giáo án toán nhà trẻ

3 271 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:06

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – TPHCM KHOA GIÁO DỤC MẦM NON GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT VÀ PHÂN BIỆT KÍCH THƯỚC TO NHỎ Người thực hiện: Hồ Thị Phương Thi Nhóm/ lớp MN: 24 - 36 tháng Ngày thực hiện: /3/2017 NHẬN BIẾT VÀ PHÂN BIỆT KÍCH THƯỚC TO NHỎ Độ tuổi: 24-36 tháng Số lượng: 12 trẻ I Mục đích, yêu cầu: - Trẻ nhận biết phân biệt đuợc bóng to hơn, bóng nhỏ II Chuẩn bị: - Nhạc - Bóng to, bóng nhỏ, rổ đựng III Tiến hành * Ổn định - giới thiệu: - Chơi trò chơi Bóng tròn to - Các vừa chơi trò chơi vậy? À có muốn nhìn thấy bóng không? Hoạt động 1: Nhận biết phân biệt bóng to bóng nhỏ - Cô cho trẻ nhắm mắt cô kêu mở mắt cô cầm bóng lên giới thiệu với trẻ Đây bóng màu xanh (quả bóng to) bóng màu vàng( bóng nhỏ hơn) Vậy nhìn xem hai bóng bóng to hơn? Quả bóng nhỏ hơn? - Cô cho trẻ trả lời để kiểm tra kết cô làm thí nghiệm nhỏ nha Cô đặt bóng màu xanh bóng màu vàng lên bàng Sau cô đặt bóng màu xanh lên trước bóng màu vàng Quả bóng màu vàng đâu À bóng màu xanh to bóng mảu vàng nên đặt bóng màu xanh lên trước bóng màu vàng bóng màu xanh che khuất bóng màu vàng - Vậy bóng nhỏ hơn? Vì sao? Hoạt động 2: trò chơi luyện tập củng cố * Trò chơi - Cô phát cho bé rổ có bóng nhỏ bóng to - Khi cô gọi " bóng to" trẻ cầm bóng to giơ lên cao - Làm tương tự với bóng nhỏ * Trò chơi 2: - Cô có để góc lớp rổ Cô cho trẻ xếp thành hàng Khi nhạc bật lên cô hô bắt đầu cầm rổ bóng chạy thật nhanh rổ, bóng to để rổ to bóng nhỏ để rổ nhỏ * Trò chơi 3: - Cô vẽ hình tròn hình to hình nhỏ, cô mở nhạc cho trẻ hoạt động tự nhạc tắt cô hô hình tròn to phải chạy phía hình tròn to hình tròn nhỏ phải chạy phía hình tròn nhỏ IV Kết thúc học V.Rút kinh nghiệm Thời gian - Hoạt động giáo viên Duyệt giáo viên hướng dẫn (Chữ ký họ tên) Nhận xét rút kinh nghiệm Người thực (Chữ ký họ tên) Hồ Thị Phương Thi ...NHẬN BIẾT VÀ PHÂN BIỆT KÍCH THƯỚC TO NHỎ Độ tuổi: 24-36 tháng Số lượng: 12 trẻ I Mục đích, yêu cầu: - Trẻ nhận biết phân biệt đuợc bóng to hơn, bóng nhỏ II Chuẩn bị: - Nhạc - Bóng... cho trẻ nhắm mắt cô kêu mở mắt cô cầm bóng lên giới thiệu với trẻ Đây bóng màu xanh (quả bóng to) bóng màu vàng( bóng nhỏ hơn) Vậy nhìn xem hai bóng bóng to hơn? Quả bóng nhỏ hơn? - Cô cho trẻ. .. rổ có bóng nhỏ bóng to - Khi cô gọi " bóng to" trẻ cầm bóng to giơ lên cao - Làm tương tự với bóng nhỏ * Trò chơi 2: - Cô có để góc lớp rổ Cô cho trẻ xếp thành hàng Khi nhạc bật lên cô hô bắt
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán nhà trẻ, giáo án toán nhà trẻ, giáo án toán nhà trẻ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay