Hướng dẫn sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến Aver EVC

18 223 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:50

Hướng dẫn sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến AVER EVC 300. Hệ thống truyền hình cho phép kết nối nhiều điểm cầu với nhau, hỗ trợ trong việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp... có nhiều đầu mối, trụ sở, văn phòng đại diện cách xa nhau; góp phần giảm chi phí đi lại, nâng cao hiệu quả điều hành. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH AVER EVC I GIỚI THIỆU EVC- Series thiết bị Hội nghị truyền hình Aver, sản xuất với công nghệ nhất, có nhiều tùy chọn để tích hợp linh hoạt tương thích với dòng thiết bị hội nghị truyền hình khác Sản phẩm tin dùng buổi họp kinh doanh kiện đặc biệt tạo tin cậy, hiệu an toàn Tính § Thực gọi hội nghị truyền hình điểm – điểm, điểm – đa điểm giao thức H.323 SIP § Hỗ trợ chia sẻ nội dung (share content) VGA IP § Hỗ trợ hình hiển thị thông qua VGA HDMI § Hỗ trợ gọi video từ CIF (352x240) tới Full HD (1920x1080) § eCam Focus rộng 88® § Gồm microphone, âm tốt khả thu âm bán kính 3m § Hỗ trợ Ipv4/ Ipv6 § Lưu lịch sử gọi, cho phép lưu gọi trực tiếp lưu vào danh sách ưa thích § Hỗ trợ H.460 Gatekeeper cho NAT Firewall § Hỗ trợ băng rộng G.722 § Điều khiển từ xa qua hồng ngoại (IR); hệ thống hỗ trợ API từ xa để tích hợp AV § Truyền thông an toàn sử dụng mã hóa 128bit AES Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG QUAN HỆ THỐNG Codec Cab MIC (5m) Camera Cab HDMI Microphone 10 Cab Camera (3m) Remote 11 Cab RJ-45 (3m) Nguồn Adapter 12 Warrantly Card Cab Power 13 Hướng dẫn sử dụng Cab VGA 14 Pin AAA 15 Back Panel Label Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN Name Chức (1) Info Hiển thị thông tin (2) Power Bật/ tắt nguồn (3) Numeric Pad Sử dụng để nhập Ký tự/ Số (4) Keypad Hiển thị bàn phím Tìm kiếm danh bạ thực (5) Phone Book gọi Thêm, sửa xóa tạo danh bạ (6) Delete Xóa ký tự (7) Call Thực gọi (8) Home Hiển thị hình (9) Hang up Kết thúc gọi (10) Help Trợ giúp (11) Back Quay trở lại menu trước Sử dụng để chọn chức (12) Navigation Buttons Menu Sử dụng để điều khiển Camera Hiển thị Menu OSD (13) Enter Chấp nhận gọi Hiển thị tên điểm cầu Tự động lấy nét camera Chọn chế độ điều khiển Đầu xa/ Đầu gần (14) Far/Near Hiển thi biểu tượng vòng giây hình Chức Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com làm việc kích hoạt (15) Input Chuyển đổi Camera cổng đầu vào khác (16) Zoom +/- Phóng To/ Nhỏ hình ảnh (17) Vol +/- Tăng giảm âm lượng (18) Mute Tắt/ Mở Mirophone (19) Record Chức ghi lại họp (20) Presentation Lựa chọn cho chia sẻ liệu (21) Layout Thay đổi kiểu hiển thị (22) Aver Point Phím lựa chọn cho số tính Nhấn giữ giây để lưu (23) Preset lại vị trí Camera Nhấn chọn vị trí lưu trữ (24) Snapshot (25) Dual Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Chụp lại hình ảnh Camera Chuyển đổi cổng HDMI Out VGA out SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI TỔNG QUAN Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG Cấu hình IP Private Từ điều khiển từ xa nhấn “Home” → “Setting” → “System Settings” → “LAN Configuration” Trên dòng "Obtain IP address", chọn "Static IP" Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Nhập địa IP “Your IP Address”: Nhập địa IP Private “Subnet Mask”: Nhập địa Subnet mask “Defaut Gateway”: Nhập địa defaut Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Chọn "Apply" để lưu lại địa IP Vào mục "Network" → "Firewall" NAT configuration - Auto: Tự động NAT địa WAN - On: Nhập địa IP WAN Note: Sau NAT xong NAT Public Address địa WAN Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com TẠO MỘT ĐỊA CHỈ MỚI Trong phần New Site bạn tạo, chỉnh sửa thông tin địa 1) Thêm địa a Từ hình Home lựa chọn Phonebok b Chọn New site c Site Name: Đặt tên địa Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com d H.323: Nhập địa IP WAN site e Call quality: Lựa chọn băng thông thực gọi (1024Kbps) Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com f Nhấn Save để lưu địa 2) Chỉnh sửa địa a Từ hình Home lựa chọn Phonebok, Contacts list b Chọn địa muốn chỉnh sửa nhấn c Chọn “Edit Site” nhấn Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com d Trong phần chỉnh sửa Site Name, H.323, SIP and Call Quality e Nhấn Save để lưu lại chỉnh sửa 3) Xóa địa a Từ hình Home lựa chọn Phonebok, Contacts list b Chọn địa muốn xóa nhấn Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com c Chọn “Delete Site” nhấn d Nhấn “Yes” để xóa địa “No” để hủy xóa địa THỰC HIỆN CUỘC GỌI Có cách để thực gọi video: Lựa chọn Sổ địa chỉ, quay số trực tiếp thực gọi từ lịch sử gọi: 1) Sử dụng Sổ địa a Từ hình Home lựa chọn “Phonebok” → “Contacts List” Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com b Lựa chọn địa cần gọi nhấn để thực gọi 2) Quay số trực tiếp a Từ hình Home lựa chọn “Dial” b Nhập thông số i Call to: Nhập địa IP WAN cần gọi ii Call Type: Để mặc định H.323 iii Call Quality: Lựa chọn băng thông gọi (1024Kbps) c Nhấn “Call” để thực gọi 3) Thực từ lịch sử gọi a Từ hình Home lựa chọn “Call History” Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com b Lựa chọn địa cần gọi “Call History” nhấn Sau quay số, thực gọi từ lịch sử gọi kết nối gọi DANH BẠ HAY SỬ DỤNG Aver EVC cho phép lưu 10 địa hay dùng với số đánh từ tới 1) Lựa chọn dòng từ tới nhấn 2) Nhấn “Red” để chọn địa để lưu lại địa Sau lưu địa xong, để thực gọi ưa thích nhấn phím số tương ứng giây thực gọi tới địa Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com GHI ÂM CUỘC GỌI 1) Cắm USB vào EVC main 2) Nhấn “Record” điều khiển Aver tự động ghi lại họp ĐIỀU KHIỂN CAMERA ĐẦU XA 1) Phía đầu xa bật tính điều khiển camera đầu xa a Từ hình Home → Setting → System Setting → Far control of Near Camera 2) Nhấn “Far/Near” điều khiển để thay đổi chế độ điều khiển 3) Điều khiển camera phím chức “▲,▼,◄, & ►” 10 CHIA SẺ DỮ LIỆU Có cách để chia sẻ liệu: Chia sẻ liệu có dây chia sẻ liệu không dây 1) Chia sẻ liệu có dây: a Kết nối dây VGA từ máy tính tới EVC main b Nhấn “Presentation” để chia sẻ liệu 2) Chia sẻ liệu không dây: Dùng phần mềm “Screen Share” a Tải phần mềm link: http://www.averusa.com/communication/downloads/ScreenShare1.0.0.23.zip b Nhấn “+” để tạo tài khoản Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com c Nhập thông tin i Profile Title: Tên Aver ii IP: Nhập địa chỉa IP Local Aver iii Access Code: Nhập “1234” iv Nhấn “OK” d Chọn tài khoản → nhấn “Log In” bắt đầu chia sẻ liệu Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ THUẬT ADEMAX MIỀN BẮC Phòng kỹ thuật Ademax Miền Bắc: Điện thoai: 04 – 62.567.666 – Ext : 30 ,31 Email: support@demax.com.vn Hotline: 097.99.77.696 MIỀN NAM Phòng kỹ thuật Ademax Miền Nam: Điện thoai: 08 – 62.967.666 – Ext : 13 Email: support@demax.com.vn Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH ADEMAX PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ...II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG QUAN HỆ THỐNG Codec Cab MIC (5m) Camera Cab HDMI Microphone 10 Cab Camera (3m) Remote 11 Cab RJ-45 (3m) Nguồn Adapter 12 Warrantly Card Cab Power 13 Hướng dẫn sử dụng. .. b Lựa chọn địa cần gọi “Call History” nhấn Sau quay số, thực gọi từ lịch sử gọi kết nối gọi DANH BẠ HAY SỬ DỤNG Aver EVC cho phép lưu 10 địa hay dùng với số đánh từ tới 1) Lựa chọn dòng từ tới... up Kết thúc gọi (10) Help Trợ giúp (11) Back Quay trở lại menu trước Sử dụng để chọn chức (12) Navigation Buttons Menu Sử dụng để điều khiển Camera Hiển thị Menu OSD (13) Enter Chấp nhận gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến Aver EVC, Hướng dẫn sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến Aver EVC, Hướng dẫn sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến Aver EVC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay