Cách trả lời câu hỏi phủ định, câu hỏi đuôi

3 199 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:52

Cách trả lời câu hỏi hại não, dễ sai: Didn't you go to school yesterday? Did you go to school yesterday ? You didn’t go to school yesterday,did you ? You went to school yesterday, didn’t you ? CÁCH LÀM DẠNG CÂU HỎI PHỦ ĐỊNH (1,2,3) NÀY: - Trả lời Yes, I did : Nếu KHÔNG TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi ( = Có thực hành động đó) Trả lời No, I didn’t : Nếu TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi ( = Không thực hành động đó) vế trước sau dấu phẩy phải mang nội dung giống nhau, không dịch tiếng Việt ( lát nói rõ hơn) Trở lại với câu 1,2,3, câu hỏi phủ định ( chứa NOT), hôm qua bạn không học à: + Nếu hôm qua không học thật, tức tán thành với quan điểm người hỏi >>> Do phải trả lời No, I didn’t ( Không học tức NO ) + Nếu hôm qua có học mà tự nhiên thằng hỏi lại bảo không đi, tức không tán thành với quan điểm người hỏi >>> Do phải trả lời Yes, I did ( Có học tức YES) • - Chuyển qua câu số 4, câu có NOT NOT lại nằm phía đuôi, ta quan tâm đến mệnh đề You went to school yesterday ( thể khẳng định) Trả lời Yes, I did : Nếu TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi ( = Có thực hành động đó) Trả lời No, I didn’t : Nếu KHÔNG TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi ( = Không thực hành động đó) Tóm tắt : câu hỏi nhìn khác nhau, câu hỏi dù có NOT hay NOT, dù câu hỏi thường hay câu hỏi đuôi cách trả lời giống nhau: - Yes : Có thực hành động No : Không thực hành động Bước qua ví dụ : You don’t like your teacher, you? A Yes, I hate his character B No, I don’t like his way of teaching >>> Key C yes , he is a bad teacher D No, He is wonderful Ta phân tích câu : Bạn không thích giáo viên bạn không ? Câu A : Ừ, ghét tính cách Câu C : Ừ, giáo viên dở Câu D : Không, thú vị Bây bạn hiểu có nói quy tắc : “2 vế trước sau dấu phẩy phải mang nội dung giống nhau, không dịch tiếng Việt” chưa ? Nếu dịch tiếng việt đáp án A, C, D có lý Loại A trả lời Yes ( KHÔNG TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi, tức LIKE ) mà đằng sau lại trả lời hate ( = don’t like) vế trái nghĩa Tương tự, loại C trả lời Yes mà đằng sau he is a bad teacher >>> vế trái nghĩa Loại D, trả lời No (TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi, tức DON’T LIKE ) mà đằng sau lại bảo thú vị He is wonderful >>> vế trái nghĩa Ta phải chọn đáp án B : No, I don’t like his way of teaching Giải chi tiết : Nếu câu hỏi : "Don't you like your teacher?" You don't like your teacher, you? Trường hợp 1: BẠN KHÔNG THÍCH GIÁO VIÊN CỦA BẠN (TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi ) Câu trả lời phải "No" "No, I don't" -> Nếu động từ câu hỏi có NOT bạn trả lời NO để thể đồng tình Để tránh hiểu lầm, bạn nên trả lời câu đầy đủ "No, I don't like my teacher" Trường hợp : BẠN THÍCH GIÁO VIÊN CỦA BẠN ( KHÔNG TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi) Trả lời đúng: "Oh yes I do" "Yes, I like her / him" ... án A, C, D có lý Loại A trả lời Yes ( KHÔNG TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi, tức LIKE ) mà đằng sau lại trả lời hate ( = don’t like) vế trái nghĩa Tương tự, loại C trả lời Yes mà đằng sau he... hỏi ) Câu trả lời phải "No" "No, I don't" -> Nếu động từ câu hỏi có NOT bạn trả lời NO để thể đồng tình Để tránh hiểu lầm, bạn nên trả lời câu đầy đủ "No, I don't like my teacher" Trường hợp : BẠN... tiết : Nếu câu hỏi : "Don't you like your teacher?" You don't like your teacher, you? Trường hợp 1: BẠN KHÔNG THÍCH GIÁO VIÊN CỦA BẠN (TÁN THÀNH với quan điểm người hỏi ) Câu trả lời phải "No"
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách trả lời câu hỏi phủ định, câu hỏi đuôi, Cách trả lời câu hỏi phủ định, câu hỏi đuôi, Cách trả lời câu hỏi phủ định, câu hỏi đuôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay