Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2015 2016

4 108 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:18

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN TỨ KỲ V-DH01-HKI9-1516 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2015-2016 MÔN : NGỮ VĂN – LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 03 câu, 01 trang) Câu (2,5 điểm) Đọc đoạn trích sau: - Thiếp nương tựa vào chàng có thú vui nghi gia nghi thất Nay bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết hoa rụng cuống, kêu xuân én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu lại lên núi Vọng Phu (SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXBGD 2010, trang 45) a) Đoạn văn trích từ tác phẩm nào? Tác giả ai? b) Đây lời nhân vật nào? Nhân vật nói điều gì? c) Nghệ thuật đặc sắc nhà văn sử dụng đoạn trên? d) Nêu ngắn gọn tâm trạng nhân vật thể qua lời thoại đó? Câu (2,5 điểm) Xác định phân tích tác dụng biện pháp tu từ đoạn thơ sau: Trăng tròn vành vạnh kể chi người vô tình ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật (Nguyễn Duy, Ánh trăng) Câu (5,0 điểm) Em đóng vai nhân vật ông Hai đoạn trích “Làng” nhà văn Kim Lân kể lại đoạn truyện từ việc: Ông lão náo nức bước khỏi phòng thông tin đến hết đoạn ông trò chuyện với bà Hai (SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXBGD) Hết PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN TỨ KỲ V-DH01-HKI9-1516 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2015-2016 Môn : Ngữ Văn – Lớp Thời gian làm bài: 90 phút (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận biết Chủ đề Văn học - Chuyện người gái Nam Xương Số câu : Số điểm : 2.5 Tiếng Việt - Phép tu từ Số câu : Số điểm : 2.5 Tập làm văn - Văn tự Số câu : Số điểm : 5.0 Tổng Thông hiểu Vận dụng Thấp - Tên tác phẩm, tác giả - Nhân vật, nội dung lời thoại 1.a 0.5 1.b 0.5 - Nghệ thuật; Tâm trạng nhân vật - Nhận diện phép tu từ 1c 1d 0.75 0.75 - Hiểu tác dụng phép tu từ khổ thơ 0.5 0.75 1.5 15% Tổng Cao 2.25 22.5% 2.5đ - Vận dụng viết đoạn văn phân tích tác dụng phép tu từ 1.25 - Viết văn tự yêu cầu kể, việc, nhân vật; bố cục rõ ràng 2.0 3.25 32.5% 2.5đ - Viết văn tự sáng tạo lời kể, sử dụng linh hoạt hình thức ngôn ngữ, yếu tố phụ trợ 3.0 3.0 30% 5.0đ 10 100% II ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM Câu Câu (2,5đ) Đáp án a) Trích tác phẩm:"Chuyện người gái Nam Xương" Nguyễn Dữ b) Lời nhân vật Vũ Nương giãi bày lòng bị chồng nghi oan c) Nghệ thuật: thành công lối văn biền ngẫu, sử dụng thành ngữ, cách nói ước lệ d) Tâm trạng: đau đớn, thất vọng tình nghĩa vợ chồng gắn bó tan vỡ Điểm 0.5 0.5 0.75 0.75 Yêu cầu : Hs viết hình thức đoạn văn, rõ phân tích tác dụng phép tu từ; diễn đạt mạch lạc, có cảm xúc - Phép tu từ : ẩn dụ, nhân hoá - Phân tích ngắn gọn tác dụng : + Đoạn thơ dòng suy ngẫm nhân vật trữ tình ý nghĩa vầng trăng lay thức người lẽ sống đẹp + Trăng tròn vành vạnh: ẩn dụ:quá khứ nghĩa tình, vẹn nguyên không thay đổi, biểu tượng cho giá trị bình dị, vĩnh sống + ánh trăng im phăng phắc: Trăng nhân hóa người lặng Câu im bao dung độ lượng nghiêm khắc nhắc nhở (2,5đ) người thái độ vô tình lãng quên trăng, quên khứ + Gửi gắm thái độ sống ân nghĩa thủy chung khứ Chấm điểm * Mức tối đa: 2.5đ: Đảm bảo tốt yêu cầu, rõ phép tu từ, phân tích, cảm nhận sâu sắc… * Mức chưa tối đa: + 1.5đ- 2.25đ: Đảm bảo yêu cầu, rõ phép tu từ, phân tích, cảm nhận rõ ý chưa sâu sắc, mắc lỗi diễn đạt + 1.0 đ: Đạt 30% yêu cầu * Mức không đạt: 0đ: Lạc đề, không làm 1.Yêu cầu chung - Văn tự kể theo thứ nhất: lời nhân vật ông Hai: phải đảm bảo bố cục phần Bài văn tự diễn đạt lưu loát, câu văn Câu ngữ pháp… (5,0đ) - Biết xác định giới đoạn truyện cần kể theo yêu cầu đề - Biết kết hợp tốt với yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận; kiểu ngôn ngữ đối thoại, độc thoại độc thoại nội tâm linh hoạt 0.5 0.25 0.75 0.5 0.5 Yêu cầu cụ thể a) Mở - Tạo tình giới thiệu nhân vật, việc b) Thân bài: Hs tập trung kể việc sau: - Vừa nghe tin thắng lợi kháng chiến tâm trạng vui vẻ, phấn khởi - Trò chuyện với người tản cư nghe tin làng chợ Dầu Việt gian - Kể, miêu tả tâm trạng nghe tin - Kể đoạn truyện ông nhà: hành động, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ tâm trạng - Sự việc đối thoại với bà Hai diễn biến tâm trạng c) Kết - Kết thúc việc, cảm nghĩ Chấm điểm - Mức tối đa: Đảm bảo tốt yêu cầu nội dung hình thức, 5.0 kể mạch lạc, sáng tạo… - Mức chưa tối đa: + Đạt yêu cầu mắc sai sót nhỏ 3.0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2015 2016, Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2015 2016, Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2015 2016

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay