Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Hải Dương năm 2015 2016

1 111 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:18

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP Năm học: 20152016 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ BÀI Câu (2đ): Nêu giải thích PTHH tượng sau a Cho mẩu Na vào dung dịch MgCl2 b Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4 Câu (2đ): Chỉ dùng quỳ tím nhận biết lọ đựng dung dịch bị nhãn sau: NaOH, H2SO4, BaCl2, Na2SO4 Câu (3đ): Viết phương trình phản hóa học biểu diễn sơ đồ biến hóa sau Ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): Al  AlCl3  Al(OH)3  Al2O3  Al2(SO4)3  Al(NO3)3 Câu (3đ): Cho 15,25 g hỗn hợp gồm Fe Al tác dụng với dung dịch HCl 1M vừa đủ Sau phản ứng thu dung dịch A 9,52 lít H2 (đkc) a Tính thành phần % khối lượng chất hỗn hợp b Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng c Tính nồng độ CM chất có dung dịch A (Coi thể tích dung dịch không thay đổi) Cho: Fe=56, Al=27, H=1, Cl=35,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Hải Dương năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Hải Dương năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Hải Dương năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay