BB xếp loại tđ năm 13 14

17 132 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:15

PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA HĐTĐ KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Lỗ, ngày 17 tháng 01 năm 2014 BIÊN BẢN Họp xét thi đua khen thưởng học kỳ Năm học 2013 -2014 I Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị: Vào hồi 13 ngày 17 tháng 01 năm 2014 II Chủ toạ phiên họp thành viên 2.1 Chủ toạ: Bà : Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Hội đồng thi đua 2.2 Thư ký: Bà: Ngô Thị Hồng Phương BTCĐ + GVCN lớp 4A Cùng 10/12 ông bà Hội đồng TĐKT Vắng : 02 đ/c Nguyễn Thị Phương, Chu Văn Tuyến ( CLD) III Nội dung họp: Bà : Nguyễn Thị Hiền chủ tọa nêu yêu cầu họp: Thông qua quy chế biểu điểm hướng dẫn xếp thi đua khen thưởng năm học 2013-2014 Căn vào kết họp bình xét thi đua tổ chuyên môn, vào kết hoạt động CBGV học kỳ năm học 2013 -2014 để bình xét thi đua Yêu cầu thành viên thảo luận, đánh giá xác mặt hoạt động ghi nhận đóng góp CBGV trình thực nhiệm vụ năm học Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo kết họp bình xét thi đua tổ, chủ tịch Công đoàn Tổng phụ trách báo cáo công việc liên quan: Trên sở xét từ tổ chuyên môn đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường Sau đồng chí HĐTĐKT thảo luận đóng góp ý kiến HĐTĐ KT thống xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc học kỳ I năm học 2013 -2014 cụ thể sau: 2.1 Xếp loại cá nhân giáo viên: TT Tổ xếploại Tổ Tổ HĐTĐ XL Ghi Họ tên Nguyễn Thị Hiền (HT) Nguyễn Thị Minh Hoà LĐXS x x LĐTT 0TT LĐXS x x LĐTT 0TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tổ 2+3 Tổ 4+5 Tổ VP Nguyễn Thị Tuy Lê Thị Loan Nguyễn Thị Hiền Chu văn Tuyến Phạm Thị Lan Trần Thị Duyên Đoàn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thảo Dương Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Phương Lê Thị Liên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nguyễn Thị Hiếu Ngô Thị Hồng Phương Phạm Xuân Trường Dương Thị Hiền Đỗ Thị Thanh Hiên Phùng Thị Minh Huệ Bùi Thị Nhài Vũ Thị Kim Vũ văn Bằng Vũ Xuân Chung Dương Thị Hằng Huệ Nguyễn Thị Thanh Hà Lê Văn Cường Dương Trung Hiếu Dương Hồng Hạnh Phạm Thanh Hoài x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tổng cộng 18 x x 18 2.2 Xét kết học tập học sinh Thực đầy đủ: 383/385 em đạt 99,4% Chưa đủ: 2/385 em đạt 0,6% XL Học lực: Giỏi 87 em đạt 22 % Khá: 111em đạt 29% 2.2 Xét thành tích tập thể: *Thi đua liên đội học kỳ 1: Khối chi đội Khối Sao nhi Xếp thứ Nhất Nhì Ba Xếp thứ Nhất Nhì Ba Xếp thứ 10 Lớp 4A 4B 4C 5B 2B 3A 2A 1B Tổng điểm thi đua 631 623 610 990 602 601 600 572 Ghi ốm Ngày công Danh Hiệu Tập thể tổ: 4/4 tổ đạt LĐTT Danh Hiệu Công đoàn viên: Đạt 26/28 CĐV Tiên tiến đạt 92,8% Sau buổi chiều tích cực làm việc, Hội đồng TĐKT thống cao kết bình xét Biên thong qua hội đồng TĐKT 100% thành viên hội đồng TĐKT trí Hội nghị kết thúc vào 17 30 phút ngày • • THƯ KÝ HĐTĐ KT CHỦ TOẠ CT HĐTĐKT Ngô Thị Hồng Phương Nguyễn Thị Hiền PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA HĐTĐ KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Lỗ, ngày 29 tháng năm 2014 BIÊN BẢN Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm Năm học 2013 -2014 I Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị: Vào hồi 30 phút ngày 29 tháng 05 năm 2014 II Chủ toạ phiên họp thành viên 2.1 Chủ toạ: Bà : Nguyễn Thị Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng thi đua 2.2 Thư ký: Bà: Ngô Thị Hồng Phương BTCĐ + GVCN lớp 4A Cùng 12/12 ông bà Hội đồng TĐKT Vắng: Không III Nội dung họp: Bà : Nguyễn Thị Hiền chủ tọa nêu yêu cầu họp: Thông qua quy chế biểu điểm hướng dẫn xếp thi đua khen thưởng năm học 2013 -2014 Căn vào kết họp bình xét thi đua tổ chuyên môn, vào kết hoạt động CBGV năm học 2013 -2014 để bình xét thi đua Yêu cầu thành viên thảo luận, đánh giá xác mặt hoạt động ghi nhận đóng góp CBGV trình thực nhiệm vụ năm học Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo kết họp bình xét thi đua tổ, chủ tịch Công đoàn Tổng phụ trách báo cáo công việc liên quan: Trên sở xét từ tổ chuyên môn đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường Sau đồng chí HĐTĐKT thảo luận đóng góp ý kiến HĐTĐ KT thống xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2013 -2014 cụ thể sau: * Kết qủa bình xét sau: A Danh hiệu thi đua cá nhân Danh hiệu lao động tiên tiến ( Có danh sách kèm theo) Có 29/30 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến đạt 96,6% Trong LĐXS đạt 11 đ/c ( có danh sách kèm theo) Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở ( có danh sách kèm theo) Có 3/30 đ/c đạt CSTĐ cấp sở đạt 10 % B Danh hiệu thi đua tập thể 1.Thi đua liên đội năm học: Khối chi đội Xếp thứ Nhất Lớp 4A Tổng điểm thi đua 1238 Ghi Khối Sao nhi Nhì Ba Xếp thứ Nhất Nhì Ba Xếp thứ 10 5A 5B 4B 3B 3A 2C 3B 1231 1229 1200 1139 1230 1210 1139 Tập thể lao động tiên tiến.( xét qua báo cáo tổng kết hoạt động tổ chuyên môn) 4/4 tổ đạt LĐTT Trong tổ để nghị UBND huyện tặng giấy khen Tổ LĐTT 3.Danh hiệu thi đua trường Tập thể LĐTT Thành tích nhà trường: Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giao Các tiêu Số lượng 386 380/386 68/68 Duy trì sĩ số Học sinh lên lớp thẳng Hoàn thành chương trình tiểu học Tỷ lệ 100% 98,2% 100% Hiệu đào tạo 1/ Về Học sinh: Giỏi Khá Trung bình Yếu HS khen Học sinh giỏi cấp trường HS tiên tiến cấp trường Học sinh giải toán mạng: Học sinh đạt viết chữ đẹp 2/ Về giáo viên: Giáo viên dạy giỏi cấp trường GVG cấp huyện Đề tài SKKN loại A cấp trường Đề nghị đạt CSTĐ cấp sở 102 160 118 102 160 17/386 16/386 26,4 41,4% 30,6 1,6 26,4 41,4% 4,4% 4,1% 8/24 3/24 7/24 3/30 30% 12,5% 29% 10% Các thành viên hội đồng TĐKT trí biểu thong qua danh hiệu cá nhâ, tập thể 12/12 thành viên hội đồng TĐKT đồng ý ý kiến khác Hội nghị kết thúc vào 11 30 phút ngày THƯ KÝ HĐTĐ KT Ngô Thị Hồng Phương CHỦ TỊCH HĐ TĐKT Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hiền TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA NĂM HỌC 2013 -2014 TT Tổ Tổ Họ tên Nguyễn Thị Hiền (HT) Nguyễn Thị Minh Tổ xếploại LĐXS x x HĐTĐ XL LĐTT Ghi 0TT LĐXS x x LĐTT 0TT Tổ 2+3 10 11 12 13 14 15 16 Tổ 4+5 17 18 19 20 21 Hoà Nguyễn Thị Tuy Nguyễn Thị Hiền Lê Thị Loan Chu Văn Tuyến Phạm Thị Lan Trần Thị Duyên Đoàn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Phương Dương Thị Kiều Oanh Vũ văn Bằng Nguyễn Thị Hiếu Ngô Thị Hồng Phương Phạm Xuân Trường Vũ Thị Kim Đỗ Thị Thanh Hiên Vũ Xuân Chung Dương Thị Hằng Huệ Nguyễn Thị Thanh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TS x ốm 22 23 24 25 26 Tổ VP 27 28 Hà Bùi Thị Nhài Phùng Thị Minh Huệ Dương Thị Hiền Lê Văn Cường Dương Trung Hiếu Dương Hồng Hạnh Phạm Thanh Hoài 17 x x x x x x x x x CM x x x x x 17 Tổng cộng Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Hiền Phùng Thị Minh Huệ TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN CSTĐ CẤP CƠ SỞ Năm học 2013-2014 TT Họ tên Nguyễn Thị Hiền Dương Thị Hằng Huệ Đỗ Thị Thanh Hiên Người lập biểu Chức vụ HT GV GV Thành tích Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Giải ba GVG cấp huyện Đạt GVG cấp huyện HIỆU TRƯỞNG Ghi Phùng Thị Minh Huệ Nguyễn Thị Hiền PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA HĐTĐ KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Lỗ, ngày 06 tháng 01 năm 2015 BIÊN BẢN Họp xét thi đua khen thưởng học kỳ Năm học 2014 -2015 I Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị: Vào hồi 13 ngày 06 tháng 01 năm 2015 II Chủ toạ phiên họp thành viên 2.1 Chủ toạ: Bà : Phùng Thị Minh Huệ PhóChủ tịch Hội đồng thi đua 2.2 Thư ký: Bà: Ngô Thị Hồng Phương BTCĐ + GVCN lớp 4A Cùng 11/12 ông bà Hội đồng TĐKT Vắng : 01 đ/c Nguyễn Thị hiền ( HT- Họp huyện) III Nội dung họp: Bà : Phùng Thị Minh Huệ chủ tọa nêu yêu cầu họp: Thông qua quy chế biểu điểm hướng dẫn xếp thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Căn vào kết họp bình xét thi đua tổ chuyên môn, vào kết hoạt động CBGV học kỳ năm học 2014 -2015 để bình xét thi đua Yêu cầu thành viên thảo luận, đánh giá xác mặt hoạt động ghi nhận đóng góp CBGV trình thực nhiệm vụ năm học Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo kết họp bình xét thi đua tổ, chủ tịch Công đoàn Tổng phụ trách báo cáo công việc liên quan: Trên sở xét từ tổ chuyên môn đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường Sau đồng chí HĐTĐKT thảo luận đóng góp ý kiến HĐTĐ KT thống xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc học kỳ I năm học 2014 -2015 cụ thể sau: 2.1 Xếp loại cá nhân: TT Tổ xếploại Tổ Tổ HĐTĐ XL Ghi Họ tên Nguyễn Thị Hiền (HT) Nguyễn Thị Minh Hoà LĐXS X X LĐTT 0TT LĐXS X X LĐTT 0TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tổ 2+3 Tổ 4+5 Tổ VP Nguyễn Thị Hiếu Lê Thị Loan Dương Thị Ngọc Lan Dương Thị Hiền Trần Thị Duyên Vũ Thị Kim Nguyễn Thị Thảo Đỗ Thị Thanh Hiên Nguyễn Thị Phương Chu văn Tuyến Nguyễn Mạnh Hùng Vũ Văn Bằng Ngô Thị Hồng Phương Phạm Xuân Trường Nguyễn Thị Tuy Dương Thị Kiều Oanh Vũ Xuân Chung Dương Thị Hằng Huệ Nguyễn Thị Thanh Hà Bùi Thị Nhài Lê Văn Cường Phùng Thị Minh Huệ Dương Trung Hiếu Dương Hồng Hạnh Phạm Thanh Hoài X X x x X X x x X x X x X X X X X x x x X x X x X x x x X x x x X x x x x x X x x X x x x x x Tổng cộng 15 x x x 15 2.2 Xét thành tích tập thể: *Thi đua liên đội học kỳ 1: Khối chi đội Khối Sao nhi Lớp 5B 5A 4B 4C 3B 2A 3A 3C Tổng điểm thi đua 721 702 701 690 626 623 616 580 Ghi Danh Hiệu Tập thể tổ: 4/4 tổ đạt LĐTT Danh Hiệu Công đoàn viên: Đạt 25/28 CĐV Tiên tiến đạt 89,3% Sau buổi chiều tích cực làm việc, Hội đồng TĐKT thống cao kết bình xét • • Xếp thứ Nhất Nhì Ba Xếp thứ Nhất Nhì Ba Xếp thứ 10 Biên thong qua hội đồng TĐKT 100% thành viên hội đồng TĐKT trí Hội nghị kết thúc vào 16 30 phút ngày THƯ KÝ HĐTĐ KT CHỦ TOẠ Phó CTHĐTĐKT Ngô Thị Hồng Phương Phùng Thị Minh Huệ PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA HĐTĐ KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Lỗ, ngày 21 tháng năm 2015 BIÊN BẢN Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm Năm học 2014 -2015 I Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị: Vào hồi 30 phút ngày 21 tháng 05 năm 2015 II Chủ toạ phiên họp thành viên 2.1 Chủ toạ: Bà : Nguyễn Thị Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng thi đua 2.2 Thư ký: Bà: Ngô Thị Hồng Phương BTCĐ + GVCN lớp 4A Cùng 9/12 ông bà Hội đồng TĐKT Vắng : đ/c Nguyễn Phương, Hạnh, Oanh ( CLD) III Nội dung họp: Bà : Nguyễn Thị Hiền chủ tọa nêu yêu cầu họp: Thông qua quy chế biểu điểm hướng dẫn xếp thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Căn vào kết họp bình xét thi đua tổ chuyên môn, vào kết hoạt động CBGV năm học 2014 -2015 để bình xét thi đua Yêu cầu thành viên thảo luận, đánh giá xác mặt hoạt động ghi nhận đóng góp CBGV trình thực nhiệm vụ năm học Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo kết họp bình xét thi đua tổ, chủ tịch Công đoàn Tổng phụ trách báo cáo công việc liên quan: Trên sở xét từ tổ chuyên môn đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường Sau đồng chí HĐTĐKT thảo luận đóng góp ý kiến HĐTĐ KT thống xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2014 -2015 cụ thể sau: * Kết qủa bình xét sau: A Danh hiệu thi đua cá nhân Danh hiệu lao động tiên tiến ( Có danh sách kèm theo) Có 30/31 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến đạt 96,7% Trong LĐXS đạt đ/c ( có danh sách kèm theo) Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở ( có danh sách kèm theo) Có 2/31 đ/c đạt CSTĐ cấp sở đạt 6,5 % B Danh hiệu thi đua tập thể 1.Thi đua liên đội năm học: Khối chi đội Khối Sao nhi Xếp thứ Nhất Nhì Ba Xếp thứ Nhất Nhì Lớp 5A 4A 4B 5C 1A 2B Tổng điểm thi đua 1241 1240 1236 1209 1238 1232 Ghi Ba Xếp thứ 10 2A 1C+3B 1222 1200 Tập thể lao động tiên tiến.( xét qua báo cáo tổng kết hoạt động tổ chuyên môn) 4/4 tổ đạt LĐTT Trong tổ để nghị UBND huyện tặng giấy khen Tổ LĐTT 3.Danh hiệu thi đua trường Tập thể LĐTT Thành tích nhà trường: Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giao Các tiêu Số lượng Duy trì sĩ số Học sinh lên lớp thanửg Hoàn thành chương trình tiểu học Tỷ lệ 405 398 74/74 100% 98,2% 100% 398/405 405/405 254/405 17/405 16/405 98,2% 1,8% 100% 8/25 3/25 7/25 2/31 32% 12% 28% 6,5% Hiệu đào tạo 1/ Về Học sinh: Năng lực: - Đạt: -Chưa đạt: Phẩm chất: - Đạt: -Chưa đạt: HS khen: Học sinh giải toán mạng: Học sinh đạt Tiếng Anh Olimpich Học sinh đạt viết chữ đẹp 2/ Về giáo viên: Giáo viên dạy giỏi cấp trường GVG cấp huyện Đề tài SKKN loại A cấp trường Đề nghị đạt CSTĐ cấp sở 62,7% 4,2% 4% Các thành viên hội đồng TĐKT trí biểu thong qua danh hiệu cá nhâ, tập thể 10/10 thành viên hội đồng TĐKT đồng ý ý kiến khác Hội nghị kết thúc vào 11 30 phút ngày THƯ KÝ HĐTĐ KT Ngô Thị Hồng Phương CHỦ TỊCH HĐ TĐKT Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hiền TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA NĂM HỌC 2014 -2015 TT Tổ Tổ Họ tên Nguyễn Thị Hiền (HT) Nguyễn Thị Minh Hoà Lê Thanh Tổ xếploại LĐXS x HĐTĐ XL LĐTT x Ghi 0TT LĐXS x LĐTT x x x 0TT Tổ 2+3 10 11 12 13 14 15 16 Tổ 4+5 17 18 19 20 21 22 Tâm Nguyễn Thị Nga Lê Thị Loan Dương Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Hiếu Dương Thị Hiền Trần Thị Duyên Vũ Thị Kim Nguyễn Thị Thảo Vũ Văn Bằng Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Thị Phương Ngô Thị Hồng Phương Phạm Xuân Trường Đỗ Thị Thanh Hiên Nguyễn Thị Tuy Phạm Thị Liên Phạm Thị Phương Dương Thị Kiều Oanh Phùng Thị Minh Huệ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 24 25 26 27 28 29 Tổ VP 30 31 Vũ Xuân Chung Bùi Thị Nhài Nguyễn Thị Thanh Hà Dương Thị Hằng Huệ Chu Văn Tuyến Lê Văn Cường Dương Trung Hiếu Dương Hồng Hạnh Phạm Thanh Hoài 22 x x x x x x x x x x x Không xếp loại nghỉ TS x x x x 22 Tổng cộng Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Hiền Phùng Thị Minh Huệ x 01 ... CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA NĂM HỌC 2 013 -2 014 TT Tổ Tổ Họ tên Nguyễn Thị Hiền (HT) Nguyễn Thị Minh Tổ xếploại LĐXS x x HĐTĐ XL LĐTT Ghi 0TT LĐXS x x LĐTT 0TT Tổ 2+3 10 11 12 13 14 15 16 Tổ 4+5 17 18... chí HĐTĐKT thảo luận đóng góp ý kiến HĐTĐ KT thống xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc học kỳ I năm học 2 014 -2015 cụ thể sau: 2.1 Xếp loại cá nhân: TT Tổ xếploại Tổ... HĐTĐ KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Lỗ, ngày 29 tháng năm 2 014 BIÊN BẢN Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm Năm học 2 013 -2014
- Xem thêm -

Xem thêm: BB xếp loại tđ năm 13 14, BB xếp loại tđ năm 13 14, BB xếp loại tđ năm 13 14

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay