Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm 2015 2016

3 128 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 16:08

VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng GD&ĐT Hòn Đất Trường THCS Bình Giang Lớp 9/ … KIỂM TRA HỌC I – Năm học: 20152016 Môn: GDCD Khối: Thời gian 45 phút (không kể giao đề) Họ tên: Điểm Lời nhận xét Đề Câu 1: (1,5 điểm) Em cho biết động, sáng tạo? Nêu biểu người động, sáng tạo? Câu 2: (2,5 điểm) Vì người cần phải biết tự chủ? Bản thân em có tính tự chủ chưa? Em cần làm để có tính tự chủ đó? Câu 3: (1,5 điểm) Phẩm chất chí công vô tư có ý nghĩa sống người? Câu 4: (2,5 điểm) Tại làm việc đòi hỏi phải có suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu làm việc ý tới suất mà không quan tâm tới chất lương, hiệu hậu sao? Câu 5: (2 điểm) Trong danh sách đề cử dự đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” thành phố, số bạn biết Minh hoàn toàn xứng đáng, song lại không đồng ý cử Minh Minh hay phê bình bạn có khuyết điểm Em thấy việc làm phê bình bạn có khuyết điểm Minh hay sai? Việc làm thể phẩm chất người? Em nói với bạn Minh định không cử Minh dự hội nghị “Cháu ngoan Bác Hồ” Bài làm VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: (1,5 điểm) - Năng động tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm (0,5 điểm) - Sáng tạo say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo giá trị vật chất, tinh thần tìm mới, cách giải mà không bị gò bó phụ thuộc vào có (0,5 điểm) - Người động, sáng tạo người say mê, tìm tòi, phát linh hoạt xử lí tình học tập, lao động, công tác, … nhằm đạt kết cao (0,5 điểm) Câu 2: (2,5 điểm) - Vì: + Tự chủ đức tính quý giá (0,25 điểm) + Nhờ có tự chủ mà người biết sống cách đắn biết cư xử có đạo đức, có văn hóa (0,5 điểm) + Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước tình khó khăn thử thách, cám dỗ (0,5 điểm) - HS trả lời có chưa có tính tự chủ (0,25 điểm) - Rèn luyện cách: + Tập suy nghĩ trước hành động (0,5 điểm) + Sau việc làm cần xem lại thái độ, lời nói, hành động hay sai kịp thời rút kinh nghiệm sửa chữa (0,5 điểm) Câu 3: (1,5 điểm) - Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, dân chủ, văn minh (0,75 điểm) - Người có phẩm chất chí công vô tư người tin cậy kính trọng (0,75 điểm) Câu 4: (2,5 điểm) - Vì : + Ngày xã hội nhu cầu số lượng mà điều quan trọng chất lượng phải ngày nâng cao (hình thức phải đẹp, độ bền cao, công dụng tốt….) (0,75 điểm) + Như góp phần nâng cao hiệu công việc, chất lượng sống cá nhân, gia đình, xã hội yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa (0,75 điểm) - Làm việc ý tới suất mà không quan tâm tới chất lượng, hiệu hàng hóa chất lượng ảnh hưởng tới người tiêu dùng, xã hội thân, làm lòng tin người tiêu dùng dẫn đến thua lỗ nặng nề (1 điểm) Câu 5: (2 điểm) - Việc làm Minh (0,5 điểm) - Thể phẩm chất chí công vô tư (0,5 điểm) - Quyết định bạn sai (0,5 điểm) - Các bạn làm chưa thể phẩm chất chí công vô tư người, ích kỉ, (0,5 điểm) ... điểm) Câu 3: (1, 5 điểm) - Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, dân chủ, văn minh (0,75 điểm) - Người có phẩm chất chí công vô tư... (hình thức phải đẹp, độ bền cao, công dụng tốt….) (0,75 điểm) + Như góp phần nâng cao hiệu công việc, chất lượng sống cá nhân, gia đình, xã hội yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa (0,75 điểm)... thua lỗ nặng nề (1 điểm) Câu 5: (2 điểm) - Việc làm Minh (0,5 điểm) - Thể phẩm chất chí công vô tư (0,5 điểm) - Quyết định bạn sai (0,5 điểm) - Các bạn làm chưa thể phẩm chất chí công vô tư người,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay