Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ

21 236 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:15

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ năm thứ thứ Lớp TC 5A Nhóm A Đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ năm thứ    Đặc điểm phát âm Đặc điểm vốn từ Đặc điểm ngữ pháp I Đặc điểm phát âm • • • Đã có tiến  Cách cấu âm trẻ chưa ổn định Cùng từ âm có cách kết hợp khác phát âm khác Phát âm nhiều từ phát âm sai nhiều VD: ‘Hà Nội’ => ‘à nội’ II Đặc điểm vốn từ • Trẻ biết xác lập mối quan hệ vỏ âm từ với vật mà từ biểu thị • Vốn từ trẻ tăng nhanh: từ 10 từ lúc trẻ tuổi, lên đến 100 đến 300 từ lúc tuổi • Trẻ thường dùng danh từ động từ, từ gần gủi dễ hiểu đồi với trẻTrẻ dùng từ nhiều đối tượng • Ngược lại dùng từ đối tượng cụ thể III Đặc điểm ngữ pháp • Đầu năm thứ 2, trẻ thường dùng ngôn ngữ tình giao tiếp với người xung quanh Dùng câu từ • Ở trẻ 12 đến 15 tháng câu trẻ thường sử dụng danh từ với động từ • Khoãng 15 – 18 tháng bắt đầu xuất câu từ tính từ hay loại từ khác • 18 tháng trở đi, trẻ sử dụng câu có hai thành thần • Đến tháng cuối năm thứ 2, trẻ bắt đầu dùng câu có cấu trúc ngữ pháp mở rộng dần có chũ ngữ, vị ngữ bổ ngữ • • Trẻ lứa tuổi thường sử dụng câu cầu khiến, kêu gọi câu mệnh lệnh Cuối năm thứ 2, trẻ sử dụng thêm câu hỏi câu miêu tả  Trẻ dùng câu chưa xác, trật tự từ câu chưa đúng, có bị đảo lộn B Đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ năm thứ ba    Đặc điểm phát âm Đặc điểm vốn từ Đặc điểm ngữ pháp I Đặc điểm phát âm • Ngôn ngữ trẻ lứa tuổi phát triển nhanh nhờ trung khu ngôn ngữ vỏ não, tai nghe - quan tiếp nhận ngôn ngữ, quan phát âm đến thời kì phát triển hoàn thiện (Nguyễn Ánh Tuyết, 1996) • Trẻ phát âm rõ ràng xác hình thức âm ngôn ngữ • Ở trẻ ta bắt gặp tượng nói lắp, thân trẻ không nhận thấy nói lắp • Giọng trẻ ê a kéo dài, chưa gọn Khả sử dụng giọng biểu cảm hạn chế • Tuy nhiên, trẻ phát âm sai số phụ âm đầu như: S, Tr, R, Kh, P; âm cuối: Ng, Ch, Nh, C, T, ; âm tiết có âm đệm khó; ngã, hỏi II Đặc điểm vốn từ • • Ngôn ngữ trẻ lứa tuổi phát triển nhanh Vốn trẻ tăng gấp năm lần so với năm thứ hai Trẻ có khả sử dụng trung bình 1000 từ Các từ mà trẻ sử dụng phân chia cách ước lệ sau : 60% danh từ, 20% động từ, 10% danh từ riêng 10% loại từ khác tính từ ( to, nhỏ, lớn, bé, xanh, đỏ, ) đại từ (nó, mày, tôi, bạn, ) • Một đặc điểm khác cách dùng từ trẻ trẻ co thể " sáng tác" từ để thay từ mà trẻ Thường trẻ dùng công dụng đối tượng để gọi tên : " lồng bàn" trẻ gọi " đậy thức ăn" • Do kinh nghiệm sống dùng từ trẻ hạn chế nên thường gặp lỗi dùng từ sai trẻ như: Mẹ gãi to ( mạnh) lên chứ, bà lấy cho con, mẹ lấy cho cháu III Đặc điểm ngữ pháp • Trẻ nói câu đơn, câu đơn mở rộng thành phần Trẻ sử dụng nhiều loại câu: câu miêu tả (Hôm qua Bảo chơi, Bảo nhìn thấy khủng long) câu mệnh lệnh ( Muộn ăn cơm đi!) ; câu cảm thán( Con yêu cô à!) ; câu hỏi: ( Cái đấy? Tại sao? Để làm gì?) Đặc biệt, lứa tuổi này, nhu cầu nhận thức phát triển mạnh nên trẻ hỏi nhiều, kéo người lớn xung quanh trẻ vào đối thoại liên tục với đủ đề tài phong phú Ví dụ: làm sóng? Ai luôn mở đóng cửa bầu trời Khói bay đâu? Con bạch tuộc đẻ trứng hay con? • Trẻ lắng nghe người lớn kể chuyện • Tuy nhiên, trật tự ngữ pháp câu nói trẻ lộn xộn, liên kết từ câu chưa chặc chẽ Cám ơn cô bạn ý lắng nghe! ...A Đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ năm thứ    Đặc điểm phát âm Đặc điểm vốn từ Đặc điểm ngữ pháp I Đặc điểm phát âm • • • Đã có tiến  Cách cấu âm trẻ chưa ổn định Cùng... vốn từ Đặc điểm ngữ pháp I Đặc điểm phát âm • Ngôn ngữ trẻ lứa tuổi phát triển nhanh nhờ trung khu ngôn ngữ vỏ não, tai nghe - quan tiếp nhận ngôn ngữ, quan phát âm đến thời kì phát triển hoàn... 2, trẻ sử dụng thêm câu hỏi câu miêu tả  Trẻ dùng câu chưa xác, trật tự từ câu chưa đúng, có bị đảo lộn B Đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ năm thứ ba    Đặc điểm phát âm Đặc điểm vốn từ Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ, Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ, Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ, III. Đặc điểm ngữ pháp, B. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ trong năm thứ ba

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay