Đồ án tốt nghiệp Khảo sát nhà cao tầng

117 189 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:13

Đồ án khảo sát nhà dành cho sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp, qua tài liệu này các bạn có thể tham khảo về các vấn đề trong đồ án tốt nghiệp và từ đó có thể lựa chọn cách viết bài cho phù hợp với mình . Các bạn có thể xem cách trình bày và cách viết, câu từ trong đó đã được các thầy cô chỉnh sửa sao cho phù hợp với ngôn ngữ mang tính chất thuần việt . Điều đó giúp các bạn có thể đọc hiểu nó một cách dễ dàng hơn Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp MỞ ĐẦU Sau năm học tập nghiên cứu trường Đại học Mỏ - Địa chất, bảo, dạy dỗ tận tình thầy cô giáo tích lũy đầy đủ kiến thức để trở thành kĩ sư Địa chất công trình (ĐCCT) tương lai Cụ thể học nghiên cứu môn học liên quan từ đại cương đến chuyên ngành ĐCCT, với việc tiếp cận thực tế đợt thực tập Đặc biệt đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua, điều giúp hiểu rõ công tác khảo sát ĐCCT, rèn luyện kĩ thực công việc chuyên môn soạn thảo văn bản, vẽ vẽ máy tính , cách trình bày, diễn đặt vấn đề khoa học, tạo sở tốt cho làm đồ án tốt nghiệp Với giúp đỡ, tạo hội thuận lợi nhà trường Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Mỏ, tham gia trực tiếp vào công tác khảo sát ĐCCT làm việc phòng thí nghiệm công ty Tôi thu thập đầy đủ tài liệu phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp Với giúp đỡ tận tình thầy giáo TS Tô Xuân Vu, giúp đỡ môn Địa chất công trình, giao đồ án tốt nghiệp với đề tài sau: “ Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu xây dựng chung cư A5-6 khu đô thị Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội giai đoạn thiết kế sở Thiết kế phương án khảo sát ĐCCT phục vụ cho thiết kế kỹ thuật- thi công công trình với thời gian thi công 1,5 tháng” Nội dung đề án gồm phần sau: Mở đầu Phần I: Chung chuyên môn Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế khu vực Hà Nội Chương 2: Đặc điểm trầm tích đệ tứ, địa chất thủy văn khu vực Hà Nội SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Chương 3: Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng Chương 4: Dự báo vấn đề địa chất công trình Phần II: Phần thiết kế dự trù Chương 5: Thiết kế phương án khảo sát địa chất công trình Chương 6: Tổ chức thi công dự trù kinh phí Kết luận Phụ lục kèm theo Tài liệu tham khảo SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp PHẦN I CHUNG VÀ CHUYÊN MÔN SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, KINH TẾ KHU VỰC HÀ NỘI 1.1.Vị trí địa lý Thủ đô Hà Nội nằm gần đồng châu thổ sông Hồng giới hạn tọa độ: 105043'40'' - 105056'30'' kinh Đông 20053'20'' - 21023'00'' kinh Bắc Bao gồm 10 quận 18 huyện, thị xã với tổng diện tích 3.324,92km Hà Nội tiếp giáp với Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên phía Đông Bắc, Hòa Bình, Phú Thọ phía Tây 1.2 Khí hậu Khu vực nghiên cứu phần đồng Bắc Bộ nên khí hậu mang tính đặc trưng vùng Khí hậu chia làm mùa rõ rệt mùa mưa mùa khô Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, lượng mưa chiếm từ 80% đến 90% lượng mưa năm Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, khí hậu hanh khô, ít, mưa Theo tài liệu quan trắc từ tháng năm 1996 đến tháng 12 năm 2003 trạm khí tượng Láng Hà Nội, khí hậu Hà Nội có đặc điểm sau : SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 1.2.1 Lượng mưa Tổng lượng mưa hàng năm từ 1169,8mm (Năm 2000) đến 2254,70mm (Năm 2001), trung bình 1576.23 mm.- Vào mùa khô, lượng mưa trung bình tháng dao động từ : 12,30 mm (tháng 1) đến 67,51mm (tháng 11) Tháng có lượng mưa cao vào mùa khô đạt 254,7mm (11/1996), nhỏ 2,2mm (1/2000) - Vào mùa mưa, lượng mưa trung bình tháng dao động từ: 182,30mm (tháng 5) đến 292,64mm (tháng 6) Tháng có lượng mưa cao vào mùa mưa lên tới 614,4 mm (6/1998), nhỏ là: 30,4 mm (4/1998) Có ngày lượng mưa lên tới 169,8 mm (3/8/2001) Lượng mưa lớn thường tập trung vào tháng 5,6,7 tháng 8, lượng mưa tập trung vào tháng 1,2 tháng 12 hàng năm.(Xem bảng 1.1) Bảng: 1.1: Lượng mưa khu vực Hà Nội từ tháng 1/1996 đến 12/2003 (mm) Tổng Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm năm 275, 1996 5,9 88 154 82,8 100 189 308 1997 2,9 68 78,8 52,8 220 179 278 1998 4,3 7,7 32,9 30,4 1999 25 7,3 13,9 67,2 2000 2,2 32,7 34,6 151, 104, 187, 260, 139, 48 SV: Lê Minh Tiến 156, 614, 116, 375, 124 92,8 91,8 119, 254, 102, 117, 129, 106, 168, 283, 336, 166, 105, 201, Page 2,4 22 1692 32 1599,6 12,7 1338,1 89,4 83,1 1547,6 206, 2,2 1169,8 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất 139, 2001 15,7 41,9 2002 8,6 17,8 11,3 59,4 2003 40 36,8 12,9 59,5 TB 12,3 36,6 73,4 Đồ án tốt nghiệp 1 223, 374, 487, 576, 7 74,9 183, 214, 239, 261, 201, 178, 127, 270, 274 250, 375 243, 21,9 41,5 2254,7 51,2 60,2 1431,8 13,4 0,4 5,7 58,0 82,0 182, 292, 287, 279, 120, 132, 67,5 32,1 6 1582 1576,9 1.2.2 Lượng bốc Tổng lượng bốc hàng năm thay đổi từ 825,5 mm (2002) đến 1120 mm (2003) trung bình 931,6 mm -Lượng bốc trung bình tháng từ năm 1996 đến tháng 12 năm 2003 thay đổi từ 50,20mm đến 94,85 mm -Tháng bốc nhiều : 114,4 mm (10/1998) -Tháng bốc : 40,6 mm (2/1996) Tổng lượng bốc trung bình năm chiếm 59,1% tổng lượng mưa trung bình năm (Xem bảng 1.2) Bảng 1.2:Lượng bốc khu vực Hà Nội từ tháng 1/1996 đến 12/2003 (mm) (Theo tài liệu quan trắc trạm Láng- Hà Nội từ tháng 1/1996 đến 12/2003) Tháng Cả I II III IV V VI VII VIII IX Năm X XI XII năm 1996 67,8 40,6 51,3 58,9 89,5 87,9 82,1 76,3 61,5 95,6 78,2 63,1 852,8 SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 1997 58,7 42,6 49,4 47,8 87,6 98,2 87,5 78,6 96,8 1998 67,8 61,2 46 81,2 100 94,9 1999 73,2 73,3 72,5 77,7 83,2 84,6 2000 71,6 50,4 46,1 64,4 93,5 93,6 2001 68,2 53,2 55,8 52,2 89,9 84 2002 68,2 44,8 63 78 2003 57 90 TB 61,6 84 113, 100, 101, 126 106, 8 82,9 86,5 930,4 114, 100, 99,6 1069, 80,7 96,9 80,3 63,4 82,9 969,4 83,7 99 78,3 74,4 93 86,8 84,1 78 111, 95,6 94,9 113, 69 69 81,2 87,2 80,6 108 96,1 988,3 80,6 93 63 72 49,6 825,5 121, 63 885,6 99,4 88,6 1120 59,3 47,6 52,2 61,3 92,7 94,1 93,5 79,9 87,2 94,8 86,0 78,6 955,1 6 1.2.3 Độ ẩm không khí Độ ẩm không khí trung bình năm dao động từ 77,75% (1998) đến 81,08%, trung bình 79,476 % Độ ẩm không khí trung bình tháng dao động từ : 74,1 % (tháng12) đến 83,1% (tháng4), trung bình 79,47 % Có ngày độ ẩm không khí lên tới 99 % (3/1/1998) có ngày xuống thấp là: 22 % (3/2/1999) Nhìn chung độ ẩm không khí khu vực Hà Nội tương đối cao (Xem bảng 1.3) Bảng 1.3:Độ ẩm không khí khu vực Hà Nội từ tháng 1/1996 đến 12/2003 (mm) SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp (Theo tài liệu quan trắc trạm Láng- Hà Nội từ tháng 1/1996 đến tháng 4/2004) Thán g I Trung II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1996 81 73 84 84 80 79 79 83 80 77 76 72 79,00 1997 77 80 87 85 79 76 82 81 83 79 74 76 79,92 1998 79 80 86 81 79 79 77 80 77 73 72 70 77,75 1999 77 76 79 80 80 80 78 82 77 81 81 74 78,75 2000 78 81 86 84 80 80 80 82 78 82 71 71 79,42 2001 79 81 85 86 80 81 83 84 79 82 74 79 81,08 2002 78 85 82 82 84 80 79 81 76 78 79 81 80,41 2003 76 82 77 81 78 75 80 82 81 72 71 70 78,92 bình Năm TB 78,2 80,1 83,0 83,1 80,0 78,8 79,8 81,9 78,9 78,0 74,8 74,1 79,476 1.2.4 Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ không khí trung bình năm dao động từ 23,57 0C (1996) đến 25,110C (1998), trung bình 24,290C Nhiệt độ không khí trung bình tháng dao động từ 17,710C đến 29,770C Nhiệt độ không khí ngày cao lên tới : 39,6 0C (15/6/1998) Nhiệt độ không khí ngày thấp :6,20C (24/12/1999) (Xem bảng 1.4) Bảng 1.4: Nhiệt độ không khí khu vực Hà Nội từ tháng 1/1996 đến tháng 12/2003 (0c) (Theo tài liệu quan trắc trạm Láng- Hà Nội từ tháng 1/1996 đến tháng 4/2004) SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 1996 16,2 16,4 20,1 21 1997 18,4 17 27,4 29,2 29,6 28,4 27,8 25,8 22,9 18 20,7 24,5 28,1 29,8 28,8 29,1 26 Trung bình 23,57 26,4 23,8 19,2 24,32 1998 17,8 19,2 20,7 26,5 28,6 30,3 30,7 29,7 28,3 26,2 23 20,3 25,11 1999 17,9 19,8 21,7 25,4 26,4 29,4 30,1 28,7 28,4 25,4 22 16,3 24,29 2000 18,4 16,2 20,3 25,2 27,5 28,6 29,7 29,2 27,7 25,4 21,8 20,6 24,22 2001 18,6 17,5 21,3 24,3 27,2 29 29,3 28,7 28,5 26,1 21,2 17,8 24,13 2002 17,7 19,5 22,5 25,9 27,7 29,6 29,4 28,4 27,6 25,2 21,2 18,9 24,47 2003 16,9 20,8 21,9 26,2 29 TB 30 29,8 29,1 27,8 26,6 23,9 18,5 25,00 17,7 18,3 21,1 24,8 27,7 29,5 29,7 28,9 27,8 25,9 22,5 18,7 24,29 1.3 Đặc điểm dân cư, kinh tế 1.3.1 Dân cư Theo tài liệu thống kê năm 2001, dân số Hà Nội 4,5 triệu người Dân cư phân bố không đều, chủ yếu tập trung quận nội thành Các huyện ngoại thành mật độ dân số thấp, có nơi mật độ nhỏ vùng thuộc huyện Sóc Sơn 1.3.2 Kinh tế Hà Nội trung tâm kinh tế lớn nước công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ Công nghiệp- thủ công nghiệp SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Hà Nội mạnh ngành khí chế tạo, khí xác điện tử, công nghiệp thực phẩm xuất khẩu, mặt hàng dệt kim may mặc, đan thêu hàng tiêu dùng khác Nông nghiệp Hiện nay, Hà Nội có khoảng 100 hợp tác xã nông nghiệp với diện tích canh tác 20000ha, hình thành vùng chuyên canh phát triển tổng hợp Đi với việc phát triển nông nghiệp hình thành trang trại gia súc, gia cầm quy mô lớn Nông thôn ngoại thành ngày đổi mới, sản xuất nông nghiệp đại hóa, suất cao Thương nghiệp- dịch vụ Mạng lưới thương nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh nội thành Hà Nội có trung tâm thương mại quy mô lớn, đại liên hệ rộng rãi với địa phương nước số nơi giới 1.3.3 Giao thông vận tải Hà Nội đầu mối giao thông nước, từ khu vực nước quốc tế đường bộ, đường sắt, đường thủy đường hàng không Hệ thống giao thông Hà Nội dần cải thiện, nâng cấp, mở rộng nối với nhiều khu vực nước SV: Lê Minh Tiến Page 10 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 6.2 Dự toán kinh phí khảo sát 6.2.1 Cơ sở lập dự toán Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội Phần khảo sát xây dựng, ban hành theo định số 17/2011/QĐ - UBND ngày 31/03/20011 uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Căn vào Thông tư 03/2011/TT - BXD ngày 25/01/2011 Bộ xây dựng việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Khối lượng công tác khảo sát thực tế 6.2.2 Dự toán kinh phí 6.2.2.1 Kinh phí khảo sát a Cơ sở lập dự toán - Phương án kỹ thuật công tác khảo sát ĐCCT phục vụ giai đoạn thiết kế kỹ thuật; - Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng, ban hành kèm theo công văn số 1779/ BXD – VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng; - Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần khảo sát xây dựng, ban hành kèm theo định số 5478/QĐ – UBND ngày 24/11/2011 Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội; - Căn vào thông tư hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng Bộ Xây dựng số 14/2005/TT – BXD ngày 10/8/2005; - Khối lượng công tác khảo sát thực tế b Dự toán kinh phí cho dạng công tác khảo sát Theo thông tư hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng Bộ Xây dựng số 14/2005/TT – BXD ngày 10/8/2005, dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định theo công thức sau: SV: Lê Minh Tiến Page 103 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp A= [ (a.b) + c +d ] + e Trong đó: A: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng; a: Khối lượng loại công việc khảo sát; b: Đơn giá loại công việc khảo sát tương ứng; c: Chi phí lập phương án, báo cáo kết khảo sát; d: Chi phí chỗ tạm thời; e: Thuế giá trị gia tăng 6.2.2.2 Chi phí cho công tác khảo sát Chi phí cho công tác khảo sát = khối lượng loại công tác khảo sát x đơn giá loại công tác khảo sát tương ứng Khối lượng loại công tác khảo sát trình bày chương 5, phần hai Đơn giá loại công tác khảo sát tính theo công thức: Gi = Cti + Pi + Li (6.1) Trong đó: Gi: đơn giá loại công tác khảo sát i; Cti: chi phí trực tiếp cho đơn vị khối lượng công tác khảo sát i; Pi: chi phí chung cho đơn vị khối lượng công tác khảo sát i; Li: thu nhập thuế tính trước Chi phí trực tiếp tính theo công thức: SV: Lê Minh Tiến Page 104 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Cti = Cvi + Cni + Cmi (6.2) Trong đó: Cti: chi phí trực tiếp; Cvi: chi phí vật liệu trực tiếp cho đơn vị khối lượng công tác khảo sát i; Cni: chi phí nhân công trực tiếp cho đơn vị khối lượng công tác khảo sát i; Cni = Gni KNCĐC Gni: chi phí nhân công dự toán cho đơn vị khối lượng công tác khảo sát i; KNCĐC: hệ số điều chỉnh chi phí nhân công thời điểm điều chỉnh Cmi: chi phí sử dụng máy, thiết bị trực tiếp cho đơn vị khối lượng công tác khảo sát i; Cmi = Gmi KMTCĐC Gmi: chi phí máy thi công dự toán cho đơn vị khối lượng công tác khảo sát i; KMTCĐC: hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công thời điểm điều chỉnh Theo định số 4602/ QĐ – UBND ngày 5/10/2011 UBND Thành phố Hà Nội: KNCĐC = 1,377; KMTCĐC = 1,220 Chi phí chung tính theo công thức: Pi = Cni Kni Trong đó: Pi: chi phí chung; Cni: chi phí nhân công; SV: Lê Minh Tiến Page 105 (6.3) Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Kni: định mức chi phí chung công tác khảo sát, Kni = 70% Thu nhập thuế tính trước tính theo công thức: Li = 6% (Cti + Pi) (6.4) Trong đó: Li: thu nhập thuế tính trước; Cti: chi phí trực tiếp; Pi: chi phí chung a Chi phí cho công tác khoan thăm dò Theo đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 5478/QĐ – UBND ngày 24/11/2011 UBND Thành phố Hà Nội, chi phí nhân công máy nhân với hệ số sau: Khoan không chống ống: K = 0,85; Lỗ khoan rửa dung dịch sét: K = 1,05; Khoan máy khoan XY – 1A: K = 0,7; Theo sở lập dự toán trên, chi phí cho 1m khoan đất đá trình bày bảng 6-1 Bảng 6-1: Chi phí cho 1m khoan đất đá Đơn vị tính: đ/1m khoan Khoan xoay bơm rửa ống mẫu cạn Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CC.01201 Độ sâu hố khoan; cấp đất đá I – III m 101.962 744.600 146.471 CC.01102 Độ sâu hố khoan; cấp đất đá IV – VI m 120.005 1.005.210 327.406 SV: Lê Minh Tiến Page 106 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Tổng hợp chi phí Chi phí vật liệu 101962 120005 1005210.1,377 0,85 1,05 0,7 = 864.763 327406 1,220.0,85 1,05 0,7 = 249547 Chi phí nhân công 744600 1,377 0,85 1,05 0,7 = 640565 Chi phí máy 146471 1,220.0,85 1,05 0,7 = 111639 Chi phí trực tiếp 993033 1.452.621 Chi phí chung 854166 1234315 Thu nhập thuế tính trước 111832 161216 Tổng 1959031 2848152 Vậy, chi phí cho công tác khoan thăm dò cấp đất đá I -III, lấy mẫu là: 277,5 1959031 = 543.631.102 (đồng) Chi phí cho công tác khoan thăm dò cấp đất đá IV -VI, lấy mẫu là: 37,5 2848152 = 106.805.700 (đồng) tổng chi phí cho công tác khoan thăm dò, lấy mẫu là: 543.631.102 + 106.805.700 = 650.436.802(đồng) b Công tác thí nghiệm phòng - Thí nghiệm xác định tiêu hóa lý mẫu nước toàn phần Bảng 6-2: Chi phí xác định tiêu hóa lý mẫu nước toàn phần Đơn vị tính: đ/ mẫu Mã hiệu CP.01101 Danh mục đơn giá Thí nghiệm xác định tiêu hóa lý mẫu nước toàn phần Đơn vị Mẫu Số mẫu Vật liệu Nhân công Máy 57068 1241000 183266 Tổng hợp chi phí Chi phí vật liệu 57068 Chi phí nhân công 1241000 1,377 0,7 = 1196200 Chi phí máy SV: Lê Minh Tiến 183266 1,220 0,7 = 156509 Page 107 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Chi phí trực tiếp 1392657 Chi phí chung 837340 Thu nhập thuế tính trước 133800 Tổng 2399797 Mẫu nước ăn mòn bê tông sử dụng đơn giá nhân với hệ số k = 0,7 Vậy, tổng chi phí cho thí nghiệm mẫu nước là: 2.2399797 = 4.799.594 (đồng) - Thí nghiệm xác định tiêu lý mẫu đất nguyên trạng (cắt, nén phương pháp trục) Bảng 6-3: Chi phí cho thí nghiệm xác định tiêu lý mẫu đất nguyên trạng (cắt, nén phương pháp trục) Đơn vị tính: đ/1 mẫu Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Khối lượng Vật liệu Nhân công Máy CP.03101 Thí nghiệm xác định tiêu lý mẫu đất nguyên trạng Mẫu 94 44222 1563660 185229 Tổng hợp chi phí 44222 Chi phí vật liệu Chi phí nhân công 2153160 Chi phí máy 225979 Chi phí trực tiếp 2423361 Chi phí chung 1507212 Thu nhập thuế tính trước 235834 Tổng 4166407 Tổng chi phí cho thí nghiệm mẫu đất nguyên trạng (cắt, nén phương pháp trục) là: SV: Lê Minh Tiến Page 108 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 94 4166407 = 391.642.258 (đồng) - Thí nghiêm xác định tiêu lý mẫu đất không nguyên trạng Bảng 6-4: Chi phí cho thí nghiệm xác định tiêu lý mẫu đất không nguyên trạng Đơn vị tính: đ/1 mẫu Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Khối lượng Vật liệu Nhân công Máy CP.03301 Thí nghiệm xác định tiêu lý mẫu đất không nguyên trạng Mẫu 41 33093 1886320 124358 Tổng hợp chi phí 33093 Chi phí vật liệu Chi phí nhân công 2597463 Chi phí máy 151717 Chi phí trực tiếp 2782273 Chi phí chung 1818224 Thu nhập thuế tính trước 276030 Tổng 4876527 Chi phí cho thí nghiệm xác định tiêu lý mẫu đất không nguyên trạng là: 41 4876527 = 199.937.607 (đồng) Tổng chi phí cho công tác thí nghiệm phòng là: 4.799.594+ 391.642.258 + 199.937.607 = 596.379.459 (đồng) c Công tác thí nghiệm trời - Thí nghiệm xuyên tĩnh Bảng 6-5: Chi phí cho 1m thí nghiệm xuyên tĩnh SV: Lê Minh Tiến Page 109 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Đơn vị tính: đ/1m xuyên Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy CQ.01101 Xuyên tĩnh Mét 5916 297840 59685 Tổng hợp chi phí Chi phí vật liệu 5916 Chi phí nhân công 410126 Chi phí máy 72816 Chi phí trực tiếp 488858 Chi phí chung 287088 Thu nhập thuế tính trước 46557 Tổng 821503 Tổng chi phí cho thí nghiệm xuyên tĩnh là: 70 821503 = 57.505.210 (đồng) - Thí nghiệm SPT Bảng 6-6: Chi phí cho lần thí nghiệm SPT Đơn vị tính: đ/ lần thí nghiệm Mã hiệu Danh mục đơn giá CQ.03101 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), đất đá cấp I - III Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), đất đá cấp IV - VI Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy Lần 76475 273020 86049 Lần 78 725 410 126 72 816 Chi phí cho thí nghiệm SPT là: 120 (76475 + 273020 + 86049) +15.(78725 + 410126 + 72816) = 60.690.285 (đồng) SV: Lê Minh Tiến Page 110 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Tổng chi phí cho công tác thí nghiệm trời là: 57.505.210 + 60.690.285 = 118.195.495 (đồng) Tổng chi phí cho công tác khoan thăm dò, thí nghiệm phòng thí nghiệm trời là: 650.436.802+ 596.379.459 + 118.195.495 = 1.365.011.756 (đồng) d Chi phí cho lập phương án, báo cáo kết khảo sát Chi phí cho lập phương án, báo cáo kết khảo sát tính 5% tổng chi phí công tác khoan thăm dò lấy mẫu, thí nghiệm phòng thí nghiệm trời: 5% x 1.365.011.756 = 68.250.587 (đồng) e Chi phí chỗ tạm thời Chi phí chỗ tạm thời tính cho công tác khoan thăm dò lấy mẫu thí nghiệm trời Chi phí tính 5% chi phí cho công tác đó, tức là: 5% (650.436.802+ 118.195.495) = 38.431.614 (đồng) Tổng chi phí khảo sát là: 1.365.011.756 + 68.250.587 + 38.431.614 = 1.471.693.957 (đồng) f Thuế suất giá trị gia tăng (VAT) Thuế VAT tính 10% chi phí khảo sát: 10% x 1.471.693.957 = 147.169.395 (đồng) Vậy, giá trị dự trù kinh phí khảo sát xây dựng cho công trình là: 1.471.693.957 + 147.169.395 = 1.618.863.352 (đồng) Làm tròn : 1.610.258.000 (đồng) Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm mười tám triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn SV: Lê Minh Tiến Page 111 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua ba tháng làm đồ án, với hướng dẫn nhiệt tình TS Tô Xuân Vu, với tinh thần làm việc nghiêm túc,sự cố gắng,nỗ lực thân, giúp đỡ bạn lớp, hoàn thành thời hạn quy định SV: Lê Minh Tiến Page 112 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp Sự hướng dẫn Thầy Cô giáo Bộ môn địa chất công trình, đặc biệt Thầy giáo TS Tô Xuân Vu góp phần không nhỏ để hoàn thành đồ án Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Thầy Cô giáo Bộ môn địa chất công trình, trường Đại học Mỏ - Địa chất bạn đồng nghiệp giúp hoàn thành đồ án tốt Trong trình làm đồ án tốt nghiệp, cố gắng kinh nghiệm thực tế trình độ thân hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận bảo, góp ý Thầy Cô giáo bạn đồng nghiệp để hoàn thiện kiến thức chuyên môn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2013 Sinh viên Lê Minh Tiến SV: Lê Minh Tiến Page 113 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng phòng thí nghiệm, TCVN 4195: 1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm độ hút ẩm phòng thí nghiệm, TCVN 4196: 1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn dẻo giới hạn chảy phòng thí nghiệm, TCVN 4197: 1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định thành phần hạt phòng thí nghiệm, TCVN 4198: 1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định sức chống cắt phòng thí nghiệm máy cắt phẳng, TCVN 4199: 1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún phòng thí nghiệm, TCVN 4200: 1995 Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích phòng thí nghiệm, TCVN 4202: 1995 Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng, ban hành kèm theo công văn số 1779/BXD – VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần khảo sát xây dựng ban hành kèm theo định số 5478/QĐ – UBND ngày 24/11/2011 UBND Thành phố Hà Nội 10.GS.TS Nguyễn Văn Quảng, KS Nguyễn Hữu Kháng, Hướng dẫn đồ án móng, Nhà xuất xây dựng Hà Nội, 1991 11 Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc bản, TCVN 4419 – 1987 SV: Lê Minh Tiến Page 114 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 12 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế thi công móng móng cọc, TCXD 160 – 1987 13 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế, TCXD 205 – 1998 14 Nguyễn Văn Mạnh, Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép, Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, 2007 15 Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật, TCXDVN 194: 2006 16 PGS TS Đỗ Minh Toàn, Giáo trình đất đá xây dựng, Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, 2007 17 PGS TS Lê Trọng Thắng, Các phương pháp nghiên cứu khảo sát địa chất công trình, Nhà xuất giao thông vận tải Hà Nội, 2003 18 PGS TS Nguyễn Bá Kế, Thiết kế thi công hố móng sâu, Nhà xuất xây dựng Hà Nội, 2010 19 PGS TS Tạ Đức Thịnh, Bài tập học đất, Nhà xuất xây dựng Hà Nội, 2005 20 PGS TS Tạ Đức Thịnh, PGS TS Nguyễn Huy Phương, GVC Nguyễn Hồng, ThS Nguyễn Văn Phóng, Nền móng công trình, Nhà xuất xây dựng Hà Nội, 2009 21 Quy định khoan thăm dò địa chất công trình, 22TCN 259 – 2000 22 Thông tư hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng Bộ Xây dựng số 14/2005/TT – BXD, ngày 10/8/2005 23 Trần Văn Việt, Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật, Nhà xuất xây dựng Hà Nội, 2009 SV: Lê Minh Tiến Page 115 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt nghiệp 24 TS Tô Xuân Vu, Phương pháp thí nghiệm địa kỹ thuật trường (tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam – tiêu chuẩn ngành), Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2011 SV: Lê Minh Tiến Page 116 Trường Đại học Mỏ-Địa Chất SV: Lê Minh Tiến Đồ án tốt nghiệp Page 117 ... độ ẩm không khí khu vực Hà Nội tương đối cao (Xem bảng 1.3) Bảng 1.3:Độ ẩm không khí khu vực Hà Nội từ tháng 1/1996 đến 12/2003 (mm) SV: Lê Minh Tiến Page Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Đồ án tốt... (24/12/1999) (Xem bảng 1.4) Bảng 1.4: Nhiệt độ không khí khu vực Hà Nội từ tháng 1/1996 đến tháng 12/2003 (0c) (Theo tài liệu quan trắc trạm Láng- Hà Nội từ tháng 1/1996 đến tháng 4/2004) SV: Lê Minh Tiến... nghiệm kết sau: Bảng 3-5: Bảng tiêu lý lớp Các tiêu lý Thành phần (mm) Ký hiệu Giá trị P 0.1 – 0.05 % 0.25 – 0.1 % 59,3 0.5 – 0.25 % 20,9 1.0 – 0.5 % 8,7 2.0 – 1.0 % 3,2 SV: Lê Minh Tiến Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Khảo sát nhà cao tầng, Đồ án tốt nghiệp Khảo sát nhà cao tầng, Đồ án tốt nghiệp Khảo sát nhà cao tầng, ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, KINH TẾ, ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC HÀ NỘI, THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ, b) Tổ khoan, thí nghiệm SPT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay