Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THTHCS Quế Lâm 2, Quảng Nam năm 2015 2016

5 114 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:18

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí MA TRẬN ĐỀ: Tên chủ đề Nhận biết Tính chất hóa học oxit Khái quát phân loại oxit Số điểm Số câu Tỉ lệ Một số oxit quan trọng Dãy oxit tác dụng với H2SO4 loãng? (TN 1) 0,5đ 5% Muốn nhận biết dung dịch Na2SO4 người ta dùng chất làm thuốc thử? (TN 2) 0,5đ 5% Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? (TN 3) Cộng Vận dụng bậc cao 0,5đ 5% Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 A Viết phương trình hóa học B Tính nồng độ mol/lít dung dịch Ba(OH)2 dùng C Tính khối lượng chất kết tủa thu (TL 9) 3đ 30% Số điểm Số câu Tỉ lệ Một số axit quan trọng Số điểm Số câu Tỉ lệ Tính chất vật lí kim loại Mực độ nhận thức Thông hiểu Vận dụng 3đ 30% 0,5đ 5% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Số điểm Số câu Tỉ lệ Dãy hoạt động hóa học kim loại Số điểm Số câu Tỉ lệ Nhôm Số điểm Số câu Tỉ lệ Hợp kim sắt: Gang, thép Số điểm Số câu Tỉ lệ Sự ăn mòn kim loại bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Số điểm Số câu Tỉ lệ Số điểm Số câu Tỉ lệ 0,5đ 5% Dãy kim loại sau xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần? (TN 4) 0,5đ 5% Nhôm sản xuất cách nào? (TN 6) 0,5đ 5% Hợp kim gì? Gang gì? (TL 8) 2đ 20% 0,5đ 5% 0,5đ 5% Viết PTHH biểu diễn dãy chuyển đổi hóa học sau? (TL 7) 2đ 20% 2,5đ 25% 2đ 20% Sau ngày lao động người ta phải làm vệ sinh thiết bị, máy móc, dụng cụ lao động kim loại để làm gì? (TN5) 4đ 40% 0,5đ 5% 3đ 30% 3đ 30% 0,5đ 5% 10đ 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT NÔNG SƠN KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học 20152016 TRƯỜNG TH&THCS QUẾ LÂM Môn: Hóa họclớp 9; Thời gian: 45 phút Họ tên:…………………………… Lớp:………… Điểm: Nhận xét thầy(cô): I Trắc nghiệm: (3đ) Chọn câu câu sau: Câu 1: Dãy oxit tác dụng với H2SO4 loãng? A FeO, Na2O, NO2 B.CaO, MgO, P2O5 C K2O, FeO, CaO D SO2,BaO, Al2O3 Câu 2: Muốn nhận biết dung dịch Na2SO4 người ta dùng chất làm thuốc thử? A HCl B NaCl C K2SO4 D Ba(OH)2 Câu 3: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt số tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm Câu 4: Dãy kim loại sau xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần? A K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B Fe,Cu, K, Mg, Al, Zn C Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D Zn, K, Mg Cu, Al, Fe Câu 5: Sau ngày lao động người ta phải làm vệ sinh thiết bị, máy móc, dụng cụ lao động kim loại Việc làm có mục đích gì? A Để kim loại sáng bóng đẹp mắt B Để không gây ô nhiễm môi trường C Để kim loại đỡ bị ăn mòn D Để không làm bẩn quần áo lao động Câu 6: Kim loại nhôm điều chế cách cách sau: A Dùng than chì để khử Al2O3 nhiệt độ cao B Điện phân dung dịch muối nhôm C Điện phân Al2O3 nóng chảy D Cho Fe tác dụng với Al2O3 II Tự luận: (7đ) Câu 7: Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi hóa học sau: Al (1) Al2O3 (2) Al2(SO4)3 (3) Al(OH)3 (4) Al2O3 Câu 8: Hợp kim gì? Gang gì? Câu 9: Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 A Viết phương trình hóa học B Tính nồng độ mol/lít dung dịch Ba(OH)2 dùng C Tính khối lượng chất kết tủa thu (Biết C = 12; O = 16; Ba = 137; H = 1; Al = 27 ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI LÀM: I Trắc nghiệm: Câu Đáp án II Tự luận: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN: I Trắc nghiệm: Câu Đáp án C D II Tự luận: Câu 7: Mỗi phương trình 0,5đ 4Al + 3O2 2Al2O3 Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + NaOH 2Al(OH)3 B C C C Al2(SO4)3 + 3H2O Al(OH)3 + 3Na2SO4 Al2O3 + 3H2O Câu 8: - Hợp kim chất rắn thu sau làm nguội hỗn hợp nóng chảy nhiều kim loại khác kim loại phi kim (1đ) - Gang hợp kim sắt cacbon cacbon chiếm từ - 5% (1đ) Câu 9: A PTHH : CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O 0,1 mol 0,1 mol B n CO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol nBa(OH)2 = n CO2 = 0,1 mol CM Ba(OH)2 = 0,1/0,2 = 0,5 M C nBaCO3 = n CO2 = 0,1 mol m BaCO3 = 0,1.197 = 19,7 gam 0,1 mol
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THTHCS Quế Lâm 2, Quảng Nam năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THTHCS Quế Lâm 2, Quảng Nam năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THTHCS Quế Lâm 2, Quảng Nam năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay