giáo án toán sl 5 và chữ số 5

2 160 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:13

GIÁO ÁN NHÓM – TC5A Chủ Đề: Hiện tượng tự nhiên Đề tài: NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG VÀ CHỮ SỐ Độ tuổi: Lớp chồi (4-5 tuổi) Thời gian: 25 -30 phút Số lượng: 10 trẻ I II III IV Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận thức số lượng chữ số thông qua đếm số lượng ôm mặt trời kí hiệu hóa số lượng ông mặt trời Phương pháp, biện pháp: - Trực quan + Làm mẫu - Dùng lời + Chỉ dẫn Chuẩn bị: Giáo cụ cho cô: - Hình ép plastic - Rỗ đựng - Domino số - Hình nhóm có số lượng 5( hình), 4( hình), 3(1 hình), 2(1 hình), 1(1 hình) - Giấy A4 có hình chữ số nét đứt - bút chì Học cụ cho trẻ: - Mỗi trẻ hình ép plastic - Rỗ đựng - 10 bút chì - 10 giấy A4 có hình chữ số nét đứt Tiến hành: Hoạt động 1: Ổn định – Ôn lại số lượng - Cô trẻ hát hát “Đếm sao” - Cô hỏi trẻ: “ Trong hát vừa hát xong có xuất con?” – trẻ trả lời “Dạ thưa cô ạ” - “Hôm trước cô tô màu sao, cô cắt ép nhựa Bây cô dán lên bảng cho lớp xem nha.” - Cô dán lên hỏi “ thấy mà tô có đẹp không nào?” – Trẻ trả lời sau cô hòi tiếp “Vậy cô đếm xem cô dán lên bảng nào” Hoạt động 2: Bé có sao? - “À! Hôm qua cô hiệu trưởng có qua lớp thấy lớp học ngoan nên cố tặng cho lớp sao” cô dán lên - “Giờ ý nhìn cô đếm xem bảng có tất nhé” – cô đếm cho trẻ xem “Vậy bảng có tất sao” - “Bây lớp cô đếm lại lần nào” – lớp cô đếm lại lần - Cô chọn trẻ lên đếm lại Bây cô có để sẵn góc lớp nhiều rổ nhỏ đựng hình mà tô màu, lên bạn cầm chỗ rỗ cho cô nha” - Trẻ lấy rỗ xong, “các xếp đếm xem rỗ có nhé” - Cô quan sát trẻ xem trẻ đếm, hỏi trẻ kết quả, trẻ chưa đếm cô hướng dẫn trẻ làm lại - Sau thấy trẻ đếm Cô nói “Cả lớp đếm chưa?”, “vậy có rỗ” trẻ trả lời đồng 5, cô nói “Vậy bạn lớp rỗ có sao, xếp bỏ lại vào rỗ mang cất lại vào góc cho cô nhé” - “Bây cô cho chơi trò chơi nhé” cô cho trẻ chơi kết nhóm đa số cho kết Hoạt động 3: Bé nhận biết chữ số - Trên bảng có sẵn sao, cô hỏi lại trẻ cô có bảng? – trẻ trả lời, cô kí hiệu chữ số – cô dán số lên - “Các ơi, chữ số 5, chữ số năm cô dùng để bảng nè con” - Vậy cô hỏi + Chữ số dùng để sao? (5 sao) + viết chữ số mấy? (Chữ số ) - Các nhìn lên chữ số nào, tay cô viết nét chữ, chữ số có nét, nét nét ngang, nét dọc xuống, cuối là nét cong - Cô làm lại lần cho trẻ xem hỏi trẻ chữ số có nét? - Cô vẽ hình số nét đứt gọi trẻ lên đồ lại - Cô phát tờ giấy có hình chữ số nét đứt bút chì cho trẻ đồ lại - Khi quan sát thấy trẻ làm cô yêu cầu trẻ mang mang bút lên đưa cho cô Cô khen trẻ làm giỏi ngoan - Bây cô có mang đến cho lớp vài hình hình có số lượng đồ vật khác ( cô dán lên bảng) Bây nối hình có số lượng tương ứng với chữ số (chữ số 5) nha - Bây tìm xem phòng học có đồ vật có số lượng tương ứng với chữ số mang lên cho cô nha Kết thúc nhận xét: - Tuyên dương, khen ngợi hăng tham gia học cô - Nhắc nhở vài bạn chưa tập trung - V ... cô kí hiệu chữ số – cô dán số lên - “Các ơi, chữ số 5, chữ số năm cô dùng để bảng nè con” - Vậy cô hỏi + Chữ số dùng để sao? (5 sao) + viết chữ số mấy? (Chữ số ) - Các nhìn lên chữ số nào, tay... số lượng đồ vật khác ( cô dán lên bảng) Bây nối hình có số lượng tương ứng với chữ số (chữ số 5) nha - Bây tìm xem phòng học có đồ vật có số lượng tương ứng với chữ số mang lên cho cô nha Kết... nét chữ, chữ số có nét, nét nét ngang, nét dọc xuống, cuối là nét cong - Cô làm lại lần cho trẻ xem hỏi trẻ chữ số có nét? - Cô vẽ hình số nét đứt gọi trẻ lên đồ lại - Cô phát tờ giấy có hình chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán sl 5 và chữ số 5, giáo án toán sl 5 và chữ số 5, giáo án toán sl 5 và chữ số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay