Bản cam kết hành động cá nhân

6 274 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:11

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05CTTW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động của Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Hợp tác với Nước ngoài.Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05CTTW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau: ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI CHI BỘ: I ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2017 BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Thực Nghị Trung ương (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2017 Họ tên: Nguyễn Duy Ngọc Chức vụ: nhân viên Kỹ thuật Sinh hoạt Đảng tại: Chi Đoàn I6 Đơn vị công tác: Đoàn Intergeo Sau học tập, quán triệt Nghị Trung ương (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Hợp tác với Nước Bản thân xây dựng cam kết thực Nghị Trung ương (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị chuyên đề đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau: Nhận thức thân Sau học tập Nghị Trung ương (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị chuyên đề đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tôi nhận thức được: - Về biểu suy thoái tư tưởng trị Một là: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh Hai là: Xa rời tôn chỉ, mục đích Đảng; không kiên định đường lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái Ba là: Nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị; lười học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Bốn là: Không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, hiệu quả; không ý thức hết lòng nước, dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ giao Năm là: Trong tự phê bình giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; có khuyết điểm thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật Trong phê bình nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng vu khống, bôi nhọ, trích, phê phán người khác với động cá nhân không sáng Sáu là: Nói viết không với quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Nói không đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói đằng, làm nẻo; nói hội nghị khác, nói hội nghị khác; nói làm không quán công tác với lúc nghỉ hưu Bảy là: Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý người khác Tám là: Tham vọng chức quyền, không chấp hành phân công tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi xa, nơi có khó khăn Thậm chí tìm cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân cách không lành mạnh Chín là: Vướng vào "tư nhiệm kỳ", tập trung giải vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bố trí, xếp vào vị trí có nhiều lợi ích - Về biểu suy thoái đạo đức, lối sống Một là: Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi; lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác Hai là: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ đạo, điều hành Ba là: Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực Bốn là: Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu" Năm là: Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm tình hình địa phương, quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, xúc đòi hỏi đáng nhân dân Sáu là: Quyết định tổ chức thực gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên ; đầu tư công tràn lan, hiệu thấp không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động Bảy là: Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực Tám là: Thao túng công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy cấp, chạy tội Sử dụng quyền lực giao để phục vụ lợi ích cá nhân để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi Chín là: Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ tham gia tổ chức tôn giáo bất hợp pháp Sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình xã hội - Về biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội Một là: Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ chức Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực "đa nguyên, đa đảng" Hai là: Phản bác, phủ nhận dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự" Phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân đất đai Ba là: Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Hạ thấp, phủ nhận thành cách mạng; thổi phồng khuyết điểm Đảng, Nhà nước Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh tụ tiền bối lãnh đạo Đảng, Nhà nước Bốn là: Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng kiến, chống đối nội Lợi dụng sử dụng phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ cán bộ, đảng viên nhân dân Năm là: Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng lực lượng vũ trang; đòi "phi trị hoá" quân đội công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội công an Sáu là: Móc nối, cấu kết với lực thù địch, phản động phần tử hội, bất mãn trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng Nhà nước Bảy là: Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước; thông tin phiến diện, chiều tình hình quốc tế, gây bất lợi quan hệ Việt Nam với nước Tám là: Phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng báo chí, văn học-nghệ thuật Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái xã hội Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín Đảng Chín là: Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dân tộc tôn giáo, dân tộc, tôn giáo với Đảng Nhà nước Cam kết kế hoạch thực thân 2.1 Về thực Nghị Trung ương (khóa XII) (Những cam kết thân ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” nêu Nghị Trung ương (khóa XII) Tôi xin cam kết thực nội dung cụ thể sau - Về biểu suy thoái tư tưởng trị: + Không phai nhạt lý tưởng cách mạng + Không xa rời tôn chỉ, mục đích Đảng + Không nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị + Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng + Không nể nang, né tránh tự phê phê bình + Không nói viết không với quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Nói đôi với làm - Về biểu suy thoái đạo đức, lối sống như: + Không có lối sống chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi + Không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây đoàn kết nội + Kê khai tài sản, thu nhập trung thực + Không mắc bệnh "thành tích", háo danh + Không quan liêu, xa rời quần chúng + Không định tổ chức thực gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước + Không tham ô, tham nhũng + Không đánh bạc, rượu chè bê tha + Không mê tín dị đoan + Không vi phạm phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình xã hội… - Về biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội bộ: + Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ chức Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; không đòi thực "đa nguyên, đa đảng" + Không phản bác, phủ nhận dân chủ xã hội chủ nghĩa + Nói, viết, quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước + Không kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng kiến, chống đối nội bộ; + Không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan Không lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội 2.2 Kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Nêu nội dung rèn luyện, phấn đấu thân, đăng ký việc làm phù hợp với đặc thù công tác đơn vị nhiệm vụ cấp ủy, quan giao cho cá nhân) - Tiếp tục nâng cao nhận thức tổ chức thực làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Bác cán bộ, đảng viên người lao động, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khoá "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành nhân dân, đời tư sáng, sống riêng giản dị" - Đẩy mạnh tuyên truyền toàn thể đơn vị, phát hiện, biểu dương nhân rộng điển hình cán bộ, đảng viên người lao động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Tích cực đấu tranh bảo vệ tảng tư tưởng Đảng; gắn lý luận với thực tiễn đổi Đảng Luôn đổi nội dung, phương pháp, hình thức dạy học lý luận trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ chất lượng dạy học Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu - Trong việc đạo tổ chức đoàn thể cần thực có hiệu nội dung xây dựng Đảng đạo đức xây dựng hệ thống chuẩn mực mối quan hệ cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng với nhân dân, đoàn viên với tổ chức đoàn với niên Vào đầu năm học tổ chức cho đoàn viên niên ký cam kết việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực cam kết cán bộ, đảng viên, đoàn viên trường học - Hoàn thiện thực nghiêm túc quy định trách nhiệm nêu gương thân công việc, lối sống - Tiếp tục đổi nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ chức Xây dựng quy định tự phê bình phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh - Chủ động chuẩn bị phương án, biện pháp cụ thể để đấu tranh, phản bác có hiệu quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc lực thù địch, phản động, phần tử hội bất mãn trị chống phá Đảng, Nhà nước khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại vấn đề có nhận thức, quan điểm khác liên quan đến đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, đạo kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát sở cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên - Hằng năm tổ chức đánh giá cán bộ, đoàn viên với tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức cán bộ, đảng viên, đoàn viên cách xác khách - Phát huy vai trò đoàn thể, tạo nên thống tập thể mục đích chung Trên cam kết thân Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội 2.3 Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thân thực Nghị Trung ương (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị gắn với thực Nghị Đại hội Đảng cấp nhiệm ký 2015-2020, Chương trình hành động Đảng ủy Liên đoàn (Nêu biện pháp cụ thể, thiết thực rèn luyện, phấn đấu thực hiện, hiệu nhiệm vụ giao, nội dung cam kết kế hoạch học tập, làm theo nêu trên) + Tiếp tục phấn đấu lý tưởng cách mạng + Tuân thủ tuyệt đối tôn chỉ, mục đích Đảng + Nhận thức nghiêm túc, đầy đủ, đắn ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị + Tuyệt đối chấp hành nguyên tắc tổ chức Đảng + Không nể nang, né tránh tự phê phê bình + Nói, viết, hành động với quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Nói đôi với làm Trên cam kết thân thực Nghị Trung ương (khóa XII) kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thị, Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cấp ủy, quan, đơn vị triển khai Nghị quyết, Chỉ thị nêu Xác nhận Chi ủy Người lập kế hoạch cá nhân (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Duy Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản cam kết hành động cá nhân, Bản cam kết hành động cá nhân, Bản cam kết hành động cá nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay