giáo án sưu tầm lớp mầm

13 203 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:09

Tuần1 Thứ hai ngày 25 tháng năm 2015 Tập đọc – Kể chuyện : Cậu bé thông minh Người soạn: Pham Thị Thọ - lớp I Mục đích, yêu cầu: A Tập đọc: Rèn KN đọc thành tiếng: - Đọc trôi chảy toàn Chú ý từ ngữ: hạ lệnh, bình tĩnh, xin sữa, nộp, bật cười, mâm cỗ - Ngắt nghỉ hơiđúng sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật (cậu bé, nhà vua) Rèn KN đọc – hiểu: - Hiểu từ ngữ giải cuối - Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi thông minh, tài trí cậu bé B Kể chuyện: Rèn KN nói: - Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ đoạn câu chuyện, HS kể lại toàn câu chuyện Cậu bé thông minh - Giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện Rèn KN nghe nhận xét bạn kể chuyện, kể tiếp lời kể bạn II Đồ dùng dạy, học: - Tranh minh hoạ truyện SGK III Các hoạt động dạy, học: Tập đọc Giới thiệu: SGK chủ điểm Dạy mới: Hoạt động1: GV giới thiệu - HS quan sát tranh minh hoạ SGK Hoạt động 2: Luyện đọc a.GV đọc diễn cảm toàn – HS theo dõi b.GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ -Đọc câu: HS nối tiếp em đọc câu -GV hướng dẫn em đọc số từ khó -Đọc đoạn trước lớp: HS nối tiếp đọc đoạn -GV h/dẫn HS đọc số câu: “Cậu bé dám đến làm ầm ĩ? Thằng bé láo,……… đẻ được!” -Kết hợp giải nghĩa từ ngữ giải cuối -Đọc đoạn nhóm -Thi đọc cá nhân, nhóm -Cả lớp đọc đồng đoạn Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu -Một HS đọc đoạn Cả lớp đọc thầm lại, trả lời câu hỏi: + Nhà vua nghĩ kế để tìm người tài? + Vì dân chúng lo sợ nghe lệnh nhà vua? -Một HS đọc đoạn Cả lớp đọc thầm, trao đổi: + Cậu bé làm cách để nhà vua thấy lệnh ngài vô lí? - HS đọc thầm đoạn +Trong thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì? +Vì cậu bé yêu cầu vậy? - HS đọc thầm + Câu chuyện nói lên điều gì? -HS phát biểu, GV chốt lại Hoạt động 4: Luyện đọc lại -GV Hướng dẫn HS đọc phân biệt lời người dẫn chuyện, cậu bé, vua -HS đọc theo nhóm -Sau mời nhóm HS thi theo cách phân vai -Một HS đọc Kể chuyện Hoạt động 1: GV nêu nhiệm vụ: Dựa theo tranh minh hoạ nội dung3 đoạn truyện, HS kể lại toàn câu chuyện Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đoạn câu chuyện theo tranh - HS quan sát tranh minh hoạ SGK - Một HS kể mẫu đoạn theo tranh - GV nhận xét, nhắc HS ý: Có thể kể theo cách: + Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo sát tranh minh hoạ + Cách 2: Kể có đầu có cuối không cần kỹ văn + Cách 3: Kể sáng tạo - Mỗi nhóm HS tập kể - Ba HS tiếp nối thi kể trước lớp đoạn câu chuyện theo tranh - Hai HS kể lại toàn truyện Củng cố, dặn dò: - GV hỏi: Qua câu chuyện này, em thích nhân vật nào?Vì sao? - GV nhận xét tiết học Yêu cầu HS nhà tiếp tục luyện kể lại câu chuyện -****** -Toán Đọc, viết,so sánh số có ba chữ số Người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I.Mục tiêu: - Giúp HS: Ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh số có ba chữ số II Các hoạt động dạy, học: Hoạt động 1: Ôn tập đọc ,viết số Bài 1: -HS đọc yêu cầu bài, đọc mẫu -HS tự làm vào Sau GV gọi số HS lên bảng làm Hoạt động2: Ôn tập thứ tự số Bài 2: -Gọi số HS nêu yêu cầu : Số 311 310 đơn vị? -Tại lại điền 312 vào sau 311? -Tương tự HS điền dãy số tự nhiên liên tiếp -Hoạt động 3:Ôn luyện so sánh số thứ tự số Bài 3: -Yêu cầu HS đọc đề 3: Bài tập y/c làm gì? -HS nêu cách làm làm Bài 4,5: tương tự HS làm vào lên bảng chữa * Chấm – Nhận xét , dặn dò -GV thu chấm số bài, nhận xét làm HS - Dặn HS ôn lại số có chữ số Thứ ba ngày 26 tháng năm 2008 thể dục Bài 1: Giới thiệu chương trình người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I Mục tiêu: - Phổ biến số quy định luyện tập Yêu cầu HS hiểu thực hiện.Giới thiệuchương trình môn học HS biết điểm bản,tinh thần tập luyện tích cực -Chơi trò chơi"Nhanh lên bạn ơi”.Yêu cầu biết cách chơi tham gia trò chơi II Địa điểm, phương tiện: -Trên sân trường, chuẩn bị còi, kẻ sân chơi cho trò chơi III Nội dung phương pháp lên lớp: 1.Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học: phút -Dậm chân chỗ: phút -Ôn thể dục phát triển chung động tác: 8- 10 phút Phần bản: -Phân công nhóm, tổ tập luyện: phút -Phổ biến số quy định luyện tập: phút -Chỉnh đốn trang phục: phút -Chơi trò chơi " Nhanh lên bạn ơi": phút Trước chơi GV cho HS khởi động kỹ khớp cổ chân, đầu gối hướng dẫn cách chơi để tránh chấn động mạnh Khi HS chơi, GV cần giám sát đội nhắc nhở em thực cách chơi -Ôn lại số động tác ĐHĐN :5phút Phần kết thúc: -Đi thường theo nhịp vỗ tay, hát: phút - GV HS hệ thống bài: phút -GV nhận xét học Giao tập nhà: Ôn luyện thể dục PTC để chuẩn bị kiểm tra -**** -Toán Cộng trừ số có ba chữ số (không nhớ) người soạn: Pham Thị Thọ lớp 3A I.Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cố k/n thực phép tính cộng trừ số có ba chữ số (không nhớ) -áp dụng phép tính cộng trừ số có ba chữ số (không nhớ)để giải toán có lời văn nhiều hơn, II Các hoạt động dạy, học: Hoạt động 1: Ôn tập phép cộng phép trừ(không nhớ) số có chữ số Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu( tính nhẩm) -Yêu cầu lớp làm vào HS nêu kết Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu phép tính -HS nhắc lại cách đặt tính tính -Các HS khác tự làm bài, sau chữa làm bảng Khi chữa bài, cho HS nêu lại cách thực phép tính Hoạt động 2: Ôn tập giải toán có lời văn nhiều hơn, Bài 3,4,5: Gọi HS nêu yêu cầu -GV gợi ý: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? -HS tự tóm tắt giải.Gọi HS lên bảng chữa -Nhận xét bổ sung Hoạt động 3: Chấm – Nhận xét , dặn dò -GV thu chấm số bài, nhận xét làm HS -Dặn HS ôn lại bảng cộng, trừ học -**** -Tập đọc Hai bàn tay em người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I I.Mục đích, yêu cầu: 1.Rèn KN đọc thành tiếng: -Chú ý từ ngữ:Siêng năng, giăng giăng, thủ thỉ, -Ngắt, nghỉ đúng, linh hoạt dòng, khổ thơ Biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm Rèn KN đọc – hiểu: -Hiểu nghĩa từ khó -Hiểu nội dung bài: Hai bàn tay đẹp, có ích đáng yêu Học thuộc lòng thơ II Đồ dùng dạy, học: -Tranh minh hoạ đọc SGK III Các hoạt động dạy, học: Bài cũ: HS tiếp đọc đoạn câu chuyện Cậu bé thông minh Dạy mới: Hoạt động1: Giới thiệu Hoạt động 2: Luyện đọc -GV đọc diễn cảm toàn (giọng tình cảm) -GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ + Đọc câu: HS nối tiếp em đọc1 dòng thơ GV hướng dẫn em đọc số từ khó + Đọc khổ thơ trước lớp GV kết hợp hướng dẫn HS ngắt, nghỉ HS đọc để hiểu nghĩa từ giải cuối + HS đọc theo nhóm -Thi đọc thơ -Cả lớp đọc đồng thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu -HS đọc thầm trả lời câu hỏi: +Hai bàn tay bé so sánh với gì? +Hai bàn tay thân thiết với bé nào? +Em thích khổ thơ nào? Vì sao? Hoạt động 4: Học thuộc lòng thơ -Hướng dẫn HS học thuộc thơ -Một HS đọc lại toàn thơ -Nhiều HS thi đọc thuộc lòng theo dòng, khổ thơ Hoạt động 5: Củng cố , dặn dò GV yêu cầu HS nhà tiếp tục HTL thơ -***** -Tự nhiên xã hội Hoạt Động thở quan hô hấp người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận biết thay đổi lồng ngực ta thở hít vào - Quan sát hình minh hoạ nêu tên quan hô hấp.Biết đường không khí hít vào thở Hiểu vai trò quan hô hấp - Bước đầu có ý thức giữ vệ sinh quan hô hấp II Đồ dùng dạy, học: Tranh minh hoạ 1.Các hoạt động dạy, học: Hoạt động 1: Cử động hô hấp -GV nêu yêu cầu hoạt động: Quan sát nhận xét cử động hô hấp Trò chơi :"Bịt mũi nín thở" -HS nhận xét thay đổi lồng ngực thở hít vào -HS thực hành nêu ích lợi việc thở sâu? -GV kết luận Hoạt động 2: Làm việc với SGK -HS làm việc theo cặp: hỏi đáp + Bạn vào hình vẽ nói tên phận quan hô hấp? + Bạn đường không khí? -Gọi hai cặp lên thực hành + Đốbạn biết mũi dùng để làm gì? + Đố bạn khí quản, phế quản có chức gì? Phổi làm nhiệm vụ gì? -Gọi cặp sơ đồ Hoạt động 3: Củng cố -Cho HS liên hệ thực tế ngày? -Dặn HS cần biết giữ vệ sinh quan hô hấp ***** Chính tả :(Nghe – viết) Cậu bé thông minh người soạn:Pham Thị Thọ lớp 3A I Mục đích,yêu cầu: - Rèn kỹ viết tả: Nghe – viết: nghe viết xác đoạn Cậu bé thông minh Làm tập :Ôn bảng chữ ,điền chữ,học tên chữ bảng II Đồ dùng dạy, học: Bảng phụ III Các hoạt động dạy, học: Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC tiết học Dạy mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS viết tả a Hướng dẫn HS chuẩn bị: -GV đọc đoạn tả, HS theo dõi SGK Sau mời HS đọc lại -Hướng dẫn HS nhận xét: + Trong đoạn vừa đọc có câu? Đầu câu viết nào? -HS đọc thầm lại đoạn tả, tự viết nháp chữ em dễ mắc lỗi viết b GV đọc cho HS viết vào c Chấm, chữa bài: GV đọc cho HS tự chữa lỗi bút chì lề vở, chấm – bài, nhận xét nội dung, chữ viết cách trình bày Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả a Bài tập 3: - HS đọc yêu cầu (Điền vào tên thiếu) -HS làm cá nhân Sau mời HS lên bảng thi làm đúng, nhanh đọc kết GV lớp nhận xét, chốt lại lời giải -Một số HS đọc lại tập, sau luyện đọc thuộc Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò GV lưu ý HS cách trình bày tả sửa lỗi mắc bài.Khuyến khích học thuộc tên chữ Thứ tư ngày 27 tháng năm 2008 Toán Luyện tập người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cố kĩ tính cộng trừ (không nhớ) số có chữ số -Củng cố, ôn tập toán tìm x; giải toán có lời văn II Các hoạt động dạy, học: Hoạt động 1: Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng chữa - HS GV nhận xét Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu -Gọi HS trình bày miệng phép tính -Cả lớp làm vào Gọi HS lên bảng chữa Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu -Gọi HS trình bày cách làm phép tính -Cả lớp làm vào Gọi HS lên bảng chữa Bài 3: GV hướng dẫn HS thực tóm tắt,rồi giải toán -HS tự trình bày giải vào chữa Bài 4: Tổ chức trò chơi xếp hình -Gọi đại diện nhóm em lên chơi trò chơi xếp hình Hoạt động 3: Chấm – Nhận xét , dặn dò -GV thu chấm số bài, nhận xét làm HS -Dặn HS ôn lại bảng cộng, trừ học ***** Luyện từ câu Ôn từ vật so sánh người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I Mục đích, yêu cầu: -Ôn từ vật -Bước đầu làm quen với biện pháp tu từ so sánh II Các hoạt động dạy, học: Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC tiết học Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm tập Bài tập 1: -1 HS đọc yêu cầu tập -Gọi HS làm mẫu.(người hay phận thể người vật) -Cả lớp làm vào -Gọi HS chữa (tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai) Bài tập 2: - HS đọc yêu cầu tập -GV h /dẫn HS cách làm (Hai bàn tay bé so sánh với vật gì?) -Tương tự, HS suy nghĩ làm b, c, d - HS phát biểu ý kiến, GV treo bảng phụ chữa - Kết luận:Tác giả quan sát tài tình phát hiểna vật giống Bài tập 3: - HS đọc yêu cầu tập - Cả lớp đọc thầm yêu cầu Một HS nói cách hiểu - HS làm vào nháp, sau phát biểu ý kiến GVcùng lớp nhận xét, chốt lại lời giải - HS làm vào VBT theo lời giải Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò GV yêu cầu HS nhà xem lại tập, HTL câu thơ có hình ảnh so sánh đẹp BT2 -****** Tập viết Ôn chữ hoa A người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I.Mục đích,yêu cầu: Củng cố cách viết chữ hoa A(viết mẫu, nét nối chữ quy định) thông qua tập ứng dụng: - Viết tên riêng : Vừ A Dính chữ cỡ nhỏ - Viết câu ứng dụng : Anh em thể chân tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần chữ cỡ nhỏ II Đồ dùng dạy, học: - Mẫu chữ viết hoa A - Tên riêng câu ứng dụng viết dòng kẻ ô li III Các hoạt động dạy, học: Bài cũ: GV kiểm tra tập viết HS Dạy mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC tiết học Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết bảng a Luyện viết chữ hoa: - HS tìm chữ hoa có bài: b GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết chữ - HS tập viết vào bảng c Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng): Vừ A Dính - HS đọc tên riêng - GV giới thiệu viết mẫu tên riêng theo cỡ nhỏ HS tập viết vào bảng d Luyện viết câu ứng dụng: - HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nội dung - HS nêu chữ viết hoa câu, GV hướng dẫn HS viết chữ Anh, Rách Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vào tập viết GV nêu yêu cầu viết chữ theo cỡ nhỏ -HS viết Hoạt động 4: Chấm, chữa bài: GV chấm số HS nhận xét Hoạt động 5: Củng cố , dặn dò Nhắc HS luyện viết thêm tập viết để rèn chữ đẹp; học thuộc lòng câu ứng dụng ****** Đạo đức Kính yêu Bác Hồ (Tiết 1) người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I Mục tiêu: HS biết: - Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn với đất nước, với dân tộc - Tình cảm thiếu nhi Bác Hồ HS hiểu, ghi nhớ làm theo Năm điều Bác Hồ dạy Thiếu niên Nhi đồng HS có tình cảm kính yêu biết ơn Bác Hồ II Tài liệu phương tiện: VBT Đạo đức 1.Các hoạt động dạy, học: Hoạt động 1: Cả lớp hát Bác Hồ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV giao nhiệm vụ quan sát tranh, tìm hiểu nội dung - HS thảo luận nhóm nội dung: + Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? Bác quê đâu? + Bác Hồ có tên gọi khác? + Tình cảm Bác cháu Thiếu nhi nào? + Bác có công lao to lớn dân tộc, đất nước ta? - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến - GV kết luận nội dung Hoạt động 3: Kể chuyện - GV kể chuyện - HS thảo luận : Qua câu chuyện em thấy tình cảm Bác Hồ em thiếu nhi nào? Thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ? - Đại diện số em trình bày, em khác góp ý kiến bổ sung - GV kết luận: Hoạt động 4: Tìm hiểu Năm điều Bác Hồ dạy Thiếu niên Nhi đồng - Gọi HS đọc lại thảo luận số biểu cụ thể Hướng dẫn thực hành: - Thực làm theo Năm điều Bác Hồ dạyThiếu niên Nhi đồng -********* - ... tư ngày 27 tháng năm 2008 Toán Luyện tập người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cố kĩ tính cộng trừ (không nhớ) số có chữ số -Củng cố, ôn tập toán tìm x; giải toán có lời văn... -****** -Toán Đọc, viết,so sánh số có ba chữ số Người soạn:Pham Thị Thọ - lớp 3A I.Mục tiêu: - Giúp HS: Ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh số có ba chữ số II Các hoạt... lại cách thực phép tính Hoạt động 2: Ôn tập giải toán có lời văn nhiều hơn, Bài 3,4,5: Gọi HS nêu yêu cầu -GV gợi ý: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? -HS tự tóm tắt giải.Gọi HS lên bảng chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sưu tầm lớp mầm, giáo án sưu tầm lớp mầm, giáo án sưu tầm lớp mầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay