao gồm phân nước tiểu 3.2.2 Giai đoạn 2: lợn thịt giai đoạn từ 40 - 68kg Kết bảng 3.8 cho thấy giảm P xuống mức thấp làm giảm tăng khối lượng lợn thịt giai đoạn (p < 0,05) Bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu làm tăng khối lượng lợn thịt (783 g/con/ngày) so với phần không bổ sung (720 g/con/ngày) giảm hệ số chuyển hóa từ 3,94 kg thức ăn/kg tăng khối lượng (không bổ sung) xuống 3,30 kg thức ăn/kg tăng khối lượng (có bổ sung) Không có khác biệt pH chất thải phần có mức phốt dễ tiêu khác phần có không bổ sung enzyme phytase Phốt dễ tiêu mức cao làm giảm lượng P thải lợn thịt Lượng N thải có khuynh hướng tương tự lượng P thải (p = 0,05) Bảng 810 Ảnh hưởng việc bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác đến khả sinh trưởng, đặc tính hóa học chất thải tiết nitơ, phốt lợn thịt giai đoạn 40 - 68kg Mức phốt Phytase Giá trị p dễ hấp thu (Pdht) Chỉ tiêu SEM Trung Bổ Không bổ Mức Cao Thấp Phytase Bình sung sung Pdht Khối lượng ban đầu (kg/con) 45,66 45,59 45,73 45,69 45,63 0,73 0,982 0,912 Khối lượng kết thúc (kg/con) 74,30 73,55 72,60 74,70 72,27 1,05 0,291 0,010 Tăng khối lượng (g/con/ngày) 774a 756ab 726b 783 720 17,88 0,045 0,000 Lượng thức ăn ăn vào 2,33 2,35 2,32 2,30 2,37 0,070 0,900 0,225 (kg/con/ngày) Lượng N ăn vào (g/con/ngày) 47,5 46,8 45,3 45,8 47,3 1,38 0,310 0,215 Lượng P tổng số ăn vào 18,7a 16,5b 13,0c 18,1 19,3 0,50 0,000 0,153 (g/con/ngày) Lượng P dễ hấp thu ăn vào 10,4a 7,8b 4,4c 7,4 7,6 0,23 0,000 0,182 (g/con/ngày) Hệ số chuyển hóa thức ăn 3,02 3,12 3,21 3,30 3,94 0,094 0,162 0,000 (kgTA/kg TKL) pH chất thải 6,51 6,32 6,35 6,41 6,38 0,115 0,218 0,790 Vật chất khô chất thải (%) 12,94 12,75 13,70 12,88 13,38 1,078 0,651 0,578 Lượng chất thải thải 0,424 0,446 0,468 0,429 0,462 0,034 0,440 0,246 17 Chỉ tiêu Mức phốt dễ hấp thu (Pdht) Trung Cao Thấp Bình Phytase Bổ sung Không bổ sung Giá trị p SEM Mức Pdht Phytase ra*(kgVCK/con/ngày) N chất thải (%VCK) 3,12 3,17 3,29 3,12 3,27 0,274 0,817 0,513 Lượng N thải (g/con/ngày) 13,01 13,78 15,18 13,08 14,89 0,849 0,054 0,017 P chất thải (%VCK) 1,31a 1,63b 1,62b 1,44 1,60 0,133 0,045 0,143 Lượng P thải (g/con/ngày) 5,56a 7,20ab 7,60b 6,09 7,49 0,799 0,045 0,045 *Chất thải: bao gồm phân nước tiểu 3.2.3 Giai đoạn 3: lợn thịt giai đoạn từ 68kg – Xuất chuồng Kết tăng khối lượng thể giai đoạn có khuynh hướng tương tự giai đoạn Kết bảng 3.9 cho thấy giảm hàm lượng phốt dễ tiêu từ mức cao xuống mức trung bình phần ăn lợn thịt không ảnh hưởng đến tăng khối lượng, nhiên tiếp tục giảm xuống mức thấp làm giảm tăng khối lượng lợn thịt giai đoạn (p < 0,05) Bổ sung enzyme phytase vào phần làm tăng khối lượng (831 g/con/ngày), so với phần không bổ sung 781 g/con/ngày hệ số chuyển hóa thức ăn phẩn có bổ sung thấp (3,90 kg thức ăn/kg tăng khối lượng) so với phần không bổ sung (4,38 kg thức ăn/kg tăng khối lượng) (p < 0,05) pH chất thải lượng nitơ thải (g/con/ngày) khác biệt phần có mức phốt dễ tiêu khác phần có không bổ sung enzyme phytase (p > 0,05) Tuy nhiên, giảm hàm lượng phốt dễ tiêu từ mức cao xuống mức trung bình phần ăn lợn thịt không ảnh hưởng lượng phốt thải ra, tiếp tục giảm xuống mức thấp làm tăng lượng phốt thải (p < 0,05) Hàm lượng phốt thải hàng ngày phần có bổ sung enzyme phytase (8,48 g/con/ngày) thấp so với phần không bổ sung (10,64 g/con/ngày) (p < 0,05) Bảng 3.9 Ảnh hưởng việc bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác đến khả sinh trưởng, đặc tính hóa học chất thải tiết nitơ, phốt lợn thịt giai đoạn (lợn có khối lượng thể từ 68 kg đến xuất chuồng) Mức phốt Phytase Giá trị P dễ hấp thu (Pdht) Chỉ tiêu SEM Pdht Không Pdht Pdht Bổ Mức Trung bổ Phytase cao thấp sung Pdht Bình sung Khối lượng ban 74,45 74,50 74,35 74,43 74,43 0,85 0,984 1,000 đầu (kg/con) Khối lượng kết 99,50 98,95 97,40 99,37 97,87 1,41 0,326 0,208 thúc (kg/con) Tăng khối lượng 835 815 768 831 781 25,41 0,045 0,026 (g/con/ngày) Lượng thức ăn ăn vào 3,43 3,42 3,34 3,32 3,48 0,132 0,786 0,156 (kg/con/ngày) Lượng N ăn vào 53,97 55,40 52,67 52,60 55,43 2,026 0,420 0,102 (g/con/ngày) Lượng P tổng số ăn vào 24,00a 21,19b 16,38c 20,06 20,98 0,747 0,000 0,147 (g/con/ngày) Lượng P dễ hấp thu ăn vào 12,69a 9,57b 5,02c 8,90 9,28 0,315 0,000 0,155 (g/con/ngày) Hệ số chuyển hóathức ăn 4,01 4,13 4,27 3,90 4,38 0,185 0,388 0,005 (kgTA/kg TT) pH chất thải 6,54 6,43 6,55 6,44 6,58 0,166 0,730 0,319 Vật chất khô 17,96 18,29 18,83 18,45 18,27 0,951 0,657 0,820 chất thải (%) 18 Lượng chất thải thải ra* 0,684 0,697 0,741 0,703 0,712 0,046 0,432 0,810 (kgVCK/con/ngày) N chất thải 2,39 2,48 2,46 2,34 2,55 0,231 0,920 0,297 (%VCK) Lượng N thải 16,36 16,95 18,00 16,33 17,88 1,533 0,567 0,230 (g/con/ngày) P chất thải 1,22 1,41 1,45 1,21 1,51 0,125 0,179 0,008 (%VCK) Lượng P thải 8,34a 9,75ab 10,60b 8,48 10,64 0,813 0,036 0,004 (g/con/ngày) *Chất thải: bao gồm phân nước tiểu 3.2.4 Ảnh hưởng việc bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác đến phát thải NH3 H2S từ chất thải lợn thịt qua giai đoạn Bảng 11 Ảnh hưởng việc bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác đến phát thải NH3 H2S từ chất thải lợn thịt qua giai đoạn Mức phốt dễ hấp thu (Pdht) Phytase Giá trị p Chỉ tiêu SEM Trung Bổ Không bổ Mức Cao Thấp Phytase bình sung sung Pdht Giai đoạn (từ 20 - 40kg) NH3 1,105 0,655 1,327 0,772 1,286 0,259 0,050 0,025 (mg/m3) H2S (mg/m3) 0,201 0,135 0,252 0,154 0,238 0,046 0,059 0,036 Giai đoạn (từ 40 - 68kg) NH3 (mg/m3) H2S (mg/m3) 0,797 0,901 0,927 0,579 1,171 0,189 0,773 0,001 0,181 0,185 0,203 0,148 0,232 0,038 0,826 0,013 Giai đoạn (từ 68 - xuất chuồng) NH3 0,767 0,847 1,341 0,886 1,084 0,288 0,124 0,411 (mg/m3) H2S (mg/m3) 0,153 0,163 0,251 0,172 0,206 0,050 0,122 0,413 Lượng H2S phát thải khác phần có mức phốt dễ hấp thu khác cho 03 giai đoạn sinh trưởng lợn thịt (p > 0,05) Tuy nhiên, lượng H 2S phát thải giảm đáng kể phần có bổ sung enzyme phytase (0,154 mg/m cho giai đoạn 1; 0,148 mg/m3 cho giai đoạn 2) so với phần không bổ sung phytase (0,238 mg/m cho giai đoạn 1; 0,232 mg/m cho giai đoạn 2) (p < 0,05) Ảnh hưởng việc bổ sung enzyme phytase vào phần có mức phốt dễ tiêu khác đến phát thải ammoniac (NH3) có khuynh hướng tương tự phát thải H 2S từ chất thải lợn thịt giai đoạn (p < 0,05) Lượng NH phát thải phần có bổ sung enzyme phytase (0,77 mg/m cho giai đoạn 1; 0,58 mg/m3 cho giai đoạn 2) thấp so với phần không bổ sung phytase (1,286 mg/m3 cho giai đoạn 1, 1,171 mg/m3 cho giai đoạn 2) 3.3 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KHẨU PHẦN ĂN THÍCH HỢP TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT CÔNG NGHIỆP QUY MÔ TRANG TRẠI NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ TĂNG HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI TẠI MIỀN BẮC, TRUNG, NAM Về tăng khối lượng Kết thử nghiệm mô hình trang trại miền cho thấy: Khối lượng lợn lô sau giai đoạn nuôi thời gian thí nghiệm có sai khác có ý nghĩa (p < 0,05), khối lượng lợn lô ăn phần tối ưu cao so với lợn lô ăn phần trang trại Về tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng Tiêu tốn thức ăn trung bình cho thời gian thí nghiệm lợn lô ăn phần tối ưu thấp so với lợn lô ăn phần trang trại (p < 0,05) Về tốc độ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ chất thải theo giai đoạn lợn ăn phần khác 19 Phát thải số khí gây hiệu ứng nhà kính từ chất thải hỗn hợp lô ăn phần tối ưu mô hình thấp so với lô ăn phần trang trại giai đoạn (p < 0,05) Về hiệu kinh tế Lợi nhuận kinh tế bán lợn hai lô chênh lệch nhiều Hiệu môi trường, xã hội trang trại - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ trang trại chăn nuôi - Góp phần làm giảm thiểu tác động đến môi trường đất, nước, không khí, giảm hiệu ứng nhà kính KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN 4.1.1 Hiệu bổ sung enzyme, axít hữu cơ, enzyme + axít hữu cơ, bentonite vào phần Hiệu tăng khối lượng sử dụng thức ăn Bổ sung enzyme (Kemzyme V Dry liều lượng 500 g/tấn thức ăn); axít hữu (do Biomin sản xuất với liều lượng 3kg/tấn thức ăn, nhãn hiệu Biotronic SE); enzyme + axít hữu cơ; bentonite vào phần làm tăng khối lượng hiệu chuyển hoá thức ăn lợn so với đối chứng giai đoạn từ 20 - 65 kg Tuy nhiên hiệu bổ sung không rõ rệt lợn giai đoạn từ 65 kg trở lên Hiệu đào thải N, P Ở 03 giai đoạn không thấy ảnh hưởng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, axít hữu + enzyme bentonite vào phần đến đào thải N P Hiệu phát thải NH3 H2S Bổ sung enzyme, axít hữu cơ, axít hữu + enzyme bentonite vào phần làm giảm phát thải NH3 H2S 43,6% 48,8% từ chất thải lợn so với đối chứng giai đoạn 20 - 50 kg Ở giai đoạn bổ sung enzyme; axít hữu hỗn hợp enzyme + axít hữu vào phần làm giảm phát thải NH3 H2S nhiều bổ sung bentonite (45% so với 43%) Cũng không thấy tác động cộng gộp bổ sung kết hợp, so với bổ sung đơn, hiệu giảm phát thải của enzyme axit hữu tương đương Khi lợn lớn 40 - 70kg, bổ sung enzyme, axít hữu cơ, axít hữu + enzyme bentonite vào phần làm giảm phát thải NH phát thải từ chất thải lợn so với đối chứng Tỷ lệ giảm phát thải NH so với đối chứng bổ sung enzyme, axít hữu cơ, axít hữu + enzyme bentonite 78,2%; 47,9%; 37,5% 45,4% Cũng không thấy tác động cộng gộp bổ sung kết hợp so với bổ sung đơn Hiệu giảm phát thải NH3 enzyme axit hữu tương đương Tuy nhiên, giai đoạn không thấy hiệu bổ sung phát thải H2S từ chất thải lợn (p > 0,05) 4.1.2 Hiệu bổ sung enzyme phytase (enzyme phytase 5000 Biomin) vào phần có mức phốt dễ tiêu khác Hiệu tăng khối lượng sử dụng thức ăn Mức phốt dễ tiêu thấp làm giảm khả tăng khối lượng hiệu chuyển hóa thức ăn lợn 03 giai đoạn Bổ sung phytase có ảnh hưởng tích cực đến tăng khối lượng hiệu chuyển hóa thức ăn Ở giai đoạn 1, tăng khối lượng hệ số chuyển hóa thức ăn lợn bổ sung so với đối chứng là: 594 so với 554 g/con/ngày, 2,33 so với 2,48 kg thức ăn/kg tăng khối lượng; 783 so với 720 g/con/ngày; 3,90 20 so với 4,38 kg thức ăn/kg tăng khối lượng 831 so với 781 g/con/ngày; 3,90 so với 4,38 kg thức ăn/kg tăng khối lượng (p < 0,05) Hiệu đào thải N, P Không có khác biệt pH chất thải phần có mức phốt dễ tiêu khác phần có không bổ sung enzyme phytase 03 giai đoạn nuôi Lượng phốt thải tăng lượng phốt dễ hấp thu mức thấp (p < 0,05) 03 giai đoạn nuôi Bổ sung phytase làm giảm phốt thải hàng ngày phân 03 giai đoạn nuôi Phốt thải phân phần bổ sung phytase thấp phốt phân lợn ăn phần không bổ sung phytase: 3,52 so với 4,54 g/con/ngày; 6,09 so với 7,49 8,48 so với 10,64 g/con/ngày) tương ứng với giai đoạn nuôi (p < 0,05) Lượng N thải phân có khuynh hướng tương tự P thải Hiệu phát thải H2S, NH3 Bổ sung enzyme phytase làm giảm phát thải H 2S từ chất thải lợn từ 20 - 70 kg Phát thải H 2S từ chất thải lợn phần có bổ sung phytase không bổ sung phytase tương ứng là: (0,154 so với 0,238 mg/m3 0,148 so với 0,232 mg/m3) Tương tự vậy, bổ sung enzyme phytase làm giảm phát thải NH từ chất thải lợn từ 20 70kg Phát thải NH3 từ chất thải lợn phần có bổ sung phytase không bổ sung phytase tương ứng là: 0,154 so với 1,286mg/m3 0,579 so với 1,171 mg/m3 Ở giai đoạn vỗ béo, bổ sung phytase tác động đáng kể đến phát thải H 2S NH3 từ chất thải lợn 4.1.3 Kết ứng dụng phần ăn thích hợp chăn nuôi lợn thịt công nghiệp quy mô trang trại nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tăng hiệu chăn nuôi Áp dụng phần ăn tối ưu cho lợn làm giảm phát thải khí NH H2S, lượng N P tiết chất thải môi trường; đồng thời mang lại lợi nhuận cao cho người chăn nuôi 4.2 ĐỀ NGHỊ Để không làm giảm suất lợn thịt, hiệu sử dụng thức ăn, hiệu kinh tế đồng thời giảm ô nhiễm môi trường chất thải (N P) khí NH3, H2S đề nghị: - Bổ sung enzym Kemzyme V Dry liều lượng 500 g/tấn thức ăn; thành phần enzyme Xylanase (tối thiểu 1875 U/g) Cellulase (tối thiểu 2500 U/g); axít hữu liều lượng 3kg/tấn thức ăn cho lợn từ 20 - 65 kg - Bổ sung enzyme phytase 5000 cho lợn từ 20 kg đến xuất chuồng - Tiếp tục nghiên cứu hiệu bổ sung enzyme, axít hữu cơ, enzyme + axít hữu cơ, bentonite phytase vào phần lợn nái - Cho ứng dụng phần ăn đảm bảo cân yếu tố dinh dưỡng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Tiếp tục nghiên cứu giải pháp nhằm xử lý triệt để chất thải sau biogas 21 CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Ảnh hưởng bổ sung enzym, axit hữu bentonit vào phần đến phát thải nitơ, phốt pho, hydro sulfua amoniac từ chất thải lợn 20 – 50 kg Trần Thị Bích Ngọc, Lê Đình Phùng, Trần Thị Thanh Thảo, Phạm Hùng Cường, Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Minh, Vũ Khánh Vân Ảnh hưởng bổ sung enzym, axit hữu bentonit vào phần đến đào thải nitơ, phốt phát thải hiđro sunfua amoniac từ chất thải lợn 40 – 70kg Lê Đình Phùng, Vũ Thị Khánh Vân, Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Thị mai Phương, Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Minh, Vũ Dương Quỳnh Ảnh hưởng tỷ lệ phốt bổ sung phytase phần đến suất sinh trưởng phát thải NH H2S từ chất thải lợn thịt Nguyễn Hữu Minh, Vũ Thị Khánh Vân, Trần Thị Bích Ngọc, Vũ Chí Cương, Lê Đình Phùng ...2 nguyên nhân, nguồn gây ô nhiễm cho chăn nuôi lợn Vì lý trên, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn thịt công nghiệp” MỤC TIÊU - Xác... năm 2016 tổng đàn lợn Việt Nam 28,78 triệu năm 2020 có xấp xỉ 30 triệu lợn 1.2 CHĂN NUÔI LỢN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường lý sau đây: - Chăn nuôi lợn gây phát thải... (nghiên cứu đầu vào) để giải vấn đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn ô nhiễm chất N P, phát thải mùi khí nhà kính nghiên cứu nhiều, nghiên cứu Việt Nam nói không muốn nói Vì nghiên cứu góp phần nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công (tt) , Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công (tt) , Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt công (tt) , Do việc thải chất thải từ khu chăn nuôi vào nguồn nước (sông ngòi, kênh, rãnh nước) và bị rửa trôi xuống tầng nước ngầm dẫn đến các ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người và vật nuôi vì trong chất thải chăn nuôi chứa nhiều mầm bệnh có thể truyền ch, Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay