giáo án tạo hình lớp chồi

3 226 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:58

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – TPHCM KHOA GIÁO DỤC MẦM NON GIÁO ÁN MÔN TẠO HÌNH CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT ĐỀ TÀI: NẶN ĐẬU COVE VÀ QUẢ CÀ CHUA Người thực hiện: Hồ Thị Phương Thi Nhóm/ lớp MN: CHỒI (4 - tuổi) Ngày thực hiện: / /2017 ĐỀ TÀI: NẶN ĐẬU COVE VÀ QUẢ CÀ CHUA LỚP: CHỒI (4 – TUỔI) Thời gian thực hiện: 20-25 phút Số lượng trẻ: 15 trẻ I Mục đích yêu cầu - Trẻ biết nặm cà chua – đậu cove gắn lên II Chuẩn bị - Mỗi bé đĩa đất nặn - Khăn lau tay - Giỏ rau - Cây để gắn - Gấu III TIẾN HÀNH  ỔN ĐỊNH, GIỚI THIỆU: - Xích lại - Hôm sinh nhật bạn gấu bông, cô chợ mua thức ăn nấu ăn ngon mừng sinh nhật bạn nha! - Chơi: “Đi chợ” Hoạt động 1: Đàm thoại đậu cove cà chua - Đĩa có nhiều loại rau củ mà cô nặn sẵn, cô hỏi trẻ tên loại - Hôm cô dạy nặn hai loại đĩa đậu cove cà chua - Cô đàm thoại với trẻ cà chua – đậu cove + Cà chua có dạng gì? + Khi chín cà chua có màu gì? + Thế ăn nấu từ cà chua? + Đậu cove có dạng gì? + Có màu gì? + Đậu cove chế biền thành ăn gì? Hoạt động 2: Bé nặn đậu cove cà chua - Cô nặn mẫu cà chua có gắn cuống – đậu cove gắn lên - Cô cho trẻ nặn không xoay tròn, lăn dài, ấn dẹp - Cô cho trẻ nặn cà chua – đậu cove + Con làm gì? + Nặn gì? + Có màu gì? Giáo dục: - Các nặn xong nhớ phải lau tay nhé! Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm - Cô cho trẻ gắn sản phẩm lên theo loại - Nhận xét – tuyên dương IV Rút kinh nghiệm Duyệt giáo viên hướng dẫn (Chữ ký họ tên) Người thực (Chữ ký họ tên) Hồ Thị Phương Thi ...ĐỀ TÀI: NẶN ĐẬU COVE VÀ QUẢ CÀ CHUA LỚP: CHỒI (4 – TUỔI) Thời gian thực hiện: 20-25 phút Số lượng trẻ: 15 trẻ I Mục đích yêu cầu - Trẻ... Có màu gì? Giáo dục: - Các nặn xong nhớ phải lau tay nhé! Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm - Cô cho trẻ gắn sản phẩm lên theo loại - Nhận xét – tuyên dương IV Rút kinh nghiệm Duyệt giáo viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tạo hình lớp chồi, giáo án tạo hình lớp chồi, giáo án tạo hình lớp chồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay