giáo án Bò chui qua cổng

3 275 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 17:03

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – TPHCM KHOA GIÁO DỤC MẦM NON GIÁO ÁN THỂ CHẤT CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN ĐỀ TÀI: CHUI QUA CỔNG Người thực hiện: Hồ Thị Phương Thi Nhóm/ lớp MN: 24 - 36 tháng Ngày thực hiện: /3/2017 CHUI QUA CỔNG Độ tuổi: 24-36 tháng Số lượng: 12 trẻ I Mục đích, yêu cầu: - Trẻ chui đuợc qua cổng - Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi, luật chơi hứng thú tham gia trò chơi II Chuẩn bị: - cổng - Nhạc - Mũ bác nông dân, vườn rau III Tiến hành * Khởi động: cho trẻ thành vòng tròn từ chậm, nhanh, mũi bàn chân, gót chân, cạnh nhanh, chạu chậm * Trọng động: BTPTC: - Hươu cao cổ: đưa tay lên cao, thả tay xuống ( 4-6 lần) - Gà mổ thóc: đưa tay lên cao, cúi gập người xuống (4-6 lần) - Thỏ nhảy cao: tay chống hông bật lên cao ( 4-6 lần) VĐCB: CHUI QUA CỔNG - Cô giới thiệu cổng, hỏi trẻ gì? Chúng ta qua đuợc? - Cho trẻ lên làm thử, sửa sai cần ( qua cổng) - Lần lượt cho trẻ qua cổng - Đặt thêm cổng cho trẻ liên tiếp qua cổng * Trò chơi vận động: GÀ TRONG VƯỜN RAU - Luật chơi: trẻ làm gà phải chạy nhà bị bác nơng dân đuổi - Cách chơi: cô làm gà mẹ, trẻ làm gà kiếm ăn, bác nông dân chạy đuổi phá vườn rau phải chạy thật nhanh nhà * Hồi tỉnh: cô cho trẻ lại nhẹ nhàng thả lỏng IV Kết thúc - Nhận xét tuyên dương trẻ V.Rút kinh nghiệm Thời gian Hoạt động giáo viên Nhận xét rút kinh nghiệm - Duyệt giáo viên hướng dẫn (Chữ ký họ tên) Người thực (Chữ ký họ tên) Hồ Thị Phương Thi ... VĐCB: BÒ CHUI QUA CỔNG - Cô giới thiệu cổng, hỏi trẻ gì? Chúng ta qua đuợc? - Cho trẻ lên làm thử, sửa sai cần ( bò qua cổng) - Lần lượt cho trẻ bò qua cổng - Đặt thêm cổng cho trẻ bò liên tiếp qua. ..BÒ CHUI QUA CỔNG Độ tuổi: 24-36 tháng Số lượng: 12 trẻ I Mục đích, yêu cầu: - Trẻ bò chui đuợc qua cổng - Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi,... cổng - Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi, luật chơi hứng thú tham gia trò chơi II Chuẩn bị: - cổng - Nhạc - Mũ bác nông dân, vườn rau III Tiến hành * Khởi động: cho trẻ thành vòng tròn từ chậm,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án Bò chui qua cổng, giáo án Bò chui qua cổng, giáo án Bò chui qua cổng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay