Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016

4 111 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 15:57

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT BÌNH THẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ LỚP NĂM HỌC: 2015 - 2016 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: 4.0 điểm Trình bày thành tựu kinh tế Nhật sau chiến tranh giới II (1945) đến năm 70 kỉ XX Nguyên nhân phát triển “thần kỳ” đó? Câu 2: 2.0 điểm Hãy chọn 02 thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến mà theo em quan trọng nhất? Giải thích em chọn thành tựu đó? Câu 3: 2.0 điểm Trình bày mục đích nhiệm vụ Liên Hiệp Quốc? Kể tên vài việc làm Liên hiệp Quốc nhằm giúp đỡ nước ta Câu 4: 2.0 điểm Tại nói Hoà bình, hợp tác phát triển, vừa thời cơ, vừa thách thức tất dân tộc bước vào kỉ XXI? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN LỊCH SỬ LỚP Câu Nội dung Điểm Những thành tựu kinh tế Nhật sau chiến tranh giới II 4.0 (1945) đến năm 70 kỉ XX Nguyên nhân phát triển “thần kỳ” Thành tựu - Từ năm 50, 60 kỉ XX trở đi, kinh tế Nhật tăng trưởng cách "thần kì", vượt qua nước Tây Âu, Nhật Bản trở thành kinh tế lớn thứ hai giới tư chủ nghĩa: + Về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 đạt 20 tỉ USD, 0.5 đến năm 1968 đạt tới 183 tỉ USD, vươn lên đứng thứ hai giới sau Mĩ Năm 1990, thu nhập bình quân đầu người đạt 23.796 USD, vượt Mĩ đứng thứ hai giới sau Thuỵ Sĩ (29.850 USD) + Về công nghiệp, năm 1950-1960, tốc độ tăng trưởng 0.5 bình quân năm 15%, năm 1961-1970 13,5% + Về nông nghiệp, năm 1967-1969, Nhật tự cung cấp 0.5 80% nhu cầu lương thực nước - Tới năm 70 kỉ XX, Nhật Bản trở thành ba 0.5 trung tâm kinh tế - tài giới Nguyên nhân phát triển - Vai trò điều tiết nhà nước: Đề chiến lược phát triển kinh tế 0.5 vĩ mô, biết sử dụng, hợp lý nguồn vay, vốn đầu tư nước - Con người Nhật đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù, kỉ 0.5 luật, tiết kiệm Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu công ti xí nghiệp 0.25 - Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất 0.25 - Ngoài nhiều nguyên nhân khác: Truyền thống văn hoá - giáo 0.5 dục lâu đời, nhờ chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam; chi phí cho quân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí sự, đầu tư nước ngoài… 02 thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 2.0 1945 đến giải thích Học sinh chọn thành tựu sau (gợi ý) phát minh khác giải thích em chọn thành tựu Gợi ý: - Một là, lĩnh vực khoa học bản, người thu thành tựu to lớn ngành Toán học, Vật lí, Tin học, Hoá học, Sinh học, người ứng dụng vào kỹ thuật sản xuất để phục vụ sống: sinh sản vô tính, khám phá đồ gien người - Hai là, có phát minh lớn công cụ sản xuất: máy tính, máy tự động, hệ thống máy tự động, rôbốt - Ba là, tìm nguồn lượng mới: lượng nguyên tử, lượng mặt trời, lượng thuỷ triều, lượng gió - Bốn là, sáng chế vật liệu sản xuất mới, quan trọng Pôlime (chất dẻo) - Năm là, nhờ “Cách mạng xanh” nông nghiệp mà người tìm phương hướng khắc phục nạn thiếu lương thực thực phẩm - Sáu là, có tiến lớn lĩnh vực giao thông vận tải thông tin liên lạc: máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hoả tốc độ cao, tàu biển có trọng tải hàng triệu tấn, hệ thống vệ tinh nhân tạo phát sóng truyền hình đại - Đạt thành tựu kì diệu chinh phục vũ trụ: phóng tàu vũ trụ, tàu thoi vào khoảng không vũ trụ, đưa người đặt chân lên Mặt Trăng Mục đích nhiệm vụ Liên Hiệp Quốc? kể tên vài việc làm 2.0 Liên hiệp Quốc nhằm giúp đỡ nước ta - Duy trì hoà bình an ninh giới 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Phát triển mối quan hệ hữu nghị dân tộc sở tôn trọng 0.25 độc lập, chủ quyền dân tộc - Thực hợp tác quốc tế kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo 0.25 Chăm sóc bà mẹ trẻ em, tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, dự án trồng rừng, chống thiên tai, ngăn chặn đại dịch AIDS - Chương trình phát triển LHQ UNDP viện trợ khoảng 270 triệu USD, 1.0 quỹ nhi đồng LHQ UNICCEF giúp khoảng 300 triệu USD, quỹ dân số giới UNFPA giúp 86 triệu, tổ chức nông lương giới FAO giúp 76,7 triệu USD UNESCO giúp nước ta trùng tu di tích lịch sử công nhận di sản van hóa vật thể phi vật thể nước ta, (Nêu tên 0,25 đ) Hoà bình, hợp tác phát triển, vừa thời cơ, vừa thách thức đối 2.0 với tất dân tộc bước vào kỉ XXI? - Thời cơ: Có điều kiện để hội nhập vào kinh tế giới khu 0.5 vực, có điều kiện rút ngắn khoảng cách với nước phát triển, áp dụng thành tựu KH - KT vào sản xuất - Thách thức: Nếu không chớp thời để phát triển tụt hậu, hội nhập 0.5 bị hoà tan, đánh sắc dân tộc - Nhiệm vụ to lớn nhân dân ta nay: - Gợi ý: + Tập trung sức lực triển khai lực lượng sản xuất, làm nhiều cải vật chất để chiến thắng đói nghèo lạc hậu, đem lại ấm no, tự hạnh phúc cho nhân dân + Thực công nghiệp hóa đại hóa đất nước 1.0 ... Năm 19 90, thu nhập bình quân đầu người đạt 23. 796 USD, vượt Mĩ đứng thứ hai giới sau Thuỵ Sĩ ( 29. 850 USD) + Về công nghiệp, năm 19 50 - 19 60, tốc độ tăng trưởng 0.5 bình quân năm 15 %, năm 19 61- 197 0... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN LỊCH SỬ LỚP Câu Nội dung Điểm Những thành tựu kinh tế Nhật sau chiến tranh giới II 4.0 ( 19 45) đến năm 70 kỉ XX Nguyên nhân phát triển “thần kỳ” Thành tựu - Từ năm 50,... độ tăng trưởng 0.5 bình quân năm 15 %, năm 19 61- 197 0 13 ,5% + Về nông nghiệp, năm 19 67 - 19 69, Nhật tự cung cấp 0.5 80% nhu cầu lương thực nước - Tới năm 70 kỉ XX, Nhật Bản trở thành ba 0.5 trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay