Báo cáo tốt nghiệp về thành lập bản đồ giá đất ở tại thị trấn Trôi bằng Arcgis

63 79 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG ARCGIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT Ở (THEO KHUNG GIÁ ĐẤT NHÀ NƯỚC) TẠI THỊ TRẤN TRẠM TRÔI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Giáo viên hướng dẫn : ThS Vũ Lệ Hà Sinh viên thực hiện: Lê Văn Hưng Mã SV: DH00300893 Địa điểm TT: CN VPĐK đất đai Hà Nội huyện Hoài Đức Thời gian thực tập: 06/2/2017 đến 02/04/2017 Hoài Đức, 2017 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập làm việc, với vốn kiến thức hạn chế mình, quan tâm, giúp đỡ dạy bảo thầy cô giáo khoa Quản lý đất đai trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội đặc biệt ThS Vũ Lệ Hà, ThS Đỗ Như Hiệp ThS Bùi Thị Cẩm Ngọc tận tình giúp đỡ, hướng dẫn trình thực hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, chú, anh chị Chi Nhánh Văn Phòng ĐKĐĐ Hà Nội huyện Hoài Đức tạo điều kiện cho trình học tập, công tác, nghiên cứu giúp đỡ cung cấp tài liệu, số liệu để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Sinh viên Lê Văn Hưng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất đai nguồn tài nguyên có giới hạn số lượng, có vị trí cố định không gian, di chuyển theo ý muốn chủ quan người Đất đai tư liệu sản xuất không thay được, đặc biệt nông nghiệp Đối với nước CHXHCN Việt Nam, đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Để sử dụng tài nguyên đất cách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm cần có nghiên cứu khoa học, trải nghiệm thực tiễn nhằm đưa sách phù hợp để phát huy hết tiềm đất đai giai đoạn phát triển đất nước Việc quản lý giá đất đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, đặc biệt giá đất Đây coi loại hàng hóa đặc biệt thị trường nay, cần có giải pháp quản lý thật tốt nhằm đáp ứng ngày cao kinh tế thị trường mở thời kỳ hội nhập Hiện việc quản lý thông tin giá đất liệu không gian nhiều bất cập, đặc biệt cách quản lý thủ công toàn số liệu lưu giấy, liên kết liệu không gian liệu thuộc tính giá đất, gây nhiều bất lợi cho nhà quản lý người dân Ngày với phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, ứng dụng Hệ thống thông tin địa lí GIS (Geographic Information System) liên tục phát triển lĩnh vực quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường Xu hướng quản lý tài nguyên môi trường sử dụng tối đa khả cho phép GIS Sự phát triển máy tính có khả nhiều hơn, mạnh ứng dụng trở nên thân thiện với người sủ dụng khả hiển thị ba chiều, công cụ phân tích không gian giao diện tùy biến cho phép truy, xuất liệu cách nhanh chóng xác Nhờ khà xử lý tập hợp liệu lớn từ cớ sở liệu phức tạp tập nên GIS thích hợp với nhiệm vụ quản lý tài nguyên môi trường môi trường Các mô hình phức tạp dễ dàng cập nhật thông tin nhờ sử dụng GIS Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng ArcGIS thành lập đồ giá đất theo khung giá đất Nhà Nước thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.” Mục tiêu đề tài - Xây dựng sở liệu không gian (CSDL) - Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ArcGis thành lập đồ giá đất năm 2017 thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu + Giá đất khung giá đất thành lập đồ giá đất phục vụ công tác định giá đất + Ứng dụng ArcGIS thành lập đồ khung giá nhà nước 2017 3.2 Phạm vi nghiên cứu Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội Nội dung nghiên cứu 4.1 Giá đất, phương pháp xác định giá đất yếu tố ảnh hưởng đến giá đất 4.2 Quy trình thành lập đồ vùng giá trị đất đai theo khung giá Nhà Nước 4.3 Ứng dụng phần mềm ArcGIS xây dựng đồ giá đất theo khung giá đất Nhà nước Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 4.4 Đánh giá định hướng sử dụng khai thác sở liệu giá đất Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập – phân tích xử lý tài liệu, số liệu Thu thập nghiên cứu tài liệu công việc quan trọng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu khoa học Từ nhiệm vụ mục tiêu đặt cho đề tài, nhóm tiến hành thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu Những tài liệu, số liệu thu thập bao gồm: - Tài liệu chuyên ngành gồm tài liệu hệ thống thông tin địa lí (GIS), phương pháp xác định giá đất, nghị định, thông tư hướng dẫn tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, báo, tạp chí - Tài liệu khu vực nghiên cứu gồm thu thập sô liệu, tài liệu thống kê điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu, đồ địa chính, giao thông, thủy hệ thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội chỉnh lý nhất, giá đất thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội năm 2016 năm trước - Sau tiến hành nghiên cứu, phân tích, xử lý chọn lọc tài liệu cần thiết đồng thời tổng hợp kiến thức cần vận dụng việc thực nghiên cứu đề tài 5.2 Phương pháp khảo sát thực địa Sau hoàn tất việc thu thập xử lý thông tin, tiến hành khảo sát thực địa nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học, xác đề tài đồng thời giúp đề tài có tính sở thực tiễn cao Việc khảo sát thực địa cách tốt để kiểm chứng lại lý thuyết, nghiên cứu công tác nội nghiệp nhằm đảm bảo tính thực tiễn khoa học Khi khảo sát thực địa nắm bắt tình hình thay đổi trạng sử dụng đất thực tế đồ địa giúp cho việc xác định xác giá trị cho đất sử dụng thực tế 5.3 Phương pháp xử lý đồ giá đất ArcGIS Dựa lý thuyết hệ thống thông tin địa lí, giá đất phần mềm ARCGIS Deskop 10.3 tiến hành: - Chuyển đổi liệu không gian thu thập liệu vào phần mềm ARCGIS, xây dựng sở liệu thuộc tính cần quản lý liên kết liệu với - Từ đồ địa chính, đồ gia thông, thủy hệ tiến hành phân loại đất theo tiêu chuẩn có đặc điểm tương tự vị trí, điều kiện kinh tế - xã hội - Xác định hệ số cho vị trí theo thứ tự vị trí có đặc điểm thuân lợi có hệ số lớn - Sử dụng phần mềm ARCGIS để tính giá đất đất theo phân loại vị trí hệ số quy định CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan giá đất 1.1.1 Khái niệm giá đất Theo nhà Triết học Mác: “Giá đất đai địa tô tư hóa.” Tại nước ta theo Điều 3, chương 1, Luật Đất đai 2013: “Giá đất giá trị quyền sử dụng đất tính đơn vị diện tích đất.” Giá trị quyền sử dụng đất giá trị tiền quyền sử dụng đất diện tích đất xác định thời hạn sử dụng đất xác định [1] Thực tế nước ta nhiều nước khác giới tồn loại giá đất: giá đất Nhà nước quy định giá thị trường hình thành qua giao dịch quyền sử dụng đất Cả loại giá đất có quan hệ mật thiết với nhau, chịu ảnh hưởng quy luật kinh tế Giá Nhà nước quy định thường giá trung bình giá đất thị trường năm tài trước, phục vụ mục đích thu thuế loại mục đích khác, có trạng thái tĩnh tương đối; giá đất thị trường lại biến động Trong kinh tế ổn định, loại giá đất khác không đáng kể nước ta, giá thị trường có xu hướng cao giá Nhà nước quy định, dẫn tới tiêu cực quản lý đầu sử dụng Giá đất thước đo kinh tế đất, đất có khả sinh lợi cao giá đất cao ngược lại Ngày nay, giá đất đóng vai trò trung tâm kinh tế quốc dân, hoạt động kinh tế liên quan tới khả sinh lợi đất 1.1.2 Lý luận giá đất 1.1.2.1 Lý luận quyền sở hữu đất đai Sở hữu phạm trù lích sử gắn liền với trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội loài người Các Mác phân tích sở hữu đất đai nguồn gốc cải vật chất Trong chế độ cộng sản nguyên thủy chưa hình thành khái niệm sở hữu, người thời kỳ tồn dựa vào lao động chiếm dụng sản vật có sẵn tự nhiên, sau chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư chủ nghĩa Khi người đạt tới tầm cao lao động sản xuất, tạo cải vật chất dư thừa đất đai tự nhiên định, bắt đầu xuật hình thức tư hữu sản hẩm lao động, nhu tư hữu tư liệu sản xuật, có tư liệu sản xuất đặc biệt đất đai [10] Từ thời kỳ phong kiến trở trước, sở hữu đồng với chiếm hữu, sử dụng quyền lực khẳng định chiếm hữu Theo phân tích đại, quyền sở hữu phạm trù pháp lý, bao gồm quyền năng: - Quyền chiếm hữu: quyền chiếm hữu vật quyền sở hữu vật tay Quyền chiếm hữu thể mặt pháp lý quyền sở hữu, tuyên bố - pháp luật thừa nhận quyền sở hữu Quyền sử dụng: quyền pháp lý thực hành vi định để sử dụng, khai thác mặt có ích đối tượng sử dụng Đối với đất đai, mặt kinh tế quyền quan trọng quyền sở hữu chủ sở hữu không thiết người trực tiếp sử dụng Vào thời kỳ đầu hình thành quyền sở hữu đất đai, chủ chiếm hữu trực tiếp người sử dụng Khi kinh tế nông nghiệp ngày phát triển, chủ đất chiếm hữu nhiều đất hơn, họ trực tiếp sử dụng mà cho người khác thuê để sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu cao Xu hướng tách biệt quyền sử dụng quyền chiếm hữu ngày rõ nét theo trình phát triển hình thái kinh tế xã hội Ngày nay, tùy theo truyền thống thể chế trị quốc gia mà có mức độ gắn quyền sử dụng với quyền chiếm hữu khác - Quyền định đoạt: quyền định số phận pháp lý đối tượng sở hữu, chủ sở hữu có quyền Không giống quyền sở hữu tài sản thông thường, quyền sở hữu đất đai có đặc trưng khác biệt tạo nên đặc tính riêng đất đai: đất đai thiên nhiên ban tặng người, lãnh thổ quốc gia củng cố, bảo vệ công sức toàn dân tộc suốt trình lịch sử, người có quyền dụng mức độ khác nhau; đất đai có hạn, đất đai sản sinh thông qua sản xuất, cố định vị trí, nằm mối quan hệ mật thiết với môi trường xung quanh, chủ đất sử dụng bất hợp lý gây ảnh hưởng tói môi trường thiên nhiên lợi ích toàn xã hội Pháp luật không cho phép chủ đất làm việc gây thiệt hại cho đất đai, ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung cộng đồng Bị hạn chế quyền sủ dụng quyền định đoạt, số nước quyền sở hữu tư nhân đất đai dù công nhận quyền sở hữu không đầy đủ Tại nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước không công nhận quyền sở hữu tư nhân đất đai, giá đất thực chất giá quyền sử dụng đất Tại Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện chủ sở hữu Quyền sử dụng đất toàn dân thể qua việc Nhà nước giao đất cho chủ sử dụng có lực thuê đất trực tiếp sử dụng vào mục đích khác Quyền định đoạt Nhà nước thể thông qua hệ thống pháp luật, việc phê duyệt định, sách pháp luật đất đai, Nhà nước trao phần quyền định đoạt đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất, cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất 1.1.2.2 Lý luận địa tô Người sở hữu ruộng đất (địa chủ) có quyền sử dụng đất theo ý muốn họ: trực tiếp sử dụng hay cho nhà tu kinh doanh nông nghiệp thuê đất Để sử dụng đất địa chủ vào kinh doanh sản xuất nhà tư phải trả cho địa chủ khoản tiền theo hợp đồng, địa tô Số tiền tính theo năm, hình thành không dựa vào ý muốn địa chủ hay nhà tư bản, số tiền phải đủ lớn tròn mặt chung mức lợi nhuận toàn kinh tế Địa tô thể giá trị kinh tế quyền sở hữu đất đai địa chủ, giá trị thặng dư sản xuật nông nghiệp, mang lại thu nhập cho địa chủ Địa tô có hình thức: - Địa tô chênh lệch Địa tô chênh lệch lợi nhuận siêu ngạch sản xuất nông nghiệp Lợi nhuận siêu ngạch chênh lệch giá sản xuất chung giá sản xuất cá biệt Giá sản xuất chung định giá trị nông sản đất sản xuất xấu Giá sản xuất cá biệt giá nông sản nơi sản xuật cụ thể Lợi nhuận siêu ngạch sản xuất nông nghiệp diễn cố định thời gian dài thực tế, tồn chênh lệch độ phì đất đai vị trí khác Địa tô chênh lệch viết dạng công thức: Địa tô chênh lệch = Giá sản xuất chung – Giá sản xuất cá biệt Địa tô chênh lệch ưu đãi tự nhiên mang lại gọi địa tô chênh lệch 1, địa tô chênh lệch đầu tư lao động người sử dụng mang lại gọi địa tô chênh lệch - Địa tô tuyệt đối Địa tô tuyệt đối khoản tiền nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho chủ sở hữu đất Địa tô tuyệt đối phần địa tô chênh lệch mà nhà tư thu xác định thông qua giá đất đai, giá đất đai phụ thuộc vào lợi nhuận thu đât, Mác gọi giá đất địa tô tư hóa: Giá đất = Địa tô/ Tỷ suất lợi nhuận [10] 10 Kết ta được: Hình 2.16 Hình ArcMap 2.3.2.4 Xác định giá đất theo vị trí đường phố tờ đồ Bản đồ địa bao gồm tuyến đường chính: Quốc Lộ 32; đường tỉnh lộ 442; tuyến đường nhỏ đường nối từ tỉnh lộ 442 đến cổng làng Giang đường trục làng Giang Vậy nên, việc update giá đất phải tuân theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 UBND TP Hà Nội Hình 2.17 Tên tuyến đường giá đất vị trí 2.3.2.6 Phân tách vùng giá trị đất đồ 49 Dựa theo vị trí giá đất đất tương ứng bảng giá đất UBND TP Hà Nội ban hành Để nhập giá đất cho vị trí, cho tuyến đường ta có cách để nhập giá đất đất theo vị trí, tuyến đường gồm có nhập tự động nhập tay cho đất - Cách 1: Nhập tự động mã vị trí bảng Table +Đầu tiên ta tiến hành thiết lập trường bảng thuộc tính: -Lớp giá nhà nước Bảng 2.4 Bảng lớp giá nhà nước Trường Kiểu liệu Ma_vitri Text Ten_duong Text Mô tả Mã vị trí theo khung giá Nhà nước Tên tuyến đường Gia_NN Double Giá nhà nước ban hành -Lớp duong_poly chứa thông tin tuyến đường Bảng 2.5 Bảng lớp duong _poly - Trường Kiểu liệu STT Integer Ten_duong Text Ma_duong Text Thiết kế liệu thuộc tính lớp thuadat_poly Mô tả Số thứ tự tuyến đường Tên tuyến đường Mã tuyến đường Bảng 2.6 Bảng lớp thuadat_poly Trường Kiểu liệu FID Integer Số lượng đất SHBANDO Integer Số hiệu đồ DIENTICH Integer Diện tích đất Ma_vitri Integer Mã vị trí đất KH_2003 Text SHTHUA Double 50 Mô tả Loại hình sử dụng đất Số hiệu Hình 2.18 Bảng thuộc tính ArcGIS - Để tiến hành nhập giá đất cho hàng ngàn đất công việc khó khăn nhiều thời gian, tiến hành liên kết bảng giá lập với sở liệu đất thông qua trường ma_vitri Mã vị trí đánh theo đường tờ đồ + Mã thứ đường đánh từ đến 4: Quốc lộ 32 Đường tỉnh lộ 442 Đường nối từ tỉnh lộ 442 đến cổng làng Giang Đường trục làng Giang + Mã thứ tùy thuộc vào độ rộng đường vị trí cách mặt đường, mã số đánh từ đến phụ thuộc vào điều kiện bảng giá đất Nhà nước quy định thể bảng phụ lục 01 ( khoảng cách lớn, vị trí đánh số lớn ) + Mã thứ tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất: Mã đất Mã đất thương mại, dịch vụ Mã đất sản suất kinh doanh phi nông nghiệp Nhưng đâu thành lập đồ giá đất nên mã thứ chủ yếu → Như vậy, có mã vị trí, mã vị trí có giá tương ứng hành, thay đổi bảng khung giá đất Nhà nước hành, ta bảng sau: 51 Hình 2.19 Bảng thuộc tính thêm giá đất vị trí - Cách 2: Thêm giá đất tay sử dụng công cụ Select Chọn select\chọn thửa\mở bảng Table\ thêm giá đất vào trường giá đất Hình 2.20 Thêm giá đất chức Select Kết sau thêm giá đất cho đất ta được: 52 Hình 2.21.Bảng thuộc tính thêm hết giá đất Ta phân tách vùng màu giá trị: Hình 2.22 Bước phân tích màu cho giá đất Kết trình phân tích giá đất ta đồ màu sau: 53 Hình 2.23.Bản đồ giá đất sau phân tích màu 2.3.2.7 Truy vấn sở liệu Trong ArcGIS ta sử dụng số công cụ để kiểm tra liệu công cụ Identify - Bước 1: Chọn công cụ Identify Bước 2: Chọn đất cần kiểm tra Bước 3: Xác định thông tin cần kiểm tra Bước 4: Đối chiếu với thông tin phần giải 54 - Hình 2.24 Chức Identify Truy vấn liệu: Muốn tìm tất đất có giá nhà nước từ 4,5 triệu đồng trở lên ta sử dụng chức truy vấn - Hình 2.25 Lệnh truy vấn - 55 - Xuất bảng hội thoại: Hình 2.26 Bảng hội thoại - 56 - Ta kết sau: Hình 2.26 Bảng kết đất có giá nhà nước lớn triệu đồng trở lên 2.4 Biên tâp, lưu trữ, in đồ Để biên tập đồ khung giá nhà nước năm 2016 thị trấn Trạm Trôi, ta sử dụng chức Layout phần mềm ArcGIS Bản đồ khung giá Nhà nước năm 2016 TT.Trạm Trôi sau biên tập thể sau: 57 Bản đồ giá đất thị trấn Trạm Trôi Theo khung giá nhà nước năm 2016 Hoài Đức_Hà Nội TT Trạm Trôi : Xã Đứ cG ian g Huyện Đan Phượng Xã Kim Chung Xã Đức Giang Chú Giải Thửa Đất gia_dat 3.074 3.339 3.869 4.29 4.68 5.3 5.46 5.562 6.156 7.236 7.332 7.8 8.112 9.672 10.8 15.6 125 250 500 750 1,000 Miles cm = 10 meters Hình 2.27 Bản đồ giá đất theo khung giá nhà nước sau biên tập 58 2.5 Đánh giá ưu, nhược điểm khả ứng dụng phần mềm ArcGIS 2.5.1 Ưu điểm Việc ứng dụng phần mềm ArcGIS thành lập đồ vùng giá trị đất đai đem lại nhiều lợi ích cho người, giúp người thực công việc cách dễ dàng thuận tiện Bản đồ khung giá đất nhà nước giúp quan chuyên môn nắm tình hình chung quỹ đất, từ lựa chọn sách đắn nhằm quản lý đất đai cách hiệu Dễ dàng tìm kiếm thông tin đất như: diện tích, vị trí, giá đất nhà nước Đồng thời đồ vùng giá trị đất đai giúp cho người tham gia thị trường bất động sản nắm thông tin phục vụ mục đích ArcGIS công cụ mạnh việc lưu trữ diễn đạt liệu đặc biệt liệu đồ ArcGIS giúp tiết kiệm chi phí thời gian việc lưu trữ liệu Có thể thu thập lưu trữ liệu với số lượng lớn Số liệu lưu trữ quản lý, cập nhật, chỉnh sửa cách dễ dàng Dễ dàng truy cập, phân tích liệu từ nhiều nguồn nhiều loại khác 2.5.2 Nhược điểm Ngoài ưu điểm nêu việc sử dụng ArcGIS có hạn chế sau: - Ứng dụng ArcGIS đòi hỏi cao việc xây dựng liệu ban đầu, công việc đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ thuật máy tính Đồ họa ứng dụng ArcGIS cao nên đòi hỏi máy tính mạnh đó, muốn sử dụng phần mềm có đầy đủ chức phân tích không gian mạnh mẽ, thể đầy đủ sức mạnh ArcGIS chi phí cho việc mua bán quyền trang bị, lắp đặt thiết bị phần mềm cao 59 KẾT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ Kết luận Đất đai đóng vai trò trung tâm kinh tế, giá đất đai có vai trò quan trọng, nhu cầu thông tin giá đất đai ngày lớn, phục vụ công tác quản lý đất đai hoạt động sử dụng đất Thực tế cho thấy, bên cạnh bảng giá đất đồ giá đất công cụ đắc lực nhà quản lý để phản ánh trực quan với giá trị đất, đảm bảo mục đích: Tăng lực quản lý đất đai Nhà nước để góp phần điều tiết thị trường bất động sản công khai minh bạch Thực thi cán cân công lý công người dân bị thiệt thòi thu hồi đất, hạn chế vụ tranh chấp khiếu kiện đất đai kéo dài Đối với nhà kinh doanh, người dân, việc xây dựng đồ giá đất giúp nắm bắt thông tin đất cách chủ động, nhanh chóng Đặc biệt người muốn mua đất hay đầu tư kinh doanh tra cứu giá đất hay bất động sản đất theo thông tin giới hạn cho trước cách trực quan Các ứng dụng quan trọng đồ giá đất là: - Tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; - Tính lệ phí phí quản lý sử dụng đất đai; - Tính tiền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân; - Tính tiền thuê đất trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá đất thuê; - Tính tiền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai; - Tính tiền bồi thường cho Nhà nước gây thiệt hại quản lý sử dụng đất đai Sau thời gian nghiên cứu thực hành, đề tài hoàn thành sản phẩm đồ vùng giá trị đất đai theo khung giá nhà nước đồ vùng giá trị đất đai theo giá thị trường Qua sản phẩm đề tài thực hiện, thấy vai trò đồ vùng giá trị đất đai công tác quản lý nhà nước đất đai phục vụ thị trường quyền sử dụng đất, giúp đề phương hướng, kế hoạch sử dụng đất nhằm đạt hiệu sử dụng với mức sinh lời tốt Kiến nghị 60 Qua trình thực đề tài, nhận thấy nhiều tồn tại, em xin có vài kiến nghị - Nhà nước cần có biện pháp chỉnh lí giá đất hàng năm sát với giá thị trường Giá đất chịu ảnh hưởng đa dạng nhiều yếu tố, cần có phương pháp định - giá đất có tính đến ảnh hưởng cách đầy đủ Tuy đồ vùng giá trị đất đai dạng số mang nhiều lợi ích chưa triển khai quy mô lớn với tính quy chuẩn cao, cần trọng đầu tư nghiên cứu thành lập đồ vùng giá trị đất đai quy mô nước tương lai 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc Hội (2013), Luật Đất đai 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định đồ địa Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất Quyết định số 05/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Trần Quốc Bình (2006), Bài giảng ESRI ArcGIS 9.2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội Th.S Lê Thị Thu Hà (2013), Bài giảng hệ thống thông tin địa lý, Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội ThS.Nguyễn Thị Khuy (2011) ,Bài giảng Định giá đất, Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội TS Đỗ Thị Lan, TS Đỗ Anh Tài (2007), Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 Trịnh Hữu Liên, Hoàng Văn Hùng (2013), Xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất quản lý đất đai Nhà xuất Nông Nghiệp 11 Trần Thị Băng Tâm (2006), Giáo trình hệ thống thông tin địa lý, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 12 PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch (2007), Hệ thống thông tin địa lý,NXB ĐH quốc gia Hà Nội 13 TS.Nguyễn Thị Hải Yến (2014) ,Bài giảng Định giá đất, Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội 62 63
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp về thành lập bản đồ giá đất ở tại thị trấn Trôi bằng Arcgis, Báo cáo tốt nghiệp về thành lập bản đồ giá đất ở tại thị trấn Trôi bằng Arcgis, Báo cáo tốt nghiệp về thành lập bản đồ giá đất ở tại thị trấn Trôi bằng Arcgis

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay