BB họp xét khen thưởng 12 13

8 112 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:12

PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA HĐTĐ KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Lỗ, ngày 09 tháng 01 năm 2013 BIÊN BẢN Họp xét thi đua khen thưởng học kỳ Năm học 2012 -2013 I Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị: Vào hồi 13 ngày 09 tháng 01 năm 2013 II Chủ toạ phiên họp thành viên 2.1 Chủ toạ: Bà : Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Hội đồng thi đua 2.2 Thư ký: Bà: Nguyễn Thị Thương Huyền – Kế toán Cùng 11/12 ông bà Hội đồng TĐKT Vắng : 01 đ/c Vũ Xuân Chung ( CLD) III Nội dung họp: Bà : Nguyễn Thị Hiền chủ tọa nêu yêu cầu họp: Thông qua quy chế biểu điểm hướng dẫn xếp thi đua khen thưởng năm học 2012-2013 Căn vào kết họp bình xét thi đua tổ chuyên môn, vào kết hoạt động CBGV học kỳ năm học 2012 -2013 để bình xét thi đua Yêu cầu thành viên thảo luận, đánh giá xác mặt hoạt động ghi nhận đóng góp CBGV trình thực nhiệm vụ năm học Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo kết họp bình xét thi đua tổ, chủ tịch Công đoàn Tổng phụ trách báo cáo công việc liên quan: Trên sở xét từ tổ chuyên môn đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường Sau đồng chí HĐTĐKT thảo luận đóng góp ý kiến HĐTĐ KT thống xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc học kỳ I năm học 2012 -2013 cụ thể sau: 2.1 Xếp loại cá nhân giáo viên: T Tổ xếploại HĐTĐ XL Ghi T Tổ Họ tên LĐXS LĐTT 0TT LĐXS LĐTT 0TT Tổ Nguyễn Thị Hiền Lê Thị Liên 10 11 12 13 Nguyễn Thị Hiền (HT) Nguyễn Thị Minh Hoà Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Hiếu Tổ 2+3 Phạm Thị Lan Trần Thị Duyên Đoàn Thị Ngọc Vũ Thị Kim Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Thảo Lê Thị Loan x x x 22 23 Tổ 4+5 24 25 26 27 28 29 30 Tổ VP Ngày công x x x x Ngày công Ngày công x x x x x x x x x x Nguyễn Thị Thương Huyền 21 x x x x 20 Ngày công x Vũ Xuân Chung Dương Thị Hằng Huệ Ngô Thị Hồng Phương Phạm Xuân Trường Dương Thị Hiền Đỗ Thị Thanh Hiên Chu Văn Tuyến Phùng Thị Minh Huệ Nguyễn Thị Tuy Dương Thị Kiều Oanh Vũ văn Bằng Bùi Thị Nhài Nguyễn Thị Thanh Hà Lê Văn Cường 19 x x 15 18 x x Bùi Thị Hà 17 x x 14 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dương Hồng Hạnh Tổng cộng 12 14 2.2 Xét kết học tập học sinh Thực đầy đủ: 366/374 em đạt 97,8% Chưa đủ: 8/374 em đạt 2,2% XL Học lực: Giỏi 77 em đạt 20,5 % x x x 11 15 TS Khá: 156 em đạt 41,7% 2.2 Xét thành tích tập thể: *Thi đua liên đội học kỳ 1: Khối chi Xếp thứ Lớp Tổng điểm thi đua đội Nhất 4A 731 Nhì 4B 710 Ba 5B 700 Xếp thứ 5A 690 Khối Nhất 1A 602 Sao nhi Nhì 1B 601 Ba 2B 600 Xếp thứ 10 3C 572 Ghi Danh Hiệu Tập thể tổ: 4/4 tổ đạt LĐTT Danh Hiệu Công đoàn viên: Đạt 26/30 CĐV Tiên tiến đạt 86,6% Sau buổi chiều tích cực làm việc, Hội đồng TĐKT thống cao kết bình xét Biên thong qua hội đồng TĐKT 100% thành viên hội đồng TĐKT trí Hội nghị kết thúc vào 17 30 phút ngày • • THƯ KÝ HĐTĐ KT CHỦ TOẠ CT HĐTĐKT Ngô Thị Hồng Phương Nguyễn Thị Hiền PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA HĐTĐ KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Lỗ, ngày 29 tháng năm 2013 BIÊN BẢN Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm Năm học 2012 -2013 I Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị: Vào hồi 30 phút ngày 29 tháng 05 năm 2013 II Chủ toạ phiên họp thành viên 2.1 Chủ toạ: Bà: Nguyễn Thị Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng thi đua 2.2 Thư ký: Bà: Ngô Thị Hồng Phương BTCĐ + GVCN lớp 4A Cùng 12/12 ông bà Hội đồng TĐKT Vắng: Không III Nội dung họp: Bà: Nguyễn Thị Hiền chủ tọa nêu yêu cầu họp: Thông qua quy chế biểu điểm hướng dẫn xếp thi đua khen thưởng năm học 2012 -2013 Căn vào kết họp bình xét thi đua tổ chuyên môn, vào kết hoạt động CBGV năm học 2012 -2013 để bình xét thi đua Yêu cầu thành viên thảo luận, đánh giá xác mặt hoạt động ghi nhận đóng góp CBGV trình thực nhiệm vụ năm học Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo kết họp bình xét thi đua tổ, chủ tịch Công đoàn Tổng phụ trách báo cáo công việc liên quan: Trên sở xét từ tổ chuyên môn đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường Sau đồng chí HĐTĐKT thảo luận đóng góp ý kiến HĐTĐ KT thống xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2012 -2013 cụ thể sau: * Kết qủa bình xét sau: A Danh hiệu thi đua cá nhân Danh hiệu lao động tiên tiến ( Có danh sách kèm theo) Có 18/30 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến đạt 60% Trong LĐXS đạt 11 đ/c ( có danh sách kèm theo) Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở : Không 1.Thi đua liên đội năm học: Xếp thứ Lớp Tổng điểm thi đua Ghi Nhất 5B 1240 Khối chi Nhì 4A 1239 đội Ba 4B 1226 Xếp thứ 5A 1221 Khối Nhất 2A 1302 Sao nhi Nhì 2C 1292 Ba 2B 1280 Xếp thứ 10 1B 1100 Tập thể lao động tiên tiến.( xét qua báo cáo tổng kết hoạt động tổ chuyên môn) 4/4 tổ đạt LĐTT Trong tổ để nghị UBND huyện tặng giấy khen Tổ LĐTT 3.Danh hiệu thi đua trường Tập thể LĐTT Thành tích nhà trường: Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giao Các tiêu Số lượng Tỷ lệ Duy trì sĩ số 374 100% Học sinh lên lớp thẳng 366/374 97,8% Hoàn thành chương trình tiểu học 65/65 100% Hiệu đào tạo 1/ Về Học sinh: Giỏi 77 20,5 Khá 156 41,7% Trung bình 133 35,6 Yếu 2,2 HS khen Học sinh giỏi cấp trường 77 20,5 HS tiên tiến cấp trường 156 41,7% Học sinh giỏi cấp huyện: 9/374 2,4% Học sinh đạt viết chữ đẹp cấp huyện 15/374 4% 2/ Về giáo viên: Giáo viên dạy giỏi cấp trường 8/23 34,7% GVG cấp huyện 2/23 8,6% Đề tài SKKN loại A cấp trường 5/23 20,8% Đề nghị đạt CSTĐ cấp sở 0 Các thành viên hội đồng TĐKT trí biểu thông qua danh hiệu cá nhâ, tập thể 12/12 thành viên hội đồng TĐKT đồng ý ý kiến khác Hội nghị kết thúc vào 11 30 phút ngày THƯ KÝ HĐTĐ KT CHỦ TỊCH HĐ TĐKT Hiệu trưởng Ngô Thị Hồng Phương Nguyễn Thị Hiền TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA NĂM HỌC 2012 -2013 Tổ xếploại HĐTĐ XL Ghi T Tổ Họ tên LĐXS LĐTT 0TT LĐXS LĐTT 0TT T Nguyễn Thị Hiền (HT) x x Nguyễn Thị Minh Hoà x x x x Tổ Nguyễn Thị Thảo x x x Ngày Lê Thị Liên công 10 11 Tổ 2+3 12 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiếu Phạm Thị Lan Trần Thị Duyên Đoàn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Phương Vũ Thị Kim x x x x ốm x x Ngày công Ngày công Ngày công x x x x x x x x x x 13 Lê Thị Loan x x 14 Bùi Thị Hà x x 15 Dương Thị Hằng Huệ Vũ Xuân Chung Ngô Thị Hồng Phương Dương Thị Kiều Oanh Dương Thị Hiền Phạm Xuân Trường Vũ Văn Bằng 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tổ 4+5 x x x x x x x x x x x x x x Nguyễn Thị Tuy x x Đỗ Thị Thanh Hiên Chu Văn Tuyến x x TS x x Ngày công x Ngày công x Ngày công Nguyễn Thị Thanh Hà Bùi Thị Nhài Phùng Thị Minh Huệ Lê Văn Cường x Ngày công Ngày công x x x x x 29 30 Tổ VP Ng Thị Thương Huyền Dương Hồng Hạnh Tổng cộng Người lập biểu Phùng Thị Minh Huệ x x x x 11 12 11 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Hiền 12 ... HĐTĐ KHEN THƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đông Lỗ, ngày 29 tháng năm 2 013 BIÊN BẢN Họp xét thi đua khen thưởng cuối năm Năm học 2 012 -2 013 I... Cùng 12/ 12 ông bà Hội đồng TĐKT Vắng: Không III Nội dung họp: Bà: Nguyễn Thị Hiền chủ tọa nêu yêu cầu họp: Thông qua quy chế biểu điểm hướng dẫn xếp thi đua khen thưởng năm học 2 012 -2 013 Căn... thi đua Ghi Nhất 5B 124 0 Khối chi Nhì 4A 123 9 đội Ba 4B 122 6 Xếp thứ 5A 122 1 Khối Nhất 2A 130 2 Sao nhi Nhì 2C 129 2 Ba 2B 128 0 Xếp thứ 10 1B 1100 Tập thể lao động tiên tiến.( xét qua báo cáo tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: BB họp xét khen thưởng 12 13, BB họp xét khen thưởng 12 13, BB họp xét khen thưởng 12 13

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay